Ahmoq podsho — O‘zbek xalq ertagi

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda bir kambag‘al odam bor ekan. Peshonasida bittagina uyi bo‘lib, u ham qulab tushgan ekan. Kambag‘al ko‘p mashaqqatlar bilan qaytadan uy solibdi. Tomiga bordon yopib, yarmini tuproq bilan bostirgandan keyin qolgan yarmini yopishga pul topolmay, ustaga javob berib yuboribdi va «qolganini kuchim yetganda o‘zim yopib olarman», deb yangi uyga kirib o‘tiraveribdi.
Bir o‘g‘ri bu kambag‘alning uyini ko‘rib: «Bu odam boyib qolganga o‘xshaydi: yangi imorat solibdi, buni bir boplash kerak», deb tomga chiqadigan joyni kunduz kuni mo‘ljallab ketibdi.
O’g‘ri tun yarmiga kelib, tomga chiqibdi, endi hovliga tushaman deb tom ustida ketayotganda tomning omanatgina qilib bordon bilan yopib qo‘yilgan joyi o‘pirilib ketibdi. Shu paytda kambag‘al uyda yotgan ekan, o‘g‘ri «tap» etib uning ustiga tushibdi. Kambag‘al qo‘rqib ketib o‘g‘rini ushlayolmay qolibdi. O’g‘ri bo‘lsa kambag‘alning uyida hech narsa yo‘qligini ko‘rib, g‘azablanib chiqib ketibdi, ertasiga erta bilan podshoga arzga boribdi. Podsho:
— Kimsan? Nima arzing bor? — deb so‘rabdi. O’g‘ri:
— Shohim, men katta o‘g‘rilardan bo‘laman. Shu kecha birovnikiga o‘g‘rilikka borib edim, tomini bordon bilan omonat yopib qo‘ygan ekan, o‘pirilib ketdi, men uy ichpga yiqilib tushdim, oyog‘im sinishga sal qoldi, — degan ekan, podsho:
— Ha, talabing nima? — deb so‘rabdi. O’g‘ri:
— Uy egasiga jazo bersangiz edi, — debdi. Podsho uy egasini chaqirib, undan:
— Shu kecha bu odam tomingdan yiqilib tushgani rostmi? — deb so‘ragan ekan, kambag‘al:
— Rost, shohim, yaxshiki mening ustimga tushdi, bo‘lmasa oyog‘i sinardi, — debdi. Keyin podsho:
— Rost bo‘lsa seni dorga osish kerak, — deb kambag‘alni o‘limga buyuribdi.
Bechora kambag‘al, nima qilishini bilmay, yig‘lab podshoga:
— E shohim, mening nima gunohim bor. Tomni usta shunday bo‘sh yopib ketgan, — degan ekan, podsho:
— Unday bo‘lsa, buni bo‘shatib yuborib, dorga ustani keltirib osinglar! —debdi.
Yasovullar ustani olib kelishibdi. Jallod gunohsiz ustani dorga osmoqchi bo‘lganda, usta:
— Podsho, arzim bor, — debdi. Bu gapni jallod podshoga yetkazibdi. Podsho ustani chaqirtirib:
— Nima arzing bor? — deb so‘ragan ekan, usta:
— Shohim, bu ishda mening hech aybim yo‘q. Bordonchi bordonni siyrak to‘qib qo‘ygan ekan, bilmay yopaveribman. Agar bordon pishiq to‘qilganda ustiga odam chiqsa ham teshilmas edi, — debdi. Podsho ustani bo‘shatib yuborib, bordonchini chaqirtiribdi:
— Bordonni sen to‘qiganmisan? — deb so‘rabdi. Bordonchi:
— Men to‘qiganman, — debdi. Podsho:
— Dorga buni osing! Hamma ayb shunda ekan, — debdi.
— Shohim, sizga arzim bor. Men bordonni hamma vaqt pishiq to‘qir edim, qo‘shnim yaqindan beri kaptarvoz bo‘lib qolgan. Shu qo‘shnim kaptarlarini havoga uchirganda, ularga qarab bordonni siyrak to‘qib qo‘yibman. Gunohimni kechirishingizni so‘rayman, — debdi bordonchi. Podsho buni ham bo‘shatib, kaptarbozni oldirib kelib, dorga osishga buyuribdi. Kaptarboz aytibdi:
— Ey janob, men ishqibozlik bilan kaptar o‘ynayman. Bunda mening gunohim bo‘lmasa kerak. Meni o‘ldirganingizdan kimga foyda bor, bir kambag‘alni o‘ldirgandan ko‘ra, o‘sha o‘g‘rini o‘ldirsangiz el tinchir edi.
Buni eshitib podsho:
— Darhaqiqat, o‘g‘rining o‘zi gunohkor, sening gaping to‘g‘ri! O’g‘rini topib dorga osinglar! — debdi.
Yasovullar o‘g‘rini topib dorga osishibdi. Dor past, o‘g‘ri novcha ekan, oyog‘i yerga tegib qolibdi. Jallodlar borib podshoga arz qilibdilar:
— E shahanshoh, o‘g‘ri novchalik qildi, oyog‘i yerga tegib qolib o‘lmayapti, nima qilsak ekan?
Podsho:
— Shuni ham mendan so‘rab o‘tirasanlarmi?! Agar o‘g‘rining oyog‘n yerga tegib qolgan bo‘lsa, guzardan bo‘yi pakanaroq bir odamni topib, o‘g‘ri o‘rniga o‘shani osavermaysanmi? Shunga ham aqllaring yetmaydimi! — debdi.
Jallodlar ko‘chaga chiqib qarashsa, bir pakana odam bir qop orqalab ketayotgan ekan. «Podshoning aytgani xuddi shu-ku», deb pakanani dor tagiga olib boribdilar. Pakana odam:
— Mening nima gunohim bor? Meni nega dorga osasizlar? Podshoga arzim bor, — debdi.
Podsho dor yoniga kelib tomosha qilib turgan ekan, pakanadan:
— Ayt, nima arzing bor? — deb so‘rabdi. Pakana aytibdi:
— Shohim, men bir kambag‘al odamman. Goh tog‘dan o‘tin keltirib sotaman, goh hammollik qilaman. Shu bilan bola-chaqamni boqaman. Nima gunohim borki, meni dorga ostirasiz?
Bunga podsho shunday javob qaytaribdi:
— E ahmoq, sening gunohing bormi, yo‘qmi, mening nima ishim bor. Ishqilib bir kishini dorga osish kerak-da. O’g‘rini dorga ostirsak, bo‘yi novchalik qilib, oyog‘i yerga tegib qoldi. Sen juda bop kelding. Peshonangdan ko‘r.
Pakana yana ruxsat so‘rab:
— Shohim, o‘g‘ri novchalik qilgan bo‘lsa, dor tagini bir oz o‘ydirsangiz, oyog‘i yerga tegmaydi. Gunohkor novcha o‘rniga, bir begunoh kambag‘alni o‘ldirib yuborish adolatdan emas-ku! — debdi.
Podsho o‘ylab turib vazirga:
— To‘g‘ri aytadi, buni bo‘shatilsin. Dor tagidan chuqur qazilib, dorga o‘g‘rini osilsin! —deb buyuribdi.
Jallodlar o‘g‘rini dor tagiga keltirib, chuqur qaziy boshlashibdi. Shunda o‘g‘ri hovliqib: — Tez qazinglar, vaqt o‘tmasin, meii tezroq osinglar! — deb qistayveribdi. O’g‘rining so‘zini podsho eshitib, undan:
— Nega buncha tiqilinch qilasan? — deb so‘raganda, o‘g‘ri:
— Taqsir, hozir jannatning podshosi o‘ldi, meni tezroq o‘ldirsalar, bitta-yarimta odam podsho bo‘lib qolmasdan, ildamroq borib jannatga podsho bo‘laman. Jannatning podshosi o‘layotganda: «Kim o‘lib, ilgariroq jannatga kelsa, o‘sha odamni podsho qilinglar», debdi.
Shuning uchun qistayapman. Qani, tez bo‘linglar, — deb yana qistay boshlabdi.
O’g‘rining bu gapi podshoga yoqib, o‘ylab turib: «U dunyoda ham o‘zim podsho bo‘lay», debdi va jallodlarga qarab:
— O’g‘rini dordan bo‘shatib, o‘rniga meni osinglar! — debdi.
«Podsho amri vojib» deb, o‘g‘rini dordan bo‘shatib, o‘rniga podshoning o‘zini osgan ekanlar.


Давным-давно жил-был бедняк. На лбу у него был только один дом, и он тоже рухнул. Бедный человек снова построил дом со многими трудностями. Покрыв крышу борденом и засыпав половину ее землей, он не нашел денег, чтобы покрыть оставшуюся половину, поэтому ответил мастеру и сказал: «Остальное покрою, когда смогу».
Вор увидел дом этого бедняка и сказал: «Этот человек, кажется, богат: он построил новое здание, его нужно отремонтировать».
Вор среди ночи забрался на крышу, и когда он шел по крыше, думая, что спустится во двор, часть крыши, которая была покрыта бордоном в качестве залога, обрушилась. В это время бедняк лежал в доме, когда вор нашел его и упал на него. Бедняга испугался и не смог поймать вора. А вор, увидев, что в доме бедняка ничего нет, рассердился и ушел, а утром рано утром пошел к царю. Король:
«Кто ты?» Чего ты стоишь? он спросил. Вор:
«Мой король, я один из великих воров». Вчера вечером я пошел грабить чей-то дом, крыша дома была покрыта залогом, и она рухнула.Я упал в дом и чуть не сломал ногу.Царь сказал:
— Да, чего ты хочешь? он спросил. Вор:
«Я бы хотел, чтобы вы наказали хозяина дома», — сказал он. Царь позвал хозяина дома и спросил его:
— Это правда, что этот человек прошлой ночью упал с вашей крыши? — спросил бедняк:
«Правда, мой король, хорошо, что он упал на меня, а то бы ему ногу сломали», — сказал он. Затем король:
«Если это правда, тебя надо повесить», — приказал он бедняге умереть.
Бедный бедняк, не зная, что делать, закричал королю:
«О царь, в чем мой грех?» Хозяин закрыл крышу так, что король сказал:
«Тогда отпустите его и повесьте на виселице!» он сказал.
Ясовул привел хозяина. Когда палач собирался повесить невиновного мастера на виселице, тот сказал:
«Король, у меня есть мечта», — сказал он. Палач сообщил об этом королю. Царь позвал мастера:
«Чего ты стоишь?» спросил мастера:
«Мой король, я не виноват в этом вопросе». Я неосознанно накрыла бордон, потому что бордончи сплели бордон редко. «Если бы бордон был сплетен плотно, даже если бы человек забрался на него, он бы не проткнулся», — сказал он. Царь отпустил мастера и позвал винодела:
«Вы вязали бордон?» он спросил. Портье:
— Я вяжу, — сказал он. Король:
— Дорга, повесь трубку! Это все его вина, — сказал он.
— Мой король, я должен тебе. Раньше я постоянно летал на бордоне, а мой сосед недавно стал голубеводом. Когда мой сосед запускает своих голубей в воздух, я тонко вяжу бордовый, чтобы смотреть на них. Прошу простить мой грех, — сказал винодел. Король отпустил его, принес голубятню и велел повесить на виселице. Голубь сказал:
«Сэр, я люблю играть в голубей».Наверное, это не моя вина. Кому выгодно, чтобы ты убил меня, лучше бы ты убил этого вора, чем бедняка.
Услышав это, царь сказал:
«Ведь и сам вор грешен, ты прав!» Найдите вора и повесьте его! он сказал.
Воры нашли вора и повесили его. Виселица была низкой, вор был молодым человеком, и его ноги касались земли. Палачи пошли и пожаловались королю:
«О, Шаханшах, вор провернул трюк, его нога ударилась о землю, и он не умер. Что нам делать?»
Король:
— Ты тоже меня об этом спрашиваешь? Если нога вора находится на земле, разве вы не найдёте кого-нибудь поменьше вас и не повесите вместо него? У тебя на это мозгов не хватает! он сказал.
Когда палачи выглянули на улицу, они увидели маленького человека, несущего мешок. «Это то, что сказал король», они повели его на виселицу. Маленький человек:
«Что со мной не так?» Почему ты вешаешь меня? — Я должен королю, — сказал он.
Когда король подошел к виселице и увидел, он сказал:
«Скажи мне, что ты хочешь?» он спросил. Пакана сказал:
— Мой король, я бедный человек. Иногда дрова с горы привожу и продаю, иногда ношу. Я так своих детей кормлю. Какой грех я совершил, что вы повесили меня на виселице?
Король ответил:
— Мне все равно, виновен ты или нет, дурак. Нужно повесить человека на виселице. Когда мы вешали вора на виселице, у него был маленький рост и ноги касались земли. Ты очень хороший. Слепой со лба.
Пакана снова спросил разрешения:
— Шахим, если вор сделал что-то не так, если немного вырезать дно виселицы, его ноги не будут касаться земли. Несправедливо убивать невиновного бедняка вместо виновного ребенка! он сказал.
Царь подумал министру:
— Он прав, пусть его отпустят. Закопайте глубоко под виселицей и повесьте вора на виселице! он заказал.
Палачи завели вора под виселицу и стали глубоко копать. Тогда вор рявкнул: «Копай скорее, не теряй времени, повесь меня!» — он сказал. Царь услышал слова разбойника и спросил его:
«Почему ты поднимаешь такую ​​шумиху?» — на вопрос вор:
«Таксир, теперь царь небес мертв. Если меня убьют как можно скорее, я попаду на небеса и стану царем небес, вместо того, чтобы быть царем полутора человек». Когда царь небесный умирал, он сказал: «Кто умрет и первым попадет на небо, того и поставь царем».
Вот почему я говорю. — Давай, поторопись, — снова начал он.
Королю понравились слова этого вора, и он подумал: «Я и в том мире буду королем», и посмотрел на палачей:
— Спусти вора с виселицы и вместо него повесь меня! он сказал.
Они освободили вора от виселицы и вместо этого повесили самого короля, заявив, что «приказ короля обязателен».

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: