Xorijiy tillarni bolaga o’rgatish bo’yicha tavsiyalar

Xorijiy tillarni bolaga o’rgatish bo’yicha tavsiyalar

Zamonamiz bolalari o’z davriga mos ravishda har sohada ildam qadam tashlashga o’rganib bormoqdalar. Endigina tili chiqqan bolalarning uyali aloqa vositalarini bemalol ishlata bilishi, kompyuter va shu kabi texnologiyalardan hech bir qiyichiliksiz foydalana olishini kuzata turib hayratdan yoqa ushlashigiz tabiiy.

Ayrim ota-onalar esa o’z farzandlariga bolalikdanoq bir necha xorijiy tillarni o’rgatishga harakat qilishadi. Zero, til bilish kishi dunyoqarashini kengaytiradi, til o’rganish asnosida kishida ushbu xalq tarihi, madaniyati va turmush tarziga bo’lgan qiziqish ortib, bilim olishga ishtiyoq yanada kuchayadi. Til o’rganishning bunday muhim jihatlarini bolakayga qay yo’l bilan tushuntirish mumkin? Uni horijiy tillarga qiziqtirish uchun nimalarga ahamiyat qaratish kerak?

 

Xorijiy tillarni bolaga o’rgatish bo’yicha tavsiyalar
Farzandingiz til o’rganishdan bosh tortishi – uni o’z holiga tashlab qo’yish uchun yetarli sabab bo’la olmaydi. Bordi-yu bolada qo’shimcha darslar va boshqa mashg’ulotlarga qiziqish sezilmasa, uni o’zingiz qiziqtirishga urinib ko’ring. Buning uchun bolangizga biror matndan qiziqarli parcha o’qib bering yoki shu tilda biror o’yin o’ynashni taklif eting. O’yin mobaynida uni xorijiy tildagi notanish so’zlar bilan tanishtirib, farzandingizga shaxsiy namuna ko’rsating va bu so’zlarni tez-tez takrorlab turing.

 

Xorijiy tillarni bolaga o’rgatish bo’yicha tavsiyalar
Ko’pchilik ota-onalar bolalarni o’z tengdoshlari bilan solishtirishga harakat qilib, ularni o’qishga undamoqchi bo’lishadi. Ammo, bunday sharoitda bolada ishtiyoq emas, faqatgina tushkunlik hissining paydo bo’lishiga olib keladi. Yodda tuting, sizning farzandingiz boshqalar kabi emas, u turfa qiziqishlar va o’ta keng bo’lmasa-da, rivojlanish ostonasidagi dunyoqarash sohibi. Har inson bir xil bo’lmaganidek, bir bola hech qachon ikkinchisi kabi bo’la olmaydi. Bu holatda sizning vazifangiz- uni jazolash emas, maqtash orqali ishtiyoqini o’stirib borishdan iborat.

 

Xorijiy tillarni bolaga o’rgatish bo’yicha tavsiyalar
Farzandingizning yoshi biroz kattaroq bo’lsa, unga til o’rganishning foydali jihatlari haqida so’zlab berish tavsiya etiladi. Uning eshitayotgan musiqalari yoki kompyuter o’yinlari ham chet tilida ekanligi orqali uni til o’rganish ishqiboziga aylantirib qo’yish hech gap emas. Horijiy tillarda multfilmlar tomosha qilish ham farzandingizga yaxshi ko’mak berishi mumkin.

 

Xorijiy tillarni bolaga o’rgatish bo’yicha tavsiyalar
Til o’rganishni nacha yoshdan boshlagan ma’qul?

Bu borada pedagoglar, lingvistlar va ruhshunoslar fikri turlicha, shu bois, ularning har biri mashg’ulot, avvalo, bolaning o’ziga yoqishi kerak deya ta’kidlaydilar. Mashg’ulotlar davomida turli ertaklar, tez aytish va topishmoqlardan foydalansangiz nur usiga a’lo nur.

 

Xorijiy tillarni bolaga o’rgatish bo’yicha tavsiyalar

Manba


Дети нашего времени учатся делать шаги в каждой области в соответствии со своим временем. Естественно удивиться, увидев, что дети, только что освоившие язык, без труда могут пользоваться мобильными устройствами, компьютерами и подобными технологиями.

Некоторые родители стараются с детства обучать своих детей нескольким иностранным языкам. Ведь знание языка расширяет мировоззрение человека, при изучении языка возрастает интерес человека к истории, культуре и образу жизни этого народа, усиливается желание учиться. Как объяснить ребенку такие важные аспекты изучения языка? На что следует сделать акцент, чтобы заинтересовать его иностранными языками?

Отказ вашего ребенка учить язык не является достаточной причиной, чтобы оставить его в покое. Если ребенку не интересны дополнительные уроки и другие занятия, постарайтесь заинтересовать его самостоятельно. Для этого прочитайте ребенку интересный отрывок из текста или предложите сыграть в игру на этом языке. Во время игры знакомьте его с незнакомыми словами на иностранном языке, показывайте ребенку личный пример и часто повторяйте эти слова.

Многие родители пытаются побудить своих детей учиться, сравнивая их со сверстниками. Однако в таких условиях ребенок не будет восторженным, а только подавленным. Помните, что ваш ребенок не такой, как другие, у него широкий круг интересов и мировоззрение, которое находится на грани развития, хотя и не очень широкое. Поскольку все люди разные, один ребенок никогда не может быть таким же, как другой. В этом случае ваша задача состоит не в том, чтобы наказать его, а в том, чтобы повысить его энтузиазм, похвалив его.

Если ваш ребенок немного старше, рекомендуется поговорить с ним о пользе изучения языка. Не исключено превратить его в любителя изучения языков тем, что музыка, которую он слушает, или компьютерные игры на иностранном языке. Просмотр мультфильмов на иностранных языках также может помочь вашему ребенку.

В каком возрасте следует начинать изучение языка?

На этот счет у педагогов, лингвистов и психологов разные мнения, поэтому каждый из них утверждает, что занятие в первую очередь должно нравиться ребенку. Будет здорово, если вы будете использовать на уроках разные истории, скороговорки и загадки.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz