Mardlik va nomardlik haqida maqollar

Mardlik va nomardlik haqida maqollar

Adashganni yo’lga solgan mard.

Aybiga iqror mard kishi,
Yashirmoq — qo’rqoq ishi

Arslon bolasi arslon bo’lur,
Sichqon bolasi — sichqon.

Arslon og’zidan ov olinmas.

Asirlikdan o’lim yaxshi.

Baliq suvning chuqurini,
Mard ishning qiyinini izlar.

Baxshining qadrini xalq bilar,
Xalqning qadrini mard bilar.

Bir erga navbat, bir — sherga.

Gunohning uzri gunohdan og’ir.

Go’ngqarg’a bo’lib ming yil yashagandan,
Sher bo’lib bir yil yashagan afzal.

Darmon bor yerda dard bo’lmas,
Erman bor yerda er o’lmas.

Do’st kulfatda sinalar,
Mard — kurashda.

Do’stga zor qilma,
Nomardga — muhtoj.

Yer ekma, er ek.

Yomon odam yovdan qochar,
Nomard odam siring ochar.

Jondan kechmay, daryo kechilmas.

Jo’mard yo’qligini bildirmas,
Tulpor ochligini bildirmas.

Ziyrakning aqli tosh yorar,
Nomardning mushti bosh yorar.

Zolim ishi shafodir,
Mardning ishi vafodir.

Ilikni mard qoqib, nomard yemasin.

Yigit borki, yetti pushtigacha nomi qolar,
Yigit borki, yetti kunda nomi yo’qolar.

Yigit — yigitning ko’zgusi.

Yigit so’zi — bitta.

Yigit — so’zidan,
Qo’y — bo’g’zidan.

Yigitga yig’i yarashmas.

Yigitga mardlik yarashar.

Yigitni bir so’zlik bezar.

Yiqilsang, kuchlidan yiqil.

Yiqilsang ham tuyadan yiqil,
Birov senga kulmasin.

Yo’lbars
Tulki izidan yurmas.

Yo’qdan qochma, yomondan tonma.

Kallangni olsa, mard olsin.

Kek xotinga yarashar.

Kim mard bo’lsa so’ziga,
Oydir elning ko’ziga.

Kurashda otangni ayama.

Mard aytmas,
Aytsa qaytmas.

Mard berib xursand bo’lar,
Nomard — olib.

Mard bilan gurunglashgan
Mard bo’lar.
Nomard bilan hiringlashgan
Part bo’lar.

Mard bir yil och,
Nomard hamisha och.

Mard bir marta o’lar,
Qo’rqoq — yuz marta.

Mard boshini qilich kesmas.

Mard yetimga yeng bo’lar,
Bo’lmaganga — bo’y.

Mard ish ustida bilinar,
Nomard — osh ustida.

Mard ishi — mard,
Nomardniki — dard.

Mard yigit izini sotar,
Nomard yigit — o’zini.

Mard yigitga sevgi sinov.

Mard yigitning dod degani — o’lgani,
Dod demasdan bet uchirgani — qo’rqqani.

Mard yiqilsa, maydonda qolar.

Mard yo’lida g’ov qolmas.

Mard yigitning labi yog’liq,
Dangasaning boshi qonlik.

Mard — kurashda, do’st — tashvishda,
Dono g’azabda sinalar.

Mard maydonda bilinar,
Nomard — ishda.

Mard mardni deydi,
Nomard — nomardni,

Mard muhtoj beshigi,
Elga ochiq eshigi.

Mard nomardga tiz cho’kmas.

Mard oro bilan so’zlar,
Nomard — pora bilan.

Mard tuzar, nomard buzar.

Mard xotinin qaritmas.
Botir otin horitmas.

Mard o’zidan ko’rar,
Nomard — o’zgadan.

Mard o’lar, nomi qolar.

Mard qalbi — gul,
Nomardniki — kul.

Mard qiyinni yengar,
Nomard bo’ynini egar.

Mardga manzil ko’p.

Mardga taqlid et,
Nomardni tanqid et.

Marddan ot qolur,
Nomarddan — dod.

Mardlik yiqitmoq emas, turg’izmoq.

Mardlik — kishining husni.

Mardlik — mangulik.

Mardlik sotib olinmas.

Mardni maqtamasang ham — mard,
Nomardni maqtasang ham — dard.

Mardni mehnat yengolmas.

Mardni xor etma,
Nomardga zor etma.

Mardni el sevar,
Nomardni kirn sevar.

Mardni o’ldirar firoq,
Nomarddan nomus yiroq.

Mardning ishi — mehnatda,
Nomardning kuchi — og’zida.

Mardning noni — butun.

Mardning o’ligi — nomardning tirigi.

Mardning qo’li boqadi,
Nomard qo’li yoqada.

Maslahatni marddan so’ra.

Ma’raka — mardniki,
Ziyofat — xalqniki.

Mergan ovda kerak,
Mardlik — yovda.

Mol — mard, egasi — nomard.

Noligan — nomard,
Bir gapirgan — mard.

Nolish bilan ish bitmas,
Mard nomardga tiz cho’kmas.

Nomard bo’lib ko’pga kirguncha,
Mard bo’lib o’lgan yaxshi.

Nomard dushman ko’rsa, g’ussadan o’lar.

Nomard do’stdan mard dushman yaxshi.

Nomard yovga yalinar,
Mard kuchiga suyanar.

Nomard ishing bilmasin,
Bilib bag’ring tilmasin.

Nomard non ustida ham nolishini qo’ymas.

Nomardga zor bo’lgandan,
Qora daryoga g’arq bo’l.

Nomardga ishi tushmagan
Mardning qadrini bilmas.

Nomardga so’z berguncha,
Mardga ko’z ber.

Nomardga yalinguncha,
Jo’mardga yalin.

Nomardga yalinma,
Bir baloga chalinma.

Nomardda nomus bo’lmas.

Nomarddan yordam so’rama,
Yuzingga solar.

Nomarddan najot kutma,
Itdan — hojat.

Nomardning ko’prigidan o’tgandan,
Daryoda g’arq bo’lgan yaxshi.

Nomardning palovidan,
Mardning yovg’on oshi yaxshi.

Nomardning xotini bo’lguncha,
Mardning bevasi bo’l.

Olgan mard emas,
Bergan — mard.

Ot kuchini karvonda ko’r,
Mard kuchini — maydonda.

Ota o’g’il rahmat olur.

Otni ham maydonda sina,
Erni ham maydonda sina.

Og’ir yukka nor kerak,
Yov talashda er kerak.

Og’ir yukni nor ko’tarar,
El og’irin er ko’tarar.

Piyozni mard artsin,
Sabzini — nomard.

Suv keltirar mard kishi,
Ekin ekar har kishi.

Suv keltirgan mard,
Suv bermagan nomard.

Suxan dur bo’lar,
Aslning gapi bir bo’lar.

Tangri berganning o’g’li to’rt bo’lar,
Biri nomard bo’lsa, biri mard bo’lar.

Tog’ arqon bilan egilmas,
Mard nomardga teng bo’lmas.

Ur deganda nomard qochar,
Mard qolar maydon ichida.

Urishsang, mard bilan urish.

Chigit bo’lsang ham, yigit bo’l.

El tutganni er tutar.

Er yigit el aybini ochmas.

Er qayerda bo’lsa, sher panjasi o’sha yerda.

Yuz nomarddan yuz qaytar,
Bir mardni har kirn maqtar.

Yaxshi it o’ligini ko’rsatmas.

Yaxshilikka yaxshilik —
Har kishining ishidir.
Yomonlikka yaxshilik —
Mard kishining ishidir.

O’z aybini bilgan — mard.

O’ldirsa ham, mard o’ldirsin.

Qildan qiyiq axtarma.

Qochganni quvlovchi bo’lma.

Qo’lingni ber, mard bo’lsang,
Qocha ber, nomard bo’lsang.

G’olibning nomi o’chmas.

G’olibning yarasi tez bitar.


Человек, который направлял заблудших.
Человек, признающий свою вину,
Прятаться — трусливое дело
Львенок будет львом,
Мышонок — это мышка.
Никакая добыча не вынимается из пасти льва.
Смерть из плена — это хорошо.
Рыба тонет в воде,
Смелый следует за тяжелой работой.
Народ знает цену Бахши,
Он знает цену людям.
Одно место подряд, одно — лев.
Оправдание греха тяжелее греха.
Прожив как стервятник тысячу лет,
Я предпочитаю прожить год как лев.
Где есть медицина, там нет боли,
Там, где есть армянин, земля не умирает.
Друг в беде испытан,
Смелый — в борьбе.
Не насилуй друга,
Номарга — в нужде.
Озеленение, озеленение.
Нечестивые бегут из пустыни,
Nomard man открывает тайну.
Реку нельзя пересечь без смерти.
Это не значит, что нет щедрости,
Тулпор не означает голод.
Ум мудрого подобен камню,
Кулак Номара разбивает ему голову.
Работа угнетателя исцеляет,
Работа Марда — это верность.
Пусть он не споткнется и не упадет.
Есть молодой человек, чье имя останется до семи часов,
Есть молодой человек, чье имя исчезает через семь дней.
Парень — зеркало парня.
Слово парень одно.
Молодой человек сказал:
Овцы — из горла.
Парню нехорошо плакать.
Молодой человек заслуживает мужества.
Слово украшает юношу.
Если ты упадешь, упади от сильного.
Даже если ты упадешь, упади с верблюда,
Пусть над тобой никто не смеется.
Тигр
Лиса не идет по его стопам.
Не убегай ни от чего, не отрицай зла.
Если он снесет тебе голову, пусть будет смелым.
Торт подходит его жене.
Кто смелый,
Луна в глазах людей.
Не щади отца в борьбе.
Мард не говорит,
Если он так скажет, то не вернется.
Рад будет отвагу подарить,
Номар — бери.
Он храбро вздохнул
Он будет смелым.
Номар вздохнул
Будет часть.
Мард голоден уже год,
Номар всегда голоден.
Мард умирает однажды,
Трусливый — сто раз.
Храбрый человек не обезглавлен мечом.
Храбрый победит сироту,
Если нет — высота.
Мард известен на работе,
Номар — на суп.
Мужество — мужество,
Номардники — боль.
Храбрый юноша продает свой след,
Номарский парень — сам.
Испытание любовью для храброго юноши.
Дод храброго молодого человека означает мертвый,
Не говоря ни слова, Дод отвернулся.
Если герой падает, он остается на поле.
На пути мужества не будет преград.
Губы храброго юноши жирны,
Голова ленивого человека в крови.
Смелый — в борьбе, друг — в тревоге,
Мудрые искушаются гневом.
Мард известен в поле,
Номар на работе.
Смелый говорит смелым,
Nomard — номардни,
Колыбель нуждающихся,
Открытая дверь к реке.
Храбрый не станет на колени перед бедным.
Слова с отвагой,
Номар — со взяткой.
Храбрый ломается, дурак ломается.
Смелая жена не смешивается.
Ботир отин хоритмас.
Мард видит себя,
Номар — это кто-то другой.
Герой умирает, его имя остается.
Храброе сердце — цветок,
Номарники — ул.
Смелый преодолевает трудности,
Номар седлает ему шею.
Есть много адресов Марда.
Подражайте смелым,
Критикуйте Номара.
Лошадь остается храброй,
Номардан — дод.
Мужество не рушить, а возвышать.
Мужество — красота человека.
Мужество — это вечность.
Мужество не покупается.
Хоть смелых не восхваляй, смелых,
Даже если вы хвалите Nomard, это больно.
Марда нельзя победить трудом.
Не презирай смелых,
Не заставляйте Номарда.
Мардни эль Севар,
Номар любит грязь.
Часть, которая убивает храбрых,Позор Номару.
Работа Марда в родах,
Сила Номара у него во рту.
Хлеб Марда целый.
Смерть героя — это жизнь кочевника.
Рука Марда кормит,
Рука Номара на воротнике.
Спросите совета у мужчины.
Марака — мардники,
Банкет принадлежит народу.
Снайперская охота,
Мужество в дикой природе.
Мол — мард, владелец — номард.
Нолиган — номард,
Один говорящий мужчина.
На этом жалобы не заканчиваются,
Храбрый не станет на колени перед бедным.
Пока он не стал кочевником,
Лучше умереть храбро.
Когда кочевник видит врага, он умирает от горя.
Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Номар облизанный,
Он полагается на силу мужества.
Не позволяйте кочевнику знать,
Не отказывайтесь от знания.
Номар даже не жалуется на хлеб.
Принуждение Номара,
Нырнуть в Черную реку.
Номару не было предъявлено обвинение
Он не знает цену мужеству.
Пока он не пообещал Номару,
Взгляните на Марда.
Номарга Ялингунча,
Опирайтесь на щедрого.
Не лги Номару,
Не поймите меня неправильно.
В Номарде не будет чести.
Не проси Номара о помощи,
Он наносит его тебе на лицо.
Не жди спасения от Номара,
От собаки — нужно.
Перейдя мост Номара,
Лучше утонуть в реке.
Из риса Номарда,
Овсянка Марда хороша.
Пока он не стал женой Номара,
Будь вдовой храбреца.
Не храбрец,
Берган — смелый.
Лошадиная сила в караване,
Сила мужества — на поле.
Отец благодарит сына.
Попробуйте лошадь в поле,
Попробуйте и Эрни на поле.
Нужен тяжелый груз,
Земля нужна для грабежей.
Он поднимает тяжелый груз,
Рука поднимает тяжелую землю.
Пусть лук растет храбро,
Морковь — номард.
Храбрый человек, который приносит воду,
Все, кто сеет.
Человек, принесший воду,
Номар, который не дал воды.
Сухан остановится,
Оригинал скажет то же самое.
Сыну Божию будет четыре,
Если человек смелый, он будет храбрым.
Гора не гнется веревкой,
Смелые не равны бедным.
Когда Ур говорит, кочевник убегает,
Герой остается в поле.
Если бьете, бейте смело.
Даже если ты семя, будь молодым человеком.
Он держит руку.
Молодой человек не раскрывает своей вины.
Где земля, там и лапа льва.
Лицом к лицу с сотней кочевников,
Хвалите человека за каждую грязь.
Хорошая собака не показывает, что она мертва.
Добро во благо —
Это дело каждого.
Добро ко злу —
Это работа смелого человека.
Он знал свою вину — храбрый.
Даже если убьет, пусть убьет смело.
Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.
Не преследуйте беглеца.
Дай мне руку, если ты смелый,
Избегайте, если вы кочевник.
Имя победителя не будет стерто.
Рана победителя быстро заживает.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz