Кучлилик ва ожизлик ҳақида мақоллар

Кучлилик ва ожизлик ҳақида мақоллар

Армондан қолсанг ҳам, дармондан қолма.

Арпасиз от довон ошолмас.

Арслон хуружи шерда,
Шер хуружи эрда.

Арслоннинг бўкиргани — тўнғизнинг ўлгани.

Бағридагини олдирган оғзидагини олдирар.

Биров сўраб ейди,
Биров бураб ейди.

Бойнинг ити ҳурағон,
Оти юрағон бўлар.

Бойнинг иши фармон билан,
Йўқнинг иши армон билан.

Бор етти пуштини қўллар.

Борида — бўри,
Йўғида — шўри.

Борнинг косаси қирга қараб юмалар.

Буиганинг кўзига игна хари бўлиб,
Чумоли фил бўлиб кўринар.

Бўри ови — ўртада,
Қузғун ови — тепада.

Бўри қариса ҳам битта қўйга кучи етар.

Бўш ёғочни қуит ер.

Бўш келганни бўри босар.

Бўш омборнинг қулфи бўлак.

Бўш қоп тик турмас.

Дарахтнинг юмшоғини қурт ер.

Деворда унган гиёҳнинг
Бир шамоллик ҳоҳ бор.

Ётаверсанг ёв олар,
Индамасанг — дов.

Ётган ёвга ёқар.

Ёш зеҳн — қайнар булоқ.

Жалада қолган ёмғирдан қўрқмас.

Жин кўзига чирманда — чорвоқ.

Жўмард йўқлигини билдирмас,
Тулпор — очлигини.

Заргарнинг минг ургани —
Чилангарнинг бир ургани.

Зари борнинг зўри бор.

Зарли зарига ишонар,
Зарсиз — кучига.

Зўр зўрни кўрганда бўйнини қисар.

Зўр овчи шер отар.

Зўрдан зўр чиқса, зўр думини қисар.

Зўринг бўлса, уй қуриб кўр,
Заринг бўлса, тўй қилиб кўр.

Зўрнинг кучи тегирмон юритар.

Зўрнинг тоши қирга юмалар.

Игнадек тешикдан туядек совуқ кирар.

Игначининг минг ургани —
Темирчининг бир ургани.

Икки нор уришса,
Ўртада чивин ўлар.

Икки туйғун ёприлса, ғознинг шўри.

Илигинг қуриса ҳам, йўлдан қолма.

Илон юз йил яшаса — аждаҳо,
Минг йил яшаса — юҳо.

Инсон қилолмайдиган иш йўқ.

Инсоннинг жони — тошдан қаттиқ,
Кўнгли — гулдан нозик.

Ип ингичка еридан узилар.

Ипни ипга қўшсанг, арқон бўлар.

Ит енгганини талар.

Ит эгасига суяниб ҳуради.

Ит ҳурса ҳам, ой сесканмас.

Йигит қўлин тенги йўқ.

Йигитга ё зар керак, ё — зўр.

Йигитнинг зўри ер очар.

Йўлбарс қирққа кирса ҳам, ейиши — анг,
Қарға мингга кирса ҳам, ейиши — гўнг.

Калит қулфдан кучли.

Катта дарахтнинг сояси ҳам катта.

Кемали келса, қайиқли қочар.

Кучи етмаган тўғаноқ солар.

Кучи йўқ курак синдирар.

Кўз етмаган жойга сўз етар.

Кўз ёши тошни эритар.

Кўнгил қаноти осмондан катта.

Кўп ботирдан ёв кетар,
Кўп чечандан дов кетар.

Минг дарахтнинг бошини бир болта чопар.

Минг қарғага бир кесак.

Мисгарнинг минг ургани,
Босқончининг бир ургани.

Моли борнинг ҳоли бор.

Молсиз киши — жонсиз киши.

Одам тошдан қаттиқ,
Пахтадан — юмшоқ.

Озман ҳўкиз ўзидан қўрқиб новвосга эргашар.

Ой ёруғи — оламча,
Шам ёруғи — айвонча.

Ойни этак билан ёпиб бўлмас.

Ола кўздан олғир бўлса ҳам, арслон бўлолмас.

Ола тўғаноқ олғир бўлса ҳам, қарчиғай бўлмас.

Оломондан қочган қутулмас.

Ориқ отга қамчи ҳам юк.

От бўлари қулунлигидан белгили,
Эр бўлари лўлалигидан белгили.

Ота қарғиши — ўқ,
Она қарғиши — дўқ.

Отанг билан мақтанма,
Отинг билан мақтан.

Отанг эрдир,
Сен ҳам эрдек қилиқ қил.

Отдан отнинг чопиши ортиқ,
Эр йигитнинг топиши ортиқ.

Оти йўқ той қўшар,
Қуроли йўқ асир тушар.

Отнинг одими катта,
Туянинг — товони.

Офтобни қўл билан яшириб бўлмас.

Пул — белга қувват, бошга — тож.

Пул замбурнинг нишини қайтарар.

Сичқон назарида мушукдан зўр махлуқ йўқ.

Сичқонга мушук арслон бўлиб кўринар.

Сичқоннинг қарғиши мушукка ўтмас.

Терак теракни йиқар.

Тил билан тикан тортиб бўлмас.

Тирноғи бўлмаса, йўлбарс ҳам ожиз.

Товуқнинг учгани томгача.

Томчи тош тешар.

Тош тушган ерида оғир.

Тоғни занжир очолмас,
Денгизни қайиқ бузолмас.

Туя чўкса, туки қолар,
Агар ўлса, юки қолар.

Туяни шамол учирса,
Эчкини осмонда кўр.

Тўқмоқ кучли бўлса,
Юнг қозиқ ерга кирар.

Уйқу арслонни ҳам йиқитар.

Уйқу ўлим билан тенг.

Уйқу уйқунинг шериги.

Уюрни шамол учирса,
Дўппингни осмонда кўр.

Чаён чўққа тушса,
Ўз нишини ўзига санчар.

Чимхўр ҳўкиз очдан ўлар.

Элнинг кучи — эллик ботмон.

Эр бор ерда зўр бор.

Эр йигитнинг қуввати — эл қуввати.

Эчкига жон қайғуси,
Қассобга — мой.

Эшакнинг югуриги — отнинг оқсоғи.

Юк оғирини нор кўтарар.

Ўз жойида лайча ҳам шер.

Ўлар тўнғиз қайноқ сувдан тап тортмас.

Ўлар ҳўкиз болтадан қайтмас.

Қайнаб турган булоқни
Куч билан тўсиб бўлмас.

Қалам кучи фармон билан,
Қилич кучи дармон билан.

Қалам қилиҳчдан ўткир.

Қаламнинг ишини қилич қилолмас.

Қаламнинг учи — қиҳчнинг кучи.

Қирқ игна бир жуволдиз бўлмас.

Қуролда қирқ кишининг кучи бор.

Қурол-яроғсиз сарбоз —
Думсиз, оёқсиз ғоз.

Қўй қарғиши бўрига ўтмас.


Даже если вы упустите свою мечту, не упускайте ее.

Лошадь не может пройти без ячменя.

Атака льва на льва,
Нападение льва на землю.

Рык льва — смерть свиньи.

Кто режет себе печень, тот режет себе рот.

Кто-то спрашивает
Кто-то крутит и ест.

Собака богача в ярости,
Лошадь будет храброй.

Дело богатого по указу,
Работа отсутствующего связана со сном.

Есть семь розовых рук.

Борида — волк,
С другой стороны, он солёный.

Чашу Борона смывает к берегу.

Буйге вонзили иглу в глаз.
Муравей кажется слоном.

Охота на волка — посередине,
Охота на ворона — выше.

Даже когда волк стар, он достаточно силен для одной овцы.

Выйти из пустого леса.

Кто приходит пустой, того растопчет волк.

Замок пустого склада — фрагмент.

Пустой мешок не стоит вертикально.

Червь сок дерева.

Повесить на стену
Есть ветерок.

Вы будете в порядке, если вы ляжете
Если ты ничего не скажешь, ты сумасшедший.

Приятно полежать.

Молодой ум — горячий источник.

Ему не страшен дождь, оставшийся в граде.

В глазах беса — быдло.

Не показывай, что ты не щедр,
Стервятник — голод.

Ювелир тысяча ударов —
Стук сантехника.

Что лучше, то лучше.

Он верит в свое счастье,
Дичесиз — к власти.

Когда он видит великого человека, он садится ему на шею.

Великий охотник — лев.

Если великое выйдет из великого, великое ущипнет за хвост.

Хочешь, построй дом,
Если у вас есть золото, попробуйте сыграть свадьбу.

Сила великих управляет мельницей.

Камень совершенства смывается.

Холодный, как верблюд, входит в дыру, как игла.

Тысяча взмахов иглой —
Забастовка кузнеца.

Когда два света сталкиваются,
Муха умирает посередине.

Если оба чувства закрыты, гусь соленый.

Даже если твое сердце пересохнет, не упусти свой путь.

Если змея живет сто лет, то это дракон,
Если он проживет тысячу лет, эй.

Нет ничего, что человек не мог бы сделать.

Душа человека тверже камня,
Сердце нежнее цветка.

Нить обрезается с тонкого конца.

Если вы добавите веревку к веревке, вы получите веревку.

Собака крадет то, что побеждает.

Собака опирается на хозяина и лает.

Даже если собака лает, луна не движется.

Парню нет равных.

Парню либо нужны кости, либо он молодец.

Хороший муж молодого человека.

Даже если тигру исполнится сорок, он съест — анг,
Даже если ворона будет из тысячи, она съест навоз.

Ключ крепче замка.

Тень большого дерева тоже большая.

Если приходит корабль, лодка убегает.

Это приведет к слабой плотине.

Лопата без сил ломается.

Он говорит там, где глаз не видит.

Слезы растворяют камень.

Крылья сердца больше неба.

Многие герои уходят,
Многие чеченцы сходят с ума.

Один топор срубает тысячу деревьев.

Один порез на тысячу ворон.

Тысяча ударов меди,
Один удар захватчика.

Есть дело для тех, у кого есть деньги.

Человек без богатства — человек без жизни.

Человек тверже скалы,
Хлопок — мягкий.

Маленький бык от страха следует за пекарем.

Лунный свет — это вселенная,
Свечи — крыльцо.

Луну нельзя прикрыть юбкой.

Даже если лев находится вне поля зрения, это не может быть лев.

Даже если плотина толстая, тонкой она не будет.

Избегание толпы неизбежно.

Наденьте хлыст на тощую лошадь.

Лошадей определяет их послушание,
Это определяется землевладением.

Проклятие отца — пуля,
Проклятие матери — док.

не хвастайся отцом,
Горжусь своей лошадью.

твой отец муж
Поступай как муж.

Лошадь быстрее лошади,
Мужчина должен больше зарабатывать.

Лошадь без лошади
Безоружный заключенный падает.

Голова коня большая,
Каблук верблюда.

Солнце руками не спрячешь.

Деньги — это власть по пояс,на голове — корона.

Деньги возвращают нишу замбура.

В глазах мыши нет существа лучше кошки.

Кошка похожа на льва для мыши.

Проклятие мыши не переходит на кошку.

Тополь упадет на тополь.

Языком шип не вытащишь.

Тигр бессилен без когтей.

Курица взлетела на крышу.

Дроп-камень пронзает.

Тяжело на землю, куда упал камень.

Цепь не может открыть гору,
Лодка не может разбить море.

Если бы верблюд сел, остались бы волосы,
Если он умрет, его бремя останется.

Если ветер сдувает верблюда,
Увидеть козла в небе.

Если узел крепок,
Стога сена уходит в землю.

Сон сбивает с ног даже льва.

Сон равен смерти.

Сон — спутник сна.

Если ветер сдувает овец,
Увидишь свою шляпу в небе.

Когда Скорпион восходит,
Вырежьте свою собственную нишу.

Прожорливый бык умирает от голода.

Сила руки пятьдесят дубинок.

Где земля, там земля.

Сила человека — сила руки.

Печаль души козе,
Масло для мясника.

Галоп осла — это хромота лошади.

Свет несет бремя.

На своем месте Лайча также является львом.

Мертвая свинья не выносит кипятка.

Мертвый бык не возвращается от топора.

Кипящий источник
Не остановить силой.

Сила пера по команде,
Сила меча с лекарством.

Перо острее меча.

Меч не может выполнять работу пера.

Кончик пера — сила пера.

Сорок иголок не будет шуткой.

Оружие имеет силу сорока человек.

Безоружный солдат —
Бесхвостый, безногий гусь.

Проклятие овцы не переходит на волка.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz