Ulug‘larning onalari… — Islomiy hikoya

Ulug‘larning onalari... - Islomiy hikoya

Har bir ota-ona farzandini yaxshi tarbiyalashni, orzularini jigarporasida ko‘rishni istaydi. Bu istakka yetish esa o‘z-o‘zidan bo‘lmaydi, ota-onalardan o‘ta noziklik va hushyorlik talab qilinadi. Ular burchlarini sidqidildan bajarsagina maqsadlariga erishadi. Ayniqsa, bola tarbiyasida onalarning o‘rni muhim. Buyuk zotlarning ko‘plari ilm olib, yuksak martabalarga yetishuvida onalarining hissasi ko‘p bo‘lganiga tarixda misollar yetarli.

Hadis ilmi ustozlaridan Sufyon Savriyning onasi o‘g‘liga bunday degan ekan: “O‘g‘lim, ilm o‘rganing, ro‘zg‘or tashvishlarini o‘ylab, fikringizni bo‘lmang. Men, inshaalloh, ip yigirib sotib o‘qishingizga ko‘maklashaman”. Natijada uning o‘g‘li Sufyon yillar o‘tib Avzoiy ta’riflaganidek: “Islom ummati so‘zini bir ovozdan qabul qiladigan nodir olim” bo‘lib yetishdi.

Muhammad ibn Idris Shofi’iy otasidan juda erta yetim qoladi. Farzand tarbiyasidan xavotirlangan ona ikki yashar o‘g‘lini G‘azzadan Makkaga olib keladi. “Ota-bobolaring yurtida o‘sib-ulg‘ayganing yaxshi”, deydi. Shofi’iyning o‘zlari hikoya qilganlaridek: “Onam meni o‘qitishni juda-juda istardi. Lekin yetarli mablag‘i yo‘q edi. Mening o‘zim o‘qishga astoydil kirishdim”. Muzaniy deydi: “Shofi’iy yetti yoshida Quro’nni yod olgan, o‘n yoshida esa “Muvatto”ni yodlagan”.

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal hikoya qiladi (u kishi ham juda erta yetim qolgan): “Olti yoshimda onam meni tong sahar uyg‘otib, o‘zi tahorat oldirar edi. Tahorat olib bo‘lganimdan so‘ng chiroyli kiyimlarni kiygazib, qo‘limdan yetaklab masjidga olib kelardi. Meni xonaqoxga kirgizib, o‘zi masjidning pana joyiga o‘tib olardi. Bir ozdan keyin muazzin kelib, bomdod namoziga azon aytardi”.

Ibn Najiyya (Nujiyya) nomi bilan tanilgan ulug‘ olim Ali ibn Ibrohim davrining katta mufassir va voizlaridan bo‘lgan. Sulton Nuriddin Zinkiy va Salohiddin Ayyub hurmatiga sazovor bo‘lgan. Ana shu olim tafsir fanida katta yutuqlarni qo‘lga kiritishidagi sirni aytib, bunday deydi: “Tafsirni tog‘amdan ta’lim olganman. Darsdan qaytishim bilan onam so‘roqqa tutardi:

– Bugun qaysi surani o‘rganding?

Men darsni tog‘amdan qanday eshitgan bo‘lsam, shundayicha onamga aytib berardim. Onam so‘zlarimni oxirigacha tinglab bo‘lib, boshini chayqardi: “Yaxshi, lekin hamma bilganlarini aytmabdi-da. Men tafsirni tog‘ang bilan birga o‘rganganman. Aslida ulamolar bu oyat tafsirida bunday deyishgan, yana bunday deyishgan”, deb tog‘am aytganlariga qo‘shimcha qilib qo‘yardi”.

Bunday go‘zal ibratlar bilan tanishib, Payg‘ambarimizning “Jannat onalar oyog‘i ostidadir”, degan hadislarini yana ham teranroq anglaymiz. Hadisda ta’rifi kelgan onalar farzand tarbiyasi ulug‘ vazifa ekanini tushunib, burchlarini munosib bajargan onalardir.

Abdug‘afur Niyozqulov,

“Sayyid Muhyiddin maxdum” Islom o‘rta-maxsus bilim yurti mudarrisi

“Hidoyat” jurnalining 2012 yil, 11-sonidan olindi.

Manba: islom.ziyouz.com


Каждый родитель хочет хорошо воспитать своего ребенка и увидеть, как его мечты сбываются. Достижение этого желания не происходит само по себе, оно требует от родителей предельной чуткости и бдительности. Они добьются своих целей только в том случае, если будут серьезно выполнять свои обязанности. Особенно велика роль матери в воспитании детей. В истории достаточно примеров того, что матери немало способствовали получению знаний и достижению высоких должностей многими великими людьми.

Мать Суфьяна Саври, одного из мастеров хадисоведения, сказала своему сыну: «Сын, изучай науку, не разделяй свой ум заботой о средствах к существованию. Я, даст Бог, буду прясть, покупать пряжу и помогать тебе учиться». В результате его сын Суфьян стал, как годы спустя описал Авзай: «редкий ученый, единодушно принимающий слово исламской уммы».

Мухаммад ибн Идрис Шафии очень рано потерял отца. Мать, беспокоящаяся о воспитании своего ребенка, привозит двухлетнего сына из Газы в Мекку. «Лучше расти на земле своих предков», — говорит он. Как сказал сам Шафии: «Моя мать очень хотела научить меня. Но у него не было достаточно денег. «Я сам начал усердно учиться». Музани говорит: «Шафии выучил наизусть Коран в возрасте семи лет и выучил наизусть Муватту в десять лет».

Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал передает (он тоже очень рано осиротел): «Когда мне было шесть лет, моя мать будила меня по утрам и сама совершала омовение. После омовения он одел меня в красивую одежду и отвел за руку в мечеть. Он впустил меня в комнату и отвел в убежище мечети. Через некоторое время приходил муэдзин и призывал к утренней молитве».

Великий ученый, известный как Ибн Наджия (Нуджия), был одним из великих комментаторов и проповедников эпохи Али ибн Ибрагима. Султан Нуриддин Зинки и Салахиддин Айюб пользовались уважением. Этот ученый поведал секрет своих великих достижений в науке тафсир и сказал: «Я научился тафсиру у своего дяди. Как только я возвращался с занятий, мама спрашивала:

— Какую суру ты сегодня выучил?

Я преподал урок матери так, как услышал его от дяди. Дослушав мои слова до конца, мама покачала головой: «Хорошо, но не все рассказали мне то, что знали. Я изучал тафсир с твоим дядей. Фактически, ученые сказали это в толковании этого стиха, и они сказали это снова».

Познакомившись с такими прекрасными примерами, мы еще глубже поймем хадис нашего Пророка о том, что «Рай находится под ногами матерей». Описываемые в хадисе матери – это матери, которые понимают, что воспитание детей – это великая задача, и хорошо выполняют свои обязанности.

Абдугафур Ниёзкулов,

Директор исламской средней школы «Сайид Мухиддин Махдум»

Взято из журнала «Хидаят», 2012, №11.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: