Bolalarda glomerulonefrit- sabablari, belgilari, davolash va oldini olish usullari

Bolalarda glomerulonefrit- sabablari, belgilari, davolash va oldini olish usullari

Bolalarda glomerulonefrit – buyrak koptokchalarining o‘tkir yoki surunkali infeksion-allergik yallig‘lanish kasalligi. Bolalarda o‘tkir glomerulonefritga uchlik belgisi xos: peshob (oliguriya, anuriya, gematuriya, proteinuriya), shish va gipertenziya. Surunkali glomerulonefritda shu simptomlardan biri namoyon bo‘ladi yoki barcha belgilar kuchsiz kechadi. Bolalarda glomerulonefrit diagnozi anamnez yig‘ish, o‘ziga xos klinik belgilar, laborator ko‘rsatkichlar, buyrak UTT (UZI) tekshiruvi asosida qo‘yiladi. Glomerulonefritning o‘tkir kechuvida bolalarga yotoq tartibi, diyeta, antibiotik davo, kortikosteroidlar, antikouglyantlar, siydik haydovchi, gipotenziv va immunosupressor vositalar qo‘llaniladi.

Bolalarda glomerulonefrit – buyrak koptokcha tizimining yallig‘lanish kasalligi bo‘lib, bunda koptokchalar funksiyasi buziladi. Pediatriya sohasida glomerulonefrit orttirilgan buyrak kasalliklari orasida siydik yo‘llari infeksion kasalliklaridan keyingi o‘rinda turuvchi eng ko‘p tarqalgan kasallikdir. Ko‘p hollarda kasallik maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda uchraydi va o‘g‘il bolalar qiz bolalarga nisbatan 2 barobar ko‘proq kasallanadi.

Bolalarda glomerulonefrit rivojlanishi asosida infeksion-allergik yoki autoallergiya (auto-antitelo ishlab chiqarilishi), hamda immun tizimiga bog‘liq bo‘lmagan o‘zgarishlar (gemodinamika va metabolik o‘zgarishlar) yotadi. Kasallik buyrak koptokchalaridan tashqari kanalchalar va oraliq (intersitsial) to‘qimalarga ham o‘tishi mumkin. Bolalarda glomerulonefrit surunkali buyrak yetishmovchiligi va erta yoshlarda nogironlik kelib chiqish ehtimoli bilan xavfli hisoblanadi.

Bolalarda glomerulonefrit kelib chiqish sabablari

Bolalarda glomerulonefrit kelib chiqishiga asosiy sabab infeksion omil – bakteriyalar (ayniqsa β-gemolitik streptokokk A guruhi, stafilokokk, pnevmokokk, enterokokk), viruslar (gepatit B, qizamiq, qizilcha, suvchechak), parzitlar (malyari qo‘zg‘atuvchisi, toksoplazmoz) zamburug‘lar (kandida) xizmat qilsa, noinfeksion glomerulonefrit – allergenlar (yot oqsil, vaksina, qon zardobi, o‘simliklar changi, zahar, dori preparatlari) sababli rivojlanadi. Ko‘p hollarda o‘tkir glomerulonefrit yaqinda o‘tkazilgan (2-3 hafta oldin) streptokokkli infeksiyalar – angina, faringit, skarlatina, pnevmoniya (zotiljam), streptodermiya, impetigo kabilar keltirib chiqaradi.

Surunkali glomerulonefrit bolalarda – birlamchi surunkali glomerulonefrit yoki kasallikning o‘tkir shakli to‘liq davolanmasa yuzaga chiqishi mumkin. Bunda asosiy rolni bola organizmi immun tizimining genetik o‘ziga xos tuzilganligi, ya’ni organizmning o‘zida bo‘ladigan antigenlarga qarshi sezgirlik o‘ynaydi. Bunda organizmda maxsus immun kompleks hosil bo‘ladi va ular koptokchalarni qon bilan ta’minlaydigan kapillyarlarni zararlaydi va mikrosirkulyatsiya buzilishiga olib keladi, natijada yallig‘lanish jarayoni boshlanadi va buyrakda distrofik o‘zgarishlar kelib chiqadi.

Bolalarda glomerulonefrit biriktiruvchi to‘qimaning tizimli kasalliklari (tizimli“ class=”redactor-linkify-object»>https://avitsenna.uz/sistemali-qizil-volchanka/»>ti… qizil yugurik, gemorragik vaskulit, revmatizm, endokardit) natijasida ham yuzaga chiqadi. Bolalarda glomerulonefrit ba’zi nasliy anomaliyalar oqibatida ham rivojlanishi mumkin: T-hujayralar disfunksiyasi, antitrombin va C6 hamda C7 komponentlari yetishmovchiligi.

Kasallik kelib chiqishida xavf omillariga: streptokokkli infeksiyalarga sezgirlik yuqori bo‘lishi, streptokokk A guruhiga mansub nefretik shtammlarini tashuvchanlik yoki surunkali infeksion o‘choqlar bo‘lishi (burun-halqum yo‘llarida va terida) kiradi. Bundan tashqari infeksiyaning ta’sir etishida bolaning sovuq qotishi, O‘RVI kasalliklari va boshqa yondosh kasalliklar katta rol o‘ynaydi.

Kichik yoshdagi bolalarda glomerulonefrit – buyraklarning to‘liq rivojlanmaganligi, hamda organizmning reaktivligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarda glomerulonefrit klassifikatsiyasi

Bolalarda glomerulonefritning – birlamchi (buyraklarning to‘g‘ridan to‘g‘ri zararlanishi) va ikkilamchi (boshqa patologiyalar asorati sifatida), hamda sababi noaniq, immun tizimiga bog‘liq (immun komplekslar va antitelolar) va immun tizimiga bog‘liq bo‘lmagan shakllari farqlanadi.

Buyraklarning zararlangan qismiga asoslanib – o‘choqli va diffuz (tarqoq) ko‘rinishlari bor. Patologik jarayonning kechish joyiga ko‘ra – interkapilyar (koptokcha kapilyarlarida) va ekstrakapilyar (koptokcha kapsulasi bo‘shlig‘ida) turlarga bo‘linadi. Yallig‘lanish xarakteriga ko‘ra – ekssudativ, proliferativ va aralash ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin. Kasallik kechishi bo‘yicha – o‘tkir, o‘tkir osti va surunkali ko‘rinishda kechadi.

Surunkali glomerulonefrit o‘z navbatida bir necha morfologik turlarga bo‘linadi: kuchsiz namoyon bo‘luvchi glomerulyar o‘zgarishlar, segmentar, membranoz, mezangiproliferativ va mezangikapillyar glomerulonefrit, IgA-nefrit (Berje kasalligi). Kasallik namoyon bo‘lishiga ko‘ra – latent, gematurik, nefrotik, gipertonik va aralash shakllari farqlanadi.

Bolalarda glomerulonefrit belgilari

Bolalarda“ class=”redactor-linkify-object»>https://ikid.uz/category/bolalar-salomatligi/bolal… o‘tkir glomerulonefrit bola infeksion jarayon (streptokokkli) o‘tkazganidan so‘ng 2-3 hafta ichida rivojlanadi. Kasallikning tipik kechishida belgilar sezilarli darajada va kuchli namoyon bo‘ladi: tana harorati oshadi, umumiy ahvol yomonlashadi, bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, qayt qilish, beldagi og‘riqlar kelib chiqadi. Birinchi kunlarda ajraladigan peshob hajmi kamayadi, proteinuriya, mikro va makrogematuriya kuzatiladi. Peshob rangi xiralashadi – “go‘sht yuvindisi” rangini oladi. Yuz va qovoqlarda shish paydo bo‘ladi. Sishlar hisobiga bola tana vazni oshishi mumkin. Arterial qon bosimi ortishi (140-160 mm.Hg.ustuni) kuzatiladi. O‘z vaqtida va to‘g‘ri olib borilgan davo muolajalari natijasida bolalarda o‘tkir glomerulonefrit to‘liq tuzaladi va buyrak funksiyalar tiklanadi, to‘liq sog‘ayish 4-6 hafta muddatni o‘z ichiga oladi (o‘rtacha 2-3 oy). Kam hollarda (1-2 %) o‘tkir glomerulonefrit surunkali shakliga o‘tib ketadi.

Gematurik surunkali glomerulonefrit bolalar orasida eng ko‘p tarqalgan kasallik hisoblanadi. Sekin-asta rivojlanib boruvchi, belgilar yaqqol namoyon bo‘lmaydigan va qaytalanuvchi xususiyatlarga ega bo‘ladi. Kuchsiz gematuriya, og‘ir ko‘rinishlarida esa – makrogematuriya bilan kechadi. Arterial qon bosimi oshmaydi, shishlar yo‘q yoki kuchli emas.

Nefrotik glomerulonefrit bolalarda to‘lqinsimon ko‘rinishda kechadi, vaqti vaqti bilan kasallik xuruj qilib turadi. Bunda peshobda o‘zgarishlar kuzatiladi: oligouriya, shish, assit, gidrotoraks kabi belgilar. Arterial qon bosimi normada yoki biroz ko‘tarilgan. Kuchli proteinuriya va kuchsiz eritrotsituriya holatlari qayd etiladi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi kelib chiqadigan bo‘lsa – qonda giperazotemiya va buyrak koptokchalarining filtrlash funksiyasi pasayishi kuzatiladi.

Gipertonik surunkali glomerulonefrit bolalarda kam uchraydi. Bolani bezovtalik, holsizlik, bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi bezovta qilishi mumkin. Qon bosimining doimiy ko‘tarilishi kuzatilsa, shish va peshob belgilari kam namoyon bo‘ladi.

Bolalarda glomerulonefrit diagnostikasi

Bolalarda o‘tkir glomerulonefrit yaqin kunlarda o‘tkazilgan infeksion kasalliklar, siydik ayiruv tizimidagi tug‘ma anomaliyalar, yaqin qarindoshlar orasida uchragan buyrak kasalliklari, klinik belgilar, hamda laborator-instrumental tekshiruvlar asosida tashxislanadi. Bolalarda glomerulonefrit pediatr va bolalar nefrologi tomonidan aniqlanadi.

Tekshiruvlar davomida qonning umumiy va biokimyoviy analizi, siydik analizi, Reberg, Nechiporenko, Zimnitskiy sinamalari o‘tkaziladi. Bolalarda glomerulonefrit kasalligida diurezning kamayishi, koptokchalarda filtratsiya jarayoni tezligi pasayishi, proteinuriya, silindruriya, qonda leykotsitlar soni ortishi va ECHT oshishi, C3 va C5 komplement qismlari oshishi, mochevina, kreatinin miqdori yuqori bo‘lishi, giperazotemiya, qonda streptokokka qarshi antitelo titri yuqori bo‘lishi ham aniqlanadi.

Buyrak UTT (UZI) tekshiruvida – glomerulonefrit belgilariga buyrak o‘lchami biroz kattalashganligi va exogenligi oshganligini ko‘rish mumkin.

Bolalarda glomerulonefrit aniqlash maqsadida qo‘shimcha tekshiruvlar – bolalar oftalmologi (to‘r parda qon tomirlari o‘zgarishlarini aniqlash uchun ko‘z tubini tekshirish), genetk (nasliy kasalliklarni istisno qilish maqsadida) otolaringolog va stomatolog (surunkali infeksiya o‘choqlarini aniqlash maqsadida) kabi mutaxassislar tomonidan olib boriladi.

Bolalarda glomerulonefrit davosi

Bolalarda glomerulonefritning belgilari yaqqol namoyon bo‘lgan holatlarda (makrogematuriya, proteinuriya, shish, arterial qon bosimi oshishi) davo muolajalari shifoxonada o‘tkazilishi zarur. Bunda bolaga qat’iy yotoq tartibi va maxsus diyeta buyuriladi (tuz va oqsil cheklanadi). Etiotrop, simptomatik va patogenetik davo muolajalari o‘tkaziladi. Tuz qabul qilishni cheklash shishlar yo‘qolgunga qadar, oqsilni cheklovchi diyeta esa qabul qilinayotgan suyuqlik to‘liq ajralib chiqquniga qadar saqlanib turiladi.

O‘tkir glomerulonefrit davosida antibiotiklar (penitsillin, ampitsillin, eritromitsin) buyuriladi, shishlarni bartaraf etishda siydik haydovchi preparatlar (furosemid, spironolakton) dan foydalaniladi. Bolalarda arterial qon bosimini tushirish uchun APF-ingibitorlari (enalapril), kalsiy kanallarini bloklovchi (nifedipin) preparatlar qo‘llaniladi. O‘smirlik yoshidagi bolalarga angiotenzin II retseptorlari blokatorlari (lozartan, valsartan) tavsiya etiladi.

Surunkali glomerulonefritning og‘ir ko‘rinishlarida glyukokortikosteroidlar (prednizolon), immunosupressorlar (xlorbutin, siklofosfan, levamizol) buyuriladi. Trombozlarni oldini olish uchun antikoagulyantlar (geparin) va antiagregantlar qo‘llaniladi.

Qonda siydik kislota, mochevina va kreatinin miqdori juda oshib ketadigan bo‘lsa va bu terida qichishish bilan namoyon bo‘lsa – bolalarda gemodializ o‘tkaziladi.

Bolalar shifoxonadan uyga chiqqanlaridan so‘ng kamida 5 yil davomida mahalliy pediatr va bolalar nefrologi tomonidan ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

Bolalarda glomerulonefrit oqibati va profilaktikasi

Bolalarda o‘tkir glomerulonefrit o‘z vaqtida aniqlansa va davolansa ko‘p hollarda butunlay davolanadi. 1-2 % holatlardagina kasallik surunkali shakliga o‘tib ketishi mumkin.

Bolalarda o‘tkir glomrulonefrit natijasida jiddiy asoratlar kelib chiqishi mumkin: o‘tkir buyrak yetishmovchiligi, bosh miyaga qon quyilishi, nefrotik ensefalopatiya, uremiya va yurak yetishmovchiligi. Bu patologiyalarning barchasi bola hayoti uchun xavf tug‘diradi. Surunkali glomerulonefrit asoratida buyraklar kichrayishi va buyrak funksiyasining pasayishi, hamda surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin.

Bolalarda glomerulonefrit profilaktikasida – streptokokkli infeksion kasalliklarni o‘z vaqtida aniqlash va davolash, allergik kasalliklarni bartaraf etish, burun-halqum yo‘llaridagi surunkali infeksiya o‘choqlarini yo‘qotish kabi chora tadbirlar qo‘llaniladi.

Ikid.uz


Гломерулонефрит у детей — острое или хроническое инфекционно-аллергическое воспалительное заболевание почек. Острый гломерулонефрит у детей характеризуется тройным признаком: моча (олигурия, анурия, гематурия, протеинурия), отеки и гипертензия. При хроническом гломерулонефрите проявляется один из этих симптомов или все симптомы выражены слабо. Диагноз гломерулонефрита у детей ставят на основании сбора анамнеза, специфических клинических признаков, лабораторных показателей, исследования УТТ (УЗИ) почек. При остром течении гломерулонефрита детям применяют постельный режим, диету, антибактериальную терапию, кортикостероиды, антикоагулянты, диуретики, гипотензивные и иммунодепрессивные препараты.

Гломерулонефрит у детей — воспалительное заболевание почечной гломерулярной системы, при котором нарушается функция клубочков. В области педиатрии гломерулонефрит является наиболее частым заболеванием среди приобретенных заболеваний почек после инфекционных заболеваний мочевыводящих путей. В большинстве случаев заболевание встречается у детей дошкольного и школьного возраста, причем мальчики поражаются вдвое чаще, чем девочки.

В основе развития гломерулонефрита у детей лежат инфекционно-аллергические или аутоаллергические (выработка аутоантител), а также независимые от иммунной системы изменения (гемодинамические и метаболические изменения). Помимо почечных клубочков, заболевание может распространяться на канальцы и промежуточные (интерстициальные) ткани. Гломерулонефрит у детей опасен возможностью хронической почечной недостаточности и инвалидизацией в раннем юношеском возрасте.

Причины гломерулонефрита у детей

Основной причиной гломерулонефрита у детей является инфекционный фактор – бактерии (особенно β-гемолитический стрептококк группы А, стафилококк, пневмококк, энтерококк), вирусы (гепатит В, корь, краснуха, ветряная оспа), паразиты (возбудители малярии, токсоплазмоза), грибы (кандида), неинфекционный гломерулонефрит развивается из-за аллергенов (чужеродный белок, вакцина, сыворотка крови, растительная пыль, яд, лекарства). В большинстве случаев острый гломерулонефрит вызывается недавними (2-3 недели назад) стрептококковыми инфекциями — ангиной, фарингитом, скарлатиной, пневмонией (зотилям), стрептодермией, импетиго и др.

Хронический гломерулонефрит у детей — первичный хронический гломерулонефрит или острая форма заболевания могут возникнуть при отсутствии полноценного лечения. Основную роль в этом играет генетическая структура иммунной системы ребенка, то есть чувствительность к антигенам, присутствующим в самом организме. При этом в организме формируется особый иммунный комплекс, и они повреждают капилляры, снабжающие кровью клубочки, и вызывают нарушения микроциркуляции, вследствие чего начинается воспалительный процесс и возникают дистрофические изменения в почке.Гломерулонефрит у детей в результате системных заболеваний соединительной ткани (системная «класс=»redactor-linkify-object»>https://avitsenna.uz/sistemali-qizil-volchanka/»>ti… красная волчанка, геморрагический васкулит, ревматизм, эндокардит). У детей гломерулонефрит также может развиваться в результате некоторых наследственных аномалий: дисфункции Т-клеток, дефицита антитромбина и компонентов С6 и С7.

К факторам риска возникновения заболевания относятся: высокая чувствительность к стрептококковым инфекциям, носительство нефритических штаммов стрептококков группы А или наличие хронических инфекционных очагов (в носоглотке и коже). Кроме того, большую роль в воздействии инфекции играют детская простуда, ОРВИ и другие сопутствующие заболевания.

У детей раннего возраста при гломерулонефрите имеет значение недоразвитие почек и реактивность организма.

Классификация гломерулонефрита у детей

Гломерулонефрит у детей — первичный (прямое поражение почек) и вторичный (как осложнение других патологий), а также причина неизвестна, обусловленная иммунной системой (иммунные комплексы и антитела) и обусловленная иммунной системой разные формы .

В зависимости от пораженного отдела почек различают очаговые и диффузные проявления. По локализации патологический процесс подразделяется на интеркапиллярный (в капиллярах клубочка) и экстракапиллярный (в полости капсулы шара) типы. В зависимости от характера воспаления оно может быть экссудативным, пролиферативным и смешанным. Течение заболевания острое, подострое и хроническое.

Хронический гломерулонефрит, в свою очередь, подразделяется на несколько морфологических типов: слабые гломерулярные изменения, сегментарный, мембранозный, мезангипролиферативный и мезангикапиллярный гломерулонефрит, IgA-нефрит (болезнь Бержа). По проявлению заболевания различают латентную, гематурическую, нефротическую, гипертоническую и смешанную формы.

Симптомы гломерулонефрита у детей

У детей острый гломерулонефрит развивается в течение 2-3 недель после перенесенного ребенком инфекционного процесса (стрептококкового). При типичном течении заболевания симптомы значительны и сильны: повышается температура тела, ухудшается общее состояние, возникают головная боль, тошнота, рвота, боли в спине. В первые дни уменьшается объем выделяемой мочи, наблюдаются протеинурия, микро- и макрогематурия. Цвет мочи становится мутным – она приобретает цвет «мясной браги». На лице и веках появляются отеки. Из-за отека может увеличиться масса тела ребенка. Наблюдается повышение артериального давления (140-160 мм рт.ст.).В результате своевременного и правильного лечения острый гломерулонефрит у детей полностью излечивается и восстанавливаются функции почек, полное выздоровление занимает 4-6 недель (в среднем 2-3 месяца). В редких случаях (1-2%) острый гломерулонефрит переходит в хроническую форму.

Гематурический хронический гломерулонефрит является наиболее частым заболеванием среди детей. Он развивается медленно, имеет малозаметные и повторяющиеся черты. Сопровождается слабой гематурией, а в тяжелых случаях — макрогематурией. Артериальное давление не повышается, отеки отсутствуют или несильны.

Нефротический гломерулонефрит у детей имеет волнообразную форму, заболевание время от времени атакует. При этом наблюдаются изменения мочи: такие признаки, как олигоурия, отеки, асцит, гидроторакс. Артериальное давление нормальное или несколько повышено. Отмечаются случаи сильной протеинурии и слабой эритроцитурии. При возникновении хронической почечной недостаточности наблюдают гиперазотемию в крови и снижение фильтрационной функции почечных клубочков.

Гипертонический хронический гломерулонефрит у детей встречается редко. Ребенка может беспокоить беспокойство, слабость, головная боль, головокружение. При постоянном повышении АД симптомы отеков и мочеиспускания проявляются редко.

Диагностика гломерулонефрита у детей

Острый гломерулонефрит у детей диагностируют на основании недавно перенесенных инфекционных заболеваний, врожденных аномалий мочевыводящей системы, заболеваний почек у близких родственников, клинических признаков, лабораторно-инструментальных исследований. Гломерулонефрит у детей диагностируется педиатром и детским нефрологом.

При обследованиях проводят общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, пробы Реберга, Нечипоренко, Зимницкого. Снижение диуреза у детей с гломерулонефритом, снижение скорости клубочковой фильтрации, протеинурия, цилиндрурия, увеличение количества лейкоцитов в крови и повышение ЭХТ, повышение С3 и С5 компонентов комплемента, высокий уровень мочевины, креатинина, гиперазотемия, высокий титр антистрептококковых антител в крови также определяется.

При исследовании УТТ почек (УЗИ) — признаки гломерулонефрита видно, что размеры почки несколько увеличены, эхогенность повышена.

Проводятся дополнительные обследования для выявления гломерулонефрита у детей — детский офтальмолог (осмотр глазного дна для выявления изменений сосудов сетчатки), генетик (для исключения наследственных заболеваний), отоларинголог и стоматолог (для выявления очагов хронической инфекции) такими специалистами, как

Лечение гломерулонефрита у детей

В случаях, когда у детей ярко выражены симптомы гломерулонефрита (макрогематурия, протеинурия, отеки, повышение артериального давления), лечение следует проводить в условиях стационара.В этом случае ребенку назначают строгий постельный режим и специальную диету (ограничение соли и белка). Проводят этиотропное, симптоматическое и патогенетическое лечение. Ограничение соли сохраняется до тех пор, пока не исчезнут отеки, а диета, ограничивающая белок, сохраняется до полного исключения приема жидкости.

Острый гломерулонефрит лечат антибиотиками (пенициллин, ампициллин, эритромицин), а для устранения отечности применяют диуретики (фуросемид, спиронолактон). Для снижения артериального давления у детей применяют ингибиторы АПФ (эналаприл), блокаторы кальциевых каналов (нифедипин). Подросткам рекомендуются блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан, валсартан).

При тяжелых формах хронического гломерулонефрита назначают глюкокортикостероиды (преднизолон), иммунодепрессанты (хлорбутин, циклофосфан, левамизол). Антикоагулянты (гепарин) и антиагреганты используются для предотвращения тромбоза.

Если количество мочевой кислоты, мочевины и креатинина в крови слишком сильно увеличивается, и это проявляется зудом на коже, детям проводят гемодиализ.

Дети состоят на учете у участкового педиатра и детского нефролога не менее 5 лет после выписки из стационара.

Последствия и профилактика гломерулонефрита у детей

При своевременном выявлении и лечении острого гломерулонефрита у детей в большинстве случаев удается полностью излечить его. Только в 1-2% случаев заболевание может перейти в хроническую форму.

Острый гломерулонефрит у детей может вызывать серьезные осложнения: острую почечную недостаточность, кровоизлияние в мозг, нефротическую энцефалопатию, уремию, сердечную недостаточность. Все эти патологии представляют угрозу для жизни ребенка. Как осложнение хронического гломерулонефрита почки могут уменьшаться в размерах и снижать почечную функцию, может развиться хроническая почечная недостаточность.

В профилактике гломерулонефрита у детей применяют такие меры, как своевременное выявление и лечение стрептококковых инфекционных заболеваний, ликвидация аллергических заболеваний, ликвидация очагов хронической инфекции в носоглотке.

Ikid.uz

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: