Olovda birinchi yonadiganlar — Islomiy hikoya

Valid ibn Abu Valid va Abu Usmon al-Madaniydan Uqba ibn Muslim rivoyat qiladi:
“Bir safar Madinaga borganimda xalqning bir odam atrofida to‘planganini ko‘rib:
— Bu  odam kim? — deb so‘radim.
— Abu Hurayra, — deyishdi.
Shundan so‘ng uning yoniga borib o‘tirdim. Abu Hurayra yig‘ilganlarga va’z aytardi. So‘zlarini tugatganidan so‘ng, jamoat tarqalgach, unga:
— Alloh roziligi uchun, agar Janobi Payg‘ambarimizdan eshitib, xotirangda yaxshi saqlangan hadis bo‘lsa, menga aytib ber, — dedim.
Abu Hurayra:
— Mayli, Rasuli akramdan eshitgan va yaxshi eslaydiganim bir hadisni aytaqolay, — dedi-yu, hushidan ketib, yerga yiqildi. Anchadan keyin o‘ziga kelib, yana:
— Janobi Rasulullohdan eshitgan va yaxshi eslaydiganim bir hadisni senga aytib beray, dedi-yu, takror behush holda yiqildi.
TaHin o‘ziga kelgach:
— Ha, ha, senga Payg‘ambarimizning o‘zlari bilan mendan bo‘lak biror kimsa yo‘qligida aytgan hadislarini so‘zlayin, — dedi va bu safar yanada qattiqroq behush bo‘lib, yuzi bilan yerga yiqildi.
Uni yelkalaridan ushlab, ko‘kragim bilan suyadim. Nihoyat hushyor tortib, yuz-ko‘zini ishqalaganidan so‘ng, quyidagilarni aytdi:
— Payg‘ambarimiz, sollallohu alayhi va sallam, o‘shanda marhamat qildilarki, Alloh taolo qiyomat kuni hammani hisob-kitob qiladi. To‘planganlar tiz cho‘kkan ko‘yi, navbatini kutadilar. Eng avval uch toifa odam chaqiraladi: Qur’onni ko‘kragida jamlagan kishi, mol-dunyosi ko‘p bo‘lgan kishi va shahid bo‘lgan kishi.
Alloh taolo Qur’onni yod olgan kishidan:
— Payg‘ambarga nozil etilganlarni senga o‘rgatmadimmi? — deb so‘raydi.
— Menga bildirding, yo Rab.
— Senga o‘rgatilgan ilmga muvofiq harakat qildingmi?
— Ha, yo Rabbim! Men kecha-kunduz Senga ibodat qilardim.
Alloh taolo:
— Yolg‘on gapiryapsan, — deydi.
— Sen yolg‘on gapiryapsan, — deyishadi farishtalar ham.
Alloh taolo:
— Boshqalarning: “Falonchi o‘qigan odam, ilmli”, deb maqtashlari uchun o‘qib-o‘rgangan eding. Seni shunday deyishdi ham, — deydi.
Undan keyin mol-dunyosi ko‘p bo‘lgan kishi o‘rtaga olib chiqiladi. Alloh taolo undan:
— Men senga yetarlicha mol-dunyo bermadimmi, hatto hech kimga muhtoj bo‘lmaydigan darajada seni boy qilib qo‘ymadimmi? — deb so‘raydi.
— Ha, yo Rabbiy, — deya javob beradi u odam.
Alloh taolo:
— Senga berilgan molni nima qilding, qanday sarflading? — deb so‘raydi.
— Qarindoshlik haqlariga rioya etdim, sadaqa qildim, muhtojlarga yordam berdim.
Alloh taolo:
— Yolg‘on gapiryapsan, — deydi.
Farishtalar ham:
— Yolg‘on gapiryapsan, — deyishadi.
Alloh taolo:
— Sen “Odamlar meni saxiy deb atasin” deya shunday qilarding. Seni shunday atashdi ham.
Shundan so‘ng shahid bo‘lgan kishi olib kelinadi. Janobi Haq undan:
— Sen nima uchun o‘ldirilding? — deb so‘raydi.
— Yo Rabbiy, Sening yo‘lingda qurbon bo‘ldim.
Alloh taolo unga:
— Yolg‘on aytyapsan, — deydi.
— Yolg‘on so‘zlayapsan, — deyishadi farishtalar ham.
Alloh taolo unga deydi:
— Mening amrimni ado etish uchun emas, odamlarning: “Falonchi jasur ekan” deyishlari uchun kurashding. Odamlar  seni shunday deyishdi-ku”.
Abu Hurayra, roziyallohu anhu, davom etib, aytdiki: “Janobi Payg‘ambarimiz, sollallohu alayhi va sallam, shundan keyin, mening tizzamga urib:
— Ey Abu Hurayra, qiyomat kuni Allohning maxluqlaridan jahannam olovida birinchi yonadiganlari ana shu uch odamdir, — dedilar”.

***

Abu Usmon al-Madaniy rivoyat qiladi: A’lo ibn Abu Hakim shunday dedilar:
— Men Muoviyaning qilichbardori edim. Bir kun bir kishi kelib, Abu Hurayradan eshitgan bu hadisni unga naql qildi. Shunda Muoviya:
— Bu uch kishining ahvoli shunday bo‘lsa, boshqalarning holi qanday bo‘larkin? — deb yig‘lashga tushdi. Shunchalar kuyib yig‘ladiki, biz uni o‘lib qoladimi deb o‘ylab:
— Bu odam bizga tashvish keltirdi, — deyishgacha bordik.
Shunda Muoviya ko‘zlarini ochib, yuzini silab:
— Allohning Payg‘ambari rost so‘zlabdilar. Chunki Alloh taolo: “Kimki dunyo hayoti va uning ziynatini istasa, ularga amallarining (savobini) shu (dunyoda) mukammal berurmiz va ular (dunyoda) ziyon ko‘rmaydilar. (Ya’ni, savoblari uchun ajrni ham shu dunyoda olib, oxiratda benasib bo‘lurlar). Ana o‘shalar uchun oxiratda do‘zaxdan boshqa (narsa) yo‘qdir. (Ularning) savobli ishlari habata (barbod) va qilib yurgan amallari botil bo‘lur” (Hadid, 15-16, mazmuni) deya marhamat qilgan-ku! — dedi.

Manba: islom.ziyouz.com


Со слов Валида ибн Абу Валида и Абу Усмана аль-Мадани Укба ибн Муслим передает:
«Однажды, когда я был в Медине, я увидел людей, собравшихся вокруг человека, и сказал:
— Кто этот человек? Я попросил.
«Абу Хурайра», — сказали они.
После этого я пошел и сел рядом с ним. Абу Хурайра проповедовал людям. После того, как он закончил говорить, когда собрание разошлось, ему сказали:
«Ради Бога, если у вас есть хадис, который вы слышали от Святого Пророка и хорошо запомнили, расскажите его мне», — сказал я.
Абу Хурайра:
«Хорошо, я расскажу вам хадис, который я слышал от Святого Пророка и хорошо помню», — сказал он, потерял сознание и упал на землю. Через некоторое время он пришел в себя и снова сказал:
— Он сказал: «Позвольте мне рассказать вам хадис, который я слышал от Посланника Аллаха и который я очень хорошо помню», и снова потерял сознание.
Когда Тахин пришел в сознание:
«Да, да, позвольте мне рассказать вам хадисы, которые говорил наш Пророк, когда не было никого, кроме меня», — сказал он, и на этот раз он потерял сознание еще больше и упал лицом вниз на землю.
Я держал его за плечи и поддерживал грудью. Наконец проснувшись и потирая лицо и глаза, он сказал следующее:
— Наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал тогда, что Аллах привлечет всех к ответу в Судный день. Собравшиеся встают на колени и ждут своей очереди. В первую очередь называются три типа людей: тот, у кого в груди Коран, тот, у кого много богатства, и тот, кто мученик.
От того, кто заучивает Коран, Аллах говорит:
«Разве я не учил тебя тому, что было ниспослано Пророку?» — он спросил.
— Ты сказал мне, Лорд.
— Вы поступали в соответствии с той наукой, которой вас учили?
«Да, мой господин!» Я молился Тебе день и ночь.
Всевышний Аллах:
«Вы лжете», — говорит он.
«Ты лжешь», — говорят ангелы.
Всевышний Аллах:
— Вы учились, чтобы другие хвалили вас: «Такой-то человек образованный, знающий». Тебя так называли, — говорит он.
После этого в середину приводят человека с большим богатством. Аллах сказал:
«Разве я не дал тебе достаточно богатства, разве я даже не сделал тебя достаточно богатым, чтобы ни в ком не нуждаться?» — он спросил.
«Да, Господи», — отвечает мужчина.
Всевышний Аллах:
— Что вы сделали с подаренными вам деньгами, как вы их потратили? — он спросил.
— Я уважал родственные права, раздавал милостыню, помогал нуждающимся.
Всевышний Аллах:
«Вы лжете», — говорит он.
Ангелы тоже:
«Вы лжете», — говорят они.
Всевышний Аллах:
«Раньше вы говорили: «Пусть люди называют меня щедрым». Это то, как они называли тебя.
После этого приносят мученика. Мистер Хак сказал:
— Почему тебя убили? — он спросил.
— Господи, я стал жертвой на Твоем пути.
Аллах сказал ему:
«Вы лжете», — говорит он.
«Ты лжешь», — говорят ангелы.
Аллах говорит ему:
— Ты боролся не за то, чтобы выполнить мой приказ, а за то, чтобы люди говорили: «Такой-то храбрый». Так тебя называли люди».Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, продолжил и сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после этого ударил меня по колену и сказал:
Они сказали: «О Абу Хурайра, эти трое первыми среди Божьих творений сгорят в адском огне в День Воскресения».

***

Абу Усман аль-Мадани передает: А’ла ибн Абу Хаким сказал:
— Я был меченосцем Муавии. Однажды пришел человек и рассказал ему этот хадис, который он слышал от Абу Хурайры. Тогда Муавия сказал:
— Если состояние этих трех человек будет таким, то каким будет состояние остальных? — он начал плакать. Он так плакал, что мы гадали, умрет ли он:
Мы дошли до того, что сказали: «Этот человек вызвал у нас беспокойство».
Тогда Муавия открыл глаза и погладил себя по лицу:
— Пророк Божий говорил правду. Потому что Всевышний Аллах говорит: «Кто желает жизни этого мира и его украшений, Мы дадим им полную (награду) за их деяния в этом (мире) и они не будут страдать (в этом мире). (То есть они получат награду за свои заслуги в этом мире и не будут вознаграждены в будущей). Для них нет ничего в Последней жизни, кроме Ада. (Их) достойные дела будут потрачены впустую, а их дела будут недействительны» (Хадид, 15-16, содержание). он сказал.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 1
  1. Аноним

    :smile:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: