Оила ва эр-хотин ҳақида мақоллар

Оила ва эр-хотин ҳақида мақоллар

Аёлнинг сариштаси —
Рўзғорнинг фариштаси.

Аёлнинг сунбули — йигитнинг дили.

Бева хотинга Бухородан ит ҳурар.

Беш бола устига борсанг бор,
Кундош устига борма.

Бир келин олдим, ўтирдим,
Икки келин олдим, тик турдим,
Уч келин олдим, югурдим.

Бир қизга етти қўшни — ота-она.

Бир қинга икки пичоқ сиғмас,
Бир уйга — икки хотин.

Биянинг югуриги яхши,
Хотиннинг — эпчили.

Бой амр этмаса,
Бовча хамир этмас.

Бола суйсанг — бешикда,
Хотин суйсанг — тўшакда.

Болага тегма, балоси чиқар,
Хотинга тегма, қасоси чиқар.

Болали уй — бозор,
Боласиз уй — мозор.

Болали уй — жаннат,
Боласиз уй — миннат.

Болали уй — хандон,
Боласиз уй — зиндон.

Болали уйда гап ётмас.

Болали уйда жанжал бўлса ҳам,
Ғурбат бўлмас.

Болали уйда сир ётмас.

Болали уйда ўғрилик йўқ.

Болали уйда ғийбат йўқ.

Болали уйда ғурбат йўқ.

Бош икков бўлмай,
Мол икков бўлмас.

Бошим икки — молим икки.

Бўз яктак қичитар,
Яхши хотин тинчитар.

Бўлдирадиган ҳам хотин,
Ўлдирадиган ҳам хотин.

Бўри ҳамсоясига ола қарамас.

Дўстинг ҳам — эринг,
Душманинг ҳам — эринг.

Эр — қуёш йўлдоши,
Хотин — умр йўлдоши.

Эринг қумчалиш бўлсин,
Хотининг — ғарчалиш.

Ёмон хотин олганнинг ёви уйида,
Икки хотин олганнинг дови уйида.

Ёмон хотин эрига дўзах қилар.

Ёмон хотин ўлса, кенг тўшак қолар,
Яхши хотин ўлса, меҳнат-ғам қолар.

Ёмон хотин ҳайитда эридан чиқар.

Ёмон хотиннинг ўйнаши кўп.

Ёғмас булут элни алдар,
Ёмон хотин — эрни.

Жон куйдирмасанг, жонона қайда,
Хотин олмасанг, қайнона қайда.

Икки сигир олганнинг айрони бор,
Икки хотин олганнинг вайрони бор.

Икки хотин олибсан,
Бир балога қолибсан.

Икки хотинликнинг қулоғи тинмас,
Эшак минганнинг — оёғи.

Иноқ оилада бешик бўшамас.

Итнинг ёви — девона,
Келиннинг ёви — қайнона.

Итнинг ёмони тўшакдагидан умид қилар.

Йигитнинг кўнгли қолса — ўлгунча,
Хотиннинг кўнгли қолса — туққунча.

Катта — келин уйда,
Кичик келин — тўйда.

Келин билан қайнона — ўт билан сув.

Келин бўйини яширар,
Товушини товдан оширар.

Келин бўлдим — қайнонамга ёқмадим,
Қайнона бўлдим — келинимга ёқмадим.

Келин ёмон эмас,
Келин келган ер ёмон.

Келин келағон бўлди,
Овул кезағон бўлди.

Келин келса узоқдан,
Арба-арба ош келар.
Келин келса яқиндан,
Арба-арба сўз келар.

Келин кимхоб кияр,
Қайнона қарғаб куяр.

Келин кирган уйга нур кирар.

Келин — қайнона супургиси.

Келиним бор деб керилма,
Иш буюрса, эринма.

Келиним элакли бўлди,
Элаги — тилакли бўлди.

Келинимнинг йиғлагани —
Эшагимнинг ҳанграгани.

Келининг битта бўлса, ўтириб ейсан,
Иккита бўлса, туриб ейсан,
Учта бўлса, юриб ейсан,
Тўртта бўлса, йўрғалаб ейсан.

Келининг яхши бўлса, берди худо,
Келининг ёмон бўлса, урди худо.

Келининг қаерлик бўлса,
Меҳмонинг шу ерлик.

Келиннинг тили йўқ
Қайнонанинг — имони.

Кумуш хотин кунда — касал,
Олтин хотин ойда — касал.

Кунда уруш бўлсин десанг, кундош қил.

Кундош бошингда — тош,
кўзингда — ёш.

Кундош хотин кунда оғриқ.

Кундошинг бўлса-бўлсин,
Кундошбаччанг бўлмасин.

Кундошли уйда кунда уруш.

Кундошли уйда тўзим йўқ.

Кундошлик — кўнгил ғашлик.

Кундошликка кун туғмас,
Туғса ҳам, бутун туғмас.

Кундошнинг кули ҳам кундош.

Кундошнинг кули ҳам уришар.

Кундошнинг оти қурсин,
Саксовулнинг ўти қурсин.

Кўча севгиси уйни барбод этар.

Овул айлоғи балан,
Бўта тайлоғи билан.

Овулдошимнинг оти ўзгунча,
Ҳамсоямнинг тойи ўзсин.

Оила тинч — юрт тинч.

Оила — қўш устунли айвон.

Олис йўл отни синар,
Оғир кун — хотинни.

Оналик уйнинг ори бор,
Оталик уйнинг — зари.

Онанг ўлди — отанг ўлди.

Оппоқ бўлган оқ уйим,
Ош-нони йўқ қоқ уйим.

Ора турдинг — бера турдинг.

Ота — ақл, она — идрок.

Ота — билак, она — юрак.

Ош ўрнига — айрон,
Кундошли уй — вайрон.

Ошсиз уй бор-у жанжалсиз уй йўқ.

Оя куйди, моя куйди,
Ўртада ҳамсоя куйди.

Оқбошдан ўтин бўлмас,
Ўйнашдан — хотин.

Рўзғор зийнати — ўтин,
Уй зийнати — хотин.

Рўзғор тушди бошга,
Қўл тегмади ошга.

Рўзғор ўлчов билан,
Бойлик тежов билан.

Рўзғор, ўттиз икки оғзи бор.

Рўзғор — ғор.

Рўзғори каттанинг ташвиши ҳам катта.

Рўзғорнинг нимаси йўқ — бўздан халтаси.

Сариштали уй — фариштали уй.

Туздаги билан эмас, уйдаги билан бўл.

Уйга жиҳоз ярашар,
Хотинга — либос.

Уйинг тор бўлса,
Дунёнинг кенглиги билинмас.

Уйланган — ўғил-қизига қувонган.

Уйни уй қилган эрнинг топиши-ю
Хотиннинг — кўрпа иши.

Улуғ уйга не керак,
Кичик уйга шу керак.

Умр савдоси — қийин савдо.

Хотин — бўйин, эр — бош.

Хотин олсанг, ўтин ол,
Бир қучоғин ортиқ ол.

Хотин — уй безакчиси,
Эр — уй кўмакчиси.

Хотин — уйнинг зийнати,
Эр — меҳнати.

Хотин — уйнинг чироғи.

Хотин — умр йўлдоши.

Хотин эр орқасидан — хотин,
Хоним хон орқасидан — хоним.

Хотин — эрга ойина.

Хотин — эрнинг вазири.

Хотин яхши — эр яхши.

Хотининг яхши бўлса, ёқанг оқарар,
Хотининг ёмон бўлса, соқолинг оқарар.

Хотининг яхши бўлса, тўйга бормоқ не ҳожат,
Хотининг ёмон бўлса, азага бормоқ не ҳожат.

Хотинли рўзғор гулдир,
Хотинсиз рўзғор чўлдир.

Хотиннинг ёмони — умрнинг эгови.

Хотиннинг ёмони эр қаритар.

Хотиннинг ёмони — эрнинг заволи,
Хотиннинг яхшиси — эрнинг камоли.

Хотиннинг зўри — эрнинг шўри.

Хотиннинг отини етим чиқарар,
Етимнинг отини — хотин.

Хотиннинг чиройи — эрдан.

Хотиннинг яхши-ёмони меҳмон келганда билинар.

Хотиннинг қақилдоғи — тегирмоннинг шақилдоғи.

Хотинсиз уйни кўр — қаро ерни кўр.

Чала довруққа чол йиқилар,
Хотинни сўксанг, обрў тўкилар.

Чолимнинг топганини яйраб ейман.

Ўғлимнинг топганини инграб ейман.

Эговни эгов дема, ёмон хотинни де.

Эр — авра, хотин — астар.

Эр вазири — хотин,
Рўзғор оғири — ўтин.

Эр — даладан, хотин — уйдан.

Эр-хотин уришар,
Эси кетган бўлишар.

Эр-хотин уришар,
Ўртага аҳмоқ тушар.

Эр-хотин — қўш ҳўкиз.
Эр-хотин — қўшқанот.

Эр-хотиннинг уриши — дока рўмолнинг қуриши.

Эр-хотиннинг уриши — ёз кунининг ёғиши.

Эр қаерда бўлса, хотин ҳам шу ерда.

Эрдан — садоқат, хотиндан — итоат.

Эрдан — хато, хотиндан — узр,
Хотиндан — хато, эрдан — жазо.

Эринг суйди — элинг суйди.

Эрингга ёқдинг — элингга ёқдинг.

Эрни эр қиладиган ҳам хотин,
Қаро ер қиладиган ҳам хотин.

Эрники — ташдан, хотинники — ичдан.

Эрнинг ёши икки ўттиз,
Биттасини урдик биз.

Эрнинг отини хотин чиқарар,
Хотиннинг отини ўтин чиқарар.

Эрнинг топганига хотинники қўр бўлар.

Эр-у хотин урушар,
Ўртага нодон тушар.

Эшик кўрган юрт бузар,
Бешик кўрган юрт тузар.

Эшик кўрганни эмас,
Бешик кўрганни ол.

Югурук отга ёл битмас,
Тоқ йигитга мол битмас.

Янгамнинг шўрвасини ширин қилган
Акамнинг масаллиғи.

Яхши бўлсанг, номинг чиқар,
Ёмон бўлсанг — хотининг.

Яхши келин — келин,
Ёмон келин — ўлим.

Яхши кўрсанг боласин,
Иззат қилгин онасин.

Яхши отга қамчи урсанг,
Чопар авайлаб.

Ёмон хотин ишин қилар
Ҳамиша пойлаб.

Яхши рўзғор — жаннат,
Ёмон рўзғор — дўзах.

Яхши тўн — тўй савлати,
Яхши хотин — уй зийнати.

Яхши хотин арпа унни кабоб қилар,
Ёмон хотин буғдой унни хароб қилар.

Яхши хотин белгиси —
Бухори қилар терини,
Мулло қилар эрини.

Ёмон хотин белгиси —
Шалдироқ қилар терини,
Бақироқ қилар эрини.

Яхши хотин белгиси — хиром қилар терини,
Ёмон хотин белгиси — ерга букар эрини.

Яхши хотин — бетидан семирар,
Ёмон хотин — кетидан.

Яхши хотин жун қарз олар,
Ёмон хотин ун қарз олар.

Яхши хотин ишлик бўлар,
Ёмон хотин — тишлик.

Яхши хотин йигит номин кўтарар,
Ёмон хотин йигит номин йўқотар.

Яхши хотин йўқ нарсангни бор этар,
Ёмон хотин кенг уйингни тор этар.

Яхши хотин йўқни йўмзаб тўйдирар,
Ёмон хотин ёлғиз отни сўйдирар.

Яхши хотин келмасдан бурун кулдирар,
Ёмон хотин ўҳнасдан бурун ўлдирар.

Яхши хотин кўпга қўшар,
Ёмон хотин кўпдан чиқарар.

Яхши хотин олиб берсанг йигитга,
Минг куни бир кун бўлиб ўтар.

Ёмон хотин олиб берсанг йигитга,
Бир куни минг кун бўлиб ўтар.

Яхши хотин — уй бўстони,
Ёмон хотин — зимистони.

Яхши хотин — уй зийнати,
Ёмон хотин — тўй зийнати.

Яхши хотин — уйнинг гули.

Яхши хотин — умр боли,
Ёмон хотин — жон заволи.

Яхши хотин — хазина.

Яхши хотин эрини элга бош қилур,
Ёмон хотин эрини гадо қилур.

Яхши хотин эрини яшартирар,
Ёмон хотин эрини тез қаритар.

Яхши хотин эрта туриб чарх йигирар,
Ёмон хотин эрта туриб ўчоқ кавлар.

Яхши хотин юзида ой кўринар,
Ёмон хотин қовоғидан қор ёғилар.

Яхши хотин — ярим ризқ.

Яхши хотин — ҳамиша баҳор.

Яхшининг кетидан қолма,
Ёмоннинг қизини олма.

Ўз уйим — ўлан-тўшагим.

Ўз уйимнинг хушлиги —
Оёқ-қўлимнинг бўшлиги.

Ўзим ҳисобласам, қулунли бия,
Отам билан ҳисобласам, бўтали бия.

Ўзинг суйганни олгунча,
Ўзингни суйганни ол.

Ўзинг ўйда бўлсанг ҳам, ўйинг уйингда бўлсин.

Ўнта ўғлим бўлгунча, битта чолим бўлсин.

Ўнқир эди, чўнқир эди — уйим эди,
Айиқ эди, сайиқ эди — эрим эди.

Ўргимчак ҳам ўз уйим дейди.

Ўроқ тутиб отанг қолгунча,
Ўймоқ тутиб энанг қолсин.

Ўрта йўлда отинг ўлмасин,
Ўрта ёшда — хотининг.

Ўтиннинг яхшиси — янтоқ,
Хотиннинг яхшиси — қалмоқ.

Ўтинсиз қозон қайнамас,
Хотинсиз уй яйрамас.

Ўғлимнинг илик ошидан
Эримнинг урган тоши яхши.

Ўғлинг аҳмоқ бўлса ҳам,
Келининг доно бўлсин.

Ўғлинг боқсин, келининг соғсин.

Ўғлинг ёмон бўлса, келинингдан кўр,
Қизинг ёмон бўлса, куёвингдан кўр.

Қайнона қайнайди,
Келин айнайди.

Қайнона қўлидан ёғлик чўзма егандан
Она қўлидан қулоқ чўзма еган яхши.

Қайнонага тош отсанг, тош оласан,
Қайнонага ош берсанг, ош оласан.

Қайнонам — қайнонам,
Қайин эгачимдан қўрқаман.

Қайнота ҳам — ота, қайнона ҳам — она.

Қалмоқ олган қаримас,
Арғумоқ минган ҳоримас.

Қиёмат куни — қўшнидан.

Қиз олмаган йигит қиздан сулув.

Қизгинамнинг боласи —
Қандак ўрик донаси.
Ўғилгинамнинг боласи —
Ҳай-ҳай унинг онаси.

Қизига жони ачиган келинини сақлар.

Қизим сенга айтаман,
Келиним сен эшит.

Қизимнинг қайнонаси ёмон,
Ўзимнинг келиним ёмон.

Қизинг бўй етса, қизи яхши билан қўшни бўл,
Ўғлинг эр етса, ўғли яхши билан қўшни бўл.

Қозон олсанг, қоқиб ол,
Хотин олсанг, боқиб ол.

Қозонда жиз-биз,
Кўрпада сиз-биз.

Қора тутни қоқманг,
Неварани боқманг.

Қудали хотин қуйруқ ер,
Эрли хотин — калтак.

Қудангдан қарз сўрама.

Қудангдан қўй сўрама,
Қўшнингдан уй сўрама.

Қурбақанинг тириклиги кои билан,
Хотиннинг тириклиги эл билан.

Ғоз аччиғи — қарғага,
Қиз аччиғи — янгага.

Ҳар ким ўз уйида подшо.


Блондинка —
Ангел заработка.

Женский язык — мужской язык.

Собака лает на вдову из Бухары.

Если вы перейдете к пятерым детям,
Не переусердствуйте.

Взял невесту, сел,
У меня две невесты, я встал,
Я взял трех невест и побежал.

У одной дочери семеро соседей-родителей.

Два ножа в одни ножны не влезут,
Две жены в один дом.

Бег Бии хорош,
Жена ловкая.

Если богатый не командует,
Не месить тесто.

Если дитя спит — в колыбели,
Если вы занимаетесь сексом с женой — в постели.

Не трогай ребенка, уйди от греха подальше
Жену не трогай, отомсти.

Дом с детьми – рынок,
Дом без детей — могила.

Дом с детьми — это рай,
Дом без детей — это спасибо.

В доме с детьми грустно,
Дом без детей — тюрьма.

В доме с детьми вопросов нет.

Даже если дома с ребенком ссора,
Отчуждения не будет.

В доме с ребенком нет секрета.

В доме с детьми воровства нет.

В доме с детьми не бывает сплетен.

В доме с детьми нет отчуждения.

Без двух голов,
У вас не может быть двух.

Двое у меня в голове — два у меня богатства.

Серый чешется,
Хорошая жена успокаивает.

Женщина, которая рожает
Женщина, которая убивает.

Волк не смотрит на соседа.

Ваш друг также является вашим мужем.
Даже твой враг — растай.

Земля – спутник Солнца.
Жена – спутница жизни.

Пусть твой муж будет песком,
Его жена устала.

Кто берет дурную жену, тот в доме зла,
Лекарство для того, у кого две жены, дома.

Плохая жена превращает мужа в ад.

Когда умирает плохая жена, остается широкая постель,
Когда умирает хорошая жена, остаются труд и горе.

Плохая жена оставит своего мужа в Курбан-Байрам.

Плохой жене есть во что поиграть.

Бездождевое облако обманывает мир,
Плохая жена — муж.

Если ты не обожжешься, это эмпирическое правило,
Если у вас нет жены, свекровь является правилом.

У того, кто купил двух коров, есть молоко,
Разорение тому, кто берет двух жен.

Вы берете двух жен
У тебя проблемы.

Уши двух жен непрестанны,
Нога всадника на осле.

В хорошей семье колыбель не пуста.

Собака сумасшедшая,
Свекровь — невестка.

Хуже всего собака в постели.

Если юноша разочарован — пока не умрет,
Если жена довольна — до родов.

Большой — невеста дома,
Маленькая невеста — на свадьбе.

Невеста и свекровь — трава и вода.

Невеста скрывает свой рост,
Он повышает голос.

Я стала невестой — не понравилась свекровь,
Я стала свекровью — невестке это не понравилось.

невеста не плохая
Земля, куда пришла невеста, плоха.

Пришла невеста,
Овул стал кезаганом.

Если невеста придет издалека,
Суп идет один за другим.
Если невеста приблизится,
Слова идут одно за другим.

Невеста носит кимхоб,
Свекровь ругается.

Свет входит в дом, где входит невеста.

Невеста — тещина метла.

Не притворяйся, что у тебя есть невеста
Не тайте, если работа диктует.

Моя невеста стала решетом,
Сито было желанием.

Моя невестка плакала
Моя задница висит.

Если у тебя только одна невеста, ты сидишь и ешь,
Если их двое, ты встаешь,
Если их будет трое, ты будешь ходить,
Если их четыре, вы ползете.

Если твоя жена хороша, Бог дал
Если твоя жена плохая, Бог побьет тебя.

откуда твоя невеста
Это земля гостя.

У невесты нет языка
Тещина вера.

Серебряная женщина больна в день,
Золотая женщина болеет на Луне.

Если вы хотите войны, сделайте это днем.

Солнце на твоей голове — скала,
в твоих глазах — слезы.

Боль каждый день.

Пусть у тебя будет свидание,
Не будь дневным мальчиком.

Война каждый день в солнечном доме.

У меня нет муки в солнечном доме.

Повседневная жизнь скучна.

Нет дня, чтобы быть вместе,Даже если оно рождается, целое не рождается.

Пепел солнца тоже такой же.

Пепел солнца тоже бил.

Пусть взойдет конь солнца,
Пусть растет трава саксофона.

Уличная любовь разрушает дом.

Овул Аляг Балан,
С бота тайлог.

Пока лошадь моего кузена не изменилась,
Пусть у моего соседа свадьба.

Мирна семья — мирна страна.

Семья представляет собой двухколонное крыльцо.

Долгий путь, чтобы сломать лошадь,
Тяжелый день — жена.

Есть дом матери,
Дом матери — зари.

Твоя мать умерла — твой отец умер.

Мой белый дом, который белый,
У меня дома нет еды и хлеба.

Ты давал и давал.

Отец — ум, мать — восприятие.

Отец — запястье, мать — сердце.

Пахта вместо супа
Солнечный дом — руина.

Нет дома без еды и нет дома без ссор.

Оя сгорела, масло сгорело,
Сосед сгорел посередине.

От белого человека дров нет,
Из игры — жена.

Животноводство — дрова,
Жена – украшение дома.

Средства к существованию упали на голову,
Он не притронулся к супу.

Живой мерой,
Богатство со сбережениями.

Средства к существованию, имеет тридцать два рта.

Средства к существованию — это пещера.

Велика и забота кормильца.

Чего нет у Розгора, так это серого мешка.

Желтый дом — это дом с ангелом.

Будь с тем, кто дома, а не с тем, кто в соли.

Мебель подходит для дома.
Платье для жены.

Если в вашем доме тесно,
Ширина мира неизвестна.

Женат — счастлив с сыном или дочерью.

В поисках мужа, который сделал дом домом
Одеяло жены.

Что нужно для хорошего дома?
Это то, что нужно маленькому дому.

Торговая жизнь — это трудная сделка.

Жена — шея, муж — голова.

Если у тебя будет жена, возьми дрова,
Получите больше, чем объятия.

Жена — декоратор дома,
Муж домработник.

Жена украшение дома,
Земля — это труд.

Жена — свет в доме.

Жена – спутница жизни.

Жена следует за мужем — жена,
Барыня последовала за ханом — барыней.

Жена — это зеркало земли.

Жена служитель мужа.

Жена хорошая, муж хороший.

Если его жена хороша, пламя побелеет,
Если твоя жена плохая, твоя борода поседеет.

Если жена хорошая, зачем идти на свадьбу?
Если его жена плохая, не нужно оплакивать.

Жизнеобеспечение жены — цветок,
Жизнь без жены — пустыня.

Зло жены — это эго жизни.

Плохая жена делает мужа старым.

Зло жены — несчастье мужа,
Лучшее в жене — это совершенство мужа.

Лучшее в жене — соль мужа.

Сирота коня жены уводит,
Моего отца зовут женщина.

Женская красота идет от земли.

Хорошо это или плохо с женой, становится известно, когда приходит гость.

Грохот жены — грохот мельницы.

Видеть дом без жены — видеть черного мужа.

Старик падает в старика,
Если вы оскорбите свою жену, вы потеряете свою репутацию.

Я буду есть то, что найдет мой дедушка.

Я стону и ем то, что нашел мой сын.

Не называйте эго эго, называйте его плохой женой.

Муж — авра, жена — подклад.

Служитель мужа — жена,
Вес поголовья — дрова.

Муж с поля, жена из дома.

пара драка
Должно быть, они вырубились.

пара драка
Появится дурак.

Пара — это двойной бык.
Пара есть пара.

Избиение пары — сушка марлевого платка.

Избиение пары — это дождь летнего дня.

Где муж, там и жена.

От мужа — верность, от жены — послушание.

От мужа — ошибка, от жены — прости,
От жены — ошибка, от мужа — наказание.

Твой муж целовался — твоя невестка целовалась.

Вы нравились мужу — вы нравились вашей жене.

Жена, которая делает мужа мужем,
Жена, которая делает черного мужа.

У мужа снаружи, у жены внутри.

Возраст мужа — два и тридцать,
Мы попали в один.Жена ведет лошадь мужа,
Лошадь жены собирала дрова.

То, что зарабатывает муж, является сокровищем жены.

Муж и жена дерутся
Появится дурак.

Страна, увидевшая дверь, разорена,
Колыбель построит страну.

Не тот, кто видел дверь
Возьми кроватку.

Нет пути для скачущей лошади,
Одинокому парню не хватает денег.

Подсластил суп моей сестры
Притча моего брата.

Если ты хороший, назови свое имя.
Если ты плохой — твоя жена.

Хорошая невеста есть невеста,
Плохая невеста — смерть.

Выгляди хорошо, малыш.
Слава тебе, матушка.

Если хорошего коня хлестать,
Будь осторожен.

Плохая жена делает то, что делает
Всегда скрывается.

Хорошая жизнь — это рай,
Плохая жизнь — это ад.

Хорошее платье – подарок на свадьбу.
Хорошая жена — украшение дома.

Хорошая жена печет ячменную муку,
Плохая жена портит пшеничную муку.

Признак хорошей жены —
Пар делает кожу,
Мулла делает его мужем.

Знак плохой жены —
Сельдерей делает кожу,
Она кричит на мужа.

Признак хорошей жены в том, что она заботится о своей коже.
Признак плохой жены – ее муж.

Хорошая жена толстеет на лице,
Плохая жена ушла.

Хорошая жена занимает шерсть,
Плохая жена занимает муку.

Хорошая жена будет работой,
Плохая жена — это шестерня.

Хорошая жена приносит молодому человеку имя.
Плохая жена портит репутацию мужчины.

Хорошая жена дает тебе то, чего у тебя нет.
Плохая жена сужает твой широкий дом.

Хорошая жена заполняет пустоту,
Плохая женщина зарезала одинокую лошадь.

Хорошая жена смеется, не приходя,
Плохая жена убивает свой нос.

Хорошая жена многим прибавляет,
Плохая жена делает многих.

Если ты найдешь хорошую жену для молодого человека,
Один день из тысячи дней.

Если тебе досталась плохая жена для парня,
Один день — это тысяча дней.

Хорошая жена – домохозяйка,
Плохая жена — зима.

Хорошая жена — украшение дома,
Плохая жена — украшение свадьбы.

Хорошая жена — цветок дома.

Да здравствует хорошая жена,
Плохая жена — боль в душе.

Хорошая жена — это сокровище.

Хорошая жена ведет своего мужа,
Плохая жена изменяет мужу.

Хорошая жена поддерживает своего мужа,
От плохой жены муж быстро стареет.

Хорошая жена рано встает и прядет,
Плохая жена встает рано и топит печь.

У хорошей женщины луна на лице,
У злой жены снег на лбу.

Хорошая жена — это половина средств к существованию.

Хорошая жена всегда весна.

Не пропустите хорошее.
Не бери дочь нечестивца.

Мой дом — моя кровать.

Красота моего собственного дома
Пустота моих конечностей.

Если я считаю себя своим рабом,
Если считать с отцом, то нормально.

Пока вы не получите то, что хотите
Возьми того, кого любишь.

Даже если вы находитесь в своих мыслях, пусть ваши мысли будут в вашем доме.

Пока у меня не будет десяти сыновей, пусть у меня будет один старик.

Было пусто, было пусто — это был мой дом,
Он был медведем, он был оленем — он был моим мужем.

Паук также говорит, что это мой дом.

Пока твой отец не держит серп,
Пусть твоя мать подержит резьбу.

Не дайте вашей лошади умереть посреди дороги.
В зрелом возрасте — твоя жена.

Лучшее из дерева — это скорлупа,
Жене лучше остаться.

Котел без дров не кипит,
Без жены дом не построить.

Из мозга моего сына
Камень моего мужа в порядке.

Даже если твой сын дурак
Пусть невеста будет мудрой.

Пусть твой сын кормит, пусть твоя невестка доит.

Если твой сын плохой, будь слеп к своей невестке,
Если твоя дочь плоха, будь слеп к своему зятю.

Теща кипит,
Невеста играет.

Из рук свекрови
Будет лучше, если ты не будешь слушать руку своей матери.

Если ты бросишь камень в свою свекровь, ты получишь камень.Если ты дашь суп своей свекрови, ты получишь суп.

Моя свекровь — моя свекровь,
Я боюсь своего хозяина березы.

Свекор — отец, свекровь — мать.

Старик, который застрял
Аргумок не едет верхом.

День Воскресения — от соседа.

Парень, у которого нет девушки, лучше девушки.

Ребенок моей подруги —
Какие абрикосовые зёрнышки.
Ребенок моего сына —
Хей-хей его мать.

Вы защитите свою невестку, горюющую за свою дочь.

я говорю тебе моя дочь
Послушай мою невестку.

Свекровь моей дочери злая,
Моя невестка плохая.

Если дочь твоя вырастет, будь ей дочерью доброй соседкой,
Если твой сын женится, будь хорошим соседом для его сына.

Если вы получите горшок, стукните его,
Если у тебя есть жена, позаботься о ней.

В Казани мы
Ты и мы в одеяле.

Не тронь черную шелковицу,
Не кормите внука.

Хорошая жена хвост мужа,
Замужняя женщина — стерва.

Не просите кредит.

Не спрашивай своего бога
Не проси у соседа дом.

Жизнь лягушки с кои,
Жизнь жены с эл.

Мурашки по коже — ворона,
Девичья горечь нова.

Каждый король в своем доме.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz