Yaxshilik haqida maqollar

Yaxshilik haqida maqollar

Asl odam hech o’lmas.

Baxshi bor joyda yaxshi bor.

Bir kishi ariq qazar,
Ming kishi suv ichar.

Bir kun tuz ichgan joyga
Qirq kun salom ber.

Bir ko’ngil imorati —
Ming Makka ziyorati.

Bir so’zlining yuzi — yorug’,
Munofiqning yuzi — choriq.

Birniki — mingga,
Mingniki — tumanga.

Birovning so’zi yaxshi,
Birovning — o’zi.

Boboning tol ekkani —
O’ziga nom ekkani.

Bug’doydan—bug’doy,
Arpadan—arpa.

Gunohi — meniki, savobi — sizniki.

Daryoga yaxshilik qilsang,
Ajrini biyobondan topasan.

Dod qoldirma, ot qoldir.

Dog’ ostida dog’ qolmas.

Dunyo yorug’ bo’lsin desang,
Uyingga chiroq yoq.

Dutorsiz baxshi bo’lmas,
Yomonsiz — yaxshi.

Dushmaningni asal bilan bo’g’.

Dushmanni musht bilan urma,
Osh bilan ur.

Yer to’ydirar, o’t kuydirar.

Yaxshi bilan sirdosh bo’lsang,
Yaxshilik bilan unasan.

Yomon bilan yurdim, qoldim uyatga,
Yaxshi bilan yurdim, yetdim niyatga.

Yomon bilan yursang, yomon bolasan,
Yaxshi bilan yursang, omon bolasan.

Yomon kelsa — buzar,
Yaxshi kelsa — tuzar.

Ikki yaxshi uyada bitar,
Ikki yomon — qiyada.

Ikki yaxshi erikmas,
Ikki yomon birikmas.

Ikki yaxshi qasd bo’lmas,
Ikki yomon — do’st.

Inson — gavhari Qobul.

Kul qoldirma, gul qoldir.

Kulganga kula boqma,
Betiga kuya yoqma.

La’nat yog’diruvchi bo’lma,
Rahmat eshituvchi bo’l.

Niyating — yo’ldoshing.

Obod qilgan obod bo’lar.

Odam bo’lish — oson,
Odamiy bo’lish — qiyin.

Odam zahrini odam olar.

Odam odamning dardini olar.

Odam — odamning ko’zgusi.

Oltin olma, duo ol,
Duo oltin emasmi.

Oltin olma, olqish ol,
Olqish oltin emasmi.

Olqish olgan omondir,
Qarg’ish olgan yomondir.

Omon bo’lsang, osh yersan,
Yomon yursang, tosh yersan.

Omon yursang, oting o’zar,
Yomon yursang, baxting to’zar.

Oriq degan yomon toy,
Yozga chiqib ot bo’lar.
Yomonlikni ko’p qilsa,
Yaxshi kishi yot bo’lar.

Otangni o’ldirganga onangni ber.

Otangni o’ldirganga yaxshilik qil.

Oqko’ngillikning oti ham ozmas,
To’ni ham to’zmas.

Tikan bo’lib oyoqqa qadalguncha,
Gul bo’lib ko’krakka sanchil.

Tilagi yaxshi kamol topar,
Tilagi yomon — zavol.

Tosh bilan urganni osh bilan ur.

Tosh otganga osh ot.

Tuzgan ham odam,
Buzgan ham odam.

To’yda ko’rsa, to’nimni ber,
Uyda ko’rsa, unimni ber.

Xayrli ishning kechi yo’q.

Xayrli ishning xayrixohi ko’p.

Xizmatga — tuhmat.

Ezgulikning kechi yo’q.

Ey til, yaxshilikni bil.

El yaxshilikni unutmas.

Elchiga o’lim yo’q.

Elchining kechikkaniga suyun.

Erga bersang oshingni,
Erlar silar boshingni.

Eskisiz yangi bo’lmas,
Yomonsiz yaxshi bo’lmas.

Echkining yog’i bo’lmas,
Yaxshining — dog’i.

Yangilik yaratar bir kishi,
Bahramand bo’lar har kishi.

Yaxshi aytar:
Yo’l qo’ydim,
Yomon aytar:
Men yengdim.

Yaxshi bilan yo’ldosh bo’lsang,
Yetarsan yiroqqa.
Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Tusharsan tuzoqqa.

Yaxshi bilan yo’ldosh bo’lsang,
Ishing bitar.
Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Boshing ketar.

Yaxshi bilan yo’ldosh bo’lsang,
Holva bilan shakar.
Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Obro’ying to’kar.

Yaxshi bilan yurdim,
Yo’limni topdim.
Yomon bilan yurdim,
Go’rimni topdim.

Yaxshi bilan yursang,
Yetarsan murodga.
Yomon bilan yursang,
Qolarsan uyatga.

Yaxshi bilan yursang,
Kunda bozor.
Yomon bilan yursang,
Ko’ngling ozar.

Yaxshi bilib so’zlar,
Yomon tilib so’zlar.

Yaxshi bir tavba qiladi,
Yomon — yuz.

Yaxshi bitirar,
Yomon yitirar.

Yaxshi boshlaydi yo’lga,
Yomon tushirar qo’lga.

Yaxshi — bog’-u bo’ston,
Yomon — qora qozon.

Yaxshi bo’lsang, bolday bo’l,
Yomon bo’lsang, uvday bo’l.

Yaxshi bo’lsang, yaqin ko’p.

Yaxshi bo’lsang, yasharsan,
Nasibangni osharsan.

Yaxshi bo’lsang, o’zarsan,
Yomon bo’lsang, to’zarsan.

Yaxshi yonida yomon ham o’ngishadi.

Yaxshi joningga o’rtoq,
Yomon — noningga.

Yaxshi it o’ligini ko’rsatmas.

Yaxshi ishga jarchi bo’lsang, jirkanma.

Yaxshi yigit bilan yaxshi ot — ko’pniki.

Yaxshi kishi — tegchil,
Yomon kishi — kekchil.

Yaxshi odam o’ynab-kuhb kecbirar,
Yomon odam qon-u zardob ichirar.

Yaxshi ot erniki, er — elniki.

Yaxshi otga o’g’irlik ko’p,
Yaxshi xotinga — zo’rlik.

Yaxshi otga qamchi kerakmas,
Yaxshi qizga — sovchi.

Yaxshi otdan yiqilsa, yomon — tabachi,
Yomon otdan yiqilsa, yaxshi — hudaychi.

Yaxshi oshini yer,
Yomon — boshini.

Yaxshi suydirar, yomon so’ndirar.

Yaxshi turmas, yomon o’lmas.

Yaxshi uydan yaxshi tutun chiqar.

Yaxshi xislat — go’zal fazilat.

Yaxshi xunuk libos bilan ham yaxshi.

Yaxshi chechakka bolari qo’nar.

Yaxshi — sharofatli,
Yomon — kasofatli.

Yaxshi — el g’amida,
Yomon — o’z g’amida.

Yaxshi yurgan yerida,
Tinchlik solar eliga.
Yomon yurgan yerida,
O’t qo’yadi eliga.

Yaxshi yaxshiga yondashtirar,
Yomon yo’ldan adashtirar.

Yaxshi o’zini yomonning yonida tanitar.

Yaxshi qand yedirar,
Yomon — pand.

Yaxshiga gul — soya.

Yaxshiga yetishtir,
Yomondan ketishtir.

Yaxshiga yov yarashmas,
Yomonga — dov.

Yaxshiga yondash,
Yomondan adash.

Yaxshiga iyarsang — oziq,
Yomonga iyarsang — yoziq*.

Yaxshiga el dil ochar,
Yomondan turmay qochar.

Yaxshiga qora yuqmas,
Yomonga el boqmas.

Yaxshida gina bo’lmas,
Yomondan gina ketmas.

Yaxshida yarog’ bo’lmas.

Yaxshidan yomon tug’ilsa,
Eli topilmas.

Yomondan yaxshi tug’ilsa,
Tengi topilmas.

Yaxshidan yomon chiqdi, deb kuyinma,
Yomondan yaxshi chiqdi, deb suyunma.

Yaxshidan — nazar,
Yomondan — hazar.

Yaxshidan ot qoladi,
Yomondan — dod.

Yaxshidan — yaroq,
Yomondan — tayoq.

Yaxshilar topib so’zlar,
Yomonlar qopib so’zlar.

Yaxshilarga xizmat qilsang,
Ham aytadi, ham qaytadi.

Yaxshilik ikki jahonni orttirar.

Yaxshilik ko’zga ko’rinmas,
Yomonlik ko’mib qo’yilmas.

Yaxshilik nur keltirar,
Yomonlik — zulmat.

Yaxshilik to’iga eltar,
Yomonlik — go’iga.

Yaxshilik eksa, esonlik o’rar.

Yaxshilik — yuzda,
Yomonlik — ko’zda.

Yaxshilik qil, daryoga tashla,
Baliq bilar,
Baliq bilmasa, xoliq bilar.

Yaxshilik qil, uyingga aytma.

Yaxshilik qil, umidvor bo’l,
Yomonlik qil, xabardor bo’l.

Yaxshilik qilmasang, yomonlik ham qilma.

Yaxshilik qilsang, yashir,
Yaxshilik ko’rsang, oshir.

Yaxshilikni daryoga qil, biyobondan top.

Yaxshilikni erdan so’ra,
Er bilmasa, eldan so’ra.

Yaxshini yetim dema
Yomonni — o’zim.

Yaxshini ko’rib fikr qil,
Yomonni ko’rib shukur qil.

Yaxshini so’ksang, suyagidan o’tar,
Yomonni ursang, terisidan o’tar.

Yaxshining beli singuncha,
Yomonning ko’zi ko’r bo’lsin.

Yaxshining bolasi to’rga tortar,
Yomonning bolasi — eshikka.

Yaxshining gapi — moy,
Yomonning gapi — loy.

Yaxshining ishi — jannat,
Yomonning ishi — kasofat.

Yaxshining nasihatiga kirmagan,
Yomonning yo’liga yurar.

Yaxshining tilagi ham yaxshi,
Yomonning niyati ham yomon.

Yaxshining yaxshiga ortar himmati,
Yomonning yaxshiga ortar illati.

Yaxshining qo’li singuncha,
Yomonning beli sinsin.

O’zing yaxshi — olam yaxshi.

O’zingga ravo ko’rmaganni
O’zgaga ham ravo ko’rma.

O’lganda go’ring keng bo’lsin,
Tiriklikda — fe’ling.

O’tganlardan ibrat ol,
Kelajakka ibrat bo’l.

O’tib ketguncha, ekib ket.

Qochib ketguncha, sochib ket.

Qoshiq bilan osh berib,
Sopi bilan ko’z chiqarma.

Quduqni kim qazir,
Suvini kimlar ichar.

Qo’lingdan kelsa, qo’lingdan ber,
Qo’lingdan kelmasa, yo’lingdan ber.

Havas qilgan yetar,
Hasad qilgan yitar.


Настоящий мужчина никогда не умрет.

Бахши хорош там, где есть.

Человек копает канаву,
Тысячи людей пьют воду.

Однажды я пил соль
Привет сорок дней.

Замок мечты –
Тысячи паломничеств в Мекку.

Лик слова светлый,
Лицо лицемера четверть.

Бирники – мингга,
Мингники – туманга.

Чье-то слово хорошо,
Кто-то сам.

Дедушка верба –
Он сделал себе имя.

Из пшеницы — пшеница,
Ячмень — ячмень.

Грех мой, награда твоя.

Если сделаешь добро реке,
Вы найдете свою награду в пустыне.

Не кричи, брось лошадь.

Под пятном не останется пятен.

Если хочешь, чтобы мир был ярче,
В доме нет света.

Нет прощения без дуторов,
Плохой хороший.

Сожми своего врага с медом.

Не бей врага кулаком,
Взбить с супом.

Земля сыта, огонь горит.

Если ты хороший друг,
Ты добр.

Я ходил со злом, мне было стыдно,
Я шел хорошо, я достиг своей цели.

Если ты плохо ходишь, ты будешь плохим,
Если ты хорошо идешь, ты выживешь.

Если плохо – плохо,
Если это хорошо, это будет исправлено.

Он заканчивается двумя хорошими гнездами,
Два плохих – на обрыве.

Два хороших нерастворимых,
Эти два не плохая комбинация.

Два добрых намерения,
Два плохих друга.

Человек — жемчужина Кабула.

Не оставляй пепел, оставь цветы.

Не смейся надо мной,
Не сжигайте мотыльков на лице.

Не будь проклят,
Спасибо за то, что вы слушатель.

Ваше намерение — ваш компаньон.

Кто строит, тот будет процветать.

Быть человеком легко,
Быть человеком тяжело.

Человек принимает яд человека.

Человек принимает человеческую боль.

Человек – зеркало человека.

Не будь золотым, молись,
Дуэт золотой.

Золотое яблоко, получай аплодисменты,
Аплодисменты золотые.

Аплодисменты живы,
Проклятый — это зло.

Если выживешь, будешь есть суп,
Если ты будешь плохо ходить, ты будешь есть камни.

Если выживешь, стреляй,
Если ты будешь плохо ходить, твоё счастье будет разрушено.

Плохая игрушка под названием скинни,
Летом будет лошадь.
Если он сделает много зла,
Хороший человек будет незнакомцем.

Отдай свою мать тому, кто убил твоего отца.

Сделай добро тому, кто убил твоего отца.

Конь добра не слаб,
Это не длится долго.

Пока его не проткнули в ногу шипом,
Цветок пронзил его грудь.

Желаю вам всего наилучшего,
Худшее желание – гибель.

Ударь камень супом.

Суповая лошадь для метателя камней.

Человек, который сделал это,
Человек, который сломал его тоже.

Если он увидит тебя на свадьбе, отдай мне мой плащ,
Если он увидит его дома, отдай мне.

Не бывает вечера добрых дел.

Благотворителей добрых дел много.

Служба – клевета.

Нет ночи добра.

О язык, познай благо.

Эль не забывает хорошего.

Послу нет смерти.

Радуйся, что посол опаздывает.

Если ты отдашь его земле,
Земля качает головой.

Без старого не будет нового,
Нет добра без зла.

Нет козьего жира,
Лучше всего пятно.

Человек, который создает инновации,
Всем понравится.

Он хорошо говорит:
Я отпустил,
Плохой говорит:
Я выиграл.

Если ты хороший товарищ,
Вы достаточно далеко.
Если у вас плохой партнер,
Вы попадаете в ловушку.

Если ты хороший товарищ,
Закончилось.
Если у вас плохой партнер,
Твоя голова пойдет.

Если ты хороший товарищ,
Сахар с халвой.
Если у вас плохой партнер,
Ваша репутация будет испорчена.

Я хорошо ходил,
Я нашел свой путь.
Я ходил со злом,Я нашел свою могилу.

Если хорошо ходить
Хватит значит хватит.
Если ты плохо ходишь,
Вам будет стыдно.

Если хорошо ходить
Ежедневный рынок.
Если ты плохо ходишь,
Это вредит.

Известные слова,
Плохие слова.

Хороший кающийся,
Плохо – лицо.

Хорошо заканчивает,
Сильно проигрывает.

Начинается хорошо,
Поймать плохие капли.

Хорошо – сад пуст,
Плохо – черный горшок.

Если ты хороший, будь хорошим,
Если ты плохой, будь хорошим.

Если ты в порядке, намного ближе.

Если ты хороший, ты будешь жить,
Вы увеличите свою долю.

Если ты хороший, ты изменишься,
Если ты плохой, ты будешь чистым.

Хорошая сторона борется и с плохой стороной.

Хороший друг
Плохо – хлеб.

Хорошая собака не показывает, что она мертва.

Если вы вестник хорошей работы, не вызывайте отвращения.

Хорошая лошадь с хорошим парнем – это много.

Хороший человек – джентльмен,
Плохой парень мстителен.

Хороший человек проводит время, играя,
Плохой человек пьет кровь и сыворотку.

Хороший конь – мужик, мужик – мужик.

Много воровства на хорошем коне,
К хорошей жене – насилие.

Хорошему коню кнут не нужен,
Хорошая девушка — ухажер.

Если упадет хороший конь, упадет и плохой,
Если упадет плохая лошадь, хорошая станет богом.

Удачи,
Дурная голова.

Хорошо остывает и плохо тушит.

Он плохо стоит, он не умирает плохо.

Хороший дым выходит из хорошего дома.

Хороший характер — прекрасное качество.

Хорошо с хорошим уродливым платьем тоже.

Хорошие цветы приземлятся.

Хороший – почетный,
Плохо – катастрофично.

Добро – в руке горе,
Плохо – в собственном горе.

Где ты хорошо ходишь,
Мир вам.
Где плохая прогулка,
Он кладет огонь в руку.

Подходит добро к добру,
Это сбивает с пути.

Хорошее появляется рядом с плохим.

Ест хороший сахар,
Плохо – панд.

Хороший цветок – это тень.

Расти хорошо,
Это плохо.

Враг нехорош,
К злу – дов.

Хороший подход,
Злое заблуждение.

Если хорошо поешь – еда,
Если следовать плохому, то это плохо*.

Рука добра открывает сердце,
Он бежит от зла.

Для лучшего или худшего,
Он не касается зла.

В лучшем случае нет гнева,
Гнев не уходит от зла.

Оружия в лучшем случае не будет.

Когда добро рождается злом,
Эли не найти.

Когда плохое рождается хорошим,
Не совпадает.

Не беспокойся о плохом,
Не радуйтесь, что из плохого получилось хорошее.

Ну посмотрите,
Из плохого – хазар.

Хороший конь остается,
От лукавого – дод.

Хорошо хорошо,
В худшем – палка.

Хорошие слова,
Слова нечестивца.

Если ты служишь добру,
Он и говорит, и возвращается.

Добро приносит два мира.

Доброта невидима,
Зло нельзя похоронить.

Добро приносит свет,
Зло — это тьма.

Прощай, свадьба,
Зло в точку.

Ось добра, ось легкости.

Добро – на лицо,
Зло в глазах.

Сделай добро, брось в реку,
Рыба знала,
Если рыба не знает, то знает Творец.

Делай добро, не рассказывай своему дому.

Делай добро, надейся,
Делай зло, будь в курсе.

Если не делаешь добра, не делай зла.

Если делаешь добро, прячься,
Если вы видите хорошее, увеличьте его.

Сделай добро реке, найди ее в пустыне.

Попроси у земли добра,
Если муж не знает, попросите руки.Не называй хорошего сиротой
Хуже всего я сам.

Мыслить позитивно,
Будьте благодарны, когда видите зло.

Если ты проклянешь добро, оно пройдет сквозь твои кости,
Если вы ударите плохой, он пройдет через кожу.

Пока талия хорошего человека не сломается,
Да ослепнут глаза нечестивых.

Дитя доброго попадется в сеть,
Дитя зла у дверей.

Хорошая вещь – масло,
Слово нечестивого – грязь.

Дело добра – небо,
Дело нечестивого — зло.

Не входит в увещевание добра,
Он идет путем зла.

Желание добра тоже хорошо,
Намерения нечестивых также злы.

Преданность добра добру,
Зло добра увеличивается.

Пока рука хорошего человека не сломана,
Да сломается хребет нечестивых.

Ты хорош – мир хорош.

Что тебе не нравится
Не нравится никому другому.

Пусть твоя могила будет широка, когда ты умрешь,
В жизни – глагол.

Учись у прошлого,
Будьте примером для будущего.

Сейте, пока не пройдет.

Разбегайтесь, пока не убежите.

Подавая суп ложкой,
Не моргайте стеблем.

Кто копает колодец,
Кто пьет воду.

Если можешь, дай,
Если не можешь, дай по-своему.

Хватит значит хватит,
Завистливый едок.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz