Мардлик ва номардлик ҳақида мақоллар

Мардлик ва номардлик ҳақида мақоллар

Адашганни йўлга солган мард.

Айбига иқрор мард киши,
Яширмоқ — қўрқоқ иши

Арслон боласи арслон бўлур,
Сичқон боласи — сичқон.

Арслон оғзидан ов олинмас.

Асирликдан ўлим яхши.

Балиқ сувнинг чуқурини,
Мард ишнинг қийинини излар.

Бахшининг қадрини халқ билар,
Халқнинг қадрини мард билар.

Бир эрга навбат, бир — шерга.

Гуноҳнинг узри гуноҳдан оғир.

Гўнгқарға бўлиб минг йил яшагандан,
Шер бўлиб бир йил яшаган афзал.

Дармон бор ерда дард бўлмас,
Эрман бор ерда эр ўлмас.

Дўст кулфатда синалар,
Мард — курашда.

Дўстга зор қилма,
Номардга — муҳтож.

Ер экма, эр эк.

Ёмон одам ёвдан қочар,
Номард одам сиринг очар.

Жондан кечмай, дарё кечилмас.

Жўмард йўқлигини билдирмас,
Тулпор очлигини билдирмас.

Зийракнинг ақли тош ёрар,
Номарднинг мушти бош ёрар.

Золим иши шафодир,
Марднинг иши вафодир.

Иликни мард қоқиб, номард емасин.

Йигит борки, етти пуштигача номи қолар,
Йигит борки, етти кунда номи йўқолар.

Йигит — йигитнинг кўзгуси.

Йигит сўзи — битта.

Йигит — сўзидан,
Қўй — бўғзидан.

Йигитга йиғи ярашмас.

Йигитга мардлик ярашар.

Йигитни бир сўзлик безар.

Йиқилсанг, кучлидан йиқил.

Йиқилсанг ҳам туядан йиқил,
Биров сенга кулмасин.

Йўлбарс
Тулки изидан юрмас.

Йўқдан қочма, ёмондан тонма.

Каллангни олса, мард олсин.

Кек хотинга ярашар.

Ким мард бўлса сўзига,
Ойдир элнинг кўзига.

Курашда отангни аяма.

Мард айтмас,
Айтса қайтмас.

Мард бериб хурсанд бўлар,
Номард — олиб.

Мард билан гурунглашган
Мард бўлар.
Номард билан ҳиринглашган
Парт бўлар.

Мард бир йил оч,
Номард ҳамиша оч.

Мард бир марта ўлар,
Қўрқоқ — юз марта.

Мард бошини қилич кесмас.

Мард етимга енг бўлар,
Бўлмаганга — бўй.

Мард иш устида билинар,
Номард — ош устида.

Мард иши — мард,
Номардники — дард.

Мард йигит изини сотар,
Номард йигит — ўзини.

Мард йигитга севги синов.

Мард йигитнинг дод дегани — ўлгани,
Дод демасдан бет учиргани — қўрққани.

Мард йиқилса, майдонда қолар.

Мард йўлида ғов қолмас.

Мард йигитнинг лаби ёғлиқ,
Дангасанинг боши қонлик.

Мард — курашда, дўст — ташвишда,
Доно ғазабда синалар.

Мард майдонда билинар,
Номард — ишда.

Мард мардни дейди,
Номард — номардни,

Мард муҳтож бешиги,
Элга очиқ эшиги.

Мард номардга тиз чўкмас.

Мард оро билан сўзлар,
Номард — пора билан.

Мард тузар, номард бузар.

Мард хотинин қаритмас.
Ботир отин ҳоритмас.

Мард ўзидан кўрар,
Номард — ўзгадан.

Мард ўлар, номи қолар.

Мард қалби — гул,
Номардники — кул.

Мард қийинни енгар,
Номард бўйнини эгар.

Мардга манзил кўп.

Мардга тақлид эт,
Номардни танқид эт.

Марддан от қолур,
Номарддан — дод.

Мардлик йиқитмоқ эмас, турғизмоқ.

Мардлик — кишининг ҳусни.

Мардлик — мангулик.

Мардлик сотиб олинмас.

Мардни мақтамасанг ҳам — мард,
Номардни мақтасанг ҳам — дард.

Мардни меҳнат енголмас.

Мардни хор этма,
Номардга зор этма.

Мардни эл севар,
Номардни кирн севар.

Мардни ўлдирар фироқ,
Номарддан номус йироқ.

Марднинг иши — меҳнатда,
Номарднинг кучи — оғзида.

Марднинг нони — бутун.

Марднинг ўлиги — номарднинг тириги.

Марднинг қўли боқади,
Номард қўли ёқада.

Маслаҳатни марддан сўра.

Маърака — мардники,
Зиёфат — халқники.

Мерган овда керак,
Мардлик — ёвда.

Мол — мард, эгаси — номард.

Нолиган — номард,
Бир гапирган — мард.

Нолиш билан иш битмас,
Мард номардга тиз чўкмас.

Номард бўлиб кўпга киргунча,
Мард бўлиб ўлган яхши.

Номард душман кўрса, ғуссадан ўлар.

Номард дўстдан мард душман яхши.

Номард ёвга ялинар,
Мард кучига суянар.

Номард ишинг билмасин,
Билиб бағринг тилмасин.

Номард нон устида ҳам нолишини қўймас.

Номардга зор бўлгандан,
Қора дарёга ғарқ бўл.

Номардга иши тушмаган
Марднинг қадрини билмас.

Номардга сўз бергунча,
Мардга кўз бер.

Номардга ялингунча,
Жўмардга ялин.

Номардга ялинма,
Бир балога чалинма.

Номардда номус бўлмас.

Номарддан ёрдам сўрама,
Юзингга солар.

Номарддан нажот кутма,
Итдан — ҳожат.

Номарднинг кўпригидан ўтгандан,
Дарёда ғарқ бўлган яхши.

Номарднинг паловидан,
Марднинг ёвғон оши яхши.

Номарднинг хотини бўлгунча,
Марднинг беваси бўл.

Олган мард эмас,
Берган — мард.

От кучини карвонда кўр,
Мард кучини — майдонда.

Ота ўғил раҳмат олур.

Отни ҳам майдонда сина,
Эрни ҳам майдонда сина.

Оғир юкка нор керак,
Ёв талашда эр керак.

Оғир юкни нор кўтарар,
Эл оғирин эр кўтарар.

Пиёзни мард артсин,
Сабзини — номард.

Сув келтирар мард киши,
Экин экар ҳар киши.

Сув келтирган мард,
Сув бермаган номард.

Сухан дур бўлар,
Аслнинг гапи бир бўлар.

Тангри берганнинг ўғли тўрт бўлар,
Бири номард бўлса, бири мард бўлар.

Тоғ арқон билан эгилмас,
Мард номардга тенг бўлмас.

Ур деганда номард қочар,
Мард қолар майдон ичида.

Уришсанг, мард билан уриш.

Чигит бўлсанг ҳам, йигит бўл.

Эл тутганни эр тутар.

Эр йигит эл айбини очмас.

Эр қаерда бўлса, шер панжаси ўша ерда.

Юз номарддан юз қайтар,
Бир мардни ҳар кирн мақтар.

Яхши ит ўлигини кўрсатмас.

Яхшиликка яхшилик —
Ҳар кишининг ишидир.
Ёмонликка яхшилик —
Мард кишининг ишидир.

Ўз айбини билган — мард.

Ўлдирса ҳам, мард ўлдирсин.

Қилдан қийиқ ахтарма.

Қочганни қувловчи бўлма.

Қўлингни бер, мард бўлсанг,
Қоча бер, номард бўлсанг.

Ғолибнинг номи ўчмас.

Ғолибнинг яраси тез битар.


Храбрый человек, ведший заблудших.

Признание вины — мужественный человек,
Прятаться — работа труса

Львенок будет львом,
Мышонок — это мышка.

Никакая добыча не вынимается из пасти льва.

Смерть в плену — это хорошо.

Рыба глубоко в воде,
Смелый человек ищет трудную задачу.

Народ знает цену Бахши,
Смелый человек знает цену людям.

Поворот для земли, поворот для льва.

Оправдание греха тяжелее самого греха.

Прожив тысячу лет как колибри,
Лучше год пожить львом.

Где есть медицина, там нет боли.
Где Эрман, там земля бессмертна.

Друг попробует в шкафу,
Смелый — в бой.

Не заставляй друга
Номарга — потребности.

Не сейте землю, сейте землю.

Нечестивый бежит от зла,
Известный человек раскрывает тайну.

Река непроходима, не пройдя через жизнь.

Не показывай, что ты не щедр,
Стервятник не указывает на голод.

Ум разумного подобен камню,
Кулак Номара треснул.

Работа угнетателя исцеляет,
Мужской труд верный.

Ты смелый и ты не трус.

Есть юноша, чье имя останется до семи розовых,
Есть парень, чье имя исчезнет через семь дней.

Парень — это зеркало парня.

Слово парень одно.

От слова «парень»
Овцы — из горла.

Мальчику нехорошо плакать.

Мужество подобает молодому человеку.

Одно слово украсит парня.

Если ты упадешь, упади сильно.

Даже если упадешь, упади с верблюда.
Не позволяйте никому смеяться над вами.

Тигр
Лиса не следует.

Не убегай ни от чего, не бойся зла.

Если он возьмется за голову, пусть наберется храбрости.

Торт жене идет.

Кто храбр на слово,
Луна в глазах людей.

Не щади отца в бою.

Не будь храбрым
Если скажет, то не вернется.

Он будет рад отвагу придать,
Номар — бери.

Он полон храбрости
Он будет смелым.
Он был нанят Nomard
Часть произойдет.

Мард голоден уже год,
Номар всегда голоден.

Смелый человек умирает однажды,
Трус — сто раз.

Меч храбрецу голову не отрубит.

Храбрый сирота лучше всех
Если нет — высота.

Смелый человек известен своей работой.
Номар — на суп.

Храбрый труд смелый,
Номар — это боль.

Храбрый юноша продает свои треки,
Отъявленный парень — сам.

Испытание любовью для храброго юноши.

Смерть храброго юноши означает, что он мертв,
Тот, кто отвернулся, ничего не сказав, испугался.

Если храбрый падает, он остается на поле.

На пути смелых нет пропасти.

У смелого юноши толстые губы,
У ленивого голова в крови.

Храбрый в бою, друг в тревоге,
Мудрый человек пытается в гневе.

Смелых знают на поле,
Номар на работе.

Храбрый говорит храбрый
Номар — номард,

Колыбель храбрых,
У Эльги открыта дверь.

Смелый человек не преклоняет колени перед слабым.

Смелые слова,
Номар — со взяткой.

Храбрый строит, бесславный разрушает.

Смелая жена не стареет.
Герой не заботится о лошади.

Человек видит сам,
Номар — от другого.

Храбрый человек умирает, его имя остается.

Храброе сердце — цветок,
Номард — это пепел.

Смелый преодолевает трудности,
Номар вытянул шею.

Есть много мест для Марда.

Подражать мужчине
Критикуйте Номара.

Конь остается от храбреца,
Номар — дод.

Мужество не в том, чтобы сбить с ног, а в том, чтобы встать.

Мужество — это добродетель.

Мужество — это вечность.

Мужество нельзя купить.

Хоть смелых не хвалить — смелых,
Даже если ты кого-то хвалишь, это боль.

Работой человека не победить.

Не презирай мужчину
Не навязывайте номер.

Эль любит мужчину
Кирн любит Номарда.

Страх убивает человека,
Честь далеко не почетна.

Дело человека в труде,
Сила Номара у него во рту.

Мужской хлеб цельный.

Смерть человека — это жизнь труса.

Рука человека кормит,
Рука Номара на ошейнике.Спроси совета у смелых.

Битва — это битва храбрых,
Партия для людей.

Снайпер нужен для охоты,
Мужество в пути.

Имущество смелое, владелец некомпетентный.

Нолиган — намер,
Один говорил — храбрый.

Жалобы недостаточно,
Смелый человек не преклоняет колени перед слабым.

Пока не прославился и не вошел во многие,
Хорошо умереть храбрым человеком.

Если враг увидит имя, он умрет от гнева.

Храбрый враг лучше, чем плохой друг.

Номар молится тебе,
Он опирается на силу храбрых.

Не знаю твоего имени
Пожалуйста, дай мне знать.

Номар не жалуется на хлеб.

Так как это трудно для Номара,
Утонуть в Черной реке.

У Номара не было работы
Он не знает цену мужчине.

Прежде чем дать слово Номару,
Посмотрите на смелых.

Пока ты не помолишься Номару,
Здоровья Джомарду.

Не умоляй Номарда
Не попасть в беду.

Никакое имя не имеет чести.

Не проси помощи у Номарда,
Положите его на лицо.

Не жди спасения от Номарда,
Собака — это необходимость.

Перейдя мост Номара,
Лучше утонуть в реке.

Из плова Номара,
Каша Марда хороша.

Пока у Номара не будет жены,
Быть вдовой мужчины.

это не смело
Берган смелый.

Увидеть лошадиную силу в караване,
Храбрость — на поле.

Отец и сын будут благодарны.

Попробуйте и лошадь в поле,
Попробуйте и на земле.

Тяжелой ноше нужен свет,
Земля нужна для охоты.

Свет несет тяжелую ношу,
Рука несет тяжелую землю.

Пусть смелый лук вытрет,
Сабзини — намер.

Храбрый человек приносит воду,
Все выращивают урожай.

Храбрый, принесший воду,
Имя, которое не давало воды.

Это остановится
Оригинал будет таким же.

Сыну Божию будет четыре,
Если один слаб, другой будет храбр.

Веревкой гору не согнуть,
Храбрый человек не равен трусу.

Когда скажешь хит, имя убежит,
Храбрый остается в поле.

Если бьете, бейте смело.

Даже если ты ребенок, будь мальчиком.

Что держит рука, то держит муж.

Муж не выявляет вину.

Где земля, там и львиная лапа.

Отвернись от безымянного,
Все хвалят смелого человека.

Хорошая собака не притворяется мертвой.

Добро во благо —
Это работа каждого.
Добро на зло —
Это работа смелого человека.

Тот, кто знает свою ошибку, храбр.

Даже если он убьет, пусть смелый убьет.

Не стесняйся.

Не преследуйте беглеца.

Дай мне руку, если посмеешь,
Убегай, если ты задира.

Имя победителя неизгладимо.

Рана победителя быстро заживает.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz