Botirlik va mardlik haqida maqollar

Botirlik va mardlik haqida maqollar

Alp — otadan, zot — onadan.

Alp — enadan, tulpor — biyadan.

Arslon bolasini tutmoq uchun
Arslon uyasiga kirmoq kerak.

Arslon izidan qaytmas,
Yigit — so’zidan.

Arslonning bo’kirgani — sichqonning o’lgani.

Arslonning o’ligi — sichqonning tirigi.

Bedana botir bovdan yer,
Botir yigit yovdan yer.

Bir boshga — bir o’lim.

Bir yigit — bir elga rizq.

Bir kun — tug’ilmoq,
Bir kun — o’lmoq.

Bitmas ishning boshiga,
Botir kelar qoshiga.

Botir botir emas,
Jon saqlagan — botir.

Botir botqoqdan ham o’tar,
Qatqoqdan ham.

Botir boshga balo tegmas.

Botir baqqollik qilmas,
Qo’rqoq qochib qutulmas.

Botir yovda bilinar,
So’zchi — dovda.

Botir yovsiz bo’lmas.

Botir joni sabildir,
Yomon joni azizdir.

Botir ishning boshida,
Yaxshi kelar qoshiga.

Botir miltiqsiz bo’lmas,
Baliq — qiltiqsiz.

Botir yarasiz bo’lmas.

Botir o’lsa, nomi qolar,
Nomard o’lsa, nimasi qolar.

Botir o’lsa, yapaloq bosh ko’tarar.

Botir o’rtoq — boy o’rtoq.

Botir qiyinni yengar,
Nomard bo’yinni egar.

Botir qilichsiz ham botir.

Botirga yaroq hojat emas.

Botirga ham jon kerak.

Botirdan «botir» chiqsa, otasi bilan olishar.

Botirdan o’lim ham qo’rqar.

Botirlik shahar olar.

Botirning kulgani — elning kulgani.

Botirning mushti — ishongan do’sti.

Botirning mushti ham yarog’.

Botirning qoni chiqquncha,
Qo’rqoqning joni chiqar.

Botirsingan yigitni
Yov kelganda ko’ramiz.

Chechansingan yigitni
Dov kelganda ko’ramiz.

Buzilgan elni botir tuzatar.

Dovni yenggan botir emas,
Yovni yengan botir.

Yov qochsa, botir ko’payar.

Yovdan qo’rqqan yovga do’st,
Elni suygan — elga.

Yovni ayagan yara yer,
Kaltagini sara yer.

Jasur bo’lsang, yov qaytar.

Jasur bo’lsang, yovga chop.
Jasur jangda sinalar.

Jasur jangdan qo’rqmas,
Yovdan sira hurkmas.

Itni ovga borganda sina,
Yigitni — yovga borganda.

Yigit joni — bitta,
Qiz joni — qirqta.

Yigit ishi bichuvda bilinar,
Tuya — suv kechuvda.

Yigitning botirini maydonda sina.

Yigitning sarasi yov bosganda bilinar.

Yo’lbarsni yenggan emas, jahlni yenggan — botir.

Ko’z — qo’rqoq, qoi — botir.

Ko’p qayg’urdim, sil boidim,
Ko’p yalindim, qui boidim.

Mergan ovda bilinar,
Botir — yovda.

Mullali ovul — qo’rqoq,
Baxshili ovul — botir.

Noshud ketganda maqtanar,
Botir — qaytganda.

Odam safarda bilinar,
Botir — xatarda.

Ot bilan qurol ega tanlamas.

Ot hurkkan yeridan o’tmas,
Er — qo’rqqan yeridan.

Savdo g’avg’osiz bo’lmas,
Polvon — gavdasiz.

Savlat desang, menda bor,
Ammo jahon menga tor.

Sen qo’rqmasang, yov qochar.

Sendan qo’rqqanim — qora qo’ydan qo’rqqanim.

So’z botirligi tilda,
Er botirligi belda.

Tegirmonda tug’ilgan sichqon
Momaqaldiroqdan qo’rqmas.

Tiz cho’kib yashaguncha,
Tik turib o’lgan yaxshi.

Tilingni botir qilma,
O’zingni botir qil.

Tortishgan — er,
Tortishmagan — qora yer.

Tog’ni baland dema,
Talab qilsang, chiqasan.

Yovni kuchli dema,
G’ayrat qilsang, yiqasan.

Tulkidan sher chiqmas,
Qo’rqoqdan er chiqmas.

Xoin qoni chelakka tomar,
Botir qoni — yurakka.

Chiyki terini it tortar,
Chiyki erni yov tortar.

Cho’chigan cho’qmor ko’tarar.

Sher bolasi ovni yengar,
Er bolasi — yovni.

Sher izini it bosmas.

Sher himmati — bilak,
Er himmati — yurak.

Sherni er yengar,
Erni sher yengolmas.

Sherning urg’ochisi ham sher.

Sherning o’hgi ham ot hurkitar.

Er bolasi erday bo’lar.

Er bo’l, er bo’lmasang,
Qora yer bo’l.

Er yigitga tosh ham qurol.

Er yigitni yov ustida ko’r.

Erga navbat — sherga navbat.

Erdan er tug’ilar,
Nordan — nor.

Erlik bilakda emas, yurakda.

Erlikda xo’rlik yo’q.

Erning yuragi — sherning yuragi.

Eshakning qo’rqog’i suvdan o’tmas.

Yuz qarg’aga — bir shunqor.

Yuz qo’rqoqdan bir botir afzal.

Yurakda bo’lsa, bilakda bo’lar.

Yalingan qo’rqoq emas,
Yoqalashgan qo’rqoq.

Yantoqdan atir chiqmas,
Qo’rqoqdan — botir.

O’zing botir bo’lsang
Qurolning keragi yo’q.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz