Ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар

Ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар

Уй ҳайвонлари ҳақида топишмоқлар. Ёввойи ҳайвонлар ҳақида топишмоқлар. Барча топишмоқлар жавоби билан. Энг сара топишмоқлар тўплами.

1. Шилдир-шилдир сув кечар,
Оёғи сувга тегмас.

Топишмоқнинг жавоби

(Туғилмаган қулун)

2. Сувдай чопади,
Манзилга етади.

Топишмоқнинг жавоби

(От)

3. Тўрт оёқли,
Темир туёқли.

Топишмоқнинг жавоби

(От)

4. Тўрт ой, йигирма тўрт юлдуз.

Топишмоқнинг жавоби

(Отнинг тақаси, михи)

5. Сувга тушса мингта,
Сувдан чиқса битта.

Топишмоқнинг жавоби

(Отнинг думи)

6. Қуён эмас,
Узун қулоқ,
От эмас,
Тўртта туёқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Эшак)

7. Катта такам бесоқол.

Топишмоқнинг жавоби

(Эшак)

8. Тапир-тупир тўртовлон,
Ҳанграгани бировлон.

Топишмоқнинг жавоби

(Эшак)

9. Оёғи попик,
Оғзи кўпик.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

10. Оғзи қулқулум,
Узун оёғу калта дум.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

11. Бу ёққа ўтди лоп-лоп,
У ёққа ўтди лоп-лоп.
«Шўра» деди, қўймади,
Ютаверди соплаб.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

12. Ўзи катта,
Думи калта.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

13. Момом кетиб бораётир,
Кулчаси қолиб бораётир.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя оёғининг изи)

14. Бораверади, бораверади,
Бўйрадай ерни олиб ётади.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир)

15. Икки тортар,
Бир йиртар.

Топишмоқнинг жавоби

(Ҳўкиз, омоч)

16. Ямоғи бору
Йиртиғи йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигирнинг оласи)

17. Кўприк тагида тўртта қозиқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир елини)

18. Тўшак ости тўрт бўғирсоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир елини)

19. Тўрт мерган
Бир қудуққа ўқ отар.

Топишмоқнинг жавоби

(Сигир соғиш)

20. Томга таёқ суёвли.

Топишмоқнинг жавоби

(Мол думи)

21. Бўпон-бўпон,
Янги ямоқ,
Эски чопон.
Дарди томоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Туя)

22. Кичкинтойгина бўйи бор,
Айлантирган тўни бор.

Топишмоқнинг жавоби

(Қуй)

23. Буюк тоғнинг бошида
Букри қўчқор ўйнайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Олқор)

24. Соқоли бор,
Мўйлови йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Эчки)

25. Соқоли бор,
Ақли йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Эчки)

26. Чорва ичида шайтон,
Соқоли узун султон.

Топишмоқнинг жавоби

(Така)

27. Ҳамма ётса ҳам
Ҳасан-Аваз ётмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Эчки шохи)

28. Олис ердан чанг чиқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Кўпкари)

29. Эрда юради,
Осмонни кўрмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Чўчқа)

30. Кетаверади, кетаверади,
Саватдек ерни олади.

Топишмоқнинг жавоби

(Ит)

31. Сояда ётар,
Минг қўй боқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Ит)

32. Эл ётса ҳам,
Шалпангқулоқ ётмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Ит)

33. Кичкинагина қумғон,
Ўтириб кўзини юмғон.

Топишмоқнинг жавоби

(Мушук)

34. Мўйлови бор,
Соқоли йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Мушук)

35. Уйдай жойни олар,
Сичқондан қўрқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Фил)

36. Туя десам, каттакон,
Усти кенг, бир макон.

Топишмоқнинг жавоби

(Фил)

37. Йўл-йўл тўни бор,
Одам қўрқар турқи бор.

Топишмоқнинг жавоби

(Йўлбарс)

38. Келганда тўрт оёқ,
Кетганда икки оёқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Айиқ)

39. Далама-дала қидиради,
Қўй билан эчки оҳ уради.

Топишмоқнинг жавоби

(Бўри)

40. Гўнг тепада ўт ёнар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бури)

41. Қашқир минган,
Эшак ўнгарган,
Эчки ҳайдаган,
Туя етаклаган.

Топишмоқнинг жавоби

(Тулки)

42. Кечаси овда,
Кундузи уйда.

Топишмоқнинг жавоби

(Тулки)

43. Шохлари бор, қўчқордек,
Бўйи мисли дарахтдек.

Топишмоқнинг жавоби

(Кийик)

44. Ўзи йўртиқ,
Лаби тиртиқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Қуён)

45. Сой ичида сариқ эчки.

Топишмоқнинг жавоби

(Қуён)

46. Жар бўйида жар қилич.

Топишмоқнинг жавоби

(Жайра)

47. Эр тагида қубба игна.

Топишмоқнинг жавоби

(Типратикан)

48. Эрдан чиқади қозиқ,
Иси жуда сассиқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Юмронқозш)

49. Токчама-токча,
Азамат хўжа.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

50. Эр тагида езнам оти кишнайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

51. Бир кулранг бузоғим бор,
Уйдагилар ундан безор,
Бозорга олиб борсам,
Топилмайди харидор.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

52. Худдибой чўлоқ гўр қазир,
Гўр қазиса ҳам йўл қазир.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон)

53. Тирик келиб, ўликдан ош сўради,
Ўлик туриб, тирикни бўғиб олди.

Топишмоқнинг жавоби

(Сичқон, қопқон)

54. Қанотли, сут беради.

Топишмоқнинг жавоби

(Кўршапалак)

55. Сувда туғди,
Эрда ўлди.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

56. Қаноти бор учмайди,
Қуруқликда юрмайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

57. Қишда бир жойда,
Ёзда минг жойда.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

58. Сув тагида олтин балдоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

59. Қамиш таги қалтирар.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

60. Жони бор жондан,
Сув ичар қўлдан.
Кўзлари нурдан,
Териси пулдан.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

61. Боши бору сочи йўқ,
Кўзи бору қоши йўқ.
Тангаси бор, пули йўқ,
Қаноти бор, учуви йўқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Балиқ)

62. Сассиқ кўлда ит ҳурар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

63. Узоқ сойда ит ҳурар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

64. Ҳовуз ёнида Султонбойвачча ўтиради.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

65. Сув бўйида поччам оти кишнайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

66. Қия-қия ерларда,
Қийма султон ўтирар.
Тирноқлари кумушдан,
Ҳофиз жувон ўтирар.

Топишмоқнинг жавоби

(Бақа)

67. Ости тош, усти тош,
Ўртасида чандир бош.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

68. Тоғу тошларда тоштовоқ,
Ичи тўла гўшту ёғ.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

69. Икки тобоқ,
Орасида қашқалдоқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

70. Жанзак бобо туяси,
Жар ёқалаб ўтлайди.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

71. Эмаклаган тошни кўрдим,
Тошдан чиққан бошни кўрдим:

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

72. Эр устида ўрмалар,
Чопай деса чополмас.

Топишмоқнинг жавоби

(Тошбақа)

73. Эр тагида ҳўл гаврон.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

74. Эр тагида ёғли қамчи.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

75. Кўприк остида ёғли ҳасип.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

76. Узун ичак,
Учи тугунчак.
Танаси чипор,
Ўрмондан чиқар.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

77. Ола қамчи уради,
Чумчуқларни сувради.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

78. Узун-узун из қолган,
Зар кокилли қиз борган.
Боши қалтироқ,
Кўзи ғилайроқ.

Топишмоқнинг жавоби

(Илон)

79. Қорагина попиш,
Деволга ёпиш.

Топишмоқнинг жавоби

(Калтакесак)

80. Эр тагида қизил химич.

Топишмоқнинг жавоби

(Чуволчанг)

Ma’lumotlarni rus tilida o‘qing👇
Загадки о домашних животных. Загадки про диких животных. Все загадки с ответами. Лучший сборник загадок.

1. Вода просачивается,
Его ноги не касаются воды.

Ответ на загадку

(Нерожденный раб)
[/спойлер]

2. Бежит как вода,
Приходит по адресу.

Ответ на загадку

(лошадь)
[/спойлер]

3. Четвероногий,
Железные копыта.

Ответ на загадку

(лошадь)
[/спойлер]

4. Четыре месяца, двадцать четыре звезды.

Ответ на загадку

(Подкова, гвоздь)
[/спойлер]

5. Если тысяча упадет в воду,
Один, если он выйдет из воды.

Ответ на загадку

(конский хвост)
[/спойлер]

6. Не кролик,
длинные уши,
не лошадь
Четыре копыта.

Ответ на загадку

(осел)
[/спойлер]

7. Большой член лысый.

Ответ на загадку

(осел)
[/спойлер]

8. Тапир-тупир тортовлон,
Тот, кто голоден.

Ответ на загадку

(осел)
[/спойлер]

9. У него кривая нога,
Пена изо рта.

Ответ на загадку

(верблюд)
[/спойлер]

10. Мой рот полон,
Длинные ноги короткий хвост.

Ответ на загадку

(верблюд)
[/спойлер]

11. Лоп-лоп пошел сюда,
Он двинулся в сторону люк-лоп.
Сказал «Шура» и не поставил.
— сказал Ютаверди.

Ответ на загадку

(верблюд)
[/спойлер]

12. Он большой,
Хвост короткий.

Ответ на загадку

(Верблюд)
[/спойлер]

13. Мама уходит,
Его улыбка исчезает.

Ответ на загадку

(Верблюжий след)
[/спойлер]

14. Это продолжается, это продолжается,
Он покрывает землю, как коврик.

Ответ на загадку

(корова)
[/спойлер]

15. Два татарина,
Слеза.

Ответ на загадку

(бык, плуг)
[/спойлер]

16. Патч-труба
Слезы нет.

Ответ на загадку

(Коровье молоко)
[/спойлер]

17. Четыре сваи под мостом.

Ответ на загадку

(коровье вымя)
[/спойлер]

18. Четыре горла под кроватью.

Ответ на загадку

(коровье вымя)
[/спойлер]

19. Четыре снайпера
Он хорошо стреляет.

Ответ на загадку

(доить корову)
[/спойлер]

20. Придерживайтесь крыши.

Ответ на загадку

(бычий хвост)
[/спойлер]

21. Один за другим,
новый патч,
Старое пальто.
Больное горло.

Ответ на загадку

(Верблюд)
[/спойлер]

22. У него маленький рост,
Имеет искривленный тон.

Ответ на загадку

(вниз)
[/спойлер]

23. На вершине великой горы
Букри играет барана.

Ответ на загадку

(Алгор)
[/спойлер]

24. У него борода,
У него нет усов.

Ответ на загадку

(козел)
[/спойлер]

25. У него борода,
У него нет ума.

Ответ на загадку

(козел)
[/спойлер]

26. Чёрт в скотине,
Султан с длинной бородой.

Ответ на загадку

(Така)
[/спойлер]

27. Даже если все спят
Гасан-Аваз не ложится.

Ответ на загадку

(козий рог)
[/спойлер]

28. Пыль из далекой страны.

Ответ на загадку

(Более)
[/спойлер]

29. Ходит по земле,
Он не видит неба.

Ответ на загадку

(свинья)
[/спойлер]

30.Это продолжается, это продолжается,
Берет землю, как корзину.

Ответ на загадку

(Собака)
[/спойлер]

31. Он лежит в тени,
Накорми тысячу овец.

Ответ на загадку

(Собака)
[/спойлер]

32. Даже если рука ляжет,
Шлапанглук не ложится.

Ответ на загадку

(Собака)
[/спойлер]

33. Немного песка,
Сядьте и закройте глаза.

Ответ на загадку

(кошка)
[/спойлер]

34. У него есть усы,
Без бороды.

Ответ на загадку

(кошка)
[/спойлер]

35. Занимает домашнее место,
Боится мышей.

Ответ на загадку

(Слон)
[/спойлер]

36. Когда я говорю верблюд, я имею в виду большой,
Он широкий, одно пространство.

Ответ на загадку

(Слон)
[/спойлер]

37. Есть полосатое платье,
Есть своего рода страх.

Ответ на загадку

(Тигр)
[/спойлер]

38. Когда появятся четыре ноги,
Две ноги при ходьбе.

Ответ на загадку

(медведь)
[/спойлер]

39. Он ищет поля,
Овца и коза вздыхают.

Ответ на загадку

(волк)
[/спойлер]

40. Поверх навоза горит костер.

Ответ на загадку

(Хоронить)
[/спойлер]

41. Кашкир скакал,
дрессированный осел,
погнал козла,
Во главе с верблюдом.

Ответ на загадку

(лиса)
[/спойлер]

42. Охота ночью,
Днём дома.

Ответ на загадку

(лиса)
[/спойлер]

43. У него рога, как у барана,
Высокий, как дерево.

Ответ на загадку

(олень)
[/спойлер]

44. Он одет,
Иссеченная губа.

Ответ на загадку

(Кролик)
[/спойлер]

45. Желтая коза в ручье.

Ответ на загадку

(Кролик)
[/спойлер]

46. ​​Меч у скалы.

Ответ на загадку

(Джайра)
[/спойлер]

47. Купольная игла под землей.

Ответ на загадку

(еж)
[/спойлер]

48. Кол выходит из земли,
Запах очень плохой.

Ответ на загадку

(Юмронкозш)
[/спойлер]

49. Полки
Азамат Ходжа.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

50. Лошадь Эзнама ржет под землей.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

51. У меня есть серый теленок,
Дома люди от него устали,
Если я возьму его на рынок,
Покупатель не найден.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

52. Подобно хромому и слепому,
Даже если он роет могилу, он роет путь.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

53. Он ожил и просил еды у мертвых,
Стоя мертвым, он душил живых.

Ответ на загадку

(мышь, ловушка)
[/спойлер]

54. Крылатый, дает молоко.

Ответ на загадку

(летучая мышь)
[/спойлер]

55. Он родил в воде,
Он умер на земле.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

56. Имеет крылья и не летает,
Не ходит по земле.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

57. Где-то зимой,
Летом тысяча мест.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

58. Золотая трость под водой.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

59. Дно камыша дрожит.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

60. От души, имеющей жизнь,
Пейте воду из рук.Глаза света,
Его кожа сделана из денег.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

61. На голове нет волос,
Нет бровей.
У него есть монета, у него нет денег,
У него есть крылья, у него нет полета.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

62. В вонючем озере лает собака.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

63. В дальнем ручье лает собака.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

64. Султанбойвачча сидит у бассейна.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

65. Мой пони ржет у воды.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

66. На наклонной земле,
Сидит Фарш Султан.
Его ногти из серебра,
Хафиз сидит молодой.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

67. Под камнем, над камнем,
Голова посередине.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

68. Скала в горах,
Наполнены жиром.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

69. Две тарелки,
Это беспорядок.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

70. Верблюд дедушки Янзака,
Джар пасет.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

71. Я увидел ползающий камень,
Я увидел голову из камня:

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

72. Ползунки на земле,
Если вы говорите, что не можете бежать, вы не можете бежать.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

73. Мокрая трава под землей.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

74. Жирный кнут под землей.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

75. Жирная лошадь под мостом.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

76. Длинная кишка,
Кончик завязан узлом.
Тело тонкое,
Выйти из леса.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

77. Ола плети,
Он поливал воробьев.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

78. Остался длинный след,
Девушка с костями пошла.
Трясущаяся голова,
Его глаза темнее.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

79. Черный попиш,
Близко к стене.

Ответ на загадку

(ящерица)
[/спойлер]

80. Красный химич под землей.

Ответ на загадку

(червь)
[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz