Abdulla Qodiriy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Abdulla Qodiriy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

XX asr oʻzbek milliy adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, buyuk romannavis Abdulla Qodiriy 1894 yil 10 aprelda Toshkent shahridagi Eshonguzar mahallasida tugʻilgan.

Tarjimai holidagi quyidagi soʻzlar yozuvchining 1926 yilga qadar kechgan hayotiga oydinlik kiritadi: “Har holda bemavridroq boʻlsa kerak, kambagʻal, bogʻbonlik bilan kun kechirguvchi bir oilada… tugʻilgʻonman. Yoshim toʻqqiz-oʻnlarga borgʻondan soʻng meni maktabga yubordilar. Maktabda ikki-uch yil chamasi eski usulda oʻqib, keyingi vaqtlarda oilamizning nihoyatda qashshoq kun kechirgani vajhidan oʻn ikki yoshimda meni bir boyga xizmatchilikka berdilar.

Xoʻjayinim oʻzi savdogar kishi boʻlub, oʻrischa yozuv-chizuv bilaturgʻon odamga muhtoj edi. Shu taʼma boʻlsa kerak, meni oʻris maktabiga yubordi… 1912 yilda manfaktur bilan savdo qiluvchi bir kishiga yiligʻa 50 soʻm barobariga prikazchik boʻlib kirdim…

Shu miyonalardan bozor vositasi bilan tatarlarda chiqadigʻon gazetalarni oʻqib, dunyoda gazeta degan gap borligʻiga imon keltirdim. 1913 yilda oʻzbekcha “Sadoi Turkiston”, “Samarqand”, “Oina” gazetalari chiqa boshlagʻoch, menda shularga gap yozib yurish fikri uygʻondi… 1913 yilda chiqqan “Padarkush” taʼsirida “Baxtsiz kuyov” degan teatr kitobini yozib yuborganimni oʻzim ham payqamay qoldim (1915). Yana shu yilda teatrlarda chiqib turgʻon hikoya va roʻmonlarga taqlidan “Juvonboz” otliq hikoyachani yozib, noshir topilmogʻonidan, oʻzim nashr qilib yubordim.

Nikolay taxtdan yiqilgʻondan keyin oddiy xalq militsiyasiga koʻngilli boʻlib yozildim…

1918 yil boshlarida Eski shahar oziq qoʻmitasi boylar qoʻlidan olinib, qoʻmitaning raisligiga oʻrtoq Sultonxoʻja Qosimxoʻjayev tayin qilingʻon edi va men mazkur qoʻmitaning oʻzbekcha sarkotibligiga kirdim. 1919 yilning avvallarida oziq qoʻmitasining ismidan chiqarilmoqchi boʻlgʻon “Oziq ishlari” gazetasiga muharrir boʻlib tayinlandim…

“Mushtum” jurnalining muannisi va tahririya aʼzosi boʻlib, to 1924 yilgacha mehnatkashlar manfaatiga xolis ishlab keldim… Xulosa – boshqalarning xizmati daftar bilan sobit boʻlsa, mening xizmatlarim matbuot bilan ravshandir… Ishchi-dehqonlar yozgʻon asarlarimni suyunib oʻqiydilar va meni yozuvchilar qatoriga kirgazdilar va meni hamon oʻqirlar va unutmaslar…”

Adibning ilk ijodi 1913–1914 yillarda boshlangan, dastlab u shoir sifatida qalam tebratgan. Uning “Ahvolimiz”, “Millatimga”, “Toʻy”, “Fikr aylagʻil” kabi sheʼrlari “Sadoi Turkiston” gazetasi va “Oina” jurnalida (1914–1915) bosilgan. A. Qodiriy mazkur sheʼrlarida millatdoshlarini jaholat va xurofotga qarshi kurashga chaqirib, maʼrifatparvar shoir sifatida maydonga chiqqan. Bu yillarda u “Baxtsiz kuyov”, “Hech kim bilmasin” (1915) kabi sahna asarlarini ham yozgan. Uning “Juvonboz”, “Uloqda” (1916) kabi hikoyalarida oʻz xalqini savodli, bilimli, madaniyatli va ozod koʻrish istagi sezilib turadi.

Adib dastlabki asarlarini turli taxalluslar ostida eʼlon qilgan. Shu taxalluslardan biri va xalq oʻrtasida mashhur boʻlgani Julqunboydir.

1924 yili Abdulla Qodiriy Moskvaga borib Jurnalistlar institutida tahsil oldi. Moskvadan qaytib, “Mushtum” jurnalida shtatsiz muxbir boʻlib ishlay boshladi. Uning “Toshpoʻlat tajang nima deydi?” va “Kalvak mahzumning xotira daftaridan” turkumidagi hajviy hikoyalari shu jurnalda ilk bor bosildi.

Abdulla Qodiriy 1917–1918 yillardan boshlab “Oʻtgan kunlar” romani uchun material yigʻishga kirishdi. 1922 yilda birinchi oʻzbek romanining dastlabki boblari “Inqilob” jurnalida chop etila boshladi. 1925–1926 yillarda “Oʻtgan kunlar” uch boʻlim holida kitob boʻlib nashr etildi. 1928 yili yozuvchining ikkinchi tarixiy romani – “Mehrobdan chayon” nashrdan chiqdi. Har ikki tarixiy romanda ham adib xalqning milliy mustamlaka zulmidan ozod boʻlish haqidagi orzu-umidlarini ifoda qiladi.

1934 yilga kelib Abdulla Qodiriy qishloq hayoti mavzuiga bagʻishlangan “Obid ketmon” qissasini yaratdi. Shuningdek, u Gogolning “Uylanish” komediyasi va bir qator Gʻarb yozuvchilarining hajviy hikoyalarini oʻzbek tiliga tarjima qildi.

Abdulla Qodiriy Amir Umarxon davri va Namoz oʻgʻri haqida romanlar yaratish orzusida boʻlgan. Ammo mustabid tuzum bu orzularining toʻla roʻyobga chiqishiga imkon bermadi. Abdulla Qodiriy 1926 yilda “Mushtum”da bosilgan “Yigʻindi gaplar” maqolasi tufayli qisqa muddat qamaladi. 1937 yilning 31 dekabrida esa “xalq dushmani” sifatida ikkinchi bor qamoqqa olinib, 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda otib tashlanadi.

Istiqlol davriga kelib Abdulla Qodiriy nomi va ijodi chin maʼnoda hurmat va eʼzoz koʻrdi. 1990 yilda Respublika Prezidentining Farmoni bilan Abdulla Qodiriy nomidagi Oʻzbekiston Respublikasi Davlat mukofoti taʼsis etildi. 1991 yili esa Abdulla Qodiriyga Alisher Navoiy nomidagi Respublika Davlat mukofoti berildi.

Abdulla Qodiriy 1994 yili Oʻzbekiston Respublikasi Mustaqilligining uchinchi yilligida milliy ozodlik yoʻlida koʻrsatgan matonati va buyuk xizmatlari, oʻzbek adabiyoti va madaniyati rivojiga qoʻshgan ulkan hissasi uchun “Mustaqillik” ordeni bilan mukofotlandi.

“Oʻzbek adiblari” (S. Mirvaliyev, R. Shokirova. Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti 2016) kitobidan


Абдулла Кадыри, один из выдающихся деятелей узбекской национальной литературы ХХ века, крупный писатель, родился 10 апреля 1894 года в микрорайоне Эшонгузар города Ташкента.

Следующие слова в его биографии проливают свет на жизнь писателя до 1926 года: «Во всяком случае, я родился в бедной, садовой семье. Когда мне было девять или десять лет, меня отправили в школу. Я проучился в школе два-три года по-старому, а из-за того, что наша семья жила в крайней нищете, когда мне исполнилось двенадцать лет, меня отправили работать к богатому человеку.

Мой господин, будучи сам купцом, нуждался в человеке, умеющем писать и рисовать по-русски. Меня отдали в русскую школу… В 1912 году я присоединился к человеку, который торговал с фабрикантом на 50 сумов в год…

Я читал газеты, которые издавались на татарском языке через рынок, и я верил, что есть на свете такая вещь, как газета. В 1913 году, когда стали выходить узбекские газеты «Садои Туркестан», «Самарканд», «Ойна», у меня возникла идея писать для них статьи… Под влиянием «Падаркуша», изданного в 1913 году, я даже не заметил, что я написал театральную книгу под названием «Бахциз Куев» (1915). В том же году я написал конную повесть «Ювонбоз» в подражание рассказам и повестям, выходившим в театрах, и, найдя издателя, издал ее сам.

После падения Николая с престола я записался добровольцем в народное ополчение…

В начале 1918 года Старогородский продовольственный комитет был взят из рук богачей, председателем комитета был назначен тов. Султанходжа Касымходжаев, а я вошел в узбекскую секцию этого комитета. В начале 1919 года меня назначили редактором газеты «Озик ващи», которую вот-вот вычеркнут из названия Продовольственного комитета…

Я был редактором и членом редакции журнала «Муштум» до 1924 года. Работал беспристрастно на благо трудящихся… Вывод — если чужие заслуги подтверждаются тетрадями, то мои заслуги очевидны в печати… Рабочие и крестьяне с упоением читали мои письменные произведения и зачислили меня в число писателей и до сих пор читают, и не забывайте…»

Первое творчество писателя началось в 1913-1914 годах, сначала он махал пером как поэт. Его стихи «Ахволимиз», «Миллатимма», «Той», «Фикр айлагыл» публиковались в газете «Садои Туркестан» и журнале «Ойна» (1914-1915). В этих стихах А.Кадири призвал своих соотечественников к борьбе с невежеством и суевериями и предстал как просвещенный поэт. В эти годы он также написал такие пьесы, как «Несчастный жених» и «Никто не знает» (1915). В таких его рассказах, как «Жувонбоз» и «Улокда» (1916), чувствуется желание видеть свой народ грамотным, образованным, культурным и свободным.

Адиб публиковал свои первые работы под разными псевдонимами. Одним из таких и популярных в народе прозвищ является Джулкунбой.В 1924 году Абдулла Кадири уехал в Москву и учился в Институте журналистов. Вернувшись из Москвы, начал работать внештатным корреспондентом журнала «Муштум». Его «Что говорит каменная корона?» и юмористические рассказы из серии «Из памяти Кальвака Махзума» были опубликованы в этом журнале впервые.

В 1917-1918 годах Абдулла Кадири начал собирать материал для романа «Минувшие дни». В 1922 году в журнале «Инкилоб» были опубликованы первые главы первого узбекского романа. В 1925-1926 годах «Минувшие дни» были изданы отдельной книгой в трех частях. В 1928 году вышел в свет второй исторический роман писателя – «Скорпион из алтаря». В обоих исторических романах писатель выражает надежды народа на свободу от национального колониального гнета.

К 1934 году Абдулла Кадири написал рассказ «Обид кетмон», посвященный теме деревенской жизни. Он также перевел на узбекский язык комедию Гоголя «Женитьба» и ряд комических рассказов западных писателей.

Абдулла Кадири мечтал создать романы об эпохе Амира Умар-хана и разбойника молитв. Но авторитарный режим не позволил этим мечтам сбыться. В 1926 году Абдулла Кадири был ненадолго заключен в тюрьму из-за статьи «Сводные приговоры», опубликованной в «Муштуме». 31 декабря 1937 г. вторично заключен в тюрьму как «враг народа», а 4 октября 1938 г. расстрелян в Ташкенте.

Ко времени обретения независимости имя и деятельность Абдуллы Кадири действительно уважались и почитались. В 1990 году Указом Президента Республики была учреждена Государственная премия Республики Узбекистан имени Абдуллы Кадири. В 1991 году Абдулла Кадири был удостоен Государственной премии Республики имени Алишера Навои.

В 1994 году, на третью годовщину Независимости Республики Узбекистан, Абдулла Кадири был награжден орденом Независимости за мужество и большие заслуги в деле национального освобождения, большой вклад в развитие узбекской литературы и культуры.

Из книги «Узбекские писатели» (С. Мирвалиев, Р. Шокирова. Ташкент, издательство литературы и искусства им. Гафура Гулама, 2016 г.)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 3
 1. Аноним

  :idea: :lol: :mrgreen: :o :roll: :sad: :shock: :smile: :twisted: ;-) :evil: :razz: :oops: :o :mrgreen: :razz: :oops: :roll: :sad: :shock: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :sad: :grin: :cry: :arrow: :!:

  1. Аноним

   :mrgreen:

 2. Farangiz

  :idea: :smile: :smile:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: