Ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар

Ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар

Уй ҳайвонлари ҳақида топишмоқлар. Ёввойи ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар. Барча топишмоқлар жавоби билан. Энг сара топишмоқлар тўплами.

1. Шилдир-шилдир сув кечар,
Оёғи сувга тегмас.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Туғилмаган қулун)

2. Сувдай чопади,
Манзилга етади.

Топишмоқнинг жавоби»]
(От)

3. Тўрт оёқли,
Темир туёқли.

Топишмоқнинг жавоби»]
(От)

4. Тўрт ой, йигирма тўрт юлдуз.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Отнинг тақаси, михи)

5. Сувга тушса мингта,
Сувдан чиқса битта.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Отнинг думи)

6. Қуён эмас,
Узун қулоқ,
От эмас,
Тўртта туёқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Эшак)

7. Катта такам бесоқол.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Эшак)

8. Тапир-тупир тўртовлон,
Ҳанграгани бировлон.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Эшак)

9. Оёғи попик,
Оғзи кўпик.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Туя)

10. Оғзи қулқулум,
Узун оёғу калта дум.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Туя)

11. Бу ёққа ўтди лоп-лоп,
У ёққа ўтди лоп-лоп.
«Шўра» деди, қўймади,
Ютаверди соплаб.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Туя)

12. Ўзи катта,
Думи калта.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Туя)

13. Момом кетиб бораётир,
Кулчаси қолиб бораётир.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Туя оёғининг изи)

14. Бораверади, бораверади,
Бўйрадай ерни олиб ётади.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сигир)

15. Икки тортар,
Бир йиртар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Ҳўкиз, омоч)

16. Ямоғи бору
Йиртиғи йўқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сигирнинг оласи)

17. Кўприк тагида тўртта қозиқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сигир елини)

18. Тўшак ости тўрт бўғирсоқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сигир елини)

19. Тўрт мерган
Бир қудуққа ўқ отар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сигир соғиш)

20. Томга таёқ суёвли.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Мол думи)

21. Бўпон-бўпон,
Янги ямоқ,
Эски чопон.
Дарди томоқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Туя)

22. Кичкинтойгина бўйи бор,
Айлантирган тўни бор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қуй)

23. Буюк тоғнинг бошида
Букри қўчқор ўйнайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Олқор)

24. Соқоли бор,
Мўйлови йўқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Эчки)

25. Соқоли бор,
Ақли йўқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Эчки)

26. Чорва ичида шайтон,
Соқоли узун султон.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Така)

27. Ҳамма ётса ҳам
Ҳасан-Аваз ётмайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Эчки шохи)

28. Олис ердан чанг чиқар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Кўпкари)

29. Эрда юради,
Осмонни кўрмайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Чўчқа)

30. Кетаверади, кетаверади,
Саватдек ерни олади.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Ит)

31. Сояда ётар,
Минг қўй боқар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Ит)

32. Эл ётса ҳам,
Шалпангқулоқ ётмайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Ит)

33. Кичкинагина қумғон,
Ўтириб кўзини юмғон.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Мушук)

34. Мўйлови бор,
Соқоли йўқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Мушук)

35. Уйдай жойни олар,
Сичқондан қўрқар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Фил)

36. Туя десам, каттакон,
Усти кенг, бир макон.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Фил)

37. Йўл-йўл тўни бор,
Одам қўрқар турқи бор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Йўлбарс)

38. Келганда тўрт оёқ,
Кетганда икки оёқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Айиқ)

39. Далама-дала қидиради,
Қўй билан эчки оҳ уради.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бўри)

40. Гўнг тепада ўт ёнар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бури)

41. Қашқир минган,
Эшак ўнгарган,
Эчки ҳайдаган,
Туя етаклаган.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тулки)

42. Кечаси овда,
Кундузи уйда.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тулки)

43. Шохлари бор, қўчқордек,
Бўйи мисли дарахтдек.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Кийик)

44. Ўзи йўртиқ,
Лаби тиртиқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қуён)

45. Сой ичида сариқ эчки.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қуён)

46. Жар бўйида жар қилич.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Жайра)

47. Эр тагида қубба игна.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Типратикан)

48. Эрдан чиқади қозиқ,
Иси жуда сассиқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Юмронқозш)

49. Токчама-токча,
Азамат хўжа.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сичқон)

50. Эр тагида езнам оти кишнайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сичқон)

51. Бир кулранг бузоғим бор,
Уйдагилар ундан безор,
Бозорга олиб борсам,
Топилмайди харидор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сичқон)

52. Худдибой чўлоқ гўр қазир,
Гўр қазиса ҳам йўл қазир.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сичқон)

53. Тирик келиб, ўликдан ош сўради,
Ўлик туриб, тирикни бўғиб олди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Сичқон, қопқон)

54. Қанотли, сут беради.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Кўршапалак)

55. Сувда туғди,
Эрда ўлди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Балиқ)

56. Қаноти бор учмайди,
Қуруқликда юрмайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Балиқ)

57. Қишда бир жойда,
Ёзда минг жойда.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Балиқ)

58. Сув тагида олтин балдоқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Балиқ)

59. Қамиш таги қалтирар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Балиқ)

60. Жони бор жондан,
Сув ичар қўлдан.
Кўзлари нурдан,
Териси пулдан.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Балиқ)

61. Боши бору сочи йўқ,
Кўзи бору қоши йўқ.
Тангаси бор, пули йўқ,
Қаноти бор, учуви йўқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Балиқ)

62. Сассиқ кўлда ит ҳурар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бақа)

63. Узоқ сойда ит ҳурар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бақа)

64. Ҳовуз ёнида Султонбойвачча ўтиради.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бақа)

65. Сув бўйида поччам оти кишнайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бақа)

66. Қия-қия ерларда,
Қийма султон ўтирар.
Тирноқлари кумушдан,
Ҳофиз жувон ўтирар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бақа)

67. Ости тош, усти тош,
Ўртасида чандир бош.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тошбақа)

68. Тоғу тошларда тоштовоқ,
Ичи тўла гўшту ёғ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тошбақа)

69. Икки тобоқ,
Орасида қашқалдоқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тошбақа)

70. Жанзак бобо туяси,
Жар ёқалаб ўтлайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тошбақа)

71. Эмаклаган тошни кўрдим,
Тошдан чиққан бошни кўрдим:

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тошбақа)

72. Эр устида ўрмалар,
Чопай деса чополмас.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тошбақа)

73. Эр тагида ҳўл гаврон.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Илон)

74. Эр тагида ёғли қамчи.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Илон)

75. Кўприк остида ёғли ҳасип.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Илон)

76. Узун ичак,
Учи тугунчак.
Танаси чипор,
Ўрмондан чиқар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Илон)

77. Ола қамчи уради,
Чумчуқларни сувради.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Илон)

78. Узун-узун из қолган,
Зар кокилли қиз борган.
Боши қалтироқ,
Кўзи ғилайроқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Илон)

79. Қорагина попиш,
Деволга ёпиш.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Калтакесак)

80. Эр тагида қизил химич.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Чуволчанг)


Загадки о домашних животных. Загадки про диких животных. Все загадки с ответами. Лучший сборник загадок.

1. Вода просачивается,
Его ноги не касаются воды.

Ответ на загадку»]
(Нерожденный раб)
[/спойлер]

2. Бежит как вода,
Приходит по адресу.

Ответ на загадку»]
(лошадь)
[/спойлер]

3. Четвероногий,
Железные копыта.

Ответ на загадку»]
(лошадь)
[/спойлер]

4. Четыре месяца, двадцать четыре звезды.

Ответ на загадку»]
(Подкова, гвоздь)
[/спойлер]

5. Если тысяча упадет в воду,
Один, если он выйдет из воды.

Ответ на загадку»]
(конский хвост)
[/спойлер]

6. Не кролик,
длинные уши,
не лошадь
Четыре копыта.

Ответ на загадку»]
(осел)
[/спойлер]

7. Большой член лысый.

Ответ на загадку»]
(осел)
[/спойлер]

8. Тапир-тупир тортовлон,
Тот, кто голоден.

Ответ на загадку»]
(осел)
[/спойлер]

9. У него кривая нога,
Пена изо рта.

Ответ на загадку»]
(верблюд)
[/спойлер]

10. Мой рот полон,
Длинные ноги короткий хвост.

Ответ на загадку»]
(верблюд)
[/спойлер]

11. Лоп-лоп пошел сюда,
Он двинулся в сторону люк-лоп.
Сказал «Шура» и не поставил.
— сказал Ютаверди.

Ответ на загадку»]
(верблюд)
[/спойлер]

12. Он большой,
Хвост короткий.

Ответ на загадку»]
(Верблюд)
[/спойлер]

13. Мама уходит,
Его улыбка исчезает.

Ответ на загадку»]
(Верблюжий след)
[/спойлер]

14. Это продолжается, это продолжается,
Он покрывает землю, как коврик.

Ответ на загадку»]
(корова)
[/спойлер]

15. Два татарина,
Слеза.

Ответ на загадку»]
(бык, плуг)
[/спойлер]

16. Патч-труба
Слезы нет.

Ответ на загадку»]
(Коровье молоко)
[/спойлер]

17. Четыре сваи под мостом.

Ответ на загадку»]
(коровье вымя)
[/спойлер]

18. Четыре горла под кроватью.

Ответ на загадку»]
(коровье вымя)
[/спойлер]

19. Четыре снайпера
Он хорошо стреляет.

Ответ на загадку»]
(доить корову)
[/спойлер]

20. Придерживайтесь крыши.

Ответ на загадку»]
(бычий хвост)
[/спойлер]

21. Один за другим,
новый патч,
Старое пальто.
Больное горло.

Ответ на загадку»]
(Верблюд)
[/спойлер]

22. У него маленький рост,
Имеет искривленный тон.

Ответ на загадку»]
(вниз)
[/спойлер]

23. На вершине великой горы
Букри играет барана.

Ответ на загадку»]
(Алгор)
[/спойлер]

24. У него борода,
У него нет усов.

Ответ на загадку»]
(козел)
[/спойлер]

25. У него борода,
У него нет ума.

Ответ на загадку»]
(козел)
[/спойлер]

26. Чёрт в скотине,
Султан с длинной бородой.

Ответ на загадку»]
(Така)
[/спойлер]

27. Даже если все спят
Гасан-Аваз не ложится.

Ответ на загадку»]
(козий рог)
[/спойлер]

28. Пыль из далекой страны.

Ответ на загадку»]
(Более)
[/спойлер]

29. Ходит по земле,
Он не видит неба.

Ответ на загадку»]
(свинья)
[/спойлер]

30.Это продолжается, это продолжается,
Берет землю, как корзину.

Ответ на загадку»]
(Собака)
[/спойлер]

31. Он лежит в тени,
Накорми тысячу овец.

Ответ на загадку»]
(Собака)
[/спойлер]

32. Даже если рука ляжет,
Шлапанглук не ложится.

Ответ на загадку»]
(Собака)
[/спойлер]

33. Немного песка,
Сядьте и закройте глаза.

Ответ на загадку»]
(кошка)
[/спойлер]

34. У него есть усы,
Без бороды.

Ответ на загадку»]
(кошка)
[/спойлер]

35. Занимает домашнее место,
Боится мышей.

Ответ на загадку»]
(Слон)
[/спойлер]

36. Когда я говорю верблюд, я имею в виду большой,
Он широкий, одно пространство.

Ответ на загадку»]
(Слон)
[/спойлер]

37. Есть полосатое платье,
Есть своего рода страх.

Ответ на загадку»]
(Тигр)
[/спойлер]

38. Когда появятся четыре ноги,
Две ноги при ходьбе.

Ответ на загадку»]
(медведь)
[/спойлер]

39. Он ищет поля,
Овца и коза вздыхают.

Ответ на загадку»]
(волк)
[/спойлер]

40. Поверх навоза горит костер.

Ответ на загадку»]
(Хоронить)
[/спойлер]

41. Кашкир скакал,
дрессированный осел,
погнал козла,
Во главе с верблюдом.

Ответ на загадку»]
(лиса)
[/спойлер]

42. Охота ночью,
Днём дома.

Ответ на загадку»]
(лиса)
[/спойлер]

43. У него рога, как у барана,
Высокий, как дерево.

Ответ на загадку»]
(олень)
[/спойлер]

44. Он одет,
Иссеченная губа.

Ответ на загадку»]
(Кролик)
[/спойлер]

45. Желтая коза в ручье.

Ответ на загадку»]
(Кролик)
[/спойлер]

46. ​​Меч у скалы.

Ответ на загадку»]
(Джайра)
[/спойлер]

47. Купольная игла под землей.

Ответ на загадку»]
(еж)
[/спойлер]

48. Кол выходит из земли,
Запах очень плохой.

Ответ на загадку»]
(Юмронкозш)
[/спойлер]

49. Полки
Азамат Ходжа.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

50. Лошадь Эзнама ржет под землей.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

51. У меня есть серый теленок,
Дома люди от него устали,
Если я возьму его на рынок,
Покупатель не найден.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

52. Подобно хромому и слепому,
Даже если он роет могилу, он роет путь.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

53. Он ожил и просил еды у мертвых,
Стоя мертвым, он душил живых.

Ответ на загадку»]
(мышь, ловушка)
[/спойлер]

54. Крылатый, дает молоко.

Ответ на загадку»]
(летучая мышь)
[/спойлер]

55. Он родил в воде,
Он умер на земле.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

56. Имеет крылья и не летает,
Не ходит по земле.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

57. Где-то зимой,
Летом тысяча мест.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

58. Золотая трость под водой.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

59. Дно камыша дрожит.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

60. От души, имеющей жизнь,
Пейте воду из рук.Глаза света,
Его кожа сделана из денег.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

61. На голове нет волос,
Нет бровей.
У него есть монета, у него нет денег,
У него есть крылья, у него нет полета.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

62. В вонючем озере лает собака.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

63. В дальнем ручье лает собака.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

64. Султанбойвачча сидит у бассейна.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

65. Мой пони ржет у воды.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

66. На наклонной земле,
Сидит Фарш Султан.
Его ногти из серебра,
Хафиз сидит молодой.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

67. Под камнем, над камнем,
Голова посередине.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

68. Скала в горах,
Наполнены жиром.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

69. Две тарелки,
Это беспорядок.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

70. Верблюд дедушки Янзака,
Джар пасет.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

71. Я увидел ползающий камень,
Я увидел голову из камня:

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

72. Ползунки на земле,
Если вы говорите, что не можете бежать, вы не можете бежать.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

73. Мокрая трава под землей.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

74. Жирный кнут под землей.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

75. Жирная лошадь под мостом.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

76. Длинная кишка,
Кончик завязан узлом.
Тело тонкое,
Выйти из леса.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

77. Ола плети,
Он поливал воробьев.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

78. Остался длинный след,
Девушка с костями пошла.
Трясущаяся голова,
Его глаза темнее.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

79. Черный попиш,
Близко к стене.

Ответ на загадку»]
(ящерица)
[/спойлер]

80. Красный химич под землей.

Ответ на загадку»]
(червь)
[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz