Jaloliddin Rumiy. Tutqun qushning o‘gitlari — Islomiy hikoya

Jaloliddin Rumiy. Tutqun qushning o‘gitlari - Islomiy hikoya

Bir kishi hiyla bilan bir qushni tuzoqqa tushirdi. Qush tilga kirib, unga yolvordi:
— Ey ulug‘ inson, sen katta-katta ho‘kizlaru qo‘ylarni, tuyalarni so‘yib yeding. Bu dunyoda ularga to‘ymading. Kichkinagina qushni yeb to‘yarmiding? Agar meni qo‘yib yuborsang, senga uchta nasihat aytaman. Sen ularga amal qilsang, og‘iring yengil bo‘ladi. Birinchi o‘gitni qo‘lingda turib aytaman, agar ma’qul bo‘lsa, meni qo‘yib yuborasan. Ikkinchisini tom ustiga, uchinchisini esa anavi baland daraxtga qo‘nib, aytaman.
Odam qushni mahkam ushlab:
— Qani, ayt-chi, nasihatlaringni yoqtirsam, seni qo‘yvoraman, — dedi.
Bechora qush birinchi nasihatini aytdi:
— Bo‘lmaydigan gapga, kim aytsa-aytsin, aslo ishonma!
Odam qushni qo‘yib yubordi. Qush uchib, tom chetiga qo‘ndi, so‘ng ikkinchi nasihatini aytdi:
— O‘tib ketgan narsa, boy berilgan fursat uchun xafa bo‘lma, oh-voh chekma.
Qush yana bir oz uchib, baland daraxt shoxiga qo‘ndi va:
— Qornimda og‘irligi o‘n bir dirhamli dur bor edi. Qo‘yib yubormaganingda u seniki bo‘lardi, dedi.
Buni eshitgan odam afsus chekdi, sochlarini yuldi. Uning bu holini ko‘rib, qush: — Men senga: «O‘tib ketgan narsa, boy berilgan fursat uchun ohvoh qilib, xafa bo‘lma», dedim-ku. Fursatni boy berding, endi nega g‘amga botyapsan? Yoki nasihatimni eshitmadingmi? — dedi.
Qush yana davom etdi:
— Senga tag‘in: «Bo‘lmaydigan gapga ishonma!» dedim. Axir, mening og‘irligim uch dirham, qornimda qanday qilib o‘n bir dirhamli dur bo‘lsin?!
Shundagina odam o‘ziga keldi:
— Bo‘ldi, bo‘ldi! Endi yaxshi angladim. Qani, uchinchi o‘gitni aytaqol, — dedi.
Shunda qush:
— Hoy, Xudo xayringni bergur, ikki o‘gitga rioya qilmasdan, uchinchisini so‘raysanmi? Uxlab yotganga o‘git berish — unumsiz tuproqqa urug‘ ekish kabidir. Ahmoqlik va noshudlik, ilmsizlik yirtiqqa yamoq ham bo‘lmaydi, — dedi-yu, uchib ketdi. (“Masnaviyi ma’naviy”, 4-jild, 2245 — 2265-baytlar).

So‘ylamoq johilga hikmat, yo‘l-yo‘rug‘,
Xuddi sho‘rxok yerga ekkandek urug‘.
Johil uzgan ip ulanmas, boylama,
So‘ylama, hikmatni zoe aylama.

Sharhi

Qushning birinchi nasihati — «Bo‘lmaydigan gapga ishonma!» Inson g‘ayrioddiy narsalarga qiziquvchandir. Bu qiziqish ma’qul, o‘rtacha darajada bo‘lsa, yaxshi. Ammo u haddan oshganida oyog‘ini yerga bosmay, mudom xomxayollar dunyosida sayr etuvchi, puchyong‘oqdan xalos bo‘lolmaydigan bir nusxa o‘rtaga chiqadi.
Tabiat qonunlari, odatda, muntazam takrorlanib turadi. Bu qonunlarni joriy etgan va amalga oshirayotgan Alloh taolodir. Bu qonunlarga ko‘ra, ma’lum sabablar tufayli ma’lum natijalar yuzaga keladi. Tabiatda ma’lum o‘lchovda bir natijalar bo‘ladi: olov yondiradi, suv o‘chiradi. Ularga yoqish va o‘chirish xususiyatini bergan ham Allohdir. U istasa, bir sabab bilan ularning bu sifatini yo‘qotishi ham mumkin. Imom G‘azzoliy payg‘ambarlarning mo‘‘jizalarini shu nuqtai nazardan izohlaydi. Valiylarning karomatlarini ham shular sirasiga qo‘shsa bo‘ladi. Bizning vazifamiz sabab va natijaning bunday aloqasini to‘g‘ri qabul etishdir.
«So‘zga tushmagan so‘zni, Sozga tushmagan g‘azalni aytma», deyiladi o‘zbek xalq maqollaridan birida. Bu degani, aqlga, mantiqqa mos kelmaydigan, foydasiz, ma’nisiz gaplarni aytma, deganidir. Mavlono Jaloliddin Rumiy ham qush tilidan shu taxlit gap-so‘zlarga darrov ishonaqolma, uni senga berilgan ulug‘ ne’mat — aql tarozusida tortib ko‘r, demoqchilar.
Qushning ikkinchi o‘giti — «O‘tib ketgan narsa uchun g‘am yema, fursatni qo‘ldan boy bergan bo‘lsang, behuda xafa bo‘lma!» Bu o‘rinda «la foila illalloh», «rizo» va «solik ibnul vaqt» kabi tushunchalar mavzuni yoritishga yordam beradi.
Haqiqiy bajaruvchi (foil) Alloh taolodir. Ya’ni, har ish Allohning irodasi bilan bo‘ladi. Bo‘lib o‘tgan narsalardan shikoyat etish, oh-voh qilish Allohdan g‘ofil qolishni anglatadi. Biror istagimiz ro‘yobga chiqishi uchun qo‘limizdan kelgan hamma narsani qilish vazifamizdir. Yana ham jiddiy vazifamiz esa natijaga rozi bo‘lishdir. Natija biz istagandek bo‘lmasa-da, shikoyat qilmay kutib olish chin mo‘minning fazilatidir.
Anas ibn Molik aytadi: «O‘n yil Rasullulohning (sollallohu alayhi va sallam) xizmatlarida bo‘ldim. Biror marta ham menga qilgan ishim uchun «Nega bunday qilding?»; qilmagan ishim uchun «Nega qilmading?» demadilar» (Termiziy, “Birr”, 19). Bundan tashqari, Payg‘ambarimizning (sollallohu alayhi va sallam) hech qachon, sodir bo‘lgan narsa uchun «Koshki bo‘lmasa edi» bo‘lmagan bir narsa uchun esa, «Koshki bo‘lsa edi», demaganlari aytiladi. Ko‘pincha, biz uchun yomon ko‘ringan ish yaxshilikka bo‘ladi. Xullas, «Har ishda bir yaxshilik, har ishda bir hikmat bor».
Hushyor va idrokli inson vaqtining qadriga yetishi lozim. Qadim manbalarda: komil inson vaqtning bolasidir, deyiladi. Ya’ni, u o‘tmish yoki kelajakni emas, ayni nafas olib turgan onlarni o‘ylaydi va bundan eng go‘zal tarzda foydalanishga harakat qiladi. Biz har onga ana shu ko‘z bilan boqsak, shu talab bilan yondashsak, hamma vaqtlarimizni to‘la, mazmunli, oqilona o‘tkazamiz. O‘zbek xalq dostonlarida ko‘p uchraydigan mana bunday misralarda ham shu hikmat mujassam:
Dam shu damdir,
o‘zga damni dam dema…
Bu narsa umr, vaqt haqidagi o‘ziga xos tafakkur tarzidir. Chunki har nafas so‘nggi nafas bo‘lishi mumkin. Ana shunday o‘ylagan inson g‘ayratli, harakatchan, g‘aflat va dangasalikdan uzoq, himmati ulug‘ insondir. Bunaqa o‘ylaydigan kishi bu hayotning, berilgan vaqtning ham hisobli ekani, buning ham savol-so‘rog‘i borligini chuqur his qiladi. Bu his-tuyg‘u, bu mas’uliyat uni yana-da ko‘proq savobli ishlarga undaydi.
O‘tib ketgan ko‘ngilsiz voqealar uchun xafa bo‘lgan, oh chekkan kimsa mana shu xafachilik onlarini ham behuda o‘tkazgan, shamolga sovurgan bo‘ladi. Ammo bunday fikr aslo o‘tmishni unutish, undan ibrat olmaslik, xatolarimizni yana takrorlash kerak, degan yanglish xulosaga olib kelmasligi kerak.

Abdulloh Murod tayyorladi.
“Hidoyat” jurnalining 2010 yil, 6-sonidan olindi.

Manba: islom.ziyouz.com


Мужчина заманил птицу в ловушку. Птица заговорила и умоляла его:
«О великий человек, ты зарезал и ел больших волов, овец и верблюдов». Вы не можете насытиться ими в этом мире. Вы бы съели маленькую птичку? Если вы меня отпустите, я дам вам три совета. Если вы будете следовать им, ваше бремя будет легким. Я скажу первое удобрение в твоей руке, если оно хорошее, ты отпустишь меня. Скажу второй на крыше, а третий на высоком дереве.
Мужчина крепко держал птицу:
«Давай, скажи мне, если мне понравится твой совет, я тебя отпущу», — сказал он.
Бедная птица дала свой первый совет:
«Не верьте никому, кто говорит то, чего не бывает!»
Мужчина выпустил птицу. Птица взлетела и приземлилась на край крыши, после чего дала свой второй совет:
— Не грусти о прошлом, не грусти об упущенной возможности.
Птица пролетела еще немного, села на высокую ветку дерева и сказала:
— В моем желудке был дур весом в одиннадцать дирхамов. Он сказал, что это было бы твое, если бы ты не отпустила.
Услышав это, мужчина расстроился и рвал на себе волосы. Увидев его в таком состоянии, птица сказала: — Я же говорила тебе: «Не грусти, оплакивая прошлое, упущенную возможность». Ты потерял свой шанс, почему ты сейчас грустишь? Или ты не послушался моего совета? он сказал.
Птица снова продолжила:
— Скажи тебе: «Не верь в невозможное!» Я сказал. Ведь мой вес три дирхема, как у меня в желудке может быть одиннадцать дирхамов?!
Только тогда мужчина пришел в себя:
«Хватит, хватит!» Теперь я понимаю лучше. «Давай, скажем, третье удобрение», — сказал он.
Затем птица:
«Эй, благослови тебя Бог, ты собираешься просить третий вместо двух?» Удобрение спящего растения похоже на посадку семян в бесплодную почву. Глупость, невежество и невежество даже слезу не залатают, — сказал он и улетел. («Маснавий ма’навий», том 4, ст. 2245 — 2265).

Говорить — мудрость и руководство для невежественных,
Это как семя, посаженное в соленую землю.
Нить, порванная невеждой, не свяжется,
Не болтай, не растрачивай мудрость.

Комментарий

Первый совет птицы: «Не верь невозможному!» Людей интересуют необычные вещи. Хорошо, если этот интерес будет умеренным. Но когда он заходит слишком далеко, то оказывается экземпляром, который не ступает на землю, постоянно гуляет в мире диких грез и никак не может избавиться от ореха.
Законы природы обычно регулярно повторяются. Именно Аллах Всевышний вводит и осуществляет эти законы. Согласно этим законам, определенные результаты возникают вследствие определенных причин. В природе есть определенные результаты: огонь горит, вода тушит. Это Аллах дал им возможность включать и выключать их. Если он захочет, то может потерять это качество по каким-то причинам. Имам Газали объясняет чудеса пророков с этой точки зрения. К этому можно добавить и благословения правителей. Наша задача состоит в том, чтобы правильно принять эту связь причины и следствия.
«Невысказанное слово,«Не говори газели, что не годится», — гласит одна из узбекских народных пословиц. Это значит, не говорить бесполезных, бессмысленных вещей, не соответствующих разуму и логике. Маулана Джалалуддин Руми также хочет сказать, что не стоит сразу верить этим фальшивым словам с языка птицы, взвесьте это на весах величайшего дарованного вам благословения — ума.
Второй урок птицы: «Не грусти о прошедшем, если упустил возможность, не грусти напрасно!» В этом месте пояснить тему помогут такие понятия, как «ля фойла иллаллах», «реза» и «салик ибн аль-вакат».
Настоящим деятелем (фальгой) является Аллах Та’аля. Другими словами, все происходит по воле Бога. Жаловаться и ныть о том, что произошло, означает быть не замечающим Бога. Наш долг сделать все, что в наших силах, чтобы желание сбылось. Наша более серьезная задача – согласиться с результатом. Даже если результат не такой, как мы хотим, добродетель истинно верующего состоит в том, чтобы принять его без жалоб.
Анас ибн Малик говорит: «Я был на службе у Посланника Аллаха (мир ему) десять лет. «Зачем ты это сделал?» за то, что я однажды сделал со мной; — Почему ты этого не сделал? не сказали» (Тирмизи, «Бырр», 19). Кроме того, сказано, что наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не говорил: «Хотел бы я, чтобы этого не произошло» о том, что произошло, и «Я бы хотел, чтобы это произошло». Часто то, что кажется нам плохим, оказывается хорошим. Итак, «В каждом деле есть добро, в каждом деле есть мудрость».
Бдительный и проницательный человек должен ценить свое время. Древние источники говорят, что совершенный человек — дитя времени. То есть он думает не о прошлом или будущем, а о моменте, которым дышит, и старается использовать его самым красивым образом. Если мы будем смотреть на каждое мгновение этим взглядом, если мы будем подходить к нему с этим требованием, мы будем проводить все свое время полно, осмысленно и с умом. Эта мудрость воплощена в таких стихах, которые часто встречаются в узбекских народных эпосах:
Остальное это остальное
не давать покоя другим…
Это уникальный способ мышления о жизни и времени. Потому что каждый вздох может стать последним вздохом. Человек, мыслящий таким образом, энергичен, деятельен, далек от беспечности и лени, обладает большой целеустремленностью. Человек, который так думает, глубоко чувствует, что эта жизнь, отданное время тоже важны, что тоже есть вопросы. Это чувство, эта ответственность побуждает его совершать еще более достойные поступки.
Человек, расстроенный и вздыхающий из-за прошлых печальных событий, напрасно провел эти печальные минуты и растратил их впустую. Но такое мышление не должно приводить к неправильному выводу, что мы должны забыть прошлое, не учиться на нем и повторять свои ошибки.

Подготовил Абдулла Мурад.
Взято из журнала «Хидаят», 2010, №6.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: