Фасллар ва табиат ҳақида мақоллар

Фасллар ва табиат ҳақида мақоллар

Азиз бўлмай, мазиз бўлмас.

Азиз момо олти кун,
Қаҳри келса — етти кун.

Азиз момо олти кун,
Қалтираса — қатти кун,
Сакранса — саккиз кун,
Тўқранса — тўққиз кун,
Ўқранса — ўн кун.

Азиз ақчасиз кетмас,
Қизлар — бўғчасиз.

Асад ё расад, ё нарасад.

Асад кирса, сув оқарар.

Асад — расамат.

Асад суви — асал суви.

Асад, экинларни ясат.

Асад, ғўзангни ясат.

Асадда оралаб е,
Сунбулада — саралаб.

Аямажуз олти кун,
Олти ой қишдан қаттиқ кун.

Ақраб келар ҳайқириб,
Бола-чақасини чақириб.

Ақраб келди ақириб,
Совуқларни чақириб.

Ақрабда жўхорини совуқ урмаса,
Охиратда ҳам урмас.

Аҳман-даҳман олти кун,
Қаҳрига олса қатти кун.

Аҳман музи даҳмондай бўлса ҳам, қўрқма,
Кузнинг музи кўзгудай бўлса ҳам, қўрқ.

Барс йили — бойлик,
Қуён йили — қаҳатчилик.

Далв кирди — давр кирди.

Далв кирди, экинларга давр кирди.

Даройи ола бўлди,
Дарё бир бало бўлди.

Ёз — ёзил, қиш — қисил.

Ёз ёмғири ёндан ўтар,
Қиш ёмғири — жондан.

Ёз ёмғири — илон билан чаён.

Ёз куюнган, қиш суюнар.

Ёз меваси — қиш хазинаси.

Ёз қоқиси — қишга дори.

Ёз ҳаракати — соз ҳаракат.

Ёзги ҳаракат — кузги баракат.

Ёзда боши пишмаганнинг,
Қишда оши пишмас.

Ёзда жароҳат кўрсанг,
Қишда роҳат кўрасан.

Ёзнинг гилами — кенг.

Ёзда хотин қутуради,
Қишда — бурун.

Ёзнинг ёзиғи — қишнинг озиғи.

Ёзнинг ёмғиридан қўрқ,
Қишнинг — қировидан.

Ёзнинг куни — юз турли,
Қишнинг куни — қирқ турли.

Ёзнинг ювиндиси — қишга ош-қатиқ.

Ёлқица ҳам, ёғ яхши,
Ёндирса ҳам, ёз яхши.

Ёмғир — экиннинг жони.

Жавзодаги ёмғирдан илон ёғса яхши.

Жавзонинг ярмида сув тагида арпа пишар.

Жул келди — ҳамал келди.

Жума ёғса, шанба тинар,
Шанба тинмаса, қачон тинар.

Илиб-илиб, ёз бўлар,
Совиб-совиб, қиш бўлар.

Ит йили эксанг,
Тўнғиз йили ўрасан.

Йил яхши келса, арқар кетмас.

Йилнинг яхши келиши баҳордан маълум.

Кузги қатиқ куёвга бергисиз.

Кузнинг бир куни қишнинг бир ойини боқар.

Кун ғамини саҳар е,
Йил ғамини баҳор е.

Лайлак келмай, ёз бўлмас,
Қирғияк чопмай, куз бўлмас.

Лайлак келса — ёруғ ёз,
Турна келса — тунуқ ёз.

Мизон чиқиб, ақраб кирса — қиш.

Наврўздан сўнг қиш бўлмас,
Мизондан сўнг ёз бўлмас.

Оз бўлмай, ёз бўлмас,
Ёз бўлмай, маз бўлмас.

Ой бошида кун ё тузалар, ё бузилар.

Ой чалқанча туғса, ой бўйи аёз.

Ой ўтовласа, ойлик ғамингни е,
Кун ўтовласа, кунлик ғамингни е.

Ой қуланса, оёғингни узат,
Кун қуланса, курагингни тузат.

Ойнинг бешидан қўрқма, бошидан қўрқ.

Оқпон-оқпон олти кун,
Ой-ҳой сенинг қотувинг.

Ўлчаб осган этингга
Қўноқ келса, қаттиқ кун.

Оқпонда от одимидай кун узаяр.

Пайти келса, дарахт гуллар.

Пайшанбанинг келиши чоршанбадан белгили.

Савр бўлмай, сайрон бўлмас,
Сайрон бўлмай, айрон бўлмас.

Савр деган сонли қиш,
Мен жавзонгдан қўрқаман.

Савр ёмғири — сари олтин.

Савр келса, муз турмас,
Қуда келса, қиз турмас.

Савр кирди — экинларга давр кирди.

Савр ойи — давр ойи.

Саврнинг саноғида қишнинг ёғини бор.

Саратон — сара экиш,
Қолаверса — тариқ экиш.

Саратонда сув қўй,
Асадда тек қўй.

Саратоннинг ўни — тегирмоннинг дўли.

Сафар ойи — хатар ойи.

Савалаб ёққан ёмғир ёмон,
Майдалаб ёққан қор ёмон.

Совуқ оёқдан урар,
Иссиқ — бошдан.

Сойда ётма, сел олар,
Қирда ётма, ел олар.

Сигир йили — тўқлик,
Қўй йили — йўқлик.

Сумбула туғар сумпайиб,
От семирар қампайиб.

Сумбула туғса, сув совир,
Тарози туғса, тонг совир.

Сумбулада сув совийди,
Мизонда — кун.

Сумбуланинг суви тиниқ, ўзи совуқ.

Сумбуланинг суви — шароб.

Сумбуланинг туққанини сув билар.

Тоза ҳаво — дардга даво.

Тоққа ёғса, чўл обод,
Чўлга ёғса, эл обод.

Тоққа қалин қор тушгани —
Ернинг қониб сув ичгани.

Тоғ ҳавоси — дард давоси.

Тўқсон кирса, тўрғай одимича кун узаяр.

Тўқсон тўлмай, ёз чиқмас.

Чилла кирса — чил оёғи.

Чилла суви — тилла суви.

Чилла қори — ернинг қони.

Чиллага чиллаки чидамас.

Чиллада суғорилган боғ,
Чил ботмон узум берар.

Шанбада бичма, жумада кўчма.

Эр туғилса — элнинг бахти,
Ёмғир ёғса — ернинг бахти.

Эрталабки туман очар,
Кечки туман ёпар.

Янтоқ гулласа, чилги пишар.

Яхши йил баҳоридан маълум,
Яхши кун — саҳаридан.

Яхши келса — ҳут,
Ёмон келса — ют.

Яхши келса ҳут —
Кади-кади сут.

Ёмон келса ҳут —
Қақшаб қолган пут.

Яхши келса ҳутни кўринг,
Хурма-хурма сутни кўринг.

Ёмон келса, ҳутни кўринг,
Серрайиб ётган путни кўринг.

Қавс суви — жон суви.

Қантар овса, қалт этар,
Деҳқоннинг кўзи ялт этар.

Қантар овса, қозиқнинг бошида қор турмас.

Қантарда қарға одимидай кун узаяр.

Қарға кетмай, қор кетмас,
Турна келмай, муз кетмас.

Қарға қағилласа, қишни чақирар,
Ғоз ғағаласа — ёзни.

Қирқкуяк келди — куз келди.

Қирқкуякда қиндаги ҳам пишар.

Қирқкуякда қирқ томгунча,
Мизонда бир томсин.

Қиш — оладан, ёз — моладан.
Қиш — серташвиш.

Қиш ўлдирма, ёз ўлдир,
Оч ўлдирма, тўқ ўлдир.

Қиш ўтар, қоралик қарғага қолар.

Қиш ўчоғи тор,
Тур, уйингга бор.

Қиш қаттиқ келса — ит йили.

Қиш қилиғини қилмай қўймас,
Ёз йўриғини йўймай қўймас.

Қиш — қисилмоқ, ёз — ёзилмоқ.

Қиш қишлигини қилмаса,
Ёз ёзлигини қилмас.

Қиш қўноғи — ўт.

Қишнинг бир куни қолса қўрқ.

Қишнинг куни қирқ турли,
Қирқови ҳам қилиқли.

Қишнинг совуғида тўнгандан,
Ёзнинг иссиғида ўлган яхши.

Қишнинг қаҳри — кузга барака.

Қишнинг қори — ёзга дори.

Қор ёғди — дон ёғди,
Ёмғир ёғди — ош ёғди.

Қор — ош билан нон.

Қора булутдан тиниқ сув томар.

Қорачанинг қори турмас.

Қуён йили ют бўлар.

Қуруқ аёз — тилсиз ёв.

Ғоз келгани — ёз келгани.

Ҳамал кирди — амал кирди.

Ҳулкар туғди — ўт туғди.

Ҳулкарли ойнинг бари қиш.

Ҳут кирди, деҳқоннинг кетига қуит кирди.

Ҳут кирди, ер остига дуд кирди.

Ҳут сувига ҳўкизингни суғорма.

Ҳут — ют.

Ҳутда мол тўймаса, одам тўймас.


Не будь милым, не будь вкусным.

Дорогая мама, пожалуйста
Кахри келса – семь дней.

Дорогая мама, пожалуйста
Если дрожишь — затяни
Сакранса — сделай восемь
Если он остановится, сделайте девять.
Читать — десять дней.

Дорогой, без денег не поедешь.
Девочки — без воротника.

Асад либо придет, либо нет.

Если придет Асад, потечет вода.

Асад — расамат.

Вода Асад — медовая вода.

Асад выращивает урожай.

Асад, сделай червяка.

Асад вернулся
Сунбулада – голова.

Аямаджуз до шести,
Закаляться от зимы полгода.

Он приходит с криком,
Звонит своим детям.

Это, наконец, приходит
Вызов простуды.

Если кукуруза скоро остынет,
В конце концов этого не произойдет.

Аман-дахман шесть,
Затяните ручку.

Не бойся, даже если лед подобен облаку.
Бойся, даже если осенний лед как око.

Год Леопарда – богатство,
Год Кролика жадный.

Вошёл Водолей — вошёл цикл.

Пришел Водолей, пришел урожай.

Это было долго,
Река была катастрофой.

Лето — лето, зима — лето.

Пусть пройдет летний дождь
Дождливая зима — живи.

Летний дождь — змея и скорпион.

Приближается лето, приближается зима.

Летний фрукт — зимнее сокровище.

Летняя бумага готова к зиме.

Сделай ход — сделай ход.

Весна движения — это осень благословения.

Ты не готовил летом,
Нет готовки.

Если вы получили травму летом,
Вам будет комфортно зимой.

Летний ковер широкий.

Жена убегает.
Кишда – нос.

Еда лета – это еда зимы.

Боюсь летнего дождя
С конца зимы.

Летний день сто разный,
Есть сорок разных зимних дней.

Радость лета – это подготовка к зиме.

Это хорошо, но это хорошо.
Даже если он горит, лето хорошо.

Дождь – это жизнь урожая.

Хорошо, если от дождя в Явзо падает змея.

Перловку отварить в половине банки под водой.

Жул пришел — пришел.

Если пятница, то суббота.
Если суббота не остановится, то когда она остановится?

это будет лето
Будет холодно и зима.

Год Собаки
Вы находитесь в году Тунгыз.

Если год будет хорошим, он не исчезнет.

Весна известна хорошим приходом года.

Осенью жениху дари творог.

Один день осени равен одному месяцу зимы.

Грустно утром
Грустный весенний год.

Не прилетит аист, не будет лета,
Киргиз не печатает, не падает.

Если прилетит аист — напиши письмо,
Если прилетит журавль — худое лето.

Если шкала идет вверх и вниз, это зима.

После Новруза зимы не будет.
Лета после Весов не будет.

Не будь холодным, не будь холодным,
Не лето, не лето.

Луна либо чистая, либо разбитая.

Если луна рождает крапиву, луна полна инея.

Если месяц полон, месяц будет твоей печалью.
Если день прожит, день — твоя печаль.

Если луна садится, скрести ноги,
Если солнце садится, поправьте прическу.

Не бойся луны, бойся ее головы.

Сделайте это белым и белым,
Эй, ты крутой.

Не измерять
Если придет гость, будь строг.

Белая лошадь бежит как лошадь.

Когда наступает погода, дерево цветет.

Наступление четверга известно из среды.

Не ленись, не ленись,
Не ленись, не ленись.

Многие зимы зовут савр,
Я боюсь оленей.

Савур Ямгири — золотая голова.

Если он поедет, он не останется.
Если он придет, девушка не останется.

Покатался — пошел на посевы.

Месяц савур — круглый месяц.

Вкус имеет жир зимы.

Рак — голова посадка,
Колаверса – способ посадки.

Налейте воду в свой резервуар
Оставьте Асада в покое.

Десятка Рака – это зерно на мельнице.

Месяц путешествий — месяц опасностей.Дождь плохой,
Плохо, когда снег лежит на земле.

Трусость
Тепло — быть.

Не ложись, они затопят.
Не ложись, люди лягут.

Год коровы полный,
Год Овцы — отсутствие.

Сумбула тугар сумпайи,
Огонь жиреет.

Если родился Сумбула, пейте воду.
Если весы родятся, будет утро.

Остыла вода в Сумбуле,
Мизонда — сделай это.

Вода Сумбулы чистая и холодная.

Вода Сумбула — это вино.

Вода знает, что родился Сумбула.

Свежий воздух лечит боль.

Если идет дождь, пустыня процветает.
Если он падает на пустыню, люди процветают.

На горку выпал густой снег —
Земная кровь полна воды.

Горный воздух — это боль.

Если он достигает 90, воробей продолжает свой обычный день.

Лета не будет, пока не исполнится девяносто.

Чилла кирса — сорок футов.

Чилла суви — золотой суви.

Чилла кори — это кровь земли.

Chillaga чилаки чидамас.

Поливаемый сад в Чилле,
Сорок гроздей винограда.

Не пиши в субботу, не двигайся в пятницу.

Если человек родился — народное счастье
Если идет дождь, это удача земли.

Утром туман рассеется,
Вечером туманно.

Если цветок распустился, он засохнет.

Известный с весны хорошего года,
Делай добро — утром.

Отличная работа
Если Йемен придет, это хорошо.

Доброе утро —
Кади-кади сут.

Если придет Йемен, то —
Мертвый идол.

Если хотите, посмотрите.
Посмотрите на финиковое молоко.

Если тебе плохо, следи за хижиной.
Посмотрите на лежащую замазку.

Kaws suvi — душа суви.

Сколько хватит, сколько хватит,
Глаза фермера сверкнули.

Если окалина срезана, на вершине кучи не будет снега.

Ворона летает, как обычная ворона.

Не уйдёт ворона, не уйдёт снег,
Не придет журавль, не уйдет лед.

Когда ворона кричит, она зовет зиму.
Если гусь прокукарекает — запишите.

Наступили сороковые — пришла осень.

В 40 лет поссать сложно.

Сорок в сорок,
На шкале одна капля.

Зимой — брать, летом — тереть.
Зима беспокойная.

Не убивай зиму, убивай лето
Не голодай, убивай изо всех сил.

Зима закончилась, черная ворона останется.

Зимнее гнездо,
Вставай, иди домой.

Если зима суровая, это год собаки.

Не дай зиме сделать свое дело,
Лето не даст его сердцу утонуть.

Зиму вырезать, лето написать.

Если не будет зимы,
Лето не делает лето.

Зимний гость – ут.

Если есть один день зимой, бойся.

Зимой бывает сорок разных дней,
Кирковый тоже шумный.

От замерзания в холоде зимнем,
Лучше умереть в летнюю жару.

Гнев зимы — это благословение для осени.

Зимний снег — это весна.

Падал снег — падал снег,
Пошел дождь — пошел дождь.

Деньги — это хлеб с едой.

Чистая вода течет из темных облаков.

Денег Карача не хватит.

В год кролика будут юты.

Сухой мороз — тихая зима.

Прилет гуся — приход лета.

Действие состоялось.

Халкар родил — огонь родил.

Весь месяц зима.

Хижина вошла, корова вошла в фермерское поле.

Был пожар, был дым под землей.

Не погружайте собаку в горячую воду.

Хата — ют.

Даже если товаров не хватит, людей будет не хватать.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz