Бекорчилик ва дангасалик ҳақида мақоллар

Бекорчилик ва дангасалик ҳақида мақоллар

Аҳмоқнинг кулгуси кўп,
Дангасанинг — уйқуси.

Бахт ялқовга бегона.

Бекорчидан — бемаза гап.

Бекорчидан эл безор,
Сўзидан кўнгил озар.

Бекорчилик — бемазачилик.

Бекорчининг бети йўқ,
Қозон осар эти йўқ.

Бекорчининг ҳунари — ғийбат.

Бели боғлиқнинг дили боғлиқ.

Бемаза қовуннинг уруғи кўп.

Бемеҳнат ҳикмат йўқ.

Бермас тангридан ҳормас овчи олар.

Бир эзма топади, бир — кезма.

Бўйнидан боғланган ит овга ярамас.

Гап бўлса, пака-пака,
Иш бўлса, чека-чека.

Гап десанг, қоп-қоп,
Иш десанг, Аштархондан топ.

Гап десанг, қоп-қоп,
Иш десанг — бетоб.

Дангасага булут сояси ҳам юк.

Дангасага иш буюрсанг,
Отангдан ортиқ насиҳат қилар.

Дангасага иш буюрсанг,
Сенга ақл ўргатар.

Дангасага остона тепа бўлиб кўринар.

Дангасанинг важи кўп,
Оҳангсизнинг — айжи.

Дангасанинг иши битмас,
Ёз келса ҳам қиши битмас.

Дангасанинг саратонда қоии совқотар.

Дангасанинг ғайрати иш битганда қўзир.

Доно — бир жойда,
Дангаса — ҳар жойда.

Ёз бор, қиш бор,
Дангасага на иш бор.

Ёз бўйи ётар,
Қиш бўйи қотар.

Ётаверса, от ҳам озар.

Ётган ётағон бўлар,
Совуққа қотоғон бўлар.

Ётган қолар, чопган олар.

Ётган ҳўкиз оч қолар.

Ётганга ёмғир ёғмас.

Ётганнинг ёғи йўқ.

Ётганнинг устига турган келмас.

Ётиб еганга тоғ чидамас.

Ёш ишни топар,
Ишсиз — дардисарни.

Иш деса, айёр,
Ош деса, тайёр.

Иш деса, оғрир ошиқ-мошиғим,
Ош деса, тайёр катта қошиғим.

Иш иштаҳа очар,
Дангаса ишдан қочар.

Иш ошга тортар,
Ялқовлик — бошга.

Иш қилганга қоп-қоп,
Қилмаганга бўш қоп.

Иш қила олмаган иш танлар.

Ишга — нўноқ, ошга — ўртоқ.

Ишга — чўлоқ, ошга — қўноқ.

Ишдан қочар, йироққа сочар.

Ишдан қочдинг — ошдан қочдинг.

Ишёқмас роҳат топмас.

Ишёқмас ўроқчи ўроқ танлар.

Ишёқмасга ит боқмас.

Ишёқмас итга ҳам ёқмас.

Ишёқмасга сўз ёқмас.

Иши борга бир кун ҳайит,
Иши йўққа ҳар кун ҳайит.

Иши йўқ ит суғорар.

Иши йўқ иш топар, Иштон солиб, бит боқар.

Иши йўқ чивин тутар.

Иши йўқ эшак ҳуркитар.

Иши йўқнинг кўрки йўқ.

Иши йўқнинг ризқи йўқ.

Иши кечнинг куни кеч.

Ишимнинг боши йўқ,
Ошимнинг моши йўқ.

Ишлаган ерни яшнатар,
Ишламаган — қақшатар.

Ишлаган ош тишлар,
Ишламаган тош тишлар.

Ишлаган тишлар,
Ишламаган кишнар.

Ишланмаган ишга шайтон кулар.

Ишлик кеҳб, иш орттирар,
Ишсиз кеҳб, иш қолдирар.

Ишликнинг пешонаси терлар,
Ишсизнинг — бўйни.

Ишни ё бачча бузар, ё наша бузар.

Ишсиз бошим — ошсиз бошим.

Ишсиз иягини уқалар.

Ишсиз ҳайвон ҳам зерикар.

Ишчан тилаги — тонг ота қолса,
Эринчак тилаги — кун бота қолса.

Мард йигитнинг лаби ёғлик,
Дангасанинг боши қонлик.

Меҳнат кишини боқар,
Ялқовлик ўтга ёқар.

Меҳнат шуҳрат келтирар,
Ялқовлик — лаънат.

Меҳнатли нон — шакар,
Меҳнациз нон — заҳар.

Меҳнатли ош ош бўлар,
Меҳнациз ош — тош.

Меҳнатнинг нони — ширин,
Ялқовнинг жони — ширин.

Меҳнациз билак — ўринсиз тилак.

Меҳнациз иш битмас,
Эринчоқнинг қўли етмас.

Меҳнациз топилган мол ҳисобсиз кетар.

Меҳнациз турмуш — тузсиз ош.

Меҳнациз турмуш — ўғирлик.

Меҳнациз эт емайди, бит ейди.

Нодон ва ялқов — душман учун катта ов.

Осмонга оғиз очган оч қолар.

Ош қули — иш касали.

Оғзингни кўкка очма,
Ҳалол меҳнатдан қочма.

Раҳбар ётса сояда,
Пахта қолар пояда.

Сансолар-у мансолар,
Отга емни ким солар.

Сув бир жойда тураверса, сасир.

Сув ўжар, инсон ундан ҳам ўжар.

Сувдан кечган ҳўл бўлар,
Меҳнат чеккан зўр бўлар.

Сўз билан аққа-баққа,
Иш билан ҳеч қаёққа.

Тайёр ошга баковул —
Етим қизга ясовул.

Танбалга жаннат йўқ,
Қайтиб келса дўзах йўқ.

Тараллабедодга жон ғанимат.

Тек турганга шайтон таёқ тутқазар.

Тек тургунча, текин ишла.

Тек турмаганга ош бер,
Икки қўлига иш бер.

Терган — термулмас.

Тиришқоқнинг тери чиққунча,
Ишёқмаснинг жони чиқар.

Тоғ такаси тек турса, оч қолар.

Уйқу — ғафлат, меҳнат — роҳат.

Ухлаганга улуш йўқ.

Шаф-шаф деган билан
Шафтоли оғизга тушмас.

Эл оғзига боққан оч қолар.

Элга боққан ерга боқмас,
Кўкка боққан элга ёқмас.

Эмгакциз итдан ёмон,
Ит тугул битдан ёмон.

Эринган элга сиғмас.

Эринган қиз эрдан қолар.

Эринганнинг оши пишмас.

Эринчоқ икки ишлар,
Охири бармоғини тишлар.

Эринчоқ,
Эринчоққа отасининг соқоли ўйинчоқ.

Эринчоқ эшикка чиқса, от ёллайди.

Эринчоқ қизни эрга бер,
Эр олмаса ерга бер.

Эринчоқни эр олмас,
Эр олса ҳам кўп қолмас.

Эринчоқнинг иши битмас,
Эпсизнинг — ҳожати.

Эринчоқнинг оғзини ит ялар.

Эринчоқнинг қўли етмас,
Қўли етса ҳам, иши битмас.

Эринчоқнинг қўли қисқа,
Эринмаганнинг — йўли.

Эшак юрар қатқоқда,
Маълум бўлар ботқоқда.

Юки енгил эшак ётағон бўлар.

Ялқов аш қуш бўлмас,
Қуш бўлса ҳам уча олмас.

Ялқов бўлса ўғлонинг,
Ердан нон термас.

Ялқов ётиб буюрар.

Ялқов ётолмайди, ётса туролмайди.

Ялқов хотинга бола — баҳона.

Ялқов — ўзига ёв.

Ялқов ўтирган ерида ўтин терар.

Ялқовлик, охири хўрлик.

Ялқовлик ёви — юмуш.

Ялқовнинг мақтаниши иш бошига боргунча.

Ялқовнинг оши — ёвғон.

Ялқовнинг қўли қўйнидан чиқмас.

Ўтлоқда бедана кўп,
Дангасада — баҳона.

Қолоқдан чўлоқ яхши.

Қўрқоқнинг кўзи катта,
Дангасанинг — сўзи.

Ҳар кунги ваъдабозликдан,
Бир кунги жонбозлик яхши.


Дурак много смеется,
Ленивый сон.

Счастье чуждо ленивому.

Это ерунда.

Устал от безделья,
Он доволен своими словами.

Безделье — это ерунда.

Бездельник не имеет лица,
Мясо в горшочках нет.

Ремесло бездельника — сплетни.

Язычок на талии завязывается.

Дыня Бемаза имеет много семян.

Без работы нет мудрости.

От Бога, который не дает, от охотника, который не дает.

Один найдет любовь, другой нет.

Собака, привязанная за шею, не годится для охоты.

Кстати, пака-пака,
Если есть работа, то пора.

Если говорить много, много,
Если вам нужна работа, найдите ее в Аштар Хан.

Если говорить много, много,
Если вы говорите работа, это больно.

Тень облака тоже бремя для ленивых.

Если дать работу ленивому человеку,
Он советует больше, чем твой отец.

Если дать работу ленивому человеку,
Научить вас мудрости.

Для ленивых порог кажется высоким.

У ленивого человека много дел,
Ты тихий.

Работа ленивого человека никогда не заканчивается.
Даже если наступит лето, зима не закончится.

Жизнь ленивого человека в раке крута.

Рвение ленивого человека истощается, когда работа сделана.

Мудрый — в одном месте,
Ленивый — везде.

Есть лето, есть зима,
Для ленивого нет работы.

Он лежит все лето,
Тренируйся всю зиму.

Кроме того, лошадь маленькая.

Будет лежачая кровать,
Это будет холодно.

Он остается лежать, он может бегать.

Спящий бык будет голоден.

Когда ты спишь, дождя не бывает.

На кровати нет жира.

Он не стоит на кровати.

Терпеть не могу лежащего.

Молодой человек нашел работу
Безработный — беда.

Когда дело доходит до работы, он хитер,
Когда он говорит, что это приготовлено, это готово.

Когда дело доходит до работы, мне больно, мой любимый.
Когда он говорит суп, у меня наготове большая ложка.

Работа аппетитная,
Ленивый человек избегает работы.

Работа становится хуже.
Лень — в голову.

Трудно работать,
Это пустая сумка для тех, кто этого не делает.

Он выбирает работу, которую не смог бы сделать.

Идти на работу — нет, идти обедать — товарищ.

На работу — хромой, к обеду — в гостях.

Он убегает с работы и разбегается.

Сбежал с работы — сбежал от еды.

Если вам это не нравится, вы не получите от этого удовольствия.

Неохотный жнец выбирает косу.

Если вам это не нравится, у вас нет собаки.

Собака, которой это не нравится, тоже не нравится.

Если вам это не нравится, вам не нравятся слова.

День с работой – Курбан-байрам,
Каждый день Курбан-байрам без работы.

Собака, у которой нет работы, поит.

Если у вас нет работы, найдите работу.

Ловит мух без труда.

Осел, у которого нет работы, — хулиган.

Нет бизнеса.

У кого нет работы, у того нет пропитания.

Уже поздно.

У меня нет бизнеса,
У Ошима нет моши.

Живи землей, ради которой ты работал,
Не получилось — извините.

рабочие моляры,
Необработанные каменные зубы.

Рабочие зубы,
Это не работает.

Дьявол смеется над невыполненной работой.

Если вы работаете, вы получите работу.
Если он безработный, он уйдет с работы.

Работа потеет на лбу,
Шея безработного.

Либо ребенок испортит работу, либо конопля испортит ее.

Моя голова без работы — это моя голова без еды.

Он трет подбородок без дела.

Безработному животному тоже скучно.

Деловое пожелание — если утро позднее,
Желание Эринчака — когда садится солнце.

Губы храброго юноши толсты,
У ленивого голова в крови.

кормить рабочего
Лень любит траву.

Работа приносит славу,
Лень — это проклятие.

Хлеб черствый — сахар,
Хлеб без труда — яд.

Тяжелая работа пойдет на пользу.
Суп без работы — камень.

Хлеб труда сладок,
Душа ленивца сладка.

Неработающее запястье – неуместное пожелание.

Никакая работа не делается без работы,
Руки Эринчак недостаточно.

Деньги, заработанные без труда, идут без учета.

Жизнь без работы — суп без соли.

Жизнь без работы — это воровство.

Без работы не едят мяса, едят вшей.

Невежественные и ленивые — отличная добыча для врага.

Голодный с открытым ртом к небу.Повар заболел на работе.

Не открывай рот на синеву
Не уклоняйтесь от честной работы.

Если лидер лежит в тени,
Хлопок остается на стебле.

Сансолар и мансал,
Кто будет кормить лошадь?

Пока вода остается на одном месте, все в порядке.

Вода упряма, человек еще упрямее.

Будет мокрым от воды,
Тяжелая работа будет отличной.

Со словами,
Нигде с работой.

Баковул для готового супа —
Он боится сироты.

Нет рая для ленивых,
Нет никакого ада, если он вернется.

Удачи Таралбедоду.

Сатана вонзает палку в того, кто стоит один.

Работай бесплатно, пока не останешься один.

Дайте суп тому, кто не стоит один
Дайте работу обеим рукам.

Терган — не производится.

Пока кожа труженика не выйдет наружу,
Вынуть душу нелюбимого.

Если горного козла оставить в покое, он умрет с голоду.

Сон — беззаботность, работа — удовольствие.

Кто спит, тому нет доли.

С Шаф-Шаф
Персики не попадают в рот.

Эль голодает.

Кто заботится о руке, тот не заботится о земле,
Это не нравится старику.

Хуже, чем собака без работы
Собака хуже воши.

Расплавленная рука не может его удержать.

Растаявшая девушка покинет землю.

Суп из топленого не варится.

Эринчак две работы,
Конец кусает палец.

Эринчок,
Борода отца Эринчокки — игрушка.

Эринчак подходит к двери и нанимает лошадь.

Отдай красивую девушку земле,
Если муж не берет, отдайте мужу.

Муж не получит удовольствия
Даже если он получит мужа, у него мало что останется.

Работа Эринчака бесконечна.
Эпсис нужен.

Собака облизывает рот Эринчака.

Руки Эринчак не хватает,
Даже если он занят, его работа не закончена.

У Эринчака рука короткая,
Путь неразгаданного.

Осёл идёт по колее,
Это будет известно на болоте.

Легкий ослик будет кроватью.

Нет ленивых птиц,
Даже птица не может летать.

Если ваш сын ленив,
Нет хлеба из земли.

Ленивый ложится.

Ленивец не может ни лечь, ни встать, если ляжет.

Ребенок — это оправдание для ленивой жены.

Ленивый — самодовольный.

Ленивый собирает дрова на своей земле.

Лень, в конце концов унижение.

Зло лени — работа.

До тех пор, пока хвастовство бездельника не осуществится.

Пища ленивого человека — каша.

У ленивого рука не выходит из груди.

На лугу много перепелов,
Ленивый — это оправдание.

Хромой лучше, чем хромой.

Глаза труса широко раскрыты,
Ленивый это слово.

Из ежедневного обещания,
Дневная храбрость — это хорошо.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz