Mashrab g’azallari, eng sara she’rlar to’plami

Mashrab g’azallari, eng sara she'rlar to’plami

Atoqli shoir Boborahim Mashrab qalamiga mansub she’r va g’azallarni qabul qiling.

O’rtar

Agar oshiqlig’im aytsam, kuyub jonu jahon o’rtar,

Bu ishq sirrin bayot etsam, taqi ul xonumon o’rtar.

 

Kishiga ishq o’tidin zarraye yetsa, bo’lur giryon,

Bo’lub besabru betoqat, yurak-bag’ri chunon o’rtar.

 

Nechuk toqat qilay, do’stlar, bu dard ila bo’lub hayron,

G’amim boshqa, alam boshqa, yuragimni fig’on o’rtar.

 

Meni bexonumon tinmay kuyub har dam firoqingda,

“Nigoro!” deb oting aytsamki, shavqingdin zabon o’rtar.

 

Qayu til birla, ey jono, sening vasfing bayon aylay,

Tilim lolu ko’zum giryon, so’ngaklarni nihon o’rtar.

 

Na qattig’ kun ekan, dilbar, visolingdin judo bo’lmoq,

Mening ohim o’tig’a bul zaminu osmon o’rtar.

 

Yurakda dardu g’am qat-qatki, menda qolmadi toqat,

Agar bu zarrasin bul vaqt desam, ishqi bayon o’rtar.

 

Bu dard ila xarob o’ldum, kelib holimni so’rmassan,

Unum chiqsa yurakdin, bu tanu jon, ustixon o’rtar.

 

Bu Mashrab dardini, jonoki, hech kim boshig’a solma,

Agar mahsharda oh ursam, bihishti jovidon o’rtar.

 

 

Xohi inon xohi inonma

Sensan sevarim, xohi inon, xohi inonma,

Qondur jigarim, xohi inon, xohi inonma.

 

G’am shomi firoqingda kabob etti falakni

Ohi saharim, xohi inon, xohi inonma.

 

Nogah sari zulfung sori bo’ldum sanga moyil,

Ey toji sarim, xohi inon, xohi inonma.

 

La’ling g’amidin ko’nglum erur g’uncha kibi qon,

Gulbargi tarim, xohi inon, xohi inonma.

 

Zahri g’ami hajring meni o’ldurg’ali yetti,

Ey labshakarim, xohi inon, xohi inonma.

 

Mashrab, bo’lubon ko’yinga chun barqi tajalli,

Qolmay asarim, xohi inon, xohi inonma.

 

 

Mashrabman

Sanamning ishqida tinmay yurub, ovvora Mashrabman,

Ko’zi yoshlig’, qadi xamlig’, dili sadpora Mashrabman.

 

Ko’ngulda zarracha dunyoni mehri bo’lmayin menda,

Seni deb ikki olamdin kechib, bezora Mashrabman.

 

O’lib ketsam, lahad ichra so’ngakdin ketmagay darding,

Jahonda topmadim choraki, men – bechora Mashrabman.

 

Anodin qay kuni bo’ldum, sening ishqingda oh urdum,

Muhabbat dashtida yurgan bo’lub ovvora Mashrabman.

 

Muhabbat jomidin may tuttilar, ichmasga choram yo’q,

Ko’zumdin qon yoshim tinmay oqar, xunbora Mashrabman.

 

Boshimga ming balo kelsa, tilarman vaslin, ey zohid,

“Tilim kessang, to’yorim yo’q, — degan, — diydora” Mashrabman.

 

Xaloyiqlar meni quvlar, yomon deb har shahar borsam,

Ajab mardud, ajab maxrum, ajab sangsora Mashrabman.

 

O’zumni xalq aro ixfolig’imni hech kishi bilmas,

Dilu jonim fido aylab, ajab ayyora Mashrabman.

 

Meni devona Mashrabga muhabbatdin bayon aylang,

Namozu ro’zadin forig’ bo’lub sayyora Mashrabman.

 

 

Men nola qilay shomu sahar…

Men nola qilay shomu sahar dod, eshigingda,

Jonimni beray, sho’xi parizod, eshigingda.

 

Ul lolavu rayhonu suman, toqa qizil gul,

Ham sarv bukuldi, qadi shamshod eshigingda.

 

Xo’boni jahon bo’lsa taqi Yusufi Kan’on,

Sultonu amir bandayo, ozod eshigingda.

 

Zulfing seni bu jonima yuz domi balodur,

Jonim qushi sayd o’ldi chu sayyod eshigingda.

 

Olam borisi lazzati husnungni topibdur,

Giryonu fig’on, nolavu faryod eshigingda.

 

Savdoyi muhabbatga tushubman seni izlab,

O’lturdi g’aming, ko’zlari jallod, eshigingda.

 

Ashkim to’kubon hajru g’amingda kecha-kunduz,

Vayrona vatan – manzul obod eshigingda.

 

Ul husnu jamoling o’ti Mashrabg’a tushubdur,

Parvonasifat quydi, parizod, eshigingda.

 

 

Mashrabi mo’tabar o’zum

Gulshani bog’i dahr aro bulbuli nag’magar o’zum,

Bir buti bebadal uchun oshiqi darbadar o’zum.

 

Ko’yunga dam-badam borib, navhavu zorlar qilib,

Shomu sahar fig’on etib, hofizi xush asar o’zum.

 

Yo shahi mehribonmusan, yo mahi osmonmusan,

Yer bila ko’kni kuydurub kavkabayu qamar o’zum.

 

Jomi mayi luob ichib, majnuni benavo bo’lub,

Nozu karashmalar qilib, layliyi ishvagar o’zum.

 

Sham’i jamoling o’rtadi jonu dilimni, ey sanam,

Bolu parimni kuydurub, bedili navhagar o’zum.

 

Vaslingni istab, ey sanam, kechayu kunduz mudom,

Saharda bedor o’l dedingki, doyayi sahar o’zum.

 

Xisravi komron bo’lub, Rustami doston bo’lub,

Bir zo’r pahlavon bo’lub, Hamzayi raxnagar o’zum.

 

Olimi nuktadon manam, piri hidoyaxon manam,

Shuhrati she’r bobida Mashrabi mo’tabar o’zum.

 

 

Eshit arzimni, ey dilbar

Azaldan to abad ko’nglum qutulmas ishq balosidin,

Yurokim rahnalar bo’ldi, bu ishqning mojarosidin.

 

Xayolimda sening vasling, topolmasman, meni hayron,

Magar vaslingga yetsam piri komilning duosidin.

 

Eshit arzimni, ey dilbar, yurak-bag’rim kabob o’ldi,

Raqiblar shodmon bo’ldi nigorimning jafosidin.

 

Sanam, sensiz bu dunyoda tiriklik qilmog’im mushkul,

Kel, ey ko’ngul, kecholi bu tiriklikning baqosidin.

 

Sanam, ishqing o’ti oxir meni bexonumon etti,

Kuyarman dam-badam tinmay bu dardi bedavosidin.

 

Xarob o’ldi mening ko’nglum, kishim yo’qturki, roz aytsam,

So’ngoklar raxnalar bo’ldi dilimning ohi bosidin.

 

Seni ishqing bila yig’lab, agar mahsharda oh ursam,

Kuyarlar mo’minu kofir bu Mashrabning navosidin.

 

 

Tanbur

Setor demang, holi dilim so’rg’uchi tanbur,

Ko’nglum girehin, g’amlarini surg’uchi tanbur.

 

Bir necha raqiblar so’zidin g’amzada bo’lsam,

Hamdard bo’lubon og’ushima kirguchi tanbur.

 

Ko’tohnazar el buni hech qadrini bilmas,

Dargohi azaldin xabare berg’uchi tanbur.

 

Gar yor jamolini ko’rub pardag’a solsam,

Nag’masi oni siynaxarosh etg’uchi tanbur.

 

Ham yor jamolidek oni nash’asi bordur,

Hayrat o’tidin mahzi sanam qilg’uchi tanbur.

 

Oshiq yuragidin chiqib, o’ttek kelibon ul,

Bir uchqunig’a jumlani kuydurg’uchi tanbur.

 

Mashrabni tamom aqlin olib ul buti xunrez,

Jonimni yoqib siynaxarosh etg’uchi tanbur.

 

 

Oshiq bo’libsan, bo’lmag’il g’ofil

Malaksan yo bashar, yo huru g’ilmonsan, bilib bo’lmas,

Bu lutfu bu nazokat birla sendin ayrilib bo’lmas.

 

Ajab berah dilbarsan, ajab sho’xi sitamgarsan,

Charog’I husni ro’yingdin ko’ngulni ham uzub bo’lmas.

 

Yuzungni oftobini ko’rub hayron bo’lub qoldim,

Falakka qul uzotib, shamsi anvarni olib bo’lmas.

 

Yuzung misli qizil guldur, ko’ngul chun bulbuli shaydo,

Bu gulning ishqidin bulbul chamandin ayrilib bo’lmas.

 

Kel, ey Mashrab, agar oshiq bo’libsan, bo’lmag’il g’ofil,

Bu g’aflat uyqusidin, ey yoronlar, uyg’onib bo’lmas.

 

 

Keldi

Namangan shahridin, do’stlar, mening yoronlarim keldi,

Otam birla onamni bilguchi mehmonlarim keldi.

 

Shijoat bobida har qaysisi bir Rustamu Suhrob,

Adolat taxtig’a mingan bu kun sultonlarim keldi.

 

Inoyatli, diyonatli, yana ham murshidi komil,

Hama orif, hama sodiq, hama irfonlarim keldi.

 

Alarming xoki poyi ko’zlarimga to’tiyo, Mashrab,

Charog’imni munavvar qilg’uchi xoqonlarim keldi.

 

 

Tushti savdoyi muhabbat boshima

Tushti savdoyi muhabbat boshima,

Or etar mardum kelurg’a qoshima.

 

Vah, muhabbat ko’yida qon yig’ladim,

Yeti iqlim g’arq bo’ldi yoshima.

 

Sajda aylar zohid ul mehrobig’a,

Men qilurman sajda egma qoshima.

 

Qil hazar, albatta, jonon, qahrdin,

Uzru zorim senga – bag’ri toshima.

 

Muhtasib to’kturdi soqiy bodasin,

Yetmadi aqli aning sirdoshima.

 

Kunda yuz ming jabr qilsang, o’rgulay,

Qo’y qarab g’am toshina bardoshima.

 

Mashrabi devonaman hayron qilib,

Ne sababdin kelmading bir qoshima.

 

 

Sig’mamdur

Ajab majnun erurman, dasht ila sahrog’a sig’mamdur,

Dilim daryoyi nurdur, mavj urub dunyog’a sig’mamdur.

 

Shariat ham, tariqat ham, haqiqat mendadur mavjud,

Chu sultoni azaldurmanki, arshi a’log’a sig’mamdur.

 

Xaliloso bu yo’lda otashi Namrud – me’rojim,

Hamon durri haqiqatmanki, har dunyoga sig’mamdur.

 

Rizo mulkidaman, halqumni tuttum tig’I Akbarga,

Bu yo’lda siynai poki Zabunullog’a sig’mamdur.

 

Agarchande ziyorat qilmadim men Ka’bayi zohir,

Tariqat hojisidurmanki, Baytulloga sig’mamdur.

 

Gahi bo’ldum faqiru, gohi shohu, gah gadodurman,

Ajab devonaman, fardoki mahshargohg’a sig’mamdur.

 

Maqomi hayrat ichra gohi xudman, gohi bexudman,

Junun bozorida mastmanki, istig’nog’a sig’mamdur.

 

Gah o’rus, gohi cherkas, gohi mo’min, gohi tarsoman,

Ne kavnayni miyoni lou illollog’a sig’mamdur.

 

Mudom miskin erurman chun g’uloming – Mashrabingdurman,

Meni bechora bu dunyo bilan uqbog’a sig’mamdur.

 

 

O’ttum

Ishq vodisidin bir kecha men “hay-ha”lab o’ttum,

Monandi nayiston gulig’a o’t qalab o’ttum.

 

Ofoqni bir lahzada kezdim, na ajabdur,

Mino tog’idin akkasifat hakkalab o’ttum.

 

Ottim fashi-dostorini devonalig’ aylab,

Parvonasifat jonimi o’tqa qalab o’ttum.

 

Bildimki, vafosi yo’q ekan ushbu jahonni,

Mardona bo’lub, balki, etak siltalab o’ttum.

 

Dunyo yasanib, jilva qilib oldima keldi,

“Borg’il nari!” deb (ketig’a) bir shattalab o’ttum.

 

Bildimki oni, dushmani makkorayi ayyor,

“Lo” tirnog’I birla yuzini tirmalab o’ttum.

 

Mardoni xudo dediki: “Dunyo mayi achchig’”,

Achchig’ligini bilmak uchun bir yalab o’ttum.

 

Nafs kofiri birla tunu kun qildim urushni,

Tanho qilichi birla urub, qiymalab o’ttum.

 

Xomush pichog’in har dam oning bo’g’ziga qo’ydum,

Cho’g’ nayzasi birla ko’zini nayzalabb o’ttum.

 

Devonayi Mashrab, bu so’zung dardga davodur,

Oshiq elining ko’nglig’a bir o’t qalab o’ttum.

 

 

Chidayolmas

Ishq mazhabiga taqviyu toat chidayolmas,

Tasbehu sano, zuhdu ibodat chidayolmas.

 

Kim ko’rsa o’shal dilbari ra’noni bayakbor,

Betoqat o’lub, ayshi farog’at chidayolmas.

 

Faryodu fig’onlar qiladurman kecha-kunduz,

Hayratda qolib, qad ila qomat chidayolmas.

 

Adhamsifat ul kirsa kishi faqr yo’liga,

Osoyish ila xayri saxovat chidayolmas.

 

Arbobi muhabbatga yetib bo’yi sanamdin,

Aqli ketibon sabru qanoat chidayolmas.

 

Ey zohid, agar ko’rsang o’shal mohliqoni,

Zuhdu vara’u kashfi karomat chidayolmas.

 

Devona qilar ishqi sanam vasli chu Majnun,

Nomusu hayo, aybu qabohat chidayolmas.

 

Kim jomi muhabbat mayidin jur’aye ichsa,

Shohona hasham, izzatu hurmat chidayolmas.

 

Bu ishq elining har dam etar valvalasig’a,

Beshubha, biling, dasti irodat chidayolmas.

 

Mashrab, kelibon ko’ngul ila raqsi samo’ qil,

Ishq mazhabida obi tahorat chidayolmas.

 

 

Dardi sirimni kavlama

Ey sabo, g’ambodadurmen, bistarimni kavlama,

Chun shafaqoludaman, xokistarimni kavlama.

 

Har zamone Laylidin manga kitobatlar kelur,

Senki Majnun bo’lmasang, sardaftarimni kavlama.

 

Xonavayronlar bilur aftodalarning holini,

Eyki, mahram bo’lmasang, chashmi tarimni kavlama.

 

To kishiga dard tegmay, bo’lmadi bag’ri kabob,

Dilda darding bo’lmasa, dardi sirimni kavlama.

 

Hajr toshidin zarru ofat boshig’a yetgan o’zum,

Kishtiyi motamdadurman, langarimni kavlama.

 

Yeti do’zax o’rtanur aftodalarning ohidin,

Otashi hajrida kuygan mijmarimni kavlama.

 

Lomakonning shahrini bu hu bila sayr ayladim,

Jabrayil, borg’il nari, bolu parimni kavlama.

 

Bahri rahmatga kirib, qildim vujudimni adam,

Ma’rifatdin bexabarsan, daftarimni kavlama.

 

Durri daryoyi maoniy bo’ldi chun Mashrab, vale

Diydabino bo’lmasang, ko’z gavharimni kavlama.

 

 

To kiydi qizil…

To kiydi qizil o’zini zebo qilayin deb,

O’t yoqti jahon mulkida g’avg’o qilayin deb.

 

Mastona xirom ettiyu ko’rguzdi qadini,

Mendek necha devonani shaydo qilayin deb.

 

Zebo sanamim gul yuzidin parda ko’tardi,

Olam hama ko’z bo’ldi tamosho qilayin deb.

 

Zulfini tarab, qosh uchurub jilvalar etti,

Oshubi balo, fitnani barpo qilayin deb.

 

To ayladim oldig’a borib arzi niyozim,

Chin soldi jabinig’a tamanno qilayin deb.

 

Mastona samand sekrata keldi shahi xunrez,

Shamshiri jafoni yana burro qilayin deb.

 

Ko’p yilki, bu qul xizmatini qilmadi barjo,

Keldiki g’azab birla chu sazo qilayin deb.

 

Boshimni kesib olg’ilu xushhol bo’lub ket,

Qonimni to’kub, lolayi sahro qilayin deb.

 

Xanjar qo’lida Mashrabin o’ldurg’ali keldi,

G’avg’oyi qiyomatni huvaydo qilayin deb.

 

 

Hech kima ma’lum emas

Hech kima ma’lum emas holi parishonim mening,

Osmonni tiyra qildi ohu afg’onim mening.

 

Men nechun shod etmayin bul xasta ko’nlumni bugun,

Keldi xolimni so’rab ul sho’x jononim mening.

 

Ey sitamgar, kelgilu emdi shahid etkil meni,

Mavj ursun Karbalo dashtida bu qonim mening.

 

Chun Surayyo bormusan, aflokdin bolomusan,

Bu falakda ko’rmadim, ey ko’zi cho’lponim mening.

 

Nozu istig’no bila ketgil, meni holimni so’r,

Termulib doim yo’lungda chashmi giryonim mening.

 

Tobakay jabru sitam birla yurursan, ey rafiq,

Chiqti, Mashrab, ushbu g’amdin bu aziz jonim mening.

 

 

Nogoh ko’runub ko’zlari shahlo

Nogoh ko’runub ko’zlari shahlo boqa qoldi,

Parda ko’tarib qoshini ul dam qoqa qoldi.

 

Oshiq ekanimni bilib ul dilbari ra’no,

Aqlimni olib, jonima o’tlar yoqa qoldi.

 

Ruhum eritib yoshini, vah-vah, yuzi otash,

Ishq chaqmog’ini jonima, naylay, chaqa qoldi.

 

Tarsobachani ko’rdimu din ketti qo’lumdin,

Qil sajda debon bo’ynuma zunnor taqa qoldi.

 

Men oning uchun kechayu kunduz yugururmen,

Yorim kelibon birgina holim so’ra qoldi.

 

Aydi: “Ne tilarsan?” Dedim: “Sham’I jamoling!”

Ko’rsatti yuzin, maqsud hosil eta qoldi.

 

Mashrab bu jahonda yurubon topmadi bir mard,

Yuz shukrki, oning bila ulfat bo’la qoldi.

 

 

Oshiq uldur to diliga saqlasa asrorini

Oshiq uldur to diliga saqlasa asrorini,

Barham ursa yo’lig’a olamda y’o’qu borni.

 

To o’zungga dard tegmay, aylanib kelmas davo,

Bas, bu ma’nodin hakimlar ko’p so’rar bemorni.

 

Garchi osiyman, aning dargohidin navmid emam,

Bir gul uchun suv berurlar sad hazoron xorni.

 

Oxiri manzilga yetmasdur kuduratlik ko’ngul,

Dilga jo bermoq na hojat dushmani g’addorni.

 

To dilingga ma’rifatdin nuri imon bo’lmasa,

So’filar, bir hug’a almashlang ani – dastorni.

 

Xotiri pokingni mashg’ul qilma hargiz dunyog’a,

Dil g’uboroluda bo’ldi, ul ko’rolmas yorni.

 

Avliyolardek muazzam bo’layin desang, vale

Mashrabo, hech kanda qilma dildin istig’forni.

 

 

Xudodin o’zgasi barcha g’alatdur

Bu tani xokiniyu ruhi ravonni na qilay?!

Bo’lmasa qoshimda jonona, bu jonni na qilay?!

 

Yorsiz ham bodasiz Makkaga bormoq ne kerak?

Ibrohimdin qolg’an ul eski do’konni na qilay?!

 

Urayinmu boshima sakkiz bihishti do’zaxin,

Bo’lmasa vasli menga, ikki jahonni na qilay?!

 

Arshning kungurasin ustiga qo’ydum oyog’im,

Lomakondin joy olibman, bu makonni na qilay?!

 

Zarraye nuri quyoshdek bu jahon ichra tamom

Oshkoro bo’lmasa, sirri nihonni na qilay?!

 

Bir xudodin o’zgasi barcha g’alatdur, Mashrabo,

Gul agar bo’lsa qo’lumda, ul tikonni na qilay?!

 

 

Qalandar bo’l, qalandar bo’l

Murodingga yetay desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l,

Sitam ahlin yutay desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l.

 

Og’izdin dur sochay desang, sharobi ishq ichay desang,

Yomonlardin qochay desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l.

 

Fasod ahlin quvay desang, (ketiga) bir uray desang,

Bu dargohdin suray desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l.

 

Riyozatsiz bo’lay desang, tanim ozod yuray desang,

Jahonni sayr etay desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l.

 

Razolat kuyduray desang, zalolat o’lduray desang,

Hamasin supuray desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l.

 

Bu taqvodin kechay desang, xonaqohdin qochay desang,

Haqiqatni ochay desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l.

 

Guharrezlik qilay desang, hamani kulduray desang,

Chu Mashrabdek bo’lay desang, qalandar bo’l, qalandar bo’l.

 

 

Mehribon onam

Jamoling ko’rgali keldim, ayo ey mehribon onam,

Mening uchun ado bo’lg’an yuragu bag’ri qon onam.

 

Xo’tan dashtiga tushtum bul falakning gardishi birlan,

Eshitkil arzi holimni, men aytay senga, jon onam.

 

Ajoyib mehribonimsan, meni oromi jonimsan,

Murodi du jahonimsan, bihishti jovidon onam.

 

Meni bir jodu ko’zluk bul jahon ichra xarob etti,

Qadi sarvu sanavbar, qoshlari misli kamon, onam.

 

Boshimga tushti bul savdo, bo’lubman bulbuli shaydo,

Shabistoni jahonda qumridek shakkarfishon onam.

 

Bu ishq o’ti xarob etti, yurak-bag’rim kabob etti,

Meni xoki turob etti yuzi mohi tobon onam.

 

Seni ko’p intizor ettim firoq o’tig’a, ey Ka’bam,

Tavofi Ka’bayi maqsuda keldim, dilkashon onam.

 

Iloho, avf qilg’aysan bu Mashrabning gunohini,

Tufayli onayi zorim, g’aribu notavon onam.

 

 

O’zginam

Ishq o’tiga o’rtanib devona bo’lgan o’zginam,

Kuya-kuya kul bo’lub biryona bo’lgan o’zginam.

 

Oshiqi diydorman, ey yor, bilmassan magar,

Mansuri Xallojdek dorga osilgan o’zginam.

 

Kuya-kuya kul bo’lub dunyodin o’tkan bormukin,

Ishq yo’lida ming o’lub, ming bor tirilgan o’zginam.

 

Chok siynamni qilib mahsharda aylarman fig’on,

Ul kuni diydor deb mahsharni buzgan o’zginam.

 

Ul sirot al-mustaqim oldida barcha yig’lashur,

Ishqni rahbar qilibon andin o’tkan o’zginam.

 

 

Zamonga sig’madim

Onqadar nurga to’libman osmonga sig’madim,

Toqi arshu kursiyu lavhu jinonga sig’madim.

 

Kimga soyam tushsa, bir nuri yaqin bo’ldi u ham,

Daftari ruhi qudsdurman, zabonga sig’madim.

 

Jannatu kavsar manam, ham do’zaxu saqar manam,

Bir o’zumdurman bu dam, haft osmonga sig’madim.

 

Soyayi odamg’a keldim, nuri ma’ni izladim,

Jannatul firdavsdek oliy makonga sig’madim.

 

Bor edim Nuh vaqtida, g’arq etmadi to’foni ham,

Hamrahi Muso bo’lub Turi Sinong’a sig’madim.

 

Ellik yil Iso bilan yurdum o’lukni tirguzub,

Boisi bir nuqtadin Mashrab zamonga sig’madim.

 

 

Boshimni dorg’a tuta qoldim

Dunyog’a kelib, loyig’a bilmay bota qoldim,

Darmon yo’qidin necha og’iz so’z qota qoldim.

 

Ko’rdumki ani, dushmani ruhu tan ekandur,

“Lo” o’qi bila ikki ko’zig’a ota qoldim.

 

Mayxonag’a kirdim, bila qoldim kuyarimni,

Masjidg’a kirib zohidi yaxdek qota qoldim.

 

Zohid, menga bir shishada may, senga namozing,

Ming taqvini bir kosayi mayg’a sota qoldim.

 

To telbaligim shuhrati olamni tutubdur,

Bir jilvasig’a ikki jahondin o’ta qoldim.

 

Vahdat mayini piri mug’on ilkidin ichtim,

Mansur kabi boshimi dorg’a tuta qoldim.

 

Ayb aylamangiz Mashrabi bexudni, yoronlar,

Naylayki, bu g’urbat ko’chasidin o’ta qoldim.

 

 

Yana g’urbatzada, kettim

Dunyo sorig’a bir kelibon, g’amzada kettim,

Bir lahza dam olmay turubon, lahzada kettim.

 

Bir mushfiqi hamroz jahon ichra topolmay,

Hasrat o’tidin kuydimu motamzada kettim.

 

Surtmay bu qaro yuzni borib ravzalarig’a,

Armonda yurub lek buzug’ kulbada kettim.

 

Har jon kelaru ketgusidur, bilsam oni ham,

Ketmascha yurubon yana g’urbatzada, kettim.

 

Horis bo’lubon dunyoda yurdi necha gumroh,

Uryon kelibon munda, yana arbada kettim.

 

G’ofil kishilar kechayu kunduz tilagay mol,

Dunyo ila dinni sotibon g’amzada kettim.

 

To yorni xayol ayladi Mashrab, ko’zni ochti,

Yuz dardu alam birlaki, mehnatzada kettim.

 

 

Bir nuqtada ming ma’no

To olami zohirg’a kelib man guzar ettim

Tark ayladimu jumlani, qat’i nazar ettim.

 

Ahvoli dilim aytg’ali bir mahrame topmay,

Zulmingni qarindoshu g’amingni padar ettim.

 

Bir qushki, cho’loq, sen sori parvoz etayin deb,

Hajr o’qlarini jonga suqub bolu par ettim.

 

Dushmanga chu harb etmak uchun chora topolmay,

Do’stum qo’lini tuttimu tig’u tabar ettim.

 

G’am shomida qalbimg’a guzor etti xayoling,

Ko’z yosh, yurak qoni bilan mohazat ettim.

 

Savdoyi sari zulfung uchun necha mahaldur,

Jon kishvarini buzdimu zeru zabar ettim.

 

Bir martabada turmas emish shoh ila darvesh,

Bas, jandani kiydim, o’zimi darbadar ettim.

 

Ko’tahnazar el bilmasa deb xasta bu Mashrab,

Ming ma’nini bir nukta bila muxtasar ettim.

 

 

Sharh aylasam ishq daftarini

Sharh aylasam ishq daftarini, jon chidayolmas,

Ham jonu jahon, odamu hayvon chidayolmas.

 

Avrodi muhabbat o’qubon masjida kirsam,

Masjid kuyaru toqi farozon chidayolmas.

 

Mayxona kirib, vasli sanamdin xabar olsa,

Zohid kuyaru oqilu nodon chidayolmas.

 

Mahshar kuni gar barq urubon chiqsa nigorim,

Do’zax kuyaru jannatu rizvon chidayolmas.

 

Ishq daftaridin gar o’qusam sura bayakbor,

Beshubha, biling, oyati qur’on chidayolmas.

 

Gar nar’a urub tavsani himmat mina qolsam,

Olamg’a tushub sho’rishi afg’on chidayolmas.

 

Mashrab, sen agar da’viye ishqi sanam etsang,

Billohki, anga jisming ila jon chidayolmas.

 

 

Meni yo’qlar kishim bormu?

Namangondin ketar bo’lsam, meni yo’qlar kishim bormu?

G’ariblik shahrida o’lsam, meni yo’qlar kishim bormu?

 

Qani qavmu qarindoshim, bu yo’lda bo’lsa yo’ldoshim,

Ko’zumdin oqizib yoshim, meni yo’qlar kishim bormu?

 

Muhabbat sharbatin ichtim, qazondek qaynabon toshtim,

Bu foniy dunyodin kechtim, meni yo’qlar kishim bormu?

 

Tushubdur boshima savdo, ramuzu ishqdin g’avg’o,

O’ziga ayladi shaydo, meni yo’qlar kishim bormu?

 

Turarga toqatim yo’qtur, yurarga holatim yo’qtur,

Yurakda ishq o’ti cho’qdur, meni yo’qlar kishim bormu?

 

Qarorim yo’q turay desam, Namangonda yuray desam,

Jahonni sayr etib kezsam, meni yo’qlar kishim bormu?

 

Bu miskin zor Mashrabni kishi holini bilmaydur,

Bu yerdin bosh olib ketsam, meni yo’qlar kishim bormu?

 

 

Xudo bersun panoh

Nafsi sarkash muddaosidin xudo bersun panoh,

Bul zamona muttakosidin xudo bersun panoh.

 

Hirqayi bechora kiymoqlikmu rohi bandalik,

So’fini dalqi riyosidin xudo bersun panoh.

 

Jomayi malla kiyib, qilg’on ishi hiylavu makr,

Shayx noqis xonaqosidin xudo bersun panoh.

 

O’zlari komilsifat, har luqmasi haqqi sag’ir,

Yurtni ul sohib duosidin xudo bersun panoh.

 

Lof urar “Abdoli vaqt-man!” deb, so’zida ma’ni yo’q,

Bul zamona rahnamosidin xudo bersun panoh.

 

Mard lashkar yo’sinida qo’liga tasbeh olib,

Shayxni rangin asosidin xudo bersun panoh.

 

Muttaqiylik da’vi aylab, o’zlarini pir tutub,

Oxiri vaqt porsosidin xudo bersun panoh.

 

Bul qalandar jandasining torida zunnori yo’q,

Boshiga kiygan kulosidin xudo bersun panoh.

 

Mashrabi sho’ridani qilg’an duosin qil qabul.

Ul saharxezni duosidin xudo bersun panoh.

 

 

Yaxshi xalqlarni birodar tut

Tarozuyi amalni qo’lga ol, so’ngra barobar tut,

Xatarlik yo’ldasan, to justijo’ qil, yaxshi rahbar tut.

 

Imoning sham’ini ravshangaridur hamdami qobil,

Qo’lingdin kelsa, doim yaxshi xalqlarni birodar tut.

 

Maqomi qurbat o’tig’a agar kirsang – huzur topsang,

O’zung zahroba yutgil, xalqni komig’a shakkar tut.

 

Bag’ir qoni, ko’zung yoshi, qadi ham birla oh tortgil,

Shafoat vaqti bo’ldi, anda domoni payambar tut.

 

Boshing gardunga yetsa, bo’lmagil zinhor xursande,

O’zungni har xasu xoshokdin, ey banda, kamtar tut.

 

Balo ko’rgan kishilar majlisini orzu qilg’il

Ki, har shum lodani ko’rsang, o’zungni munda behtar tut.

 

Taraddud aylagil, zangi diling shoyadki sof o’lg’ay,

Hidoyat ko’chasining rindi bo’l, domain mahshar tut.

 

Ulug’man deb, takabbur pesha qilma mushtiparlarga,

Sarafrozi topay desang, davomat qiydani tat tut.

 

Havas bozorini dur aylagil zinhor boshingdin,

Qo’lungni ikki dunyodin uzub, dilni qalandar tut.

 

Bahoyimdek yemak-ichmakni sargardoni ko’p bo’lma,

Kafan bichgil o’zungga, dilda o’lmog’ni muqarrar tut.

 

Adam sahrosidin dunyoga kelding banda bo’lsam deb,

Kamar bog’lab belingga, zikri tasbehi eranlar tut.

 

Bu zindonxonadin o’ttung, ko’rundi jannatul a’lo,

Baland et himmatingni munda kelding, misli Haydar tut.

 

O’zini bilmagan bedardlarga ochmagil daftar,

Xalildek o’tni gulzor aylagil, xo’yi samandar tut.

 

Bu yerda yori bersa lutfi haqdin garchi iqboling,

Adolat mulkining sarrishtasini misli Umar tut.

 

Bu foniy dunyodin, Mashrab, yetishsang boqi uqbog’a,

Sirotal mustaqimdin o’tting, so’ngra rohi digar tut.

 

 

Murabba’

(Yorga yetar kun bormu, yoronlar)

Hamdu sanolar aytay xudoga,

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

Yetgaymu dodim nozuk adoga,

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

 

Shum toleimdan ko’rdum jafoni,

Zolim raqiblar ko’rdi vafoni,

Holim so’r emdi, bergil davoni

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

 

Bulbuldayinkim faryod etarman,

Ishq daftarini bunyod etarman,

Ko’nlumni bir dam men shod etarman,

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

 

Qachon visoling bo’lg’ay muyassar,

Ishqingda kezdim ham bahru ham bar,

Dardu alamga to’ldi ko’ngullar,

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

 

G’am bahri qildi mavjini bunyod,

Ishqingda qildim ming ohu faryod,

O’tti nigorim chun sarvi ozod,

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

 

Hajr ahli keldi, tutti yoqamdin,

Bag’rim tilindi paykoni g’amdin,

Faryod etarman ushbu alamdin,

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

 

Sham’I firoqing ko’ksimda yondi,

Ko’z yoshim oqib bag’rimga tomdi,

G’aflatda qolgan Mashrab uyondi

Yorga yetar kun bormu, yoronlar?

 

 

Dastingdan

Ne g’urbatlarni chektim charx bebunyod dastingdin,

Mudom motamda qoldim, bo’lmadim dilshod dastingdin,

Tamomi xonumonim bo’ldi chun barbod dastingdin,

Qafasdin bo’lmadimki qumridek ozod dastingdin,

Hama obod bol’di, bo’lmadim obod dastingdin

Ki men har qayga borsam, dod etarman, dod dastingdin.

 

Dilimning quvvati, ruhi ravonimdin ayirdilar,

Ko’zimning oqi yanglig’ mehribonimdin ayirdilar,

Azizim, hamdamim, oromijonimdin ayirdilar,

Jahon gulzorida ul gulistonimdin ayirdilar,

Hama obod bol’di, bo’lmadim obod dastingdin

Ki men har qayga borsam, dod etarman, dod dastingdin.

 

Chamanda bulbuli sho’ridadurman, oshyonim yo’q,

Misoli chug’dek vayronalarda ham makonim yo’q,

Vafolig’ yor deb chiqti, jasadda balki jonim yo’q,

Azizimdin judo bo’ldum, boshimda soyabonim yo’q,

Hama obod bol’di, bo’lmadim obod dastingdin

Ki men har qayga borsam, dod etarman, dod dastingdin.

 

Meningdek g’amga qolgan, dilparishon o’lmasun hech kim,

Ko’zi chun termulub yo’llarda vayron o’lmasun hech kim,

Bahori gulshani umri zimiston o’lmasun hech kim,

Bu dunyo diydasig’a torikiston o’lmasin hech kim,

Hama obod bol’di, bo’lmadim obod dastingdin

Ki men har qayga borsam, dod etarman, dod dastingdin.

 

Umidim bor, etkurgaymusan xurshidi matlabni,

Saodat burjidin ul sha’mi iqbolimg’a kavkabni,

Ko’targaysan boshimdin ikki olamda qaro shabni,

Iloho, sen etur himmat yo’lig’a xasta Mashrabni,

Hama obod bol’di, bo’lmadim obod dastingdin

Ki men har qayga borsam, dod etarman, dod dastingdin

 

 

Shodmonlik izlama

Shodmonlik izlama, ohir boshinga g’am kelur,

Odamining boshiga andishayi motam kelur.

 

Osmonga etsa boshing misli Muso homush o’l,

Sar daraht nurmeva bolgan songra boshi ham kelur.

 

Odamiyning asli birdur, bir-biridin farqi bor,

Necha qari o’tgan soghun dunyoga bir odam kelur.

 

Vahmi mahshardin gapurmang norasoni oldida,

Goshi kargha haq sozi albatta noforam kelur.

 

Yighlamoq oson emasdur, ey jigarbandim, eshit,

Mulki dil sadpora bolghan song kozingdan nam kelur.

 

Olimi ilmiga maghrur, johili isyonga gharq,

Kas ne bilsun, rozi mahshar kimni toshi kam kelur.

 

Yoshligingda yolga kirghil, toki topqaysan kamol,

Gar jarohat kohna bolghan songra bemalham kelur.

 

Mashrabo, siynamdagi dardimni aytsam, arsh kuyar,

Yol hatadur, qorqaman, majlisga nomahram kelur.

 

 

Ko’rsat jamoling

Ko’rsat jamoling mastonalarg’a,

Ishqingda kuygan parvonalarg’a.

 

Mendin duodur,sendin — ijobat,

Jonim tasadduq jononalarg’a.

 

Ey ko’ngli qattig’,rahm aylamaysan,

Qilg’il nazar sen bechoralarg’a.

 

Mashrab seni deb kechti jahondin,

Boshini qo’yub ostonalarg’a.

 

 

Har kishini dardi bo’lsa

Har kishini dardi bo’lsa, yig’lasun yor oldida,

Qolmasun armon yurakda, etsun izhor oldida.

 

Andalibi benavodek nola-yu afg’on bila

Doimo yig’lab turarman ayni gulzor oldida.

 

Mansuri Xallojdek ichib sharobi antahur,

Charx urub,yig’lab turarmen ushbu dam dor oldida.

 

Har kishi bir jur’ae no’sh aylasa bu bodadin,

Ul qiyomatda qilur arzini Jabbor oldida.

 

Telba Mashrab,qilmag’il sirringni zohidga ayon,

Aytib-aytib yig’lagaysan oshiqi zor oldida.

 

 

Tushti savdoi muhabbat boshima

Tushti savdoi muhabbat boshima,

Or etar mardum kelurg’a qoshima.

 

Ul muhabbat ko’yida qon yig’ladim,

Etti iqlim g’arq bo’ldi yoshima.

 

Sajda aylar zohid ul mehrob aro,

Men qilurman sajda egma qoshima.

 

Muhtasib to’kturdi soqiy bodasin,

Etmadi aqli ani sirdoshima.

 

Kunda yuz jabr etganingdin o’rgulay,

Qo’y qarab g’am toshini bardoshima.

 

Mashrabi devonani hayron etib,

Ne sababdin kelmading bir qoshima?

 

 

Yuzi mohi tobon qiz

Kokulung anbar durur, jon ichida jonon qiz,

Ko’zlaring axtar durur, yuzi mohi tobon qiz.

 

Lablaring erur la’ldek, yuzlaring qizil guldek,

Barcha sengakim quldek, xizmatingga qurbon, qiz.

 

Tar orazing gul, soching sunbulki,tishlaring dur,

Sarv qadlig’, qosh ko’rung oftobi davron qiz.

 

Bir ko’rib seni, zolim, qolmadi mening holim,

Tang bo’lubdur ahvolim, bilmadingmu, nodon qiz?

 

Oy yuzingni ko’rganda, lablaringni so’rganda,

Mashrabing bo’lur banda, qilsang ani mehmon qiz.

 

 

Ko’rgoli keldim

Ishqing o’tig’a kuygoli keldim,

Oydek yuzungni ko’rgoli keldim.

 

Savdoi zulfing tushdi boshimg’a,

Sendinn savolr so’rgoli keldim.

 

Bahringga kirdim g’avvos bo’lay deb,

Bir durri maqsud olgoli keldim.

 

Mani so’rasang, ey gul’uzorim,

Mahvi jamoling bo’lg’oli keldim.

 

Qofila ketti,manzilga etti,

Men ham boray deb ketgoli keldim.

 

Soqiy, qadahni qilg’il muhayyo,

Vahdat mayidin ichgoli keldim.

 

Rahmat eshigin Mashrabga ochg’il,

Ishqing ko’yida o’lg’oli keldim.

 

 

Devona bo’ldim

Ko’rdum yuzungni — devona bo’ldum,

Aqli hushimdan begona bo’ldum.

 

Tortib jafoni o’lsam ko’yingda,

Qaytmasman hargiz — mardona bo’ldum.

 

Bo’lib jahonda rasvoi olam,

Yaxshi-yamonga afsona bo’ldum.

 

Kavsar sharobi yodimg’a kelmas,

La’li labingdin mastina bo’ldum.

 

Yumdum ko’zumni sendin bo’lakdin,

Kechdim baridin, rindona bo’ldum.

 

Ko’rdum tushumda sham’i jamoling,

Charx urub ondin parvona bo’ldum.

 

Ishqing mayini sundi bu jismim,

Ham soqi-yu ham paymona bo’ldum.

 

Bir qatra erdim, cho’mdum dengizga,

Kirdim sadafga — durdona bo’ldim.

 

Kuydirmasa o’t, bo’lmas yag’och cho’g’,

Ishq o’ti birlan hamxona bo’ldum.

 

Bo’ldum fano men tufrog’ ichinda,

Bir dona erdim, ming dona bo’ldum.

 

Ul yuz o’tida bud bo’ldi nobud,

Jon jong’a kirdi, jonona bo’ldum.

 

Tegdi ko’zingdin har damda ming tiyr,

Avval edim dasht, gulxona bo’ldum.

 

Bir necha yildur yordin judoman,

Bilmay o’zumni hayrona bo’ldum.

 

Kuymas,dedilar, ma’murai ganj,

Obod edim man, vayrona bo’ldum.

 

Mashrabga may sun mayxona ichra,

Kechtim baridin — rindona bo’ldum.

 

 

Nogoh ko’rubon jamoling

Nogoh ko’rubon mahvi jamoling bo’la qoldim,

Oydek yuzingga boqdimu hayron bo’la qoldim.

 

O’t tutashib kuydi yuragim birla jonim,

Parvona bo’lub o’tga yuzimni ura qoldim.

 

Yuz g’amza bila chiqdi sanam maykasidin,

Zunnor uzub, din bila imon sota qoldi.

 

Ko’rdumki,ajib ishvagaru dilbari tannoz,

Devona bo’lub ishqida o’tdek yona qoldim.

 

Diydori jamolini ko’rub ishq yo’lida,

Gulgun yonubon mavhi tomosho bo’la qoldim.

 

Hojat emas ul Ka’bai jononag’a bormoq,

Men gavhari maqsud bo’loyin deb yona qoldim.

 

Mashrab boshig’a tushdi o’shal kun g’ami dildor,

Shaydoyi bo’lub jumla havasdin qola qoldim.

Manba: baxtiyor.uz


Получите стихи и газели известного поэта Бабарахима Машраба.
Огонь
Если я скажу, что влюблен, мир сгорит,
Если я открою тебе секрет этой любви, она сгорит.

Если кусочек любви дойдет до человека, это будет гирион,
Он нетерпелив, нетерпелив и разбит горем.

Терпеть не могу, друзья, я дивлюсь боли,
Мое горе другое, моя боль другая, мое сердце горит.

Ты всегда горишь в моем сердце,
«Нигоро!» скажу вам — это было страшное место.

Языком, душа, характер твой опишу,
Мой язык лолу мои глаза гирён, концы нихон горят.

Какой тяжелый день, милая, потерять зрение,
Небо предел для моего огня.

Мое сердце полно печали, у меня не осталось терпения,
Если я скажу, что на этот раз это частица, то это история любви.

Я опустошен этой болью, не подходи и не спрашивай меня, как я поживаю.
Когда я это слышу, сердце разрывается, сердце разрывается, сердце разрывается.

Это боль Машраба, милый, пусть тебя никто не беспокоит,
Если я вздохну в возмездии, небеса будут гореть вечно.

Хочешь верь, хочешь нет
Я люблю тебя, верь или нет,
Моя чертова печень, хочешь верь, хочешь нет.

Вечером есть семь шашлыков
Боже мой, верьте или нет.

Нога сари зулфунг сори болдум санга сухожилие,
О моя корона, верь этому или нет.

Мое сердце истекает кровью, как плавильный котел,
Лепестки роз, верьте или нет.

Горя Зари было достаточно, чтобы убить меня,
О мои уста, верьте этому или нет.

Машраб, свет болюбона,
Мне все равно, верить этому или нет.

Машрабман
Я занят своим делом, Машрабман,
Слезы, слезы, слезы, слезы, слезы, слезы, слезы, слезы, слезы.

В моем сердце нет любви к миру,
После двух миров для тебя я усталый Машраб.

Если я умру, тебе еще долго будет больно.
Я не нашел на свете четверти, я бедный Машраб.

Когда я в последний раз был в Анодине, я плакал от твоей любви,
Я странствующий Машраб в степи любви.

Любовь пьяна, я не могу пить,
Мои глаза полны слез, я кровожадный Машраб.

Если постигнет меня тысяча бедствий, желаю Васлину, отшельник,
«Если ты порежешь мне язык, у меня не будет ножа», — сказал Машрабман.

Толпы преследуют меня, я хожу в каждый город, потому что там плохо,
Аджаб мардуд, аджаб максрум, аджаб сангсора Машрабман.

Никто не знает, что я общественный деятель,
Дилу джоним фидо айлаб, аджаб айора Машрабман.

Расскажи мне о своей любви к безумному Машрабу,
Я Машраб, планета после поста и поста.

Я буду плакать этим утром…
Я буду стонать утром у твоей двери,
Подари мне мою жизнь, милая, у твоей двери.

Ul lolavu rayhonu suman, toka red gul,
Кипарис тоже склонился у твоей двери.

Если мир хорош, то Иосиф Ханаан,
Султану Амир Бандайо, у твоей свободной двери.

Зульфинг ты сто доми бало моей душе,
Моя дорогая птичка умерла у твоей двери.Вкус вселенной обрел свою красоту,
Гириёну фигон, нолаву кричу в твою дверь.

Я влюбился в торговлю, ища тебя,
Он грустный, он палач, он у твоей двери.

Мои слезы текут день и ночь,
Разрушенная родина у твоего порога.

Огонь твоей красоты пал на Машраб,
Парванасифат налил, паризод, у твоей двери.

Я Машраби
Сад Гюльшани — соловьиное гнездо,
Я влюблен в айдола.

Время от времени он приходил в овчарню и насиловал ее.
Я проснулся утром, и я хорошо провел время.

Йо шахи мехрибонмусан, йо махи осмонмусан,
Я сжигаю землю и небо.

Он выпил много масла и сошел с ума.
Я тот, кто выжимает из этого максимум.

Красота твоей свечи обжигает мою душу, о идол,
Я тот, кто сжигает свои волосы.

Желая Васлина, о идол, день и ночь,
Ты сказал, проснись утром, и я буду там утром.

Хисрави стал Комроном, а Рустами стал эпосом.
Я великий борец, и я Хамзай Рахнагар.

Олими нуктадон манам, пири хидояксон манам,
Машраби – самый известный поэт в мире.

Послушай меня, милый
От начала до конца моей жизни,
Мое сердце колотилось из-за этого любовного романа.

Я не могу найти тебя в своих мыслях, интересно,
Если я не достигну васлина, это молитва пири комила.

Послушай меня, милая, мое сердце полно шашлыка,
Противники были счастливы из-за моих страданий.

Я думаю, что мне трудно жить в этом мире без тебя,
Давай, милая, посмотрим на эту жизнь.

Я думаю, что твоя любовь, наконец, оставила меня без крова,
Я сгораю время от времени, и эта боль неизлечима.

Я убит горем, у меня никого нет, я согласен.
Последние были рахами, сердце колотилось.

Я буду оплакивать тебя, если вздохну в отместку.
Верующий и неверующий являются рассказчиками Машраба.

Танбур
Не говори сетор, холи дилим сосет танбур,
Мое сердце, как барабан, прогоняет мои печали.

Когда я слышу слова нескольких конкурентов,
Гамбурд — это танбур, который входит в мой рот.

Котонназар эль этого не ценит,
Танбур, который долгое время был маяком.

Когда я вижу красоту снега,
Нагмаси — это танбур, который заставляет вас чувствовать себя хорошо.

Там тоже есть ублюдок.
Танбур — идол чуда.

Когда сердце влюбленного разбито,
Танбур, который искрой прожигает предложение.

Машраб совсем сошел с ума.
Танбур, который сжигает мою душу.

Ты влюблен, не будь в неведении
Вы не можете знать, человек вы или человеческое существо.
Эта грация неотделима от тебя с этой нежностью.

Ты такой милый, ты такой жестокий,
Красота света нерушима.

Я был поражен, увидев солнце на твоем лице,
Нельзя отправить раба на небо и взять свечку.

Твое лицо, как красный цветок, твое сердце, как соловей,Любовь этого цветка неотделима от соловья.

Приди, Машраб, если ты влюблен, не оставайся в неведении,
Это кошмар, идиоты, вы не можете проснуться.

Он пришел
Из Намангана приехали мои друзья, мои друзья,
Отца сопровождали гости, знавшие мою мать.

В главе о мужестве каждый из них Рустам Сухроб,
В тот день мои султаны пришли к трону правосудия.

Милосердный, благочестивый, но совершенный,
Все мудрые, все верные, все мои гении пришли.

Тревожные хоки ногой мне в глаза попугай, Машраб,
Мои ястребы пришли зажечь мою лампу.

Обед торгует любовью в лоб
Обед торгует любовью с головой,
Я хочу, чтобы мне сделали массаж.

Вау, я плакал кровью от любви,
Мне семь лет.

Месяцы поклонения жертвеннику,
Я не преклоняюсь.

Не сердись, по-настоящему сердись,
Мне очень жаль это слышать.

Мухтасиб пролил молоко,
Его ума не хватило на его тайну.

Если ты страдаешь сто тысяч раз в день,
Я не могу смотреть на овец.

Меня поразило, что Машраби сошел с ума,
Почему ты не пришел?

у меня болит горло
Я так зол, я не могу поместиться в пустыне,
Река моего языка — светлая, волна — моя сигма в мир.

И шариат, и учение, и истина во мне,
Я свергну султана Чу, чтобы трон не был открыт.

Халрудо на этой дороге, Намруд мой герой,
Я все еще убежден, что могу вписаться в любой мир.

Согласен, я Акбару горло перебрал,
На этом пути Синайский Поки не вписывается в Забунуллу.

Хотя я не посещал Каабу,
Я паломник секты и не принадлежу к Дому.

Иногда я беден, иногда я король, иногда я беден,
Я сумасшедший, я не могу пойти в спортзал завтра.

Иногда я в состоянии изумления, иногда я в состоянии изумления,
Я напилась на рынке шерсти и не выношу жару.

Иногда русский, иногда черкешень, иногда верующий, иногда испуганный,
Ne kavnaini miyoni lou illollog’a sigmamdur.

Я твой раб, Машрабинг, потому что я всегда беден.
Я не могу вписаться в этот бедный мир.

Я прошел
Однажды ночью в Долине Любви я сказал: «Эй, эй».
Я поджег монастырь.

Я прошел через горизонт на мгновение, неудивительно,
Я прошел Аккасифат на горе Мина.

Я застрелил своего друга-фашиста с ума,
Я был опустошен.

Я знаю, я сам виноват в этом и знаю, что не должен этого делать.
Я мужественно взмахнула юбкой.

Мир пришел ко мне с улыбкой на лице,
«Уходите!» — сказал я со вздохом.

Я знал, что его мать хитро обманывала врага,
Я поцарапал ему лицо гвоздем Ло.

Человек сказал: «Мир горький».
Я лизнул его, чтобы увидеть, не больно ли это.

Я сражался день и ночь с неверующими вожделения,
Я ударил его одним мечом.

Я всегда втыкал ей в горло сырой нож,
Я пронзил ему глаз копьем с углем.

Девонайи Машраб, это слово — лекарство от боли,
Я поджег сердце моей возлюбленной.невыносимый
Секту любви нельзя терпеть,
Тасбехусана, зухду и поклонение невыносимы.

Кто увидит эту очаровательную рану,
Беспокойно умирать невыносимо.

Я плачу день и ночь,
Он не может стоять в изумлении.

Если человек вступает на путь бедности,
Доброта и щедрость недопустимы.

Я давно влюблен,
Ум не выдерживает терпения.

О отшельник, если ты увидишь это существо,
Открытие Zuhdu Vara невыносимо.

Безумный кумир любви васли чу Меджнун,
Стыд есть стыд, вина невыносима.

Кто пьет из чаши любви,
Королевский гашиш, честь, невыносима.

Это постоянный поток любви,
Несомненно, знай, что рука не выдержит воли.

Машраб, иди и танцуй сердцем,
В секте любви вода не выдерживает омовения.

Не копайся в моей боли
О Саба, я в трансе, не копай мне постель,
Я тону, не копай мой прах.

Каждый раз, когда приходят книги манги Laylidin,
Если ты не сумасшедший, не копай мне голову.

Вредители знают бедственное положение афтозного,
Эй, если ты не махрам, не лезь мне в глаза.

Шашлык не повредил, не повредил.
Если у тебя нет боли в сердце, не копайся в моей боли.

Я стал жертвой катастрофы,
Я в трауре по лодке, не бросай якорь.

Семь адов будут гореть,
Не копайся в моих обожженных ногтях в огне.

Я путешествовал по городу Ломакон с этим ху,
Габриэль, не копай, не копай.

Бахри вошел в благодать и сделал мое тело мужчиной,
Если не знаешь, не копайся в моем блокноте.

Машраб, долина реки Дурри
Не лезь мне в глаза, если ты не диабетик.

Носить красное…
Носить красное, чтобы украсить себя,
Я хочу поднять шумиху над миром.

Мастона посмотрел на женщину,
Мендек, сколько девонов я могу убить?

Мой прекрасный кумир снял пелену с моего лица,
Мир полон глаз, чтобы смотреть.

Он расчесал брови, поднял брови и улыбнулся.
Ошуби бало, что я построю заговор.

Мне нужно идти вперед и жаловаться,
Я хочу, чтобы мне сделали массаж.

Мастона Саманд Секрата Келди Шахи Хунрез,
Я хочу ослика меч снова.

Много лет этот холоп не служил, баржо,
Я хочу наказать тебя гневом.

Отруби мне голову и будь счастлив,
Я хочу пролить свою кровь и превратить тюльпаны в пустыню.

Машрабин хотел убить кинжалом,
Я хочу объявить Судный День.

Никто не знает
На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста.
Небо предел, о боже.

Почему я так счастлив сегодня, что это больное сердце,
Он пришел спросить мою тетю, она моя возлюбленная.

О тиран, приди и сделай меня мучеником,
Это моя кровь в пустыне Кербела.

Чун Сурайо Бормусан, Афлокдин Боломусан,
Я не видел его в небе, о боже.Пожалуйста, подойди и спроси меня, как я.
Мои глаза всегда на дороге.

Тобакай джабру ситам бирла юрурсан, рафик,
Давай, Машраб, эта грустная душа моя.

Внезапно его глаза расширяются
Внезапно его глаза расширились,
Он поднял занавеску и нахмурился.

По этому взгляду она поняла, что я влюблен.
Мой разум блуждал по траве.

Душа тает, слезы, вау-вау, лицо огонь,
Меня поразила молния любви.

Вы видели Тарсобачу?
У меня синяк на шее.

Я бегу за ней день и ночь,
На полпути у меня остался только один вопрос.

Он сказал: «Чего ты хочешь?» Я сказал: «Сделай свечу!»
Он показал свое лицо, и цель была достигнута.

Машраб — человек, который никогда не был успешен в этом мире,
К счастью, она смогла поладить с матерью.

Если любовник хранит свою тайну в своем сердце
Если любовник хранит свою тайну в своем сердце,
Там нет ничего плохого.

Это лекарство, которое не причинит тебе вреда,
Так что в этом смысле судьи часто спрашивают пациента.

Хоть я и бунтарь, я не разочаровываюсь в его присутствии,
Дают воду за цветок.

Силе сердца нет конца,
Не нужно отпускать врага.

Если только у вас нет веры в свет просветления.
Суфии, обнимитесь на мгновение.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.
Язык в пыли, его не видно.

Если хочешь быть таким же великим, как святые, то так тому и быть
Машрабо, вообще не извиняйся.

Бог странный
Что я могу сделать для этого тела и души?!
Иначе, милый, что мне делать с этой душой?!

Зачем ехать в Мекку без кровати?
Что мне делать с той старой лавкой, оставленной Ибрагимом?!

Ад, восемь небес и ад,
Если нет вот новый продукт только для вас!

Я ставлю ногу на трон,
Я в Ломакондине, что мне делать в этом месте?!

Свет частиц подобен солнцу в этом мире
Что мне делать с секретным нихоном, если он не публичный?!

Один бог странен, Машрабо,
Если у меня есть цветок, что я могу сделать с этим шипом?!

Будь гончаром, будь гончаром
Если хочешь достичь своей цели, будь сильным, будь сильным,
Если хочешь поглотить мой народ, будь сильным, будь сильным.

Если ты хочешь бросить пить, если ты хочешь пить вино,
Если хочешь убежать от зла, будь сильным, будь сильным.

Fasod ahlin quway deseng, (ketiga) bir uray deseng,
Если вы хотите задать этот вопрос, будьте сильными, будьте сильными.

Если ты хочешь быть свободным, если ты хочешь быть свободным,
Если хочешь путешествовать по миру, будь сильным, будь сильным.

Если хочешь сжечь позор, если хочешь убить озорство,
Если хочешь все подмести, будь сильным, будь сильным.

Это ночь благочестия, это ночь благочестивых,
Если хочешь раскрыть правду, будь сильным, будь сильным.

Если ты хочешь посмеяться надо мной, если ты хочешь рассмешить всех,
Если вы хотите быть похожим на Чу Машраба, будьте сильными, будьте сильными.Моя дорогая мама
Я пришел посмотреть на твою красоту, моя дорогая мама,
Мои искренние соболезнования маме.

Я приземлился в пустыне Хотана краем неба,
Послушай меня, я скажу тебе, дорогая мама.

Ты моя чудесная любовь, ты мой душевный покой,
Ты мой мир, моя вечная мать.

Пара волшебных очков погубила меня в этом мире,
Кади кипарисовая сосна, брови как лук, мама моя.

Это торговля в моей голове, я соловей,
Шабистони — мать, любящая сахарный тростник.

Он разжег огонь любви, он сжег мое сердце,
Я семиликая мать.

Я долго ждал тебя, о Кааба.
Я пришел с целью Тавафи Каабы, моя дорогая мать.

О Аллах, прости грех этого Машраба,
Из-за моей бедной матери, моей бедной матери.

я одинок
Я тот, кто без ума от любви,
Я единственный, кто превратился в пепел.

Я влюблен, мой друг, если ты не знаешь,
Я как Мансури Халлодж.

Вы когда-нибудь умирали от пепла?
Я тот, кто умирал и воскресал тысячу раз на пути любви.

Я сделаю удушье, я сделаю издевательство,
Я был тем, кто разрушил проклятие в тот день.

Он плачет перед Сират аль-Мустаким,
Я единственный, кто был влюблен.

я не вписывался
Я был так полон света, что не мог поместиться в небе,
Я не могу вместить стул, стул или тарелку.

На кого падает тень, у того близок свет, и он тоже.
Дух книги священн, я не могу его произнести.

Я в раю и я в аду.
Я единственный, кто не был на небесах уже неделю.

Я пришел к человеку-тени, я искал свет,
Я не мог поместиться на таком высоком месте, как Рай.

Я был там во дни Ноя, и потоп не сходил,
Я не вписался в Тури Синонг с Мусой.

Пятьдесят лет я жил с Иисусом и воскрешал мертвых.
Потому что в какой-то момент я не подходил Машрабу.

У меня болит голова
Когда я родился, я не знал, что делать.
Я потерял дар речи.

Я видел, что дух врага исповедовался,
Я потерял зрение, когда читал Ло.

Я вошел в бар и знал, что умру.
Когда я вошел в мечеть, я был ошеломлен.

Захид, можно бутылочку, молюсь за тебя,
Я продал тысячу кубков за кубок вина.

Слава о моем безумии охватила мир,
Я прошел два мира одним махом.

Вахдат майини пири мугон илкидин ихтим,
Как и у Мансура, у меня болит голова.

Не вини Машраби бехудни, йоронлар,
Я хотел бы перейти эту улицу.

Опять я ушел
Я пришел в мир торопясь,
Я не мог отдохнуть ни минуты, я ушел в одно мгновение.

Не могу найти друга в мире,
Мне грустно, и я в трауре.

Подойдите к окнам, не потирая этого черного лица,
Я ходил в грязной хижине.

Каждая душа приходит и уходит, и я знаю, что
Перед отъездом меня снова не было.Сколько заблудших людей путешествовало по миру,
Сюда приехал Урион, я снова поехал в телеге.

Невежественные люди желают день и ночь,
Я предал мир и религию.

Машраб открыл глаза, воображая.
Я пошел на работу с большой болью.

Тысяча значений в одной точке
Пока я не пришел в мир, я умер
Неважно, опущено предложение или нет.

Я не могу найти махрама, чтобы рассказать свою историю.
Я сделал твое угнетение твоим родственником.

Хромая птица, хромая, чтобы ты могла летать,
Я стрелял стрелами хаджа.

Не в силах найти способ сразиться с врагом,
Я схватил друга за руку и ударил его ножом.

Семь мыслей в сердце в вечер печали,
Я плакала, плакала и плакала.

Сколько раз за зулфунг торговать,
Я разрушил страну Джона.

Дервиш с королем, который не ратует за карьеру,
Поэтому я надел джинсы и ушел.

Это Машраб, который болен, потому что Котахназар не знает.
Я сократил тысячу значений одним пунктом.

Комментарий к книге о любви
Когда я комментирую книгу о любви, я терпеть не могу,
Ни душа, ни животное не выдерживают этого.

Когда я войду в мечеть любви к Европе,
Мечеть невыносимая.

Когда он вошел в таверну и получил сообщение от стража,
Захид не выносит звука мудрости и невежества.

В Судный день, если будет гроза,
Ад невыносим, ​​рай невыносим.

Если я прочитаю твою книгу о любви,
Конечно, знайте, что аят Корана невыносим.

Если бы я нанес удар,
Афганцы терпеть не могут быть в мире.

Машраб, если ты заявишь о любви,
Ей-богу, ты не выдержишь своим телом.

Есть ли кто-нибудь, у кого нет меня?
Если я уеду из Намангана, кто-нибудь оставит меня?
Если я умру в чужом городе, со мной никого не будет?

О, мой кузен, мой друг на этой дороге,
Я сумасшедший и/или мне не хватает веры из-за приступов паники?

Я выпил сок любви, я закипел, как котел,
Я умер, есть ли кто-нибудь, у кого нет меня?

Это торговля в моей голове, символ любви,
Она сумасшедшая, я сумасшедший и/или мне не хватает веры, потому что у меня бывают приступы паники?

Я не могу стоять, я не могу ходить,
В моем сердце есть любовь, есть ли кто-нибудь, кто меня не любит?

Если у меня не будет выбора, кроме как поехать в Наманган,
Когда я путешествую по миру, есть ли кто-нибудь, у кого нет меня?

Никто не знает состояния этого бедного Машраба,
Если я уйду отсюда, кто-нибудь пропадет?

Будьте здоровы
Да благословит вас Бог за ваши мятежные желания,
Дай Бог здоровья этому современному муттакосидину.

Вы носите плохую одежду?
Да благословит Господь суфия Далки Риёсидина.

В красной мантии трюк есть обман,
Да благословит Господь Шейха Накиса Ханакасидина.

Они идеальны, они стоят каждой копейки,
Да благословит Бог землю.

Он хвастался: «Абдоли вакст-ман!» бред какой то
Да благословит Бог лидера этого века.В руках храброго солдата,
Да благословит Бог шейха на основе цвета.

Они утверждают, что они благочестивы, они гордятся собой,
Боже, благослови порсосидин конца времени.

В этом гончарном круге нет ничего плохого.
Благослови господь кулосидин, который он носит на голове.

Примите молитву, которая сделала машраби шура.
Дай Бог ему здоровья утром.

Держите добрые нации, брат
Возьми весы, взвесь их,
Если вы рискуете, просто сделайте это и будьте хорошим лидером.

Свеча веры горит всем,
Всегда будь братом добрым народам, если можешь.

Если вы войдете в статус-кво, вы обретете покой.
Одержите собственную победу и рассмешите людей.

Кровь из печени, слезы из глаз, вздох со вздохом,
Настало время ходатайства, теперь держите владения пророка.

Если голова болит, не радуйся,
Будь смирен, о слуга, во всем, что ты делаешь.

Снится встреча людей, видевших мяч
Если вы видите какие-либо благовония, почувствуйте себя здесь хорошо.

Не сомневайся, я позвоню тебе, я убью тебя,
Станьте главарем улицы Хидаят, отомстите владениям.

Не будь высокомерным, ибо ты велик.
Если вы хотите найти Сарафрози, попробуйте континуум.

Пожалуйста, остановите рынок Havas,
Отделите руку от двух миров и придержите язык.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.
Храните саван при себе, храните его до смерти в своем сердце.

Ты родился в человеческой пустыне, чтобы быть рабом,
Завяжите пояс вокруг талии и держите зикр тасбих.

Вы прошли через это подземелье, и вы видели рай,
Поднимите свою преданность здесь, как Хайдар.

Невежественной тетради не открывай,
Преврати траву в цветок, как Халил, и держи соломинку.

Пожалуйста, примите мои извинения за неудобства.
Подобно Умару, держи бразды правосудия.

Из этого бренного мира, Машраб, если дойдешь до сада,
Идите прямо, затем сделайте другой поворот.

Мурабба
(Есть день, чтобы лечь спать?)
Слава Богу,
Есть выходной, ребята?
Йетгайму додим нозук адога,
Есть выходной, ребята?

Я видел много неудач,
Жестокие соперники видели смерть,
Халим сосал, сосал
Есть выходной, ребята?

Я плачу, как соловей,
Я создаю книгу любви,
Я сделаю тебя счастливым на мгновение,
Есть выходной, ребята?

Когда визилинг возможен,
Я влюбился, а там весна,
Сердца, полные боли,
Есть выходной, ребята?

Море печали взволновало,
Я тысячу раз плакала от любви,
Кипарис свободен для прошлого,
Есть выходной, ребята?

Пришли люди Хаджра, мне понравилось тутти,
Мне жаль это слышать.
Я плачу этим аламдином,
Есть выходной, ребята?

Твоя свеча горит в моей груди,
На глаза навернулись слезы,
Машраб проснулся в оцепенении
Есть выходной, ребята?Из твоей руки
Каких незнакомцев я курил,
Я все время был в трауре, меня там не было, дилшод далтингдин,
Вы потерпели неудачу, потому что вы были моей леди,
Я был не в клетке, я был свободен, как муравей,
Хама был процветающим, я не был процветающим
Куда бы я ни пошел, я кричу, ты кричишь.

Сила моего сердца, дух моей души,
Белки моих глаз отделились от моей новой доброты,
Мой милый, мой спутник, у меня отняли покой,
В цветнике мира унесли мой цветок,
Хама был процветающим, я не был процветающим
Куда бы я ни пошел, я кричу, ты кричишь.

Я в соловьином супе, у меня нет кухни,
Например, мне не место в развалинах,
Оказалось верным, может, у меня нет души в теле,
Я потерял любимую, у меня нет зонта над головой,
Хама был процветающим, я не был процветающим
Куда бы я ни пошел, я кричу, ты кричишь.

Никто не грустит так, как я.
Пусть никто не умирает на дорогах,
Пусть никто не умирает зимой от весенних роз,
Пусть никто не умирает в этом мире,
Хама был процветающим, я не был процветающим
Куда бы я ни пошел, я кричу, ты кричишь.

Надеюсь, вам понравится матлаб,
Знак блаженства – свеча икбалим,
Ты поднимаешь мою голову из темной ночи в двух мирах,
Илохо, ты терпеливый Машраб,
Хама был процветающим, я не был процветающим
Куда бы я ни пошел, я кричу, ты кричишь

Погоня за счастьем
Не ищи радости, ибо придет к тебе печаль,
Андишайи оплакивает своего человека.

Если Моисей умрет на небе,
Приходит и голова песни в виде желтого дерева.

Происхождение человека одинаково, есть различия,
Сколько стариков придет в мир.

Не говори в панике перед бездомным,
Слово гоши каргха хак определенно неблагоприятно.

Плакать нелегко, милый, послушай,
Mulki dil sadpora bolghan песня kozingdan nam kelur.

Ученый гордится своими знаниями, невежественный бунтарь,
Кто бы ни знал, камень мести редок.

Иди своим путем в юности, пока не найдешь совершенства,
Если рана старая, она заживет.

Машрабо, если я скажу тебе о боли в груди, трон сгорит,
Дорога не та, боюсь, немахрамы придут на встречу.

Показать джамалинг
Шоу джамолинг мастоналарга,
К бабочкам, которые горят в твоей любви.

Это моя молитва, ты ответ,
Мое сердце принадлежит тебе.

О жестокосердый, ты не имеешь пощады,
Посмотрите на себя, бедняги.

Машраб — это мир для тебя,
Положи голову на порог.

Если всем больно
Если кому больно, пусть плачет перед своим ближним.
Пусть не будет в сердце желания, пусть не будет исповеди.

Андалиби стонет как афганец
Я всегда плачу перед цветником.

Мансури Халлодек пьет вино антахур,
Я плакала и плакала перед этим домом отдыха.

Если все едят джураэ, то это бодадин,Он подаст жалобу в Судный день перед Иабором.

Тельба Машраб, не открывай тайны твоей подвижнику,
Ты плачешь перед своим возлюбленным.

Обед торгует любовью в лоб
Обед торгует любовью головой,
Или этар мардум келурга кошима.

Я плакал кровью в озере любви,
Семь климатов утопили мой век.

Сайда айлар захид уль мехраб ара,
Я не преклоняюсь.

Мухтасиб разлил жвачку,
Это не имело смысла для меня.

Я помню, что ты страдал по сто раз на дню,
Я не выношу камень печали, глядя на овец.

Машраби удивил девона,
Почему ты не пришел?

Девушка с мохеровым лицом
Кокулунг стоит в сарае, в душе милая девушка,
Твои глаза ищут, твое лицо красное.

Твои губы подобны лилии, а лицо твое подобно красному цветку.
Все вы рабы, жертвы своей службы, девочка.

Твой узкий рот — цветок, волосы — подсолнух, зубы стоят,
Кипарис – высокая, солнечная девушка.

Когда я увидел тебя, ты был жесток, я остался один,
У меня проблемы, разве ты не знаешь, глупая девчонка?

Когда луна видит твое лицо, сосет твои губы,
Машрабинг будет рабыней, если вы это сделаете, она гостья.

Я приехал в Корголи
Я пришел к огню любви,
Я хотел увидеть твое лицо, как луна.

Торговый зульфинг свалился мне на голову,
Я пришел задать вам вопрос.

Я пошел в море, чтобы быть водолазом,
Я пришел к цели.

Если ты спросишь меня, мой цветок,
Я пришел разрушить твою красоту.

Кафила ушел, дошел до места назначения,
Я тоже хотел пойти.

Пьяница, сделай стакан,
Я вышел пьяным из вахдатского трупа.

Спасибо, открой дверь в Машраб,
Я пришел умереть в любви.

я сошел с ума
Я видел твое лицо — я сумасшедший,
Я сошла с ума.

Если я умру в агонии,
Я никогда не вернусь — я был храбр.

Позор миру,
Хорошо это или плохо, но я стал легендой.

Я не помню кавсарского вина,
Я стал лали лабингдин мастина.

Я закрыл глаза и расстался с тобой,
Я пошел, я был риндона.

Я видел во сне свечу,
Я был пропеллером до того, как сел за руль.

Это твое тело,
Я был пьян и толст.

Я был каплей, я погрузился в море,
Зашел в жемчуг — обалдел.

Трава, которая не горит, древесный уголь, который не горит,
Я разделил комнату с огнем любви.

Я был в пыли,
Я был один, я был тысячей.

Он погиб в огне,
Джон подрался, я остался жив.

Тысяча выстрелов в любой момент,
Раньше у меня была степь, оранжерея.

Я пропал без вести на несколько лет,
Незаметно для меня, я был ошеломлен.

Сказали не сгорит, админ ганж,
Я был процветающим, я был разорен.

Машраб майское солнце в таверне,
Я ушел — я был риндона.

Вдруг ты увидишь верблюда
Внезапно я стал твоей красавицей,
Мне было интересно, смотрел ли он на твое лицо, как на луну.

Мое сердце пылало огнем, моя душа,
Меня сдуло пламя.

Я вышел с сотней печалей в майке,
Зуннор сломался и продал свою религию и веру.

я видел этоудивительный ишвагару дилбари танноз,
Как сумасшедший, я горел, как трава, в своей работе.

На пути к любви, увидев красоту Дийдори,
Я стал зрелищем розовых цветов.

Нет нужды идти к Каабе,
Я сгорел, чтобы стать жемчужной мишенью.

Печалился Машраб в тот день,
Я был ошеломлен фразой.
Источник: baxtiyor.uz

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz