Yomonlik haqida maqollar

Yomonlik haqida maqollar

Ajalga davo yo’q,
Yomonga — balo.

Aslning xatosi bo’lmas,
Yomonning oshnasi bo’lmas.

Bast etgan o’zar,
Qasd etgan to’zar.

Baxtiyor bo’lsa zamon,
Noshukur bo’lma — yomon.

Bezoridan hamma bezor.

Beqo’nimga qo’nim yo’q,
Yomon odamga — o’lim.

Bir ilon bir uy odamni tinchitmas.

Bir kalning hiylasi
Qirq kishini charchatar.

Bir tulki yetti bo’rini yetaklar.

Bir yaxshi bilan bir yomon kelishar,
Ikki yomon kelishmas.

Bir qorin moyni bir qumaloq buzar.

Birning kasofati yuzga,
Yuzniki — mingga.

Birov tuzar, birov buzar.

Birov o’lmay, birov kun ko’rmas.

Birovga kesak otsang,
U senga tosh otadi.

Birovga choh qazima, o’zing tusharsan.

Birovning aybiga ko’z-quloq bo’lma.

Bola bezori — kishi ozori.

Bu dunyo o’tar-ketar,
Yuzi qoralik qolar.

Vijdonsiz kishidan o’pkalama.

Gina — adovatning qo’shnisi.

Guruchning kurmagi bor,
Yomonning to’qmog’i bor.

Go’ringdan suv chiqmasin,
Uyingdan — quv.

Davlat bitsa yomonga,
O’zin sanar xoqonga.

Dili qora — till qora.

Dili qoraning qilmishi — qiyiqlik.

Dilozori — xudobezori.

Yer qattiq bo’lsa, ho’kiz ho’kizdan ko’rar.

Yovdan yaxshilik chiqmas.

Yovdan yaxshilik yuqmas.

Yomon ayg’irda yol bo’lmas,
O’larmonda hoi bo’lmas.

Yomon arava yo’l buzar,
Yomon xotin — uy.

Yomon arida bol bo’lmas,
Suvsiz yerda — tol.

Yomon atalib tirik yurguncha,
Yaxshi atalib o’lgan yaxshi.

Yomon atlas bilan ham yomon.

Yomon baliq suv loyqatar.

Yomon baxil bo’lar,
Yaxshi — anil.

Yomon bilan yer qo’shni ham bo’lma
Go’r qo’shni ham bo’lma.

Yomon bilan yotma,
Erta turib aytma.

Yomon bilan yo’ldosh bo’lma,
Nodon bilan — sirdosh.

Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Yomondan burun o’lasan.

Yomon bilan so’z olishguncha,
Ko’cha alish.

Yomon bilan yurguncha,
Yolg’iz yurgin o’lguncha.

Yomon bola ko’zidan,
Bilinadi so’zidan.

Yomon buzoq yopig’in yer.

Yomon buqa o’z boshiga o’t yer.

Yomon gap yer tagida uch yil yotar.

Yomon yovga bo’lishar.

Yomon yovdan qochar.

Yomon yomon bilan.
Yaxshi zamon bilan.

Yomon yoniga yon olma,
Yon olsang ham, yor olma.

Yomon ilon tegirmon boshida aylanar.

Yomon it kunduzi hurar.

Yomon «yilg’in» desang, «qirg’in» der.

Yomon yo’ldan yurgan tuya cho’kar.

Yomon yo’ldosh bo’lmas,
Yo’ldosh boisa ham sirdosh bo’lmas.

Yomon kun yaxshi bo’lar,
Yomon odam yaxshi bo’lmas.

Yomon — kunchi, yaxshi — sinchi.

Yomon kuchuk bo’sag’ada hurar.

Yomon ko’z tosh yoradi,
Yomon do’st — bosh.

Yomon ko’rgan kishingga
Yomon ko’rgan molingni ber.

Yomon ko’rishni bilmagan,
Yaxshi ko’rishni ham bilmas.

Yomon mo’ridan achchiq tutun chiqar,
Yomon uydan — sassiq gap.

Yomon odam yo’ldoshini qaritar.

Yomon odam til bilan kuydirar.

Yomon odam tuqqanini yomonlar.

Yomon odam to’ymas,
Yomonligini qo’ymas.

Yomon osilar,
Yuvvosh bosilar.

Yomon ot yoldor bo’lar.

Yomon ot oxur buzar,
Yomon it egasini uzar.

Yomon ot suvliq tishlar.

Yomon ot to’rva teshar.

Yomon otga yoi bitmas.

Yomon otga yoi bitsa,
Yoniga tursuq boylatmas.

Yomon erga mol bitsa,
Yoniga qo’shni yoiatmas,
Yoiatsa ham tindirmas.

Yomon oting chiqquncha,
Totli joning chiqsin.

Yomon otni yog’ bosar.

Yomon otni maqtagan yo’lda qolar.

Yomon otni minguncha,
Yayov yurgin o’lguncha.

Yomon sigir yozda tug’ar.

Yomon soyga suv tushsa,
Kechuv bermas kecharga.

Yomon tekkanga tegar,
Tegmaganga kesak otar.

Yomon tirtiq qilar,
Butunni yirtiq qilar.

Yomon tuzalsa, zamon tuzalar.

Yomon farzand ota-onani yerga qaratar,
Yaxshi farzand ota-onani elga oralatar.

Yomon farzand poygaga tushirar,
Yaxshi farzand to’rga o’tqazar.

Yomon xotin — dardsiz kasal.

Yomon xotin yomon kunda qochar,
Yaxshi kunda kulib, bag’rin ochar.

Yomon xotin kimniki — olaqopniki,
Olaqoping bo’lmasa, allakimniki.

Yomon erkak to’y buzar,
Yomon xotin — uy.

Yomon etagingni yirtsa,
Etagingni kesib qoch.

Yomon eshak ip uzar,
Yomon xotin uy buzar.

Yomon yurgan yo’lda cho’kar.

Yomon yaxshi bo’lmas,
Eshak — baxshi.

Yomon yashar, yaxshi qaqshar.

Yomon — o’z g’amida,
Yaxshi — el g’amida.

Yomon o’zini bilmas,
O’zgani ko’zga ilmas.

Yomon o’ldi desa, ishon,
Yomonligini qo’ydi desa, ishonma.

Yomon o’rdak avval uchar.

Yomon oshga o’rtoq,
Boshga — to’qmoq.

Yomon o’tganning o’rog’ini olar,
Ketganning — ketmonini.

Yomon qiliqdan — ko’zga yosh,
Yaxshi qihqdan — og’izga osh.

Yomon ho’kiz shamiyon sindirar.

Yomon ho’kizga shox bitsa, suzib o’ldirar,
Yomon odamga mol bitsa, urib o’ldirar.

Yomonga aytsang siringni,
Mingta qilar biringni.

Yomonga bosh bo’lguncha,
Yaxshiga yo’ldosh bo’l.

Yomonga gapirsang — bir balo,
Gapirmasang — ikki balo.

Yomonga go’r qo’shni qilma,
Ig’vogarga — yon qo’shni.

Yomonga yomon bo’l,
Yaxshiga — tomon.

Yomonga yondashgan yiqilmay qolmas,
Oxiri bir chuqurga tiqilmay qolmas.

Yomonga yondashma,
Yaxshidan adashma.

Yomonga yog’ yoqmas,
Echkiga — quymoq.

Yomonga yog’ yarashmas,
Kalga — sarimsoq.

Yomonga ishing tushmasin,
Qulonga — qushing.

Yomonga yo’liqsang, «yov keldi» qilar.

Yomonga kun ham qorong’i, tun — ham.

Yomonga osh berguncha,
Yaxshiga bosh ber.

Yomonga osh tortguncha,
Boshiga besh tort.

Yomonga sir aytma, yurtga yoyar.

Yomonga cho’p botar,
Yaxshiga — so’z.

Yomonga el bo’lguncha,
Yag’ir otga bel bo’l.

Yomonga yurt qolmasin,
O’g’riga — mol.

Yomonga yaqinlashsang, balosi yuqar,
Qozonga yaqinlashsang — qorasi.

Yomonga o’lim yo’q,
Yaxshiga — yurim.

Yomonga qiz tugul, tuz ham berma.

Yomonga hazil qilsang, yoqangni yirtar.

Yomonda or bo’lmas,
Yaxshi xor bo’lmas.

Yomondan dog’ qolar,
Yaxshidan — bog’.

Yomondan yo qochib qutul,
Yo — tonib.

Yomondan — yorti qoshiq.
Yomondan jar bo’yi qoch.

Yomondan it yaxshi,
Sirkadan bit yaxshi.

Yomondan to’n kiysang,
To’yda «to’nim ber» deydi.

Yomondan yaxshi tuvadi,
Yomonning yuzini yuvadi.

Yomondan qarz olsang, ham yo’lda qistaydi,
Ham — go’rda.

Yomondan qarz etma,
Qarz etsang ham, xarj etma.

Yomondan qarzdor bo’lsang,
Ko’p ichida yoqangdan olar.

Yomondan qorovul bo’lsa, yov yetti bo’lar.

Yomondan qoch, yaxshiga yondosh.

Yomondan hayvon yaxshi,
Bostirmadan — ayvon.

Yomonlarga boshchi bo’lguncha,
Yaxshilarga qo’shchi bo’l.

Yomonlik itning ham qo’lidan keladi.

Yomonlikni oldingda tut,
Yaxshilik kelsa — iqboling.

Yomonni ishga emas, oshga chaqir.

Yomonni tanqid qil,
Yaxshiga — taqlid.

Yomonni yuborsang, bildirib kelar,
Yaxshini yuborsang — tindirib.

Yomonning balosiga,
Qayga boray davosiga.

Yomonning bir qilig’i ortiq,
Ustiga yoqasi yirtiq.

Yomonning bolasi yo’lda yotib ot hurkitar.

Yomonning bo’zini olguncha,
Yaxshining so’zini ol.

Yomonning davlati — yaxshining ofati.

Yomonning dasturxonidan
Yaxshining ustixoni yaxshi.

Yomonning do’sti ko’p,
Piyozning — po’sti.

Yomonning janozasidan
Yaxshining hikoyasi foydali.

Yomonning jag’i tinmas.

Yomonning jag’iga ilon tuxum qo’yar.

Yomonning joni — aziz.

Yomonning zarari tegar keng yo’lda,
Yaxshining foydasi tegar tor yo’lda.

Yomonning kuchi yapaloqqa yetar.

Yomonning ko’zi yurak og’ritar.

Yomonning niyati — buzuq,
Yaxshining niyati — tuzuk.

Yomonning oyog’i — sakkiz,
Bin tegmasa, bin tegar.

Yomonning oti bilan uloq olguncha,
Yaxshining eshagida otquloq ol.

Yomonning otidan yaxshining so’zi yaxshi.

Yomonning og’ziga — yamoq,
Yaxshining og’ziga — qaymoq.

Yomonning yarasi bitmas.

Yomonning yaxshisi bor.

Yomonning yaxshisi bo’lguncha,
Yaxshining yomoni bo’l.

Yomonning qilmishi yomonlik,
Yaxshiga berrnas omonlik.

Yomonning qulog’iga yaxshi o’git kirmasa,
Yomon o’git kirar.

Zamon yomon emas,
Zamonga boqmagan yomon.

Zamon senga boqmasa,
Sen zamonga boq.

Zamon seni o’qitar,
Johilliging yo’q etar.

Zamon tuzalsa, yomon tuzalar.

Zahar zaharni kesar.

Ikki yomon qo’shilsa,
Keng dunyoga siy(g’)ishmas.
Ikki yaxshi qo’shilsa,
Birini biri qiymas.

Ilon bo’lib yashagandan,
Yilqi bo’lib kishnagan yaxshi.

Ilon goh-goh chaqar,
Yomon doim chaqar.

Ilon zahri — tishida,
Yomon zahri — tilida.

Ilon ilonning quyrug’ini bosmas.

Ilon ishi — zahar solmoq.

Ilon po’stini tashlagani bilan qilig’ini tashlamas.

lion po’stini tashlasa ham — ilon.

Ilon o’z zahridan o’lmas.

Ilon o’lsa ham, zahri tishida qolar.

Ilonga suv bersang ham, zahar tomar.

Ilondan—ilon, chayondan—chayon.

Ilonni tushda ko’rsang — ganj,
O’ngda ko’rsang—yanch.

Ilonning o’lgisi kelsa, izda yotar.

Indamasni it qopar.

It otasini tanimas.

It ochiq qolgan qozonni yalar.

It og’zidan suyak olib bo’lmas.

It sarqitini yo’lbars yemas.

It tumshug’ini tiqqan yerga
Suv ichgali sher kelmas.

It tuqqanini tanimas.

It to’yi janjalsiz o’tmas.

It egasini tanimas,
Mushuk — bekasini.

It qilganni itorchi qilmas.

It hurar, karvon o’tar.

Itdan yorug’lik chiqmas,
Bitdan — chorig’lik.

Itdan qolganini mushuk yemas.

Iting yomon bo’lsa, otib qutulasan,
Oting yomon bo’lsa, sotib qutulasan,
Qo’shning yomon bo’lsa, ko’chib qutulasan,
Ering yomon bo’lsa, ketib qutulasan,
Fe’ling yomon bo’lsa, o’lib qutulasan.

Itning irrilagani — salomlashgani.

Itning ishi — yirtmoq.

Itning ishi — uzmoq,
Yomonning ishi — buzmoq.

Itning oshnasi bo’lmas.

Ig’vogar ig’vo tarqatar,
Iflos g’avg’o tarqatar.

Ig’vogarga oq sut ham qora.

Ig’vogarning o’zi yomon,
O’zidan so’zi yomon.

Yirtqichni uyasida yanch.

Yo’q muttahamdan bor muttaham yomon.

Kaltak o’qtalganga cho’qmor ko’tar.

Ketarga kelsa — el yomon,
Ko’charga kelsa — yer yomon.

Kimki bo’lsa dilozor,
Undan el-u yurt bezor.

Kishi aybiga etak yop.

Kishi bo’lgan kishining
Kishi bilan ishi bor.

Kishi bo’lmagan kishining
Kishi bilan nima ishi bor.

Running yomoni ketar,
Odamning yomoni ketmas.

Ko’zga — ko’kanak,
Oyoqqa — tikanak.

Ko’ngil torhgi — xorlik.

Ko’ngilning olasi — xudoning balosi.

Ko’ngli qoradan pes yaxshi.

Ko’ngli qoraning yuzi qora.

Ko’cha bezori — ona bezori.

Mag’iz achchiq bo’lsa, po’stiga ham urar.

Mahsining poshnasi bo’lmas,
Nojinsining — oshnasi.

Mevaning yaxshisini qurt yeydi.

Mitaning yomoni tegirmondan butun chiqar.

Mol boqsang, og’zi-burning — moy,
Bo’ri boqsang, og’zi-burning — loy.

Musht ursang, shapaloq kut.

Odam bo’lmoq asta-asta,
Hayvon bo’lmoq bir pasda.

Odam odamdan qutular,
Yomon fe’lidan qutulmas.

Odam tug’ilib yomon bo’lmas,
Ulg’ayib yomon bo’lar.

Odamning g’alamisiga dunyo bir pul.

Oyog’i iflos to’r bulg’ar,
O’zi iflos el bulg’ar.

Olmadan bodom bo’lmas,
Tegi past odam bo’lmas.

Ostonadan ayvon yaxshi,
Vijdonsizdan hayvon yaxshi.

Ota bolasi bo’lma,
Odam bolasi bo’l.

Ota-onasini tanimagan tangrisini tanimas.

Otning yomoni — ola,
Xotinning yomoni — balo.

Otning yomoni oxur buzar.

Otning yomoni toy bilan o’ynar,
Eshakning yomoni ot bilan o’ynar.

Otning o’limi — itning bayrami.

Oxir zamon bo’lsa,
Tog’a jiyan bilan qozilashar.

Oq degan — olqish,
Qora degan — qarg’ish.

Oq it, qora it, bari — bir it.

Rahbarning yaxshisi undirar,
Yomoni so’ldirar.

Rizq ham azaliy,
Yomon ham azaliy.

Savobi oshkoradan
Gunohi pinhona afzal.

Savobning tagi — teshik.

Savobning eshigi — ko’p.

Sarbozor — sakbozor.

Saroy qurib, shahar buzma.

Suvning ishi — o’pirmoq,
O’tning ishi — kuydirmoq.

Suzadigan sigirga muguz bitmas.

Suzag’on sigir shoxidan ayrilar.

Taqir yerdan chang chiqarma,
Yo’q yerdan jang chiqarma.

Tentak tosh terar,
Qotil — bosh.

Tentak cho’qmor yig’ar.

Tepib o’tma, suyab o’t.

Tuyaning bo’yni yomon,
Yomonning o’yini yomon.

Tug’iladigan bolaga to’g’anoq bo’lma.

To’riq ko’z chiqarar.

Uyi buzuq o’ngalur,
O’yi buzuq o’ngalmas.

Urushqoq xo’roz semirmas.

Ustalik joy bitar,
Qassoblik joy yitar.

Xayr qil o’ladigandek,
Imorat qur o’lmaydigandek.

Chayonning kasbi — chaqish.

Chala dovruqqa chol yiqilar.

Shaytonning ozdirgani — o’ziniki.

Shakar pashshasiz bo’lmas,
Arpa — kesaksiz.

Sharob uzumdan rang olar,
Odam odamdan rangtolar.

Shaharning qa’lasi — qo’rg’on,
Odamning yomoni — gap urgan.

Egovni egov yeydi,
Zaharni zahar yeydi.

Enang qilsa zo’rlikni,
Bolang tortar xo’rlikni.

Er yigit elga tortar,
Yomon yukin elga ortar.

Itga bersang oshingni,
Itlar g’ajir boshingni.

Echki egiz tug’ib qo’ydan oshmas,
It egiz tug’ib eldan oshmas.

Echkini ham o’z oyog’idan osarlar,
Qo’yni ham.

Eshak siypaganni bilmas,
Yomon — siylaganni.

Yalang’och igna kiyintiradi.

Yanisa, pichoq kesar,
Yalinsa, yaxshi kechar.

Yaramas o’tdan yaramas tutun chiqar.

Yaramas yarog’ yig’ar.

O’t tosh yorar,
Tosh bosh yorar.

O’tni o’t bilan o’chirib bo’lmas.

O’chakishgan it qopmay qo’ymas.

Qalb qozoni qaynamas,
Qaynasa ham quyulmas.

Qalbning yuzi qora.

Qasd qilgan past bo’lar.

Qashqirning o’yi — yomonlik,
Qo’yning o’yi — omonlik.

Qilich tutgan qilichdan o’lar.

Qozonga yondashsang, qorasi yuqar,
Yomonga yondashsang, yarasi yuqar.

Qoramiq donasi bo’lguncha,
Bug’doyning somoni bo’l.

Qoqilsa, suya,
Yiqusa, ko’tar.

Quyrug’ini bossang, sichqon ham chiyillaydi.

Qush ko’nglini og’ritma.

Qo’yini birov qarar,
Sutini kimlar ichar.

G’araz marazdan yomon.

«Ha»ga «Hu» kelar.

Har zog’,
Har zog’da ming dog’.

Har kirn o’z qilmishidan topar.

Har kimning amali o’z oyog’idan.

Ho’kizning shoxi eshakda bo’lsa,
Tirik zotni qo’ymasdi.

__________
• Yoziq — bu yerda gunoh ma’nosida.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz