Яхшилик ҳақида мақоллар

Яхшилик ҳақида мақоллар

Асл одам ҳеч ўлмас.

Бахши бор жойда яхши бор.

Бир киши ариқ қазар,
Минг киши сув ичар.

Бир кун туз ичган жойга
Қирқ кун салом бер.

Бир кўнгил иморати —
Минг Макка зиёрати.

Бир сўзлининг юзи — ёруғ,
Мунофиқнинг юзи — чориқ.

Бирники — мингга,
Мингники — туманга.

Бировнинг сўзи яхши,
Бировнинг — ўзи.

Бобонинг тол эккани —
Ўзига ном эккани.

Буғдойдан—буғдой,
Арпадан—арпа.

Гуноҳи — меники, савоби — сизники.

Дарёга яхшилик қилсанг,
Ажрини биёбондан топасан.

Дод қолдирма, от қолдир.

Доғ остида доғ қолмас.

Дунё ёруғ бўлсин десанг,
Уйингга чироқ ёқ.

Дуторсиз бахши бўлмас,
Ёмонсиз — яхши.

Душманингни асал билан бўғ.

Душманни мушт билан урма,
Ош билан ур.

Ер тўйдирар, ўт куйдирар.

Яхши билан сирдош бўлсанг,
Яхшилик билан унасан.

Ёмон билан юрдим, қолдим уятга,
Яхши билан юрдим, етдим ниятга.

Ёмон билан юрсанг, ёмон боласан,
Яхши билан юрсанг, омон боласан.

Ёмон келса — бузар,
Яхши келса — тузар.

Икки яхши уяда битар,
Икки ёмон — қияда.

Икки яхши эрикмас,
Икки ёмон бирикмас.

Икки яхши қасд бўлмас,
Икки ёмон — дўст.

Инсон — гавҳари Қобул.

Кул қолдирма, гул қолдир.

Кулганга кула боқма,
Бетига куя ёқма.

Лаънат ёғдирувчи бўлма,
Раҳмат эшитувчи бўл.

Ниятинг — йўлдошинг.

Обод қилган обод бўлар.

Одам бўлиш — осон,
Одамий бўлиш — қийин.

Одам заҳрини одам олар.

Одам одамнинг дардини олар.

Одам — одамнинг кўзгуси.

Олтин олма, дуо ол,
Дуо олтин эмасми.

Олтин олма, олқиш ол,
Олқиш олтин эмасми.

Олқиш олган омондир,
Қарғиш олган ёмондир.

Омон бўлсанг, ош ерсан,
Ёмон юрсанг, тош ерсан.

Омон юрсанг, отинг ўзар,
Ёмон юрсанг, бахтинг тўзар.

Ориқ деган ёмон той,
Ёзга чиқиб от бўлар.
Ёмонликни кўп қилса,
Яхши киши ёт бўлар.

Отангни ўлдирганга онангни бер.

Отангни ўлдирганга яхшилик қил.

Оқкўнгилликнинг оти ҳам озмас,
Тўни ҳам тўзмас.

Тикан бўлиб оёққа қадалгунча,
Гул бўлиб кўкракка санчил.

Тилаги яхши камол топар,
Тилаги ёмон — завол.

Тош билан урганни ош билан ур.

Тош отганга ош от.

Тузган ҳам одам,
Бузган ҳам одам.

Тўйда кўрса, тўнимни бер,
Уйда кўрса, унимни бер.

Хайрли ишнинг кечи йўқ.

Хайрли ишнинг хайрихоҳи кўп.

Хизматга — туҳмат.

Эзгуликнинг кечи йўқ.

Эй тил, яхшиликни бил.

Эл яхшиликни унутмас.

Элчига ўлим йўқ.

Элчининг кечикканига суюн.

Эрга берсанг ошингни,
Эрлар силар бошингни.

Эскисиз янги бўлмас,
Ёмонсиз яхши бўлмас.

Эчкининг ёғи бўлмас,
Яхшининг — доғи.

Янгилик яратар бир киши,
Баҳраманд бўлар ҳар киши.

Яхши айтар:
Йўл қўйдим,
Ёмон айтар:
Мен енгдим.

Яхши билан йўлдош бўлсанг,
Етарсан йироққа.
Ёмон билан йўлдош бўлсанг,
Тушарсан тузоққа.

Яхши билан йўлдош бўлсанг,
Ишинг битар.
Ёмон билан йўлдош бўлсанг,
Бошинг кетар.

Яхши билан йўлдош бўлсанг,
Ҳолва билан шакар.
Ёмон билан йўлдош бўлсанг,
Обрўйинг тўкар.

Яхши билан юрдим,
Йўлимни топдим.
Ёмон билан юрдим,
Гўримни топдим.

Яхши билан юрсанг,
Етарсан муродга.
Ёмон билан юрсанг,
Қоларсан уятга.

Яхши билан юрсанг,
Кунда бозор.
Ёмон билан юрсанг,
Кўнглинг озар.

Яхши билиб сўзлар,
Ёмон тилиб сўзлар.

Яхши бир тавба қилади,
Ёмон — юз.

Яхши битирар,
Ёмон йитирар.

Яхши бошлайди йўлга,
Ёмон туширар қўлга.

Яхши — боғ-у бўстон,
Ёмон — қора қозон.

Яхши бўлсанг, болдай бўл,
Ёмон бўлсанг, увдай бўл.

Яхши бўлсанг, яқин кўп.

Яхши бўлсанг, яшарсан,
Насибангни ошарсан.

Яхши бўлсанг, ўзарсан,
Ёмон бўлсанг, тўзарсан.

Яхши ёнида ёмон ҳам ўнгишади.

Яхши жонингга ўртоқ,
Ёмон — нонингга.

Яхши ит ўлигини кўрсатмас.

Яхши ишга жарчи бўлсанг, жирканма.

Яхши йигит билан яхши от — кўпники.

Яхши киши — тегчил,
Ёмон киши — кекчил.

Яхши одам ўйнаб-куҳб кеcбирар,
Ёмон одам қон-у зардоб ичирар.

Яхши от эрники, эр — элники.

Яхши отга ўғирлик кўп,
Яхши хотинга — зўрлик.

Яхши отга қамчи керакмас,
Яхши қизга — совчи.

Яхши отдан йиқилса, ёмон — табачи,
Ёмон отдан йиқилса, яхши — ҳудайчи.

Яхши ошини ер,
Ёмон — бошини.

Яхши суйдирар, ёмон сўндирар.

Яхши турмас, ёмон ўлмас.

Яхши уйдан яхши тутун чиқар.

Яхши хислат — гўзал фазилат.

Яхши хунук либос билан ҳам яхши.

Яхши чечакка болари қўнар.

Яхши — шарофатли,
Ёмон — касофатли.

Яхши — эл ғамида,
Ёмон — ўз ғамида.

Яхши юрган ерида,
Тинчлик солар элига.
Ёмон юрган ерида,
Ўт қўяди элига.

Яхши яхшига ёндаштирар,
Ёмон йўлдан адаштирар.

Яхши ўзини ёмоннинг ёнида танитар.

Яхши қанд едирар,
Ёмон — панд.

Яхшига гул — соя.

Яхшига етиштир,
Ёмондан кетиштир.

Яхшига ёв ярашмас,
Ёмонга — дов.

Яхшига ёндаш,
Ёмондан адаш.

Яхшига иярсанг — озиқ,
Ёмонга иярсанг — ёзиқ*.

Яхшига эл дил очар,
Ёмондан турмай қочар.

Яхшига қора юқмас,
Ёмонга эл боқмас.

Яхшида гина бўлмас,
Ёмондан гина кетмас.

Яхшида яроғ бўлмас.

Яхшидан ёмон туғилса,
Эли топилмас.

Ёмондан яхши туғилса,
Тенги топилмас.

Яхшидан ёмон чиқди, деб куйинма,
Ёмондан яхши чиқди, деб суюнма.

Яхшидан — назар,
Ёмондан — ҳазар.

Яхшидан от қолади,
Ёмондан — дод.

Яхшидан — яроқ,
Ёмондан — таёқ.

Яхшилар топиб сўзлар,
Ёмонлар қопиб сўзлар.

Яхшиларга хизмат қилсанг,
Ҳам айтади, ҳам қайтади.

Яхшилик икки жаҳонни орттирар.

Яхшилик кўзга кўринмас,
Ёмонлик кўмиб қўйилмас.

Яхшилик нур келтирар,
Ёмонлик — зулмат.

Яхшилик тўига элтар,
Ёмонлик — гўига.

Яхшилик экса, эсонлик ўрар.

Яхшилик — юзда,
Ёмонлик — кўзда.

Яхшилик қил, дарёга ташла,
Балиқ билар,
Балиқ билмаса, холиқ билар.

Яхшилик қил, уйингга айтма.

Яхшилик қил, умидвор бўл,
Ёмонлик қил, хабардор бўл.

Яхшилик қилмасанг, ёмонлик ҳам қилма.

Яхшилик қилсанг, яшир,
Яхшилик кўрсанг, ошир.

Яхшиликни дарёга қил, биёбондан топ.

Яхшиликни эрдан сўра,
Эр билмаса, элдан сўра.

Яхшини етим дема
Ёмонни — ўзим.

Яхшини кўриб фикр қил,
Ёмонни кўриб шукур қил.

Яхшини сўксанг, суягидан ўтар,
Ёмонни урсанг, терисидан ўтар.

Яхшининг бели сингунча,
Ёмоннинг кўзи кўр бўлсин.

Яхшининг боласи тўрга тортар,
Ёмоннинг боласи — эшикка.

Яхшининг гапи — мой,
Ёмоннинг гапи — лой.

Яхшининг иши — жаннат,
Ёмоннинг иши — касофат.

Яхшининг насиҳатига кирмаган,
Ёмоннинг йўлига юрар.

Яхшининг тилаги ҳам яхши,
Ёмоннинг нияти ҳам ёмон.

Яхшининг яхшига ортар ҳиммати,
Ёмоннинг яхшига ортар иллати.

Яхшининг қўли сингунча,
Ёмоннинг бели синсин.

Ўзинг яхши — олам яхши.

Ўзингга раво кўрмаганни
Ўзгага ҳам раво кўрма.

Ўлганда гўринг кенг бўлсин,
Тирикликда — феълинг.

Ўтганлардан ибрат ол,
Келажакка ибрат бўл.

Ўтиб кетгунча, экиб кет.

Қочиб кетгунча, сочиб кет.

Қошиқ билан ош бериб,
Сопи билан кўз чиқарма.

Қудуқни ким қазир,
Сувини кимлар ичар.

Қўлингдан келса, қўлингдан бер,
Қўлингдан келмаса, йўлингдан бер.

Ҳавас қилган етар,
Ҳасад қилган йитар.


Настоящий человек бессмертен.

Где хорошо, там хорошо.

Человек копает канаву,
Тысячи людей пьют воду.

К тому месту, где он пил соль на день
Привет сорок дней.

Здание одного разума —
Тысяча паломничеств в Мекку.

Лицо односложного человека светлое,
Лицо лицемера — светильник.

От одного до тысячи
Мин — район.

Чье-то слово хорошо,
Себя.

Дед посадил ивы —
Он сделал себе имя.

Из пшеницы — пшеница,
Из ячменя — ячмень.

Грех мой, награда твоя.

Если сделаешь добро реке,
Вы найдете свою награду в пустыне.

Не бросай коня, оставляй коня.

Пятна под пятном нет.

Если хочешь, чтобы мир был ярким,
Включите свет в вашем доме.

Нет дара без воспитателя,
Не плохо — хорошо.

Задуши своего врага медом.

Ударь врага,
Взбить с супом.

Земля полна, она горит огнем.

Если ты близок с добром,
Вы хорошо спите.

Я плохо ходил, мне было стыдно,
Я шел хорошо, я добился своего намерения.

Если ты идешь с плохим, ты плохой мальчик,
Если ты идешь с добром, ты выживешь.

Если плохо, то плохо.
Если это хорошо, это будет исправлено.

Ешьте в два хороших гнезда,
Две плохие вещи — наклон.

Два хороших нерастворимых вещества,
Две плохие вещи несовместимы.

Нет двух добрых намерений,
Два зла — друзья.

Человек — жемчужина Кабула.

Не оставляй пепла, оставь цветы.

Не смейся над тем, кто смеется
Не получить мотылька на вашем лице.

Не будь проклятием,
Будьте благодарным слушателем.

Ваше намерение — ваш компаньон.

Тот, кто процветает, будет процветать.

Быть человеком легко.
Быть человеком тяжело.

Человек принимает яд человека.

Человек принимает боль человека.

Человек – это зеркало человека.

Получите золотое яблоко, получите благословение,
Разве молитва не золотая.

Получите золото, получите аплодисменты,
Разве аплодисменты не золотые.

Кто получает аплодисменты, тот выживает,
Проклятый — это плохо.

Если вы в безопасности, вам повезло.
Если ты будешь плохо ходить, ты упадешь.

Если вы выживете, ваша лошадь изменится.
Если ты плохо ходишь, тебе не повезет.

Тощий — плохая лошадь,
Летом будет лошадь.
Если он сделает много зла,
Хороший человек будет незнакомцем.

Отдай свою мать тому, кто убил твоего отца.

Сделай добро тому, кто убил твоего отца.

Коня доброты не убавляется,
Он тоже не выдерживает.

Пока не станет шипом и не прилипнет к ноге,
Жало в груди как цветок.

Желает хорошо вырасти,
Плохое желание — беда.

Ударь ложкой то, что ударил камнем.

Огонь по камнемету.

Человек, который сделал это
Человек, который сломал его.

Если увидишь меня на свадьбе, отдай мне мое платье,
Если он увидит его дома, отдай мне.

На доброе дело времени нет.

Благотворителей добрых дел много.

Служба — клевета.

У добра нет вечера.

О язык, хорошо знай.

Эль не забывает хорошего.

Для посла нет смерти.

Вода за опоздание посла.

Если ты отдашь его земле,
Мужья вытирают тебе голову.

Нет нового без старого,
Нет добра без зла.

Нет козьего жира,
Место добра.

новатор,
Всем понравится.

Хорошо сказано:
Я позволяю
Плохо говорит:
Я преодолел это.

Если ты дружишь с добром,
Вы можете пойти далеко.
Если ты общаешься со злом,
Вы попадете в ловушку.

Если ты дружишь с добром,
Завершить свою работу.
Если ты общаешься со злом,
Твоя голова пойдет.

Если ты дружишь с добром,
Холва с сахаром.
Если ты общаешься со злом,
Ваша репутация разрушена.

Я хорошо ходил,
Я нашел свой путь.
Я плохо ходил,
Я нашел свою могилу.

Если хорошо ходить,
Вы достаточно хороши.
Если ты ходишь со злом,
Тебе должно быть стыдно.

Если хорошо ходить,
Ежедневный рынок.
Если ты ходишь со злом,
Вы разочарованы.

Известные слова,
Плохие слова.

Хороший кающийся,
Плохо — лицо.

хороший выпускнойПлохой проиграет.

Хорошее начало пути,
Невезение.

Хорошо — сад да огород,
Плохо — черный горшок.

Если ты хороший, будь как ребенок,
Если ты плохой, будь хорошим.

Если ты в порядке, это близко.

Если ты хороший, ты будешь жить
Вы увеличите свое состояние.

Если ты хороший, ты изменишься
Если ты плохой, тебя поправят.

Наряду с хорошим, есть и плохое.

Здоровья, приятель,
Плохо для твоего хлеба.

Хорошая собака не притворяется мертвой.

Не испытывайте отвращения, если вы проповедник хорошей работы.

Хорошего парня и хорошего коня много.

Хороший человек чувствителен,
Плохой человек — мстительный человек.

Хороший человек играет
Плохой человек пьет кровь и сыворотку.

Хороший конь принадлежит мужу, а муж принадлежит народу.

У хорошей лошади много краж,
К хорошей жене — насилие.

Хорошая лошадь не нуждается в кнуте
Жених для хорошей девочки.

Если падает хорошая лошадь, то падает плохая лошадь.
Если он упадет с плохой лошади, это хорошо — пусть идет.

Приятного аппетита
Дурная голова.

Получается хорошо, выключается плохо.

Хорошее не устоит, плохое не умрет.

Хороший дым исходит из хорошего дома.

Хорошее качество – это красивое качество.

Это также хорошо с хорошим уродливым платьем.

Хорошая оспа ляжет.

Хороший — благородный,
Плохой хороший.

Хорошо — люди грустят,
Плохо — в своем горе.

На протоптанной земле,
Мир ему.
В плохой стране,
Он поджигает свою землю.

Добро приносит добро,
Это сбивает с пути.

Хорошее дает о себе знать рядом с плохим.

Делает хороший сахар,
Плохая панда.

Цветок — это тень.

хорошо растут
Оставь плохое.

Хорошо не хорошо,
К плохому — дов.

поправляйся
Неправильно от плохого.

Если следовать добру — еде,
Если вы следуете злу, это плохо.

Он открывает сердце добру,
Он убегает от зла.

Добро не чернеет,
Ему плевать на зло.

Совсем без обид,
Нет обиды на зло.

Лучше не иметь оружия.

Если хорошее происходит от плохого,
Эли не найти.

Если добро рождается из зла,
Бесподобный.

Не огорчайтесь, что получилось лучше, чем хуже.
Не думайте, что это лучше, чем плохо.

Приятно видеть
От плохого до опасного.

Остается хороший конь,
Из плохого — дод.

От хорошего к хорошему
От плохого — палка.

Хорошие слова
Плохие слова.

Если ты служишь добру,
Говорит и возвращается.

Добро обретает два мира.

Доброта невидима,
Зло нельзя похоронить.

Добро приносит свет,
Зло — это тьма.

Добро ведет к свадьбе,
Зло — так сказать.

Если посеешь добро, пожнешь благополучие.

Добро на лице,
Зло в глазах.

Сделай одолжение, брось в реку,
рыба знает
Если рыба не знает, то знает человек.

Делай добро, не рассказывай своему дому.

Делай добро, надейся,
Делай зло, будь в курсе.

Если не делаешь добра, не делай и зла.

Если делаешь добро, прячь его,
Если вы видите хорошее, увеличьте.

Сделай добро реке, найди ее в пустыне.

Попроси у земли добра
Если муж не знает, спросите у мужа.

Не называй доброго сиротой
Я плохой.

Видеть хорошее и думать
Будьте благодарны, когда видите плохое.

Если хорошего человека проклясть, то до костей дойдет,
Если вы ударите плохого парня, он пройдет сквозь его кожу.

Пока не сломается спина добра,
Пусть дурной глаз будет слеп.

Дитя добра натянет сеть,
Плохой мальчик — к двери.

Слово доброе масло,
Слово зла — грязь.

Доброе дело — рай,
Дело нечестивого есть проклятие.

Он не последовал совету доброго,
Он идет по пути зла.

Желание добра тоже хорошо,
Злое намерение тоже зло.

Любовь добра к добру,
Порок зла становится добром.

Пока рука добра не сломается,
Сломай хребет нечестивцу.

Ты хорош, мир хорош.Тот, кто не доверяет тебе
Не смотрите свысока ни на кого другого.

Пусть твой взор будет широк, когда ты умрешь,
В жизни — глагол.

Учитесь у прошлого
Будьте примером для будущего.

Сейте его, пока он не исчезнет.

Разбегайтесь, пока не убежит.

Ложка супа
Не выколи себе глаз.

Кто копает колодец
Кто будет пить воду?

Если можешь, дай
Если не можешь, сдавайся.

Достаточно захотеть
Ревность потеряна.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 1
  1. Жуда яхши

    :idea: :idea: :idea: :idea:

Комментарии закрыты.