O’g’ri (realistik hikoya)

O'g'ri (realistik hikoya)

(O’tmishdan)

Otning o‘limi itning bayrami.

Maqol

Kampir tong qorong‘isida xamir qilgani turib ho‘kizidan xabar oldi. O!.. Ho‘kiz yo‘q, og‘il ko‘cha tomondan teshilgan… Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho‘kizi yo‘qolmasin. Bir qop somon, o‘n-o‘n beshta xoda, bir arava qamish—uy, ho‘kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo‘yish kerak bo‘ladi.

Odamlar dod ovoziga o‘rganib qolgan: birovni eri uradi, birovning uyi xatga tushadi… Ammo kampirning dodiga odam tez to‘plandi. Qobil bobo yalang bosh, yalang oyoq, yaktakchan og‘il eshigi yonida turib dag‘-dag‘ titraydi, tizzalari bukilib-bukilib ketadi; ko‘zlari javdiraydi, hammaga qaraydi, ammo hech kimni ko‘rmaydi. Xotinlar o‘g‘rini qarg‘aydi, it huradi, tovuqlar qaqag‘laydi. Kimdir shunday kichkina teshikdan ho‘kiz sig‘ishiga aql ishonmasligi to‘g‘risida kishilarga gap ma’qullaydi.

Qobil boboning qo‘shnisi — burunsiz ellikboshi kirdi. U og‘ilga kirib teshikni, ho‘kiz bog‘langan ustunni diqqat bilan ko‘zdan kechirdi; negadir ustunni qimirlatib ham ko‘rdi, so‘ngra Qobil boboni chaqirdi va past tovush bilan dedi:

–    Ho‘kizing hech qayoqqa ketmaydi, topiladi!

Uning og‘ilga kirib qilgan taftishi Qobil boboga bir umid bag‘ishlagan edi, bu so‘zi haddan ziyod sevintirdi. Chol yig‘lab yubordi.

–    Xudo xayr bersin… Ola ho‘kiz edi…

Odamlar, o‘g‘ri devorni qachon va qanday asbob bilan teshgani, ho‘kizni qaysi tomonga olib ketgani, uni qaysi bozorda sotishi mumkin ekanligi to‘g‘risida bahslasha-bahslasha tarqaldi. G’ovur bosildi. Qobil boboning kampiri yig‘idan to‘xtab, ellikboshini duo qila ketdi.

Ellikboshi o‘g‘ri teshgan yerni yana bir ko‘rdi. Qobil bobo qo‘l qovushtirib uning ketidan yurar va yig‘lar edi.

—    Yig‘lama, yig‘lama deyman! Ho‘kizing oq poshsho qo‘l ostidan chiqib ketmagan bo‘lsa, topiladi.

Ellikboshi ho‘kizni juda naqd qilib qo‘ydi – go‘yo u ko‘chaga chiqsa bas – ho‘kiz topiladi. Bu «xudo yallaqagur» shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozim-da. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Bu odam ellikboshi bo‘lish uchun ozmuncha pul sochganmi? Mingboshining bir o‘ziga yetti yuz bog‘ beda, bir toy bergani ma’lum. Poshsholikdan oylik yemasa! Qobil bobo hamyonini qoqishtirib, borini ellikboshiga berdi, yana qancha duo qiddi. Ellikboshi beto‘xtov aminga xabar qil-moqchi bo‘lib chiqib ketdi.

Kechqurun Qobil bobo aminning oldiga boradigan bo‘ldi. Quruq qoshiq og‘iz yirtadi, aminga qancha pul olib borsa bo‘ladi? Berganga bitta ham ko‘p, olganga o‘nta ham oz. Chol-kampir kengashib shunday qarorga kelishdi: bu chiqim oxirgi va ho‘kizni bo‘ynidan bog‘lab beradigan chiqim, shuning uchun pulning yuziga qarash aqldan emas.

Qobil bobo ro‘para bo‘lganda amin og‘zini ochmasdan qattiq kekirdi, keyin bag‘baqasini osiltirib kuldi.

—    Ha, sigir, yo‘qoldimi?

—    Yo‘q… sigir emas, ho‘kiz, ola ho‘kiz edi.

—    Ho‘kizmi?.. Ho‘kiz ekan-da! Himm… Ola ho‘kiz? Tavba!..

—    Bori-yo‘g‘im shu bitta ho‘kiz edi…

Amin chinchalog‘ini ikkinchi bo‘g‘inigacha burniga tiqib kuldi.

—    Yo‘qolmasdan ilgari bormidi? Qandaqa ho‘kiz edi?

—    Ola ho‘kiz…

—    Yaxshi ho‘kizmidi yo yomon ho‘kizmidi?

—    Qo‘sh mahali…

—    Yaxshi ho‘kiz birov yetaklasa keta beradimi?

—    Bisotimda hech narsa yo‘q…

—    O’zi qaytib kelmasmikin?.. Birov olib ketsa qaytib kela ber, deb qo‘yilmagan ekan-da! Nega yig‘lanadi? A? Yig‘lanmasin!

Qobil bobo yerga qarab tek qoldi.

—    Qidirtirsakmikin-a?—dedi amin chinchalog‘ini etigining ostiga artib, — suyunchisi nima bo‘ladi? Suyunchidan chashna olib kelinmadimi?

Aminning bu gapi Qobil boboga «Ma, ho‘kizing» deganday bo‘lib ketdi.

—    Kam bo‘lmang,— dedi pulni uzatib,— yana xizmatingizdaman.

—    Men beto‘xtov pristavga xabar beraman. O’zi chaqirtiradi. Bir hafta o‘tdi. Bu bir hafta ichida kampir «duoning zo‘ri bilan qulf ochadigan» azayimxonga obdastagardon qildirgani qatnab yarim qop jiyda, uch yelpish tovoq jo‘xori, ikki kalava ip eltdi, ammo ish chiqmadi. Sakkizinchi kuni Qobil bobo yana aminning oldiga bordi. Aminning tepa sochi tikka bo‘ddi:

—    Ha, ho‘kizni uylariga eltib berilsinmi?! Axir, borilsin, arz qilinsin-da! Fuqaroning arzga borishi arbobning izzati bo‘ladi!

Qobil bobo yor-do‘stlari bilan kengashdi — pristavga puldan boshqa nima olib borsa bo‘ladi? Ma’lum bo‘ldiki, uni begim deguncha kishining beli sinar ekan.

Uchta tovuq, garchi biri kurk bo‘lsa ham, Qobil boboning o‘zidan chiqdi. Yuzta tuxumni qo‘ni-qo‘shni, yor-birodarlar o‘zaro yig‘ib berdi. Ammo bu tortiq bilan tilmochdan nari o‘tib bo‘lmadi. Tilmoch tortiqni oldi va beto‘xtov pristavga yaxshilab tushuntirishni va’da qildi. Cholning butun bo‘g‘inlari bo‘shashib ketdi, keyin tutoqishdi, ammo go‘rda bir narsa deya oladimi! «O’ynashmagil arbob bilan — seni urar har bob bilan». «Yaxshilab tushuntirilgan» pristav bitta kulangir, bitta farangi tovuq, uch so‘m pulni olganidan keyin, Qobil boboning baxtiga, «beto‘xtov hokimga xabar beraman» demasdan, «aminga bor»,  deb qo‘ya qoldi. Amin «ellikboshiga borilsin», dedi.

—    Gumoningizni ayting bo‘lmasa! — dedi ellikboshi tajang bo‘lib, — kim olganini men bilmasam, avliyo bo‘lmasam! Olgan odam allaqachon so‘yib saranjomladi-da! Uzoq demasangiz, erinmasangiz ko‘nchilikka borib terilarni bir qarab chiqing. Ammo terisi ko‘nchilikka tushgan bo‘lsa, allaqachon charm bo‘ldi; xudo biladi, kavush bo‘lib bozorga chiqdimi…

—    Endi bizga juda qiyin bo‘ldi-da. Peshonam sho‘r bo‘lmasa… — dedi chol yerga qarab.

— Ey, yosh bolamisiz! Nega yig‘laysiz? Kap-katta odam… Bitta ho‘kiz bo‘lsa bir gap bo‘lar, xudo ajalga to‘zim bersin! Men qaynagamga aytayin, sizga bitta ho‘kiz bersin. Bitta ho‘kiz odamning xunimi?

Ertasiga ellikboshi Qobil boboni boshlab qaynatasi— Egamberdi paxtafurushning oldiga olib bordi. Paxtafurush cholning holiga ko‘p achindi va yerini haydab olgani bitta emas, ikkita ho‘kiz berdi, lekin «kichkinagina» sharti bor. Bu shart kuzda ma’lum bo‘ladi…

1936

 


Muallif: Abdulla Qahhor


(из прошлого)

Смерть лошади — праздник собаки.

Пословица

Старуха получила сообщение от своего быка, когда в темноте месила тесто. О!.. Нет вола, гиря пробита со стороны улицы… Пусть горит дом крестьянина, пусть не пропадает его вол. Сколько раз нужно бросить горшок в воду, чтобы найти мешок с соломой, десять-пятнадцать шестов, телегу с тростником, дом и быка?

Люди привыкли к звуку дода: у кого-то муж бьёт, у кого-то дом падает в букву… Но к старушиньему доду быстро собрался народ. Дедушка Каин, с непокрытой головой, босой, стоит у двери одинокого человека, сильно дрожит, колени его подгибаются; глаза его расширяются, он смотрит на всех, но никого не видит. Женщины проклинают вора, собаки лают, куры кукарекают. Люди говорят, что трудно поверить, что кто-то может протолкнуть быка через такое маленькое отверстие.

Вошел сосед деда Каина — долгожитель без носа. Он вошел в конюшню и внимательно осмотрел дыру и столб, к которому был привязан вол; он почему-то увидел, что столб двигается, потом позвал деда Каина и сказал вполголоса:

–    Твой бык никуда не денется, его найдут!

Его визит на ферму вселил надежду в дедушку Кабула, и его слова очень обрадовали его. Старик заплакал.

—    Боже благослови… Ола был бык…

Люди стали спорить о том, когда и каким орудием вор пробил стену, в каком направлении увел вола и на каком рынке мог его продать. Шум был подавлен. Старуха деда Каина перестала плакать и пошла благословлять пятьдесят голов.

Эликбаши увидел землю, куда снова вонзился вор. Дедушка Каин ходил за ней рука об руку и плакал.

—    Не плачь, я говорю, не плачь! Твой бык найдется, если он не вырвался из рук белого коня.

Сотник положил вола в большие деньги – как выйдет на улицу – вол найдется. Сделав так много, этот «бог яллакагур» должен что-то дать. Кот бесплатно не загорает. Потратил ли этот человек немного денег, чтобы стать центурионом? Известно, что Мингбоши дал себе семьсот пучков люцерны и один тюк. Если месяц не есть из Пошшкол! Дедушка Каин порылся в кошельке, отдал все, что у него было, и выпросил еще несколько. Элликбаши немедленно вышел, чтобы сообщить об этом Амину.

Вечером дедушка Кабул отправился к Амину. Сухая ложка рвет вам рот, сколько денег вы можете взять? Один слишком много, чтобы дать, десять слишком мало, чтобы получить. Старик и старуха согласились: это последний выход и выход, который свяжет быка за шею, так что не мудро смотреть в лицо деньгам.

Амин громко заикался, не открывая рта, когда перед ним стоял Дедушка Каин, а потом смеялся, опустив подбородок.

—    Да, корова, ушла?

—    Нет… это была не корова, это был вол, вол.

— Бык?… Бык! Хммм… Ола бык? Покайся!..

—    Все, что у меня было, это один бык…

Амин рассмеялся, уткнувшись подбородком во второй сустав в носу.—    Существовало ли оно прежде, не исчезая? Каким быком он был?

—   Ола бык…

—    Был ли это хороший бык или плохой бык?

— Двойное место…

—    Хороший бык идет, когда его кто-то ведет?

—    В моем аккаунте ничего нет…

—    Не вернетесь ли вы сами?.. Хотя не написано возвращаться, если вас кто-то увезет! Почему он плачет? А? Не плачь!

Дедушка Каин один смотрел в землю.

— Поищем? — сказал Амин, вытирая подбородок ботинком, — а бутылка с водой? Разве они не привезли духи из Суюнчи?

Речь Амина напоминала дедушке Кабулу: «Ма, твой бык».

«Не стесняйтесь, — сказал он, передавая деньги, — я снова к вашим услугам».

—    Я немедленно доложу судебному приставу. Он звонит сам. Прошла неделя. В течение этой недели старуха принесла полмешка риса, три миски овса и два мотка пряжи Азаим-хану, который «силой молитвы открывает замок», но это не сработало. На восьмой день дед Кабул снова отправился к Амину. Волосы Амина встали дыбом:

—    Да пусть вола доставят по домам?! В конце концов, пусть идет и предъявляет претензии! Это честь человека, что гражданин идет в суд!

Дедушка Каин посоветовался с друзьями — что можно отнести к приставу, кроме денег? Оказалось, что человеку сломали спину еще до того, как его назвали беем.

Три цыпленка, хотя один из них был индюком, вышли из самого деда Каина. Соседи и братья собрали сто яиц. Но дальше переводчика не получилось. Тилмох взял сумку и тут же пообещал объяснить приставу. Все суставы у старика разболтались, а потом он заснул, но мог ли он сказать что-нибудь могиле! «Не играй с персонажем — он будет бить тебя с каждой главой.» После того, как «хорошо объяснившийся» судебный пристав забрал одну корову, одну курицу-фаранги и три сумы денег, к счастью для дедушки Кабула, он не сказал «немедленно сообщу губернатору», а сказал «иди к моей матери». Амин сказал: «Пусть идет на Пятидесятницу».

—    Расскажи мне о своих подозрениях! — сказал сотник, — если я не знаю, кто взял, если я не святой! Тот, кто взял его, уже зарезал его! Если не возражаете, сходите на кожевенный завод и посмотрите на шкуры. Но если кожа была задублена, она уже стала кожей; Бог его знает, если бы он пошел на базар как кавуш…

—    Теперь нам было очень трудно. Если мой лоб не соленый… — сказал старик, глядя в землю.

«Эй, ты молодой мальчик!» Почему ты плачешь? Он большой человек… Если бык был один, это одно, бог с ним! Я скажу своей свекрови, чтобы она отдала тебе одного быка. Один бык — пища человека?

На следующий день сотник повел деда Каина к его теще Эгамберди, к торговцу хлопком. Пахтафуруш очень пожалел старика и вспахал его землю и дал ему не одного, а двух волов, но с условием «только малый». Это состояние станет известно осенью…

1936 г.

Автор: Абдулла Каххор

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: