Buzoq, echki va qo’zi — O‘zbek xalq ertagi

Bor ekanda yo’q ekan, bir dangasa bor ekan, hech ishga tobi yo’q ekan. U hatto shu daraja dangasa ekanki, kunga chiqib o’tirishni ham xushlamas ekan.
Uning birgina xotinidan boshqa hech kimi yo’q ekan. Bahor kelib, o’tlar ko’karib, yozning issiq kunlari kelmasdan boylar o’z mollari bilan yaylovga ko’chib ketar ekanlar. Hech qanday moli bo’lmasa ham dangasa xotini bilan ularga ergashib ko’chib keta berar ekan.
Bir qancha vaqt o’tgach, dangasaning xotini har kimning ishini qilib, bir oz pul topibdi.
Kunlardan bir kun dangasaning xotini topgan pulini berib, aytibdi:
— Biz ham mol qilib, yaylovga ko’chib boraylik, bozordan bir mol sotib oling.
Dangasa bozorga tushib katta hayvonlardan sotib olishga puli ozlik qilibdi, yurib-yurib oxiri bir qo’tir uloqni sotib olibdi.
Yana bir hafta o’tgandan keyin dangasaning xotini uning qo’liga: «mol oling», deb yana bir oz pul beribdi.
Dangasa bozorga borib bir qo’tir qo’zi sotib olibdi.
Yana bir hafta o’tgandan keyin dangasaning xotini uning qo’liga yana pul berib:
— Bozordan bir mol sotib oling, — debdi. Dangasa bozorga borib, bir qo’tir buzoq sotib olibdi.
Shu orada bahor kiribdi. Boylar mol-hollari bilan yaylovga ko’cha boshlabdilar.
Dangasa olib kelgan mollariga qaramay, xotini bilan boylarga qo’shilib ko’chib keta beribdi. Xotini ham «molimiz boylarning mollari ichida yurgandir», deb xotirjam bo’lib keta beribdi. Dangasaning qishi bilan yashagan joyida ham o’tlar chiqib, oradan ko’p vaqt o’tmay uning qarovsiz qolgan mollari semirib ketibdi. Endi buzoq buqa, uloq serka, qo’zi qo’chqor bo’libdi. Uchalasi kunda birga o’tlab kelib uyda yota beribdi.
Kunlardan bir kuni uyga bo’ri kirib qolibdi.
Ularni ko’rib o’ziga uch kunlik ovqat deb mo’ljallab xursand bo’lib, ashula aytibdi:
Dingirdik-dingirdik
Buzoqcha ham bir kunlik
Dingirdik-dingirdik
Uloqcha ham bir kunlik.
Dingirdik-dingirdik
Qo’zichoq ham bir kunlik.
Shunda aqlli buzoq o’ylab turib, bo’riga bir siyosat qilib ko’rmoqchi bo’libdi: Buzoq turib:
— Echki, sen eshikni to’s, qo’y, sen teshikni to’s, — deb buyruq beribdi.
Buzoq tilini chiqarib bo’kira bergandan keyin, bo’ri qo’rqib ketibdi, nima qilishini bilmay, uydan yugurib chiqib qochib ketibdi.
Bo’ri shoshilib qochib ketayotganida sakkizta bo’ri bir erda to’planib turgan ekan. Ulardan biri:
— Ey, og’ayni, nimaga qochib ketayotibsan? — deb so’rabdi.
Bo’ri:
— Mana bu erda buzoq-buqa, serka-taka, qo’zi-qo’chqor uchovi meni o’rtaga olib qolgan edilar, arang ularning oldidan qochib ketayotibman, chaqqonlik va abjirlik qilib qochib qoldim, bo’lmasa, o’lar edim, — debdi.
Bo’rilar aytibdi:
— Shoshma, bizni ularning oldiga boshlab bor, ularni bir eylik.
Dangasaning mollari ham bo’rilarning to’dalanib kelishini bilib, o’zlarini panaga olibdilar. Hovlida bir tup o’rik bor ekan. U o’rikning ayrisiga echki bilan qo’zi buzoqni bir amallab ko’tarib chiqazib qo’yibdilar. Uning ketkdan shu o’rikka qo’zi keyin echki chiqib yashirinibdi.
Birdan hovliga to’qqiz bo’ri kirib kelibdi. Bo’rilar uyni, molxonani qarab, qidirib-qidirib buzoq, echki, qo’shni topolmay, boshlab kelgan bo’rini «bizni aldading», deb koyibdilar. Qochib borgan bo’ri:
— Xuddi mana shu erda ko’rgan edim, — deb ularni ishontiribdi.
To’qqiz bo’ri o’rik ostiga to’planib fol ochibdilar. Shu payt o’rik ustidagi buzoq shoxga o’rnashib turolmay sekin-sekin og’a boshlabdi.
Shunda buzoq asta-sekin:
— Ey, og’ib ketyapman, og’ib ketyapman, — debdi. Echki:
— Tilingni tishla, tilingni tishla! — debdi. Axiri buzoq o’rnashib turolmay gumbillab fol ochayotgan bo’rilar ustiga ag’anab tushibdi. Echki bo’lsa, o’rik ustidan turib:
— Fol ochganini ushla, fol ochganini ushla! —deb baqiribdi.
To’qqiz bo’ri qo’rqib, to’qqiz yoqqa qochibdi. Bo’rilar qochib, borib-borib bir erga to’planibdilar. Eson-omon qutulganlari uchun shodlanib bir-biriga:
— Folchisini ushla, deb baqiradi, ular bizning folchimizni ushlab olgandan so’ng avlod-ajdodimizni qo’ymay quritar edi. Yaxshiki vaqtida qochib qoldik, endi boshqalarga ham aytaylik, bu erlarga hech kelmasinlar, — deyishib jo’nab qolishibdi.
Dangasaning mollari bo’rilardan sog’-salomat qutulib, semirib, xursand bo’lib yuribdilar.
Kunlardan bir kuni dangasaning xotini:
— Ey, bizning mollarimiz bor edi, ular qayoqda qoldi? — deb so’rabdi.
Keyin er-xotin mollarini qidirib yo’lga tushibdilar. Dangasaga ham g’ayrat kiribdi.
Ular o’z hovlilariga kelib ko’rsalar, mollari o’tlab yurgan ekan. Shu bilan er-xotin ham molga ega bo’lib murod-maqsadiga etgan ekan.


Если есть, то нет, если есть лентяй, нет работы. Он настолько ленив, что даже не хочет выходить на улицу в течение дня.
У него нет никого, кроме одной жены. Когда приходит весна, трава зеленеет, и до наступления жарких летних дней богатые люди переходят на пастбища со своим скотом. Несмотря на то, что у него не было денег, он и его ленивая жена последовали за ними и переехали.
Через некоторое время жена ленивца заработала немного денег, выполняя работу всех.
Однажды жена ленивца отдала заработанные деньги и сказала:
— Давайте заведем скот и переедем на пастбище, купим корову на рынке.
Ленивый человек пошел на рынок и потратил немного денег, чтобы купить больших животных.
По прошествии еще недели жена ленивца протянула ему еще немного денег, сказав: «Возьми товар».
Ленивый пошел на рынок и купил барашка.
Еще через неделю жена ленивца снова протянула ему деньги:
«Купите немного товаров на рынке», — сказал он. Ленивый пошел на рынок и купил теленка.
Тем временем пришла весна. Богатые со своими товарами начали дорогу на пастбище.
Несмотря на богатство, которое он принес, ленивый мужчина и его жена ушли с богатыми. Его жена тоже спокойно сказала, что «наша собственность принадлежит к собственности богатых». Даже в том месте, где ленивец жил зимой, росла трава, и вскоре его заброшенный скот откормился. Теперь теленок — бык, коза — коза, а ягненок — баран. Все трое пришли пастись вместе и ночевали дома.
Однажды в дом зашел волк.
Увидев их, он с радостью ел их три дня и спел песню:
Мы просили и просили
Телёнку тоже один день
Мы просили и просили
Козерогу также исполнился один день.
Мы просили и просили
Ягненку тоже один день.
Тут подумал умный теленок и попытался подшутить над волком: Теленок встал:
«Коза, ты загораживай дверь, овца, ты затыкай дыру», — приказал он.
После того, как теленок высунул язык, волк испугался и убежал из дома, не зная, что делать.
Когда волк в спешке убегал, в одном месте собралось восемь волков. Один из них является:
— Эй, брат, почему ты убегаешь? он спросил.
Волк:
«Тут теленок, бык, олень, ягненок и баран попали мне в середину. Я едва успел от них убежать, — сказал он.
Волки сказали:
— Не спеши, веди нас к ним, съедим их.
Скот ленивца тоже укрылся, когда узнал, что волки придут стаями. Во дворе куча абрикосов. Они подняли козу, ягненка и теленка на ветку абрикосового дерева. После этого коза вышла и спряталась.
Внезапно во двор вошли девять волков. Волки смотрят на дом, на сарай,Они искали теленка, козла, и не могли найти соседа, поэтому они оставили волка, который их водил, сказав: «Вы нас обманули». Волк, который убежал:
«Я видел то же самое здесь,» заверил он их.
Девять волков собрались под сливовым деревом и открыли состояние. В этот момент теленок на сливе не выдержал на ветке и стал медленно есть.
Затем теленок медленно:
«Эй, я сбиваюсь с пути, я сбиваюсь с пути», — сказал он. Козел:
«Прикуси свой язык, прикуси свой язык!» он сказал. В конце концов теленок не выдержал и упал на волков, которые сколачивали состояния. Если это коза, встань над сливой:
— Лови гадалка, лови гадалка! он крикнул.
Девять волков испугались и разбежались в девяти направлениях. Волки разбежались и собрались в одном месте. Радуясь своему благополучному спасению, они сказали друг другу:
— Он кричит: «Возьмите свою гадалка, после того, как они завладеют нашей гадалкой, они будут истреблять наших потомков без остановки». К счастью, мы вовремя убежали, теперь давайте скажем другим, чтобы они не приходили в эти земли», — сказали они и ушли.
Скот ленивца благополучно избежал волков, разжирел и гулял счастливо.
Однажды жена ленивца:
— Эй, у нас были товары, куда они делись? он спросил.
Затем пара отправилась на поиски своего товара. Энтузиазм проник даже в ленивых.
Когда они пришли во двор, их скот пасся. Этим пара получила имущество и добилась своей цели.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: