Husayn Voiz Koshifiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Husayn Voiz Koshifiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

XV asrning ikkinchi yarmida Xurosonda Alisher Navoiy atrofida toʻplangan alloma, shoir va donishmandlar orasida mashhur va qomusiy talant egalaridan biri Voiz Koshifiydir.

Kamoliddan Husayn Voiz Koshifiy taxminan 1440 yillarda Xuroson viloyatidagi Sabzavor shahrining Bayhaq kentida tugʻilgan, uning ota-onasi, bolaligi haqida hozircha hech qanday aniq maʼlumot yoʻq. Bizningcha, u boshlangʻich maʼlumotni Sabzavorda olgan. U arab, fors, turkiy tili, matematika, astronomiya, kimyo, musiqa, adabiyot, fiqhdan toʻliq maʼlumotga ega boʻlgan. Yoshligidanoq voizlik – soʻz sanʼati bilan shugʻullangan. Koshifiy Sabzavorda tez orada koʻzga koʻringan voiz – notiq boʻlib tanilgan. Keyinchalik Nishopurda 1455–1468 yillarda esa Mashhadda yashab, voizlik qilgan. 1468 yilning oxirlarida Abdurahmon Jomiyning tavsiyasi bilan Husayn Voiz Koshifiy Hirotga keladi va qolgan um-rini asosan Hirotda Temuriylar rahnamoligida oʻtkazadi. Maʼlumki, XV asrning ikkinchi yarmida Temuriylar, xususan Husayn Boyqaro davrida Hirot Sharqning madaniyat markazi edi. Tarixchi olim Sayyid Nafisiyning aytishicha, Koshifiy umrining oxirida Hindistonga qilgan safari haqida ham deyarli maʼlumot yoʻq. Husayn Voiz Koshifiyning ikki kizi va bir oʻgʻli boʻlib, oʻgʻli Faxriddin Ali as-Safiy oʻz davrining katta shoiri, yozuvchisi va olimi (“Rashohoti ayn al-hayot” asari bilan mashhur) boʻlib yetishgan. Ali as-Safiyning islom tarixiga, paygʻambarlar hayotiga, adabiyotga, Xoʻja Ahrorga, axloqqa, kimyoga bagʻishlangan oʻndan ortiq ilmiy va badiiy asarlari bor. Husayn Voiz Koshifiy 1505 yilda Hirotda vafot etadi.

Kamoliddin Husayn – allomaning ism sharifi, voiz (notiq) – laqabi, Koshifiy (kashf qilmoq, yaratmoq) – adabiy taxallusidir. Husayn Voiz Koshifiy asarlarini oʻz davrining ilmiy tili – fors tilida yozgan boʻlib, undan koʻpgina ilmiy, badiiy tarjima asarlari ham meros qolgan. U falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, siyosat, tarix, kimyo, astronomiya, matematika, musiqa, voizlik, sheʼr sanʼati, din tarixi, fiqh, tibbiyot kabi fanlarga oid 200 dan ortiq asar yozganligi manbalardan maʼlum. Koshifiyning Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik va H. Sulaymonov nomidagi Qoʻlyozmalar institutlarida 45 nomdagi asarlarining 197 qoʻlyozma va 75 tosh bosma nusxalari saqlanmoqda. Bundan tashqari u oʻz davrining koʻzga koʻringan iloxiyotchi olimi boʻlib, hadisni, Qurʼoni karimni yoddan bilgan, hatto Qurʼonga toʻrt kitobdan iborat sharh ham yozgan. Koshifiyning “Axloqi Muhsiniy”, “Risolai Hotamiya”, “Anvori Suxayliy”, “Futuvvatnomai Sultoniy”, “Tavsiri Husayniy”, “Javohirnoma” kabi oʻndan ortiq asari arab, tatar, eski oʻzbek, urdu, turk, nemis, ingliz, fransuz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Hozirgi kunda Koshifiy asarlari Parij, London, Berlin, Sankt-Peterburg, Moskva kabi shaharlarda, Iroq, Turkiya, Eron, Afgʻoniston, Hindiston, Bangladesh va boshka sharq mamlakatlarining kutubxonalarida saqlanmoqda. Chet mamlakatlarda Koshifiy asarlariga qiziqish XVIII–XIX asrlardayoq kuchli boʻlib, Gʻarbiy Ovroʻponing X. G. Kin, M. Duayt, D. D. Donalson, E. Braun, A. A. Arberri, E. S. Kennedi, E. Rozental, X. Masse, K. S. Lambton, R. Levi, A M. Shasteri kabi mashhur olimlari Markaziy Osiyo va Eronning XIV–XV asrlardagi madaniyati tarixini atroflicha oʻrganishga harakat qilganlar va Koshifiyning ijodi, merosiga yuqori baho berganlar.

Koshifiy ijodini oʻz davrining yirik tarixchisi Xondamir “Xulosat ul-axbor” asarida: “Ul janob nujum ilmida ham zoʻr mahoratga ega edi, chunonchi uning taʼbirlari Qazo oʻqi singari bexatar boʻlardi. Uning balogʻatoyotlik hamda fasohatsifatlik kitoblari koʻp va behisob boʻlib, ularning koʻpi oliymaqom amir Alisherning atoqli nomi bilan ziynatlangan. Amir Alisherning inoyati va iltifoti ul janobning hol sahifasiga hamma vaqt tushib turardi…” deb taʼriflaydi. Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” asarining toʻrtinchi majlisida: “Mavlono Husayn Voiz “Koshifiy” taxallus qilur, Savzavorliqdur. Yigirma yilgʻa yaqin borkim, shahrdadur va Mavlono zufunun va rangin va purkor voqe boʻlubtur. On fan boʻlgʻaykim, dahli boʻlmagʻay. Xususan vaʼz, insho va nujumki, aning haqqidur va har qaysida muttayyin va mashhur ishlari bor…” deb yuksak baholagan.

Husayn Voiz Koshifiy Hirot madrasalarida talabalarga taʼlim-tarbiya bergan, Xuroson shaharlarida axloq-odobdan vaʼz aytgan. Koshifiy oʻz asarlarida ijtimoiy-axloqiy hayot, maʼnaviyat masalalariga katta oʻrin ajratadi, siyosat, davlatni boshqarish, shoh bilan fuqarolar oʻrtasidagi munosabat, jamoani idora etish, yetuk insonni tarbiyalash muammolari uning ijodida katta oʻrin egallaydi. Ularda insonparvarlik, xalqparvarlik, yuqori maʼnaviyatga ega boʻlish, madaniy yuksalish gʻoyalarini ilgari suradi. Uning “Axloqi Muhsiniy”, “Risolai Hotamiya”, “Anvori Sixayliy”, “Axloqi Karim”, “Javohirnoma”, “Lubbo ul-maʼnaviy fi-intixobi masnaʼviy”, “Iskandar oynasi”, “Tafsiri Husayniy”, “Futuv-vatnomai Sultoniy” kabi asarlari shular jumlasidandir. Bu asarlardan Xuroson mamlakatida, Hirotda va boshqa shaharlardagi madrasalarda talabalar uchun darslik sifatida foydalanilgan. Mutafakkir bu asarlarida oʻzining hayotdan olgan soboqlari, tajribalari asosida xalqchillik, insonparvarlik, ijtimoiy hayot, adolat, halollik, sofdillik, poklik, toʻgʻrilik, rostgoʻylik haqidagi fikrlarini oʻqimishli, qiziqarli hikoyatlar, rivoyatlar yordamida bayon etadi. Bu asarlar Koshifiy tili bilan aytganda “Hikmati amaliy” asosida yozilganligidan bugungi kunda ham juda katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Husayn Voiz Koshifiy insonni dunyodagi eng yuksak olijanob mavjudot deb biladi.

Odam nomi yaxshilik bilan eslash tufayli boqiydir,

Hayotlik ayyomining hosili yaxshi nom orttirishdir,

– deydi.

Bu Voiz Koshifiy axloqiy taʼlimotining yetakchi gʻoyasidir. U salbiy axloqiy xislatlarni qoralaydi va ularning inson hayotida va jamiyat uchun katta zarar olib kelishini qator hikoyat va rivoyatlar bilan koʻrsatadi.

Husayn Voiz Koshifiy yaxshilik va yomonlik, adolat, vijdon, burch tushunchalari haqida ham atroflicha fikr yuritadi. Axloq normasi insonlarning xulq, feʼl atvorlarini tartibga solib turuvchi axloqiy talablardir. Koshifiy ijobiy xislatlarni kishilarda boʻlishi shart boʻlgan insoniy fazilat deb tushunadi va sabr, hayo, iffat, pokizalik, sobitqadamlik, saxiylik, saxovat, rostgoʻylik, shijoat, kamtarlik, hushyorlik, baland himmatlik, diyonatlilik, ahdiga vafolik, andishalilik, izzat-hurmatni bilish, sir yashira olish kabi fazilatlarni birma-bir taʼriflab oʻtadi. Koshifiy axlokdi inson deganda, ilm-maʼrifatga intiluvchi, haqiqat va adolatni sevuvchi, adolatsizlikka qarshi kurashuvchi, mard, harakatchan, olijanob, saxiy, ochiq qalb insonni tushungan.

Axloq masalalarini yoritishda Koshifiyning “Axloqi Muhsiniy” (Husayn Boyqaroning oʻgʻli – Abdulmuhsin Mirzoga bagʻishlangan) asari eng mashhur va muhim ahamiyat kasb etadi. Koshifiy oʻz asarlarida siyosat, davlatni boshqarish masalalari boʻyicha ham oʻz davri uchun muhim fikrlarni olgʻa suradi. U davlatni odilona boshqarishda siyosatdan foydalanish kerakligini alohida taʼkidlaydi:

Jahonda pok suv ichmakka boʻlmas hech kim qodir,

Agar shohlar siyosat tigʻin eliga qilmasa zohir,

– deydi.

Siyosat mamlakatni boshqarish uchun zarur, u shaxsiy ish emas, balki ijtimoiy ishdir. Siyosat adolatli boʻlsa, mamlakat, jamiyat rivoj topadi, xalqi farovon yashaydi. Siyosatni odil podshohlar adolat bilan boshqarishlari kerak:

Mamlakat tobqoy siyosatdin nizom,

Gar siyosat boʻlmasa yetgay xalal,

Topmagʻay olam ishi aslo tuzut.

Besiyosat hech vaqtu hech mahal.

Yoki:

“… Adl (adolat – R. M. ) siyosatsiz mavjud boʻlmas. Siyosat yoʻq boʻlsa, sardorlik zaif. Na uchunkim mulku-millat ziynati, dinu davlati musallahi siyosatdur”, deb mamlakat taraqqiyotini, adolat qaror topishini ham Koshifiy siyosatga bogʻlaydi.

Demak, Husayn Voiz Koshifiy shoir, yozuvchi, olimgina emas, balki dono siyosatchi ham boʻlgan. Uning jamiyat, davlat, tinchlik, ixtiloflarni osoyishtalik bilan hal etish zarurligi toʻgʻrisidagi fikrlari hozir ham oʻz ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Voiz Koshifiy Alisher Navoiyning maʼnaviy davrasida boʻlgan XV asr Xuroson va Movarounnahr madaniyatining rivojiga katta hissa qoʻshgan hamda oʻz asarlari bilan soʻnggi avlodlarga katta taʼsir koʻrsatgan mashhur allomalardan boʻlib tarihda qoldi. U qomusiy ijodi bilan oʻz davri maʼnaviy yuksalishi yoʻlida faol xizmat qildi va nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun Sharq umuminsoniy, madaniy boyliklarini kuchaytirishga sezilarli taʼsir koʻrsatdi.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Во второй половине XV века Вайз Кошифи является одним из самых известных и энциклопедических талантов среди ученых, поэтов и мудрецов, собравшихся вокруг Алишера Навои в Хорасане.

Хусейн Вайз Кошифи из Камолида родился в городе Байхак города Сабзавор провинции Хорасан около 1440 года. Точных сведений о его родителях и детстве нет. Мы думаем, что первоначальное образование он получил в Сабзаворе. Он в совершенстве владел арабским, персидским, турецким языками, математикой, астрономией, химией, музыкой, литературой, юриспруденцией. С юных лет он занимался проповедью – искусством речи. Кошифи вскоре стал известен как выдающийся проповедник-оратор в Сабзаворе. Позже он жил в Нишапуре и проповедовал в Мешхеде в 1455-1468 годах. В конце 1468 года по рекомендации Абдурахмана Джами Хусейн Вайз Кошифи прибыл в Герат и провел остаток своей жизни в Герате под предводительством Тимуридов. Известно, что во второй половине 15 века Герат был культурным центром Востока во времена Тимуридов, особенно Хусейна Бойкары. Ученый-историк Сайид Нафиси говорит, что сведений о поездке Кошифи в Индию в конце жизни почти нет. У Хусейна Вайза Кошифи было две дочери и один сын, а его сын, Фахриддин Али ас-Сафи, стал великим поэтом, писателем и ученым своего времени (известен своим произведением «Расхохоти айн аль-хайят»). Али ас-Сафи имеет более десяти научных и художественных работ, посвященных истории ислама, жизни пророков, литературе, Ходже Ахрору, этике, химии. Хусейн Вайз Кошифи умер в Герате в 1505 году.

Камолиддин Хусейн — отчество ученого, проповедник (оратор) — его прозвище, а Кошифи (открывать, творить) — его литературное прозвище. Хусейн Вайз Кошифи писал свои труды на научном языке своего времени — персидском, от него также унаследованы многие научные и художественные переводческие труды. Из источников известно, что он написал более 200 работ по таким предметам, как философия, этика, языкознание, литература, политика, история, химия, астрономия, математика, музыка, проповедь, поэзия, история религии, юриспруденция, медицина. 197 рукописей и 75 литографических копий произведений Кошифи с 45 наименованиями хранятся в Институтах востоковедения им. Абу Райхана Беруни и Рукописей им. Х. Сулейманова Академии наук Узбекистана. Кроме того, он был видным богословом своего времени, знал наизусть хадисы, Священный Коран и даже написал комментарий к Корану в четырех книгах. Более десяти произведений Кошифи, таких как «Ахлоки Мухсини», «Рисолай Хотамия», «Анвори Сухайли», «Футувватномай Султани», «Тавсири Хусейний», «Джавахирнама» на арабском, татарском, староузбекском, урду, турецком, немецком языках. , английский, французский и переведены на другие языки. В настоящее время произведения Кошифи хранятся в таких городах, как Париж, Лондон, Берлин, Санкт-Петербург, Москва, а также в библиотеках Ирака, Турции, Ирана, Афганистана, Индии, Бангладеш и других восточных стран.В зарубежных странах интерес к трудам Кошифи был силен уже в 18-19 вв.. Известные ученые, такие как М. Шастери, пытались всесторонне изучить историю культуры Средней Азии и Ирана в 14-15 вв. и наследие.

Работы Кошифи описал великий историк своего времени Хондамир в своем труде «Хуласат ул-ахбар»: «Этот джентльмен обладал также большими познаниями в астрологии, поэтому его толкования были так же надежны, как стрела Каза. Его книги о половой зрелости и красноречии многочисленны и бесчисленны, и многие из них украшены знаменитым именем Амира Алишера. Милость и благосклонность Амира Алишера всегда падали на страницу джентльмена…» — описывает он. Алишер Навои в четвертом собрании произведения «Мажолис ун-нафаис»: «Мавлона Хусайн Войз по прозвищу «Кошифи», он же Савзаворлик. Я нахожусь в городе почти двадцать лет, и это было красочное и яркое событие. Позвольте мне быть наукой, позвольте мне не быть дураком. В частности, проповедь, очерк и гороскоп являются его правом, и в каждом из них есть определенные и известные произведения.

Хусейн Вайз Кошифи обучал студентов в гератских медресе и проповедовал нравственность в городах Хорасана. В своих произведениях Косифи уделяет много внимания вопросам общественной и нравственной жизни, духовности, политике, управлению государством, взаимоотношениям царя и подданных, управлению общиной, а проблемы воспитания зрелой личности занимают большое место в его творчестве. . В них он пропагандирует идеи гуманизма, патриотизма, высокой духовности, культурного прогресса. Его «Ахлаки Мухсини», «Рисалай Хотамия», «Анвори Сихайлы», «Ахлаки Карим», «Джавахирнама», «Луббо ул-манави фи-интихоби масна’ви», «Зеркало Искандера», «Тафсири Хусайни», «Футув-ватнамаи» Среди них такие произведения, как «Султани». Эти произведения использовались в качестве учебников для учащихся медресе Хорасана, Герата и других городов. В этих произведениях мыслитель выражает свои представления о патриотизме, гуманизме, общественной жизни, справедливости, честности, неподкупности, чистоте, правильности, честности на основе своих жизненных уроков и опыта с помощью образованных, интересных рассказов и повествований. Эти произведения написаны на основе «Практической мудрости» на языке косифи, поэтому и сегодня имеют большое воспитательное значение.

Хусейн Вайз Кошифи считает человека самым благородным существом в мире.

Имя человека бессмертно благодаря хорошей памяти,

Плод жизни — стяжать доброе имя,

— он говорит.

Это ведущая идея нравственного учения Ваиза Кошифи. Он осуждает негативные нравственные черты и показывает, что они наносят большой вред в жизни человека и общества рядом историй и нарративов.Хусейн Вайз Кошифи также развивает понятия добра и зла, справедливости, совести и долга. Моральные нормы – это моральные требования, регулирующие поведение людей. Под положительными качествами Косифи понимает человеческие качества, которыми должны обладать люди, а также терпение, скромность, целомудрие, чистоту, непоколебимость, великодушие, великодушие, правдивость, мужество, смирение, бдительность, высокое усердие, благочестие, верность завету, вдумчивость, знание чести, тайны описывает одно за другим такие качества, как способность прятаться. Косифи понимал под нравственным человеком человека, стремящегося к знаниям, любящего правду и справедливость, борющегося с несправедливостью, храброго, деятельного, благородного, великодушного, имеющего открытое сердце.

«Этика Мухсини» Кошифи (посвященная Абдулмухсину Мирзе, сыну Хусейна Бойкары) — самое известное и важное произведение Кошифи. В своих работах Кошифи выдвигает важные для своего времени идеи по вопросам политики и государственного управления. Он подчеркивает, что политика должна использоваться в справедливом управлении государством:

В мире нет человека, который не может пить чистую воду.

Если короли не относятся к политике серьезно,

— он говорит.

Политика необходима для управления страной, это не частное дело, а общественное дело. Если политика будет справедливой, страна и общество будут развиваться, а люди будут жить комфортно. Политикой должны править праведные цари со справедливостью:

Политическая и религиозная конституция страны,

Даже если нет политики, это халяль.

Работа Топмагай Олам вообще не организована.

Для политики нет времени и места.

Или же:

«…Справедливость (правосудие — Р.М.) не может существовать без политики. Без политики лидерство слабо. Кошифи также связывает развитие страны и установление справедливости с политикой.

Поэтому Хусейн Вайз Кошифи был не только поэтом, писателем, ученым, но и мудрым политиком. Его представления об обществе, государстве, мире, необходимости мирного разрешения конфликтов до сих пор актуальны.

Воиз Кошифий, находившийся в духовном кругу Алишера Навои, внес большой вклад в развитие культуры Хорасана и Моваруннахра в XV веке и оставил неизгладимое впечатление своими произведениями на последние поколения. Своим энциклопедическим трудом он активно способствовал духовному росту своего времени и оказал значительное влияние на укрепление общечеловеческого и культурного богатства не только Средней Азии, но и всего Востока.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: