Bolalarda pnevmoniya kasalligi sabablari va davolash sirlari

Bolalarda pnevmoniya kasalligi sabablari va davolash sirlari

Bolalarda pnevmoniya – oʻpka parenximasining barcha struktur funksional birligida kechadigan oʻtkir infeksion yalligʻlanishli kasallik. Pnevmoniya bolalarda intoksikatsiya belgilari, yoʻtal, nafas yetishmovchiligi kabi belgilar bilan kechadi. Bolalarda pnevmoniya tashxisi auskultativ, klinik-laborator va rentgenologik tekshiruvlar asosida qoʻyiladi. Bolalarda pnevmoniya davosi anbiotikoterapiya, bronxiolitik, tana haroratini tushiruvchi, balgʻam koʻchiruvchi, antigistamin preparatlardan foydalangan holda olib boriladi.

Bolalarda pnevmoniya – oʻpkaning oʻtkir infeksion kasalligi boʻlib, rentgenogrammadagi infiltrativ oʻzgarishlar va nafas yoʻllarining pastki sohasidagi zararlanishlar bilan namoyon boʻladi. Pnevmoniyaning bolalar orasida tarqalish darajasi erta yoshdagi bolalarda har 1000 ta bolaning 5-20 tasida, 3 yoshdan katta bolalarda har 1000 ta bolaning 3 tasida uchraydi. Bolalar oʻrtasida pnevmoniya bilan kasallanish gripp epidemiyasining mavsumiy tarqalgan vaqtida koʻpayib ketadi. Nafas yoʻllarining barcha kasalliklari ichida pnevmoniya 1-1,5 % ni tashkil etadi. Diagnostika farmokoterapiyaning rivojlanganligiga qaramay pnevmoniya asorati qolishi va ogʻir koʻrinishlarida oʻlim holati qayd etilishi hali hanuz stabil yuqori holatda turibdi. Bularning barchasi pediatriya va bolalar pulmonologiyasi sohasida pnevmoniyani oʻrganish dolzarb mavzu ekanligidan dalolat beradi.

Bolalarda pnevmoniya klassifikatsiyasi

Pnevmoniyaning klinik koʻrinishi, rentgenologik tasvir, ogʻirlik darajasi, kasallik davomiyligi, etiologiyasi va boshqa jihatlarini eʼtiborga olib turli xil klassifikatsiyasi bor.

Bolaning kasallanish sharoitiga qarab: shifoxonadan tashqari va shifoxona ichi, hamda tugʻma pnevmoniyalar farqlanadi;

Shifoxonadan tashqari, pnevmoniya uy sharoitida, OʻRVI kasalliklari asorati sifatida rivojlanadi. Shifoxona ichi pnevmoniyasi bola shifoxonaga kelganidan 72 soat oʻtib va bola shifoxonadan chiqarilgandan 72 soat oʻtgandan keyin kasallanishidir. Shifoxona ichi pnevmoniyasi bolalarda ogʻir kechadi va oqibati salbiy boʻladi. Chunki kasalxona ichida pnevmoniya chaqiruvchi bakteriyalar antibiotiklarga chidamliligi yuqori boʻladi. Immun tanqis bolalarda tugʻilganidan 72 soat ichida kasallanishi tugʻma pnevmoniya deyiladi.

Bolalarda rentgenomorfologik belgilarga qarab pnevmoniya quyidagicha boʻlishi mumkin:

  • Oʻchoqli – infiltrat oʻchogʻi 0,5-1 sm kattalikda, bir yoki bir necha oʻpka segmentlarida joylashadi, baʼzida bilateral holda namoyon boʻladi. Oʻpka toʻqimasining yalligʻlanishi kataral xarakterga ega boʻladi, alveola boʻshligʻida seroz ekssudat toʻplanishi bilan kechadi.
  • Segmentar – oʻpkaning butun segmenti yalligʻlanishi va uning atelektazi bilan kechadigan pnevmoniya turi. Segmentar pnevmoniya koʻpincha bolalarda choʻzilgan pnevmoniya koʻrinishida boʻladi va oqibati oʻpka fibrozi yoki deformatsiyalanuvchi bronxit bilan tugaydi.
  • Krupoz (tarqoq) – yalligʻlanishning giperergik koʻrinishi, lobar yoki sublobar joylashuvga ega boʻlgan, plevra ham zararlanishi bilan kechadigan pnevmoniya (plevropnevmoniya).
  • Intersitsitsial – oʻpka intersitsial (biriktiruvchi) toʻqimasining infiltratsiyasi va proliferatsiyasi boʻlib, u oʻchoqli yoki diffuz koʻrinishida boʻladi. Intersitsial pnevmoniya koʻpincha pnevmotsistalar, viruslar, zamburugʻlar taʼsiri natijasida kelib chiqadi.

Pnevmoniyaning ogʻirlik darajasi boʻyicha: asoratsiz va asoratli turlari farqlanadi. Asoratli pnevmoniyada nafas yetishmovchiligi, oʻpka shishi, plevrit, oʻpka parenximasi destruksiyasi (absess, gangrena), ekstrapulmonal septik oʻchoq, yurak-qon tomir tizimi buzilishi va boshqalar kuzatiladi.

Bolalarda pnevmoniya kechishi boʻyicha: oʻtkir yoki choʻzilgan boʻlishi mumkin. Oʻtkir pnevmoniya 4-6 hafta davom etsa, choʻzilgan pnevmoniya yalligʻlanishning klinik-rentgenologik belgilari 1,5 oygacha saqlanib qoladi.

Etiologiyasi boʻyicha pnevmoniya virus, bakterial, zamburugʻli, parazitar, mikoplazma, xlamidiya va aralash turlariga boʻlinadi.

Bolalarda pnevmoniya kelib chiqishi sabablari

Bolalarda pnevmoniya etiologiyasi ularning yoshi va bolaning zararlanish sharoitiga qarab farqlanadi.

Yangi tugʻilgan chaqaloqlarda pnevmoniya kelib chiqishi asosan homila ichi yoki shifoxona ichi infeksiyalari bilan bogʻliq. Tugʻma pnevmoniya koʻpincha oddiy gerpes virusining 1 va 2 tip, sitomegalovirus, xlamidiyalar sababli rivojlanadi. Kasalxona ichi pnevmoniyasini keltirib chiqaruvchi patogenlar ichida asosiy oʻrinni B guruh streptokokklari, tillarang stafilokokk, ichak tayoqchasi, klebsiyellalar egallaydi. Chaqaloqlar orasida pnevmoniya kelib chiqishiga – gripp, paragripp, qizamiq va boshqa viruslarning ham oʻrni katta.

Bir yoshgacha boʻlgan bolalar kasalxona tashqarisi pnevmoniyasi kelib chiqishida pnevmokokklar (70-80 % hollarda), gemofil tayoqchalar, maroksella va boshqalarning oʻrni katta. Maktabgacha boʻlgan yoshda pnevmoniya kelib chiqishiga gemofil tayoqcha, ichak tayoqchasi, proteyalar, klebsiyella, enterobakteriya, koʻk yiring tayoqchasi va tillarang stafilokok an’anaviy patogen hisoblanadi. Maktab yoshidagi bolalarda oʻpkaning tipik yalligʻlanishi bilan bir qatorda atipik pnevmoniyalar ham uchrab turadi.

Bolalarda pnevmoniya rivojlanishida xavf omillariga chala tugʻilganlik, gipotrofiya, immun tanqislik, stress, sovuq qotish, surunkali infeksiya oʻchoqlari (kariyes, gaymorit, tonzillit) kiradi.

Oʻpkalarga infeksiya havo-tomchi yoʻli bilan kiradi. Aspiratsion pnevmoniya rivojlanishi burun-yutqin yoʻllari shilligʻi, qayt qilgandagi oziq mahsulotlari, gastroezofageal reflyuks, disfagiya natijasida kelib chiqadi. Oʻpkadan tashqari infeksiya oʻchogʻidan gematogen yoʻl bilan oʻpka toʻqimasining zararlanishi ham kuzatiladi.

Shifoxona ichi pnevmoniyasi bolalarda traxeal aspiratsiya va bronxoalveolyar lavaj, ingalyatsiya, bronxoskopiya oʻtkazilganda ham rivojlanishi mumkin.

Bakterial infeksiyaning “oʻtkazuvchisi” boʻlib viruslar xizmat qiladi, viruslar nafas yoʻllari shilliq qavatini zararlaydi, epiteliyning baryer funksiyasini pasaytiradi, shilliq ajralishini koʻpaytiradi, mahalliy immunitetni pasaytiradi va terminal bronxlarga infeksiya kirishini osonlashtiradi. U joyda mikroorganizmlarning tez koʻpayishi va yalligʻlanish jarayoni boshlanishi, oʻpka toʻqimasining zararlanishi kuzatiladi. Yoʻtal vaqtida balgʻam joyidan koʻchib katta oʻlchamdagi bronxlarga tushadi va ulardan boshqa respirator bronxiolalarga oʻtadi, natijada yangi yalligʻlanish oʻchoqlari paydo boʻladi.

Yalligʻlanish oʻchogʻi paydo boʻlishida bronxlar obstruksiyasi va oʻpka toʻqimasining gipoventilyatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Mikrosirkulyatsiyaning buzilishi, yalligʻlanish infiltratsiyasi va intersitsial shish natijasida gaz almashinuvi buziladi, gipoksemiya, respirator atsidoz va giperkapniya kelib chiqadi, natijada nafas yetishmovchiligi rivojlanadi.

Bolalarda pnevmoniya belgilari

Bolalarda oʻchoqli pnevmoniya klinik belgilari OʻRVI ning 5-7 kunlarida namoyon boʻladi. Umumiy infeksion simptomlar febril tana harorati (>38 oC), intoksikatsiya belgilari (holsizlik, uyqu buzilishi, teri qoplamalarining rangparligi, ishtahaning pasayishi, koʻkrak yoshidagi bolalarda qayt qilish) koʻrinishida namoyon boʻladi. Bolalarda pnevmoniyaning respirator belgilariga yoʻtal (nam yoki quruq), hansirash, perioral sianoz, baʼzida nafas olishda yordamchi mushaklar ham qatnashishi, qovurgʻalar aro mushaklar tortilishi kiradi.

Segmentar pnevmoniyaning bolalarda kechishi tana haroratining koʻtarilishi, intoksikatsiya va nafas yetishmovchiligining turli darajalari bilan namoyon boʻladi. Sogʻayish jarayoni 2-3 oygacha choʻzilishi mumkin. Keyinchalik yalligʻlangan sohada segmentar fibroatelektaz yoki bronxoektaz shakllanishi mumkin.

Krupoz pnevmoniya belgilari jadal rivojlanishi, yuqori tana harorati, yoʻtal vaqtida koʻkrak qafasida ogʻriq, sezilarli nafas yetishmovchiligi koʻrinishida namoyon boʻladi. Koʻp hollarda bolalarda pnevmoniyaning abdominal belgilari ham kuzatiladi, yaʼni qayt qilish, qorin sohasida ogʻriq va qorin parda qoʻzgʻalishi belgilari.

Bolalarda intersitsial pnevmoniyada nafas yetishmovchiligi belgilari rivojlanishi belgilari kuzatiladi: hansirash, sianoz, qiyinchilik bilan yoʻtalish, nafas olishning zaiflashuvi. Koʻp hollarda oʻng qorincha yurak yetishmovchiligi belgilari ham shakllanadi.

Bolalarda pnevmoniya asoratlari quyidagilar boʻlishi mumkin: infeksion-toksik shok, oʻpka toʻqimasi absessi, plevrit, plevra empiyemasi, pnevmotoraks, yurak-qon tomir yetishmovchiligi, respirator distress-sindromi, poliorgan yetishmovchilik, DVS-sindromi.

Bolalarda pnevmoniya diagnostikasi

Pnevmoniya diagnostikasi umumiy simptomatik belgilar, oʻpkadagi auskultativ va rentgenologik oʻzgarishlar asosida olib boriladi. Fizikal tekshiruvda perkutor tovush susayganligi, nafas olishning zaiflashuvi, mayda pufakli xirillash yoki krepitatsiya shovqinlari eshitiladi.

Pnevmoniyani aniqlashda “oltin standart” – oʻpkaning rentgenologik tekshiruvi hisoblanadi. Oʻpkada yalligʻlanish jarayonini koʻrsatib beradi.

Etiologik diagnostika esa oʻz ichiga quyidagilarni qamrab oladi: tomoq va burun shilliq qavatidan virusologik va bakteriologik tekshiruv uchun surtma olish, balgʻam bakterial ekmasi, IFA va PZR usullari.

Gemogrammda yalligʻlanishga xos boʻlgan oʻzgarishlar aniqlanadi: neytrofil leykositoz, ECHT oshishi. Ogʻir koʻrinishli pnevmoniya bilan kasallangan bolalarda qon biokimyoviy tekshiruvi (jigar fermentlari, elektrolitlar, kreatinin va mochevina) ham oʻtkaziladi.

Bolalarda pnevmoniyani OʻRVI, oʻtkir bronxit, bronxiolit, tuberkulyoz (sil), mukovisidozdan farqlash kerak. Odatiy hollarda bolalarda pnevmoniya mahalliy pediatr tomonidan aniqlanadi. Gumonli holatlarda bolalar pulmonologi va ftiziatri koʻrigi kerak boʻladi. Koʻrsatmaga binoan oʻpka kompyuter tomografiyasi va fibrobronxoskopiya tekshiruvlari oʻtkazilishi mumkin.

Bolalarda pnevmoniya davosi

Bolalarni pnevmoniya bilan shifoxonaga qabul qilish uchun asos quyidagilar boʻlishi mumkin:

3 yoshgacha boʻlgan bolalar, ikki yoki undan ortiq oʻpka boʻlaklarining yalligʻlanishi, nafas yetishmovchiligi, plevrit, ogʻir ensefalopatiya, gipotrofiya, yurak tugʻma nuqsonlari, oʻpkaning surunkali patologiyalari (bronxial astma, bronxo-oʻpka displaziyasi), surunkali buyrak kasalliklari (glomerulonefrit, piyelonefrit) va immun tanqis holatlar.

Bolalarda pnevmoniyaning asosiy davo usuli simptomatik va etiptrop (antibakterial davo) muolajalardir. Antibiotiklar bilan davolanishning 36-48 soat ichida natijasi bilinmasa, boshqa antibakterial preparat buyuriladi.

Simptomatik va patogenetik davoda tana haroratini tushiruvchi, mukolitik, bronxiolitik, antigistamin preparatlaridan foydalaniladi. Tana harorati tushganidan soʻng fiziterapiya oʻtkazsa ham boʻladi: induktometriya, elektroforez, ingalyatsiyam koʻkrak qafasi massaji, perkutor massaj.

Bolalarda pnevmoniya oqibati va profilaktikasi

Bolalarda pnevmoniyani oʻz vaqtida aniqlash va davolash natijasi ijobiy hisoblanadi. Oqibati salbiy pnevmoniya holatlari – koʻp virulentlikka ega boʻlgan mikroorganizm tomonidan chaqirilgan boʻlsa va yiringli-destruktiv jarayon aralashgan boʻlsagina kuzatiladi. Pnevmoniyaning choʻzilgan shakli surunkali bronxo-oʻpka kasalliklar shakllanishiga sabab boʻlish ehtimoli bor.

Bolalarda pnevmoniyaning profilaktikasiga – bolalarni yaxshi parvarish qilish, OʻRVI bilan kasallanmaslik, LOR-kasalliklarini davolash, gripp, pnevmokokk, gemofil infeksiyaga qarshi emlanish kiradi. Barcha pnevmoniya bilan kasallangan bolalar mahalliy pediatr roʻyxatida turadi va koʻkrak qafasi rengenologik tekshiruvi, bolalar pulmonolog, allergolog-immunolog va bolalar LOR shifokori koʻrigidan oʻtib turishlari kerak boʻladi (1 yil davomida).

Ikid.uz


Пневмония у детей — острое инфекционно-воспалительное заболевание, поражающее все структурно-функциональные единицы легочной паренхимы. Пневмония у детей сопровождается признаками интоксикации, кашлем, одышкой. Пневмонию у детей диагностируют на основании аускультативного, клинико-лабораторного и рентгенологического исследований. Лечение пневмонии у детей проводят с помощью антибиотикотерапии, бронхолитиков, жаропонижающих, отхаркивающих, антигистаминных препаратов.

Пневмония у детей — острое инфекционное заболевание легких, проявляющееся инфильтративными изменениями на рентгенограмме и поражением нижних дыхательных путей. Распространенность пневмонии среди детей составляет 5-20 на 1000 детей раннего возраста и 3 на 1000 детей старше 3 лет. Заболеваемость пневмонией среди детей возрастает во время сезонных эпидемий гриппа. Пневмония составляет 1-1,5% всех респираторных заболеваний. Несмотря на развитие диагностической фармакотерапии, осложнения пневмонии и летальность в тяжелых случаях остаются на стабильно высоком уровне. Все это свидетельствует о том, что изучение пневмонии в области педиатрии и детской пульмонологии является актуальной темой.

Классификация пневмонии у детей

Существуют различные классификации пневмоний, учитывающие клиническую картину, рентгенологическую картину, тяжесть течения, длительность заболевания, этиологию и другие аспекты.

В зависимости от состояния болезни ребенка различают: внебольничные и внутрибольничные, а также врожденные пневмонии;

Вне стационара пневмония развивается дома, как осложнение ОРВИ. Внутрибольничная пневмония возникает в течение 72 часов после поступления ребенка в больницу и 72 часа после выписки ребенка из больницы. Внутрибольничная пневмония у детей протекает тяжело и имеет отрицательный исход. Потому что бактерии, вызывающие пневмонию в больнице, обладают высокой устойчивостью к антибиотикам. Врожденная пневмония возникает у детей с ослабленным иммунитетом в течение 72 часов после рождения.

В зависимости от рентгеноморфологических признаков пневмонии у детей могут быть следующими:

Очаговая – инфильтрат размером 0,5-1 см, располагается в одном или нескольких сегментах легкого, иногда бывает двусторонним. Воспаление легочной ткани носит катаральный характер, со скоплением серозного экссудата в альвеолярной полости.
Сегментарная – разновидность пневмонии с воспалением всего сегмента легкого и его ателектазом. Сегментарная пневмония часто проявляется затяжной пневмонией у детей и приводит к легочному фиброзу или деформирующему бронхиту.
Крупоз (диффузный) – гиперергическая форма воспаления, с долевой или поддолевой локализацией,пневмония с поражением плевры (плевропневмония).
Интерстициальный – инфильтрация и разрастание интерстициальной (соединительной) ткани легкого, которые могут быть очаговыми или диффузными. Интерстициальную пневмонию часто вызывают пневмоцисты, вирусы и грибки.

Пневмонию различают по степени тяжести: неосложненную и осложненную формы. При осложненной пневмонии наблюдают одышку, отек легких, плеврит, деструкцию легочной паренхимы (абсцесс, гангрена), внелегочные септические очаги, нарушения сердечно-сосудистой системы и др.

Пневмония у детей может быть острой или затяжной. Если острая пневмония длится 4-6 нед, клинико-рентгенологические признаки затяжного воспаления пневмонии сохраняются до 1,5 мес.

По этиологии пневмонии делят на вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные, микоплазменные, хламидийные и смешанные типы.

Причины пневмонии у детей

Этиология пневмоний у детей различается в зависимости от их возраста и состояния детской травмы.

Пневмония у новорожденных в основном вызывается внутриутробными или внутрибольничными инфекциями. Врожденная пневмония чаще развивается из-за вируса простого герпеса 1 и 2 типов, цитомегаловируса, хламидий. Среди возбудителей госпитальной пневмонии основное место занимают стрептококки группы В, золотистый стафилококк, кишечная палочка, клебсиелла. Грипп, парагрипп, корь и другие вирусы также играют роль в возникновении пневмонии у младенцев.

Большую роль в возникновении внебольничной пневмонии у детей до года играют пневмококки (в 70-80% случаев), гемофильные палочки, марокселлы и др. Традиционными возбудителями пневмоний в дошкольном возрасте являются гемофильная палочка, кишечная палочка, протей, клебсиелла, энтеробактерии, синегнойная палочка, золотистый стафилококк. Помимо типичного воспаления легких, у детей школьного возраста встречаются и атипичные пневмонии.

К факторам риска развития пневмонии у детей относятся недоношенность, гипотрофия, иммунодефицит, стрессы, простудные заболевания, очаги хронической инфекции (кариес, синусит, тонзиллит).

Инфекция попадает в легкие воздушно-капельным путем. Развитие аспирационной пневмонии происходит в результате попадания слизи в носоглоточный тракт, срыгивания пищевых продуктов, гастроэзофагеального рефлюкса, дисфагии. Наблюдается также гематогенное поражение легочной ткани из внелегочного очага инфекции.

Внутрибольничная пневмония также может развиться у детей при аспирации трахеи и бронхоальвеолярном лаваже, ингаляции и бронхоскопии.

Вирусы служат «переносчиками» бактериальной инфекции, вирусы повреждают слизистую оболочку дыхательных путей,снижает барьерную функцию эпителия, усиливает секрецию слизи, снижает местный иммунитет и облегчает проникновение инфекции в терминальные бронхи. В этом месте происходит быстрое размножение микроорганизмов и начало воспалительного процесса, поражение легочной ткани. При кашле мокрота мигрирует в крупные бронхи и из них в другие респираторные бронхиолы, в результате чего появляются новые очаги воспаления.

Обструкция бронхов и гиповентиляция легочной ткани имеют важное значение в формировании воспаления. В результате нарушения микроциркуляции, воспалительной инфильтрации и интерстициального отека нарушается газообмен, возникают гипоксемия, респираторный ацидоз и гиперкапния, вследствие чего развивается дыхательная недостаточность.

Симптомы пневмонии у детей

Клинические признаки острой пневмонии у детей появляются на 5-7-й день ОРИ. Общие инфекционные симптомы проявляются в виде фебрильной температуры тела (>38°С), признаков интоксикации (слабость, нарушение сна, бледность кожных покровов, снижение аппетита, рвота у детей раннего возраста). Респираторные симптомы пневмонии у детей включают кашель (влажный или сухой), хрипы, периоральный цианоз, иногда вовлечение в дыхание вспомогательных мышц и напряжение межреберных мышц.

Течение сегментарной пневмонии у детей проявляется повышением температуры тела, интоксикацией и различной степенью дыхательной недостаточности. Процесс заживления может занять до 2-3 месяцев. Позже в воспаленной области могут образоваться сегментарные фиброателектазы или бронхоэктазы.

Симптомы крупозной пневмонии проявляются в виде быстрого развития, высокой температуры тела, болей в грудной клетке при кашле, значительной одышки. В большинстве случаев у детей также отмечаются абдоминальные симптомы пневмонии, а именно рвота, боль в животе и признаки перитонита.

У детей отмечают признаки развития симптомов дыхательной недостаточности при интерстициальной пневмонии: одышка, цианоз, затрудненный кашель, слабость дыхания. Во многих случаях формируются и симптомы правожелудочковой сердечной недостаточности.

Осложнениями пневмонии у детей могут быть: инфекционно-токсический шок, абсцесс легочной ткани, плеврит, эмпиема плевры, пневмоторакс, сердечно-сосудистая недостаточность, респираторный дистресс-синдром, полиорганная недостаточность, синдром ДВС.

Диагностика пневмонии у детей

Диагноз пневмонии проводят на основании общих симптоматических признаков, аускультативных и рентгенологических изменений в легких. Физикальное обследование выявляет приглушенные перкуторные звуки, нарушение дыхания, хрипы с мелкими пузырьками или крепитацию.

«Золотым стандартом» в диагностике пневмонии является рентгенологическое исследование легких.Он показывает воспалительный процесс в легких.

Этиологическая диагностика включает следующее: взятие мазка со слизистой оболочки зева и носа на вирусологическое и бактериологическое исследование, бактериальный посев мокроты, методы ИФА и ПЦР.

В гемограмме выявляются характерные для воспаления изменения: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение ЭХТ. Биохимические исследования крови (ферменты печени, электролиты, креатинин, мочевина) также проводятся у детей с тяжелой пневмонией.

Пневмонию у детей следует отличать от ОРВИ, острого бронхита, бронхиолита, туберкулеза (туберкулеза), муковисцидоза. Пневмонию у детей обычно диагностирует участковый педиатр. В подозрительных случаях следует обратиться к детскому пульмонологу и фтизиатру. По показаниям могут быть выполнены компьютерная томография легких и фибробронхоскопия.

Лечение пневмонии у детей

Поводами для госпитализации детей с пневмонией могут быть:

Детский возраст до 3 лет, воспаление двух и более долей легкого, одышка, плеврит, тяжелая энцефалопатия, гипотрофия, врожденные пороки сердца, хронические патологии легких (бронхиальная астма, бронхолегочная дисплазия), хронические заболевания почек (гломерулонефрит, пиелонефрит) и иммунные редкие случаи.

Основным методом лечения пневмонии у детей является симптоматическое и жаропонижающее (антибактериальное лечение). Если результат лечения антибиотиками неизвестен в течение 36-48 часов, назначают другой антибактериальный препарат.

В симптоматическом и патогенетическом лечении применяют жаропонижающие, муколитические, бронхолитические и антигистаминные препараты. После снижения температуры тела можно проводить лечебную физкультуру: индуктометрию, электрофорез, ингаляции, массаж грудной клетки, перкуссионный массаж.

Последствия и профилактика пневмонии у детей

Результат своевременного выявления и лечения пневмонии у детей положительный. В результате случаи негативной пневмонии наблюдаются только в том случае, если они вызваны микроорганизмом с высокой вирулентностью и вовлечены в гнойно-деструктивный процесс. Затяжная форма пневмонии может стать причиной формирования хронических бронхолегочных заболеваний.

Профилактика пневмонии у детей включает хороший уход за детьми, профилактику ОРВИ, лечение ЛОР-заболеваний, вакцинацию против гриппозной, пневмококковой и гемофильной инфекций. Все дети с пневмонией состоят на учете у участкового педиатра и в обязательном порядке проходят рентгенографию органов грудной клетки, детского пульмонолога, аллерголога-иммунолога, детского ЛОР-врача (в течение 1 года).

Ikid.uz

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: