Ризқ-насиба ҳақида мақоллар

Ризқ-насиба ҳақида мақоллар

Айрон ичган қутулар,
Челак ялаган тутилар.

Аллоп ун ялар,
Қассоб — қон.

Аразчига олти таёқ.

Ариқни кимлар қазир,
Сувини кимлар ичар.

Балиқ еган «сув-сув» дер,
Қўш ҳайдаган «чув-чув» дер.

Бер, деди субҳон,
Бериб солди султон.
Берма, деди субҳон,
Нимани берсин султон.

Берса ол, урса қоч.

Бин семизини ейди,
Бири эгизини ейди.

Битмаган савдога ширинкома йўқ.

Битта эди моям,
Иккита бўлди дастмоям.

Бошнинг югуриги — бошга,
Қўлнинг югуриги — ошга.

Бошсиз бўрк бўлмас,
Тойсиз — турк.

Бузоқни тилга олсанг,
Ипини узиб келар.

Буюиган олар,
Югурган қолар.

Буюрган ошга тиш тегар,
Ёз тегмаса, қиш тегар.

Буюрса, бола,
Буюрмаса, чала.

Буюрса қуйруқ,
Буюрмаса юмруқ.

Бўзчи белбоққа ёлчимас,
Кулол — мўндига.

Бўзчи иштонга ёлчимас,
Темирчи — тақага.

Бўри хом еб ўлмас,
Ҳўкиз ишлаб бой бўлмас.

Гадога бир эшик ёпиқ бўлса, бин — очиқ.

Етим етти уйдан ош ичар.

Етим кимники — ош берганники.

Ёқангдагини олгунча, қўлингдаги тўкилар.

Жўжали товуқдан дон ортмас.

Икки марта ўлмайсан,
Бир мартасидан қочиб қутулмайсан.

Итга ит ўлими.

Ичиб турган ошимга,
Чивин отди бошимга.

Йироққа борсанг, яқиндан қоласан,
Йироққа қўйсанг, яқиндан оласан.

Карвон кўп, ризқи бошқа.

Ким текканини ейди,
Ким — суйганини.

Кимга — бармоқдай,
Кимга — тирноқдай.

Кимга — тўй, кимга — аза.

Кимга туйнукнинг ёруғи,
Кимга — шамчироқ.

Кимга — ҳой-ҳой,
Кимга — вой-вой.

Кимнинг этагига ўт тушса, ўша куяр.

Кун — кучлиники,
Қобирға — тишлиники.

Кўкдан арпа ёғса ҳам,
Эшакнинг еми нимча.

Кўппак югургани билан този бўлмас.

Лхжълининг чирмандаси ёрилса,
Гардиши маймунга ўйинчоқ бўлар.

Мол озиғи — далада,
Эр озиғи — йўлида.

Мол озса, семиради,
Одам озса, кемиради.

Мол эгасини топади,
Сўз — жўясини.

Насиб этса, келар Шом-у Ироқдин,
Насиб йица, кетар қош-у қобоқдин.

Не эксанг, шу кўкарар.

Нон — нонда, калити — осмонда.

Овчи нон қидирар,
Кончи — кон.

Овчининг ўлими — овда,
Сувчининг ўлими — сувда.

Олган — ўғри, беиган — тангри.

Олиб қочгунча, сочиб кет.

Олло-олло деган билан
Осмондан чалпак ёғилмас.

Оломончининг йиққани оломонга кетар.

Олтин, кумуш тош бўлар.

Томоқдан ўтса, ош бўлар.

Ориқ боқилар, семиз сўйилар.

Осилмаган қозонга отилмаган қуён тушар.

От айланиб қозиғини топар,
Сув айланиб — ёриғини.

От айланиб қозиғини топар,
Эр айланиб — ёзиғини.

От босмаган ерларни той босар.

От боқсанг — улоққа,
Қўй боқсанг — қўноққа.

От жаллоби оч қолар.

От топади, эшак ейди.

От топганга қамчи топилар.

От ўйини — қирқ йилда.

Ота кўрганни бола кўрмас,
Бола кўрганни ота кўрмас.

Отанг — қуи, энанг — қуи.

Отангга не қилсанг,
Олдингга шу келар.

Отлининг насибаси — олтов,
Туялининг насибаси — тўртов.

Оч тўяр, яланғоч кияр, ўлган кетар.

Очиқ оғиз оч қолмас.

Очофат тиши билан ўзига гўр қазир.

Ош озга қолди,
Бош тозга қолди.

Оқ қўйни ҳам ўз оёғидан осарлар,
Қора қўйни ҳам.

Оқажак қон томирда турмас.

Оққан ариқ оқмай қолмас,
Оқмай қолса, икки кўзинг боқмай қолмас.

Оғилда улоқ туғилса,
Адирда ўти униб чиқар.

Оғриқ — гўрда,
Соғ — тўрда.

Оғриқ-оғриқ — кўз оғриғи,
Ҳар кимсанинг ўз оғриғи.

Палов десанг, пайшанбага,
Дўлма десанг, душанбага.

Паловнинг қамчиси — чой.

Ризқ камимас,
Банда очидан ўлмас.

РизқУ меҳмон ош устидан чиқар.

Рўзингни сот, рўшнолик ол.

Савол — осмондан,
Жавоб — тегирмондан.

Саксон кунда — сабоқ,
Тўқсон кунда — тобоқ.

Сон тегмаганга сон тегди,
Зоғора тегмаганга — нон.

Сув оққан сойга яна сув оқар.
Сувга яқин — ризққа яқин.

Супрага тушган сичқоннинг
Боши оқармай қолмас.

Тариқ сочилса, товуқ тўяр.

Тегирмонга кирган гардсиз чиқмас.

Текканга — туя боши,
Тегмаганга — қуён боши.

Тил билан томоқ қаримас.

Тирик юрган қуруқ қолмас.

Тирик қулга мол битар.

Тиши бутуннинг ризқи бутун.

Тиши йўқнинг ризқи йўқ.

Товоқ синдирган коса тўлар.

Томоқ кўрмай ўлгандан,
Томоқ кўриб, еёлмай ўлган ёмон.

Томоқдан ўтганнинг бари томоқ.

Тонгдаги — тангридан.

Топган суюнар, таниган олар.

Тотган ҳам бир, ботган ҳам.

Тушда сув ичган билан ташналик қонмас.

Тушлик ошга тушлик ердан киши келар.

Тушнинг оши — тишга дори.

Туядай қиз узатиб,
Тугмадай жаз емадим.

Тўйдан — тўпиқча.

Умид ўлмас, ризқ камимас.

Умрингдан бир кун қолгунча, ош е,
Пулингдан бир тийин қолгунча, ош е.

Ухлаганга улуш йўқ.

Чекингга тушса, чекчайма.

Шувоқ бор жойда туёқ бор.

Эр луқмаси эр қорнида қолмас.

Эр молсиз бўлмас,
Йигит — ёрсиз.

Эрта турган йигитнинг бир ризқи ортиқ,
Эрта турган аёлнинг бир иши ортиқ.

Эртаги насибадан қолма,
Кечки насибага борма.

Эрталабки илитма,
Бало-қазога югуртма.

Эрталабки муштдан қайтма.

Эшак — иши билан,
Тўнғиз — тиши билан.

Эшакка бир туп шувоқ ҳам озиқ, ҳам қозиқ.

Югурганники эмас, буюрганники.

Юзи юпқалик ризққа зарар.

Ютганинг ўзингники,
Чайнаганинг — гумонда.

Отнинг ўлими — итнинг байрами.

Ўттиз икки тишда ўттиз икки иш бор.

Қаерга борсанг ҳам, қора қозонинг оғайнинг.

Қаратган қуруқ қолмас.

Қилган эшикка боқар,
Қилмаган — тешикка.

Қилса насиб, ейсан ҳасип.

Қутлуғ уйдан қуруқ кетма.

Қўли текканнинг оғзи тегар.

Қўлни ювиб, оч қолма.

Ҳар ким насиб қилганини ошар.

Ҳасип — қилганники эмас,
Насиб қилганники.


Баночки из-под пахты,
Тутти, облизывающие ведро.
Аллоп муку лижет,
Мясник — кровь.
Шесть палочек жениху.
Кто копает канаву,
Кто будет пить воду?
Тот, кто ест рыбу, говорит «вода-вода».
Водитель говорит «чув-чув».
Дай, Субхан сказал,
Султан дал.
Не давай, сказал Субхан.
Что подарить, султан.
Возьми, если дашь, беги, если ударит.
Бин ест жир,
Один ест своего близнеца.
Незаконченному делу сладкого нет.
Был только один
Прошло два дня.
Бег головы — к голове,
Бег руки — в суп.
Нет головы без головы,
Неженатый — турок.
Если вы упомянули теленка,
Он обрезает свою нить.
Вы можете заказать
Остается работать.
Зуб касается заказанного супа,
Если не коснется лето, коснется зима.
Давай детка
Если он этого не делает, не делайте этого.
Пожалуйста хвост,
Если он не прикажет, ударьте его.
Не надевайте ремень.
Гончар — мужчина.
Не носите штаны
Кузнец — подкова.
Волк сырым не ест,
Вы не можете разбогатеть, работая с быком.
Если одна дверь закрыта для Гадо, мусорное ведро открыто.
Сирота пьет суп из семи домов.
Чей сирота тот, кто его накормил?
Разливы в вашей руке, пока вы не получите то, что вы хотите.
Цыплята не выращивают зерно.
ты не умрешь дважды
Вы не можете убежать один раз.
Смерть собаки собаке.
К моему напитку
Мне в голову попала муха.
Если ты уйдешь далеко, ты останешься рядом.
Если вы поставите его далеко, вы получите его близко.
Караван много, еда разная.
Кто ест то, к чему прикасается
Кого он любит.
Кому — как палец,
Кому — как гвоздь.
Кому — свадьба, кому — траур.
Кому свет дыры,
Кому — подсвечник.
Кому — до свидания
Кому — горе-горь.
У кого огонь под ногами, тот будет сожжен.
День сильный,
Ребро зубчатое.
Даже если из ниоткуда пойдет ячменный дождь,
Сколько стоит еда для осла?
Он не будет чистым, если будет много бегать.
Если коса Lxj’li порвется,
Гардиши будет игрушкой для обезьянки.
Крупный рогатый скот — в поле,
Налицо дефицит земли.
Когда скот худеет, он толстеет,
Если человек маленький, он будет грызть.
Находит владельца имущества,
Слово есть слово.
Если повезет, придет Шам-у Иракдин,
Если вам повезет, вы уйдете.
Что посеешь, то и пожнешь.
Хлеб в хлебе, ключ в небе.
Охотник ищет хлеб,
Шахтер есть майнер.
Смерть охотника — на охоте,
Смерть водяного в воде.
Олган — вор, бейган — бог.
Разбегайтесь, пока не убежите.
Привет
С неба не идет дождь.
То, что сбивает мафиози, достается мафии.
Там будут золотые и серебряные камни.
Если он проходит через горло, он становится супом.
Тощие коровы, жирные коровы.
Незастреленный кролик падает в неподвешенный горшок.
Лошадь оборачивается и находит колышек,
Вода бурлит и трескается.
Лошадь оборачивается и находит колышек,
Земля вертится — она ​​ровная.
Лошади топчут землю.
Если лошадь кормить — козе,
Если кормить овец — к гостю.
Погонщик голоден.
Лошадь находит, осел ест.
Кто найдет лошадь, тот найдет и кнут.
Лошадиная игра — в сорок лет.
То, что видит отец, не видит ребенок.
То, что видит ребенок, не видит отец.
Твой отец qui, твоя мать qui.
что ты делаешь со своим отцом
Это то, что приходит к вам.
Судьба всадника 10-я,
Судьба верблюда — четыре.
Он ест голодным, носит голым, уходит мертвым.
Открытый рот голодным не оставит.
Охофат копает зубами.
Осталось немного,
Голова осталась в пыли.
Подвешивают белую овцу за собственные ноги,
Черная овца тоже.
Утечка не останавливается в кровеносном сосуде.
Текущий поток не перестает течь,
Если он не течет, вы не сможете видеть.
Если в мальчике родится коза,
Трава прорастает на холме.
Боль в желудке,Здоровье в сети.
Боль-боль — боль в глазах,
У каждого своя боль.
Если скажешь плов, на четверг,
Если вы говорите начинку, то сегодня понедельник.
Хлыст плова чайный.
Нет недостатка в пропитании,
Банда никогда не умирает с голоду.
Ризку подают с супом.
Продай свой хлеб, получи свет.
Вопрос с неба,
Ответ с мельницы.
Урок за восемьдесят дней,
Через девяносто дней — тарелка.
Кого не коснулось бедро, того коснулось,
Хлеб для тех, кого не тронули.
Вода снова потечет в текущий ручей.
Близко к воде — близко к пропитанию.
Мыши, упавшей на супру
Его голова не перестает белеть.
Если просо рассыпало, курица будет сыта.
То, что входит в мельницу, не выходит без охраны.
Тэкканга – голова верблюда,
Неприкасаемому — кроличья голова.
Язык и горло не старые.
Живые не останутся сухими.
Дайте богатство живому рабу.
Питание целого зуба является целым.
У кого нет зубов, у того нет пропитания.
Чашка, разбившая тарелку, полна.
От смерти без зрения,
Плохо видеть горло и не иметь возможности умереть.
То, что проходит через горло, и есть горло.
Утром — от Бога.
Те, кто найдет воду, будут известны.
Это то же самое, что и тот, кто съел, и тот, кто утонул.
Если пить воду во сне, жажду не утолить.
На обед придет человек с земли.
Полдень — лекарство для зубов.
Девушка как верблюд
Я не играл как кнопка.
От свадьбы — ножной браслет.
Надежда бессмертна, средства к существованию никогда не уменьшаются.
Пока у вас есть день, чтобы жить
Ешь, пока не останется пенни.
Кто спит, тому нет доли.
Если вы курите, не курите.
Где червь, там и копыто.
Кусочка земли не остается в чреве земли.
Муж без богатства не останется,
Парень бедный.
У того, кто рано встает, больше одного пропитания,
У жаворонка больше одной работы.
Не упусти судьбу грядущую,
Не ходи ужинать.
Доброе утро,
Не торопись в беде.
Не возвращайтесь к утреннему пуншу.
Осел — с работой,
Свинья — с зубом.
Куст полыни для осла и еда, и кол.
Не тот, кто бежал, а тот, кто приказал.
Худоба лица вредна для пропитания.
Победитель твой.
Пожуй — подозрительно.
Смерть лошади — праздник собаки.
В тридцати двух зубах тридцать две работы.
Возьмите свой черный горшок, куда бы вы ни пошли.
Он не остается сухим.
Посмотрите на дверь, которую вы сделали
Не сделал — до дыр.
Если вам повезет, вы не будете.
Не оставляйте Кутлуга дома с пустыми руками.
Рот того, чья рука касается.
Мойте руки и не голодайте.
Каждый увеличивает то, что имеет.
Хасип не то, что он сделал.
Счастливый.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz