Тажриба ва тажрибасизлик ҳақида мақоллар

Тажриба ва тажрибасизлик ҳақида мақоллар

Аввал иқтисод, кейин сиёсат.

Аввал кузат, кейин тузат.

Аёз, ўтган кунингни унутма,
Хом чориғингни қуритма.

Айрон — аччиқ, сут — чучук.

Айтмаса, ким билар,
Очмаса, ким кўрар.

Айғир қочса, уюрдан топ,
Бия қочса — бешадан.

Ариқ лойқаланмай тинмас.

Ариғингни новдай қил,
Хирмонингни товдай қил.

Арпа қилтиқсиз бўлмас,
Навкар — милтиқсиз.

Арпанинг кесаги бор.

Арқоғини кўриб бўзини ол,
Онасини кўриб — қизини.

Аччиқ билан чучукни тотган билар,
Узоқ билан яқинни — юрган.

Баққолнинг бурни — шайин,
Кўзи — палла.

Билгандан ҳам ўтар, билмагандан ҳам.

Билиб солсанг қушингни,
Ҳар солганда ғоз олар.

Чуя билмасанг қушингни,
Шунқор бўлса ҳам оз олар.

Билмаганга бит ўлдириш қийин.

Бир айлантирганни чир айлантир,
Чир айлантирганни минг айлантир.

Бир керак бўлган нарса
Икки ҳам керак бўлар.

Бир синалган тажриба
Етти китобдан афзал.

Бировнинг ерини пиширма,
Ҳўкизнинг бўйнини шиширма.

Болам севсин десанг, боласини сев.

Бош тошга тегса,
Ақл бошга келар.

Бошидан ўтмаганнинг қошидан ўтма.

Бузоқнинг турқи туққанига маълум.

Бузоқнинг югургани — сомонхонагача.

Бутамасанг, мева оз,
Бутасанг ейсан қиш-у ёз.

Бўёқчининг бўёқчилиги қўлидан маълум.

Бўри бор бўлсин десанг,
Қўй бут бўлмас.

Гапииганнинг адашмоғи,
Юрганнинг қоқилмоғи бор.

Гапнинг онаси — қулоқ,
Сувнинг онаси — булоқ.

Гўшт олишни билмайман,
Ёғ-ёғидан кесиб бер.

Дард кўрган — табиб.

Дард кўрмаган авлиёга сиғинмас.

Дард тортмаган дард билмас.

Дарё бўйида қудуқ қазима.

Дарё суви оқа-оқа тозарар.

Девонага эл бер,
Қўлига катта бел бер.

Дошқозоннинг оши хом бўлмас.

Дўстинг кимлигини айт,
Сенинг кимлигингни айтаман.

Еганни ҳам кўр, едирганни ҳам.

Ер тузи элдан,
Сув хатари йилдан.

Етилмаган хамир тандирда турмас.

Ёвга борсанг, баринг бор,
Овга борсанг, ҳиринг бор.

Ёвни кичик кўрсанг, бошинг кетар.

Ёз ёпинчиғингни қўйма,
Қишда ўзинг биласан.

Ёз келишини лайлак билар,
Қиш келганин — олақарға.

Ёз кетар, қиш келар,
Шошмай туринг, иш келар.

Ёзга етсанг, қиш кунингни унутма.

Ёзлигингни унутсанг ҳам, қишлигингни унутма.

Ёш йигитнинг кўзи билан қиз олма.

Ёғоч кессанг, узун кес, кесса бўлар,
Темир кессанг, қисқа кес, чўзса бўлар.

Жиннини жинни десанг,
Арпа бўйи ўсар.

Жойдан жойнинг фарқи бор,
Ўн икки хил нархи бор.

Жўжани санаб бил,
Кучни — синаб.

Замон сени ўқитар,
Таёқ билан сўқитар.

Сабоғингни билмасанг,
Дўконда бўз тўқитар.

Зардоли е-да, сув ич,
Зирилламасанг, менга кел.

Зарҳал кўринар сохта,
Роса билиб, сўнг мақта.

Икки хўроз хирмон сочар,
Ўз кетини ўзи очар.

Йигит кўпни кўрса, одам бўлар,
Қаъда-қойимни билмаса — нодон.

Йўл — каттадан, эргашиш — кичикдан.

Йўлдан адашсанг, шамолга эргаш.

Йўлни билган қоқилмас.

Кал ўзини овутар,
Қўлтиғини совутар.

Келбати келишмагандан кенгаш сўрама.

Келмаганнинг кетидан борма.

Кенгашаринг бўлмаса,
Бўркинг билан кенгаш.

Кенгашганга — кенг дунё,
Талашганга — тор дунё.

Кийик қувган қуённи пайқамас.

Ким табиб, бошидан ўтган табиб.

Кирадиган эшигингни қаттиқ ёпма.

Киши янглишиб қўлга тушар,
Қуш янглишиб — тўрга.

Коса, косанинг тагида нимкоса.

Кузда йиғсанг, қишда ейсан.

Кўп билганга эргашма,
Кўп кўрганга эргаш.

Кўп кўрган кўп билар.

Кўп югуиган бир қоқилар,
Кўп кулган бир йиғлар.

Кўп юргандан сўрама,
Кўп кўргандан сўра.

Кўп яшаган билмас,
Кўп кўрган билар.

Кўп яшагунча, кўп бил.

Кўр ўр бўлар.

Кўр қўйганини соғ топмас.

Кўра-кўра кўз пишар,
Қила-қила қўл пишар.

Кўриб юрганнинг кўзи — тарози.

Кўрмаган ерда олатўғаноқ ҳам адашар.

Кўрмаганнинг кўчаси кўп.

Кўрнинг кўзи бармоғининг учида.

Лайлакнинг кетишига эмас, келишига боқ.

Мен кирмаган эшик йўқ,
Мен тегмаган қошиқ йўқ.

Мой хумчаси ташидан маълум.
Мойсиз арава ўқ ер.

Мол эгасиз бўлмас,
Қўй оқсоқсиз бўлмас.

Молни боқсанг, қўшиб боқ,
Емни емга қўшиб боқ.

Молни қишда қумга ҳайда,
Ёзда чимга ҳайда.

Мулла бобдан ўтмас,
Эшак — ёпдан.

Мусофир бўлмай, мусулмон бўлмас.

Мусофир итнинг думи қисиқ.

Ножўя ўйин — синдирар бўйин.

Овул ободлиги йўлидан маълум.

Одамнинг афтига қара,
Ҳавонинг — тафтига.

Оёқ ерга тегмаса — улов,
Тиш тишга тегмаса — овқат.

Оз сўзлаган боз сўзлар,
Боз сўзлаган соз сўзлар.

Оз экиб, кўп олганни деҳқон дерлар,
Кўп экиб, оз олганни ҳаммол дерлар.

Ой минмай, отингни мақтама,
Йил турмай — хотинингни.

Ой туғилишидан белгили,
Одам — юришидан.

Ола товуқ сомон сочар,
Ўз айбини ўзи очар.

Ола тозининг овидан ҳам кеч, довидан ҳам.

Олам кезсанг, одам бўласан.

Олдинг — битдинг, сотдинг — йитдинг.

Олиш ўргатмас, сотиш ўргатар.

Олмоқнинг бермоғи бор,
Емоқнинг — қусмоғи.

Олтин тупроқдан олинар,
Тарёк — илондан.

Она кулфатин она билар,
Ота кулфатин ота билар.

Ориқ қўйни орқага қўйма.

Ортингни кузатмай, олдинга кетма.

От минсанг ўйлаб узоқни,
Билиб юр йўлдаги тузоқни.

От олма пиёданинг маслаҳати билан,
Хотин олма бўйдоқнинг маслаҳати билан.

От олсанг, миниб ол,
Хотин олсанг, кўриб ол.

От олсанг, ориқдан ол,
Қиз олсанг, қаллочдан ол.

От олсанг, отасини суриштир.

От олсанг, уйинг билан кенгаш,
От сотсанг — овулинг билан.

От суриниб йўл танк,
Эр суриниб — эл.

Отга боқма, тўнга боқ,
Ичидаги жонга боқ.

Отинг ориқ бўлса, тўрвадан кўр.
Оч тўнғиздан, қоч тўнғиз.

Ошиқ ўйнаган озар,
Тўпиқ ўйнаган тўзар.

Оғизга солган ошни юта билмоқ керак,
Қўлга киритган давлатни тута билмоқ керак.

Сабаб билан зиёрат,
Балчиқ билан иморат.

Сабаб билан сават аравага чиқар.

Сабабсиз оёққа тикан кирмас.

Цирка сўрашга ҳам усул керак.

Сўзлай-сўзлай гапчил бўларсан,
Ишлай-ишлай эпчил бўларсан.

Тикан заҳрини тортган оёғини билиб босар.

Той қоқилмай йўл топмас,
Эр қоқилмай — дўст.

Той қоқилиб от бўлар,
От бўлгунча лат еяр.

Тўрга тушган балиқ қармоқдан қўрқмас.

Тўқай кезган овчи бўлар,
Кўп кезган синчи бўлар.

Умрим узун бўлсин десанг,
Ўз ишингни пухта қил.

Хатосиз мерган бўлмас.

Хом каллада хом хаёл,
Кал каллада минг хаёл.

Чакки баракат — беҳуда ҳаракат.

Чиниқмаган хўроз бир чўқишда қочар.

Чиниққанга чанг юқмас.

Чўлдаги чўпондан ё уйдаги қиздан сўра.

Чўлқурбақанинг кўнгли оққуш гўштини тусар.

Элга кулгу бўлгунча,
Эрга тулки бўл.

Эски йилнинг ҳисоби —
Янги йилнинг сабоғи.

Эшитганга ишонма, кўрганингга ишон.

Эшитгандан кўрган яхши,
Ўзини кўриб билган яхши.

Эшишни билмасанг, қайиқда ўтирма.

Янглишмайдиган оғиз йўқ,
Қоқилмайдиган — туёқ.

Яхши-ёмоннинг фарқини билмаган,
Арзон-қимматнинг нархини билмас.

Яхши иш битирар,
Ёмон иш йитирар.

Яхши иш улги бўлар,
Ёмон иш кулги бўлар.

Ўзга муштини емаган ўз муштини ботмон дер.

Ўзи билмас, кишидан сўрамас.

Ўзи қилолмаган қилганни кўролмас.

Қайноқ сут ичиб оғзи куйган
Қатиқни ҳам пуфлаб ичар.

Қаловини топсанг, қор ёнар.

Қари билганни пари билмас.

Қари бор уйда пари бор.

Қари от кўп йўл билар.

Қари товуқ қарчиғайдан қўрқмас.

Қари қиз қози бўлар,
Сари итга рози бўлар.

Қарининг ҳам қариси бор,
Парининг ҳам париси бор.

Қарияли уйда қўй ҳам омон, бўри ҳам йўқ.

Қарғани қўрқицанг, ботир бўлар.

Қирққа давр қирқ йўлдан,
Қирқ бирдан бир йўлдан.

Қирққа кирмай, нархга кирмас.

Қуш қаноти билан учади,
Қуйруғи билан қўнади.

Қўл қўлни танир,
Кўр — йўлни.

Қўлга ўрганган қуш қирда адашар.

Қўли синганнинг дардини қўли синган билади.

Ҳайт деса, ит югурар,
Итдан аввал — қиз.

Ҳар ким ҳам чақилар,
Яхши от ҳам қоқилар.


Сначала экономика, потом политика.
Сначала понаблюдайте, а потом исправьте.
Мороз, не забывай былое,
Не сушите сырье.
Пахта горькая, молоко сладкое.
Если нет, то кто знает
Если он не откроет, кто увидит.
Если жеребец убежит, найди жеребца,
Если Бия убежит — с пяти.
Ручей продолжает мутнеть.
Сделай свой поток веткой,
Сделай свой гумно подобным гумну.
Ячмень без соломинки не может,
Навкар — без винтовки.
Есть комок ячменя.
Взгляните на спину,
Увидев свою мать — свою дочь.
Он умеет различать сладкое и горькое.
Он шел далеко и близко.
Нос бакалейщика шаин,
Глаз — палла.
Больше, чем то, что вы знаете и чего вы не знаете.
Если ты знаешь свою птицу,
У него каждый раз мурашки по коже.
Если ты не умеешь летать,
Даже если это так много, это будет мало.
Трудно убить вшей, если вы не знаете.
Поверни того, кто вращается,
Прокрутите тысячу спинов.
Одна вещь, которая вам нужна
Оба будут нужны.
Испытанный опыт
Лучше, чем семь книг.
Не готовь чужого мужа,
Не дуй быку в шею.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок любил, любите своего ребенка.
Если голова ударяется о скалу
Разум приходит в голову.
Не проходите через то, через что не прошли.
Теленок, как известно, рожает.
Теленок побежал на сеновал.
Если не обрезать, будет мало плодов,
Если будешь чистить, будешь есть и зимой и летом.
Картину художника узнают по его руке.
Если есть волк,
Не будь идолом.
Ошибка Гапигана,
Ходок спотыкается.
Мать речи – ухо.
Мать воды – родник.
Я не знаю, как получить мясо,
Срежьте жир.
Кто видел боль, тот врач.
Не поклоняйся святому, не видевшему боли.
Тот, кто не испытал боли, не знает боли.
Копаем колодец у реки.
Вода в реке очень чистая.
Отдай это дьяволу
Дайте ему большую талию.
Суп Дошказон не сырой.
Скажи мне, кто твой друг
Я скажу тебе, кто ты.
Посмотрите, что вы едите и что вы делаете.
Соль из рук,
Опасность воды от года.
Сырое тесто не стоит в духовке.
Когда ты идешь на охоту, у тебя есть все,
Если вы идете на охоту, у вас есть олень.
Если ты увидишь Йова маленьким, ты потеряешь голову.
Не клади свое летнее одеяло,
Знаете, зимой.
Аист знает, что скоро лето,
Зима пришла — скоро.
Лето уходит, приходит зима,
Не торопитесь, работа придет.
Не забывайте о зимнем дне, если делаете лето.
Даже если ты забудешь свое лето, не забудь свою зиму.
Не берите девушку с глазами молодого человека.
Если будешь рубить дерево, руби его долго, оно будет рубиться,
Если резать железо, можно укоротить, можно сделать длинным.
Если вы называете сумасшедшего сумасшедшим,
Ячмень растет высоким.
Это варьируется от места к месту.
Есть двенадцать различных цен.
считать цыпленка
Попробуйте силы.
Время научит вас
Бьет палкой.
Если вы не знаете свой урок,
В магазине серо.
Кушайте абрикосы, пейте воду,
Иди ко мне, если ты не против.
Позолота выглядит фальшивой,
Роза узнала, потом похвалила.
Два петуха кукарекают,
Он сам открывает свою цепочку.
Когда парень много видит, он становится мужчиной.
Если он не знает правил, он невежественен.
Путь — от большого, следовать — от малого.
Если вы сбились с пути, следуйте за ветром.
Кто знает путь, тот не споткнется.
Кэл убивает себя,
Охладите подмышки.
Не спрашивайте совета у того, с кем вы не согласны.
Не следуй за тем, кто не пришел.
Если у вас нет совета,
Совет с Боркингом.
Совету — широкий мир,
Это узкий мир.
Олень не замечает зайца, которого преследует.
Кто такой врач, врач, который прошел через все это.
Не закрывайте входную дверь плотно.
Одного поймают по ошибке,Ошибается птица — в сеть.
Чашка, блюдце под чашкой.
Собирайте осенью, ешьте зимой.
Не следуй тому, что знаешь слишком много,
Следите за самыми просматриваемыми.
Кто много видел, тот много знает.
Много бегающих кукушек,
Много смеха, много плача.
Не спрашивай того, кто много ходит,
После просмотра много.
Я не знаю, сколько я прожил.
Он знает, что видел многое.
Да здравствует, многому учится.
Это будет слепое пятно.
Слепой не лечит.
Глаза варятся время от времени,
Он готовит вручную.
Глаз смотрящего – это весы.
Где не видел, ошибается и дурак.
Есть много улиц для тех, кто не видел.
Глаз слепого находится на кончике пальца.
Смотрите на прибытие аиста, а не на его уход.
Нет двери, в которую я бы не вошел
Нет ни одной ложки, к которой я не прикасался.
Нефтяная хумча известна из Таши.
Корзина пуста.
Не может быть богатства без хозяина,
Овца не может быть хромой.
Если вы кормите скот, кормите его
Добавляйте еду к еде.
Скот зимой на песок гнать,
Выйдите на газон летом.
Мулла не проходит главу,
Осел — от тявканья.
Нельзя быть мусульманином, не будучи иностранцем.
У странной собаки короткий хвост.
Побочная игра — сломать шею.
Овул известен своим благополучием.
смотреть на человека
В воздух.
Если нога не касается земли — вой,
Если зуб не касается зуба — еда.
Серые слова, которые мало говорят,
Слова, которые сказал Боз.
Крестьянин, который мало сеет и много пожинает, называется земледельцем.
Сказано, что тот, кто много сеет и мало жнёт, является плодоносцем.
Не езди на луне, не хвали свою лошадь
Через год — твоя жена.
Согласно рождению луны,
Человек — от его прогулки.
Курица Ола сыплет солому,
Он раскрывает собственную вину.
Это лучше, чем охотничий порошок Ола, и это лучше, чем лекарство.
Если вы путешествуете по миру, вы становитесь человеком.
Купил — готово, продал — потерял.
Он не учит покупать, он учит продавать.
Есть яблоко,
Рвота Эмока.
Золото добывается из земли,
Тариок происходит от змеи.
Мать знает твой секрет,
Отец знает тайну отца.
Не оставляйте тощих овец позади.
Не идите вперед, не оглядываясь назад.
Не думай слишком далеко,
Знайте подводные камни на пути.
По совету коня и лакея,
Не бери жену по совету холостяка.
Если у тебя есть лошадь, катайся на ней.
Если у тебя будет жена, посмотри.
Если покупаешь лошадь, покупай у тощего,
Если вы получаете девушку, получить его от девушки.
Если вы получите лошадь, спросите его отца.
Если ты заведешь лошадь, совет с твоим домом,
Если продашь лошадь — со своим уловом.
Танк для верховой езды,
Земля скользит — эл.
Не корми лошадь, корми жеребенка
Посмотрите на душу внутри.
Если ваша лошадь худая, слепите из мешка.
От голодной свиньи, сбежавшей свиньи.
Немного любви, играя,
Тосер, играющий каблуками.
Вы должны быть в состоянии проглотить суп, который вы положили в рот.
Вы должны быть в состоянии удерживать состояние, которое вы завоевали.
Паломничество по причине,
Здание с грязью.
Отнесите корзину к тележке.
Шип не входит в ногу без причины.
Вам также нужен способ попросить уксус.
ты разговорчивый
Вы будете проворны в своей работе.
Он топает ногой, извлекшей яд шипа.
Свадьба не спотыкается,
Муж друг.
Свадьба будет конем спотыкаться,
Он скачет, пока не станет лошадью.
Рыба, пойманная в сеть, не боится крючка.
Будет охотник, который бродит по лесу,
Будет много скитаний.
Если ты хочешь, чтобы я жил долго,
Тщательно выполняйте свою работу.
Снайпера без ошибок не бывает.
Сырой ум в сыром уме,
Тысяча мыслей на лысину.
Чакки баракат — напрасные усилия.
Необученный петух убежит, пригнувшись.
На здорового пыль не распространяется.
Спросите пастуха в пустыне или девушку в доме.
Сердце жабы питается лебяжьим мясом.
Пока ты не засмеешься,Будь лисой до земли.
Счет старого года —
Урок нового года.
Не верь тому, что слышишь, верь тому, что видишь.
Лучше видеть, чем слышать.
Приятно видеть себя.
Не садись в лодку, если не умеешь грести.
Нет непогрешимых уст,
Нешатающееся — копыто.
Не зная разницы между добром и злом,
Он не знает цены дешевому.
Отличная работа
Плохая работа проиграет.
Хорошая работа будет сделана.
Плохая работа будет шуткой.
Тот, кто не бьет чужой кулак, называет свой кулак.
Он не знает, он никого не спрашивает.
Не видно, чтобы он сделал то, чего не мог сделать.
Он обжег себе рот после того, как выпил кипяченое молоко
Он также выдыхает йогурт и пьет его.
Если найдешь, снег сгорит.
Фея не знает того, что знает старик.
В старом доме живет фея.
Старая лошадь знает много способов.
Старая курица не боится кукарекать.
Старушка будет судьей,
Сари соглашается на собаку.
У старика есть старик,
У феи тоже есть фея.
Ни овца, ни волк не в безопасности в доме престарелых.
Если напугать ворону, она станет героем.
Сорок раз и сорок способов,
Сорок один способ.
Не стоит сорок, не стоит цена.
Летит птица крыльями,
Приземляется хвостом.
Рука об руку
Смотрите путь.
Птица, которую привыкли ловить, потерялась в горах.
Сломанная рука знает боль сломанной руки.
Когда он говорит сено, собака бежит.
Девушка перед собакой.
Все кусаются
Даже хорошая лошадь спотыкается.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz