Muhammad s.a.v. ummatida ishonch va fazilat qolmadimi? — Islomiy hikoya

Muhammad s.a.v. ummatida ishonch va fazilat qolmadimi? - Islomiy hikoya

Bir kun Hazrat Umar (r.a.) ashobi kirom bilan suhbat qurib o‘tirar edi. Ikki odam bir yigitni turtib, qo‘llaridan mahkam ushlab Xalifa huzuriga olib keldilar:

— Biz qasos olishni isgaymiz, ey Amiral-mo‘‘minin! Qasos!.. — deb baqirardi ular.

Amiral-mo‘‘minin Hazrat Umar (r.a.):

— Qanday dardingiz bor? Da’voni bilmay turib, qasos olinmaydi. Nega yigitni urib olib keldingiz? — dedi.

Yigitni olib kelganlardan biri:

— Ey Amiral-mo‘‘minin! Bu yigit otamizni bizning bog‘imizda o‘ldirdi. Buning ham o‘ldirilishini istaymiz. Qasos olinishini, o‘limini istaymiz, — dedi.

Hazrat Umar (r.a.) yigitga qarab:

— Nima deysan, bularning aytgani to‘g‘rimi? Seni otalarini o‘ldirganliqda ayblamoqdalar, — dedi.

Nurli bir chehra sohibi bo‘lgan, nur yuzli yigit:

— Yo Amiral-mo‘‘minin! Bu odamlar to‘g‘ri gapirmoqdalar. Bo‘lgan voqeani mushohada qilib ko‘ring, men tushuntirishga harakat qilaman. Men uzoqlardan kelayotgan bir yo‘lchiman, yo‘lga chiqqanimga uch kun bo‘ldi. Biroz istirohat qilay, dam olay, dedim. Otimni bu odamlarning xurmo bog‘lari yonida bir shoxga bog‘lab, dam olmoqchi bo‘ldim. Otim bo‘ynini cho‘zib ularning xurmo daraxtidagi bir shoxning bargini yebdi. Uyg‘onsam bir chol otimga tosh otmoqda. O‘rnimdan turdim. Chol otgan oxirgi tosh otimning peshonasiga tegdi va otim o‘lib qoldi. Nihoyat sevgan otimning o‘lganini ko‘rib, jahl bilan chol otgan oxirgi toshni uning o‘ziga otdim. Chol yiqilib tushdi. Shu payt jonini taslim etib o‘lib qoldi. Men bunday bo‘lishini xohlamagan edim, — dedi.

Adolat noziri, islomning xojai xalifasi Hazrat Umar (r.a.):

— Aybingni e’tirof etding. Qasos lozim,—dedi.

— Hayhot! Mening bir uzrim bor. Quron nima desa, shu to‘g‘ri. Men Qur’on buyruqlariga buysunaman. Mening sizlardan bir iltimosim bor. Qasos olib meni o‘ldirishdan avval mening bir yetim haqqini berib qo‘yishimga ijozat bersangiz. Men uni berishim kerak. Bizning otamiz o‘ldi. Pullari qaerda ekanligini men bilaman. Bir singlim bor, u bilmaydi. Menga uch kun muhlat bering, borib pullarimizning turgan joyini singlimga ko‘rsatib kelayin, — dedi.

Yigitning bu iltimosini da’vogarlar qabul qilishni istamasalar ham, Hazrat Umar (r.a.):

— Senga kafil bo‘ladigan bir odam bo‘lsa, uning kafilligida ruxsat berardik, — dedi.

Ma’sum yuzli bu yigit shu yerda yig‘ilgan barcha ashobga bir-bir qarab chiqdi. Oxiri Abu Zarr G‘iforiyni ko‘rsatdi. U zaif zotga qarab:

— Bu zot menga kafil bo‘la oladi, — dedi.

Xalifa huzurida hozir bo‘lgan ashobi kirom hayratga tushdilar. Abu Zarrning og‘ziga qarab qoldilar. Xalifa Hazrat Umar (r.a):

— Nima deysan, ey Abu Zarr? Bu qishloqlik yigitga kafil bo‘la olasanmi? — deb so‘radi.

— Albatta kafil bo‘laman. Hozir ketib, uch kundan so‘ng yetib kelsin, — javob berdi Abu Zarr.

Da’vogarlar Abu Zarrning mavqeini yaxshi bilishardi. Abu Zarr ashobning peshvolaridan edi. Shuning uchun uning kafilligini qabul qildilar. Yigit xalifa huzuridan chiqib ketdi. Shoshilib to‘g‘ri qishlog‘iga ketdi. Hamma uch kun kutish kerakligini bilib tarqaldi.

Uch kun o‘tdi. O‘sha vaqtda bo‘lganlar yana xalifa huzuriga yig‘ildilar. Hazrat Abu Zarr ham keldi. Muddailar (da’vogarlar) ham kelib u yigitni kutib o‘tirishdi. Vaqt o‘tib qolgandi. Yigit maydonda ko‘rinmasdi. Abu Zarr hech hovliqmay, hayajonlanmay sukut saqlardi. Abu Zarr ashobning peshvolaridan, buyuklaridan bo‘lib, ko‘p vaqt Rasulullohning iltifotlariga erishgan qadrli zot edi. Vujudi zaif, bir muhtaram edi. Shu onda da’vogarlar:

—Ey, Abu Zarr! Sening ulug‘ zot ekanligingni bilamiz. Ammo biz otamizning qasosini olishni xohlaymiz. Sen o‘zing tanimagan yigitga kafil bo‘lding. Agar kelmasa, biz otamizning haqini sendan talab qilamiz, dedilar.

Xalifa Hazrat Umar (r.a.):

— Yo Abu Zarr! Valloh, men ham shunday deb o‘ylayman, qasos amalga oshiriladi, — dedi.

Hazrat Abu Zarr esa:

— Men ham roziman, — dedi.

Hozir bo‘lganlar hayajonga tushdilar. Hammaning yuragi qattiq ura boshladi, nafasi ichiga tushib ketdi. Xalifa huzurida hozir bo‘lganlar da’vogarlarga yalina boshladilar:

— Otangizning xunini beramiz, — dedipar.

Muddailar qabul etmadilar. Berilgan muhlat o‘tmb qoldi.

Abu Zarr o‘rnidan turib tayyorlana boshladi. Abu Zarr tahorat qipardi. Hammaning ko‘zi yoshga to‘lgandi. Shu payt uzoqlardan chang-to‘zon ko‘tarilib shoshib kelayotgan yigit ko‘rindi. Terga pishib ketgan qishloq yigiti ichkariga kirdi. Salom berdi va uzr so‘radi:

— Meni avf etinglar. Sizlarni hayajon ichida yo‘lga qaratdim. Yetimning enagalari uzoqqa ketgan ekanlar, ularni kutib kechikdim. Ular bilan uchrashib yetim singlimni ularga topshirdim, omonatini berdim. Shoshilib endi yetib keldim, — dedi u.

U majlisda hozir bo‘lganlar hayratga tushdilar. Hayajonlari bosilgach, butun majlis ahli «Bu odam nega keldi?» deyishdi. Yig‘ilganlarning yuzlarida taajjub va hayronlikni ko‘rib, yigit:

— Meni kelmaydi, deb o‘ylaganmidingiz? Yuzingizda hayronlik, hayrat alomati ko‘rinadi. Men qanday qilib kelmayman! Men mo‘minman-ku! Mo‘min deb ahdiga vafo qilganni, bergan so‘ziga sodiq qolganni aytadilar, — dedi.

So‘ngra qo‘llarini duoga ochib, osmonga qarab:

— Yo Rabbiy! Mening senga bo‘lgan imonimning nuri yuzimda aks etmaydimi, bular mendan shubhaga tushmoqdalar, — deb ko‘zlariga yosh oldi.

Yigitning yuragidan chiqqan bu so‘zlar Umarning ko‘zlariga ham yosh keltirdi.

Islom Xalifasi Hazrat Umar (r.a.) hayratga tushib Abu Zarrdan bir so‘zni so‘rashdan o‘zini tiya olmadi:

— Yo Abu Zarr! Bu yigitning otasini taniysanmi? Qabilasini bilasanmi?

Hazrat Abu Zarr:

— Tushundim, yo Amiral mo‘‘minin! Bu yigitni tanimasdan turib nega kafil bo‘lding, deb so‘ramoqchisiz, shundaymi? — dedi.

— Xuddi shunday, yo Abu Zarr, — javob berdi Xalifa, — shu ma’noda so‘radim.

— Yo Umar! — dedi Abu Zarr. — Meni hamma biladi. Hazrat Muhammadga qanday ishonganimni va u buyuk Payg‘ambarning menga qanday rutba (daraja) berganligini bu yerda bilmagan odam yo‘q. Men, muhammadiylarda ishonch, fazilat qolmabdi, deb o‘ylagandim. Yigit mendan yordam so‘radi. Yordam berib, ishonch, fazilat uchun «xo‘p» dedim. Insonlarda yaxshilik qolmabdi deb aytishlaridan qo‘rqdim.

Ul majlisda bo‘lganlar junbushga keldilar. Da’vogarlar bunchalik Islomga sodiq, jonini Islom amrlari uchun fido eta oladigan bir imon sohibi yigitning holidan ibrat olib rahmga yuz burdilar va:

— Yo Amiral-mo‘‘minin! Biz ham Alloh uchun otamizning qasosidan voz kechamiz. Haqqimizni halol etdik. Biz ham insonlarda afv etish, kechirish xislati qolmabdi deb aytishlaridan qo‘rqdik. Yigit xohlab bu ishni qiladiganlardan emas ekan. Bu fidokorligi uchun biz uni hurmatlaymiz, — dedilar.

Yusuf Tovasliyning “Hikmatlar xazinasi” kitobidan.

Manba: islom.ziyouz.com


Однажды Хазрат Умар (р.а.) разговаривал со своим спутником. Двое мужчин толкнули молодого человека и отвели его за руку к халифе.

— Мы хотим отомстить, о адмирал-Моминин! Месть!.. кричали они.

Главнокомандующий Хазрат Умар (ра):

— Что с тобой? Месть не берется, не зная претензии. Почему ты ударил парня? он сказал.

Один из тех, кто привел парня:

— О адмирал-Моминин! Этот парень убил нашего отца в нашем саду. Мы хотим, чтобы его тоже убили. «Мы хотим мести и смерти», — сказал он.

Хазрат Умар (р.а.) посмотрел на молодого человека:

— Как вы думаете, правда ли то, что они сказали? — Они обвиняют вас в убийстве их отца, — сказал он.

Светлый юноша со светлым лицом:

— О, адмирал-Мо»минин! Эти люди правы. Посмотрите, что произошло, и я попытаюсь объяснить. Я путник, идущий издалека, прошло три дня с тех пор, как я отправился. Я сказал, отдохни и отдохни. Я привязал свою лошадь к ветке возле пальмовых рощ этих людей и хотел отдохнуть. Моя лошадь вытянула шею и съела лист с ветки их пальмы. Когда я просыпаюсь, старик бросает камни в мою лошадь. Я встал. Последний камень, брошенный стариком, попал в лоб моей лошади, и она умерла. Когда я наконец увидел, что мой любимый конь умер, я бросил последний камень, который бросил в него старик. Старик упал. В этот момент он отказался от своей жизни и умер. Я не хотел, чтобы это произошло», — сказал он.

Хазрат Умар (р.а.), блюститель справедливости, правитель Ислама:

— Вы признали свою вину. Месть необходима, сказал он.

— Привет! У меня есть оправдание. То, что говорит Коран, верно. Я подчиняюсь приказам Корана. У меня есть просьба от вас. Прежде чем вы отомстите и убьете меня, пожалуйста, позвольте мне дать вам права сироты. Я должен дать это. Наш отец умер. Я знаю, где деньги. У меня есть сестра, она не знает. «Дайте мне три дня, чтобы пойти и показать моей сестре, где наши деньги», — сказал он.

Хотя заявители не захотели принять эту просьбу молодого человека Хазрата Умара (р.а.):

«Если есть человек, который может быть вашим поручителем, мы бы позволили вам быть его поручителем», — сказал он.

Этот молодой человек с невинным лицом оглядел всех собравшихся здесь людей одного за другим. Наконец, Абу Зарр показал Гафири. Он посмотрел на слабака:

«Этот человек может быть моим поручителем», — сказал он.

Его товарищи, присутствовавшие в присутствии халифа, были поражены. Они посмотрели на рот Абу Зарра. Халиф Хазрат Умар (РА):

«Что скажешь, Абу Зарр?» Вы можете поручиться за этого деревенского парня? он спросил.

«Конечно, я буду поручителем». Пусть он уйдет сейчас и прибудет через три дня, — ответил Абу Зарр.

Заявители были хорошо осведомлены о позиции Абу Зарра. Абу Зарр был одним из лидеров сподвижников. Поэтому они приняли его гарантию. Молодой человек покинул присутствие халифа. Он поспешил прямо в свою деревню. Все разошлись, зная, что ждать придется три дня.Прошло три дня. В это время те, кто был там, снова собрались перед халифом. Хазрат Абу Зарр также пришел. Женихи тоже пришли и сели ждать этого молодого человека. Прошло время. Молодой человек не был замечен на поле. Абу Зарр молчал, не колеблясь и не волнуясь. Абу Зарр был одним из лидеров и великих сподвижников, и он был ценным человеком, который долгое время получал милости от Посланника Аллаха. Его тело было слабым, он был преподобным. При этом истцы:

«О Абу Зарр!» Мы знаем, что ты молодец. Но мы хотим отомстить за нашего отца. Вы стали поручителем за парня, которого не знаете. Если он не придет, мы потребуем от вас деньги нашего отца, сказали они.

Халиф Хазрат Умар (р.а.):

— О Абу Зарр! «Ей-богу, я тоже так думаю, месть будет», — сказал он.

Хазрат Абу Зарр сказал:

— Я тоже согласен, — сказал он.

Присутствующие были взволнованы. У всех сильно забилось сердце, в них перехватило дыхание. Присутствовавшие в присутствии халифа стали умолять претендентов:

«Мы накормим твоего отца», — сказали они.

Муддай не принял. Срок прошел.

Абу Зарр встал и начал собираться. Абу Зарр совершал омовение. Глаза всех были полны слез. В этот момент издалека был замечен спешащий молодой человек. Вошел вспотевший деревенский парень. Он поздоровался и извинился:

— Простите меня. Я взволнованно отправил вас в путь. Я опоздал, ожидая нянь сироты, так как они были далеко. После встречи с ними я передал им свою осиротевшую сестру и дал ей залог. Я просто пришел в спешке, — сказал он.

Присутствующие на встрече были удивлены. Когда их волнение улеглось, все собрание спросило: «Зачем пришел этот человек?» Они сказали. Видя удивление и изумление на лицах людей, юноша сказал:

— Думал, я не приду? У тебя выражение удивления на лице. Как мне не прийти! Я верующий! Говорят, что верующий тот, кто держит свое обещание, он верен своему слову.

Потом он развел руки в молитве и посмотрел на небо:

— О Господи! «Не свет ли моей веры в тебя отражается на моем лице, во мне сомневаются», — сказал он со слезами на глазах.

Эти слова из сердца молодого человека вызвали слезы на глазах Омара.

Хазрат Умар (р.а.), халиф Ислама, был удивлен и не мог удержаться от того, чтобы спросить Абу Зарра одним словом:

— О Абу Зарр! Ты знаешь отца этого парня? Ты знаешь племя?

Хазрат Абу Зарр:

«Я понимаю, адмирал правоверных!» Вы хотите спросить, почему вы поручились за этого парня, даже не зная его, верно? он сказал.

«Точно так же, Абу Зарр, — ответил Халифа, — я спросил в этом смысле».

— О Умар! Абу Зарр сказал. — Меня все знают. Здесь нет никого, кто не знал бы, как я поверил в Хазрата Мухаммада и какое звание (ранг) он мне присвоил. Я думал, что у мусульман не осталось ни веры, ни добродетели. Парень попросил меня о помощи. Я помог и сказал «ОК» за доверие и добродетель.Я боялся, что скажут, что в людях не осталось ничего хорошего.

Присутствующие на встрече были в восторге. Претенденты извлекли урок из примера юноши, столь преданного Исламу и способного пожертвовать своей жизнью ради заповедей Ислама, и обратились к милосердию и:

— О, адмирал-Мо»минин! Мы также отказываемся от мести нашего отца ради Бога. Мы сделали наши права честными. Еще мы боялись, что скажут, что люди утратили способность прощать. Парень не из тех, кто хочет этим заниматься. Мы уважаем его за самоотверженность», — заявили они.

Из книги «Сокровище пословиц» Юсуфа Товаслы.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: