Қор ҳақида шеърлар

Қор ҳақида шеърлар

Қор ва қорпарчалар ҳақида сара шеърлар тўплами.

Лайлак қор

Қутби Носирова шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қор ёғар элак-элак,
Ёғар бўлиб чархпалак.
Қўнган замон кафтимга,
Эриб кетар тафтимга.
Қувноқ қор,
Оппоқ қор.
Қорни йиғиб олайлик,
Бир шаклга солайлик.
Болалар, келинг, қани,
Қорбобо яса, Ғани.
Қара, бурнинг учини,
Билгин совуқ кучини.
Шалпанг қулоқлар тикка —
Қараб қолибди кўкка.
Қор ёғар ҳамон-ҳамон,
Куламиз хандон-хандон.
Қизиб кетди ўйин ҳам,
Шодликни кўрар баҳам.
Қувноқ қор,
Оппоқ қор.

Янги йил совғаси

Ориф Тўхташ шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Ҳамма томон оппоқ қор,
Ер оқ кўрпа остида –
Мизғиб ётар интиқ, зор
Баҳоройнинг васлига.
Борлиқни хўп аллалаб,
Кўкдан ўйнаб қор тушар.
Қийқиришиб болалар –
Бунда чана тортишар.
Ўйнашади қорбўрон,
Завқи баланд, шашти зўр.
Атроф беғубор бирам,
Нашидаси, гашти зўр.
Қор тагидан мўралар
Дарахтларнинг новдаси.
Ҳар бир бола кўнглида
Қорбобонинг совғаси!

Қор парчалар

Кавсар Турдиева шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қор парчалар, парчалар,
Оқ кияди арчалар.
Қир, адирлар, қўралар
Оқ кийимга ўралар.
Уйга кирди оқ одам,
Қарасам, менинг дадам.
Дадамнинг устин қоқдим,
Дадамга кулиб боқдим.
Ёқаларин тузатдим,
Иссиқ тўнни узатдим.

Қор

Ҳамидулла Ёқубов шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қор, қор, қорлар,
Атроф порлар.
Йилт-йилт нурдек,
Оппоқ ундек.
Шакар ундек,
Шакар, десам.
Агар есам,
Оғрир тишим.
Қор, қор, қорлар,
Атроф порлар.
Йилт-йилт нурдек.

Қор ҳавоси

Нурулло Остон шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қор ҳавоси уфурар,
Шамоллар ер супурар.
Учар сўнгги хазонлар,
Туссиз боғ-у биёбон,
Бўм-бўш кўча, хиёбон.
Осмон хира ва рангсиз,
Босиб келар қиш жангсиз.

Қиш тасбеҳлари

Дилшод Ражаб шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қор кийинган арчалар,
Оқ қалпоққа ўхшайди.
Ялтироқ шох-шаббалар,
Жез тароққа ўхшайди.
Муз қотган ариқчалар,
Зар белбоғга ўхшайди.
Сумалаклар — қандиллар,
Муз чироққа ўхшайди.
Қор устида қарғалар,
Қора доғга ўхшайди.
Ё оқ қоғозга томган,
Ранг — сиёҳга ўхшайди.
Феъли совуқ изғирин,
Кўп чатоққа ўхшайди.
Қувиб солар ҳаммани,
Уртўқмоққа ўхшайди.

Қор

Чўлпон шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Ҳар томонда қор, қор, қор…
Эл билан тушар, чиқар.
Булутлар элаб элак,
Сепар оппоқ капалак,
Тўда-тўда учарлар,
Айланишиб қочарлар,
Елларга йўл очарлар.
Мана, ҳар томон оппоқ,
Майдон, ко֥ъча, том, чорвоқ.
Ерлар тўнган, кўк тўнган,
Ҳаво чарчаб бўғилган.
Кўкрагига тушган қор
Ўзига жой ахтарар,
Жимжит уйларни ўрар…

Ёғяпти

Йўлдош Сулаймон шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Ер тўйсин деб бир йўла,
Қор баралаб ёғяпти.
Гўё осмон ун элар,
Ҳавоси ҳам ёқяпти.
Юрганимда из қолса,
Қор уни тез ёпяпти,
Кучигим ҳам оқариб,
Атрофимда чопяпти.
Моможоним ойнадан
Жуда хурсанд боқяпти.
Хаёлимга ёз келиб,
Сув шарқилаб оқяпти!

Қор ўйини

Хуршид Даврон

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Оқшомда бошланар
Қорнинг ўйини.
Ҳаво ҳам топ-тоза,
Юракда виқор.
Қоп-қорайиб ётган боғлар қўйнини
Оппоқ сукунатга
Кўмиб ташлар қор.
Қор тинар ва совуқ пичоқларини
Ойга тутар, атроф кетар ярқираб.
Йиғиштириб олар оёқларини
Яланғоч,
Хўмрайган бужур дарахтлар.
Кимдир шошиб борар
Пастқам кўчада,
Кимдир эринганча мудраб бош қашир.
Кимдир деразадан термилар ўйчан,
Кимдир
Қор устига
Ёза бошлар шеър.

Бемаҳал қор ёққан куни

Абдулла Орипов шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Бул чоғи, бўстонга иштиёқ баланд,
Нечундир бемаҳал ёға кетди қор.
Дикторнинг бир оғиз эълони билан
Чиндан ҳам қайгадир беркинди баҳор.
Бу фурсат чамансиз кўнгиллар ярим,
Булбулни қувламанг достонимиздан.
Сиздан нима кетди, диктор дўстларим,
Қорни кураб қўйинг бўстонимиздан.

Қор алёри

Дилшод Ражаб шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Осмон қорни элади,
Ерни оққа белади
Худди юмшоқ партўшак,
Думалагинг келади.
Қор ёғар-эй, қор ёғар,
Тўлиб дала-қир ёғар
Бошимиздан сочқидай
Оқ марварид, дур ёғар.
Хўп яхмалак отамиз,
Гоҳо қорга ботамиз,
Қизиб жўшар жон танда,
Ким дейди совқотамиз?
Қиш яхши-ё, қиш яхши,
Оппоқ қор— кумуш яхши.
Бир-бировга қор отиб,
Қийқириб қувиш яхши.
Қортўпларни отамиз,
Роса кулиб қотамиз.
Писанд қилмай аёзни,
Қиш завқини тотамиз.
Қор ёғар-эй, зўр ёғар,
Хўп қувнатиб дилларни,
Завқимизга жўр ёг֯ъар.

ҚОР ҲАҚИДА

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қиш кечаси, гувиллар шамол,
Далада қор, қуш инида қор.
Инграр оғриқ каби қари тол
Ойналарни безар қиш- гулкор!
Жейрон : Қишнинг момиқ чопони,
Бошида-чи оқ қалпоқ
Бизни завққа тўлдирар
Кўчалар роса оппоқ

ОППОҚ ҚОР

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Оппоқ тиниқ- оппоқ қор
Ўйнаб тушар осмондан
Қор қўйнида ўйноқлаб
Юрар ёшлар шод-хандонСборник отличных стихов о снеге и снежинках.

Аист снег

Стихотворение Кутби Носирова
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Снежное сито,
Льет как из ведра.
Когда я приземлился,
К моей тающей тафте.
Веселый снег,
Белый снег.
Соберем снег,
Придадим форму.
Ребята, поехали, куда,
Сделай Санту, Гани.
Посмотрите на кончик носа,
Познай силу холода.
Шалпанг уши встают —
Он смотрел на небо.
До сих пор идет снег,
Мы громко смеемся.
Игра тоже перегрета
Поделись радостью.
Веселый снег,
Белый снег.

[/спойлер]

новогодний подарок

Стихотворение Арифа Стоп
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Белый снег со всех сторон,
Пол под белыми кроватями —
трудно заснуть
Хранительнице весны.
Будьте здоровы,
Снег падает с неба играя.
Кричащие дети —
Они санки.
Они играют в снежки,
Вкус высокий, шашлык отличный.
Окружающая среда безупречна,
Нашидаси, гашти великолепны.
Ямы под снегом
Ветка дерева.
В сердце каждого ребенка
Подарок Деда Мороза!

[/спойлер]

Снежные кусочки

Стихотворение Кавсар Турдиевой
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Куски снега, куски,
Он носит белую ель.
Холмы, холмы, холмы
Закутан в белую одежду.
Белый человек вошел в дом,
Когда я смотрю, это мой папа.
Я ударил своего отца,
Я смеялся над своим отцом.
Я поправил твои воротнички,
Я отдал теплое пальто.

[/спойлер]

Снег

Стихотворение Хамидуллы Якубова
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Снег, снег, снег,
Вокруг пор.
Как мерцающий свет,
Oppoq ундек.
Сахарная мука,
Сахар, говорю.
Если я,
У меня болит зуб.
Снег, снег, снег,
Вокруг пор.
Как мерцающий свет.

[/спойлер]

Снежная погода

Поэма Нурулло Остона
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Снег дует,
Ветры метут землю.
Последние летающие хазоны,
Бесцветный сад — пустыня,
Пустая улица, переулок.
Небо тусклое и бесцветное,
Грядущая зима без боя.

[/спойлер]

Зимние бусы

Стихотворение Дильшода Раджаба
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Заснеженная ель,
Он выглядит как мешок, который затягивается шнурком.
Блестящие веточки,
Это как медный гребень.
Замерзшие рвы,
Кости выглядят как ремень.
Sumacs — люстры,
Лед подобен лампе.
Вороны на снегу,
Похоже на черное пятно.
Или капля белой бумаги,
Цвет как чернила.
Глагол холодный,
Похоже много хлопот.
Гоняет всех,
Он выглядит как мешок, который затягивается шнурком.

[/спойлер]

Снег

стихотворение Чолпона
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Снег, снег, снег со всех сторон…
Спускайтесь и выходите вручную.
Облака просеиваются,
Сепарная белая бабочка,
Летят толпами,
Они бегают вокруг,
Они открывают путь к рукам.
Здесь белые со всех сторон,
Площадь, улица, крыша, двор.
Земля замерзла, синева застыла,
Воздух устал и задохнулся.
Снег падает на грудь
Ищу место,
Тихие дома обволакивают…

[/спойлер]

Идет дождь

Стихотворение товарища Соломона
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Один из способов удовлетворить землю,
Идет снег.
Как будто небо было полно муки,
Воздух тоже горит.
Если есть след, когда я иду,
Снег быстро засыпает,
Моя собака тоже бледная,
Он бегает вокруг меня.
Моя бабушка из окна
Она очень счастлива.
Лето приходит мне на ум,
Вода течет!

[/спойлер]

Снежная игра

Хуршид Даврон
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Это начинается вечером
Игра со снегом.
Воздух тоже очень чистый,
Достоинство в сердце.Стая почерневших садов
Белая тишина
Закопайте снег.
Хлопья снега и холодные лезвия
Он ловит луну и светит вокруг.
Они поднимают ноги
Голый,
Лиственные деревья.
Кто-то спешит
Вниз по улице,
Кто-то кивает, пока не тает.
Кто-то думает о терминах из окна,
Кто это
На снегу
Написание стихов начинается.

[/спойлер]

это снежный день

Стихотворение Абдуллы Орипова
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
В это время стремление к праздности велико,
Снег почему-то растаял.
По устному объявлению диктора
Действительно где-то спряталась весна.
Эта возможность нерешительна,
Не гони соловья из нашей эпопеи.
Что с вами случилось, друзья рассказчики,
Взгляните на снег из нашего сада.

[/спойлер]

Снежный шар

Стихотворение Дильшода Раджаба
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
С неба идет снег,
Он знает, что земля белая
Как мягкий бутерброд,
Думалирование наступает.
Идет снег, идет снег,
Поля полны дождя
Это как волосы на голове
Белый жемчуг, останови дождь.
Ну, папа,
Иногда мы тонем в снегу,
В пылу момента,
Кто сказал, что нам холодно?
Зима хороша, зима хороша,
Белый снег лучше серебра.
Друг в друга снегом кидая,
Кричать хорошо.
Стреляем снежками,
Мы много смеемся.
Не обращай внимания на мороз,
Мы наслаждаемся зимой.
Идет снег, идет дождь,
Что ж, счастливые сердца,
В сопровождении нашего удовольствия.

[/спойлер]

О СНЕГЕ

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Зимняя ночь, порывы ветра,
Снег в поле, снег в птичьем гнезде.
Старая ива, как инграрная боль
Украсьте окна зимними цветами!
Джейрон: Зимний пуховик,
В начале ты белая шляпа
Это наполняет нас удовольствием
Улицы очень белые

[/спойлер]

БЕЛЫЙ СНЕГ

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Белый ясный-белый снег
Игра с неба
Игра в снегу
Гуляющие юноши обрадовались

[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz