Adib Ahmad Yugnakiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Adib Ahmad Yugnakiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Ilk islom davrining turkiy tildagi madaniyat obidalari bizgacha juda kam yetib kelgan. Hozircha turkiy adabiyotning bizga maʼlum namoyandasi mashhur “Hibat ul-haqoyiq” asarining muallifi Ahmad Yugnakiy boʻlganligini qayd etish mumkin. Ahmad Yugnakiy haqidagi maʼlumotlarni biz XV asrga oid Alisher Navoiy, Arslon xoja Tarxon va boshqalar yozib qokdirgan maʼlumot hamda shoirning oʻz yozganlaridan bilamiz.

Ahmadning bobosi Movarounnahrda islom dinini ilk qabul qilgan turkiy qavmlardan boʻlib, bu voqea taxminan Qutayba zamonida (milodiy 706 – 715 yillar orasida) yuz bergan. Boʻlgʻusi shoirning otasi Mahmud Yugnakiy VIII asrning birinchi yarmida dunyoga keldi. Manbalarda Ahmadning tugʻilgan joyi Yugnak deb ataladi. Bu nomdagi qishloqlar qadimgi Samarqand atrofi, Fargʻona vodiysi va Sirdaryo boʻylarida mavjud boʻlgan. Mahmud Yugnakiyning yigit boʻlib yetilgan davrlari Abu Muslim Ummaviylar sulolasiga qarshi qurolli qoʻzgʻolon boshlagan 747 – 750 yillarga toʻgʻri keladi. Adib Ahmad ham shu davrlarda tugʻilgan boʻlishi kerak. Ahmad onadan koʻzi ojiz tugʻildi. Alisher Navoiy bu haqda pgunday yozadi: “Haq subhonahu va taolo agarchi zohir koʻzin yopuq yarattandur, ammo koʻngil koʻzin bagʻoyat yoruq qilgʻondur”. Ahmad yoshligidan juda qobiliyatli va ziyrak boʻlgan. Koʻzi ojizligi sababli, oʻzga turk yigitlari singari ot minib, qilich chopishga emas, Quroni karimni yod olib, Rasululloh (s.a.v.) hadislarini oʻzlashtirishga jiddu jahd koʻrsatgan.

Uning oʻsmirlik chogʻlarida oilasi Bagʻdod yaqiniga koʻchib borgan boʻlsa kerak, u uydan necha chaqirim piyoda yoʻl bosib Bagʻdodga, islom olamining eng buyuk alloma ustozlaridan, hanafiya mazhabining asoschisi Imomi Azam Abu Xanifa an-Noʻmon ibn Sobit (699 – 767) huzuriga saboq olish uchun qatnay boshladi. Ushbu darslarda ilk islom madaniyatining yetakchi allomalari imom Abu Yusuf al-Ansoriy (731 – 804) va imom Muhammad ash-Shaybon (749 – 805) Ahmadning hamsaboqlari boʻlganligi haqida Alisher Navoiy keltirgan maʼlumotlar nihoyatda diqqatga sazovordir. Imomi Aʼzam Ahmadni barcha shogirdlaridan aʼlo koʻrgani haqidagi naql to XV asr – Navoiy davrigacha yetib keldi va “Nasoyimul muhabbat” kitobida aks etdi. Adib Ahmad islomiy bilimlarni puxta egallab, oʻsha davrning yetuk olimlaridan biriga aylandi. Bu sohada, maʼlum maʼnoda, “al-Abad al-Kabir”, “al-Adab as-Sagʻir” kitoblarining muallifi Ibn al-Muqaffa (759 yilda oʻldirilgan)ga munosib izdosh, arab olamining buyuk adibi al-Johiz (775 – 868)ga salaf boʻldi. Uning ilmiy-nazariy risolalar yozgan yoki yozmaganligi bizga nomaʼlum. Adib Ahmad salohiyatli shoir va axloq muallimidir. Undan bizgacha yetib kelgan yagona yaxlit asar “Hibat ul-haqoyiq” (“Haqiqatlar tuhfasi”) dostoni boʻlib, 484 misradan iborat. Bu asarning bugungacha 3 ta toʻliq qoʻlyozmasi, 2 ta ayrim parchalari saqlanib qolgan. Ulardan eng qadimgisi 1444 yilda Samarqandda Ulugʻbekning nufuzli amirlaridan Arslon xoja Tarxon topshirigʻiga koʻra, kotib Zaynul Obidin ibn Sultonbaxt al-Jurjoniy al-Husayniy tomonidan uygʻur yozuvida koʻchirilgan. Matn orasidagi oyat, hadis va ayrim baytlar arab yozuvida. Asar nomi mazkur nusxada “Atabatul haqoyiq” (“Haqiqat eshiklari”) deb koʻrsatilgan. Keyingi nusxa uygʻur va arab yozuvlarida boʻlib, 1480 yilda Turkistondan Istambulga borib qolgan isteʼdodli kotib Shayxzoda Ab-durazzoq baxshi tomonidan koʻchirilgan. Turk olimi Najib Osim 1914 – 1916 yillarda ushbu nusxani topib, tadqiq etib nashrdan chiqardi. Uchinchi qoʻlyozma arab xatida boʻlib, unga Turkiya sultoni Boyazid II (1481 – 1512)ning muhri bosilgan. Demak, bu nusxa ham XV asr oxiri XVI asrning boshida koʻchirilgan boʻlib chiqadi. Asar 14 bobdan iborat boʻlib, birinchi 5 bobini muqaddima qismi deb atash mumkin. Unda yagona Alloh taologa hamd, Rasululloh (s.a.v.) ga naʼt, toʻrt ulugʻ sahoba – xulafoyi roshidin madhi, amir Muhammad Dodsipohsolorbek va fazilat egasi Anas ibn Muoviyalarga bagʻishlangan madhiyaviy satrlar mavjud. Muqaddima qismining oxirida dostonning yozilish sababi bayon etilgan. Asar Xuroson yoki Movarounnahrda yozilgan boʻlishi kerak, chunki buyuk amir Muhammad Dodsipohsolorbek turk va ajam mamlakatlarining hukmdori deb ulugʻlangan, arablar esga olinmagan. Ammo Anas ibn Muoviya nomining tilga olinishi rasman hali bu yurtlar Abbosiylar xalifaligiga tobe ekanligiga ishora qilib turadi.

“Hibat ul-haqoyiq” asari yozilgan davrda forsiy va turkiy dostonlar uchun umumiy boʻlgan muayyan sheʼriy shakl (yaʼni, aa, bb, vv usulida qofiyalanuvchi masnaviy shakli) hali-hanuz mavjud emas edi. Shu sababdan asarning madhiyaviy kirish qismlari oʻsha davr arab adabiyotiga xos boʻlgan qasida janridan ijodiy foydalanib yozilgan. Ammo dostonning asosiy qismi va xulosasi qadim turkiy ogʻzaki adabiyotida keng qoʻllanilgan toʻrtliklar shaklida yaratilgan. Shu sababli doston hajmini baytlar (2 satrli band sistemasi) bilan oʻlchash toʻgʻri emas. Ahmad Yugnakiy nomiga “Adib” soʻzi qoʻshib aytilishi maʼlum sababga ega. U oʻzini shoir emas, balki adab ilmi namoyandasi deb biladi. Uning dostoni ham turkiy elatlarga islomiy odob qoidalari, maʼnaviy-axloqiy kamolot sirlaridan taʼlim berishga moʻljallangan. Buni undagi bob sarlavhalaridan ham anglash mumkin. Birinchi bob (annavʼul-avval) – “Ilm manfaati va jaholatning zarari haqida” deb atalgan. Maʼlumki, islomning ilk nozil boʻlgan oyatlari “Iqra!” (yaʼni, “Oʻqi!”) deb boshlanadi va ilmga tashviq etish islom maʼnaviyatining muhim asoslaridan birini tashkil etadi. Doston matni orasida paygʻambarimizning “Ilm Chin eli (yaʼni Xitoy)da boʻlsa ham, oʻrganing!” degan hadislari arab tilida keltirilgan va ushbu fikr turkiy toʻrtliklar shaklida sharhlangan. “Saodat yoʻli bilim bilan bilinadi”, deydi Adib. U bilim egasi boʻlgan ayol kishini erlar qatorida koʻradi, bilimsiz erkakni esa ayoldan ham zaif biladi.

Alisher Navoiy oʻz asarida Adib Ahmad dostonining ushbu bobidan eng erkin timsolni keltirgan:

Soʻngakka ilik tur, eranga bilik, Biliksiz eran ul iliksiz soʻngak.

(Arslon xoja Tarxon tuzdirgan matnda shu satrlar biroz boshqacharoq jaranglaydi:

Soʻngakka yiliktek eranga bilik, Eran koʻrki aql, ul soʻngaknung yilik.

Bilim egasi vafot etganda ham uning nomi boqiy qoladi, deb xulosalaydi shoir, ammo bilimsiz kishi tirigida ham oʻlikdan farqi yoʻqdir. Adib Ahmad bilimsizlikni qoralab yana Rasululloh (s.a.v.) hadislariga murojaat etadi: “Tangri hech qachon johillarni aziz qilgan emas”. Ilm qadriga faqat maʼrifatli odam yetadi, nodonga esa nasihat befoydadir. Adib Ahmadning fikricha, bilim tuganmas boylikdir, u faqir kishini boy etadi, ilm ahlini esa arab ham, ajam ham olqishlaydi.

Darhaqiqat, Adib Ahmad yashagan davr, amriqo olimi Frans Rouzental taʼbiri bilan aytganda, “ilm tantanasi”ning boshlanishi edi. Xalifa Maʼmun (813 – 833) davriga kelib, Movarounnahr va Xuroson olimlari yetakchiligida Bagʻdodda “Bayt ul-hikma” (“Hikmat uyi”, yaʼni, oʻsha davrning birinchi “Fanlar akademiyasi”) ish boshladi. Adib Ahmad mintaqa madaniyatidagi ushbu mislsiz kamolot yoʻlining ibtidosida turar edi. Ammo davr murakkab, oʻta ziddiyatli ham edi. Bu holat ilk turkiy pandnomaning keyingi boblari mundarijasida oʻz aksini topgan. Ikkinchi bob “Tilni tiyish va boshqa odoblar haqida” deb nomlanadi. Bu bobdagi mashhur satrlar –

“Tiling bekta tutgʻil, tishing sinmasun, Qali chiqsa bekta, tishingni siyur” –

yana Alisher Navoiyning Adib Ahmad haqida yozganlarida biroz oʻzgargan holda takror etiladi. Adib fikricha, kishi boshiga har qanday ish tushsa, tili tufayli sodir boʻladi, baʼzilar yaxshilik koʻradi, baʼzilar afsus chekadi. Axmoq odamning tili – dushmani, koʻp kishilarning tili tufayli qoni toʻkildi. Adib Ahmad behudagoʻylik va yolgʻon soʻzlashni qattiq qoralaydi. Soʻzning toʻgʻrisi va qisqasi yaxshi deb hisoblaydi. Bob davomida sir saqlashning muhimligi taʼkidlanadi, “hatto yaqin doʻstingdan ham ehtiyot boʻl” – deya ogohlantiradi shoir. Bunday ogohlantirishlar zamonaning qaltisligini eslatib turardi. Uchinchi bob ham shunga muvofiq “Dunyo holatlarining oʻzgarib turishi va dunyo ahlida vafo kamligi haqida”. Adib Ahmad oʻz asarini keksalik chogʻida yozganligi ushbu bob mazmunidan seziladi. Bu davrda u Bagʻdod adabiy-ilmiy muhitidan ajralib oʻz ota yurtiga qaytgan boʻlsa kerak. Adib dunyoning oʻtkinchiligi, kishi umrining yeldek oʻtishi, obod oʻlkalar xarob boʻlib, donolarning koʻpi dunyoni tark etganini afsus bilan qayd etadi. Dunyo bir qoʻli bilan kishiga asal tutsa, ikkinchi qoʻli bilan ogʻu tutadi.

Shu sababli “eguliging va kiyguliging bor boʻlsa, koʻp ham mol-dunyo yigʻishga ruju qoʻyma”, deydi Adib.

“Hibat ul-haqoyiq” asari asosiy qismining keyingi 4 – 7-boblari ham insonlarning yuksak fazilatlarini taʼriflash, nuqsonlarini qoralashga bagʻishlangan. Ularda saxovat, qoʻli ochiqlik, tavozeʼ, insonlarga mehrli boʻlish, vafoli, shavkatli, halim tabiatli, kechiruvchan, kamtar boʻlish targʻib qilinadi, baxil va ochkoʻzlik, molparastlik, gʻazabnok va takabburlik, riyokorlik, besabrlik, zulm va zoʻravonlik, safsatabozlik qattiq qoralanadi. Asar boshdan oyoq tavhid eʼtiqodiga tayanadi, muallif fikrlari Alloh taoloning muborak oyatlari, Rasululloh (s.a.v.)ning hikmatli hadislari bilan dalillanadi. Turkiy tilda bitilgan sheʼriy matn orasida qator oyatlar, 20 dan ortiq hadislarning asl arabiy matni keltirilgan, ular turkiyda sheʼr vositasida sharh etilgan. Asarda boshqa qadim turkiy matnlarga nisbatan arabiy soʻzlarning koʻp uchrashi ham Bagʻdod maktabining taʼsiri boʻlishi kerak. Umumiy olganda “Hibat ul-haqoyiq” til jihatidan juda qadimiy, ammo asrlar davomida koʻp koʻchirilib, kotiblar tomonidan tushunish qiyin jumlalar soddalashtirilgan, keyingi asrlar til unsurlari asarga ancha taʼsir koʻrsatgan. Shu sababli uzoq vaqt Adib Ahmad yashagan davr haqida XII – XIII asrlar degan yanglish tasavvur mavjud boʻlgan. Doston ilmiy-tanqidiy matnlari 1951 yilda turkiyalik olim Rashid Rahmat Arat, 1972 yilda oʻzbek olimi Qozoqboy Mahmudov, keyinchalik Qozogʻiston olimlari tomonidan turli qoʻlyozmalarni chogʻishtirib tayyorlandi va chop etildi. Bu nashrlar barchasi XV – XVI asrlar matniga tayanadi, chunki qadimiyroq qoʻlyozmalar saqlanib qolmagan. Dostonning barcha mavjud qoʻlyozmalarida asl muallif matni oxirida ilova qilib, bir nomaʼlum kotib (yoki shoir) va Amir Sayfiddin (shoir Sayfiy)ning alohida toʻrtliklari hamda Arslon xoja Tarxonning 10 baytli masnaviysi ilova qilingan. Bu sheʼriy ilovalar keyingi asrlarda qoʻshilgan boʻlib, til xususiyatlariga koʻra ham Adib Ahmad asaridan farq qiladi. Ular mazmuni asosan doston muallifini taʼrif etish, uning hayoti va ijodi haqida qoʻshimcha maʼlumotlar berishga qaratilgan. Arslon xoja Tarxon Adib Ahmad asarini “qashqariy til bila” yozilgan deydi, ammo muallifning oʻzi – “Anin ush chiqardim bu turkiy kitabi deb” yozgan edi. Demak. VI – VII asrlarda shakllanib boʻlgan umummintaqa turkiy tilini Adib Ahmad davrida “turkiy” atashgan boʻlsa, keyinchalik madaniy-adabiy markaz Qoraxoniylar poytaxtiga koʻchgach, uni “qoshgʻariy” til deb atash rasm boʻlgan va Ulugʻbekning amiri ushbu keyingi atamadan foydalangan. Umuman Adib Ahmad dostoni til xususiyatlarini Kultegin, Tunyuquq, Bilka qoon bitiklari bilan qiyoslab oʻrganish turkiy madaniyat takomilini toʻgʻri anglab yetishda katta ahamiyat kasb etgan boʻlur edi.

Ilk islom mutafakkirlaridan boʻlmish Adib Ahmad Movarounahr va Xurosonda turkiy elatlar madaniyatini yuksaltirishda katta xizmat qildi. XI – XII asrlarda ijod etgan Mahmud Koshgʻariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy kabi nafaqat oʻzbek xalqi, balki butun turk olami, hatto islom mintaqasining buyuk allomalari ijodiga Adib Ahmadning taʼsiri beqiyosdir. Alisher Navoiy u haqda shunday yozadi: “Xeyli elning muqtadosi ermish. Balki aksar turk ulusinda hikmat va nuqtalari shoyedur. (Koʻpgina el unga iqtido qiladilar, yaʼni ergashadilar. Uning hikmatli satrlari va nozik ishoralari aksariyat turkiy xalqlar orasida tarqalgandir)”. Darhaqiqat, asosan masnaviy shaklida yozilgan “Qutadgʻu bilik” asari tarkibida yuzlab turkiy toʻrtliklar uchraydiki, vazn va qofiyalanishi, baʼzan mazmuniy yoʻnalishi ayni Adib Ahmad dostonidagi toʻrtliklarning oʻzidir. Ahmad Yassaviy hikmatlarida ham muvofiq joylar yoʻq emas.

“Hibat ul-haqoyiq” asari Oʻzbekistonda keng oʻrganilib, oʻzbek adabiyoti tarixi darsliklariga kiritilgan.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


До нас дошло очень мало памятников культуры раннеисламской эпохи на тюркском языке. Пока же можно отметить, что известным представителем турецкой литературы был Ахмед Юнгнаки, автор знаменитого произведения «Хибат уль-хакайк». Мы знаем сведения об Ахмаде Югнаки из сведений, написанных Алишером Навои, Арсланом Ходжа Тарханом и другими с 15 века, а также из собственных сочинений поэта.

Дед Ахмада был одним из первых тюркских народов, принявших ислам в Мовароуннахре, и это событие произошло примерно во времена Кутайбы (706-715 гг. н.э.). Отец будущего поэта Махмуд Югнакий родился в первой половине VIII века. В источниках место рождения Ахмада называется Югнак. Деревни с таким названием существовали в окрестностях древнего Самарканда, в Ферганской долине и на берегах реки Сырдарьи. Юность Махмуда Югнаки относится к 747-750 годам, когда Абу Муслим поднял вооруженный мятеж против династии Уммави. Примерно в это же время родился Адиб Ахмед. Ахмад родился слепым. Алишер Навои пишет об этом так: «Хак субхонаху ва таала – это существо, у которого внешние глаза закрыты, но глаза сердца полностью просветлены». Ахмед был очень талантлив и умен с юности. Из-за своей слепоты он изо всех сил старался изучать Священный Коран и изучать хадисы Пророка (мир ему и благословение) вместо того, чтобы кататься на лошадях и размахивать мечами, как другие турецкие мальчики.

Когда он был подростком, его семья, должно быть, переехала недалеко от Багдада, и он начал ходить пешком за несколько миль от дома до Багдада, чтобы брать уроки у одного из величайших ученых исламского мира, имама Азама Абу Ханифы ан-Ну’мана ибн Сабит (699 — 767), основатель ханафитской школы. Крайне примечательны сведения Алишера Наваи о том, что имам Абу Юсуф ал-Ансари (731 — 804) и имам Мухаммад аш-Шайбан (749 — 805) были одноклассниками Ахмада по этим урокам. Рассказ о том, что он считал имама Азама Ахмеда лучшим из всех своих учеников, дошел до 15 века – эпохи Наваи и нашел отражение в книге «Насаимул Мухаббат». Адиб Ахмад основательно усвоил исламские знания и стал одним из самых зрелых ученых того времени. В этой области в определенном смысле автор книг «Аль-Абад ал-Кабир» и «Ал-Адаб ас-Сагир» является достойным последователем Ибн ал-Мукаффы (убит в 759 г.), великого писателя арабского мира аль-Джахиз (775 — 868 гг.) был предшественником Мы не знаем, писал ли он научные и теоретические трактаты или нет. Адиб Ахмед — потенциальный поэт и учитель нравственности. Единственным дошедшим до нас полным произведением от него является эпос «Хибат уль-хакайк» («Дар истин»), состоящий из 484 стихов. До наших дней дошли 3 полных рукописи и 2 частичных фрагмента этого произведения. Старейший из них был построен в Самарканде в 1444 году по приказу Арслана Ходжи Тархана, одного из влиятельных эмиров Улугбека.переписано уйгурским письмом писцом Зайнулом Абидином ибн Султанбахтом аль-Джурджани аль-Хусайни. Стихи, хадисы и некоторые аяты между текстом написаны арабским шрифтом. Название произведения показано в этом экземпляре как «Атабатул Хакайык» («Врата Истины»). Следующий экземпляр написан уйгурским и арабским шрифтом и был скопирован в 1480 году талантливым писцом шейхзадой Аб-Дураззаком Бахши, путешествовавшим из Туркестана в Стамбул. Турецкий ученый Наджиб Осим нашел эту копию в 1914-1916 годах, исследовал ее и опубликовал. Третья рукопись выполнена арабским шрифтом и скреплена печатью турецкого султана Баязида II (1481-1512 гг.). Итак, получается, что эта копия была скопирована в конце 15 века и в начале 16 века. Произведение состоит из 14 глав, причем первые 5 глав можно назвать прологом. Он содержит строки гимнов, посвященные восхвалению единого и единственного Аллаха, восхвалению Расулуллаха (с.а.в.), восхвалению четырех великих сподвижников — Хулафаи Рашидина, Амира Мухаммада Додсипахсолорбека и Анаса ибн Муавии. В конце вступления объясняется причина написания эпоса. Произведение должно быть написано в Хорасане или Мовароуннахре, потому что великий эмир Мухаммад Додсипохсолорбек прославлялся как правитель тюркских и аджамских стран, а арабы не упоминались. Однако упоминание имени Анаса ибн Муавии официально свидетельствует о том, что эти страны до сих пор находятся под властью Аббасидского халифата.

В то время, когда писалось произведение «Хибат уль-хакайк», еще не существовало специфической поэтической формы, общей для персидских и турецких эпосов (то есть формы маснави, рифмующейся по методу аа, бб, вв). По этой причине гимно-вступительные части произведения были написаны творчески в характерном для арабской литературы того времени жанре касыда. Но основная часть и заключение эпоса созданы в виде четверостиший, широко употреблявшихся в древнетюркской устной литературе. Поэтому некорректно измерять размер эпоса в байтах (двухстрочная система записи). Есть причина, по которой к имени Ахмада Югнаки добавлено слово «Адиб». Он считает себя не поэтом, а представителем науки о литературе. Его эпос также призван научить турецкий народ правилам исламского этикета и секретам духовно-нравственного совершенствования. Это также можно понять из заголовков глав. Первая глава (аннав’уль-авваль) называется «О пользе знания и вреде невежества». Известно, что первыми ниспосланными аятами Ислама являются «Икра!» (т. е. «Читай!») и распространение знаний — одна из важных основ исламской духовности. Среди текста эпоса есть изречение нашего пророка: «Учись, хотя бы знание в Китае!» хадисы приводятся на арабском языке, и это мнение интерпретируется в виде турецких четверостиший. «Путь к счастью познается через знание», — говорит Адиб. Женщину со знанием он видит мужем, а необразованного мужчину слабее женщины.

В своем произведении Алишер Навои процитировал самый свободный образ из этой главы саги об Адибе Ахмеде:

Будь добр к сонгакке, знай эпохи,Без знаний ты дурак.

(В тексте, составленном Арсланом Ходжа Тарханом, эти строки звучат несколько иначе:

So’nak iliktek eranga bilik, Eran видит ум, ul so’naknung likik.

Поэт делает вывод, что имя человека, обладающего знанием, останется вечным даже после его смерти, а человек без знания ничем не отличается от мертвого человека даже тогда, когда он жив. Адиб Ахмад осуждает невежество и обращается к хадисам Пророка (с.а.с.): «Бог никогда не почитал невежественных». Знания ценят только просвещенные, а советы бесполезны для невежественных. По словам Адиба Ахмеда, знание — это неиссякаемое богатство, оно делает бедного богатым, а ученый восхваляется как арабом, так и новичком.

По сути, период, в котором жил Адиб Ахмед, был началом «праздника науки», по выражению американского ученого Франца Розенталя. Ко времени халифа Маъмуна (813 — 833) в Багдаде под руководством Моваруннахра была основана «Байт уль-Хикма» («Дом мудрости», т. е. первая «Академия наук» того времени). и хорасанские ученые. Адиб Ахмед стоял у истоков беспрецедентного развития культуры региона. Но период был сложным и крайне противоречивым. Эта ситуация отражена в содержании следующих глав первой турецкой панномы. Вторая глава называется «Об умеренности языка и других манерах». Знаменитые строки из этой главы –

«Язык придержи, зубы не сломай, Если вылезет, держи, зубы почисти» —

это повторяется с небольшим изменением в трудах Алишера Навои об Адибе Ахмаде. Адиб считает, что все, что происходит с человеком, происходит из-за его языка, кто-то видит хорошее, кто-то сожалеет о нем. Язык глупца — его враг, и его кровь пролилась из-за языка многих. Адиб Ахмад решительно осуждает тщеславие и ложь. Он считает, что слова правильные и короткие. На протяжении всей главы подчеркивается важность хранения тайны, «будь осторожен даже от близкого друга», — предостерегает поэт. Такие предупреждения были напоминанием о изменчивости времени. Соответственно, третья глава — «Об изменяющемся состоянии мира и недостатке лояльности среди людей мира». Из содержания этой главы видно, что Адиб Ахмед написал свою работу в преклонном возрасте. В этот период он отделился от литературной и научной среды Багдада и вернулся на родину. Адиб с сожалением отмечает, что мир преходящ, что жизнь человека проходит как ветер, процветающие страны разоряются, и многие мудрые люди покинули мир. Если мир держит мед одной рукой, он держит мед и другой рукой.

Поэтому «если у вас есть одежда и одежда, не пытайтесь накопить много богатства», — говорит Адиб.

Следующие главы 4-7 основной части труда «Хибат уль-хакайк» посвящены описанию высоких качеств людей и осуждению их недостатков. Они способствуют великодушию, щедрости, смирению, доброте к людям, верности, доброте, мягкости, прощению, смирению, скупости и жадности, материализму, гневу и высокомерию, лицемерию, нетерпению,тирания и насилие, абсурд решительно осуждаются. В основе произведения монотеизм, мысли автора поддерживаются благословенными аятами Аллаха, мудрыми хадисами Посланника Аллаха (с.а.с.). Среди поэтического текста, написанного на турецком языке, есть ряд стихов, оригинальный арабский текст более 20 хадисов, которые интерпретируются на турецком языке посредством поэзии. Большое количество арабских слов в произведении по сравнению с другими древнетюркскими текстами также должно быть влиянием багдадской школы. В целом «Хибат уль-хакайк» очень древний в плане языка, но его много копировали на протяжении веков, трудные для понимания предложения упрощались писцами, а языковые элементы более поздних веков сильно повлияли на Работа. Поэтому долгое время существовало ошибочное представление о периоде, когда жил Адиб Ахмед, что это 12-13 века. Научные и критические тексты эпоса подготовили и опубликовали турецкий ученый Рашид Рахмат Арат в 1951 году, узбекский ученый Казогбой Махмудов в 1972 году, а позже ученые Казахстана. Все эти издания опираются на текст XV-XVI вв., так как более старых рукописей не сохранилось. Во всех существующих рукописях эпоса в конце добавлен текст первоначального автора, а также добавлены отдельные четверостишия неизвестного писца (или поэта) и Амира Сайфиддина (поэта Сайфи) и 10-стихный маснави Арслана Ходжи Тархана. . Эти поэтические дополнения были добавлены в более поздние века и отличаются от работы Адиба Ахмада с точки зрения лингвистических особенностей. Их содержание в основном направлено на описание автора эпоса, предоставление дополнительных сведений о его жизни и творчестве. Арслан Ходжа Тархан Адиб Ахмад говорит, что его произведение было написано «на кашкарийском языке», но сам автор писал, что «я издал эту турецкую книгу». Так. Тюркский язык всего региона, сформировавшийся в VI-VII веках, во времена Адыба Ахмада назывался «тюркским», а позже, когда культурно-литературный центр переместился в столицу Караханидов, было принято называть его «кашгарским» языком, и этим термином пользовался эмир Улугбека. В целом изучение эпоса Адиба Ахмада путем сопоставления языковых особенностей с произведениями Культегин, Тунюкук, Билкакон имело бы большое значение для правильного понимания развития тюркской культуры.

Адиб Ахмад, один из первых исламских мыслителей, внес большой вклад в поднятие культуры тюркских народов Мовароунахра и Хорасана. Влияние Адиба Ахмада на творчество великих ученых не только узбекского народа, но и всего тюркского мира, даже исламского региона, таких как Махмуд Кошгари, Юсуф Хос Хаджиб, Ахмед Ясави, творивших в XI-XII вв. несравненный. Алишер Навои пишет о нем так: «Хайли — самый главный человек в мире». Может быть, у большинства турок есть мудрость и очки. (Многие идут за ним, т.е. следуют за ним. Его мудрые строки и тонкие намеки распространены среди большинства тюркских народов)». Верно,«Кутадгу билик», написанный в основном в форме маснави, содержит сотни тюркских четверостиший, вес, рифмовку, а иногда и содержательную направленность четверостиший в эпосе Адыба Ахмеда. Мудрость Ахмада Ясави тоже не лишена подходящих мест.

Произведение «Хибат ул-хакайык» широко изучается в Узбекистане и включено в учебники по истории узбекской литературы.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: