Ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар

Ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар

Уй ҳайвонлари ҳақида топишмоқлар. Ёввойи ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар. Барча топишмоқлар жавоби билан. Энг сара топишмоқлар тўплами.

1. Шилдир-шилдир сув кечар,
Оёғи сувга тегмас.

Топишмоқнинг жавоби

(Туғилмаган қулун)

2. Сувдай чопади,
Манзилга етади.

Топишмоқнинг жавоби

(От)

3. Тўрт оёқли,
Темир туёқли.

Топишмоқнинг жавоби

(От)

4. Тўрт ой, йигирма тўрт юлдуз.

Топишмоқнинг жавоби

(Отнинг тақаси, михи)

5. Сувга тушса мингта,
Сувдан чиқса битта.

Топишмоқнинг жавоби

(Отнинг думи)

6. Қуён эмас,
Узун қулоқ,
От эмас,
Тўртта туёқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Эшак)

7. Катта такам бесоқол.

Топишмоқнинг жавоби

(Эшак)

8. Тапир-тупир тўртовлон,
Ҳанграгани бировлон.

Топишмоқнинг жавоби

(Эшак)

9. Оёғи попик,
Оғзи кўпик.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

10. Оғзи қулқулум,
Узун оёғу калта дум.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

11. Бу ёққа ўтди лоп-лоп,
У ёққа ўтди лоп-лоп.
«Шўра» деди, қўймади,
Ютаверди соплаб.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

12. Ўзи катта,
Думи калта.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

13. Момом кетиб бораётир,
Кулчаси қолиб бораётир.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя оёғининг изи)

14. Бораверади, бораверади,
Бўйрадай ерни олиб ётади.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир)

15. Икки тортар,
Бир йиртар.

Топишмоқнинг жавоби

(Ҳўкиз, омоч)

16. Ямоғи бору
Йиртиғи йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигирнинг оласи)

17. Кўприк тагида тўртта қозиқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир елини)

18. Тўшак ости тўрт бўғирсоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир елини)

19. Тўрт мерган
Бир қудуққа ўқ отар.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир соғиш)

20. Томга таёқ суёвли.

Топишмоқнинг жавоби

(Мол думи)

21. Бўпон-бўпон,    
Янги ямоқ,
Эски чопон.    
Дарди томоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

22. Кичкинтойгина бўйи бор,
Айлантирган тўни бор.

Топишмоқнинг жавоби

(Қуй)

23. Буюк тоғнинг бошида
Букри қўчқор ўйнайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Олқор)

24. Соқоли бор,
Мўйлови йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Эчки)

25. Соқоли бор,
Ақли йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Эчки)

26. Чорва ичида шайтон,
Соқоли узун султон.

Топишмоқнинг жавоби

(Така)

27. Ҳамма ётса ҳам
Ҳасан-Аваз ётмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Эчки шохи)

28. Олис ердан чанг чиқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Кўпкари)

29. Эрда юради,
Осмонни кўрмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Чўчқа)

30. Кетаверади, кетаверади,
Саватдек ерни олади.

Топишмоқнинг жавоби

(Ит)

31. Сояда ётар,
Минг қўй боқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Ит)

32. Эл ётса ҳам,
Шалпангқулоқ ётмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Ит)

33. Кичкинагина қумғон,
Ўтириб кўзини юмғон.

Топишмоқнинг жавоби

(Мушук)

34. Мўйлови бор,
Соқоли йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Мушук)

35. Уйдай жойни олар,
Сичқондан қўрқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Фил)

36. Туя десам, каттакон,
Усти кенг, бир макон.

Топишмоқнинг жавоби

(Фил)

37. Йўл-йўл тўни бор,
Одам қўрқар турқи бор.

Топишмоқнинг жавоби

(Йўлбарс)

38. Келганда тўрт оёқ,
Кетганда икки оёқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Айиқ)

39. Далама-дала қидиради,
Қўй билан эчки оҳ уради.

Топишмоқнинг жавоби

(Бўри)

40. Гўнг тепада ўт ёнар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бури)

41. Қашқир минган,
Эшак ўнгарган,
Эчки ҳайдаган,
Туя етаклаган.

Топишмоқнинг жавоби

(Тулки)

42. Кечаси овда,
Кундузи уйда.

Топишмоқнинг жавоби

(Тулки)

43. Шохлари бор, қўчқордек,
Бўйи мисли дарахтдек.

Топишмоқнинг жавоби

(Кийик)

44. Ўзи йўртиқ,
Лаби тиртиқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Қуён)

45. Сой ичида сариқ эчки.

Топишмоқнинг жавоби

(Қуён)

46. Жар бўйида жар қилич.

Топишмоқнинг жавоби

(Жайра)

47. Эр тагида қубба игна.

Топишмоқнинг жавоби

(Типратикан)

48. Эрдан чиқади қозиқ,
Иси жуда сассиқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Юмронқозш)

49. Токчама-токча,
Азамат хўжа.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

50. Эр тагида езнам оти кишнайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

51. Бир кулранг бузоғим бор,
Уйдагилар ундан безор,
Бозорга олиб борсам,
Топилмайди харидор.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

52. Худдибой чўлоқ гўр қазир,
Гўр қазиса ҳам йўл қазир.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

53. Тирик келиб, ўликдан ош сўради,
Ўлик туриб, тирикни бўғиб олди.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон, қопқон)

54. Қанотли, сут беради.

Топишмоқнинг жавоби

(Кўршапалак)

55. Сувда туғди,
Эрда ўлди.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

56. Қаноти бор учмайди,
Қуруқликда юрмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

57. Қишда бир жойда,
Ёзда минг жойда.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

58. Сув тагида олтин балдоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

59. Қамиш таги қалтирар.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

60. Жони бор жондан,
Сув ичар қўлдан.
Кўзлари нурдан,
Териси пулдан.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

61. Боши бору сочи йўқ,
Кўзи бору қоши йўқ.    
Тангаси бор, пули йўқ,
Қаноти бор, учуви йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

62. Сассиқ кўлда ит ҳурар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

63. Узоқ сойда ит ҳурар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

64. Ҳовуз ёнида Султонбойвачча ўтиради.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

65. Сув бўйида поччам оти кишнайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

66. Қия-қия ерларда,
Қийма султон ўтирар.
Тирноқлари кумушдан,
Ҳофиз жувон ўтирар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

67. Ости тош, усти тош,
Ўртасида чандир бош.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

68. Тоғу тошларда тоштовоқ,
Ичи тўла гўшту ёғ.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

69. Икки тобоқ,
Орасида қашқалдоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

70. Жанзак бобо туяси,
Жар ёқалаб ўтлайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

71. Эмаклаган тошни кўрдим,
Тошдан чиққан бошни кўрдим:

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

72. Эр устида ўрмалар,
Чопай деса чополмас.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

73. Эр тагида ҳўл гаврон.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

74. Эр тагида ёғли қамчи.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

75. Кўприк остида ёғли ҳасип.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

76. Узун ичак,
Учи тугунчак.
Танаси чипор,
Ўрмондан чиқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

77. Ола қамчи уради,
Чумчуқларни сувради.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

78. Узун-узун из қолган,
Зар кокилли қиз борган.
Боши қалтироқ,
Кўзи ғилайроқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

79. Қорагина попиш,
Деволга ёпиш.

Топишмоқнинг жавоби

(Калтакесак)

80. Эр тагида қизил химич.

Топишмоқнинг жавоби

(Чуволчанг)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz