Muvaffaqiyat, hayot falsafasi va pul

Ҳаёт фалсафаси ва пул топиш омиллари

Muvaffaqiyat sari intilar ekansiz, buning uchun fikrlash tarzi, hayot falsafasi va pul haqida ba’zi bilimlarga ega bo’lishingiz lozim.

Muvaffaqiyat nima?

Nega bir insonlar boshqalariga nisbatan ko’proq muvaffaqiyatlarga erishadilar? Nega bir xil odamlar tezlik bilan yuqori mansablarga erishadilar va boshqalarga nisbatan ko’proq pul ishlay oladilar? Nima sababdan bir xil insonlar o’zlarini o’tga va cho’qqa uradilaru, biror bir natijaga erisha olmay, baxsiz, omadsiz va ilojsiz bo’lib yuradilar? Nima uchun ko’pchilik insonlar omadlari yurishmagach, bo’yinlarini ham qilib, chorasiz qoladilar? Boshqacha qilib aytganda – nega bir odamlar boshqalariga nisbatan omadliroqlar? Agar bu turli xil odamlarni bir-biriga solishtirib ko’rilsa, ular tashqi tomondan bir-birlaridan hech qanday jihatlari bilan farqlanmaydilar – barchasining aqli-xushi joyida, ikki qo’li va ikki oyog’i bor, ko’rinishlari ham risoladagiday! Lekin ularning hayoti va turmush tarsi yaxshilab, diqqat bilan o’rganilsa, bir qancha sabab va oqibatlar zanjirini topish mumkinki, xuddi shu sabablar qandaydir qonuniyatlarga ko’ra muvaffaqiyatga eirshishni ta’minlab berar ekan. Muvaffaqiyatga erishishning bu qonuniyatini birinchi bo’lib grek olimi Aristotel aniqlagan va u real hayot qonunlar vositasida boshqarilishini ta’kidlagan. Uning aytishicha, real dunyodagi har bir voqea-xodisalar biror bir sababga ko’ra ro’y beradi va u bizning uni bilish yoki bilmasligimizga umuman bog’liq emas. Agar bu qonunni tadbirkorlikka tadbiq esak, u holda boylik, baxt, rivojlanish va muvaffaqiyatga erishish konkret sabablar va xatti-harakatlarga bog’liqligini ko’ramiz. Ko’chilik xollarda muvaffaqiyat, omad ham, baxtning kulib boqishi ham qandaydir ajoyibot ham emas.

Muvaffaqiyat uchun fikrlash tarzining ahamiyati

Muvaffaqiyatga erishish yaxshi yoki yomon, ijobiy yoki salbiy sabablar oqibatida yuzaga keladi. Mexanikada esa bu qonun N’yutonning uchinshi qonuni orqali ifodalangan: “Har qanday kuch o’ziga teng va qarama- qarshi yo’nalgan kuchga ega bo’ladi”. Biz uchun esa sabab-oqibat universal qonunini quyidagicha ifodalash mumkin: “Fikr – sabab, hayotdagi shart-sharoitlar esa – oqibatdir”. Demak, biz fikrning yaratuvchanligini tan olamiz va uning hayotimizdagi eng asosiy yaratuvchan faktor yoki kuch deb hisoblaymiz. Agar biz o’zimizning fikrlash tarzimiz bilan o’z shaxsiy dunyoimizni yarata olsak, demak, hayotda duch kelinayotgan voqea-xodisalar va insonlarga bo’lgan munosabat ham shunga mos ravishda o’zgaradi. Demak, agar siz o’z fikrlash tarzingizni o’zgartirsangiz, u xolda siz o’z turmush tarzingizni ham keskin o’zgartira olasiz. SHaxsiy hayotda va biznesda muvaffaqiyatga erishish prinsipi quyidagi oddiy jumla orqali aniqlanadi: “Sizning kelajagingiz nima to’grisida ko’proq o’ylashingiz bilan aniqlanadi”. Sizning hayot tarzingizni tashqi muhit emas, balki ichki dunyoingiz aniqlab beradi va yaratadi. Bu qonunni hayotga tadbiq qilish uchun o’z hayotingizning asosiy tashkil etuvchilarini – oilaviy munosabatlaringizni, sog’ligingizni, ishingizni, moliyaviy ahvolingizni yahshilab o’rganing va ular orasidagi sabab-oqibat bog’lanishlarini yahshilab o’rganib chiqing. So’ngra ular bilan sizning fikrlashingiz, so’lashingiz, xis qilishingiz, ishingiz va erishilayotgan natijalar orasidagi sabab-oqibat bog’lanishalarini topishga harakat qilib ko’ring. Undan so’ng tamomila haqqoniy ravishda siz o’zingiz yashayotgan dunyoda qanday ahamiyatga ega ekanligingizni tahlil qilib ko’ring. Hayotingizning biror bir jihatini yaxshi tomonga o’zgartirish uchun o’z fikrlash tarzingizga qanday o’zgartirishlar kiritishingiz mumkinligi haqida o’ylab ko’ring.

Hayot falsafasi va pul

endi hayot falsafasi haqida biroz to’xtalib o’tamiz. Hayot – bamisoli qo’limizdagi besh barmoq kabidir desak, u xolda quyidagi o’xshatushlar o’rinli bo’lishi mumkin:

  • Bosh barmoq – sog’liq.
  • Ko’rsatkich barmoq – ish.
  • O’rta barmoq – atrofdagilar bilan muloqot.
  • Nomsiz barmoq – hayot mazmuni.
  • Jimjiloq – moddiy ahvol

Masalan, jimjilog’ingiz og’rib qolsa: “Mayli, qolgan to’rt barmog’im sog’-ku” deb yuravermaysiz–ku. Butun qo’lingiz, butun tanangiz og’riydi. Xuddi shunday, pulingiz kam bo’lsa, bundan hayotingizning boshqa jabhalariga ham ziyon yetadi. Sifatli tibbiy yordam ololmaysiz, sevimli mashg’ulotingiz bilan shug’ullanolmaysiz, oxir-oqibat, shaxs sifatida rivojlanolmaysiz. Aynan pul yetishmasligi odamlarga o’zlari istagandek yashash imkonini bermaydi. Qashshoqlikdan qanday qutilish mumkin? Boylik jamg’arishni kim o’rgatadi? Albatta maktab yoki universitet emas. Tasavvur qiling-a, biror domla sizdan: “Qanday qilib qisqa vaqt ichida million dollar topish mumkin?” – deb so’rashi mumkin? yoq, bizdan faqat allaqanday kimyoviy formulalar yoki falsafiy postulatlarni so’rashadi. Biz buyuk daholarning ismlari va yashagan davrlarini yoddan bilamiz. Qaysi jang qachon, qaerda bo’lgani va qanday natija bilan tugaganini ko’zimizni yumib aytib beramiz. Ammo hech kim yoshlarga qanday qilib pul topish, moddiy mustaqillikka erishish, kapital jamg’arish haqida saboq bermaydi. Xuddi biz o’sha formulalarsiz yashay olmaymizu, pulsiz yashayveramiz. Xuddi pul topish degan tashvishning o’zi yoq, pul hech kimga kerak emas. Bugun hatto jinsiy tarbiya haqida ham pul topishdan ko’ra ko’proq gapirilayapti. Bu tarbiyaga qarshiligimiz yoq, albatta. Ammo yuqorida keltirilgan besh barmoq falsafasini eslang. Pul topish, topganda ham tovlamachilik qilmay, qonunni buzmay halol topish va boyib ketish haqida yosh avlodga tinmay saboq berish kerak. O’shandagina biz sabrsizlik bilan kutayotgan BUYUK KELAJAK keladi!


В стремлении к успеху необходимо иметь определенный склад ума, жизненную философию и знания о деньгах.

Что такое успех?

Почему одни люди более успешны, чем другие? Почему одни и те же люди быстрее поднимаются на более высокие должности и зарабатывают больше, чем другие? Почему одни и те же люди бросаются на траву и костер, они не могут добиться никакого результата, они несчастны, неудачливы и беспомощны? Почему большинство людей гибнут и становятся беспомощными? Другими словами, почему одним людям повезло больше, чем другим? Если сравнивать этих разных людей друг с другом, то они ничем друг от друга не отличаются – все вменяемы, у них две руки и две ноги, и они выглядят как в брошюре! Но если внимательно и тщательно изучить их жизнь и образ жизни, то можно найти цепь причин и следствий, и эти самые причины обеспечивают успех по определенным законам. Это правило успеха было впервые сформулировано греческим ученым Аристотелем, который заявил, что реальная жизнь управляется законами. Он говорит, что каждое событие в реальном мире происходит по какой-то причине, и это не зависит от того, знаем мы об этом или нет. Если мы применим этот закон к предпринимательству, то увидим, что богатство, счастье, развитие и успех зависят от конкретных причин и действий. Это не чудо, что успех, удача и улыбка счастья в кочевых местах.

Важность мышления для успеха

Успех случается по хорошим или плохим, положительным или отрицательным причинам. В механике этот закон выражается через третий закон Ньютона: «Каждая сила имеет равную и противоположную силу». Для нас универсальный закон причины и следствия можно выразить так: «Мысль есть причина, а условия жизни — следствие». Следовательно, мы признаем творчество мысли и считаем его главным творческим фактором или силой в нашей жизни. Если мы сможем создать свой личный мир с помощью нашего мышления, тогда события и люди, с которыми мы столкнемся в жизни, изменятся соответственно. Итак, если вы измените образ своего мышления, вы сможете изменить и образ своей жизни. Принцип успеха в личной жизни и бизнесе определяется следующей простой фразой: «Ваше будущее определяется тем, о чем вы больше всего думаете». Не внешняя среда определяет и создает ваш образ жизни, а ваш внутренний мир.Чтобы применить этот закон к своей жизни, изучите основные элементы своей жизни — отношения в семье, свое здоровье, свою работу, свое финансовое положение — и изучите причинно-следственные связи между ними. Затем попытайтесь найти причинно-следственные связи между вашими мыслями, просьбами, чувствами, действиями и результатами, которые вы получаете. После этого постарайтесь честно проанализировать, насколько вы важны в мире, в котором живете. Подумайте, как вы можете изменить свое мышление, чтобы изменить некоторые аспекты своей жизни к лучшему.

Философия жизни и денег

Теперь поговорим немного о философии жизни. Если мы говорим, что жизнь подобна пяти пальцам на нашей руке, то могут быть уместны следующие аналогии:

Большой палец – здоровье.
Указательный палец – работа.
Средний палец – общение с окружающими.
Безымянный палец – смысл жизни.
Тихий – материальное состояние

Например, если у вас болит мизинец, вы не будете ходить со словами: «Хорошо, остальные четыре пальца в порядке». Вся рука, все тело болит. Точно так же, когда вам не хватает денег, это влияет на другие аспекты вашей жизни. Вы не сможете получить качественную медицинскую помощь, не сможете заниматься своим хобби и, в конечном счете, не сможете развиваться как личность. Отсутствие денег не позволяет людям жить так, как они хотят. Как избавиться от бедности? Кто учит накоплению богатства? Уж точно не школа и не университет. Представьте, если бы учитель спросил вас: «Как заработать миллион долларов за короткое время?» – может он спросить? нет, они только спрашивают нас о каких-то химических формулах или философских постулатах. Мы знаем наизусть имена и эпохи великих гениев. Мы закроем глаза и расскажем, какое сражение произошло, когда, где и с каким результатом. Но никто не учит молодежь, как зарабатывать деньги, достигать финансовой независимости, накапливать капитал. Точно так же, как мы не можем жить без этих формул, мы живем без денег. Так же, как беспокоиться о зарабатывании денег, деньги никому не нужны. Сегодня даже о половом воспитании говорят больше, чем о зарабатывании денег. Конечно, мы против этого образования. Но помните изложенную выше философию пяти пальцев. Необходимо постоянно учить молодое поколение тому, как зарабатывать деньги, как зарабатывать деньги без вымогательства, как зарабатывать честно, не нарушая закон, как разбогатеть. Только тогда наступит ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, которого мы с нетерпением ждем!

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: