Gʻulom Karimiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Gʻulom Karimiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Gʻulom Karimiy 1962 yilda Buxoro viloyati Olot tumanida tugʻildi. 1987 yilda Toshkent davlat universitetining Sharq fakulteti Eron filologiyasi boʻlimini tugatib, 1987–1988 yillarda Afgʻonistonda harbiy tarjimon sifatida xizmat qildi. 1992 yildan vafotiga qadar Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik ilmiy-tadqiqot institutida ilmiy xodim boʻlib ishladi.

Gʻulom Karimiyning ilk badiiy asari buyuk tilshunos olim Mahmud Qoshgʻariyning yoshlik yillariga bagʻishlangan “Karvon” qissasi 1988 yilda “Yoshlik” jurnalida, 1998 yilda kitob holida nashr etildi. Tarixiy mavzuda badiiy asarlar yaratishda davom etgib, 1998 yilda qahramon sarkarda Temur Malikning jasorati aks etgan “Turon qoploni” dramatik qissasi, 2002 yilda “Sohibqiron va alloma” dramatik qissasi nashr etildi. 2011 yilda “Narshax qalʼasi” tarixiy romani, 2012 yilda “Arslonxon minorasi” nomli qissalar va hikoyalar kitobi bosilib chiqdi.

Gʻulom Karimiyning qissa va hikoyalari turk, uygʻur, tojik va rus tillariga tarjima qilingan.

Gʻ. Karimiy fors tilidan bir qancha tarixiy manbalar va badiiy asarlarni oʻzbek tiliga tarjima qildi. Nosir Xisravning “Safarnoma” (2003), XX asr Eron adibi Sodiq Hidoyatning “Erini yoʻqotgan xotin” (2006), Sohibqiron Amir Temurga zamondosh boʻlgan muarrih Muiniddin Natanziyning “Muntaxab ut-tavorixi Muiniy” (2011) kitoblari shulardan jumlasidandir.

Gʻ. Karimiy faoliyatining yana bir qirrasini yozma merosga oid ilmiy tadqiqotlar tashkil qiladi. Olim Oʻzbekiston va xorijda oʻtkazilgan koʻplab xalqaro anjumanlarda ilmiy maʼruzalar bilan ishtirok etdi. Quyidagi ilmiy maqola va kitoblari Germaniya, Pokiston, Eron, Turkiya va Qozogʻiston kabi mamlakatlarda chop etildi: “Abu Rayhon Beruniy instituti xazinasidagi XVIII-XX asrlarga oid tasavvufiy asarlar katalogi” (Germaniya, Shtutgart, 2002), “Abu Rayhon Beruniy instituti xazinasidagi Ahmad Yassaviy hikmatlari qoʻlyozmalari katalogi” (Qozogʻiston, 2005), “Mirzo Abdulqodir Bedil asarlarining Movarounnahrda amalga oshirilgan toshbosma nashrlari fehristi” (Pokiston, Karachi, 2007), “Hofiz Sheroziy devonining Movarounnahrda amalga oshirilgan toshbosma nashrlari fehristi” (Eron, Sheroz, 2008), “Sebzor dahasi qozisi faoliyatiga oid hujjatlar” (2009), “Muqanna” (2009), Muhammad Tolibning XVII asrda fors tilida yaratilgan “Matlab ut-tolibin” asarining ilmiy-tanqidiy matni (Turkiya, Anqara, 2011).

Gʻulom Karimiyning soʻnggi asari – “Langar fojiasi” romani 2014 yilda bosilib chiqdi.

“Oʻzbek adiblari” (S. Mirvaliyev, R. Shokirova. Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 2016) kitobidan.


Гулам Карими родился в 1962 году в Олотском районе Бухарской области. В 1987 году окончил отделение иранской филологии Восточного факультета Ташкентского государственного университета и в 1987-1988 годах служил военным переводчиком в Афганистане. С 1992 года и до самой смерти работал научным сотрудником в Научно-исследовательском институте востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан.

Первое художественное произведение Гулама Карими, рассказ «Караван», посвященный юности великого языковеда Махмуда Кашгари, было опубликовано в журнале «Юность» в 1988 году, а в виде книги — в 1998 году. Продолжая создавать исторические произведения, в 1998 г. была опубликована драматическая повесть «Турон Барс», изображающая отвагу героического полководца Темура Малика, а в 2002 г. – драматическая повесть «Сахибкирон и Аллома». В 2011 году был опубликован исторический роман «Замок Нарсах», а в 2012 году вышла книга рассказов и рассказов под названием «Башня Арслон хана».

Рассказы и рассказы Гулама Карими переведены на турецкий, уйгурский, таджикский и русский языки.

ГРАММ. Карими перевел ряд исторических источников и произведений искусства с персидского на узбекский язык. Среди них книги «Сафарнама» (2003 г.) Насира Хисрава, «Женщина, потерявшая мужа» (2006 г.) иранского писателя ХХ века Садика Хидаята и «Мунтахаб ут-таварихи Муйний» (2011 г.) историка Муниддина. Натанзи, современник Сахибгирона Амира Темура.

ГРАММ. Еще одним направлением деятельности Карими являются научные исследования письменного наследия. Ученый участвовал во многих международных конференциях, проводимых в Узбекистане и за рубежом, с научными лекциями. В таких странах, как Германия, Пакистан, Иран, Турция и Казахстан изданы следующие научные статьи и книги: «Каталог суфийских сочинений XVIII-XX веков в сокровищнице института Абу Райхана Беруни» (Германия, Штутгарт, 2002 г.) , «Ахмед Яссави в сокровищнице института Абу Райхана Беруни «Каталог рукописей мудрости» (Казахстан, 2005 г.), «Список литографических изданий произведений Мирзы Абдул Кадира Бедиля, сделанных в Мовароуннахре» (Пакистан, Карачи, 2007 г.) , «Список литографических изданий канцелярии Хафиза Ширази, сделанных в Мовароуннахре» (Иран, Шираз, 2008 г.), «Документы, связанные с деятельностью Себзора дахаси кази» (2009 г.), «Муканна» (2009 г.), научно-критический текст Произведение Мухаммада Талиба «Матлаб ут-талибин», созданное на персидском языке в XVII веке (Турция, Анкара, 2011).

Последнее произведение Гулама Карими – роман «Трагедия Анкора» было опубликовано в 2014 году.

Из книги «Узбекские писатели» (С. Мирвалиев, Р. Шокирова. Ташкент, издательство литературы и искусства им. Гафура Гулома, 2016).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: