Yaxshilik haqida maqollar

Yaxshilik haqida maqollar

Asl odam hech o’lmas.

Baxshi bor joyda yaxshi bor.

Bir kishi ariq qazar,
Ming kishi suv ichar.

Bir kun tuz ichgan joyga
Qirq kun salom ber.

Bir ko’ngil imorati —
Ming Makka ziyorati.

Bir so’zlining yuzi — yorug’,
Munofiqning yuzi — choriq.

Birniki — mingga,
Mingniki — tumanga.

Birovning so’zi yaxshi,
Birovning — o’zi.

Boboning tol ekkani —
O’ziga nom ekkani.

Bug’doydan—bug’doy,
Arpadan—arpa.

Gunohi — meniki, savobi — sizniki.

Daryoga yaxshilik qilsang,
Ajrini biyobondan topasan.

Dod qoldirma, ot qoldir.

Dog’ ostida dog’ qolmas.

Dunyo yorug’ bo’lsin desang,
Uyingga chiroq yoq.

Dutorsiz baxshi bo’lmas,
Yomonsiz — yaxshi.

Dushmaningni asal bilan bo’g’.

Dushmanni musht bilan urma,
Osh bilan ur.

Yer to’ydirar, o’t kuydirar.

Yaxshi bilan sirdosh bo’lsang,
Yaxshilik bilan unasan.

Yomon bilan yurdim, qoldim uyatga,
Yaxshi bilan yurdim, yetdim niyatga.

Yomon bilan yursang, yomon bolasan,
Yaxshi bilan yursang, omon bolasan.

Yomon kelsa — buzar,
Yaxshi kelsa — tuzar.

Ikki yaxshi uyada bitar,
Ikki yomon — qiyada.

Ikki yaxshi erikmas,
Ikki yomon birikmas.

Ikki yaxshi qasd bo’lmas,
Ikki yomon — do’st.

Inson — gavhari Qobul.

Kul qoldirma, gul qoldir.

Kulganga kula boqma,
Betiga kuya yoqma.

La’nat yog’diruvchi bo’lma,
Rahmat eshituvchi bo’l.

Niyating — yo’ldoshing.

Obod qilgan obod bo’lar.

Odam bo’lish — oson,
Odamiy bo’lish — qiyin.

Odam zahrini odam olar.

Odam odamning dardini olar.

Odam — odamning ko’zgusi.

Oltin olma, duo ol,
Duo oltin emasmi.

Oltin olma, olqish ol,
Olqish oltin emasmi.

Olqish olgan omondir,
Qarg’ish olgan yomondir.

Omon bo’lsang, osh yersan,
Yomon yursang, tosh yersan.

Omon yursang, oting o’zar,
Yomon yursang, baxting to’zar.

Oriq degan yomon toy,
Yozga chiqib ot bo’lar.
Yomonlikni ko’p qilsa,
Yaxshi kishi yot bo’lar.

Otangni o’ldirganga onangni ber.

Otangni o’ldirganga yaxshilik qil.

Oqko’ngillikning oti ham ozmas,
To’ni ham to’zmas.

Tikan bo’lib oyoqqa qadalguncha,
Gul bo’lib ko’krakka sanchil.

Tilagi yaxshi kamol topar,
Tilagi yomon — zavol.

Tosh bilan urganni osh bilan ur.

Tosh otganga osh ot.

Tuzgan ham odam,
Buzgan ham odam.

To’yda ko’rsa, to’nimni ber,
Uyda ko’rsa, unimni ber.

Xayrli ishning kechi yo’q.

Xayrli ishning xayrixohi ko’p.

Xizmatga — tuhmat.

Ezgulikning kechi yo’q.

Ey til, yaxshilikni bil.

El yaxshilikni unutmas.

Elchiga o’lim yo’q.

Elchining kechikkaniga suyun.

Erga bersang oshingni,
Erlar silar boshingni.

Eskisiz yangi bo’lmas,
Yomonsiz yaxshi bo’lmas.

Echkining yog’i bo’lmas,
Yaxshining — dog’i.

Yangilik yaratar bir kishi,
Bahramand bo’lar har kishi.

Yaxshi aytar:
Yo’l qo’ydim,
Yomon aytar:
Men yengdim.

Yaxshi bilan yo’ldosh bo’lsang,
Yetarsan yiroqqa.
Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Tusharsan tuzoqqa.

Yaxshi bilan yo’ldosh bo’lsang,
Ishing bitar.
Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Boshing ketar.

Yaxshi bilan yo’ldosh bo’lsang,
Holva bilan shakar.
Yomon bilan yo’ldosh bo’lsang,
Obro’ying to’kar.

Yaxshi bilan yurdim,
Yo’limni topdim.
Yomon bilan yurdim,
Go’rimni topdim.

Yaxshi bilan yursang,
Yetarsan murodga.
Yomon bilan yursang,
Qolarsan uyatga.

Yaxshi bilan yursang,
Kunda bozor.
Yomon bilan yursang,
Ko’ngling ozar.

Yaxshi bilib so’zlar,
Yomon tilib so’zlar.

Yaxshi bir tavba qiladi,
Yomon — yuz.

Yaxshi bitirar,
Yomon yitirar.

Yaxshi boshlaydi yo’lga,
Yomon tushirar qo’lga.

Yaxshi — bog’-u bo’ston,
Yomon — qora qozon.

Yaxshi bo’lsang, bolday bo’l,
Yomon bo’lsang, uvday bo’l.

Yaxshi bo’lsang, yaqin ko’p.

Yaxshi bo’lsang, yasharsan,
Nasibangni osharsan.

Yaxshi bo’lsang, o’zarsan,
Yomon bo’lsang, to’zarsan.

Yaxshi yonida yomon ham o’ngishadi.

Yaxshi joningga o’rtoq,
Yomon — noningga.

Yaxshi it o’ligini ko’rsatmas.

Yaxshi ishga jarchi bo’lsang, jirkanma.

Yaxshi yigit bilan yaxshi ot — ko’pniki.

Yaxshi kishi — tegchil,
Yomon kishi — kekchil.

Yaxshi odam o’ynab-kuhb kecbirar,
Yomon odam qon-u zardob ichirar.

Yaxshi ot erniki, er — elniki.

Yaxshi otga o’g’irlik ko’p,
Yaxshi xotinga — zo’rlik.

Yaxshi otga qamchi kerakmas,
Yaxshi qizga — sovchi.

Yaxshi otdan yiqilsa, yomon — tabachi,
Yomon otdan yiqilsa, yaxshi — hudaychi.

Yaxshi oshini yer,
Yomon — boshini.

Yaxshi suydirar, yomon so’ndirar.

Yaxshi turmas, yomon o’lmas.

Yaxshi uydan yaxshi tutun chiqar.

Yaxshi xislat — go’zal fazilat.

Yaxshi xunuk libos bilan ham yaxshi.

Yaxshi chechakka bolari qo’nar.

Yaxshi — sharofatli,
Yomon — kasofatli.

Yaxshi — el g’amida,
Yomon — o’z g’amida.

Yaxshi yurgan yerida,
Tinchlik solar eliga.
Yomon yurgan yerida,
O’t qo’yadi eliga.

Yaxshi yaxshiga yondashtirar,
Yomon yo’ldan adashtirar.

Yaxshi o’zini yomonning yonida tanitar.

Yaxshi qand yedirar,
Yomon — pand.

Yaxshiga gul — soya.

Yaxshiga yetishtir,
Yomondan ketishtir.

Yaxshiga yov yarashmas,
Yomonga — dov.

Yaxshiga yondash,
Yomondan adash.

Yaxshiga iyarsang — oziq,
Yomonga iyarsang — yoziq*.

Yaxshiga el dil ochar,
Yomondan turmay qochar.

Yaxshiga qora yuqmas,
Yomonga el boqmas.

Yaxshida gina bo’lmas,
Yomondan gina ketmas.

Yaxshida yarog’ bo’lmas.

Yaxshidan yomon tug’ilsa,
Eli topilmas.

Yomondan yaxshi tug’ilsa,
Tengi topilmas.

Yaxshidan yomon chiqdi, deb kuyinma,
Yomondan yaxshi chiqdi, deb suyunma.

Yaxshidan — nazar,
Yomondan — hazar.

Yaxshidan ot qoladi,
Yomondan — dod.

Yaxshidan — yaroq,
Yomondan — tayoq.

Yaxshilar topib so’zlar,
Yomonlar qopib so’zlar.

Yaxshilarga xizmat qilsang,
Ham aytadi, ham qaytadi.

Yaxshilik ikki jahonni orttirar.

Yaxshilik ko’zga ko’rinmas,
Yomonlik ko’mib qo’yilmas.

Yaxshilik nur keltirar,
Yomonlik — zulmat.

Yaxshilik to’iga eltar,
Yomonlik — go’iga.

Yaxshilik eksa, esonlik o’rar.

Yaxshilik — yuzda,
Yomonlik — ko’zda.

Yaxshilik qil, daryoga tashla,
Baliq bilar,
Baliq bilmasa, xoliq bilar.

Yaxshilik qil, uyingga aytma.

Yaxshilik qil, umidvor bo’l,
Yomonlik qil, xabardor bo’l.

Yaxshilik qilmasang, yomonlik ham qilma.

Yaxshilik qilsang, yashir,
Yaxshilik ko’rsang, oshir.

Yaxshilikni daryoga qil, biyobondan top.

Yaxshilikni erdan so’ra,
Er bilmasa, eldan so’ra.

Yaxshini yetim dema
Yomonni — o’zim.

Yaxshini ko’rib fikr qil,
Yomonni ko’rib shukur qil.

Yaxshini so’ksang, suyagidan o’tar,
Yomonni ursang, terisidan o’tar.

Yaxshining beli singuncha,
Yomonning ko’zi ko’r bo’lsin.

Yaxshining bolasi to’rga tortar,
Yomonning bolasi — eshikka.

Yaxshining gapi — moy,
Yomonning gapi — loy.

Yaxshining ishi — jannat,
Yomonning ishi — kasofat.

Yaxshining nasihatiga kirmagan,
Yomonning yo’liga yurar.

Yaxshining tilagi ham yaxshi,
Yomonning niyati ham yomon.

Yaxshining yaxshiga ortar himmati,
Yomonning yaxshiga ortar illati.

Yaxshining qo’li singuncha,
Yomonning beli sinsin.

O’zing yaxshi — olam yaxshi.

O’zingga ravo ko’rmaganni
O’zgaga ham ravo ko’rma.

O’lganda go’ring keng bo’lsin,
Tiriklikda — fe’ling.

O’tganlardan ibrat ol,
Kelajakka ibrat bo’l.

O’tib ketguncha, ekib ket.

Qochib ketguncha, sochib ket.

Qoshiq bilan osh berib,
Sopi bilan ko’z chiqarma.

Quduqni kim qazir,
Suvini kimlar ichar.

Qo’lingdan kelsa, qo’lingdan ber,
Qo’lingdan kelmasa, yo’lingdan ber.

Havas qilgan yetar,
Hasad qilgan yitar.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz