Homiladorlikda toksoplazmoz sabablari va davolash sirlari

Homiladorlikda toksoplazmoz sabablari va davolash sirlari

Homiladorlikda toksoplazmoz – bu parazitar kasallik boʻlib, T.gondii parazitining homilador ayol organizmiga kirishidan rivojlanadi. Koʻp hollarda kasallik belgilarsiz kechadi, baʼzida gripp xuruji kabi simptomlar yuzaga chiqishi mumkin. Homiladorlarda toksoplazmoz diagnostikasida IgM va IgG serologik tekshiruvlari, homila ichi suyuqligi PSR usuli va homila UTT (UZI) tekshiruvlari oʻtkaziladi. Medikomentoz davoda makrolitlar, antibiotiklar yoki sulfanilamidlar va foli kislota antagonistlari qoʻllaniladi.

Toksoplazmoz – bu infeksion-parazitar kasallik boʻlib, uni toksoplazma paraziti keltirib chiqaradi, bu patologiya akusherlik va ginekologiya sohasida juda katta ahamiyatga ega, chunki parazit transplansentar yoʻl bilan yuqishi kasallikning eng ogʻir oqibati hisoblanadi. Statistika boʻyicha 15 yoshdan 45 yoshgacha boʻlgan ayollarning 15-25 % i T.gondii bilan zararlanganlar. Tugʻma toksoplazmoz bilan har 10 000 yangi tugʻilgan chaqaloqlarning 1 dan 10 tasigacha kasallanishi mumkin, shularning orasidan 3-10 % ida ogʻir tugʻma anomaliyalar ham kuzatiladi.

Foto: www.familyeducation.com

Parazitni oʻziga yuqtirib olgan chaqaloqlarni dunyoga keltirgan ayollarning 55 % i oʻzlarida hech qanday belgilarni his etishmagan. Toksoplazmozni yuqtirib olish xavfi immun tizimi zaif ayollar hamda endemik zonalarda istiqomat qilish yoki u yerda boʻluvchilarda yuqori boʻladi, masalan Fransiya, Lotin Amerikasi va Janubiy Afrikada mintaqalarida.

Homiladorlikda toksoplazmozning kelib chiqish sabablari

Homiladorlikda toksoplazmoz qoʻzgʻatuvchisi – Toxoplasma gondii hisoblanadi. Parazit hujayra ichida oʻz hayot faoliyatini olib boradi, uning uzunligi 4 mkm dan 8 mkm gacha boʻladi. Toksoplazma 3 xil shaklda hayot kechiradi: oosista, toʻqima sista va taxizoit. Birinchi va ikkinchi shakllari inson uchun yuqumli hisoblanadi.

Sistalar zararlangan goʻsht mahsulotlarini isteʼmol qilganda yuqadi, oositlar esa tuproq bilan kontaktda boʻlganda, yaxshi yuvilmagan sabzavot mahsulotlarini isteʼmol qilganda inson organizmiga tushadi. Oosista shaklidagi toksoplazma tashqi muhitga juda chidamli boʻladi, u iliq va nam sharoitda uzoq muddat saqlanib qoladi.Parazit inson organizmiga kirganidan soʻng taxizoit shakliga oʻtadi, aynan shu shakli insonda kasallik chaqiradi va homilaga ham yuqadi.

T.gondii inson organizmiga bir necha yoʻl orqali yuqadi – xom yoki chala pishgan goʻsht isteʼmol qilish, mushuk najasi bilan ifloslangan tuproq bilan kontaktda boʻlish, transplasentar yoʻl yaʼni onadan homilaga hamda kamdan kam uchraydigan holat qon quyishda. Homiladorlikda toksoplazmozning yuqishi asosan (65 % holatlarda) ifloslangan ozuqa mahsulotlari isteʼmol qilish bilan amalga oshadi, ayrim holatlarda xom goʻsht isteʼmol qilgan mushuklar bilan kontaktda boʻlish ham toksoplazmaning inson organizmiga yuqishi ham kuzatiladi.

Parazit yuqishida manba inson boʻlib, faqatgina qon quyish orqali zararlangandagina xizmat qiladi. Inson organizmiga T.gondiining bir donasi tushsa ham inson zararlangan hisoblanadi va bu bir umr saqlanib qolishi ham mumkin (subklinik shakl).

Homiladorlikda toksoplazmoz belgilari

90 % dan ortiq hollarda homilador ayollarda toksoplazmoz belgilarsiz kechadi, yaʼni ayol sogʻlom tashuvchi boʻlib xizmat qiladi. Yaqqol namoyon boʻluvchi klinik belgilar koʻproq immun tizimi sust homilador ayollarda kuzatiladi, bunda yondosh kasalliklar sifatida infeksion va bakterial kasalliklar, glyukokortikoid moddalar uzoq muddat isteʼmol qilganda, OITS ning erta bosqichlarida va boshqalarda ham yuzaga chiqadi.

Kasallikning inkubatsion davri 1 kundan 3 kungacha davom etishi mumkin. Homiladorlikda toksoplazmozning oʻtkir shakli gripp belgilari kabi boʻladi: tana haroratining 37,5-38 oC gacha koʻtarilishi, umumiy holsizlik, charchash, bosh ogʻrishi, limfa tugunlarining kattalashishi, kam hollarda gepatosplenomegaliya ham kelib chiqishi mumkin.

Kam holatlarda homilador ayollarda xoriretinit, konyuktivit, keratit yoki iridosiklit rivojlanadi. Immun tizimining zaiflashuvi natijasida toksoplazmoz ogʻir asoratlanishi mumkin, masalan ensefalit, gepatit, miokardit yoki zotiljam.

Toksoplazmoz TORCH-infeksiyalar guruhiga kiradi, bu infeksiyalar teratogen taʼsir koʻrsatadi. Eng xavfli jihati homilador ayolning birlamchi zararlanishidir, surunkali toksoplazmoz homilada sezilarli anomaliyalar chaqirmaydi. Yoʻldosh orqali taxizoitlar kirganidan soʻng 1 oydan 4 oygacha boʻlgan muddat oʻtishi bilan homila zararlanadi.

Statistika boʻyicha toksoplazmozning homilaga yuqishi homiladorlikning uchinchi uchoyligida 10-12 barobar ortib ketadi. Ammo, shunday boʻlsada homiladorlikning ilk muddatlarida homilaning zararlanish oqibatlari xavfliroqdir. Homiladorlikning ilk uch oyligida toksoplazmoz homila tushishi, homilada turli xil anomaliyalar rivojlanishiga sabab boʻladi.

Kechki tugʻma toksoplazmozlar Sebin tetradasi bilan namoyon boʻladi: xorioretinit, bosh miya shishi, talvasa sindromi, bosh miya ichi kalsifikatsiyasi. Bundan tashqari homilaning rivojlanishdan ortda qolishi va mikrosefaliya rivojlanishi ham mumkin. Bu kabi belgilar homiladorlik vaqtida oʻtkir toksoplazmoz oʻtkazilganlikdan dalolat beradi.

Toksoplazmoz diagnostikasi

Homiladorlik vaqtida toksoplazmoz diagnostikasi anamnez yigʻish, yuzaga chiqadigan simptomlar, laborator va instrumental tekshiruvlar natijasida olib boriladi. Bemordan anamnez yigʻilayotganda akusher-ginekolog yoki infeksionist toksoplazma parazitining yuqish ehtimoliga eʼtibor qaratadi, yaʼni xom goʻsht isteʼmol qilishi, yuvilmagan sabzavot va mevalar yeyish, daydi mushuklar bilan kontaktda boʻlish, tuproq bilan kontaktda boʻlish hamda endemik zonalarda boʻlganligi haqida maʼlumotlar yigʻiladi.Homiladorlik vaqtida ayol fizikal koʻruvida gripp kabi belgilar aniqlanishi mumkin, ammo bu simptomlar har doim ham toksoplazmoz haqida yetarlicha maʼlumot bera olmaydi.

Toksoplazmoz diagnostikasida eng asosiy tekshiruv usullari bu serologik test, UTT (UZI) va amniotik parda punksiyasi hisoblanadi. Laborator tekshiruv diagnostikaning birinchi “qadami” boʻlib, unda immunoferment analiz (IFA) oʻtkaziladi yoki maxsus test-tizim oʻtkaziladi. Bu tekshiruvda immunoglobulin M (IgM) va G (IgG) qonda aniqlanadi. Agar analiz natijalari manfiy boʻlsa, toksoplazmoz kasalligi ham boʻlmaydi. IgM koʻp miqdorda aniqlanishi T.gondii ning inson organizmiga birinchi marotaba kirganligidan darak beradi. Soʻngra titr koʻrsatkich sekin-asta oshib boradi va parazit invaziyasidan 5-20 kun oʻtib maksimum darajaga yetadi.

Toksoplazmoz bilan zararlangan ayol qonida IgG miqdori parazit kirganidan soʻng 7-14 ichida aniqlanadi va 3-6 oy ichida maksimum darajaga yetadi. Koʻp holatlarda IgG miqdorining oshishi toksoplazmozning latent kechayotganligidan dalolat beradi. Musbat natija aniqlanganda tekshiruv 3-4 marotaba qayta oʻtkaziladi.

Homilador ayollarda UTT (UZI) tekshiruvi homilaning holatini aniqlash uchun kerak boʻladi. Koʻpincha tugʻma toksoplazmoz belgilari yaqqol aniqlanmaydi yoki tashxisni tasdiqlash uchun yetarlicha boʻlmaydi.

Qoʻshimcha tekshiruvlar

Homilaning toksoplazma bilan zararlanishida – rivojlanishning kechikishi va MNT (Markaziy nerv tizimi) anomaliyalari, mikrosefaliya belgilari rivojlanadi. Homiladorlikni sunʼiy ravishda toʻxtatish faqatgina homilada oʻta ogʻir anomaliyalar kelib chiqqan boʻlsagina amalga oshiriladi. Amniotik qobiq punksiyasi (amniosentez) homiladorlarda serologik tekshiruvlar va UTT (UZI) tekshiruvlari yetarlicha maʼlumot bermaganda oʻtkaziladi.

Amniotik qobiq punksiyasi neonotolog, infeksionist va akusher-ginekologlar hamkorligida oʻtkaziladi. Bunda amniotik suyuqlik olinadi va polimer zanjir reaksiyasi (PZR) yordamida T.gondii paraziti aniqlanadi. Ushbu tekshiruv usulining maʼlumotlilik darajasi 90-95 % ni tashkil etadi. Amniosentez tekshiruvining yagona kamchiligi shundaki, tekshiruv faqatgina homiladorlikning ilk muddatlarida oʻtkaziladi. 18 haftadan soʻng natijalar yolgʻon boʻlishi ham mumkin.

Homiladorlikda toksoplazmoz davosi

Homiladorlikda toksoplazmoz davosi oʻtkir shaklida va klinik belgilar bilan namoyon boʻlgandagina olib boriladi. Agar kasallik klinik simptomlarsiz kechadigan boʻlsa, patologiya oʻz-oʻzidan oʻtib ketadi. Homilaning zararlanishiga asoslanib davo muolajalari ikki xil yoʻl bilan olib boriladi. Homila zararlanmagan boʻlsa (PZR ga asoslangan holda) makrolid guruhiga kiruvchi antibiotiklar qoʻllaniladi (Spiramitsin). Bu kabi preparatlar homila toʻqimalarida toʻplanadi va parazitning vertikal yoʻl orqali yuqishiga toʻsqinlik qiladi.

Homiladorlikda kuzatiladigan toksoplazmoz parazitining homilaga yuqqanligi aniqlansa, davo muolajalari foli kislota antagonistlari (pirimetamin) va sulfanilamidlar (sulfadiazin) yordamida olib boriladi. Birinchi guruh preparatlari suyak koʻmigida hujayralar boʻlinishini sekinlashtiradi, shu sababli ular foli kislota saqlovchi preparatlar bilan birgalikda olib boriladi. Bundan tashqari preparat birinchi uchoylikda qoʻllash mumkin emas. Bu davo choralari homilada turli patologiyalar rivojlanmasligi va oqibatning ijobiy boʻlishiga olib keladi.

Homiladorlikda toksoplazmoz profilaktikasi va kasallik oqibati

Homiladorlik vaqtida toksoplazmoz kasalligi oqibati ijobiy. Deyarli barcha holatlarda bemorlar davo topadilar. Tugʻilajak bola ahvoli parazitning homilador ayol organizmiga kirgan muddatiga bogʻliq, bunda homiladorlikning birinchi uchoyligida homilada turli xil anomaliyalar rivojlanish ehtimoli yuqori boʻladi.

Homiladorlikda toksoplazmoz profilaktikasiga parazit yuqish yoʻllarining barchasini cheklash va homiladorlik skrining tekshiruvlaridan oʻtib turish kiradi. Parazit yuqish yoʻllarini cheklashda faqatgina toza suv isteʼmol qilish, sifatli termik qayta ishlovdan oʻtqazilgan mahsulotlar isteʼmol qilish, mushuk va tuproq bilan kontaktda boʻlmaslik kabilar kiradi. Skrining tekshiruvi toksoplazma parazitining yuqish ehtimoli yuqori boʻlgan ayollarda har oyda oʻtkaziladi, hamda serologik tekshiruv ham buyuriladi.

Ikid.uz


Токсоплазмоз беременных – паразитарное заболевание, развивающееся при попадании паразита Т. gondii в организм беременной женщины. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, иногда могут проявляться гриппоподобные симптомы. При диагностике токсоплазмоза у беременных проводят серологические исследования IgM и IgG, метод ПСР внутриматочной жидкости плода и УТТ плода (УЗИ). В лечении медикаментозного лечения используются макролиды, антибиотики или сульфаниламиды и антагонисты фолиевой кислоты.

Токсоплазмоз — инфекционно-паразитарное заболевание, вызываемое паразитом токсоплазма.Эта патология имеет большое значение в области акушерства и гинекологии, так как наиболее тяжелым последствием заболевания является трансплацентарная передача паразита. По статистике 15-25% женщин в возрасте от 15 до 45 лет инфицированы T. gondii. Врожденный токсоплазмоз поражает от 1 до 10 из каждых 10 000 новорожденных, и 3-10% из них имеют тяжелые врожденные аномалии.

Фото: www.familyeducation.com

55% женщин, родивших детей, зараженных паразитом, не испытывали никаких симптомов. Риск заражения токсоплазмозом выше у женщин с ослабленной иммунной системой, а также у женщин, живущих в эндемичных районах, таких как Франция, Латинская Америка и Южная Африка.

Причины токсоплазмоза при беременности

Возбудителем токсоплазмоза беременных является Toxoplasma gondii. Паразит живет внутри клетки, его длина составляет от 4 мкм до 8 мкм. Токсоплазма существует в трех различных формах: ооциста, тканевая киста и тахизоит. Первая и вторая формы заразны для человека.

Цисты передаются при употреблении в пищу зараженных мясных продуктов, а ооцисты передаются в организм человека при контакте с почвой или при употреблении в пищу немытых растительных продуктов. Токсоплазма в виде ооцисты очень устойчива к внешней среде, долго выживает в теплых и влажных условиях.После попадания в организм человека паразит превращается в форму тахизоита, вызывающего заболевание у человека и заражает плод.

T. gondii передается в организм человека несколькими путями — при употреблении в пищу сырого или недоваренного мяса, при контакте с почвой, загрязненной кошачьими фекалиями, трансплацентарным путем, т.е. от матери к плоду, и, реже, при переливании крови. При беременности токсоплазмоз передается в основном (в 65% случаев) при употреблении в пищу зараженных пищевых продуктов, в некоторых случаях при контакте с кошками, поевшими сырое мясо, также наблюдается передача токсоплазмоза в организм человека.

В случае паразитарной передачи источником является человек, и это работает только при заражении при переливании крови. Т. к человеческому организму.Даже если упадет одно зерно гондии, человек считается зараженным, и это может остаться на всю жизнь (субклиническая форма).

Симптомы токсоплазмоза при беременности

Более чем в 90% случаев токсоплазмоз у беременных протекает бессимптомно, то есть женщина служит здоровым носителем. Выраженные клинические симптомы чаще наблюдаются у беременных со слабой иммунной системой, при инфекционных и бактериальных заболеваниях, длительном приеме глюкокортикоидных веществ, на ранних стадиях СПИДа и др.

Инкубационный период заболевания может длиться от 1 до 3 дней. При беременности острая форма токсоплазмоза имеет сходные с гриппом симптомы: повышение температуры тела до 37,5-38°С, общая слабость, повышенная утомляемость, головная боль, увеличение лимфатических узлов, в редких случаях также может наблюдаться гепатоспленомегалия.

В редких случаях у беременных развиваются хориоретинит, конъюнктивит, кератит или иридоциклит. В результате ослабления иммунной системы токсоплазмоз может вызвать тяжелые осложнения, такие как энцефалит, гепатит, миокардит или зотилям.

Токсоплазмоз относится к группе TORCH-инфекций, обладающих тератогенным действием. Наиболее опасным аспектом является первичное инфицирование беременной женщины, хронический токсоплазмоз не вызывает существенных отклонений у плода. От 1 до 4 месяцев после введения тахизоитов через плаценту поражается плод.

По статистике передача токсоплазмоза плоду увеличивается в 10-12 раз в третьем триместре беременности. Однако на ранних сроках беременности последствия повреждения плода более опасны. В первые три месяца беременности токсоплазмоз вызывает невынашивание беременности и развитие различных аномалий у плода.

Поздний врожденный токсоплазмоз проявляется тетрадой Себина: хориоретинитом, опухолью головного мозга, судорожным синдромом, внутримозговым кальцинозом. Также возможно отставание плода в развитии и развитие микроцефалии. Такие симптомы указывают на острый токсоплазмоз при беременности.

Диагностика токсоплазмоза

Диагностика токсоплазмоза при беременности проводится в результате сбора анамнеза, возникающих симптомов, лабораторных и инструментальных исследований. При сборе анамнеза у больного акушер-гинеколог или инфекционист обращает внимание на возможность передачи токсоплазменного паразита, то есть собирается информация об употреблении в пищу сырого мяса, немытых овощей и фруктов, контактировании с кошками, контакт с почвой, нахождение в эндемичных зонах.Во время беременности женщину обследуют физикально.Могут быть выявлены гриппоподобные симптомы, но эти симптомы не всегда свидетельствуют о токсоплазмозе.

Наиболее основными методами обследования при диагностике токсоплазмоза являются серологические реакции,УТТ (УЗИ) и пункция амниотической оболочки. Лабораторное обследование является первым «шагом» диагностики, при котором проводится иммуноферментный анализ (ИФА) или проводится специальная тест-система. В этом тесте в крови обнаруживают иммуноглобулины М (IgM) и G (IgG). Если результаты теста отрицательные, токсоплазмоза нет. Обнаружение большого количества IgM указывает на то, что T. gondii впервые попал в организм человека. Затем титр постепенно увеличивается и достигает максимального уровня через 5-20 дней после заражения паразитами.

Количество IgG в крови инфицированной токсоплазмозом женщины выявляется через 7-14 дней после внедрения паразита и достигает максимального уровня через 3-6 месяцев. Во многих случаях увеличение количества IgG свидетельствует о латентном течении токсоплазмоза. При определении положительного результата обследование повторяют 3-4 раза.

У беременных необходимо обследование УТТ (УЗИ) для определения состояния плода. Зачастую симптомы врожденного токсоплазмоза неочевидны или недостаточны для подтверждения диагноза.

Дополнительные проверки

При заражении плода токсоплазмой развиваются задержка развития и аномалии ЦНС (центральной нервной системы), признаки микроцефалии. Искусственное прерывание беременности проводят только в случае тяжелых аномалий развития плода. Пункция амниотической оболочки (амниоцентез) проводится у беременных, когда серологические тесты и тесты УТТ (УЗИ) не дают достаточной информации.

Пункция амниотической оболочки проводится совместно с неонатологом, инфекционистом и акушером-гинекологом. Берут амниотическую жидкость и обнаруживают паразита T. gondii с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Уровень информативности данного метода обследования составляет 90-95%. Единственным минусом амниоцентеза является то, что обследование проводится только на ранних сроках беременности. Результаты после 18 недель могут быть ложными.

Лечение токсоплазмоза при беременности

Лечение токсоплазмоза при беременности проводят только при его проявлении острыми и клиническими симптомами. Если заболевание проходит без клинических симптомов, патология пройдет сама собой. В зависимости от поражения плода лечебные процедуры проводят двумя разными способами. Если плод не поврежден (по данным ПЦР), применяют антибиотики, относящиеся к группе макролидов (Спирамицин). Такие препараты накапливаются в тканях плода и препятствуют вертикальной передаче паразита.

Если установлено, что токсоплазмозный паразит, наблюдающийся при беременности, передается плоду, лечение проводят с помощью антагонистов фолиевой кислоты (пириметамин) и сульфаниламидов (сульфадиазин). Препараты первой группы замедляют деление клеток костного мозга, поэтому их принимают вместе с препаратами, сохраняющими фолиевую кислоту.Кроме того, препарат нельзя применять в первом триместре. Эти лечебные мероприятия предотвращают развитие различных патологий у плода и приводят к положительному исходу.

Профилактика токсоплазмоза при беременности и исход заболевания

Исход токсоплазмоза при беременности положительный. Практически во всех случаях пациенты находят излечение. Состояние будущего ребенка зависит от периода времени, когда паразит попал в организм беременной, и в первом триместре беременности высока вероятность развития различных аномалий у плода.

Профилактика токсоплазмоза при беременности включает ограничение всех путей передачи паразита и проведение скрининговых тестов на беременность. Ограничение путей передачи паразитов включает в себя употребление только чистой воды, употребление в пищу продуктов, прошедших качественную термическую обработку, избегание контакта с кошками и землей. Ежемесячно проводится скрининг у женщин с высоким риском заражения токсоплазмой, также назначают серологическое исследование.

Ikid.uz

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: