Birlik va jamoatchilik haqida maqollar

Birlik va jamoatchilik haqida maqollar

Ayrilganni ayiq yer,
Bo’linganni bo’ri yer.

Ayrilgan yo’lda qolar,
Bo’lingan — do’lda.

Baliqning kuni ko’l bilan,
Botirning kuni el bilan.

Baraka — ko’pchilikda.

Beshning boshi bo’lgancha,
Oltining oyog’i bo’l.

Bizniki — xaltada,
Sizniki — o’rtada.

Bilganingni eldan ayama.

Bir kalla — kalla,
Ikki kalla — tilla.

Bir kishi ming kishi uchun,
Ming kishi bir kishi uchun.

Bir tovushni ko’p tovush yo’q qilar.

Bir ko’zlilar eliga borsang,
Bir ko’zingni qisib yur.

Bir tupursa, ne bo’lar,
El tupursa, ko’l bo’lar.

Bir o’zing dono bo’lguncha,
Ko’p bilan ahtnoq bo’l.

Bir qarg’a bilan qish kelmas.

Birdan ikki yaxshi,
Ikkidan uch yaxshi.

Birikkan kuch — kuch,
Birikmagan kuch — puch.

Birikmagan birlashmas.

Birlashgan daryo bo’lar,
Tarqalgan irmoq bo’lar.

Birlashgan yovni qaytarar.

Birlashgan kuch yengilmas.

Birlashgan — o’zar,
Birlashmagan — to’zar.

Birlik bor — tiriklik bor.

Birlikda baraka bor.

Birlikli uy — barakatli,
G’ovg’ali uy — halokatli.

Birliksiz kuch bo’lmas.

Doshqozonda pishgan osh xom bo’lmas.

Yettovdan birov — shayton.

Yolg’iz botir yovga yo’q,
Yolg’iz yigit dovga yo’q.

Yolg’iz daraxt o’rmon bo’lmas.

Yolg’iz yog’och pana bo’lmas.
Yolg’iz biyaga sova to’lmas.

Yolg’iz yog’och uy bo’lmas.

Yolg’iz itning hurgani bilinmas,
Yolg’iz kishining yurgani bilinmas.

Yolg’iz yigit alp bo’lar,
Alp bo’lsa ham, qalp bo’lar.

Yolg’iz yigit yov olmas.

Yolg’iz otning changi chiqmas,
Changi chiqsa ham dong’i chiqmas.

Yolg’iz tuya baqiroq bo’lar,
Yolg’iz bola yig’loq bo’lar.

Yolg’iz yurib yo’l topguncha,
Ko’p bilan yurib adash.

Yolg’iz uyda qozon qaynamas.

Yolg’iz qo’yning terisi po’stin bo’lmas.

Yolg’iz g’ozning uni chiqmas,
Yolg’iz qizning mungi chiqmas.

Yolg’izga yo’l uzoq.

Yolg’izlik kishi yurtida bilinar.

Yolg’izning yoyi yo’qolsa, topilmas,
Ko’pning o’qi yo’qolsa, topilar.

Jiyan-tog’a el bo’lmas,
Yakka tomchi sel bo’lmas.

Ikki odam — bir odamning tangrisi.

Ikki sirtlon bir sirtlonning sirtin yirtar.

Ikki sichqon biriksa,
Yo’lbars quyrug’in kertar.

Ikki qo’l qilgan ishni
Bir qo’l qilolmas.

Ikkovga birov botolmas,
Otliqqa yayov yetolmas.

Indama ko’pga,
Yiqitadi cho’pga.

Inida yotganni el topar.

Yo’ldan chiqsang chiq, eldan chiqma.

Yo’qotganingni ko’pdan so’ra.

Ko’kka boqma, ko’pga boq.

Ko’p biriksa, tog’ qular.

Ko’p tikilsa, tog’ qular.

Ko’p duosi ko’l bo’lur.

Ko’p yoyilsa, yo’q topilar.

Ko’p ko’makka yaxshi,
Oz — barakka.

Ko’p ko’padi,
Oz cho’kadi.

Ko’pda karam bor.

Ko’pdan ayrilgan ozar,
Ko’pga qo’shilgan o’zar.

Ko’pdan ko’p aql chiqar.

Ko’pdan quyon qutulmas.

Ko’plashgan yov qaytarar.

Ko’pni demay kul bo’ldim,
G’am-g’ussaga mo’l bo’ldim.

Ko’pni yomonlagan ko’milar.

Ko’pni yomonlagan ko’muvsiz qolar.

Ko’pni yomonlaganning o’zi yomon.

Ko’pni sevgan birni sevmas.

Ko’pning ishi yitmas,
Ozning ishi bitmas.

Ko’pning kuchi — karomat.

Ko’pning kuchi ko’lday,
Ko’chib yurgan yelday.

Ko’pning ko’lankasi — oltin.

Ko’pning rizqi — ko’l.

Ko’pning qo’li ko’p.

Ko’pning qo’li ham to’g’ri,
Yo’li ham to’g’ri.

Ko’pning haqi yetimning haqidan yomon.

Ko’pning haqi — to’pning o’qi.

Ko’pchilik bir mushtdan ursa, o’ldirar,
Bir burdadan bersa, to’ydirar.

Ko’pchilik qo’l — unumi mo’l.

Ko’pchilik ko’pirsa, qulatar,
Ko’pchilik supursa, sulatar.

Ko’pchilik qo’lda unum ko’p.

Otangning oti o’zguncha,
Ovulingning toyi o’zsin.

Oshdan qolsang ham, ko’chdan qolma.

Rahbar kelar-ketar, omma qolar.

Suvning oqishiga qara,
Xalqning xohishiga qara.

Suruv oqsoqsiz bo’lmas.

Suruvdan qolgan surinib o’lar.

Tegishmagin ko’pga,
Teng bo’lasan cho’pga.

To’pdan chiqsang ham, ko’pdan chiqma.

Uzoq bo’lsa ham, yo’l yaxshi,
Yomon bo’lsa ham, el yaxshi.

Uyiga sig’magan eliga sig’mas.

Ulovim yo’q deb, ko’chdan qolma.

Ulug’ga suyangancha, elga suyan.

Xalq aytgani — haq aytgani.

Xalq aytmas,
Xalq aytsa, hech qaytmas.

Xalq aytsa, elab aytar,
Haq so’zni bilib aytar.

Xalq bor yerda haqlik bor.

Xalq degan xoli ketmas.

Xalq ishi — haq ish.

Xalq kuchiga to’g’on yo’q.

Xalq meniki dema,
Sen — xalqniki.

Xalq puflasa, bo’ron bo’lar,
Xalq tepinsa — zilzila.

Xalq tinchligin buzgan omon qolmas.

Xalq — tosh, amaldor — suv.

Xalq xohlasa tuzishni,
Hojati yo’q cho’zishni.

Xalq g’azabi — xudo g’azabi.

Xalq qarg’asa, xor bo’lasan,
Xalq qo’llasa, bor bo’lasan.

Xalq qo’zg’alsa — daryo.

Xalq hukmi — haq hukmi.

Xalqdan ajralganning yuzi qora bo’lar,
Yurtdan ajralganning so’zi ado bo’lar.

Xalqni xon ham yengolmas.

Xalqqa suyansang, bo’lasan,
Xalqdan chiqsang, so’lasan.

Xalqqa xiyonat qilding,
O’zingga jinoyat qilding.

Egri bitganni el to’g’rilaydi.

El bilan bo’lgan yutar,
Eldan ajralgan yitar.

El bilan kesilgan barmoqdan qon chiqmas

El bolasi bo’lolmagan
El og’asi bo’lolmas.

El boqsa, baxting kular,
El boqmasa, taxting qular.

El bo’lmasa er bo’lmas.

El ishiga erinma,
Ish qildim deb kerilma.

El kuchi — sel kuchi.

El nazar qilmasa,
Eshak bozoriga ham dallol bo’lolmaysan.

El og’zi — elak, gap turmas.

Ei sevganga yer ko’p.

El senga etsa nadomat,
Dunyoda turolmassan salomat.

El suygani — er suygani.

El so’zi — dil so’zi.

El — erning sinchisi.

El o’g’risiz bo’lmas,
To’qay — bo’risiz.

El qadrini bilmagan,
Har baloga yo’liqar.

El bilan bo’lgan yigit,
Har balodan qutular.

El qadrini bilmaydi,
El ichida yomonlar.

El qulog’i — ellik.

El qo’zg’alsa, taxt qo’zg’alar.

Elga kengashgan ozimas.

Elga kirgil elingcha,
Suvga khgil belingcha.

Elga ma’qul — senga ma’qul.

Elga navbat — erga navbat.

Elga suyangan elanmas.

Elga qilma xiyonat,
Turolmassan salomat.

Eldan ayrilganni bo’ri yer.

Eldan oshma, eldan qolishma.

Eling o’g’ri bo’lsa, o’g’ri bo’l,
Bo’ri bo’lsa, bo’ri bo’l.

Erdan er o’zsa ham, eldan o’zolmas.

Eri bo’lib, erga borgan — bet qorasi,
Eli bo’lib, elga borgan — yurt to’rasi.

Erning ishi el bilan.

Erning kuchini el sinar.

Erning otini el chiqarar.

Erning so’zi — elning so’zi.

Yurt bilan kelgan aza ham — to’y.

Yurt desa, yugurib ishla.

Yayovning changi chiqmas,
Yolg’izning — uni.

Yakka o’tin yolborsang, yonmas.

Yakkaning yori xudo,
Bo’lmasa eldan judo.

Yaxshi rahbar yo’l qurar,
Yomon rahbar yo’l buzar.

Yaxshi rahbar elni o’ylar,
Yomon rahbar hovli bo’ylar.

Yaxshi rahbar yurtga rohat keltirar,
Nodon rahbar yurtga «mehmon» keltirar.

O’z bilganingda bo’lma,
El bilganidan qolma.

O’zi uchun uxlagan,
Birov uchun tush ko’rmas.

O’zim bo’lay dema, o’zgalar g’amini ye.

O’zim degan o’zaksiz ketar.

O’zim degan o’rdan chiqmas.

O’t bilan o’ynashmoq tentakning ishi,
Yurt bilan o’ynashmoq ahmoqning ishi.

Qirq uydan etak to’lar.

Qomatiga ishongan qaddini bukib ketadi,
Ko’pchilikka ishongan maqsadiga yetadi.

Qo’lidan ish kehnagan ma’raka buzar.

G’oz to’dasi yo’lboshchisiz uchmas.

Har ish qilsang, el bilan kengash.

Har kim o’z qarichi bilan o’lchar.

Hashar borsam bitar,
Ingranib kunim o’tar.

Hashar — elga yarashar.

Hashar qildim — uy qurdim,
Unda ko’p hikmat ko’rdim.


Место потерянного медведя,
Разделенная волчьей землей.

Он остается на потерянной дороге,
Разделил — в град.

Рыбный день с озером,
День героя на руку.

Барака в большинстве.

Пока первая пятерка,
Будь золотой пяткой.

Наши — в мешке,
Твой посередине.

Не пропустите то, что вы знаете.

Одна голова — голова,
Две головы — золото.

Один человек на тысячу человек,
Тысяча человек на одного человека.

Один звук уничтожает множество звуков.

Если ты попадешь в руки к одноглазому,
Зажми один глаз.

Что будет, если плюнуть,
Если рука плюнет, будет озеро.

Пока ты мудр,
Будьте умны со многим.

Зима не приходит с вороной.

Два хороших сразу,
Лучше три из двух.

Комбинированная мощность — мощность,
Неподключенное питание бесполезно.

Неограниченные слияния.

Будет единая река,
Будет рассеянный поток.

Возвращает объединенного зверя.

Объединенная сила непобедима.

Комбинированный — взаимный,
Не едины — чисты.

Есть единство — есть жизнь.

В единстве есть благословение.

Одинокий дом — зажиточный,
Шумный дом губителен.

Без единства нет силы.

Суп, приготовленный в духовке, не будет сырым.

Один из семи — дьявол.

Нет одинокого воина,
Одинокий юноша не ссорится.

Само по себе дерево не является лесом.

Одного деревянного укрытия не будет.
Одно только пиво не полно овса.

Одного деревянного дома не будет.

Неведом лай одинокой собаки,
Неизвестно, кто шел один.

Одинокий юноша будет альпийцем,
Даже если это Alpine, это будет ложью.

Один молодой человек не может быть охотником.

Пыль одинокого коня не выходит,
Даже если пыль выйдет наружу, она не прославится.

Одинокий верблюд будет кричать,
Одинокий ребенок будет плакать.

Пока я не найду способ ходить один,
Кочует со многими.

Котелок не кипит дома один.

Только с овечьей шкуры не содрать кожу.

Один гусь его не выпустит,
Одна девушка никогда не выйдет на улицу.

Только дорога длинная.

Одиночество известно на родине.

Если лук одинокого потерян, его не найти,
Если стрела многих потеряется, она найдется.

Мои племянница и племянник ничего не могут с собой поделать,
Не будет ни единой капли потопа.

Два человека — бог одного человека.

Две гиены разрывают поверхность одной гиены.

Если две мыши сойдутся,
Тигр отрезает себе хвост.

Работа, сделанная двумя руками
Одной рукой нельзя.

Никто не может погрузиться в двоих,
Всадник не может идти.

Индама много,
Он падает на землю.

Он находит ту, что лежит в гнезде.

Если уйдешь с дороги, уйди, не заблудись.

Спросите давно, что вы потеряли.

Не смотри на небо, смотри на многих.

Если накопится слишком много, гора рухнет.

Если смотреть слишком много, гора упадет.

Многие молитвы будут озерами.

Если он распространится слишком сильно, он исчезнет.

Хорошо для большой поддержки,
Оз — баракка.

Многие,
Он немного тонет.

Есть много капусты.

Давно потерянное горе,
Добавлено умножение.

Это имеет большой смысл.

Долго от кроликов не могут избавиться.

Многие охотники возвращаются.

Не говоря много, я поседел,
Меня охватило горе.

Захоронения, которые унизили многих.

Кто оставит многих, тот останется без погребения.

Кто обижает многих, тот сам зол.

Кто любит многих, тот не любит одного.

Многие не теряют работу,
Работа Оза не закончена.

Сила многих — пророчество.

Сила многих подобна озеру,
Как движущийся ветер.

Тень многих — золото.

Пищей многих является озеро.

У многих много рук.

Права и рука многих,Путь тоже прямой.

Права многих хуже прав сироты.

Право многих является осью шара.

Большинство людей бьют и убивают,
Если даст бурду, будет доволен.

У большинства рук много.

Когда много пены, она рушится,
Если большинство людей подметают, они поливают.

Большинство ручных урожаев в изобилии.

Пока имя твоего отца не изменится,
Пусть свадьба вашей деревни состоится.

Даже если вы скучаете по супу, не скучайте по нему.

Лидер приходит и уходит, толпа остается.

Посмотри на поток воды,
Посмотрите на волю народа.

Стадо не будет хромым.

Остальное стадо будет ползать и умирать.

Не трогай слишком много,
Ты будешь равен соломинке.

Даже если вы сойдете с мяча, не уходите слишком долго.

Дорога хороша, хоть и длинна,
Даже если это плохо, рука хорошая.

Не помещается в руке, которая не помещается в доме.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.

Опирайся на ветер, полагайся на великое.

То, что говорят люди, — правда.

Люди не говорят,
Если люди так говорят, они никогда не вернутся.

Когда люди говорят, они плачут,
Он говорит правду со знанием дела.

Где люди, там и справедливость.

Народ не уйдет.

Народный труд — это настоящий труд.

Нет плотины на власти народа.

Не говори, что люди мои,
Ты принадлежишь людям.

Если народ дунет, будет буря,
Если людей пинать — землетрясение.

Тот, кто нарушает покой людей, не выживет.

Народ камень, чиновник вода.

Если люди хотят творить,
Нет необходимости растягиваться.

Гнев людей — это гнев Божий.

Когда народ проклинает, ты будешь унижен,
Если люди используют его, он будет у вас.

Если люди двигаются — река.

Вердикт народа есть приговор истины.

Лицо того, кто отделится от народа, будет черным,
Слово того, кто покинет землю, будет исполнено.

Хан не может победить народ.

Если вы будете полагаться на людей, вы будете,
Если вы выйдете из толпы, вы спросите.

Ты предал народ,
Вы совершили преступление против себя.

Кривая выпрямляется вручную.

Глотая рукой,
Отдельно от руки.

Отсутствие кровотечения из порезанного пальца руки

Эль не мог иметь ребенка
Он не может быть братом.

Если ты посмотришь на свою руку, ты будешь счастлив,
Если вы этого не сделаете, ваш трон падет.

Без рук нет земли.

Не будь ленивым,
Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.

Сила рук — сила наводнения.

Если рука не смотрит,
Вы даже не можете быть посредником на ослином рынке.

Рот — это сито, не говоря уже о том.

Есть много места для любви.

Эль сенга этса надомат,
Если ты не выносишь мир, будь здоров.

Эль суйгани — эр суйгани.

Слово рука есть слово языка.

Рука – испытатель земли.

Без вора,
Тугай — волк.

Не зная цены руке,
Он попадает во все неприятности.

Парень с рукой,
Коробки от каждого мяча.

Эль не знает цены,
Плохие в руках.

Ухо руки пятьдесят.

Когда рука движется, трон движется.

Эльга не советник.

Когда вы входите в реку,
Что касается воды.

Эльга любит тебя.

Ход Эльги — повернуться на землю.

Эльга Суянган Эланмас.

Предательство руки,
Вы не можете этого вынести.

Волк ест потерянное.

Не переусердствуйте, не переусердствуйте.

Если твоя рука вор, будь вором,
Если есть волк, будь волком.

Даже если земля потеряна, ее нельзя потерять.

На землю пошла как муж — черное лицо,
Эли, ушедший к реке, является главой страны.

Земля работает вручную.

Сила земли проверяется руками.

Он вытаскивает земного коня.

Слово земли — слово народа.

Траур, пришедший с землей, — это тоже свадьба.

Если так говорит страна, беги и работай.

Пыль пустыни,
Один — он.

Если вы попросите одних дров, они не сгорят.Единственный полубог,
В противном случае вы проиграете.

Хороший лидер ведет путь,
Плохой лидер испортит путь.

Хороший лидер думает о руке,
Плохой лидер вырастает высоким.

Хороший лидер делает страну счастливой,
Невежественный руководитель приводит в страну «гостя».

Не будь, когда знаешь,
Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.

Спит для себя,
Он никому не снится.

Не будь собой, позаботься о других.

Самость уйдет без следа.

Это не приходит из ниоткуда.

Играть с огнем — дело дурака,
Играть со страной — глупая затея.

Сорок домов будут заполнены.

Изгибает талию, веря в свой рост,
Достигает цели, в которую верят многие.

Кампания, которая вышла из-под контроля, разрушит кампанию.

Стая гусей не полетит без проводника.

Что бы вы ни делали, консультируйтесь вручную.

Все меряют своим возрастом.

Если я пойду на хашар, он закончится,
Мой день пройдет в трауре.

Хашар подходит для ветра.

Я сделал хашар – построил дом,
Я увидел в нем много мудрости.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz