Ochko’zlik va nafs haqida maqollar

Ochko'zlik va nafs haqida maqollar

Bezbetga qoshiq bersang,
Bir o’miga besh oshar.

Bepul kafan topilsa, o’lmoq kerak.

Berasing bo’lsa ahmoqqa,
Kunda kelar tingillab.

Qarzing bo’lsa mumsikdan,
Izingdan qolmas zingillab.

Bermagan kishini,
Hech kim qilmas ishini.

Bersa — bir balo,
Bermasa — ikki.

Besh panja og’iz yirtar.

Bir yo’talga — ikki cho’tal.

Bir kesak bilan ikki chumchuqni urib bo’lmas.

Bir ellik deb ikki ellikdan ajrama.

Bir qo’ltiqqa ikki tarvuz sig’mas.

Birov gul deydi,
Birov — pul.

Birovning oshiga qaragan och qolar.

Birovning uyiga boqma,
Bemahal eshigin qoqma.

Birovning xotini qiz ko’rinar.

Boy yonini qashlasa gado qo’l cho’zar.

Boynikiga — boy ko’ppak.

Boynikini boytevat qizg’anar.

Boyning qorni besh,
Biri hamisha — bo’sh.

Bor-yo’g’ini bilmayman.
Bol tilaydi tomog’im.

Bor tovog’im, kel tovog’im,
Kelishingda quruq bo’lsang,
O’rta yerda sin, tovog’im.

Bo’rining o’zi to’ysa ham, ko’zi to’ymas.

Gado oldida yonchiq kavlama.

Gadoga salom berma, dinor ber.

Gadoga choriq bersang, yamoqligini ham tilar.

Gadoning xurjuni to’lsa ham, ko’zi to’ymas.

Dardning sababi — tomoq
Qarab yemagan ahmoq.

Dasturxonga boqqan do’st emas.

Devonadan oy boshi so’rama.

Don boshqa, jig’ildon boshqa.

Yeb yetti bo’lmagan, yalab yetmish bo’lmas.

Yeb to’ymagan, yalab to’ymas.

Yemas og’iz qo’l bog’lar.

Yemxo’r ot to’rva teshar.

Yomon na yeydi, na yediradi.

Jon jonga kuyar,
Ishkamba — nonga.

Ziqna birga unamay, duvajaga tushadi.

Ziqnanikiga mehmon kelmas,
Kelsa ham ovqat yemas.

Ikki kemaning boshini tutgan g’arq bo’lar.

Ikki quyonni quvlagan birini ham tutolmas.

It gadoy bilan chiqishmas.

It ustidan qush uchsa, suyagini qizg’anar.

It qorni to’ygan uydan ketmas.

Itdan suyak kutma.

Itdan suyak ortmas,
Yuqtobdan — po’stak.

Itni «ket» desang, ko’ngliga kelmas,
Surbetni «ket» desang, aslo unutmas.

Itning dardi — suyakda.

Ichi tor itiga ham et bermas.

Ichi tor xotin bola tug’mas.

Ichi torga — dunyo tor.

Yiqqandan qo’rqma, yegandan qo’rq.

Yo’qlamaganning moli tugal.

Kasal jonning harakatida,
Tabib pulning harakatida.

Kunda yegan — suq,
Oyda yegan — to’q.

Kunda yegan osilib o’lar,
Oyda yegan to’q turar.

Ko’z tuproqqa to’yar.

Ko’ngil o’yga to’lmas,
Bo’ri — qo’yga.

Ko’pga yugurgan ozdan qolar.

Ko’rgan bilan ko’z to’ymas,
Tek turmoqqa nafs qo’ymas.

Ko’rganning ko’rmagani qursin,
Ko’rmaganning — ko’rgani.

Ko’rdingki, osh,
Ko’tarma bosh.

Ko’rdingki, yog’lik,
Uraver vaqtlik.

Ko’rdingki, tekin,
Uraver sekin.

Ko’chganda ko’lik tegmagan,
Qo’nganda minib o’tirar.

Laganning tagi — beti qattiqniki.

Laylakning oyog’i o’ziga qisqa.

Loyqa — boshdan, og’riq — oshdan.

Mening nafsim balodur,
Yonar o’tga soladur.

Mening nafsim balodur,
O’tdan suvga soladur.

Mol egasi yo’lbarsdir,
Oldirgani qo’ymasdir.

Moxov qoshdan gapirar,
Mechkay oshdan gapirar.

Nafsi buzuq hayitda o’lar,
Dini buzuq — masjidda.

Nafsini tiygan — vali.

Nafsini tiygan kishi sulton bo’lur,
Nafsini tiymagan kishi ulton bo’lur.

Nafsning yomoni — baloning koni.

Nafsning so’ziga kirma,
Xiyonatga yo’l ochar.

Nokasdan qarzdor bo’lsang,
Ham yo’lda qistaydi, ham — go’rda.

Nokaslardan qarz etma,
Qarz etsang ham, xarj etma.

Nokasning boyligi bo’lmas,
Do’nonning toyligi bo’lmas.

Nokasning o’zi to’ysa ham, ko’zi to’ymas.

Nokasning ishi — minnat.

Olg’irlik ofat keltirar,
Badnafslik — halokat.

Ot ko’rmagan ot ko’rsa,
Mina-mina o’ldirar.

Xotin ko’rmagan xotin ko’rsa,
Ura-ura o’ldirar.

Ot minmagan ot minsa,
Chopa-chopa o’ldirar.

To’n kiymagan to’n kiysa,
Qoqa-qoqa to’zdirar.

Ot chopar deb, it chopar,
It chopar deb, bit chopar.

Och bachchag’ardan qoch bachchag’ar.

Och bo’ridan to’q bo’ri yomon.

Och to’yar, suq to’ymas.

Ochko’z eshak to’rva teshar.

Ochko’zni tuproq to’ydirar.

Ochning qorni to’ysa ham, ko’zi to’ymas.

Oqlik sotgan oqarmas.

Oqsoq it sog’ itdan sovg’a tilar.

Og’a-ini — achchiq, mol — chuchuk.

Og’zi kattani uyida sina,
Nafsi kattani — to’yida.

Og’zing katta bo’lsa, qoshiqdan o’pkalama.

Og’izda to’ymagan, to’qqizda to’ymas.

Payg’ambar ham hozirligini ko’rar.

Puldorning ota-onasi yo’q.

Sariq it sovg’a tilar.

Sevgan yo’lingga qarar,
Sevmagan — qo’lingga.

Sovg’a aqlni ko’r qilar.

Somon birovniki bo’lsa ham,
Somonxona o’zingniki.

Suyak g’ajigan kuchuk
Qassob boltasining tagida o’lar.

Suq to’ymas, gadoy boyimas.

Tabib haqi naqd bo’lmasa,
Bemor dardi tuzalmas.

Ta’magir — kunda g’amgin.

Tegirmonning tishi yo’q,
Ho’1-quruq bilan ishi yo’q.

Tekin bo’lsa, mix yut.

Tekinga mushuk ham oftobga chiqmas.

Tovuq bergan g’oz kutar,
Tuxum bergan — xo’roz.

Tulkining tushiga tovuq kirar,
Tovuqning tushiga tariq kirar.

Tuya so’ygan echki so’ygandan et so’rabdi.

Tuyaga yantoq kerak bo’lsa, bo’ynini cho’zar.

Tuyaning tanigani — yantoq.

To’ymas, odatini qo’ymas.

To’ng’izni moshga o’rgatma,
Qo’shnini — oshga.

Xomtama hiylagarga aylanar.

Chaynamay yegan — og’rimay o’lar.

Chivin ham shiraga qo’nar.

Ekilmagan ekinning ustidan pul olma.

El to’ysa ham, elomon to’ymas.

Eski boydan yurt qolmas,
Yangi boydan cho’p qolmas.

Et bor yerdan it ketmas.
Yutog’ich tuyani yungi bilan yutar.

Yaxshi oshim qolguncha,
Yomon qursoq yorilsin.

O’zi to’ymaganning sarqiti yurak og’riq qilar.

O’zi to’ymaganning ko’zi to’ymas.

O’zi egarning qoshida,
Ko’zi qozonning oshida.

O’zim uyalganimdan patnisim uyalsin.

O’zining butunini qo’yib,
Birovning yarmiga osilar.

O’tinchining ko’zi o’mchada.

O’g’ilsiz xotin sumakka to’ymas,
Qizsiz xotin tuvakka to’ymas.

Qayrag’och qattiq boisa, yorib bo’lmas,
Qiz otasi qattiq bo’lsa, borib bo’lmas.

Qanoat to’rga eltar,
Ochko’zlik — go’rga.

Qassob onasiga ham suyak sotar.

Qassob tanishini tuzlar.

Qassobning oshnasi bo’lmas.

Qassobning tushiga echki kirar.

Qizil ko’rsa,
Xizir yo’ldan chiqar.

Qizil Xizirni aynitar.

Qizlar gulni der,
Boy — pulni.

Qizlar qizilga uchar,
Savdogar — pulga.

Qizni yanga buzar,
Yangani tanga buzar.

Qizg’anchiqdan ortar, mechkaydan ortmas.

Qoziga bersang, suyar,
Bermasang, so’yar.

Qorinni to’yg’azish oson,
Ko’zni to’yg’azish qiyin.

Qorni ochga non bo’lsa bas,
Ko’zi ochga dunyo yetmas.

Qui yig’lar xo’jasi uchun,
Xo’jasi yig’lar oijasi uchun.

Qurbon, qurbonda to’ymaganni xudo urgan.

Quruq qo’lga qush qo’nmas.

Quruq qo’lni it talar.

Qush donga yig’ilar,
Chivin — shiraga.

Qush tuzoqqa don uchun kelar.

Qush ham o’z nafsidan ilinar.

Qo’ziligida to’ymagan,
To’qqizida to’ymas.


Если ты дашь ложку Безбету,
Пять унций за унцию.
Если найдется свободный саван, ты должен умереть.
Если дать дурака,
Слушая день наступает.
Если вы должны деньги,
Звонит, не оставляя следов.
Тот, кто не дал,
Никто не делает то, что они делают.
Берса — выпускной,
Если нет — два.
Пять лап рвут рот.
Один кашель — два кашля.
Одной пулей двух воробьев не сбить.
Один пятьдесят ничем не отличается от двух пятидесятых.
Два арбуза не помещаются в одно место.
Кто-то говорит цветок,
Кому-то — деньги.
Он будет голоден, когда посмотрит на чью-то голову.
Не смотри на чей-то дом,
Не стучите в дверь.
Чья-то жена похожа на девушку.
Когда богач чихает, гадо протягивает руку.
На шею — богатая собака.
Он ревнует к своему парню.
Живот мальчика пять,
Один всегда пустой.
Я не знаю.
Болит горло.
У меня есть тарелка, у меня есть тарелка,
Если вы высохнете, когда вы приедете,
Грех посередине, мой цыпленок.
Даже если волк удовлетворен, его глаза не будут удовлетворены.
Копание карманов перед Гадо.
Гадога салом берма, динар бер.
Если вы дадите Гадо ботинок, он также попросит заплатку.
Несмотря на то, что кошелек Гадо полон, его глаза никогда не бывают довольны.
Причина боли – боль в горле
Дурак, который не смотрит.
Не друг, уставившийся в стол.
Не спрашивайте Девону в начале месяца.
Зерно другое, зерно другое.
Семь не съешь, семьдесят не лизнешь.
Недостаточно, чтобы поесть, недостаточно, чтобы лизнуть.
Галстуки для рта Yemas.
Лошадь-жертва протыкает мешок.
Зло не ест и не ест.
Джон плачет,
Ишкамба – хлеб.
Зикна впадает в транс, не желая быть вместе.
Не приходит скупой гость,
Он не ест, когда приходит.
Произойдет затопление, удерживающее головы двух кораблей.
Он не может поймать одного из двух кроликов.
Собака не выходит с нищим.
Когда птица пролетает над собакой, ее кости становятся горячими.
Собака не выходит из дома, полного снега.
Не ждите кости от собаки.
Собачьи кости не растут,
От юктоб — кора.
Когда вы говорите собаке идти, это не имеет значения.
Если вы скажете «уходи», вы никогда этого не забудете.
Боль собаки в костях.
Даже узкой собаке мяса не дает.
Узкая женщина не родит ребенка.
Внутри сети — мир узок.
Не бойтесь собирать, не бойтесь есть.
Имущество того, кто не исчез, полно.
В движении больной души,
Врач находится в движении денег.
Кунда йеган — сук,
Съел месяц — темно.
Кто ест каждый день, тот вешается,
Луна ест апельсины.
Глаз забит пылью.
Ум не полон мыслей,
Волк это овца.
Чем больше вы бегаете, тем меньше вы бегаете.
Ненасытный тем, что он видит,
Он не желает одиночества.
Проклят тот, кто не видит,
То, что вы не видите, это то, что вы видите.
Видишь ли, суп,
Подъем головы.
Видишь ли, толстый,
Уравер временный.
Видишь ли, бесплатно,
Торопиться.
Когда я переехал, озеро было нетронуто,
Когда он приземляется, он едет.
Дно чаши твердое.
Нога аиста короткая сама по себе.
Помутнение — от головы, боль — от супа.
Моя душа в тоске,
Оно горит.
Моя душа в тоске,
Он горит от огня до воды.
Хозяин имущества — тигр,
Он не перестанет бриться.
Прокаженный говорит бровью,
Мечкай говорит о супе.
Он умирает в порочной обители,
Религия развращена — в мечеть.
Тот, кто сдерживает свои желания, является стражем.
Кто сдерживает свои желания, тот станет султаном,
Тот, кто не сдерживает свой нафс, будет ультаном.
Зло похоти — это кладезь бед.Не вступай в слова похоти,
Это приводит к предательству.
Если вы должны деньги,
И зимой в дороге, и в пещере.
Не брать взаймы из очков,
Даже если вы берете взаймы, не тратьте.
Нокас не будет иметь богатства,
Донон не устанет.
Даже если Нокас сыт, его глаза не будут полны.
Работа Нокаса — благодарить вас.
Вес приносит беду,
Зло есть разрушение.
Если лошадь увидит лошадь,
Убивает мины.
Если женщина, которая никогда не видела женщину, увидит,
Убивает ударами.
Лошадь, которая не скачет,
Убивает на скорую руку.
Если он носит пальто без пальто,
Это слишком свободное.
У чопар дэб, это чопар,
Это чопар дэб, бит чопар.
Избегайте голодных детей.
Темный волк хуже голодного волка.
Голодный и ненасытный.
Жадная задница кусает мешок.
Жадность удовлетворяет почву.
Даже если желудок полон, глаза не будут удовлетворены.
Белизна не становится белой.
Хромая собака хочет подарок от здоровой собаки.
Его брат горький, его скот сладок.
Попробуйте дома с большим ртом,
Похоть на свадьбе.
Если у вас большой рот, не чихайте ложкой.
Ненасытная во рту, ненасытная в девятке.
Пророк тоже видит его присутствие.
У Пулдора нет родителей.
Желтая собака желает подарков.
Выбери путь, который ты любишь,
То, что вам не нравится, в ваших руках.
Дар ослепляет разум.
Даже если соломинка принадлежит кому-то,
Гостиница твоя.
Собака с костным мозгом
Мясник умирает под топором.
Вода ненасытная, не обычная.
Если гонорар врача не наличными,
Боль пациента неизлечима.
Тамагир грустит каждый день.
У мельницы нет зубов,
Это не имеет ничего общего с Ho’1-dry.
Если свободно, проглотите гвоздь.
Кот Текина тоже не выходит на солнце.
Гусь, что дал курицу, ждет,
Тот, кто дал яйцо, — петух.
Лиса мечтает о курице,
Тарик входит в куриный сон.
Верблюд попросил мяса у убитого козла.
Если верблюду нужно седло, он вытянет шею.
Единственное, что узнает верблюд, — это янтак.
Ненасытная, не выводит из себя привычку.
Не дрессировать свинью,
Соседка — в суп.
Хомтама становится обманщиком.
Тот, кто ест, не жуя, умирает без боли.
Комар тоже садится на ширу.
Не зарабатывайте на необработанном урожае.
Даже если рука полна, толпа не будет удовлетворена.
Не останется земли от старика,
От новенького не останется соломы.
Где есть мясо, собака не уйдет.
Победитель проглатывает верблюда вместе с его мехом.
Пока у меня не будет хорошего прироста,
Пусть плохой живот треснет.
Утомление ненасытного само по себе ранит сердце.
Глаза ненасытных никогда не бывают удовлетворены.
Под самим седлом,
Его глаза находятся на верхней части горшка.
Пусть стыдится мой поднос.
Оставив весь свой,
Они цепляются за чью-то половину.
Глаза дровосека широко открыты.
Женщине без сына и мешка не довольствоваться,
Женщина без дочери ненасытна.
Шифер твердый, его не порвать,
Если отец девушки строгий, он не может пойти.
Доволен сеткой,
Жадность — могила.
Мясник также продает кости своей матери.
Знакомый мясник соли.
У мясника не будет соседа.
Во сне мясника появляется коза.
Красный пират,
Хидр сбился с пути.
Красный Хидр такой же.
Девушки говорят цветы,
Мальчик — деньги.
Девушки летают красные,
Торговец — за деньги.
Он снова ломает девушку,
Новая монета сломается.
Оно вырастает из зависти, а не из ревности.
Если вы отдадите это судье, он,
Если вы этого не сделаете, это убьет.Легко накормить желудок,
Трудно накормить глаз.
Если есть хлеб для голодных,
Мир не голоден.
Для плачущего мастера,
Хозяин плачет по матери.
Жертву, не удовлетворившуюся жертвой, поразил бог.
На сухие руки птица не садится.
Собака с сухой рукой.
Птица собирает зерно,
Комар — ширага.
Птица приходит в ловушку за зерном.
Птица также цепляется за свою похоть.
Ненасытный в ягненке,
Ненасытный в девять.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz