Alloh riyodan asrasin! — Islomiy hikoya

Alloh riyodan asrasin! - Islomiy hikoya

Valid ibn Abu Valid, Abu Usmon al-Madaniydan Uqba ibn Muslim rivoyat qiladi:
Bir safar Madinaga borganimda xalqning bir odam atrofida to‘planganini ko‘rib:
— U odam kim? — deb so‘radim.
— Abu Hurayra, — deyishdi. Shundan so‘ng uning yoniga borib o‘tirdim. Abu Hurayra yig‘ilganlarga va’z aytardi. So‘zlarini tugatganidan so‘ng, jamoat tarqalgach, unga:
— Alloh roziligi uchun, agar janobi Payg‘ambarimizdan eshitib,xotirangda yaxshi saqlangan hadis bo‘lsa menga aytib ber, — dedim.
Abu Hurayra:
— Mayli, Rasuli Akramdan eshitgan va yaxshi eslaydiganim bir hadisni aytaqolay, — dediyu hushidan ketib, yerga yiqildi. Anchadan keyin o‘ziga kelib yana:
— Janobi Rasulullohdan eshitgan va yaxshigina eslaydiganim bir hadisni senga aytib beray, dedi-yu takror behush holda yiqildi.
Tag‘in o‘ziga kelgach:
— Ha, ha, senga Payg‘ambarimizning o‘zlari bilan mendan bo‘lak biror kimsa yo‘qligida aytgan hadislarini so‘zlayin, — dedi va bu safar yanada qattiqroq behush bo‘lib yuzi bilan yerga yiqildi.
Uni yelkalaridan ushlab, ko‘kragim bilay suyadim. Nihoyat hushyor tortib, yuz-ko‘zini ishqalagandan so‘ng, quyidagilarni aytdi:
— Payg‘ambar, sollallohu alayhi va sallam, marhamat qildilarki, Alloh taolo qiyomat kuni hammani hisob-kitob qiladi. To‘planganlar tiz cho‘kkan ko‘yi, navbatini kutadi. Eng avval uch toifa odamlar chaqiriladi: Qur’onni ko‘kragida jamlagan kishi, mol-dunyosi ko‘p bo‘lgan kishi, Alloh uchun shahid bo‘lgan kishi.
Alloh taolo Qur’onni yod olgan kishidan:
— Payg‘ambarga nozil etilganlarni senga o‘rgatmadimmi? — deb so‘raydi.
— Menga bildirding, yo Rab?
— Senga o‘rgatilganlarga muvofiq harakat qildingmi?
— Ha, yo Rabbiy! Men kecha-kunduz Senga ibodat qilardim.
Alloh taolo:
— Yolg‘on gapiryapsan, deydi.
— Sen yolg‘on gapiryapsan,— deyishadi farishtalar ham.
Alloh taolo:
— Odamlar: «Falonchi o‘qigan, ilmli», deb maqtashlari uchun o‘qigan eding. Seni shunday deyishdi ham, — deydi.
Undan keyin mol-dunyosi ko‘p bo‘lgan kishi o‘rtaga olib chiqiladi. Alloh taolo undan:
— Men senga yetarlicha mol-dunyo bermadimmi, hatto hech kimga muhtoj bo‘lmaydigan darajada seni boy qilib qo‘ymadimmi? — deb so‘raydi.
— Ha, yo Rabbiy, — deya javob beradi u odam.
Alloh taolo:
— Senga berilgan molni nima qilding, qanday sarflading? — deb so‘raydi.
— Qarindoshlik haqlariga rioya etdim, sadaqa qildim, muhtojlarga yordam berdim.
Atloh taolo:
— Yolg‘on gapiryaisan,— deydi.
Farishtalar ham:
— Yolg‘on gapiryapsan, — deyishadi.
Alloh taolo:
— Sen «odamlar meni saxiy deb maqtasin» deya shunday qilarding. Seni shunday deyishdi ham.
Shundan so‘ng Alloh yo‘lida o‘ldirilgan kishi olib kelinadi. Janobi Haq undan:
— Sen nima uchun o‘ldirilding? — deb so‘raydi.
— Yo Rabbiy, sening yo‘lingda qurbon bo‘ldim.
Alloh taolo unga:
— Yolg‘on aytyapsan, —deydi.
— Yolg‘on so‘zlayapsan, — deyishadi farishtalar ham.
Alloh taolo unga deydi:
— Mening amrimni ado etish uchun emas, odamlarning: «Falonchi jasur ekan» deyishlari uchun kurashding. Mana, seni shunday deyishdi».
Abu Hurayra, roziyallohu anhu davom etib, aytdiki: «Janobi Payg‘ambarimiz, sollallohu alayhi va sallam, shundan keyin, mening tizzamga urib:
— Ey Abu Hurayra, qiyomat kuni Allohning maxluqlaridan jahannam olovida birinchi yonadiganlari ana shu uch odamdir, dedilar».

* * *

Abu Usmon al-Madaniy rivoyat qiladi: «A’lo ibn Abu Hakim shunday deydi:
«Men Muoviyaning qilichbardori edim. Bir kun bir kishi kelib, Abu Hurayradan eshitgan bu hadisni unga naql qildi. Shunda Muoviya:
— Bu uch kishining ahvoli shunday bo‘lsa, boshqalarning holi qanday bo‘larkin? — deb yig‘lashga tushdi. Shunchalar kuyib yig‘ladiki, biz uni o‘lib qoladimi deb o‘ylab:
— Bu odam bizga tashvish keltirdi, — deyishgacha bordik.
Shunda Muoviya ko‘zlarini ochib, yuzini silab:
—Allohning Payg‘ambari rost so‘zlabdilar. Chunki Alloh taolo: «Kimki dunyo hayoti va uning ziynatini istasa, ularga amallarini (savobini) shu (dunyoda) mukammal berurmiz va ular (dunyoda) ziyon ko‘rmaydilar. (Ya’ni, savoblari uchun ajrni ham shu dunyoda olib, oxiratda benasib bo‘lurlar). Ana o‘shalarga oxiratda do‘zaxdan boshqa (narsa) yo‘qdir. (Ularning) savobli ishlari habata (barbod) va qilib yurgan amallari botil bo‘lur» (Hadid, 15-16, mazmuni) deya marhamat qilgan-ku? dedi».

Abdulloh Murod tayyorladi.
«Hidoyat» jurnalining 2002 yil 7-sonidan olindi.

Manba: islom.ziyouz.com


Аль-Валид бин Абу Валид, Абу Усман аль-Мадани передает от Укбы бин Муслима:
Однажды, когда я отправился в Медину, я увидел людей, собравшихся вокруг человека:
— Кто этот человек? Я попросил.
«Абу Хурайра», — сказали они. После этого я пошел и сел рядом с ним. Абу Хурайра проповедовал людям. После того, как он закончил говорить, когда собрание разошлось, ему сказали:
«Ради Бога, скажите мне, есть ли хадис, который вы слышали от Святого Пророка, который вы хорошо запомнили», — сказал я.
Абу Хурайра:
«Хорошо, позвольте мне рассказать вам хадис, который я слышал от Расули Акрама и хорошо его помню», — сказал он, потерял сознание и упал на землю. Через некоторое время он снова пришел в себя:
«Я расскажу вам хадис, который я слышал от Святого Пророка и хорошо помню», — сказал он снова и потерял сознание.
Когда Тагин пришел в себя:
«Да, да, позвольте мне рассказать вам хадисы, которые говорил наш Пророк, когда не было никого, кроме меня», — сказал он, и на этот раз он потерял сознание еще больше и упал лицом вниз на землю.
Я взял его за плечи и прислонил к своей груди. Наконец проснувшись и потирая лицо и глаза, он сказал следующее:
— Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Аллах призовет каждого к ответу в Судный день. Собравшиеся встают на колени и ждут своей очереди. В первую очередь называются три категории людей: тот, кто собрал Коран в грудь, тот, у кого много богатства, и тот, кто принял мученическую смерть ради Аллаха.
От того, кто заучивает Коран, Аллах говорит:
«Разве я не учил тебя тому, что было ниспослано Пророку?» — он спросил.
— Ты сказал мне, Господи?
— Вы действовали в соответствии с тем, чему вас учили?
«Да, Господи!» Я молился Тебе день и ночь.
Всевышний Аллах:
— Он говорит, что ты лжешь.
«Ты лжешь», — говорят ангелы.
Всевышний Аллах:
— Вы читали, чтобы люди хвалили их, говоря: «Такой-то образован и сведущ». Тебя так называли, — говорит он.
После этого в середину приводят человека с большим богатством. Аллах сказал:
«Разве я не дал тебе достаточно богатства, разве я даже не сделал тебя достаточно богатым, чтобы ни в ком не нуждаться?» — он спросил.
«Да, Господи», — отвечает мужчина.
Всевышний Аллах:
— Что вы сделали с подаренными вам деньгами, как вы их потратили? — он спросил.
— Я уважал родственные права, раздавал милостыню, помогал нуждающимся.
Аллах Всевышний:
«Вы лжете», — говорит он.
Ангелы тоже:
«Вы лжете», — говорят они.
Всевышний Аллах:
— Раньше ты говорил, что люди будут хвалить меня за щедрость. Это то, как они называли тебя.
После этого приводят человека, убитого на пути Аллаха. Мистер Хак сказал:
— Почему тебя убили? — он спросил.
— Господи, я стал жертвой на Твоем пути.
Аллах сказал ему:
«Вы лжете», — говорит он.
«Ты лжешь», — говорят ангелы.
Аллах говорит ему:
— Ты боролся не за то, чтобы выполнить мой приказ, а за то, чтобы люди говорили: «Такой-то храбрый». Тебя так называли».
Абу Хурайра,Радиаллаху анху продолжил и сказал: «Наш Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после этого ударил меня по колену и сказал:
Они сказали: «О Абу Хурайра, в День Воскресения первыми среди Божьих творений сгорят в адском огне эти трое».

* * *

Абу Усман аль-Мадани передает: «А’ла ибн Абу Хаким говорит:
«Я был фехтовальщиком Муавии. Однажды пришел человек и рассказал ему этот хадис, который он слышал от Абу Хурайры. Тогда Муавия сказал:
— Если состояние этих трех человек будет таким, то каким будет состояние остальных? — он начал плакать. Он так плакал, что мы гадали, умрет ли он:
Мы дошли до того, что сказали: «Этот человек вызвал у нас беспокойство».
Тогда Муавия открыл глаза и погладил себя по лицу:
— Пророк Божий говорил правду. Потому что Всевышний Аллах говорит: «Кто желает жизни этого мира и его украшения, Мы вознаградим их за их деяния в этом (мире), и они не потерпят никакого убытка (в этом мире). (То есть они получат награду за свои заслуги в этом мире и не будут вознаграждены в будущей). Для них нет ничего в Последней жизни, кроме Ада. (Их) достойные дела будут потрачены впустую, а их дела будут недействительны» (Хадид, 15-16, содержание)? сказал.

Подготовил Абдулла Мурад.
Взято из 7-го номера журнала Hidayat за 2002 год.

Источнк: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: