Yomonlik haqida maqollar

Yomonlik haqida maqollar

Ajalga davo yo’q,
Yomonga — balo.

Aslning xatosi bo’lmas,
Yomonning oshnasi bo’lmas.

Bast etgan o’zar,
Qasd etgan to’zar.

Baxtiyor bo’lsa zamon,
Noshukur bo’lma — yomon.

Bezoridan hamma bezor.

Beqo’nimga qo’nim yo’q,
Yomon odamga — o’lim.

Bir ilon bir uy odamni tinchitmas.

Bir kalning hiylasi
Qirq kishini charchatar.

Bir tulki yetti bo’rini yetaklar.

Bir yaxshi bilan bir yomon kelishar,
Ikki yomon kelishmas.

Bir qorin moyni bir qumaloq buzar.

Birning kasofati yuzga,
Yuzniki — mingga.

Birov tuzar, birov buzar.

Birov o’lmay, birov kun ko’rmas.

Birovga kesak otsang,
U senga tosh otadi.

Birovga choh qazima, o’zing tusharsan.

Birovning aybiga ko’z-quloq bo’lma.

Bola bezori — kishi ozori.

Bu dunyo o’tar-ketar,
Yuzi qoralik qolar.

Vijdonsiz kishidan o’pkalama.

Gina — adovatning qo’shnisi.

Guruchning kurmagi bor,
Yomonning to’qmog’i bor.

Go’ringdan suv chiqmasin,
Uyingdan — quv.

Davlat bitsa yomonga,
O’zin sanar xoqonga.

Dili qora — till qora.

Dili qoraning qilmishi — qiyiqlik.

Dilozori — xudobezori.

Yer qattiq bo’lsa, ho’kiz ho’kizdan ko’rar.

Yovdan yaxshilik chiqmas.

Yovdan yaxshilik yuqmas.

Yomon ayg’irda yol bo’lmas,
O’larmonda hoi bo’lmas.

Yomon arava yo’l buzar,
Yomon xotin — uy.

Yomon arida bol bo’lmas,
Suvsiz yerda — tol.

Yomon atalib tirik yurguncha,
Yaxshi atalib o’lgan yaxshi.

Yomon atlas bilan ham yomon.

Yomon baliq suv loyqatar.

Yomon baxil bo’lar,
Yaxshi — anil.

Yomon bilan yer qo’shni ham bo’lma
Go’r qo’shni ham bo’lma.

Yomon bilan yotma,
Erta turib aytma.

Yomon bilan yo’ldosh bo’lma,
Nodon bilan — sirdosh.

Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Yomondan burun o’lasan.

Yomon bilan so’z olishguncha,
Ko’cha alish.

Yomon bilan yurguncha,
Yolg’iz yurgin o’lguncha.

Yomon bola ko’zidan,
Bilinadi so’zidan.

Yomon buzoq yopig’in yer.

Yomon buqa o’z boshiga o’t yer.

Yomon gap yer tagida uch yil yotar.

Yomon yovga bo’lishar.

Yomon yovdan qochar.

Yomon yomon bilan.
Yaxshi zamon bilan.

Yomon yoniga yon olma,
Yon olsang ham, yor olma.

Yomon ilon tegirmon boshida aylanar.

Yomon it kunduzi hurar.

Yomon «yilg’in» desang, «qirg’in» der.

Yomon yo’ldan yurgan tuya cho’kar.

Yomon yo’ldosh bo’lmas,
Yo’ldosh boisa ham sirdosh bo’lmas.

Yomon kun yaxshi bo’lar,
Yomon odam yaxshi bo’lmas.

Yomon — kunchi, yaxshi — sinchi.

Yomon kuchuk bo’sag’ada hurar.

Yomon ko’z tosh yoradi,
Yomon do’st — bosh.

Yomon ko’rgan kishingga
Yomon ko’rgan molingni ber.

Yomon ko’rishni bilmagan,
Yaxshi ko’rishni ham bilmas.

Yomon mo’ridan achchiq tutun chiqar,
Yomon uydan — sassiq gap.

Yomon odam yo’ldoshini qaritar.

Yomon odam til bilan kuydirar.

Yomon odam tuqqanini yomonlar.

Yomon odam to’ymas,
Yomonligini qo’ymas.

Yomon osilar,
Yuvvosh bosilar.

Yomon ot yoldor bo’lar.

Yomon ot oxur buzar,
Yomon it egasini uzar.

Yomon ot suvliq tishlar.

Yomon ot to’rva teshar.

Yomon otga yoi bitmas.

Yomon otga yoi bitsa,
Yoniga tursuq boylatmas.

Yomon erga mol bitsa,
Yoniga qo’shni yoiatmas,
Yoiatsa ham tindirmas.

Yomon oting chiqquncha,
Totli joning chiqsin.

Yomon otni yog’ bosar.

Yomon otni maqtagan yo’lda qolar.

Yomon otni minguncha,
Yayov yurgin o’lguncha.

Yomon sigir yozda tug’ar.

Yomon soyga suv tushsa,
Kechuv bermas kecharga.

Yomon tekkanga tegar,
Tegmaganga kesak otar.

Yomon tirtiq qilar,
Butunni yirtiq qilar.

Yomon tuzalsa, zamon tuzalar.

Yomon farzand ota-onani yerga qaratar,
Yaxshi farzand ota-onani elga oralatar.

Yomon farzand poygaga tushirar,
Yaxshi farzand to’rga o’tqazar.

Yomon xotin — dardsiz kasal.

Yomon xotin yomon kunda qochar,
Yaxshi kunda kulib, bag’rin ochar.

Yomon xotin kimniki — olaqopniki,
Olaqoping bo’lmasa, allakimniki.

Yomon erkak to’y buzar,
Yomon xotin — uy.

Yomon etagingni yirtsa,
Etagingni kesib qoch.

Yomon eshak ip uzar,
Yomon xotin uy buzar.

Yomon yurgan yo’lda cho’kar.

Yomon yaxshi bo’lmas,
Eshak — baxshi.

Yomon yashar, yaxshi qaqshar.

Yomon — o’z g’amida,
Yaxshi — el g’amida.

Yomon o’zini bilmas,
O’zgani ko’zga ilmas.

Yomon o’ldi desa, ishon,
Yomonligini qo’ydi desa, ishonma.

Yomon o’rdak avval uchar.

Yomon oshga o’rtoq,
Boshga — to’qmoq.

Yomon o’tganning o’rog’ini olar,
Ketganning — ketmonini.

Yomon qiliqdan — ko’zga yosh,
Yaxshi qihqdan — og’izga osh.

Yomon ho’kiz shamiyon sindirar.

Yomon ho’kizga shox bitsa, suzib o’ldirar,
Yomon odamga mol bitsa, urib o’ldirar.

Yomonga aytsang siringni,
Mingta qilar biringni.

Yomonga bosh bo’lguncha,
Yaxshiga yo’ldosh bo’l.

Yomonga gapirsang — bir balo,
Gapirmasang — ikki balo.

Yomonga go’r qo’shni qilma,
Ig’vogarga — yon qo’shni.

Yomonga yomon bo’l,
Yaxshiga — tomon.

Yomonga yondashgan yiqilmay qolmas,
Oxiri bir chuqurga tiqilmay qolmas.

Yomonga yondashma,
Yaxshidan adashma.

Yomonga yog’ yoqmas,
Echkiga — quymoq.

Yomonga yog’ yarashmas,
Kalga — sarimsoq.

Yomonga ishing tushmasin,
Qulonga — qushing.

Yomonga yo’liqsang, «yov keldi» qilar.

Yomonga kun ham qorong’i, tun — ham.

Yomonga osh berguncha,
Yaxshiga bosh ber.

Yomonga osh tortguncha,
Boshiga besh tort.

Yomonga sir aytma, yurtga yoyar.

Yomonga cho’p botar,
Yaxshiga — so’z.

Yomonga el bo’lguncha,
Yag’ir otga bel bo’l.

Yomonga yurt qolmasin,
O’g’riga — mol.

Yomonga yaqinlashsang, balosi yuqar,
Qozonga yaqinlashsang — qorasi.

Yomonga o’lim yo’q,
Yaxshiga — yurim.

Yomonga qiz tugul, tuz ham berma.

Yomonga hazil qilsang, yoqangni yirtar.

Yomonda or bo’lmas,
Yaxshi xor bo’lmas.

Yomondan dog’ qolar,
Yaxshidan — bog’.

Yomondan yo qochib qutul,
Yo — tonib.

Yomondan — yorti qoshiq.
Yomondan jar bo’yi qoch.

Yomondan it yaxshi,
Sirkadan bit yaxshi.

Yomondan to’n kiysang,
To’yda «to’nim ber» deydi.

Yomondan yaxshi tuvadi,
Yomonning yuzini yuvadi.

Yomondan qarz olsang, ham yo’lda qistaydi,
Ham — go’rda.

Yomondan qarz etma,
Qarz etsang ham, xarj etma.

Yomondan qarzdor bo’lsang,
Ko’p ichida yoqangdan olar.

Yomondan qorovul bo’lsa, yov yetti bo’lar.

Yomondan qoch, yaxshiga yondosh.

Yomondan hayvon yaxshi,
Bostirmadan — ayvon.

Yomonlarga boshchi bo’lguncha,
Yaxshilarga qo’shchi bo’l.

Yomonlik itning ham qo’lidan keladi.

Yomonlikni oldingda tut,
Yaxshilik kelsa — iqboling.

Yomonni ishga emas, oshga chaqir.

Yomonni tanqid qil,
Yaxshiga — taqlid.

Yomonni yuborsang, bildirib kelar,
Yaxshini yuborsang — tindirib.

Yomonning balosiga,
Qayga boray davosiga.

Yomonning bir qilig’i ortiq,
Ustiga yoqasi yirtiq.

Yomonning bolasi yo’lda yotib ot hurkitar.

Yomonning bo’zini olguncha,
Yaxshining so’zini ol.

Yomonning davlati — yaxshining ofati.

Yomonning dasturxonidan
Yaxshining ustixoni yaxshi.

Yomonning do’sti ko’p,
Piyozning — po’sti.

Yomonning janozasidan
Yaxshining hikoyasi foydali.

Yomonning jag’i tinmas.

Yomonning jag’iga ilon tuxum qo’yar.

Yomonning joni — aziz.

Yomonning zarari tegar keng yo’lda,
Yaxshining foydasi tegar tor yo’lda.

Yomonning kuchi yapaloqqa yetar.

Yomonning ko’zi yurak og’ritar.

Yomonning niyati — buzuq,
Yaxshining niyati — tuzuk.

Yomonning oyog’i — sakkiz,
Bin tegmasa, bin tegar.

Yomonning oti bilan uloq olguncha,
Yaxshining eshagida otquloq ol.

Yomonning otidan yaxshining so’zi yaxshi.

Yomonning og’ziga — yamoq,
Yaxshining og’ziga — qaymoq.

Yomonning yarasi bitmas.

Yomonning yaxshisi bor.

Yomonning yaxshisi bo’lguncha,
Yaxshining yomoni bo’l.

Yomonning qilmishi yomonlik,
Yaxshiga berrnas omonlik.

Yomonning qulog’iga yaxshi o’git kirmasa,
Yomon o’git kirar.

Zamon yomon emas,
Zamonga boqmagan yomon.

Zamon senga boqmasa,
Sen zamonga boq.

Zamon seni o’qitar,
Johilliging yo’q etar.

Zamon tuzalsa, yomon tuzalar.

Zahar zaharni kesar.

Ikki yomon qo’shilsa,
Keng dunyoga siy(g’)ishmas.
Ikki yaxshi qo’shilsa,
Birini biri qiymas.

Ilon bo’lib yashagandan,
Yilqi bo’lib kishnagan yaxshi.

Ilon goh-goh chaqar,
Yomon doim chaqar.

Ilon zahri — tishida,
Yomon zahri — tilida.

Ilon ilonning quyrug’ini bosmas.

Ilon ishi — zahar solmoq.

Ilon po’stini tashlagani bilan qilig’ini tashlamas.

lion po’stini tashlasa ham — ilon.

Ilon o’z zahridan o’lmas.

Ilon o’lsa ham, zahri tishida qolar.

Ilonga suv bersang ham, zahar tomar.

Ilondan—ilon, chayondan—chayon.

Ilonni tushda ko’rsang — ganj,
O’ngda ko’rsang—yanch.

Ilonning o’lgisi kelsa, izda yotar.

Indamasni it qopar.

It otasini tanimas.

It ochiq qolgan qozonni yalar.

It og’zidan suyak olib bo’lmas.

It sarqitini yo’lbars yemas.

It tumshug’ini tiqqan yerga
Suv ichgali sher kelmas.

It tuqqanini tanimas.

It to’yi janjalsiz o’tmas.

It egasini tanimas,
Mushuk — bekasini.

It qilganni itorchi qilmas.

It hurar, karvon o’tar.

Itdan yorug’lik chiqmas,
Bitdan — chorig’lik.

Itdan qolganini mushuk yemas.

Iting yomon bo’lsa, otib qutulasan,
Oting yomon bo’lsa, sotib qutulasan,
Qo’shning yomon bo’lsa, ko’chib qutulasan,
Ering yomon bo’lsa, ketib qutulasan,
Fe’ling yomon bo’lsa, o’lib qutulasan.

Itning irrilagani — salomlashgani.

Itning ishi — yirtmoq.

Itning ishi — uzmoq,
Yomonning ishi — buzmoq.

Itning oshnasi bo’lmas.

Ig’vogar ig’vo tarqatar,
Iflos g’avg’o tarqatar.

Ig’vogarga oq sut ham qora.

Ig’vogarning o’zi yomon,
O’zidan so’zi yomon.

Yirtqichni uyasida yanch.

Yo’q muttahamdan bor muttaham yomon.

Kaltak o’qtalganga cho’qmor ko’tar.

Ketarga kelsa — el yomon,
Ko’charga kelsa — yer yomon.

Kimki bo’lsa dilozor,
Undan el-u yurt bezor.

Kishi aybiga etak yop.

Kishi bo’lgan kishining
Kishi bilan ishi bor.

Kishi bo’lmagan kishining
Kishi bilan nima ishi bor.

Running yomoni ketar,
Odamning yomoni ketmas.

Ko’zga — ko’kanak,
Oyoqqa — tikanak.

Ko’ngil torhgi — xorlik.

Ko’ngilning olasi — xudoning balosi.

Ko’ngli qoradan pes yaxshi.

Ko’ngli qoraning yuzi qora.

Ko’cha bezori — ona bezori.

Mag’iz achchiq bo’lsa, po’stiga ham urar.

Mahsining poshnasi bo’lmas,
Nojinsining — oshnasi.

Mevaning yaxshisini qurt yeydi.

Mitaning yomoni tegirmondan butun chiqar.

Mol boqsang, og’zi-burning — moy,
Bo’ri boqsang, og’zi-burning — loy.

Musht ursang, shapaloq kut.

Odam bo’lmoq asta-asta,
Hayvon bo’lmoq bir pasda.

Odam odamdan qutular,
Yomon fe’lidan qutulmas.

Odam tug’ilib yomon bo’lmas,
Ulg’ayib yomon bo’lar.

Odamning g’alamisiga dunyo bir pul.

Oyog’i iflos to’r bulg’ar,
O’zi iflos el bulg’ar.

Olmadan bodom bo’lmas,
Tegi past odam bo’lmas.

Ostonadan ayvon yaxshi,
Vijdonsizdan hayvon yaxshi.

Ota bolasi bo’lma,
Odam bolasi bo’l.

Ota-onasini tanimagan tangrisini tanimas.

Otning yomoni — ola,
Xotinning yomoni — balo.

Otning yomoni oxur buzar.

Otning yomoni toy bilan o’ynar,
Eshakning yomoni ot bilan o’ynar.

Otning o’limi — itning bayrami.

Oxir zamon bo’lsa,
Tog’a jiyan bilan qozilashar.

Oq degan — olqish,
Qora degan — qarg’ish.

Oq it, qora it, bari — bir it.

Rahbarning yaxshisi undirar,
Yomoni so’ldirar.

Rizq ham azaliy,
Yomon ham azaliy.

Savobi oshkoradan
Gunohi pinhona afzal.

Savobning tagi — teshik.

Savobning eshigi — ko’p.

Sarbozor — sakbozor.

Saroy qurib, shahar buzma.

Suvning ishi — o’pirmoq,
O’tning ishi — kuydirmoq.

Suzadigan sigirga muguz bitmas.

Suzag’on sigir shoxidan ayrilar.

Taqir yerdan chang chiqarma,
Yo’q yerdan jang chiqarma.

Tentak tosh terar,
Qotil — bosh.

Tentak cho’qmor yig’ar.

Tepib o’tma, suyab o’t.

Tuyaning bo’yni yomon,
Yomonning o’yini yomon.

Tug’iladigan bolaga to’g’anoq bo’lma.

To’riq ko’z chiqarar.

Uyi buzuq o’ngalur,
O’yi buzuq o’ngalmas.

Urushqoq xo’roz semirmas.

Ustalik joy bitar,
Qassoblik joy yitar.

Xayr qil o’ladigandek,
Imorat qur o’lmaydigandek.

Chayonning kasbi — chaqish.

Chala dovruqqa chol yiqilar.

Shaytonning ozdirgani — o’ziniki.

Shakar pashshasiz bo’lmas,
Arpa — kesaksiz.

Sharob uzumdan rang olar,
Odam odamdan rangtolar.

Shaharning qa’lasi — qo’rg’on,
Odamning yomoni — gap urgan.

Egovni egov yeydi,
Zaharni zahar yeydi.

Enang qilsa zo’rlikni,
Bolang tortar xo’rlikni.

Er yigit elga tortar,
Yomon yukin elga ortar.

Itga bersang oshingni,
Itlar g’ajir boshingni.

Echki egiz tug’ib qo’ydan oshmas,
It egiz tug’ib eldan oshmas.

Echkini ham o’z oyog’idan osarlar,
Qo’yni ham.

Eshak siypaganni bilmas,
Yomon — siylaganni.

Yalang’och igna kiyintiradi.

Yanisa, pichoq kesar,
Yalinsa, yaxshi kechar.

Yaramas o’tdan yaramas tutun chiqar.

Yaramas yarog’ yig’ar.

O’t tosh yorar,
Tosh bosh yorar.

O’tni o’t bilan o’chirib bo’lmas.

O’chakishgan it qopmay qo’ymas.

Qalb qozoni qaynamas,
Qaynasa ham quyulmas.

Qalbning yuzi qora.

Qasd qilgan past bo’lar.

Qashqirning o’yi — yomonlik,
Qo’yning o’yi — omonlik.

Qilich tutgan qilichdan o’lar.

Qozonga yondashsang, qorasi yuqar,
Yomonga yondashsang, yarasi yuqar.

Qoramiq donasi bo’lguncha,
Bug’doyning somoni bo’l.

Qoqilsa, suya,
Yiqusa, ko’tar.

Quyrug’ini bossang, sichqon ham chiyillaydi.

Qush ko’nglini og’ritma.

Qo’yini birov qarar,
Sutini kimlar ichar.

G’araz marazdan yomon.

«Ha»ga «Hu» kelar.

Har zog’,
Har zog’da ming dog’.

Har kirn o’z qilmishidan topar.

Har kimning amali o’z oyog’idan.

Ho’kizning shoxi eshakda bo’lsa,
Tirik zotni qo’ymasdi.

__________
• Yoziq — bu yerda gunoh ma’nosida.


Нет лекарства от смерти,
Ёмонга – выпускной вечер.

В оригинале ошибки не будет,
Не будет спутника нечестивца.

Взаимный,
Уборщик мести.

Если ты счастлив,
Не будь неблагодарным – это плохо.

Все устали скучать.

Мне негде спрятаться,
Плохому человеку – смерть.

Змея не успокаивает домового.

Трюк теленка
Устали от сорока человек.

Лиса ведет семерых волков.

Один хороший и один плохой,
Эти двое – плохая пара.

Жир на животе распадается на комки.

Катастрофа ста,
Юзники – мингга.

Кто-то чинит, кто-то ломает.

Никто не умирает, никто не живет.

Если ты порежешь кого-нибудь,
Он будет бросать в вас камни.

Если ты выкопаешь кому-то яму, ты упадешь.

Не игнорируйте чью-то вину.

Жестокое обращение с детьми – это домогательство человека.

Этот мир пройдет,
Его лицо остается черным.

Легкие от недобросовестного человека.

Гнев соседствует с враждой.

Рис имеет текстуру,
Есть узел зла.

Да не потечет вода из могилы твоей,
Выйди из дома.

Если состояние плохое,
Считай себя.

Сердце черное – язык черный.

Дела черного сердца кривые.

Дилозори – безбожники.

Если земля твердая, вол увидит от вола.

Добро не выйдет из глуши.

В зле нет добра.

Нет пути в плохом жеребце,
Не будет хойя в мире.

Плохая машина ломает дорогу,
Плохая жена дома.

У тебя не может быть плохой пчелы,
Где нет воды, там ива.

Пока он жив,
Лучше хорошо умереть.

Еще хуже с плохим сатином.

Плохая рыба делает воду мутной.

Будет сильно скуп,
Хорошо – анил.

Не будь ближним злу
Не будь даже соседом.

Не спать со злом,
Не вставай рано.

Не связывайся с нечестивым,
С невежественными – наперсниками.

Если у вас плохой партнер,
Ты умрешь от плохого носа.

Пока не услышишь плохого слова,
Возьмите улицу.

Пока ты ходишь со злом,
Иди один, пока не умрешь.

От глаз плохого мальчика,
Это известно от слова.

Место, где прикрыт больной теленок.

Плохой бык сам по себе.

Плохая новость лежит под землей уже три года.

Они будут злыми.

Он убегает от злого зверя.

С худшим из худших.
Приятно провести время.

Не будь на стороне плохого,
Даже если вы принимаете чью-то сторону, не помогайте.

Злой змей крутится во главе мельницы.

Злая собака лает днем.

Когда вы говорите «плохой», вы имеете в виду «плохой».

Верблюд, который сбился с пути, утонет.

Не плохой товарищ,
Спутник тоже не будет секретом.

Плохой день будет хорошим,
Плохой человек не будет хорошим.

Плохой – ревнивый, хороший – критический.

Злая собака лает на дверь.

Злой глаз болит,
Плохой друг — босс.

Тому, кого ты ненавидишь
Дайте то, что вы ненавидите.

Не умея ненавидеть,
Он даже не умеет любить.

Из дурной трубы идет горький дым,
Плохой дом – это плохо.

Нечестивый погубит своего товарища.

Плохой человек обжигает языком.

Они ненавидят, что плохой человек рождается.

Плохой человек ненасытен,
Он не отпустит свое зло.

Плохие зависания,
Мягко нажмите.

Плохая лошадь поведет.

Плохая лошадь разрушает конюшню,
Плохая собака распространяется на хозяина.

Плохие лошадиные водянистые зубы.

Плохая лошадь протыкает мешок.

Плохая лошадь не останавливается.

Если плохая лошадь умрет,
Он не стоит высоко.

Если земля плохая,
Не подведи ближнего,
Йоятса не будет отдыхать.Пока плохая лошадь не выйдет,
Пусть милая душа выйдет наружу.

Плохая лошадь толстая.

Он остается на дороге, хваля плохую лошадь.

Тысяча плохих лошадей,
Пока пешеход не умрет.

Плохая корова рожает летом.

Когда вода падает в дурную реку,
Непростительная ночь.

Плохое прикосновение,
Он касается неприкосновенного.

Сильно царапается,
Рвет все подряд.

Если плохо лечит, время лечит.

Плохой ребенок бросает своих родителей на землю,
Хороший ребенок бросает своих родителей в реку.

Плохой мальчик мчится,
Хороший ребенок посадит вас в сеть.

Плохая жена — безболезненный пациент.

Плохая жена убегает в плохой день,
В хороший день он смеется и открывает свое сердце.

Чья она плохая жена?
Если у вас его нет, то это чужой.

Плохие мужчины портят свадьбы,
Плохая жена дома.

Если ты порвешь свою плохую юбку,
Избегайте разрезания юбки.

Плохая задница растягивает веревку,
Плохая жена разрушает дом.

Он тонет на пути зла.

Плохо не будет хорошо,
Осел – хорошо.

Он живет плохо, он живет хорошо.

Злой – в своем горе,
Ну – в руке горе.

Зло не знает себя,
Он не смотрит на других.

Если он говорит, что умер плохо, поверь мне,
Не верьте ему, когда он говорит, что поступил плохо.

Плохая утка летит первой.

Плохой суп товарищ,
Другой занимается вязанием.

Он берет серп нечестивых,
Ушел тот, кто ушел.

Слезы от злых дел,
Из хорошего чиха – суп в рот.

Злой бык ломает шамана.

Если у плохого быка рога, он поплывет и убьет,
Когда у плохого человека заканчиваются деньги, он избивает его до смерти.

Расскажи мне свой секрет,
Тот, который приносит тысячу.

До дурной головы,
Будь хорошим компаньоном.

Если плохо говоришь – бал,
Если не говоришь – два мяча.

Не делай могилу соседкой зла,
Игвогарга — боковой сосед.

Будь злом к ​​злу,
К лучшему – сторона.

Кто приближается ко злу, тот не потерпит неудачу,
Конец не остается без отверстия.

Не приближайся ко злу,
Не поймите меня неправильно.

Я не люблю плохой жир,
Коза – настой.

Плохое масло не подходит,
Калга – чеснок.

Не делай плохих дел,
Добавьте к золе.

Если вы столкнетесь с чем-то плохим, придет враг.

День темный, а ночь плохая.

Пока не дашь плохой суп,
Откажись навсегда.

До плохого супа,
Пять тортов на голову.

Не рассказывай секрета злу, оно распространится по стране.

Злые палочки,
К лучшему – словом.

До руки зла,
Будь спиной тяжелого коня.

Пусть не будет злой страны,
Вору – быдло.

Если вы приблизитесь ко злу, бедствие будет велико,
Если подойти к горшку – черный.

За зло смерти нет,
К лучшему – моя прогулка.

Не давайте соли злой девушке.

Если вы отпустите плохую шутку, она разорвет вам челюсть.

В зле нет стыда
Не будет хорошего хора.

Оно изуродовано злом,
Лучшее – сад.

Избавься от зла,
Йо – тониб.

Хуже – пол ложки.
Избегайте зла во всей банке.

Злая собака хороша,
Немного уксуса хорошо.

Если ты наденешь плохое пальто,
На свадьбе он говорит: «Дай мне халат».

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Он омывает лицо нечестивца.

Если взять взаймы плохо, то тоже будет в пути,
Оба – в пещере.

Не бери взаймы плохо,
Даже если вы берете взаймы, не тратьте.

Если у вас плохой долг,
Нужно много, чтобы гореть внутри.

Если есть страж от зла, врага будет семеро.

Избегай того, что плохо, и держись близко к тому, что хорошо.

Зверь лучше, чем плохой,
Без крыши – крыльцо.

Пока ты не станешь предводителем нечестивых,Будь помощником добра.

Зло может исходить и от собаки.

Держите зло перед собой,
Когда приходит добро, прими его.

Зовите плохое на работу, а не в суп.

Критиковать плохое,
К лучшему – подражание.

Если ты пошлешь зло, оно придет к тебе,
Если пришлете лучших – успокойтесь.

К чуме нечестивых,
Куда пойти лечиться.

Есть не одно злое дело,
Воротник порван.

Злой мальчик лежит на дороге, и лошадь фыркает.

Пока лукавый не свергнут,
Поверь на слово добро.

Состояние зла есть бедствие добра.

Со стола нечестивых
Вершина добра — это хорошо.

У нечестивых много друзей,
Очистите лук.

С похорон нечестивых
Рассказ о добре полезен.

Челюсти нечестивых не умолкнут.

Змей откладывает яйцо в челюсть нечестивца.

Душа нечестивого дорога.

Зло нечестивых на широкой дороге,
Благо добра на узкой дороге.

Силы зла достаточно, чтобы льстить.

Сглаз ранит сердце.

Намерение нечестивых коварно,
Намерение добра добро.

ноге нечестивого восемь,
Если ты не прикасаешься, ты прикасаешься.

Пока не получишь пацана с плохой лошадью,
Сядь на хорошего осла.

Доброе слово лучше дурной лошади.

На устах нечестивых заплата,
Во рту хорошо – сливки.

Раны зла не заживают.

У плохого есть хорошее.

Пока плохое хорошо,
Будь плохим из хороших.

Дела нечестивых злы,
Хорошее самочувствие.

Если добро не доходит до слуха нечестивого,
Попадают плохие удобрения.

Время не плохое,
Плохо не смотреть на время.

Если время не смотрит на тебя,
Вы смотрите на время.

Время научит тебя,
Ваше невежество исчезнет.

Если время лечит, плохое лечит.

Яд режет яд.

Когда сложатся два зла,
Сий(г’) не работает на белом свете.
Если они хорошо сочетаются,
Они не убивают друг друга.

Жить как змея,
Лучше быть годовалым.

Змея зовет время от времени,
Плохой всегда звонит.

Змеиный яд – в зубах,
Плохой яд – на языке.

Змея не давит на змеиный хвост.

Работа змеи — отравить.

Как только змея сбрасывает кожу, она не сбрасывает свой меч.

даже если лев сбрасывает шкуру – змея.

Змея не умрет от своего яда.

Даже если змея умрет, яд останется в ее зубах.

Даже если вы дадите змее воды, она вас отравит.

Из змеи — змея, из скорпиона — скорпион.

Если увидишь во сне змею – гандж,
Если посмотреть направо, то можно увидеть.

Когда змея хочет умереть, она ложится на след.

Индамасни — собака.

Собака не узнает своего отца.

Собака облизывает горшок, оставленный открытым.

У собаки кость изо рта не вытащишь.

Тигр не ест экскременты собак.

Туда, куда собака воткнула клюв
Лев в воду не заходит.

Собака не признает рождения.

Собачья свадьба не обходится без споров.

Собака не узнает хозяина,
Кошка его хозяйка.

Собака не толкает то, что она делает.

Собака лает, караван идет.

Свет не выходит из собаки,
Из бита – четверть.

Кошка не ест то, что осталось от собаки.

Если ваша собака плохая, вы можете пристрелить ее,
Если твоя лошадь плохая, ты можешь купить ее,
Если твой сосед плохой, ты переедешь,
Если твой муж плохой, тебе это сойдет с рук,
Если ваше поведение будет плохим, вы умрете.

Рычание собаки — это приветствие.

Работа собаки – рвать.

Задача собаки – хватать
Работа нечестивых состоит в том, чтобы сокрушать.

У собаки не будет соседа.

Провокатор распространяет пропаганду,
Грязный шум распространяется.

Игвогарга белое молоко тоже черное.Зачинщик сам плохой,
Само слово плохое.

Раздавить добычу в гнезде.

Нет обвинителя хуже обвинителя.

Сука поднимает кувалду.

Когда дело доходит до кетарги – рука плохая,
Когда дело доходит до миграции – земля плохая.

Кто дилозор,
Страна устала от него.

Покрыть вину человека.

Человек, который является человеком
Это связано с человеком.

Тот, кто не является человеком
Что делать с человеком.

Бег идет плохо,
Зло человека не уходит.

Глаза – голубые,
На ноге – шип.

Отчаяние — это унижение.

Источником души является язва Божья.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Лицо черного человека черное.

Уличный хулиган – мать бандит.

Когда сердцевина горчит, она также попадает на кожуру.

У Махси нет каблуков,
Друг Ноджина.

Лучшие плоды поедаются червями.

Зло Миты исходит из мельницы целиком.

Если скотину кормить, рот-нос – масло,
Если вы кормите волка, его рот и нос будут грязью.

Если ты ударишь, дождись пощечины.

Постепенно становясь человеком,
Быть животным — это пропуск.

Человек избавляется от человека,
Он не может избавиться от своих злых дел.

Человек не рождается плохим,
Плохо будет взрослеть.

Мир — это деньги для человека.

Грязная чистая кожа для ног,
Он грязная рука.

Нельзя есть миндаль без яблок,
Скромных людей не будет.

Веранда хороша,
Животное без совести лучше.

Не будь родительским ребенком,
Будь ребенком человека.

Тот не знает бога, кто не знает своих родителей.

Худшее в лошади то, что
Худшее для женщины – выпускной.

Зло коня ломает ясли.

Хуже всего лошадь играет с игрушкой,
Плохая задница играет с лошадью.

Смерть лошади — это праздник собаки.

Если конец времен,
Дядя копает с племянником.

Белый означает аплодисменты,
Черный — проклятие.

Белая собака, черная собака, бари – собака.

Лучший из лидеров ведет,
Оно стирает плохое.

Пропитание вечно,
Зло вечно.

Награда очевидна
Грех скрыт.

Нижняя часть награды представляет собой отверстие.

Дверь к награде много.

Сарбозор – сакбозор.

Постройте дворец и разрушьте город.

Работа воды – целовать,
Работа огня состоит в том, чтобы гореть.

Для плавающей коровы одного рога недостаточно.

Сузагон теряет коровий рог.

Не пылью голую землю,
Не ссорьтесь из ниоткуда.

Глупая каменная терраса,
Убийца — босс.

Дурак собирает кувшин.

Не пинай, наклоняйся.

Верблюжьей шее плохо,
Игра зла плоха.

Не будь преградой для будущего ребенка.

Торик смотрит ему в глаза.

Дом в аварийном состоянии,
Ум не испорчен.

Воинственный петух не жирный.

Место мастерства кончается,
Бойня состоится.

Прощай, словно умирая,
Как будто здание бессмертно.

Профессия скорпиона – кусать.

Старик падает на землю.

То, что обманывает сатана, принадлежит ему.

Сахар нельзя курить,
Ячмень – без стеблей.

Вино окрашено виноградом,
Рангтолар от мужчины к мужчине.

Крепость города есть крепость,
Худшее в мужчине – это болтать.

Эго съело эго,
Яд поглотил яд.

Если твоя мать совершает насилие,
Ваш ребенок будет унижен.

Молодой человек тянет руку,
Плохая нагрузка ложится на руку.

Если дать собаке,
Собаки чешут голову.

Коза не больше, чем близнец,
Собака рождается с близнецами и не превышает.

Козла тоже вешают за задние ноги,
Овцы тоже.

Он не умеет целовать осла,
Хуже тот, кто дает.

Он носит голую иглу.

Яниса,нож резак,
Если он умоляет, спокойной ночи.

Плохой дым идет от плохой травы.

Он собирает озорное оружие.

Огонь разбивает камень,
Камень разбит.

Траву нельзя потушить травой.

Рычащая собака не подведет.

Котел сердца не кипит,
Не кипит.

Лицо сердца черное.

Тот, кто ругается, будет низким.

Волчий разум злой,
Мысль об овце – благополучие.

Он умрет от меча, который держит.

Когда вы подходите к горшку, черный цвет поднимается,
Если подойти к нему плохо, рана затянется.

Пока не станет черным,
Будь соломой пшеницы.

Если споткнешься, вода,
Если он упадет, поднимите его.

Когда вы нажимаете на его хвост, мышь тоже пищит.

Не причиняйте вреда птице.

Кто-то решает овец,
Кто пьет молоко.

Жадность хуже болезни.

За «Ха» следует «Ху».

Хар Зог ‘,
Тысяча пятен на каждой вороне.

Каждая грязь находит свое дело.

Каждый действует сам по себе.

Если бычий рог на осле,
Он не оставит живое существо.

__________
• Наказание – здесь в смысле греха.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz