Sadriddin Ayniy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Sadriddin Ayniy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

XX asr oʻzbek va tojik adabiyoti taraqqiyotiga ulkan hissa qoʻshgan atoqli adib, olim va jamoat arbobi Sadriddin Saidmurodzoda Ayniy 1878 yilning 15 aprelida Buxoro viloyati, Gʻijduvon tumanidagi Soktare qishlogʻida dunyoga kelgan. Olti yoshidan maktabga qatnay boshlagan Sadriddin 1890 yilda Buxoroga kelib Mir Arab, Badalbek, Olimxon, Hoji Zohid, Koʻkaldosh madrasalarida tahsil oladi. yangi usul maktablarida muallimlik qiladi.

Buxorolik ulkan maʼrifatparvar Ahmad Donish hamda koʻplab maʼrifatparvarlar asarlari uning dunyoqarashiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Madrasa tahsili tugagach, Ayniy Buxoroda yangi usuldagi maktablar ochadi, ular uchun oʻquv qoʻllanmalar, xalqni ilm-maʼrifatga chaqiruvchi sheʼr va hikoyalardan iborat “Tahsib us-siyobon” – “Yoshlar tarbiyasi” (1909) darsligini tuzadi. “Yosh buxoroliklar” harakatida faol qatnashadi.

Sadriddin Ayniy zullisonayn ijodkor boʻlib oktyabr toʻntarishidan keyin oʻzbek va tojik tillarida daʼvatkor sheʼrlar, marshlar yaratadi, ularni “Inqilob uchqunlari” (1923) toʻplamida nashr etadi.

Yozuvchi “Buxoro jallodlari” (1922) qissasida amir amaldorlarining dahshatli jabr-zulmini, gunohsiz kishilarning qatl etilishlari, “Odina” (1927) qissasida esa mehnatkash xalqning ogʻir qismati va fojiali hayotini jonli tasvirlab berdi.

S. Ayniyning dastlabki “Doxunda” romani 1929–1930 yillarda yaratilgan. Unda maʼrifatga intilgan yosh yigitning hayot yoʻli umumlashtirilgan. Keyingi “Qullar” romani 1934 yilda Toshkentda oʻzbek tilida, 1935 yilda esa Dushanbeda tojik tilida nashr qilindi.

“Sudxoʻrning oʻlimi” (1937) qissasining bosh qahramoni Qori Ishkamba jahon adabiyotidagi Plyushkin va Gobsek kabi mumtoz obrazlar bilan bir qatorda turadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida S. Ayniy “Marshi intiqom”, “Muqanna qoʻzgʻoloni”, “Temur Malik” kabi vatanparvarlik ruhidagi ilmiy va badiiy asarlarini yaratdi. U xalq ijodidan, folklor asarlaridan keng foydalangan holda “Yetti boshli dev” asarini yozdi. Yigirmanchi yillarda eʼlon qilingan qator hajviy asarlari, “Yana bu qaysi goʻrdan chiqdi”, “Puling halol boʻlsa, toʻy qil” (1924), “Mashrab bobo”, “Ye, toʻnim” (1925), “Bilganim yoʻq”, “Kengash” (1926) kabi oʻzbekcha feletonlari, hajviy sheʼr va maqolalari, ayniqsa, “Sudxoʻrning oʻlimi” (1939) hajviy qissasi yozuvchining mohir satirik ham ekanligini koʻrsatadi.
S. Ayniyning Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda yaratgan asarlari orasida toʻrt jildlik “Esdaliklar”i (1949–1954) alohida ajralib turadi. “Esdaliklar”, “Sudxoʻrning oʻlimi” qissalari, shuningdek, “Doxunda” va “Qullar” romanlari bolgar, nemis, polyak, venger, xitoy, fransuz, rumin, hind, chex va boshqa tillarga tarjima qilingan. S. Ayniy zukko olim, tarixchi va adabiyotshunos sifatida oʻzbek va tojik adabiyoti tarixi borasida salmoqli ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordi. Uning Oʻrta Osiyolik buyuk shoir, olim va mutafakkirlar – Rudakiy, Saʼdiy, Ibn Sino, Vasfiy, Bedil, Alisher Navoiy, Ahmad Donish kabi siymolar haqida yozgan ilmiy asarlari nihoyatda qimmatli. Ana shunday salmoqli tadqiqotlari uchun unga filologiya fanlari doktori ilmiy darajasi berilgan.

Adib Oʻzbekiston Fanlar akademiyasining faxriy aʼzosi, Tojikiston Fanlar akademiyasining haqiqiy aʼzosi etib saylandi. Bir necha yillar Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Davlat dorilfununining professori, Tojikiston Fanlar akademiyasi tashkil topgan kundan boshlab uning prezidenti sifatida xizmat qilgan.

Sadriddin Ayniy 1954 yilning 15 iyulida Dushanbe shahrida vafot etdi. Vafotidan keyin Oʻzbekiston va Tojikistondagi bir qator shahar, tumanlar, qishloqlar, koʻchalar, maktablar, kutubxonalar, sanʼat va madaniyat muassasalariga Sadriddin Ayniy nomi berildi. Samarqandda Ayniy yodgorlik uy-muzeyi ochildi. Vatan va xalq oldidagi unutilmas xizmatlari inobatga olinib, 2001 yilda “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan taqdirlandi.

“Oʻzbek adiblari” (Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti 2016) kitobidan


Садриддин Саидмуродзода Айний, известный писатель, ученый и общественный деятель, внесший большой вклад в развитие узбекской и таджикской литературы 20 века, родился 15 апреля 1878 года в селе Соктаре Гидуванского района Бухарской области. . Садриддин, начавший ходить в школу с шести лет, приехал в Бухару в 1890 году и учился в медресе Мир Араб, Бадалбек, Олимхан, Хаджи Захид и Кокалдош. преподает в школах нового метода.

Значительное влияние на его мировоззрение оказали великий просветитель Бухары Ахмад Дониш и труды многих других просветителей. Завершив обучение в медресе, Айний открыл в Бухаре новую школу, для которой создал учебник «Тахсиб ус-сиябон» — «Воспитание молодежи» (1909 г.), состоящий из учебных пособий, стихов и рассказов, призывающих людей к знаниям. Активно участвует в движении «Молодая Бухара».

После Октябрьского переворота Садриддин Айний Зуллисонайн создал вдохновенные стихи и марши на узбекском и таджикском языках и опубликовал их в сборнике «Искры революции» (1923).

В новелле «Палачи Бухары» (1922) писатель ярко описал страшный гнет эмирских чиновников, казни невинных людей, а в повести «Одина» (1927) — тяжелую судьбу и трагическую жизнь рабочий народ.

Первый роман С. Айни «Дохунда» был создан в 1929-1930 гг. В ней подытожен жизненный путь молодого человека, стремящегося к просветлению. Следующий роман «Рабыни» был опубликован в 1934 году в Ташкенте на узбекском языке, а в 1935 году в Душанбе на таджикском языке.

Главный герой повести «Смерть ростовщика» (1937) Горий Ишкамба стоит рядом с такими классическими персонажами мировой литературы, как Плюшкин и Гобсек. В годы Второй мировой войны С. Айний создал научно-художественные произведения в духе патриотизма, такие как «Марш возмездия», «Восстание Муканны», «Темур Малик». Он написал произведение «Семиглавый великан», используя произведения народного творчества и фольклора. Ряд юмористических произведений, изданных в двадцатые годы, такие как «Из какой могилы это опять пришло», «Если деньги твои честные, женись» (1924), «Машраб-баба», «Ешь, моя одежда» (1925) , «Не знаю», «Кенгаш» (1926), юмористические стихи и статьи на узбекском языке, особенно комическая повесть «Смерть ростовщика» (1939), показывают, что писатель является еще и искусным сатириком.
Среди произведений, созданных С. Айни в послевоенные годы, выделяется четырехтомник «Воспоминания» (1949-1954). Рассказы «Эсдалики», «Смерть ростовщика», а также романы «Дохунда» и «Рабы» переведены на болгарский, немецкий, польский, венгерский, китайский, французский, румынский, индийский, чешский и другие языки. . С.Айний как толковый ученый, историк и литературовед провел значительные научные исследования по истории узбекской и таджикской литературы. Чрезвычайно ценны его научные труды, написанные о великих среднеазиатских поэтах, ученых и мыслителях — Рудаки, Саади, Ибн Сине, Васфи, Бедиле, Алишере Навои, Ахмеде Донише.За такое важное исследование ему была присуждена ученая степень доктора филологических наук.

Адиб был избран почетным членом Академии наук Узбекистана и действительным членом Академии наук Таджикистана. В течение нескольких лет он был профессором Самаркандского государственного медицинского университета имени Алишера Навои, а со дня основания занимал должность его президента.

Садриддин Айни скончался 15 июля 1954 года в Душанбе. После его смерти именем Садриддина Айни был назван ряд городов, районов, сел, улиц, школ, библиотек, учреждений искусства и культуры в Узбекистане и Таджикистане. В Самарканде открыт дом-музей-памятник Айни. В 2001 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» в знак признания его незаурядных заслуг перед страной и народом.

Из книги «Узбекские писатели» (Ташкент, издательство литературы и искусства «Гафур Гулям», 2016 г.)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: