Бирлик ва жамоатчилик ҳақида мақоллар

Бирлик ва жамоатчилик ҳақида мақоллар

Айрилганни айиқ ер,
Бўлинганни бўри ер.

Айрилган йўлда қолар,
Бўлинган — дўлда.

Балиқнинг куни кўл билан,
Ботирнинг куни эл билан.

Барака — кўпчиликда.

Бешнинг боши бўлганча,
Олтининг оёғи бўл.

Бизники — халтада,
Сизники — ўртада.

Билганингни элдан аяма.

Бир калла — калла,
Икки калла — тилла.

Бир киши минг киши учун,
Минг киши бир киши учун.

Бир товушни кўп товуш йўқ қилар.

Бир кўзлилар элига борсанг,
Бир кўзингни қисиб юр.

Бир тупурса, не бўлар,
Эл тупурса, кўл бўлар.

Бир ўзинг доно бўлгунча,
Кўп билан аҳтноқ бўл.

Бир қарға билан қиш келмас.

Бирдан икки яхши,
Иккидан уч яхши.

Бириккан куч — куч,
Бирикмаган куч — пуч.

Бирикмаган бирлашмас.

Бирлашган дарё бўлар,
Тарқалган ирмоқ бўлар.

Бирлашган ёвни қайтарар.

Бирлашган куч енгилмас.

Бирлашган — ўзар,
Бирлашмаган — тўзар.

Бирлик бор — тириклик бор.

Бирликда барака бор.

Бирликли уй — баракатли,
Ғовғали уй — ҳалокатли.

Бирликсиз куч бўлмас.

Дошқозонда пишган ош хом бўлмас.

Еттовдан биров — шайтон.

Ёлғиз ботир ёвга йўқ,
Ёлғиз йигит довга йўқ.

Ёлғиз дарахт ўрмон бўлмас.

Ёлғиз ёғоч пана бўлмас.
Ёлғиз бияга сова тўлмас.

Ёлғиз ёғоч уй бўлмас.

Ёлғиз итнинг ҳургани билинмас,
Ёлғиз кишининг юргани билинмас.

Ёлғиз йигит алп бўлар,
Алп бўлса ҳам, қалп бўлар.

Ёлғиз йигит ёв олмас.

Ёлғиз отнинг чанги чиқмас,
Чанги чиқса ҳам донғи чиқмас.

Ёлғиз туя бақироқ бўлар,
Ёлғиз бола йиғлоқ бўлар.

Ёлғиз юриб йўл топгунча,
Кўп билан юриб адаш.

Ёлғиз уйда қозон қайнамас.

Ёлғиз қўйнинг териси пўстин бўлмас.

Ёлғиз ғознинг уни чиқмас,
Ёлғиз қизнинг мунги чиқмас.

Ёлғизга йўл узоқ.

Ёлғизлик киши юртида билинар.

Ёлғизнинг ёйи йўқолса, топилмас,
Кўпнинг ўқи йўқолса, топилар.

Жиян-тоға эл бўлмас,
Якка томчи сел бўлмас.

Икки одам — бир одамнинг тангриси.

Икки сиртлон бир сиртлоннинг сиртин йиртар.

Икки сичқон бирикса,
Йўлбарс қуйруғин кертар.

Икки қўл қилган ишни
Бир қўл қилолмас.

Икковга биров ботолмас,
Отлиққа яёв етолмас.

Индама кўпга,
Йиқитади чўпга.

Инида ётганни эл топар.

Йўлдан чиқсанг чиқ, элдан чиқма.

Йўқотганингни кўпдан сўра.

Кўкка боқма, кўпга боқ.

Кўп бирикса, тоғ қулар.

Кўп тикилса, тоғ қулар.

Кўп дуоси кўл бўлур.

Кўп ёйилса, йўқ топилар.

Кўп кўмакка яхши,
Оз — баракка.

Кўп кўпади,
Оз чўкади.

Кўпда карам бор.

Кўпдан айрилган озар,
Кўпга қўшилган ўзар.

Кўпдан кўп ақл чиқар.

Кўпдан қуён қутулмас.

Кўплашган ёв қайтарар.

Кўпни демай кул бўлдим,
Ғам-ғуссага мўл бўлдим.

Кўпни ёмонлаган кўмилар.

Кўпни ёмонлаган кўмувсиз қолар.

Кўпни ёмонлаганнинг ўзи ёмон.

Кўпни севган бирни севмас.

Кўпнинг иши йитмас,
Ознинг иши битмас.

Кўпнинг кучи — каромат.

Кўпнинг кучи кўлдай,
Кўчиб юрган елдай.

Кўпнинг кўланкаси — олтин.

Кўпнинг ризқи — кўл.

Кўпнинг қўли кўп.

Кўпнинг қўли ҳам тўғри,
Йўли ҳам тўғри.

Кўпнинг ҳақи етимнинг ҳақидан ёмон.

Кўпнинг ҳақи — тўпнинг ўқи.

Кўпчилик бир муштдан урса, ўлдирар,
Бир бурдадан берса, тўйдирар.

Кўпчилик қўл — унуми мўл.

Кўпчилик кўпирса, қулатар,
Кўпчилик супурса, сулатар.

Кўпчилик қўлда унум кўп.

Отангнинг оти ўзгунча,
Овулингнинг тойи ўзсин.

Ошдан қолсанг ҳам, кўчдан қолма.

Раҳбар келар-кетар, омма қолар.

Сувнинг оқишига қара,
Халқнинг хоҳишига қара.

Сурув оқсоқсиз бўлмас.

Сурувдан қолган суриниб ўлар.

Тегишмагин кўпга,
Тенг бўласан чўпга.

Тўпдан чиқсанг ҳам, кўпдан чиқма.

Узоқ бўлса ҳам, йўл яхши,
Ёмон бўлса ҳам, эл яхши.

Уйига сиғмаган элига сиғмас.

Уловим йўқ деб, кўчдан қолма.

Улуғга суянганча, элга суян.

Халқ айтгани — ҳақ айтгани.

Халқ айтмас,
Халқ айтса, ҳеч қайтмас.

Халқ айтса, элаб айтар,
Ҳақ сўзни билиб айтар.

Халқ бор ерда ҳақлик бор.

Халқ деган холи кетмас.

Халқ иши — ҳақ иш.

Халқ кучига тўғон йўқ.

Халқ меники дема,
Сен — халқники.

Халқ пуфласа, бўрон бўлар,
Халқ тепинса — зилзила.

Халқ тинчлигин бузган омон қолмас.

Халқ — тош, амалдор — сув.

Халқ хоҳласа тузишни,
Ҳожати йўқ чўзишни.

Халқ ғазаби — худо ғазаби.

Халқ қарғаса, хор бўласан,
Халқ қўлласа, бор бўласан.

Халқ қўзғалса — дарё.

Халқ ҳукми — ҳақ ҳукми.

Халқдан ажралганнинг юзи қора бўлар,
Юртдан ажралганнинг сўзи адо бўлар.

Халқни хон ҳам енголмас.

Халққа суянсанг, бўласан,
Халқдан чиқсанг, сўласан.

Халққа хиёнат қилдинг,
Ўзингга жиноят қилдинг.

Эгри битганни эл тўғрилайди.

Эл билан бўлган ютар,
Элдан ажралган йитар.

Эл билан кесилган бармоқдан қон чиқмас

Эл боласи бўлолмаган
Эл оғаси бўлолмас.

Эл боқса, бахтинг кулар,
Эл боқмаса, тахтинг қулар.

Эл бўлмаса эр бўлмас.

Эл ишига эринма,
Иш қилдим деб керилма.

Эл кучи — сел кучи.

Эл назар қилмаса,
Эшак бозорига ҳам даллол бўлолмайсан.

Эл оғзи — элак, гап турмас.

Эи севганга ер кўп.

Эл сенга этса надомат,
Дунёда туролмассан саломат.

Эл суйгани — эр суйгани.

Эл сўзи — дил сўзи.

Эл — эрнинг синчиси.

Эл ўғрисиз бўлмас,
Тўқай — бўрисиз.

Эл қадрини билмаган,
Ҳар балога йўлиқар.

Эл билан бўлган йигит,
Ҳар балодан қутулар.

Эл қадрини билмайди,
Эл ичида ёмонлар.

Эл қулоғи — эллик.

Эл қўзғалса, тахт қўзғалар.

Элга кенгашган озимас.

Элга киргил элингча,
Сувга кҳгил белингча.

Элга маъқул — сенга маъқул.

Элга навбат — эрга навбат.

Элга суянган эланмас.

Элга қилма хиёнат,
Туролмассан саломат.

Элдан айрилганни бўри ер.

Элдан ошма, элдан қолишма.

Элинг ўғри бўлса, ўғри бўл,
Бўри бўлса, бўри бўл.

Эрдан эр ўзса ҳам, элдан ўзолмас.

Эри бўлиб, эрга борган — бет қораси,
Эли бўлиб, элга борган — юрт тўраси.

Эрнинг иши эл билан.

Эрнинг кучини эл синар.

Эрнинг отини эл чиқарар.

Эрнинг сўзи — элнинг сўзи.

Юрт билан келган аза ҳам — тўй.

Юрт деса, югуриб ишла.

Яёвнинг чанги чиқмас,
Ёлғизнинг — уни.

Якка ўтин ёлборсанг, ёнмас.

Якканинг ёри худо,
Бўлмаса элдан жудо.

Яхши раҳбар йўл қурар,
Ёмон раҳбар йўл бузар.

Яхши раҳбар элни ўйлар,
Ёмон раҳбар ҳовли бўйлар.

Яхши раҳбар юртга роҳат келтирар,
Нодон раҳбар юртга «меҳмон» келтирар.

Ўз билганингда бўлма,
Эл билганидан қолма.

Ўзи учун ухлаган,
Биров учун туш кўрмас.

Ўзим бўлай дема, ўзгалар ғамини е.

Ўзим деган ўзакциз кетар.

Ўзим деган ўрдан чиқмас.

Ўт билан ўйнашмоқ тентакнинг иши,
Юрт билан ўйнашмоқ аҳмоқнинг иши.

Қирқ уйдан этак тўлар.

Қоматига ишонган қаддини букиб кетади,
Кўпчиликка ишонган мақсадига етади.

Қўлидан иш кеҳнаган маърака бузар.

Ғоз тўдаси йўлбошчисиз учмас.

Ҳар иш қилсанг, эл билан кенгаш.

Ҳар ким ўз қаричи билан ўлчар.

Ҳашар борсам битар,
Инграниб куним ўтар.

Ҳашар — элга ярашар.

Ҳашар қилдим — уй қурдим,
Унда кўп ҳикмат кўрдим.


Несите усопшего,
Волк — это то, что разделено.
Остается на потерянной дороге,
Разделились – град.
День рыбы с озера,
С днем ​​рождения.
Благословение во многих.
К началу пяти
Будь ногой из шести.
Наш в сумке,
Твой посередине.
Не пропустите то, что вы знаете.
Голова есть голова,
Две головы – золото.
Один человек на тысячу человек,
Тысяча человек на одного человека.
Один звук уничтожается многими звуками.
Если ты отправишься в страну одноглазых людей,
Прищурив один глаз.
Что будет, если плюнуть?
Если рука плюнет, она станет озером.
Пока ты один не будешь мудр,
Будь счастлив со многими.
Зима не приходит с одной вороной.
Один лучше двух,
От двух до трех — это хорошо.
Объединенная сила – это сила,
Власть без единства тщетна.
Неприсоединенный не присоединен.
Будет единая река,
Будет рассеянный приток.
Возвращает объединенную строку.
Единая сила непобедима.
Единые – разные,
Не едины – плохо.
Есть единство – есть жизнь.
В единстве есть благословение.
Единый дом благословен,
Грязный дом – это катастрофа.
Без единства нет силы.
Суп, сваренный в кастрюле, не сырой.
Кто-то из Эттова — дьявол.
Нет одинокого героя,
Одинокий парень не нужен.
Одно дерево – это не лес.
Одиночное бревно не убежище.
Одной жены недостаточно.
Единого деревянного дома не будет.
Лай одинокой собаки неведом.
Неизвестно, ходит ли человек один.
Одинокий парень будет альпом,
Даже если это альпийский, это будет сердце.
Одинокому парню не уйти.
Пыль одинокого коня не поднимается,
Даже если есть пыль, нет зерна.
Одинокий верблюд будет плакать,
Одинокий ребенок будет плакать.
Пока я не найду свой путь один,
Затеряться в толпе.
Горшок не закипит дома один.
Одна овечья шкура — не руно.
Одинокий гусь не выходит.
Одинокая девушка не плачет.
Дорога к одиночеству длинна.
Одиночество известно в нейтральной полосе.
Если лук одиночества потерян, его не найти.
Если стрела многих потеряется, она найдется.
Племянник-дядя не может быть,
Одна капля – это не потоп.
Два человека – бог одного человека.
Две гиены разрывают кожу одной гиены.
Когда две мыши соединяются,
Тигр виляет хвостом.
Работа двумя руками
Одной рукой не справиться.
Никто не может сравниться с двумя.
Не могу нарадоваться катанием.
Я молчу о многих,
Он падает на дерево.
Он находит то, что лежит в гнезде.
Если вы уходите с дороги, не выходите из-под контроля.
Спросите о том, что вы потеряли.
Не кормить понемногу, кормить много.
Если будет слишком много, гора упадет.
Если вы будете смотреть слишком много, гора упадет.
Много молитв будет озером.
Если сильно растечется, то его не найдут.
Хорошо за большую помощь,
Мало – это благословение.
Он сильно увеличивается,
Он немного тонет.
Капуста есть у многих.
Малыш, который многое потерял,
Тот, который добавляется ко многим.
Сделайте больше смысла из большего.
Многие кролики не могут от него избавиться.
Он вернет размножающееся яйцо.
Я смеялся, не говоря много,
Я был полон печали.
Похороны, которые испортили многих.
Кто оскорбит многих, тот не будет похоронен.
Злой тот, кто вредит многим.
Кто любит многих, тот не любит одного.
Труд многих не подводит,
Работа Оза бесконечна.
Сила многих – это благословение.
Сила многих подобна озеру,
Как движущаяся страна.
Тень многих – золото.
Пища многих — это озеро.
У многих много рук.
Права и рука многих,
Способ тоже правильный.
Цена многих хуже цены сироты.
Цена многих – стрела мяча.
Большинство людей убивают одним ударом,
Если он даст один укус, он будет удовлетворен.
Много рук – обильный урожай.
Многие люди падают, когда пенятся,
Многие подметают и поливают.У большинства людей много на руках.
Пока лошадь твоего отца не изменится,
Пусть твоя добыча будет счастлива.
Даже если вы голодны, не голодайте.
Лидер приходит и уходит, массы остаются.
Посмотрите на поток воды
Посмотрите на волю народа.
Стадо не будет хромым.
Остальное стадо погибнет.
Не трогай слишком много
Ты будешь равен дереву.
Даже если вы выйдете из мяча, не выходите слишком сильно.
Хоть и длинная, но дорога хорошая,
Даже если это плохо, это хорошо.
Кто не помещается в своем доме, тот не помещается в своей руке.
Не оставайся в стороне, потому что у меня нет сына.
Опирайтесь на руку, как вы опираетесь на великое.
То, что говорят люди, — правда.
Люди не говорят
Если люди говорят, они никогда не вернутся.
Когда люди говорят, они говорят
Он знает правду.
Где люди, там и справедливость.
Неважно, что люди.
Народный труд – правильный труд.
Власти народа нет плотины.
Не говори, что люди мои
Ты принадлежишь людям.
Если народ дунет, будет буря,
Если люди лягаются, это землетрясение.
Люди, нарушающие мир, не выживут.
Народ камень, чиновник вода.
Если люди хотят творить,
Нет необходимости растягиваться.
Гнев людей – гнев Божий.
Когда люди будут проклинать вас, вы будете презираемы.
Если люди используют это, вы будете существовать.
Если люди шевелятся, это река.
Вердикт народа есть приговор истины.
У того, кто отделится от народа, будет черное лицо,
Слово того, кто отделен от страны, будет совершенным.
Даже хан не может победить народ.
Если вы будете полагаться на людей, вы будете
Если ты оставишь людей, ты спросишь.
Ты предал народ
Вы совершили преступление против себя.
Рука выпрямляет кривую.
Выиграй с Эль,
Он теряется из рук.
Порезанный палец не кровоточит
Эль не мог иметь ребенка
Ты не можешь быть отцом Эла.
Если вы посмотрите на это, вы будете счастливы,
Если вы потерпите неудачу, ваш трон падет.
Если нет руки, нет земли.
Не занимайся
Не говорите, что я сделал работу.
Сила руки – сила потопа.
если ты не смотришь
Ты даже не можешь быть брокером на ослином рынке.
Во рту сито, сказать нечего.
Есть много земли для любовника.
Не жалей, если это случится с тобой
Вы не можете жить в мире.
Эль суйгани — земля суйгани.
Слово Эль означает сердце.
Эль — правитель земли.
Эль не может без вора,
Лес без волка.
Эль не знал цены,
Всякая беда случится.
Парень с Эль,
Избавьтесь от всех неприятностей.
Эль не знает цены,
Есть плохие люди.
Эль ухо – пятьдесят.
Если рука движется, трон движется.
Не легко заблудиться.
Заходи
Не прикасайтесь к воде.
Это хорошо для Эль – это хорошо для тебя.
Повернуться к руке – повернуться к земле.
Он не опирается на руку.
Не предавай,
Вы не можете оставаться здоровым.
Волк – муж заблудшей.
Не пропустите, не пропустите.
Если ты вор, будь вором.
Если ты волк, будь волком.
Даже если оно меняется от места к месту, его нельзя изменить от места к месту.
Будучи мужем, он ушел на землю – черное лицо,
Он родился и уехал в деревню.
Работа мужа своими руками.
Ты знаешь силу земли.
Он выведет коня земли.
Слово земли – слово народа.
Траур, который приходит вместе со страной, — это тоже свадьба.
Когда страна говорит, беги и работай.
Пыль поля не поднимается,
Ты один.
Если вы попросите только дрова, они не сгорят.
Один Бог,
Если нет, до свидания.
Хороший лидер прокладывает путь,
Плохой лидер развращает.
Хороший лидер думает о нации,
Плохие лидерские ярды.
Хороший руководитель приносит радость стране,
Невежественный руководитель приводит в страну «гостя».
Не будь в неведении
Не придерживайтесь того, что вы знаете.
Он спал для себя,
Он не мечтает о ком-то.
Не говори быть собой, чужое горе.
Идет без рута назвал себя.
Я не выхожу из своего места.Играть с травой – дурацкая затея,
Играть со страной — дурацкая затея.
Он полон сорока домов.
Изгибает тело, уверенный в своей фигуре,
Он добьется своего, во что многие верят.
Переутомленная вечеринка — это разорение.
Стая гусей без вожака не летает.
Что бы вы ни делали, советуйтесь с людьми.
Каждый меряется своей меркой.
Если я пойду куда-нибудь,
Я трачу свой день на стоны.
Хашар подходит для рук.
Я сделал дом – я построил дом,
Я увидел в нем много мудрости.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz