Сабр-бардош ҳақида мақоллар

Сабр-бардош ҳақида мақоллар

Азоб кўрмай, роҳат йўқ.

Азобга бардош керак,
Ҳамиша йўлдош керак.

Арғумоқ бирда ёлли, бирда ёлсиз,
Эр йигит бирда молли, бирда молсиз.

Арғумоқда ёл йўқ деб,
Йўлга ташлаб кетманглар.

Эр йигитда мол йўқ деб,
Ёвга ташлаб кетманглар.

Асл бойлик — қаноат.

Аччиқ ютиш — тоғ ютиш.

Аччиғинг келса, бурнингни тишла.

Бардошлига ёғлик ош,
Сабрсизга ош ҳам тош.

Барча юкни кўтарган туя
Чўмични ҳам кўтарар.

«Берди»сини айтгунча, беҳни букма.

«Берди»сини айтгунча, уриб ўлдирма.

Бесабрнинг нафси шошар,
Тусагани кузда пишар.

Бир аччиқнинг бир чучуги бор.

Бир бўлган икки бўлмай қолмас,
Икки бўлган уч бўлмай қолмас,
Уч бўлган доим бўлмай қолмас.

Бир ёмон куннинг бир яхши куни бор.

Бир ёмоннинг бир яхшиси бор.

Бир терида қўй неча семириб, неча озар.

Бир қошиқ ошим —
Ғалвасиз бошим.

Бол бор ерда болари бор.

Бола шошар,
Тут вақтида пишар.

Болта бўлсанг, ур,
Кунда бўлсанг, чида.

Борига рози бўл,
Йўғига сабр қил.

Бугунги жаҳлни эртага қўй.

Бузоқдан олдин қозиқ қоқилмас.

Бўри ориқҳгини билдирмас.

Гапнинг «берди»сини эшит.

Гул тикансиз бўлмас,
Дур — садафсиз.

Гул тикансиз бўлмас,
Сафо — жафосиз.

Гул тилаган хор жафосин чекар.

Гулни севган тиканига чидайди.

Гулчи бир гулни ўстиргунча,
Юз тикан заҳрини тортади.

Еювига чидасанг, тўй қил,
Ўлувига чидасанг, қўй қил.

Жабрга сабр йўқ.

Жаҳл — жонингга жабр.

Жаҳл душмани — сабр.

Жиннининг жиртакка тоби йўқ,
Шогирднинг — пиртакка.

Жўжани кузда сана.

Замонанинг зиндони ҳам, хандони ҳам бор.

Индамасанг, уйдай балодан қутуласан.

Ип қанча узун бўлмасин, учи топилар.

Ипакбилан бошлаб, ип билан тугатма.

Итдан оч йўқ,
Итдан тинч йўқ.

Камоли имон — сабр.

Каромат билан карам пишмас,
Қаноат билан қорин тўймас.

Катта топганини кияр,
Кичик — суйганини.

Катта тўқоч пишгунча,
Кичик тўқоч куйибди.

Кашта қиммат, сабр арзон.

Кейинги туянинг юки оғир.

Кураш қурбонсиз бўлмас.

Кутганга кун узоқ.

Кутганнинг куни ўтмас.

Кутилган қозон қайнамас.

Нон пишгунча, кулча куяр.

Одамнинг боши — сойнинг тоши.

Одоб билан бахт топилар,
Сабр билан — тахт.

Олдин англа, кейин танла.

Онгниганни кутган енгар.

От бўлгунча, той ҳам бўлар.

Оч ўзини ўтга урар.

Очиққан ўлмас, ошиққан ўлар.

Ошиқмаган овчи ҳумо овлар.

Ошиқмаган олисга етар.

Оч бўлсанг ҳам тўқдай бўл,
Милтиқдан чиққан ўқдай бўл.

Оғир босилгунча, енгил кўтарилар.

Оғир карвон оғир кўчар.

Оғир тошни сув элтмас.

Пиш қозоним беш ой,
Ўтир қизим олти ой.

Подадан олдин чанг кўтарма.

Поклик соғлиқни, ақл сабрни сақлар.

Роҳатини кўрган азобига ҳам чидайди.

Сабр — аччиқ, меваси — ширин.

Сабр билан меҳнат қилган бой бўлар.

Сабр билан хор гулистон бўлар,
Шўр замин боғ билан бўстон бўлар.

Сабр сўнгги — сўм олтин.

Сабр — ютуқ калити.

Сабр таги — раҳмон,
Шошган иши — шайтон.

Сабр таги — сари олтин,
Сабр билан чиқар отинг.

Сабр тоғни йиқитар.

Сабр — умр хазинаси.

Сабр — шодлик калити.

Сабр этган етар муродга,
Бесабр қолар уятга.

Сабр этган — муродга етган.

Сабр қилган мой ошар,
Олқиш олган кўп яшар.

Сабр қилсанг, туянинг юкини бўта кўтарар.

Сабр қилсанг, ғўрадан ҳолва битар,
Бесабрлар ўз оёғидан йитар.

Сабрли бўлсанг, ўзарсан,
Сабрсиз бўлсанг, тўзарсан.

Сабрли кишининг иши соз.

Сабрли минг яшар,
Сабрсиз оз яшар.

Сабрли чидар,
Сабрсиз ёнар.

Сабрли қуи муродига етар.

Сабрлининг бошига олма битар,
Сабрсизнинг бошига — ғавғо.

Сабрсиз балиқ соғасидан илинар.

Сабрсизнинг бир кўзи жиртлаш бўлар.

Савлатлидан саботҳ зўр.

Салобатли бўлма, саботли бўл.

Сирот кечмай, қаҳ-қаҳ урма.

Совун кирни очар,
Сабрсиз — сирни.

Соқов сўзининг сўнгини кут.

Сув кўрмай, этик ечма.

Сувдан илгари буғот солма.

Сувсаган ўлмас, ҳовлиққан ўлар.

Сўраган адашмас,
Ўйловчи шошмас.

Таваккалнинг боши — кал.

Таваккалнинг таги — тахир.

Таваккалнинг туби тош,
Бошингни урсанг ёрилар.

Тайлоқни тайлоқ дема,
Тайлоқ туя бўлар.

Тез битган, тез йитар.

Тез киришган, бот қайтар.

Тез сўзлар тез пушаймон бўлар.

Тек юрган, тўқ юрар.

Той минган от ҳам минар.

Томчи томиб бўлгунча,
Дарё оқиб бўлади.

Тош — қаттиқ,
Тошдан ҳам бош қаттиқ.

Тоқат қилсанг, тоғ эгилар,
Сабр қилсанг, боғ эгилар.

Тоқатлига тоғлар эгар бошини,
Бетоқатнинг итлар еяр лошини.

Туя элакка қолганда «бў» депти.

Тўймасанг, тўйингда е.

Хамир қормасдан, тандирга ўт ёқма.

Хом терини ийласанг, ултон бўлур,
Нафсини тийган киши султон бўлур.

Чидамли эр лочин тутар.

Чопиб борган ерга,
Юриб борса ҳам бўлар.

Чучварани хом санама.

Шайтонга — ҳай.

Шошган зулук шоли поясини тишлар.

Шошган зулук япроққа ёпишар.

Шошган ишга шайтон қўшилар.

Шошган келин эрини «ойи» дебди.

Шошган киши, ҳам боши билан юрар,
Ҳам — оёғи билан.

Шошган пашша сутга қўнар.

Шошган шамол билан баробар.

Шошган шошилиб йиқилар,
Чопган этагига — ўралиб.

Шошган эр уйига етолмас.

Шошган ўрдак ҳам боши билан шўнғийди,
Ҳам — думи билан.

Шошган қиз эрга ёлчимас.

Шошганда лаббай топилмас.

Шошганнинг иши ўнгмас.

Шошиб сурингандан
Аста юриб отдан ўзган яхши.

Шошилган — лойга ботган.

Шошилган йиқилар,
Шошмаган ойга чиқар.

Шошмаган арава қуёнга етар.

Шошмаган эр оққуш тутар.

Шошмасанг, тез етасан,
Шошгандан ўзиб кетасан.

Шошқалоқ тўғрамчи қўлини кесар.

Экинни кутсанг — экин.

Эр бўйнида қил арқон чиримас.

Эшак ўйини — қирқ йилда,
Ит ўйини — ҳар йилда.

Юввош отнинг манглайи қаттиқ.

Юзга чидаган, мингга ҳам чидайди.

Юк оғирини нор кўтарар,
Дард оғирини — эр.

Яхши от кейин чопар.

Ўз ошим — ғавғосиз бошим.

Ўз уйингда ошинг бўлса,
Киши уйида ғашинг бўлмасин.

Ўлма эшагим, арпа ерсан.

Ўтир қизим, ўрин топ.

Ўтирган қиз уй топар.

Ўттиз кун рўзанинг бир кун ҳайити бор.

Ўттизига чидаган
Ўттиз бирига ҳам чидар.

Қанд единг ҳам индама,
Панд единг ҳам индама.

Қаноат — қизил олтин.

Қаноат қилсанг, қорнинг тўяр,
Беқаноат отини сўяр.

Қаноат қорин тўйдирар.

Қизнинг жони — қирқта.

Қийиндан қочма,
Йўлдан адашма.

Қилич суғургунча, қайтаришни ўйла.

Қулон бошига иш тушса,
Қуйруғига сир айтмас.

Қўрққандан ҳовлиққан ёмон.

Ғазаб — олдинда, ақл — кейинда.

Ғалвирни сувдан кўтарганда кўр.

Ҳар чўпоннинг бир таёқ кўтариши бор.

Ҳовлиққан мушук кўр туғар.

Ҳовлиққан қиз эрдан тинмас.

Ҳовлиққанга сичқон тешиги минг тангга.


Нет удовольствия без страдания.
Страдания надо терпеть,
Всегда нужен компаньон.
Аргумок иногда с волосами, иногда без волос,
Муж и молодой человек иногда богаты, иногда бедны.
Утверждая, что нет пути,
Не оставляйте на дороге.
Что у мужа нет имущества,
Не выбрасывать.
Настоящее богатство — это удовлетворение.
Проглотить горечь — проглотить гору.
Если вам горько, прикусите нос.
Масляный суп терпеть,
Суп — камень для нетерпеливых.
Верблюд, несший всю ношу
Он также поднимает ведро.
Не наклоняйся, пока не скажешь «Берди».
Не бейте его до смерти, пока он не скажет «Берди».
Душа больная торопится,
Тусагани созревает осенью.
У горького есть жало.
То, что одно, не может быть двумя,
То, что два, не становится тремя,
То, что есть три, не всегда остается.
У плохого дня есть хороший день.
У плохой стороны есть хорошая сторона.
Сколько жира и сколько веса может сбросить овца на одной шкуре.
ложка
Моя голова пуста.
Где дети, там дети.
Мальчик торопится
Шелковица готовится вовремя.
Если ты топор, бей
Если вы в дне, терпите его.
согласен с этим
Потерпи.
Оставьте сегодняшний гнев на завтра.
Кол не должен быть забит раньше теленка.
Волк не значит, что он худой.
Прислушайтесь к слову «дали» в предложении.
Цветок не может быть без шипов,
Стой — ты невиновен.
Цветок не может быть без шипов,
Сафо – без натирания.
Хор, желающий цветов, курит джафосин.
Он любит цветок и терпит шип.
Пока флорист не вырастит цветок,
Лицо впитывает яд шипов.
Если ты выдержишь, женись.
Если вы можете вынести смерть, сделайте это.
Нет терпения к страданию.
Гнев — это рана для вашей души.
Враг гнева — терпение.
Сумасшедший не терпит,
Студенческая сумка.
Встречайтесь с цыпочкой осенью.
В Замоне есть и тюрьма, и тюрьма.
Если не промолчишь, избавишься от беды.
Какой бы ни была длина строки, конец будет найден.
Начните с шелка и закончите нитью.
Собака не голодна,
Нет покоя собаке.
Совершенная вера — это терпение.
Капуста с капустой не варится,
Ненасытный от удовлетворения.
Носите тот, который вы нашли большим,
Маленький.
Пока не приготовится большая булочка,
Маленькая булочка сгорела.
Вышивка дорогая, терпение дешевое.
У следующего верблюда тяжелый груз.
Борьба не без жертв.
Это долгий день ожидания.
День ожидания не проходит.
Ожидаемый котел не кипит.
Выпекать до готовности хлеба.
Голова человека — камень ручья.
Счастье обретается в манерах,
С терпением — трон.
Сначала разберись, а потом выбирай.
Пещера, ждущая пробужденных.
Пока есть лошадь, будет лошадь.
Голодный поджег бы себя.
Тот, кто открыт, бессмертен, тот, кто влюблен, умирает.
Скромный охотник охотится на хумо.
Человек, который не влюблен, далеко пойдет.
Будь сыт, даже если ты голоден
Будь как пуля из ружья.
Легкие подъемы до сильного нажатия.
Тяжелый караван – это тяжелый движитель.
Тяжелый камень водой не унести.
Моей печке пять месяцев,
Посидите, моей дочке полгода.
Не пылить перед стадом.
Чистота сохраняет здоровье, разум сохраняет терпение.
Он терпит боль, которой наслаждается.
Терпение горько, но плоды его сладки.
Кто терпеливо работает, тот будет богат.
С терпением хор станет цветком,
Соленая земля будет бостоном с садом.
Терпение последнее — сум золота.
Терпение – ключ к успеху.
Дно терпения — милосердие,
Спешная работа — это дьявол.
Основа терпения — золото сари,
Потерпи.
Терпение сносит горы.
Терпение — сокровище жизни.
Терпение – ключ к счастью.
Терпения хватит на волю,
Позор тем, кто нетерпелив.
Он терпелив — он достиг своей воли.
Масло терпения увеличивается,
Живите долго с аплодисментами.
Если вы терпеливы,груз верблюда поднимается.
Если у вас есть терпение, съешьте халву из гуры.
Нетерпеливые сбиваются с ног.
Если вы будете терпеливы, вы изменитесь,
Если вы нетерпеливы, вы будете страдать.
Выполняйте работу терпеливого человека.
Да здравствует пациент
Да здравствует без терпения.
Потерпи,
Будьте нетерпеливы.
Терпения достаточно.
Дай терпения больному,
Голова нетерпеливая — шум.
Нетерпеливая рыба свисает изо рта.
Один глаз нетерпеливого человека моргнет.
Салатли лучше, чем Сабота.
Будь сильным, будь сильным.
Не болейте, не корите себя.
Мыло является ключевым,
Секрет в нетерпении.
Дождитесь окончания слов Сокова.
Не промокни, не сними обувь.
Не пейте воду перед покупкой.
Не будь жадным, это они злятся.
Спрашивающий не ошибется.
Мыслитель не торопится.
Глава риска кал.
Нижняя линия риска — задержка.
Шарик риска — камень,
Качайте головой, ребята.
Не будь грубым
Это будет верблюд.
Все кончено, все кончено.
Быстро войти, вернуть бота.
Быстрые слова приводят к быстрым сожалениям.
Просто ходить, ходить.
Лошадь, которая едет на лошади, тоже едет.
Пока капля не исчезнет,
Река будет течь.
Камень твердый
Крепче камня.
Если ты выдержишь, гора согнется,
Если вы будете терпеливы, сад вырастет.
Если ты сможешь вынести горы,
Собаки нетерпения едят собаку.
Когда верблюд попал в решето, он сказал «понюхать».
Если вы не женаты, вы на свадьбе.
Не топить духовку, не замесив тесто.
Если согнуть сырую кожу, будет нормально.
Тот, кто коснется его души, станет султаном.
Сильный мужчина — сокол.
Где вы пошли печатать,
Даже если он ходит.
Сырые даты.
К дьяволу — эй.
Пиявка в спешке кусает рисовую ленту.
Пиявка цепляется за лист.
К поспешным работам присоединяется дьявол.
Невеста в спешке сказала мужу «Ой».
Человек в спешке ходит головой,
Оба ногами.
Муха в спешке садится на молоко.
Это как мчащийся ветер.
Они спешат и падают,
Заверните юбку с принтом.
Муж в спешке не приходит домой.
Утка в спешке тоже ныряет головой.
Оба — с хвостиком.
Девушка в спешке не идет к мужу.
Вы не можете найти губы в спешке.
У спешащего человека ничего не получится.
Поспешно толкнули
Лучше идти медленно и избавиться от лошади.
Поспешный — весь в грязи.
Поспешно падает,
Не торопитесь.
Кролику достаточно неторопливой телеги.
Человек, который не спешит, — лебедь.
Спешите, вы будете быстро,
Ты уйдешь в спешке.
Отрубить руку торопливому рубильщику.
Короткая обрезка – это обрезка.
Веревка на шее человека не сгниет.
Ослиная игра — в сорок лет,
Собачья игра — каждый год.
Увечье дикой лошади тяжело.
Если вы выберете сотню, вы можете выбрать тысячу.
Поднимите свое бремя
Боль тяжелая — мужик.
Хорошая лошадь, значит лошадь.
Мой ужин тихий.
Если ты счастлив дома,
Не голодайте дома.
Не умирай, осел.
Садись, девочка, найди место.
Сидящая девушка ищет дом.
Тридцать дней поста составляют один день поста.
Подобрал тридцать
Тридцать к одному.
Не ешь сахар, не молчи
Не молчи и ты.
Удовлетворение — красное золото.
Если вы удовлетворены, ваши деньги будут выплачены.
Недовольная лошадь.
Удовлетворение наполняет желудок.
Жизни девушки сорок.
Не убегай
Не сбивайтесь с пути.
Прежде чем меч окажется в безопасности, подумайте о его возврате.
Если это случится с Кулоном,
Не рассказывай секреты хвосту.
Плохо уклоняться от страха.
Гнев приходит первым, разум приходит позже.
Посмотрите, когда Гальвира поднимут из воды.У каждого пастуха есть посох, который он должен нести.
Бродячая кошка рождается слепой.
Ухаживание за девушкой не прекращается.
Мышиная нора во дворе стоит тысячу тенге.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz