Jaloliddin Rumiy. Uch baliq hikoyasi — Islomiy hikoya

Jaloliddin Rumiy. Uch baliq hikoyasi - Islomiy hikoya

Kichik ko‘lda uch baliq yashardi. Bir kuni bu yerga odamlar kelishdi. Baliqlarni ko‘rib:
— Borib to‘rlarni olib kelaylik, bu baliqlarni tutaylik, deb qaytib ketishdi.
Buni sezgan baliqlardan eng aqllisi vaqt o‘tkazmay, dengizga tomon yo‘l oldi. Qolgan ikki baliq esa uni masxara qildi.
— Hoy aqlsiz, sen yo‘lning yarmiga bormasdan o‘lib ketasan. Yaxshisi, bu niyatingdan voz kech, deyishdi.
Biroq baliq ularga quloq solmadi, ming bir mashaqqat bilan dengizga yetib, qutuldi.
Ko‘p o‘tmay, to‘rlarini olib baliqchilar kelishdi va qolgan ikki baliqning ortiga tushishdi. Ikkinchi baliq: «Agar o‘zimni o‘lganga solsam, qutulaman», dedi o‘ziga o‘zi. Qornini yuqoriga qilib tek yotdi, hech qimirlamadi. Baliqchilar uni ko‘rishib: «Naqadar chiroyli baliq ekan, afsus, o‘libdi», deya olib, chetga otib yuborishdi. Baliq esa asta-sekin suvga yetdi, ovloq bir joyga yashirindi.
Baliqchilar uchinchi baliqni quvlashga tushishdi. Nihoyat, uni tutishdi. U aqlli baliqqa ergashmagani uchun pushaymon bo‘ldi. Biroq endi vaqt o‘tgan, g‘isht qolipdan ko‘chgan edi. Baliqchilar uning qornini yorib, tovada qovurishdi («Masnaviyi ma’naviy» 4-jild, 2202-bayt).

Har tarafga joni talpingay, xolos,
Talpinur behuda, topmaydir xalos.

Sharhi 

Mavlono Jaloliddin Rumiyning ikki shoh asari bor. Biri «Masnaviyi ma’naviy», yana biri «Devoni Kabir». «Devoni Kabir» his-tuyg‘u, zavq-shavqqa to‘la she’rlardan iborat. «Masnaviy» esa nasihatlarga boy ma’rifiy kitobdir. Bu asarda qadar va tavakkulga doir yanglish tushunchalar bir necha bor keskin tanqid qilinadi.
«Masnaviy»da barkamollik, kamolga erishuv yo‘llari yorqin misollar bilan bayon etiladi. Yuqorida keltirilgan hikoyada ham ikki maqsadga e’tibor qaratilgan. Birinchisi — hushyor va aqlli, mehnatsevar, g‘ayrat-shijoatli bo‘lishga chaqirish. Ikkinchisi — «o‘lmasdan oldin nafsning salbiy istaklarini o‘ldir» mazmunida nasihat qilish. Dunyo va oxirat hayotida najotga erishib, baxt-saodatli bo‘lish shu ikki xususiyatga bog‘liq.
Mavlono bu hikoyani «Kalila va Dimna» nomli hind masal kitobidan olganini aytadi va darhol qo‘shimcha qiladi: «U yerda aytilgani qobiqdan iborat, biz tushuntirmoqchi bo‘lganimiz esa jonning naqd mag‘zidir».
Bu o‘lchov «Masnaviy»dagi hamma hikoyalarga tegishlidir.
Maqsad hikoya aytib berish emas, hikoyalar orqali o‘quvchi diqqat-e’tiborini asl mavzuga, go‘zal hikmatlarga tortishdir.
Mavlono Rumiy hikoya davomida ko‘lda yashagan baliqlarning o‘sha atrofni o‘z vatanlari bilib, o‘rganib qolishgani bois tark etishni xohlashmaganini qayd qilib o‘tadi. Bu tushuncha hammaga ma’lum bo‘lgan qulaylik va osonlikka talpinish tushunchasidir. Ko‘pincha o‘zimiz odatlanib qolgan shart-sharoitni tashlagimiz kelmaydi. Mavlono bu xil fikr-qarashlar to‘g‘risida: «Vatan sevgisidan lof urma. …Daryoning narigi tomoniga o‘t. “Vatan sevgisi imondandir”, hikmatini yanglish anglama», deydi.
Jaloliddin Rumiy oilasi ham mo‘g‘ul istilosi xavfi bosh ko‘rsatgach, mamlakatlarida mol va jon xotirjamligi qolmasligini o‘ylab, ko‘chishga majbur bo‘ldi.
Hikoyadagi ko‘ldan — baliqchilar xavfidan qochib, uzoq va mashaqqatli safar so‘nggida jon saqlagan — najotga erishgan baliq, ehtimol, Rumiyning o‘zlarini tamsil etar. Zero, bu muborak safar boshlanishi bilan abadiy safar orasida butun dunyoga ma’rifat yog‘dularini taratayotgan, jumladan, hozir bizu siz ham bahramand bo‘layotgan «Masnaviyi ma’naviy», «Devoni Kabir», «Fihi mo fihi» dunyo yuzini ko‘rdi. «Ikki ummon uchrashuvi» (Shams Tabriziy va Jaloliddin Rumiy hazratlarining uchrashuvi — A.T.) sodir bo‘ldi.

* * *

Biror ishni uddalash uchun azmu shijoatli, irodali va qat’iyatli bo‘lish kerak. Aysh-ishratga berilgan o‘tkinchi hoy-havaslarga uchgan kimsalar maqsadga yetisholmas. Hikoyadagi aqlli baliq azm etdi va qutuldi. «Masnaviy» tili bilan aytganda: «Ko‘ksini oyoq qildi va yo‘lga tushdi, u tahlikali joydan nur dengiziga qadar yurdi, dengizga yetdi».
Mavlono boshqa bir misol keltiradi va bunday vaziyatlarda qanday g‘ayrat ko‘rsatish kerakligini aytadi: «Orqasidan bo‘ri quvlayotgan jayron hayotidan bir tomir qolsa-da, yuguradi-ku! U baliq ham shunday shiddat-la suzmoqda edi. Orqadan ko‘ppak quvarkan, quyon uyqusiga cho‘mish katta xatodir. G‘ayratli baliq uzoq yo‘l bosib, poyonsiz dengizga yetdi va qutuldi».
G‘ayratli, azm-shijoatli va qat’iyatli bo‘lish komil musulmonlik belgisidir. Qur’oni karimda «Inson uchun fakat o‘zi qilgan harakatigina bo‘lur. Uning qilgan sa’y-harakati esa yaqinda ko‘rinur», deya marhamat qilinadi (Najm, 39-40). Payg‘ambarimizning (s.a.v.) hayotlari boshdan oxirigacha mujodala va harakat bilan o‘tdi. U zot doimo halol mehnat, yaxshilikka intilish bilan kun kechirishni tavsiya qildilar. Bu dunyodan komillikka intilmay, nuqsonlarni tuzatmay, ilm, hunar egallamay, el-yurtga, ma’rifatga xizmat qilmay o‘tish hammomdan nopok — yuvinmay chiqmoqqa mengzaladi:

Kamol et kasbkim, olam uyidin
Senga farz o‘lmag‘ay g‘amnok chiqmoq.
Jahondan notamom o‘tmak biayni
Erur hammomdin nopok chiqmoq.
Alisher Navoiy

Yaratgan bizga komillik uchun aql, ko‘z, quloq, qo‘l va necha yana tengsiz ne’matlar, vositalar bermadimi. Biz esa ba’zan harakat u yoqda tursin, so‘rashga ham erinamiz, eplayolmaymiz. Bizni harakatga, najotga chiqaruvchilar ustidan esa Rumiy hikoyasidagi erinchoq baliq kabi kulamiz, uni masxara qilamiz…

* * *

Hikoyada qochib qutulgan birinchi baliq tutgan yo‘l eng oqilona yo‘ldir. Ikkinchi baliq misolida Mavlono boshqa bir mavzuga e’tiborni tortadi — bu o‘lmasdan oldin o‘lishdir. Ikkinchi baliq ham o‘zini o‘lganga solib, hayotini qutqardi.
Takror eslatamiz, o‘lmasdan oldin o‘lish jismoniy o‘lim emas, majoziy bir o‘limdir. Uni «irodiy o‘lim» ham deyishadi. Bu hikoya nazarda tutgan narsa bundaydir: nafsoniy orzu-istaklarni shunday nazorat ostiga olish kerakki, ular go‘yo o‘lgan, yo‘q holga kelgan kabi bo‘lsin. Masalan, kibr, g‘urur, qizg‘anchiqlik, hasad, yolg‘on, g‘iybat kabi yomon illatlarni batamom yo‘qotish kerak. Bu esa nafsni tarbiyalash bilan amalga oshadi.
Nafs tarbiyalanmas, isloh qilinmas ekan, qalb qorayadi, qattiqlashadi, egasini halokatga yetaklaydi. Nafs tinimsiz aysh-ishratni xohlaydi. O‘zini shodlantiradi, seni gunoh-alamga yetaklaydi.
Kishi nafsoniy his-tuyg‘ularini jilovlab, nafs vasvasalaridan qutulishi kerak. Shunda u jo‘mard, boshqalarga yordam qiluvchi, har kimga yaxshilik tilaydigan odam bo‘ladi.
U hech kimning dilini og‘ritmaydi, hammaga sevgi va shafqat bilan, ochiq yuz va shirin so‘z bilan muomala qiladi. Chunki u biladi:

Kalidi ganji ma’nokim zabondur,
Anga bir nuqta ko‘p bo‘lsa, ziyondir…
Yomon til ikki olamda zarardir,
Gohi isyon, gohi xavfu xatardir.
Yomon til shumlig‘i goh jonga urg‘ay,
Gohi jondin o‘tib, imong‘a urg‘ay.
So‘fi Olloyor

Bu xislatga bir ichki poklanish va ma’naviy tarbiya bilan erishiladi. Bu tarbiyaning nomi mujohadadir. Ya’ni, o‘zining qusur va zaifliklariga qarshi kurashib, ularni yengish ko‘p ulug‘ ishdir. Nafsiga qarshi kurashda g‘olib kishi ham ma’naviy hurlikka erishadi.

Abdulloh Murod tayyorladi.
“Hidoyat” jurnalining 2010 yil, 7-sonidan olindi.

Manba: islom.ziyouz.com


В маленьком озере жили три рыбки. Однажды сюда пришли люди. Увидеть рыбу:
— Вернулись, говорят, пойдем возьмем сети и наловим этой рыбы.
Заметив это, умнейшая из рыб быстро ушла в море. Две другие рыбы издевались над ним.
— Эй, идиот, ты умрешь, не проехав и половины пути. Лучше отказаться от этой идеи, говорили они.
Однако рыба их не послушала, тысячей и одним усилием добралась до моря и спаслась.
Вскоре пришли рыбаки со своими сетями и пошли за двумя другими рыбами. Вторая рыба сказала себе: «Если я умру, то спасусь». Он лежал один с животом вверх и не шевелился. Рыбаки увидели и сказали: «Какая красивая рыбка, жалко, дохлая» и отбросили в сторону. Рыба медленно добралась до воды, и рыба куда-то спряталась.
Рыбаки пошли за третьей рыбой. Наконец, они поймали его. Он пожалел, что не последовал за умной рыбой. Но вот прошло время, кирпич вышел из формы. Рыбаки разрезали ему желудок и поджарили на сковороде («Маснавий маънавий», т. 4, ст. 2202).

Я просто ищу всюду свою душу,
Тальпинур напрасно, он не найдет облегчения.

Комментарий

У Мауланы Джалалуддина Руми есть два шедевра. Один из них — «Маснавий ма’навий», а другой — «Девони Кабир». «Девони Кабир» состоит из стихов, полных эмоций и радости. «Маснави» — поучительная книга, полная советов. Неправильные представления о риске и риске неоднократно подвергаются критике в этой работе.
В «Маснави» на ярких примерах описаны пути совершенствования и совершенствования. В рассказе, упомянутом выше, внимание уделяется двум целям. Первый – это призыв быть бдительными и умными, трудолюбивыми, полными энтузиазма. Второй — советовать в смысле «убить негативные желания души перед смертью». Спасение и счастье в этом мире и в будущем зависят от этих двух качеств.
Маулана говорит, что эту историю он почерпнул из книги индийских пословиц под названием «Калила и Димна» и тут же добавляет: «То, что там сказано, есть оболочка, а то, что мы хотим объяснить, есть настоящая сердцевина души».
Эта мера распространяется на все сюжеты в «Маснави».
Цель состоит не в том, чтобы рассказать историю, а в том, чтобы привлечь внимание читателя к оригинальной теме и прекрасной мудрости через истории.
По сюжету Маулана Руми отмечает, что рыбы, живущие в озере, не хотели покидать этот район, потому что их родина знала и привыкла к этому. Эта концепция является хорошо известной концепцией поиска комфорта и легкости. Часто нам не хочется покидать условия, к которым мы привыкли. Маулана сказал о таких взглядах: «Я восхваляю любовь к стране. …Перейди на другую сторону реки. «Любовь к родине исходит из веры, — говорит он, — не поймите неправильно его мудрости».
Семья Джалалуддина Руми также была вынуждена переселиться, когда возникла опасность монгольского нашествия, думая, что в их стране не будет ни мира, ни имущества.Вырвавшаяся из озера в рассказе рыба – спасшаяся от опасности рыбаков и спасшая себе жизнь в конце долгого и трудного пути – вероятно, олицетворяет самого Руми. Ведь между началом этого блаженного пути и вечным путешествием увидишь лик мира, который разливает на весь мир дождь просветления, в том числе «Маснавийи Манавии», «Девони Кабир», «Фихи мо фихи», которые мы и вы наслаждаетесь сейчас сказал. Состоялась «встреча двух оманцев» (встреча Его Святейшества Шамса Табризи и Джалалуддина Руми – А.Т.).

* * *

Нужно быть решительным, волевым и полным решимости что-то делать. Тот, кто предается мимолетным капризам, не достигнет своей цели. Умная рыба в этой истории была определена и спасена. На языке «Маснави»: «Он поставил ноги на грудь и отправился в путь, он прошел от опасного места до моря света, дошел до моря».
Маулана приводит другой пример и рассказывает, как проявить энтузиазм в таких ситуациях: «Газель, гоняясь за волком, побежит, даже если в ее жизни осталась жила!» Эта рыба плыла так быстро. Большая ошибка засыпать, когда вы слишком много гоняетесь. Ревностная рыба прошла долгий путь, достигла бездонного моря и была спасена.
Быть полным энтузиазма, целеустремленным и целеустремленным является признаком совершенного мусульманина. В Священном Коране: «Для человека существует только то, что он сделал». Его усилия скоро будут видны» (Наджм, 39-40). Жизнь нашего Пророка (мир ему и благословение) была полна борьбы и усилий. Он всегда советовал жить честным трудом и стремлением к добру. Уйти из этого мира без стремления к совершенству, без исправления недостатков, без приобретения знаний и умений, без служения народу и просвещению, все равно, что выйти из бани нечистым — не умывшись:

Совершенствуй свою профессию, мой мир — дом
Вам обязательно грустить, не умирая.
Это значит пройти через мир не полностью
Выйти из ванной грязной.
Алишер Навои

Разве не дал нам Творец разум, глаза, уши, руки и многие другие ни с чем не сравнимые блага и инструменты для совершенствования. А иногда мы даже не можем просить, не говоря уже о действиях. Мы смеемся над действием и над спасителями, мы смеемся над ними, как рыба в рассказе Руми, мы смеемся над ним…

* * *

По сюжету первая рыба, которая спасется, — самый разумный способ. На примере второй рыбы Маулана обращает внимание на другую тему — умирание до смерти. Вторая рыба спасла ему жизнь, притворившись мертвой.
Напоминаем вам еще раз, что умирать перед смертью — это не физическая смерть, а фигуральная смерть. Ее также называют «добровольной смертью». Вот что подразумевает эта история: нужно взять свои желания под такой контроль, чтобы они были как бы мертвы и ушли. Например, следует полностью искоренить такие дурные пороки, как высокомерие, гордыня, вспыльчивость, зависть, ложь и сплетни. Это делается путем тренировки эго.
Если душа не обучена и не преобразована, сердце помрачится,твердеет, ведет владельца к гибели. Похоть хочет непрекращающегося удовольствия. Он делает себя счастливым, он ведет вас к греху и боли.
Человеку следует обуздывать свои чувственные чувства и избавляться от соблазнов похоти. Тогда он будет щедрым, помогая другим, желая всем добра.
Он ни у кого не ранит язык, ко всем относится с любовью и состраданием, с открытым лицом и ласковыми словами. Потому что он знает:

Ключ в моем понимании,
Если на одно очко больше, то это проигрыш…
Ненормативная лексика вредна в обоих мирах,
Иногда восстание, иногда опасность.
Нецензурная лексика иногда бьет по душе,
Когда-нибудь твоя жизнь пройдет, и ты поверишь.
Суфий Олоёр

Это качество достигается внутренним очищением и духовным воспитанием. Имя этому образованию — моджахада. То есть борьба со своими недостатками и слабостями и преодоление их – это великий труд. Человек, который побеждает в борьбе со своим эго, также достигает духовной свободы.

Подготовил Абдулла Мурад.
Взято из журнала «Хидаят», 2010, №7.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: