O‘rinli javob — Islomiy hikoya

O‘rinli javob - Islomiy hikoya

Qoraxoniylar Movarounnahr hududlarini qo‘lga kiritishgach, sulton Mahmud Faznaviy bu davlatning olimlari va hukmdorlarining e’tiqodlari, diniy bilimlari qay darajada ekanini bilmoq istadi. Shu sababli qoraxoniy hukmdor Iloqxonga maktub yozdi. Maktubda shunday satrlar bor edi: “Biz Movarounnahr imomlaridan, Sharq ulamolaridan va hurmatli hukumat yetakchilaridan quyidagi tushunchalarga izoh berishlarini istaymiz: nubuvvat, valoyat, din, islom, imon, ehson, taqvo, amri ma’ruf, nahyi munkar, sirot, mezon, rahmat, shafqat, adolat va fazilat nima?”

Hoqon bu maktubni o‘qigach, Movarounnahrning har tomonidan faqihlarni saroyga chorladi va bu tushunchalar xususida bahs-munozara uyushtirdi hamda ulardan ba’zilariga yuqoridagilarga izoh beruvchi bir risola tuzishni topshirdi. Ulamolar buning uchun to‘rt oy muddat so‘radilar. Shu payt yuksak ilmiy salohiyati va mohir xatibligi bilan mashhur bo‘lgan Muhammad ibn Abduhu ismli hoqonning kotibi shunday dedi: “Men bu savollarga ikki satr jumla bilan javob yozdim”. Barcha yig‘ilganlar qiziqish bilan uning javobini eshitishga oshiqdilar. Kotib yozganlarini o‘qib berdi: “Rasululloh (s.a.v.) shunday marhamat qilganlar: “Allohning buyruqlariga ta’zim, yaratgan maxluqlariga shafqat”. Faqihlar bu javobdan hayratga tushib: “Bu keng qamrovli, o‘rinli va mukammal javob bo‘libdi!” – deb yubordilar.

Javob maktubi Faznaga yetib kelgach, sulton va atrofidagilar ham javobning lo‘nda, aniqligidan qanoat hosil qildilar.

No‘mon Atabayev

“Irfon” taqvimining 2010 yil, 3-sonidan olindi.

Manba: islom.ziyouz.com


После того, как Караханиды завоевали территории Мовароуннахра, султан Махмуд Фазнави захотел узнать уровень верований и религиозных знаний ученых и правителей этой страны. По этой причине Карахани написал письмо Илак-хану. Письмо содержало следующие строки: «Мы хотим, чтобы имамы Моваруннахра, восточные ученые и уважаемые правительственные лидеры прокомментировали следующие концепции: пророчество, валаят, религия, ислам, вера, ихсан, таква, амри маруф, нахьи мункар, сират, мезан, рахмат». Что такое милосердие, справедливость и добродетель?»

После того, как Хакан прочитал это письмо, он пригласил юристов со всех концов Моваруннахра во дворец и организовал обсуждение этих концепций, поручив некоторым из них написать трактат, объясняющий вышеизложенное. Ученые просили для этого четыре месяца. В то время секретарь кагана по имени Мухаммад ибн Абдуху, который славился высоким научным потенциалом и искусным ораторским искусством, сказал: «Я написал ответ на эти вопросы в двух строчках». Все собравшиеся жадно слушали его ответ. Секретарь прочитал то, что он написал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Повиновение повелениям Аллаха, милость к Его творениям». Юристы были удивлены этим ответом и сказали: «Это исчерпывающий, правильный и совершенный ответ!» — они послали.

Когда ответное письмо дошло до Фазны, султан и его окружение остались довольны ясностью и точностью ответа.

Номон Атабаев

Из календаря «Ирфон», 2010, № 3.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: