Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar

Bo’ri dunyo xalqlarining ertak va afsonalarida ishtirok etadi. Bir zamonlar bu yirtqich juda keng tarqalgan hayvon edi. Hozirgi kunga kelib uning soni keskin kamaygan.

Tashqi ko’rinishi

Bo’ri itsimonlar oilasiga mansub. Uning hajmi qaysi mintaqada yashayotganligiga bog’liq. Bo’rining kallasi katta, tumshig’I uzunchoq, ko’zlari juda o’tkir. Jungi to’q kulrang va qalin, qorin va oyoq sohalarida biroz qizg’ish.

 

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar
Territoriya

Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada tarqalgan. Oʻzbekistonning cho’l, dashtlari, o’rmon, to’qay, tog’ va tog’ etaklarida tarqalgan; qor va muz bilan qoplangan baland tog’lar va tundrada ham yashaydi. Bo’ri qoyalar orasiga, to’qaylik va jarliklarga, quruq qamishzorlarga in quradi. Tulki inlaridan ham foydalanadi. Bo’ri inida bolalaydi va bolalarini parvarish qiladi.

 

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar
Uvillash

Bo’rilar keng diapazonli ovoz orqali o’zaro muloqot qiladilar. Masalan, irillashi salomlashishni, o’kirishi – jahlni, uvillash – xavotir, ba’zan esa hayajonni bildiradi. Eng mashhuri uning uvillashidir. Yolg’iz bo’ladimi, to’dasi bilanmi, tunda bo’ladimi yoki tongdami – bo’ri uvillashi bilan o’zining borligini bildirib turadi.

 

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar
Imo-ishoralari

Bo’rining dumi, quloqlari, lablari va burnining holati boshqa bo’rilar uchun qo’rquv, hurmat va jahlni bildirib turadi. Masalan, to’da sardori o’zining ustuvorligini bildirish uchun “haykal” ko’rinishiga kiradi: oyqlarida qattiq turgan holda dumini ko’taradi, quloqlarini ding qiladi va qotib qoladi. Boshqa bo’rilar esa uning qarshisida egiladilar yoki bellariga yotib, oyoqlarini tepaga ko’taradilar va bu bilan o’zlarining bo’ysunganlarini ko’rsatadilar.

 

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar
Hid

Hidlar bo’ri hayotida muhim o’rin tutadi. Bo’rilar o’zlariga qarashli hududni peshobi, axlati va boshqa hidli ajratmalari bilan belgilab chiqadilar, toki boshqa bo’rilar ularning hududiga yaqinlashmasliklari uchun.

 

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar
Ko’rish qobiliyati

Bo’rilarning ko’z olmalari qorong’uda ham ko’ra olish imkoniyatini beradigan maxsus ko’z pardasi bilan qoplangan. Shu sababli ularning ko’zlari o’tkir zehnga ega va yaltirab turadi.

 

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar
To’da

Bo’rilar to’dada 7-20 nafar bo’lib yashashadi. To’dani ustunlikka ega bo’lgan juftlik boshqaradi. To’da sardori qaror qabul qiladi, qolgan bo’rilar esa unga bo’ysunadilar.

 

Bo’rilar haqida qiziqarli faktlar va ma’lumotlar

Manba


Волк принимает участие в сказках и легендах народов мира. Когда-то этот хищник был очень распространенным животным. Сегодня его количество резко сократилось.

вид

Волк принадлежит к семейству псовых. Его размер зависит от региона, в котором вы живете. У волка большая голова, длинная морда и очень острые глаза. Мех темно-серый и густой, на брюхе и ногах слегка рыжеватый.

Территория

Распространен в Европе, Азии и Северной Америке. Распространен в пустынях, степях, лесах, лесах, горах и предгорьях Узбекистана; он также обитает в высоких горах и тундре, покрытой снегом и льдом. Волк строит гнездо между скал, в зарослях и оврагах, в сухих тростниковых полях. Лисы также используют норы. Волчица рожает в своей берлоге и заботится о своих детёнышах.

Вой

Волки общаются, используя широкий спектр звуков. Например, ухмылка означает приветствие, рычание — гнев, вой — тревогу, а иногда и волнение. Самым известным является его вой. Будь то один, со стаей, ночью или на рассвете, волк дает знать о своем присутствии воем.

Жесты

Положение волчьего хвоста, ушей, губ и носа указывает на страх, уважение и гнев по отношению к другим волкам. Например, вожак стаи принимает «статуйную» форму, чтобы показать свой приоритет: застыв на ногах, он поднимает хвост, навостряет уши и замирает. Другие волки склоняются перед ним или ложатся на спину и поднимают ноги, чтобы показать свое подчинение.

Запах

Запахи играют важную роль в жизни волка. Волки метят свою территорию мочой, фекалиями и другими пахучими выделениями, чтобы другие волки не приближались к их территории.

Способность видеть

Глазные яблоки волков покрыты особыми веками, позволяющими им видеть даже в темноте. Вот почему их глаза острые и сверкающие.

Банда

Волки живут стаями по 7-20 человек. Стаю возглавляет доминирующая пара. Вожак стаи принимает решения, а остальные волки ему подчиняются.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz