Mahmud Koshgʻariy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Mahmud Koshgʻariy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Mahmud Koshgʻariy Markaziy Osiyoda ilk oʻrta asr madaniyatining buyuk arboblaridan boʻlib, tilshunoslik sohasida, xususan turkiy tillarni oʻrganish sohasida mashhur boʻldi va tarihda oʻchmas iz qoddirdi.

Mahmudning otasini ismi Husayn, bobosi Muhammad boʻlib, kelib chiqishiga va tiliga koʻra Koshgʻariy nisbatini olgan. U XI asrda tugʻilib, yashab ijod etdi. Bu davrda Movarounnahrda Somoniylar oʻrnini Qoraxoniylar sulolasi egallagan, turkiy adabiy til mintaqada keng urf boʻla boshlagan edi. Hatto Abbosiylar xalifaligi markazlarida, azaldan arab va boshqa somoniy xalqlar yashab kelgan oʻlkalarda turkiy elatlar namoyondalari koʻpayib, turkiy tilga eʼtibor oshgan edi. Mahmud Koshgʻariy ham oʻzining uzoq yillar davomida bunyod etgan “Devonu lugʻatit turk” kitobini hijriy 469 (1074/75) yilda tugallab, abbosiy xalifalar avlodidan boʻlgan baland mavqeli Abulqosim Abdulloh binni Muhammad al-Muqtadoga bagʻishlagan. Asarning asosiy matni oʻsha davrda keng mintaqa musulmon Sharqida, butun Yaqin va Oʻrta Sharqda din, fan tiliga aylangan arab tilida yozilgan boʻlib, turkiy tilning boyligini, mazmundor va rang-barangligini tushuntirish uchun yozilgan, deb taxmin qilish mumkin.

Mahmud Koshgʻariy Balasogʻunda tugʻilib, shu yerda yigitlik chogʻlarini kechirgan boʻlsa ham, uzoq yillar “Yuqori Chindan boshlab butun Movarounnahr, Xorazm, Fargʻona, Buxoro, hozirgi Shimoliy Afgʻonistonga qadar choʻzilgan” turkiy oʻlkalarni, turkmanlar, oʻgʻuzlar, chigillar, yagʻmolar, qirgʻizlarning shaharlarini, qishloq va yaylovlarini kezib chiqdi, turli sheva va lahja xususiyatlarini oʻrgandi, ularni adabiiy til bilan chogʻishtirdi, oʻz ishi uchun nihoyatda boy material toʻpladi. Lugʻat tuzishda arab tilshunoslari yaratgan aʼanadan unumli foydalangan holda, ishga ijodiy yondashdi, turkiy til qonuniyatlarini birinchi navbatda inobatga olib kitobiga tartib berdi.

Koshgʻariy asari, oʻzi taʼkidlashicha, “oldin hech kim tuzmagan va hech kimga maʼlum boʻlmagan alohida bir tartibda” tuzilgan. Unda koʻp shevashunoslikka oid qiyosiy qoidalar, grammatik, morfologik, leksik, semantik alomatlar koʻrsatilgan. Asar foydalanuvchilarga osonlik tugʻdirish uchun sodda va loʻnda yozilgan. Unda qadim turk alifbosi, fonetik qonuniyatlar, orfoepik va orfografik qoidalar puxta tushuntirib berilgan. Lugʻatda turkiy soʻz tuzilishi anʼanalari, jumladan soʻz tartibi, feʼl shakllari, soʻz etimologiyasiga oid fikrlar bayon etilgan. Muallif koʻrsatishicha, kitob 8 boʻlimdan, muqaddima va xulosadan iborat. Har bir boʻlimda ot-ism soʻzlar, feʼllar qulaylik uchun alohida ajratib berilgan. “Devon” da 7500 dan oshiq turkiy soʻz va iboralar izohlangan. “De-vonu lugʻatit turk” ham adabiy til, ham asosiy turkiy shevalarni qamrab olgan boʻlib, undagi adabiy til, sheva unsurlari nisbati oʻrtacha adabiy tildagi 10–12 soʻzga, shevaga oid bir soʻzga toʻgʻri ke-ladi, yaʼni umumturkiy adabiy tilga ayricha ahamiyat ajratilgan. Bu holat oʻsha davr islom mintaqasida turkiy adabiy til qancha keng tarqalgani va mustahkam mavqega ega boʻlganini tasdiqlovchi qatiy dalildir. Lugʻatda yuzlab kishi ismlari, shahar va qishloq, oʻlka nomlari, daryo, togʻ, yaylov, vodiy, dara, yoʻl, dovon, koʻl, soy kabi joʻgʻrofiy atamalar, turli qabila, urugʻ, elat, sayyora, yudduzlar, fasllar tilga olinadi. Unda izohlangan grammatik koʻrsatkichlar morfemalar hisobi ham mingga yaqin.

Turkiy xalqlar tarixiga oid qadimiy afsona va rivoyatlar, 300 ga yaqin maqol va matallar, hikmatli soʻzlar, 700 satrdan oshiq sheʼriy parchalar ushbu asar sahifalaridan oʻrin olgan. Sheʼriy parchalarning qoʻp qismi turkiy xalqlar ogʻzaki ijodiga xos toʻrtliklardan iborat. Ammo “Devon”da keltirilgan sheʼriy satrlardan 150 satrga yaqini islom davri sheʼriyatiga xos boʻlgan “bayt” tipidagi masnaviy, qasida, gʻazal, qitʼa parchalari boʻlib, ularni Koshgʻariy oʻzi ham koʻpincha “bayt” deb ataydi. Kitobda 7 ta epik dos-ton, ishqiy qoʻshiqlar, pandnomalar, koinot yaratilishiga oid asotir, sheʼrlar, tabiat manzaralari tasviri, madhiyalar, falsafiy mushohadalar uchraydi. Koshgʻariy devonida keltirilgan VIII – XI asrlarga oid turkiy sheʼriyat namunalarida u yoki bu darajada aruz vazniga oʻtish moyilligi seziladi. Aruzning rajaz, ramal, munsarih, hajaz, basit, qarib, mutaqarib vaznlari turkiy sheʼriyat na-munalarida ishlatilgan boʻlib, ayniqsa rajaz bahridan keng foydalanilgan (44 parcha). Bunday sheʼrlarni muallif oʻzi alohida urjuzalar deb nomlaydi. Ular turkiy xalq sheʼriyatida keng tarqalgan boʻlib, bu bahr ohangi turkiy sheʼriyat tabiatiga mos kelishidan boʻlsa kerak.

“Devon”dagi epik doston-qoʻshiqlar koʻproq jangnoma xarakterida boʻlib, baʼzi yirik parchalarga shartli ravishda “Tangutlar bilan jangnoma”, “Oʻygʻurlar bilan jangnoma”, Yabaku bilan jangnoma” deb nom qoʻyilgan. Ular oʻz mazmuniga koʻra arablarning johiliya davridagi qabilalararo janglar tasvirlangan epik rivoyatlariga oʻxshab ketadi, faqat arablarda bu janr nasriy, turkiy xalqlarda esa sheʼriy shakl ustundir. Ularda turkiy elatlarning shijoati, qiyinchiliklarga bardoshi, jasurligi, harbiy hiylalar, siyosiy kurash, elparvarlik, mardlik, hikmat, mehr va qahr tuygʻulari jonli, chaqnoq misralarda tavsif etilgan. Shu bilan birga qabilaviy boshboshdoqlik, oʻzaro nizo-adovatlardan oʻkinish, birlashishga, ittifoqqa intilish mayllari ham sezilib turadi. Buyuk turk xoqonligining tushkunlik holati, yagona birlashtiruvchi gʻoyaning yetmasligi ushbu qoʻshiqlar koʻproq islomdan ilgarigi ogʻzaki sheʼriyat namunalari zkanidan darak beradi. Qadimgi epik qoʻshiqlardan “Devon”da saqlangan ikki yirik asar koʻpchilikning diq-qatini tortib keladi. Bulardan biri “Ali Er Toʻnga marsiyasi” va ikkinchisi – “Qish va yoz” munozarasidir. Marsiya 44 satrdan iborat. Unda maʼlum maʼnoda turkiy el oʻzining sevimli qahramoni, xoqoni va yoʻlboshchisigagina emas, boy berilgan imkoniyatlari, parchalangan elati, tushkunlikka yuz tutgan turkiy imperiyadagi maʼnaviy yoʻlsizlik holatiga ham koʻz yosh toʻkadi, motam qiladi. Bu qoʻshiq xalq ogʻzaki ijodidagi “yigʻi” janrining adabiylashgan namunasi desa boʻladi. “Qish va yoz” munozarasi turkiy munozara janrining bizgacha yetib kelgan birinchi yorqin namunasi boʻlib, unda turkiy elatlarning butun tabiati, yashash, tafakkur tarzi, sevinchlari, qaygʻulari batafsil aks etgan. Ayniqsa, tabiatga mehr goʻzal ifoda topgan. Asar majoziy tasvirlar, tashbehlar, istioralar, jonlantirish va yengil kinoyalarga boy. Uni oʻqiganda chorva-dor turkiy elatlar hayoti, faoliyati, tabiiy muhit koʻz olidingizda yaqqol gavdalanadi:

Alin topu yashardi, Urut oʻtin yashirdi, Koʻlning suvin kushardi, Sigir buva mungrashur.

Mazmuni:

Togʻ boshlari yashardi, Qurugʻ oʻtni yashirdi, Koʻl suvlari toshurdi, Sigir, buqa maʼrashur.

Bu bahor tasviri. Qish tasviri aksincha:

Keldi asin asnayu, Qozqa toʻpal usnayu. Kirdi budun qusnayu, Kara bulit koʻkrashur.

Mazmuni:

Keldi shamol huvillab, Boʻron boʻlib gʻuvillab, Xalq titrashur uvillab, Qora bulut guldirar.

Bu manzaralar chorvadorlar hayoti uchun islomdan oldingi davrda ham, keyinchalik ham xarakterli edi. Bu janrda jangaoma va marsiyalar singari dramatizm ruhi juda kuchli. Shu bilan birga romantik surur ham mavjud.

Devonda islom davr sheʼriyati asosan ishqiy, falsafiy-didaktik, madhiyaviy qasida va sheʼr namunalari bilan namoyon boʻlgan. Unda ham mazmun, ham shakliga koʻra Ahmad Yugaakiy dostoniga asos boʻlgan toʻrtliklarni eslatuvchi “aaba” qofiyali oʻn bir hijoli par-chalar uchraydi:

Yagʻa erur yoʻliguqin nangi tavar, Bilig eri yigʻisin nelik sevar, Tavar yigʻib suv aqin indi saqin, Qoʻrum kabi izisin qoʻdi suvar.

Mazmuni:

Dushman erur insonga molu tovar, Olim odam yovini qanday sevar, Mol yigʻishni sel kelish deb Mol egasini tosh kabi yumalatar.

“Devon”dagi birgina madhiyaviy qasidadan parcha ayol kishiga – malikaga bagʻishlangan. U tashakkurnoma yoʻsinda yozilgan boʻlib, aruz vaznining “munsari” bahriga toʻgʻri keladi. Falsafiy-didaktik qasida va masnaviylar pandnoma yoʻsinida boʻlib, turkiy elatlar maʼnaviyatiga xos boʻlgan bunday yoʻnalish “Devon-”da koʻproq aks etgan. Ularda ilm oʻrganish tashviq etiladi, jaholat, kibru havo qoralanadi, saxovat va himmat, mehmondoʻstlik ulugʻlanadi, mol-dunyoga hirs qoʻyish, baxillik va ochkoʻzlik fosh qilinadi, ota-onani hurmatlash, ularning soʻziga quloq osishga daʼvat etiladi. “Devon”da mardlikni ulugʻlash, hushyorlikka, dushmandan ehtiyot boʻlishga chaqiruvchi baytlar ham pand-nasihat qato-rida uchraydi:

Bilga eran savlarin algʻil oʻgut, Ezgu savi ezlasa oʻzga singar. Ardagi tila oʻgraning, boʻlma quvaz, Ardashsizin – oʻgunsa angma angar.

Mazmuni:

Olim kishi soʻzidan olgil oʻgit, Ezgu soʻzni eshitsang dilga singar. Ilm-hikmat oʻrgangin, boʻlma qaysar, Himmati yoʻq maqtanchoq yoʻl yoʻqotar.

Bu ilm-hunarga tashviq, olimga hurmat haqida boʻlsa, quyidagi bayt mehmondoʻstlik xususida:

Kelsa qali yagʻligʻ boʻlib yoʻnchigʻ uma, Kelur anigʻ boʻlmish anigʻ tutma uma.

Mazmuni:

Kelsa agar xonang uzra gʻarib mehmon, Bor narsanshi oddiga qoʻy, boʻl mehribon.

“Devonu lugʻatit turk”da keltirilgan qasida va qatralar mazmun jihatdan oʻsha davrning turkiyzabon shoiri Yusuf Xos Hojib dostoni mavzulari bilan juda uygʻundir. Shu jihatdan kam undagi parchalarni Ahmad Yugaakiyning “Hibat ul-haqoyiq”iga va Yusuf Xos Hojibning “Qutadgʻu bilig” asari orasidagi davr sheʼriyatiga mansub ekanligini tan olish mumkin. Hatto dunyoning oʻtkinchi va bevafoligi, inson taqdirining oʻzgaruvchanligi haqidagi misralar ham bu tasavvurni taʼkidlab turadi:

Koʻzum yapsh savruqub quzi aqar, Bilnib ajun emgagin tugal uqar, Emgaksizmi turgʻu yoʻq munda tamu, Ezgulugug koʻrmazib ajun chiqar, Ajun quni yoʻdduzi tutchi tugʻar.

Mazmuni:

Koʻzim yoshi tirqirab quyi oqar, Anglab dunyo gʻamini tugal uqar, Mashaqqatsiz hayot bunda aslo, Ezgulikni koʻrmasdan ulur bigar, Tugʻilgan zot dunyoda mangu porlar.

“Devon”da, oz boʻlsa-da, dunyoning yaratilishiga oid, yaʼni kos-mologik mavzudagi satrlar ham uchraydi:

Tangri ajun toʻrutti, Chigʻri uzu tazginur, Yulduzlari chargashib, Tun-kun uza yurganur. Yaragti yashil chash, Savurdi urung qash, Tizildi qaraqush, Tun-kun uza yurganur.

Mazmuni:

Tangri olam yaratti, Falak doim aylanur, Yulduzlari saflashib, Tun-kun uzra burkanur. Yaratti yashil osmon, Yudduzlar yoʻli samon, Qoraqush yulduz-mezon, Tun-kun uzra burkanur.

“Devon”dagi sheʼrlarning badiiy saviyasi yuqori ekanligi, ularni yaratgan shoirlarning juda maʼlumotli boʻlgani, nafis va chuqur badiiy didga ega ekanligi olimlar tomonidan taʼkidlanadi.

Mahmud Koshgʻariy asarida dunyo xaritasi doira shaklida chizib koʻrsatilgan. Uning markazida Markaziy Osiyo joylashgan. Balasogʻun, Shosh, Oʻzgan, Isfijob, Margʻinon kabi shaharlar ushbu hududga aloqador koʻrsatilgan. XI asr jugʻrofiy tasavvurlaridan darak beruvchi xaritaning ilova kilinishi Koshgʻariyning qomusiy alloma ekanini yana bir marta isbot etadi.

Xulosa qilib aytganda, Mahmud Koshgʻariyning islomdan ilgarigi va ilk islom davri turkiy madaniyat obidalarini tadqiq etish, toʻplash va avlodlarga yetkazib berishdagi xizmatlari nihoyatda ulkandir. Uning tarix, etnografiya, tarix-joʻgʻrofiya xususidagi keng bilim doirasi, til va adabiyot sohasidagi qomusiy salohiyati, tadqiq qudrati bugungi kunda ham hayratlanarli darajada edi. Uning kitobida jamlangan aniq-ravshan maʼlumotlar VIII – XI asrlar ham turkiy adabiy til va badiiy adabiyotning, ham ogʻzaki xalq ijodi va turli lahjalarning boy manbai boʻlgani sababli imkon doira-sida batafsil tavsif etildi.

“Devonu lugʻatit turk”ni oʻsha davrlarda Markaziy Osiyo minta-qasida yashagan turkiy xalqlar hayoti haqidagi qomusiy asar deb atash mumkin. Bu asar ustida tadqiqotlar olib borgan Fitrat, S. Mutallibov, I. V. Stebleva, V. V. Reshetov, Gʻ. Abdurahmonov, A. Rustamov kabi olimlar Mahmud Koshgʻariyni qadimgi turkiy tillarni oʻrganishga buyuk hissa qoʻshgan oʻz davrining oʻta bilimdon olimi ekanligini taʼkidlaydilar. “Devonu lugʻatit turk” 3 tomda oʻzbek tilida nashr etilgan. Hozirgi zamon jahon ilmiy jamoatchiligi XI asr buyuk olimi Mahmud Koshgʻariyni qiyosiy tilshunoslikning asoschisi deb tan oladi.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Махмуд Кошгари был одним из великих деятелей раннесредневековой культуры Средней Азии, прославился в области языкознания, особенно в области изучения тюркских языков, и оставил неизгладимый след в истории.

Отца Махмуда звали Хусейн, деда — Мухаммад, и по происхождению и языку он получил фамилию Кошгари. Он родился, жил и работал в XI веке. В этот период место сомонитов в Мовароуннахре заняла династия Караханидов, и турецкий литературный язык стал широко распространенной традицией в регионе. Даже в центрах Аббасидского халифата, на землях, где испокон веков проживали арабские и другие саманские народы, увеличивалось количество представителей тюркских народов и возрастало внимание к тюркскому языку. Махмуд Кошгари также завершил свою книгу «Девону Лугатит Тюрк» в 469 г. хиджры (1074/75 г.) и посвятил ее высокопоставленному Абулкасиму Абдулле бин Мухаммаду аль-Муктадо, потомку аббасидских халифов. Можно предположить, что основной текст произведения был написан на арабском языке, который в то время стал языком религии и науки на мусульманском Востоке, на всем Ближнем и Среднем Востоке, и был написан для объяснения богатства, смысла и разнообразия турецкого языка.

Хотя Махмуд Кошгари родился в Баласогуне и провел там свою юность, в течение многих лет он побывал в тюркских землях, в городах туркмен, огузов, чигилов, ягмосов, кыргызов, селах и городах туркмен, огузов, чигилов, ягмосов, кыргызов, «от Верхнего Чина до всего Мовароуннахра, Хорезма, Ферганы, Бухары и нынешнего Северного Афганистана». для его работы. При составлении словаря он воспользовался традицией, созданной арабскими лингвистами, творчески подошел к работе и организовал свою книгу, приняв во внимание в первую очередь законы турецкого языка.

Работа Кошгари, по его словам, составлена ​​«в особом порядке, которого до сих пор никто не составлял и который никому не известен». Показаны сравнительные правила, грамматические, морфологические, лексические, семантические признаки, относящиеся ко многим языкознанию. Работа написана просто и лаконично, чтобы облегчить пользователям задачу. Подробно объясняется древний турецкий алфавит, фонетические законы, орфографические и орфографические правила. В словаре описаны традиции турецкого словообразования, включая порядок слов, формы глаголов и этимологию слов. По словам автора, книга состоит из 8 разделов, введения и заключения. В каждом разделе существительные и глаголы разделены для удобства. В «Девоне» объясняется более 7500 турецких слов и выражений. «Де-вону Лугатит Тюрк» охватывает как литературный язык, так и основные тюркские диалекты, а соотношение литературного языка и диалектных элементов в нем соответствует 10-12 словам среднего литературного языка и одному слову диалекта, т. е. общетурецкому литературному языку придается особое значение.Эта ситуация является веским доказательством того, насколько распространенным и сильным был тюркский литературный язык в исламском регионе того времени. Словарь содержит сотни имен людей, названия городов и деревень, названия стран, географические термины, такие как реки, горы, пастбища, долины, ущелья, дороги, перевалы, озера, ручьи, различные племена, роды, нации, планеты, нации, и сезоны. Количество поясняемых в ней грамматических показателей составляет около тысячи морфем.

На страницы этого труда вошли древние легенды и сказания об истории тюркских народов, около 300 пословиц и поговорок, мудрых слов, более 700 стихотворных строк. Большая часть поэтических произведений состоит из четверостиший, характерных для устного творчества тюркских народов. Однако около 150 поэтических строк, представленных в «Девоне», представляют собой маснави, касыда, газель и типичные для поэзии исламского периода стихотворные фрагменты типа «байт», которые сам Кошгари часто называет «байт». В книгу вошли 7 эпических поэм, песни о любви, пандномы, мифы о сотворении мира, стихи, описания природных ландшафтов, гимны, философские наблюдения. В образцах тюркской поэзии VIII-XI вв., перечисленных в Кошгарском диване, в той или иной степени чувствуется тенденция к переходу к весу арузов. В образцах турецкой поэзии используются раджаз, рамал, мунсарих, хаджаз, басит, кариб и мутакариб Аруза, особенно широко используется раджаз бахри (44 произведения). Сам автор такие стихи называет особыми урюзами. Они широко используются в турецкой народной поэзии, и это, вероятно, связано с тем, что тон моря соответствует характеру турецкой поэзии.

Эпические песни-эпопеи в «Девоне» носят скорее военный характер, а некоторые крупные произведения условно названы «Битва с тангутами», «Битва с уйгурами», «Битва с ябаку». По своему содержанию они сходны с эпическими повествованиями арабов, описывающими межплеменные баталии периода Джахилии, только у арабов этот жанр — проза, а у тюркских народов преобладает стихотворная форма. В них в живых, ярких стихах описаны отвага, выносливость трудностей, отвага, воинские хитрости, политическая борьба, лидерство, отвага, мудрость, любовь и гнев тюркского народа. В то же время заметны тенденции племенного лидерства, извлечения уроков из взаимных конфликтов, стремления к единству и союзу. На депрессивное состояние Великого Тюркского ханства, отсутствие единой объединяющей идеи эти песни указывают больше, чем образцы доисламской устной поэзии. Среди древних эпических песен внимание многих привлекают два больших произведения, сохранившиеся в Девоне. Один из них — «Марш Али Эр Тонга», а другой — дискуссия «Зима и лето». Марсия состоит из 44 линий. В определенном смысле тюркский народ не только к своему любимому герою, кагану и вождю, но и к своим упущенным возможностям, раздробленности населения,он также проливает слезы и оплакивает состояние духовной нищеты в подавленной Турецкой империи. Эту песню можно назвать литературным образцом «плачущего» жанра в фольклоре. Дискуссия «Зима и лето» является первым дошедшим до нас ярким образцом жанра тюркской дискуссии, и в ней подробно описывается вся природа, быт, образ мыслей, радости и горести тюркского народа. Особенно красиво выражена любовь к природе. Произведение богато аллегорическими образами, аллюзиями, метафорами, оживлением и легкой иронией. Когда вы ее прочтете, жизнь, деятельность и природная среда турецкого народа, владеющего скотом, ярко воплотятся в ваших глазах:

Жил Алин-Топу, Урут дрова спрятал, Озеро пил воду, Бабушка корова мунграшур.

Содержание:

Жили горные вершины, Спряталась сухая трава, Разлилась вода озера, Одичали корова и бык.

Это образ весны. Образ зимы противоположный:

Пришел зевок, казахский хромой зевок. Он пришел, и его вырвало, а Кара посинела.

Содержание:

Ветер дул, ревел, как буря, люди дрожали и выли, и черная туча расцвела.

Эти сцены были характерны для жизни скотоводов как в доисламский период, так и позже. В этом жанре очень силен дух драмы, как и джангаома и марши. В то же время есть и романтическая сюрура.

В Девоне поэзия исламского периода в основном выражалась в романтических, философско-дидактических, гимнических одах и примерах стихов. В нем одиннадцать стихов с рифмой «ааба», напоминающие четверостишия, составляющие основу эпоса Ахмада Югааки:

Дорога к берегу товарами полна, муж знает, почему он любит собирать, а вода течет теперь после сбора добра, поите овец, как лес.

Содержание:

Враг — богатство человека, Как ученый любит ближнего своего, Он превращает обладателя богатства в камень, говоря, что идет поток богатства.

Фрагмент единственной в «Девоне» гимнальной оды посвящен женщине — принцессе. Оно написано в форме благодарения и соответствует «мунсари» гири Аруз. Философско-дидактические оды и маснави находятся в направлении пандномы, и это направление, характерное для духовности тюркских народов, в большей степени отражено в «Девоне». Они поощряют изучение знаний, осуждают невежество и высокомерие, прославляют великодушие и гостеприимство, разоблачают жадность к богатству, скупость и жадность, побуждают родителей прислушиваться к их словам. В «Девоне» есть стихи, восхваляющие отвагу, призывающие к бдительности и осторожности против врага как наставления:

Знайте, что хорошие новости — это хорошо, а хорошие новости — это хорошо. Будь осторожен, не ленись, не бойся.

Содержание:

Учитесь на словах ученого, и если вы услышите доброе слово, оно разобьет вам сердце. Учись мудрости, не упрямься, Без мужества хвастун заблудится.

Если речь идет о продвижении науки и уважении к ученым, то следующий стих о гостеприимстве:

Если он придет, он будет немного жирным.Давайте будем ясны и не ясны.

Содержание:

Если к вам в дом пришел незнакомец, наведите порядок, будьте добры.

Оды и стихи, представленные в «Девону Лугатит Тюрк», очень совместимы с темами эпоса Юсуфа Хос Хаджиба о тюркоязычном поэте того времени. В этом отношении можно признать, что содержащиеся в нем фрагменты относятся к поэзии периода между «Хибат уль-хакайк» Ахмеда Югааки и «Кутадгу билиг» Юсуфа Хоса Хаджиба. Даже стихи о быстротечности и неверности мира и изменчивости человеческой судьбы подчеркивают это видение:

Мои глаза закрыты, а ягненок бежит, Зная, что ты его вскормила, пока он не кончился, Если ты не кормилица, то здесь нет места, Эзгулугуг не в состоянии увидеть его, и он рождает, сам того не зная.

Содержание:

Слезы текут из глаз моих, Я понимаю печаль мира, Нет жизни без труда, Сижу, не видя добра, Тот, кто родился, сияет в мире вечно.

В «Девоне», хотя и немного, но есть и строки, связанные с сотворением мира, т.е. на космологическую тему:

Бог сотворил день, светит луна, сияют звезды, и так продолжается день и ночь. Сияли его зеленые волосы, Его брови трепетали, Дрозд стоял, Он шел день и ночь.

Содержание:

Бог создал вселенную, Небо всегда вращается, Его звезды выстроены в ряд, Оно покрыто ночью и днем. Он создал зеленое небо, путь звезд — солома, черный дрозд — звезда и знамя, а ночь и день покрыты.

Ученые подчеркивают, что стихи в «Девоне» отличаются высоким художественным уровнем, что создавшие их поэты были очень образованны, обладали изящным и глубоким художественным вкусом.

В произведении Махмуда Кошгари карта мира нарисована в виде круга. В ее центре находится Средняя Азия. Такие города, как Баласогун, Шош, Озган, Исфиджаб, Маргинон указаны как относящиеся к этому региону. Добавление карты с географическими представлениями XI века еще раз доказывает, что Кошгари является ученым-энциклопедистом.

Одним словом, заслуги Махмуда Кошгари в исследовании, сборе и передаче из поколения в поколение памятников доисламской и раннеисламской тюркской культуры огромны. Широкие его познания в истории, этнографии, историко-географии, энциклопедический потенциал в области языка и литературы, исследовательская мощь поражают и сегодня. Наглядные сведения, собранные в его книге, были описаны максимально подробно, так как VIII-XI вв. являются богатым источником тюркского литературного языка и художественной литературы, а также устного народного творчества и различных диалектов.

«Девону Лугатит Тюрк» можно назвать энциклопедическим произведением о жизни тюркских народов, проживавших в то время в Среднеазиатском регионе. Фитрат, С. Муталибов, И. В. Стеблева, В. В. Решетов, Г’, проводившие исследования по этой работе. Такие ученые, как Абдурахманов и А. Рустамов, подчеркивают, что Махмуд Кошгари — чрезвычайно знающий ученый своего времени, внесший большой вклад в изучение древнетюркских языков.«Девону Лугатит Тюрк» издан на узбекском языке в 3-х томах. Сегодня мировая научная общественность признает великого ученого XI века Махмуда Кошгари основоположником сравнительного языкознания.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 2
  1. Аноним

    :sad: :smile: :arrow: :???: :!: :?: :?: :arrow: :shock: :cool: :smile: :evil: :twisted: :twisted: :shock: :arrow: :o :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :x :| :idea: :idea: :idea: :twisted: :cool: :arrow: :arrow: :???: :?: :!:

  2. Dilorom Sodiqova

    Juda ham yaxshi

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: