Abu Nasr Forobiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Abu Nasr Forobiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Forobiy uning taxallusi boʻlib, toʻliq nomi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlugʻ Tarxon – jahon madaniyatiga katta hissa qoʻshgan Markaziy osiyolik mashhur faylasuf, qomusiy olim. Oʻrta asrning bir qancha ilmiy yutuqlari, umuman Yaqin va Oʻrta Sharq mamlakatlarida taraqqiyparvar ijtimoiy-falsafiy tafakkur rivoji uning nomi bilan bogʻliq. Forobiy oʻz zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilganligi va bu ilmlar rivojiga katta hissa qoʻshganligi, yunon falsafasini sharhlab, dunyoga keng tanitganligi tufayli Sharq mamlakatlarida uning nomi ulugʻlanib, “Al-Muallim as-soniy” – “Ikkinchi muallim” (Aristoteldan keyin), “Sharq Arastusi” deb yuritilgan.

Forobiy turkiy qabilalardan boʻlgan harbiy xizmatchi oilasida, Sirdaryo qirgʻogʻidagi Forob – Oʻtror degan joyda tugʻilgan. U tugʻilgan hudud Somoniylar tomonidan boshqarilib, arab xalifaligining shimoliy chegarasi hisoblangan. Forobiy boshlangʻich maʼlumotni ona yurtida oldi. Soʻng Toshkent (Shosh), Buxoro, Samarqandda oʻqidi. Keyinroq oʻz maʼlumotini oshirish uchun arab xalifaligining madaniy markazi boʻlgan Bagʻdodga keldi. Bagʻdodda bu davrda musulmon dunyosining turli oʻlkalaridan, xususan Markaziy Osiyodan kelgan koʻp ilm ahllari toʻplanishgan edi. U yerga bora turib Forobiy Eron shaharlari – Isfahon, Hamadon, Rayda va boshqa joylarda boʻldi. Forobiy Bagʻdodda al-Mutaddil (829–902), al-Muqtafiy (902–908), al-Muqtadir (908–932) xalifaliklari davrida yashadi. U bu yerda oʻrta asr fani va tilining turli sohalari, yunon falsafiy maktablari bilan chuqur tanishib, oʻzga diniy eʼtiqod, falsafiy fikrdagi kishilar bilan ilmiy muloqotda boʻldi. Abu Bashar Matta ibn Yunusdan (870–940) yunon tili va falsafasini, Yuhanna ibn Xiylon (860–920)dan tabobat va mantiq ilmini oʻrgandi. Ayrim maʼlumotlarga qaraganda, u 70 dan ortiq tilni bilgan.

Taxminan 941 yildan boshlab Forobiy Damashqda yashagan. Shahar chekkasidagi bogʻda qorovul boʻlib, kamtarona kun kechirib, ilm bilan shugʻullangan. Soʻnggi yillar u Halab (Aleppo) hokimi Sayfuddavla Hamdamid (943–967) iltifotiga sazovor boʻldi. Tadqiqotchilar uning Halabdagi hayotini eng samarali davr hisoblaydilar. Chunki bu hokim hurfikrliligi, ilm-fanga eʼtibor berganligi bilan ajralib turgan. U Forobiyni saroyga taklif etadi, lekin Forobiy bunga koʻnmaydi, oddiy hayot kechirishni afzal koʻradi.

Forobiy 949–950 yillarda Misrda, soʻng Damashqda yashab, shu yerda vafot etgan va “Bob as-sagʻir” qabristoniga dafn qilingan deyiladi.

Forobiy oʻrta asr davri tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarining qariyb barcha sohalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. U turli bilimlarning nazariy tomonlari, falsafiy mazmuni bilan koʻproq qiziqqanligi uchun uning asarlarini 2 guruhga ajratish mumkin: 1) yunon faylasuflari, tabiatshunoslarining ilmiy merosini izohlash, targʻib qilish va oʻrganishga bagʻishlangan asarlar; 2) fanning turli sohalariga oid mavzulardagi asarlar.

Forobiy qadimgi yunon mutafakkirlari – Platon, Aristotel, Evklid, Ptolemey, Porfiriylarning asarlariga sharhlar yozgan. Ayniqsa, Aristotel asarlari (“Metafizika”, “Etika”, “Ritorika”, “Sofistika” va b.)ni betafsil izohlab, qiyin joylarini tushuntirib bera olgan, kamchiliklarini koʻrsatgan, ayni vaqtda bu asarlarning umumiy mazmunini ochib beruvchi maxsus asarlar yaratgan. Forobiy sharhlari Oʻrta va Yaqin Sharq ilgʻor mutafakkirlarining dunyoqarashini shakllantirishda, ularni Aristotel gʻoyalari ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega boʻldi. Abu Ali ibn Sino Forobiy sharhlari (“Metafizika” – “Mobaʼdiy tabiat”)ni oʻqib, Aristotel asarlarini tushunganligini alohida taʼkidlaydi. Forobiyning sharh yozish faoliyati faqat Sharqnigina emas, oʻrta asr Ovroʻposini ham yunon ilmi bilan tanishtirishda katta rol oʻynadi. Bu faoliyat uning ilmiy faoliyati taraqqiyotining birinchi bosqichini tashkil etadi. Bu bosqich Forobiyga oʻziga xos maktab xizmatini oʻtagan va yangi mavzularda tadqiqotlar olib borish uchun zamin hozirlagan.

Forobiyning bunday asarlarini mazmuniga qarab quyidagi guruhlarga boʻlish mumkin:

1) falsafaning umumiy masalalariga, yaʼni bilimning umumiy xususiyatlari, qonuniyatlari va turli kategoriyalariga bagʻishlangan asarlar: “Substansiya haqida soʻz” (“Kalom fi-l javhar”), “Masalalar manbai” (“Uyunul masoil”), “Qonunlar haqida kitob” (“Kitob fi-l navomis”), “Falak harakatining doimiyligi haqida” (“Kitob fi-l harakat al-falaka doimatun”) va b.;

2) inson bilish faoliyatining falsafiy tomonlariga bagʻishlangan, yaʼni bilishning shakllari, bosqichlari, usullari haqidagi asarlar. Mantiq (logika)ning turli muammolariga doir asarlari ham shunga kiradi: “Kattalarning aqli haqida soʻz” (“Kalom fi-l aql al-Kabir”), “Yoshlarning aqli haqida kitob” (“Kitob fi-l aql as-sagʻir”), “Mantiq haqida katta qisqartma kitob” (“Kitob al-muxtasar al-kabir fi-l mantiq”), “Mantiqqa kirish kitobi” (“Kitob al-madxal ila-l mantiq”), “Isbot kitobi” (“Kitob al-burxon”), “Sillogizm shartlari kitobi” (“Kitob sharoit al-qiyos”), “Jon (ruh)ning mohiyati haqida risola” (“Risola fi mohiyat an-nafs”) va b.;

3) falsafa va tabiiy fanlarning fan sifatidagi mazmuni, tematikasi haqidagi asarlar: “Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi” (“Kitob fi ixso al-ulum va at-taʼrif”, qisqacha nomi “Ixso al-ulum”), “Falsafa tushunchasining maʼnosi haqida soʻz” (“Kalom fi maʼoni ism al-falsafa”), “Falsafani oʻrganishdan oldin nimani bilish kerakligi haqida kitob” (“Kitob fi ashyo allati yaxto-ju antallama kabl al-falsafa”). “Falsafaga izohlar” (“Taoliq fi-l hikmat”) va b.;

4) moddaning miqdori, fazoviy va hajmiy munosabatlarini oʻrganishga bagʻishlangan, yaʼni matematika fanlari – arifmetika, geometriya, astronomiya va musiqaga oid asarlar: “Hajm va miqdor haqida soʻz” (“Kalom fi-l xiyz va-l miqdor”), “Fazo geometriyasiga kirish haqidagi qisqartma kitob” (“Kitob al-madxal ila-l handasat al-vaxmiyati muxtasarsan”), “Astrologiya qoidalari haqida mulohazalarni toʻgʻrilash usuli haqida maqola” (“Maqola fi-l jihat allayati yassexxu alayxo al qavl bi axkom an-nujum”), “Musiqa haqida katta kitob” (“Kitob ul-musiqa al-kabir”), “Musiqa haqida soʻz” (“Kalom fi-l musiqiy”), “Ritmlar turkumlari haqida kitob” (“Kitob ul fi ixso-il-iqo”) va b.;

5) modda xossalari va turlarini, noorganik tabiatning, hayvonlar va inson organizmining xususiyatlarini oʻrganuvchi, yaʼni tabiiy fanlar – fizika, kimyo, optika, meditsina, biologiyaga bagʻishlangan asarlar: “Fizika usullari haqida kitob” (“Kitob fi usul ilm at-tabiat”), “Alkimyo ilmining zarurligi va uni inkor etuvchilarga raddiya haqida maqola” (“Maqola fi vujub sanoat al-kimyo va-r radd ala mubtiluho”), “Inson aʼzolari haqida risola” (“Risola fi aʼzo al-insoniya”), “Hayvon aʼzolari toʻgʻrisida soʻz” (“Kalom fi aʼzo al-hayvon”) va b.;

6) tilshunoslik, sheʼriyat, notiqlik sanʼati, xattotlikka oid asarlar: “Sheʼr va qofiyalar haqida soʻz” (“Kalom fi sheʼr va-l qavofi”), “Ritorika haqida kitob” (“Kitob fi-l xitoba”), “Lugʻatlar haqida kitob” (“Kitob fi-l lugʻat”), “Xattotlik haqida kitob” (“Kitob fi sanʼat al-kitobat”) va b.;

7) ijtimoiy-siyosiy hayot, davlatni boshqarish masalalariga, axloq, tarbiyaga bagʻishlangan, yaʼni huquqshunoslik, etika, pedagogikaga doir asarlar: “Baxt-saodatga erishuv yoʻllari haqida risola” (“Risola fi-t tanbih ala asbob as-saodat”), “Shaharni boshqarish” (“As-siyosat an-madaniya”), “Urush va tinch turmush haqida kitob” (“Kitob fi maoyish va-l xurub”), “Fazilatli xulqlar” (“As-siyrat al-fazila”) va b.

Forobiyning ilmiy merosi, umuman, oʻrta asr Sharqining madaniy-maʼnaviy hayotidan, tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-siyosiy masalalaridan juda boy maʼlumot beradi. Mutafakkir oʻz asarlarini oʻsha davrda Sharq mamlakatlarida ilmiy-adabiy til hisoblangan arab tilida yozadi. Forobiy shuningdek, arab va fors tillarida falsafiy mazmundagi sheʼrlar ham yozgan.

Forobiy asarlari XII–XIII asrlardayoq lotin, qadimiy yahudiy, fors tillariga, keyinchalik boshqa tillarga tarjima qilinib, dunyoga keng tarqalgan. Soʻnggi asrlarda koʻchirilgan nusxalari koʻp mamlakatlarning qutubxona va muassasalarida saqlanadi. Toshkentda Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida qadimgi Sharq faylasuflari asarlaridan jami 107 risolani, jumladan, Forobiyning 16 risolasini (arabcha) oʻz ichiga olgan “Hakimlar risolalari toʻplami” (“Majmuat rasoil al-hukamo”, Qoʻlyozmalar fondi, 2385-in.) bor. Bu noyob qoʻlyozma Forobiy asarlarini oʻrganishda muhim ahamiyatga ega. Toʻplamdagi Forobiy risolalari 1975 yili qisman oʻzbek tiliga tarjima qilinib, nashr etildi.

Forobiyning tabiiy-ilmiy fanlar haqidagi qarashlari “Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi” asarida batafsil yoritilgan. Kitobda oʻrta asrda maʼlum boʻlgan 30 dan ortiq fanning taʼrifi, ahamiyati koʻrsatib beriladi. Barcha fanlar 5 guruhga ajratiladi: 1) til haqidagi ilm (7 boʻlim – grammatika, orfografiya, sheʼriyat); 2) mantiq va uning boʻlaklari; 3) matematika (arifmetika, geometriya, optika, astronomiya, musiqa, ogʻirliklar haqidagi ilm, mexanika); 4) tabiatshunoslik va metafizika (8 boʻlim – bashorat qilish, tibbiyot, alkimyo); 5) shahar haqidagi fanlar – siyosiy ilm, fiqh, kalom (etika, pedagogika).

Fanlarning bu tasnifi oʻz davrida ilmiy bilimlarni maʼlum tizimga solishning mukammal shakli boʻlib, bilimlarning keyinga rivoji uchun katta ahamiyatga ega boʻldi.

Shu narsa diqqatga sazovorki, Forobiy tabiiy va ijtimoiy fanlarni vazifasidan kelib chiqib toʻgʻri farqlagan. Uning talqinicha, matematika, tabiatshunoslik, metafizika fanlari inson aqlini bilimlar bilan boyitish uchun xizmat qilsa, grammatika, mantiq, sheʼriyat kabi ilmlar fanlardan toʻgʻri foydalanishni, bilimlarni boshqalarga toʻgʻri tushuntirish, yaʼni aqliy tarbiya uchun xizmat qilgan. Siyosat, axloq, taʼlim-tarbiyaga oid bilimlar esa kishilarning jamoalarga birlashuvini, ijtimoiy hayotga tegishli qoidalarni oʻrgatadi.

Forobiy insonning amaliy faoliyati uchun tabiiy fanlarning ahamiyatini yaxshi tushunadi. Bunday fanlarni u real narsalar haqidagi ilmlar deb ataydi. U yunon tabiatshunoslari Evklid, Ptolemey, Galen kitoblariga yozgan sharhlarida, oʻzining geometriyaga doir kitobida antik dunyo, oʻrta asr matematik gʻoyalarining yirik bilimdoni sifatida maydonga chikdi, matematikaning bir qancha murakkab kategoriyalari va mavhum tushunchalarini ilmiy nuqtai nazardan hal etish yoʻllarini qidirdi, xususan son haqidagi ehtimollik nazariyasi toʻgʻrisidagi gʻoyalarni boyitdi.

Forobiy “Yudduzlar haqidagi qoidalarda nima toʻgʻri va nima notoʻgʻriligi toʻgʻrisida” risolasida osmon jismlari bilan yerdagi hodisalar oʻrtasidagi tabiiy aloqalarni, xususan bulutlar va yomgʻirlar paydo boʻlishining Quyosh issiqligi taʼsirida bugʻlanishga sababiy bogʻliqligini yoki Oy tutilishi Yerning Kuyosh bilan Oy oʻrtasiga tushib qolishiga bogʻliq ekanligini koʻrsatgan edi. Bu bilan u osmon jismlariga qarab “fol ochuvchilar”ni fosh qildi. Forobiy arzon metallarni qimmatbaho metallarga aylantirishga urinuvchilarni (q. Alkimyo) tanqid qilib, kimyoga tabiiy ilmlarning bir qismi sifatida qaradi. Forobiy tabiblik bilan bevosita shugʻullanmagan boʻlsa-da, nazariy tibbiyotni yaxshi bilgan. Uning tibbiy qarashlari “Inson aʼzolari haqida” risolasida bayon qilingan. U inson aʼzolarini, turli xil kasalliklar sababini, ularning paydo boʻlish sharoitlarini alohida-alohida oʻrganishni, organizmning salomatligini tiklash uchun kerakli oziq-ovqatlarga eʼtibor berishni qayd etadi. Insonning ruhiy va jismoniy holati tashqi omillar, muhit taʼsiriga bogʻliqligiga eʼtibor beradi. Uning tibbiyot vazifasi, maqsadi haqidagi qarashlari Ibn Sinoning bu haqdagi qarashlariga katta taʼsir koʻrsatdi.

Forobiy dunyoqarashining shakllanishiga asosan Sharqning qadimgi ilgʻor madaniyati anʼanalari, arab xalifaligiga qarshi xalq harakatlari, oʻrta asr tabiiy-ilmiy tafakkur yutuqlari, Yunonistonning falsafiy merosi taʼsir koʻrsatdi. Forobiy avvalambor Aristotel taʼlimotini tiklash, asoslash va ilgʻor tomonlarini soʻnggi ilmiy yutuqlar asosida rivojlantirishga harakat qilib, Sharq aristotelizm oqimini vujudga keltirdi. Bu oqimning uslubi, muhim masalalari, kategoriyalarini ishlab chikdi.

Forobiyning falsafiy taʼlimoti mohiyat-eʼtibori bilan anʼanaviy ilohiyot – kalomdan tubdan farq qilib, ilmiy gʻoyalar bilan yoʻgʻrilgandir. Forobiy falsafasiga koʻra, olam yagona mavjudotdan iborat, yagona vujud – vujudi vojib, yaʼni azaliy vujud – birinchi sabab hamda vujudi mumkin – yaratilgan, kelib chiqqan vujudlar natijalaridan iboratdir. Alloh – azaliy vujud (vujudi vojib) hamma narsaning ibtidosi, barcha vujudlar – vujudi mumkin undan asta-sekinlik bilan pogʻonama-pogʻona kelib chiqadi, buning soʻnggi pogʻonasi moddadir. Uning fikricha, tabiat moddaning turli shakllarining paydo boʻlishi, sabab-oqibat munosabatlari asosida, muayyan izchillik va zarurat boʻyicha kechadigan tadrijiy jarayondir. Forobiy “Masalalar mohiyati”, “Oʻzgaruvchan narsalar haqida” risolalarida modda fazoda ham, vaqtda ham cheklanmagan, intihosiz degan fikrni ilgari suradi. Shu tarzda panteizmning Sharqdagi koʻrinishi vujudiyun taʼlimotini yangi gʻoyalar bilan boyitdi.

Borliqning kelib chiqishi haqida Forobiy taʼlimotida – mavjudot 4 unsur – tuproq, suv, havo, olovdan tashkil topadi; osmon jismlari ham shu unsurlarning birikuvidan vujudga keladi. Moddiy jismlarning oʻzaro farq qilishiga sabab, ularning ibtidosidagi unsurlarning turlicha boʻlishidir: olov – issiqlik sababi; suv – sovuqlik, namlik; tuproq – qattiqlik sababi. Forobiy butun mavjudotni sabab va oqibat munosabatlari bilan bogʻlangan 6 daraja (sabab)ga boʻladi: Alloh (as-sabab al-avval), osmon jinslari (as-sabab as-soniy), aql (al-aql al-faol), jon (an-nafs), shakl (as-surat), materiya (al-modda). Bulardan Alloh – vujudi vojib, yaʼni zaruriy mavjudliqdir, qolganlari esa – vujudi mumkin, yaʼni imkoniy mavjud narsalardir. Bular bir-birlari bilan sababiy bogʻlangan.

Forobiy uchun dunyo gʻuncha boʻlib, asta-sekin oʻzining rang-barang tomonlarini va bitmas-tuganmas boyliklarini tobora koʻproq namoyon qilib ochila boradi. Borliqning bunday talqini tabiiy-ilmiy gʻoyalarning yanada rivojlanishi uchun keng yoʻl ochdi. Abu Ali ibn Sino va undan keyingi mutafakkirlar oʻzlarining falsafiy qarashlarida shu borliq tizimi asosida ish olib bordilar.

Ilm, bilish va aql haqidagi taʼlimot Forobiy asarlarida izchil va mukammal ishlangan. Ilm olish masalasiga u inson mohiyatini tushuntirib berishning tarkibiy qismi sifatida qaradi.

Forobiy fikricha, insonning bilishini, ruhiy qobiliyatlarini miya boshqaradi, yurak esa barcha aʼzolarni hayot uchun zarur boʻlgan qon bilan taʼminlovchi markazdir, barcha ruhiy “quvvatlar”, jumladan bilish qobiliyati muayyan aʼzoga bogʻliq.

Forobiy “Ilm va sanʼatning fazilatlari” risolasida tabiatni bilishning cheksizligini, bilim bilmaslikdan bilishga, sababiyatni bilishdan oqibatni bilishga, sifatlardan aksidensiya (al-oraz)dan substansiya – mohiyat (javhar)ga qarab borishini ilmning borgan sari ortib, chuqurlashib borishini taʼkidlaydi.

Insonning ibtidosida, avvalo “oziqlantiruvchi quvvat” paydo boʻlib, uning yordamida inson ovqatlanadi. Shundan soʻng “tashqi quvvat”, yaʼni bevosita tashqi taʼsir natijasida sezgi organlari orqali vujudga keluvchi “quvvat”lar – 5 turlidir: teri-badan sezgisi; taʼm bilish sezgisi; hid bilish sezgisi; eshitish sezgisi; koʻrish sezgisi. Bularning hammasini Forobiy “hissiyot quvvati” (“quvvai hissiyya”) deb atab, hissiy bilish qismlari sifatida qaraydi. “Ichki quvvat”ga esda olib qolish, xayol (xotira, tasavvur), his-tuygʻu, nutq (fikrlash) “quvvat”lari kiradi. “Ichki quvvat”da Forobiy aqliy bilish bosqichini nazarda tutadi. Ilmni egallash shu quvvatlar orqali amalga oshiriladi.

Forobiy bilish jarayoni har 2 bosqichga bogʻliqligini, aqliy bilish hissiy bilishsiz vujudga kelmasligini alohida taʼkidlaydi.

Forobiy “Aql maʼnolari haqida” risolasida aql masalasini chuqur talqin qiladi. U aql bir tomondan, ruhiy jarayon, ikkinchi tomondan, tashqi taʼsir – taʼlim-tarbiyaning natijasi ekanligini uqdiradi. Forobiy fikricha, aql faqat insongagina xos boʻlgan tugʻma quvvat – ruhiy kuch bilan bogʻliq.

Forobiyning aql, umuman bilish haqidagi taʼlimotida mantiq (logika) ilmi muhim oʻrin tutadi. “Mantiq sanʼati kishiga shunday qonunlar haqida maʼlumot beradiki, – deb yozgan edi u, – bu qonunlar vositasida aql chiniqadi, inson sogʻlom fikr yuritishga oʻrganadi”. Forobiy mantiq ilmi bilan grammatika oʻrtasidagi mushtaraklikni qayd etadi: mantiqning aqlga munosabati grammatikaning tilga munosabati kabidir. Grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi ham tafakkurni haqiqiy yoʻldan olib borish uchun aqlni toʻgʻrilab turadi.

Forobiy logikasi musulmon Sharqidagi soʻnggi mantiqqa oid fikrlarning rivojiga katta turtki berdi.

Forobiyning bilish, mantiq, aql haqidagi fikrlari uning inson haqidagi taʼlimoti uchun xizmat qiladi, unga boʻysundirilgandir. Aqlga ega boʻlish, bilimli, mantiqli boʻlish bilan chegaralanmay, u maʼlum axloqiy prinsiplarga, axloqiy madaniyatga egalik bilan yakunlanishi kerak.

Forobiy aqlli inson haqida gapirib bunday yozadi: “Aqlli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, oʻtkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishga zoʻr isteʼdodga ega, yomon ishlardan oʻzini chetga olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydilar. Yomon ishlarni oʻylab topish uchun zehn-idrokka ega boʻlganlarni aqlli deb boʻlmaydi, ularni ayyor, aldoqchi degan nomlar bilan atamoq lozim”.

Forobiy oʻrta asrlar sharoitida birinchi boʻlib jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalari haqida izchil taʼlimot yaratdi. Bu taʼlimotda ijtimoiy hayotning koʻp masalalari – davlatni boshqarish, taʼlim-tarbiya, axloq, maʼrifat, diniy eʼtiqod, urush va yarash, mehnat va boshqalar qamrab olingan.

Forobiy “Fozil shahar aholisining maslagi” risolasida jamiyat (“inson jamoasi”)ning kelib chiqishi haqida bunday yozadi: “Har bir inson tabiatan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun koʻp narsalarga muhtoj boʻladi, u bir oʻzi bunday narsalarni qoʻlga kirita olmaydi, ularga ega boʻlish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tugʻiladi… Bunday jamoa aʼzolarining faoliyati bir butun holda, ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur boʻlgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun inson shaxslari koʻpaydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga oʻrnashdilar, natijada inson jamoasi vujudga keldi”.

Forobiy shaharni ijtimoiy uyushishning yetuk shakli, insoniyat kamolotga erishishining zaruriy vositasi, deb hisoblaydi. Butun insonlarni oʻzaro hamkorlikka, xalqlarni tinchlikka chaqiradi, dunyoda yagona inson jamoasini tuzish haqida orzu qiladi. mutafakkir inson qadr-qimmatini kamsituvchi jamiyatga qarshi chiqadi. “Davlat arbobining hikmatlari” risolasida esa u doimiy urushlar va bosqinchilikka asoslanuvchi jamiyatni adolatsiz, johil jamiyat sifatida qoralaydi.

Forobiy oʻzining fozil jamoasida odamlarni turli belgilarga qarab guruhlarga boʻladi. Kishilarning diniy mazhabiga, millatiga, irqiga qarab emas, balki tabiiy xususiyatlariga, qobiliyatlariga, avvalo aqliy iqtidoriga hamda ilmlarni oʻrganish, hayotiy tajriba toʻplash jarayonida orttirgan bilim va koʻnikmalariga katta ahamiyat beradi. Itoatkorlikka daʼvat etuvchi taʼlimotlarni keskin qoralaydi.

Forobiy “Baxt-saodatga erishuv yoʻllari haqida risola”, “Baxt-saodatga erishuv haqida risola” asarlarida oʻzining orzu qilgan fozil jamiyatini yana ham yorqin tasvirlaydi. “Davlatning vazifasi insonlarni baxt-saodatga olib borishdir, – deb yozadi u, – bu esa ilm va yaxshi axloq yordamida qoʻlga kiritiladi”. Forobiy davlatni yetuk shaxs (monarxiya), yetuk xislatlarga ega boʻlgan bir necha shaxslar (aristokratiya) va saylangan shaxslar (demokratiya) yordamida boshqarish shakllarini qayd etadi.

Forobiy jamiyat oʻz rivojida yetuklikka tomon intilishi, shuning uchun kurash olib borishi va nihoyat fozil jamiyat, fozil shahar darajasiga koʻtarilishi haqida fikr yuritadi.

U shunday yozadi: “Fozil jamiyat va fozil shahar (yoki mamlakat) shunday boʻladiki, shu mamlakatning aholisidan boʻlgan har bir odam kasb-hunar bilan shugʻullanadi. Odamlar chin maʼnosi bilan ozod boʻladilar… Ular orasida turli yaxshi odatlar, zavq-lazzatlar paydo boʻladi”. Forobiy bunday fozil jamoani boshqaruvchi podshoh, rahbarlarga ham maʼlum talablar qoʻyadi. U xalq haqida doimo gʻamxoʻrlik qilishi, boshqalar manfaatini oʻz manfaatidan ustun qoʻya bilishi zarur. Bunday jamoani idora etuvchi yoki idora etuvchilar guruhi oʻzlarida muhim olti xislatni ifodalashlari kerak, yaʼni adolatli, dono boʻlishi, qonunlarga rioya etishi va qonunlar yarata olishi, kelgusini oldindan koʻra bilishi, boshqalarga gʻamxoʻr boʻlishi kerak.

Forobiyning fozil jamoa haqidagi taʼlimoti, uning komil inson haqidagi fikrlari bilan uzviy bogʻlanib ketadi. Fozil jamoada komil inson xislatlari vujudga keladi. Masalan, axloq-odobli yetuk inson oʻn ikki fazilatga ega boʻlmogʻi lozim. Bu fazilatlar insonlarning oʻzaro munosabatlari mustahkamlanib, yaxshilik tomon yoʻnalishida vujudga kela boradi. Forobiyning fozil jamoa va komil inson haqidagi taʼlimotlari soʻnggi olim-mutafakkirlarga katta taʼsir koʻrsatdi.

Umuman olganda Forobiyning fozil jamiyati, komil insoni baxt-saodat, oʻzaro yordam, dono boshliq, tenglik haqidagi fikrlari oʻz davri uchun xayoliydir. Lekin insonni maʼnaviy ozod etishga, uning imkoniyatlarini ochishga, gumanistik yoʻnalishni asoslashga qaratilgan bu taʼlimot ilgʻor ijtimoiy tafakkur taraqqiyotiga buyuk hissa boʻlib qoʻshildi. Umumbashariy intilishlarni ifodaladi. Uning ijtimoiy gʻoyalari keyinchalik soʻnggi mutafakkirlar: Abu Rayhon Beruniy, ibn Sino, ibn Rushd, Baxmanyor, Nizomiy, Saʼdiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bedil, Iqbol, Ahmad Donish va boshqalar ijodida rivojlantirildi.

Forobiy “Musiqa haqida katta kitob” degan koʻp jildli asari bilan oʻrta asrning yirik musiqashunosi sifatida ham mashhur boʻldi. U musiqa ilmini nazariy, amaliy tarmoqlarga, kuylarning ichki tuzilishi, qonuniyatlarini hisobga olib taʼrif va ilmi iqoga ajratadi.

Forobiy musiqa nazariyasida tovushlar vujudga kelishining tabiiy-ilmiy taʼrifini beribgina qolmay, kuylar garmoniyasining matematik prinsiplarini ochadi, turli jadvallar, geometriya qoidalari asosida koʻplab murakkab chizmalar keltiradi. U Sharq musiqasining ritmik asosini dalillar bilan sharhlab beradi. U ritmlarni tashkil etgan zarb birliklari boʻlmish naqralar, ularning birikmasidan hosil etiladigan ruknlarning turli xillari asosida yaratiladigan ritm oʻlchovlari va turlarini yoritib bergan.

“Musiqa haqida katta kitob”da faqat musiqa nazariyasi va tarixi bayon etilmay, Sharqda maʼlum boʻlgan rubob, tanbur, nogʻora, ud, qonun, nay kabi musiqa asboblari hamda ularda kuy ijro etish qoidalari tafsiloti ham berilgan. Forobiyning oʻzi mohir sozanda, bastakor, manbalarda yangi musiqa asbobini ixtiro etganligi, unda nihoyatda taʼsirchan kuylar yaratgani qayd etiladi. Forobiy musiqaga inson axloqini tarbiyalovchi, sihat-salomatligini mustahkamlovchi vosita deb qaragan. Uning musiqa sohasida qoldirgan merosi musiqa madaniyati tarixida olamshumul ahamiyatga ega.

Forobiy oʻz davridayoq buyuk olim sifatida mashhur boʻlgan. Sharq xalqlarida u haqda turli hikoya, rivoyatlar vujudga kelgan. Oʻrta asr olimlaridan ibn Xallikon, ibn al-Qiftiy, ibn Abi Usabiʼa, Bayhaqiylar oʻz asarlarida Forobiy ijodini oʻrganib, uning gʻoyalarini rivojlantirganlar. Xususan, ibn Rushd Forobiy asarlarini oʻrganibgina qolmay, ularga sharhlar ham (“Sillogizmga nisbatan al-Forobiyning fikri”, “Abu Nasrning mantiqqa doir asarida ifodalangan fikrning bayoni” “Al-Forobiy, xususan uning “Organon” izohlariga turli sharhlari” va b.) yozdi. Averroizm nomi bilan mashhur boʻlgan uning falsafiy taʼlimotining shakllanishi dastlab Forobiy va ibn Sino faoliyati bilan bogʻliq. Averroizm ilmiy tendensiyalarni ifodalovchi ilgʻor yoʻnalish sifatida keng yoyilgan va Uygʻonish davrining koʻp ilgʻor mutafakkirlari dunyoqarashiga taʼsir koʻrsatgan.

Taraqqiyparvar insoniyat Forobiy ijodiga hurmat bilan qarab, uning merosini chuqur oʻrganadi. Ovroʻpo olimlaridan B. M. Shtrenshneyder, Karra de Vo, T. U. Buur, R. Xammond, R. de Erlanje, F. Deteritsi, G. Farmer, N. Rishar, G. Ley, Sharq olimlaridan Nafisiy, Umar Farrux, Turker, M. Maxdi va boshqalar Forobiy merosini oʻrganishga muayyan hissa qoʻshdilar. Keyingi yillarda uning ijodi va taʼlimotiga bagʻishlangan bir qancha tadqiqotlar, asarlar yuzaga keldi.

Oʻzbekiston va Qozogʻistonda Forobiy nomiga qoʻyilgan koʻcha, maktab va kutubxonalar mavjud.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Фараби – его псевдоним, а полное имя – Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Узлуг Тархан – известный философ и энциклопедист из Средней Азии, внесший большой вклад в мировую культуру. С его именем связаны ряд научных достижений Средневековья, развитие прогрессивной социально-философской мысли в странах Ближнего и Среднего Востока в целом. Благодаря тому, что Фараби в совершенстве знал все области науки своего времени и внес большой вклад в развитие этих наук, разъяснил греческую философию и сделал ее широко известной в мире, его имя было прославлено в странах Востока, и его называли «Аль-Муаллим ас-Сани» — «Второй Учитель» (после Аристотеля), «Восточный». Арастуси».

Фароби родился в семье военнослужащего из тюркских племен, в местечке Фароб-Отрар на берегу Сырдарьи. Район, где он родился, находился под властью Саманидов и считался северной границей Арабского халифата. Начальное образование Фароби получил в родной стране. Затем учился в Ташкенте (Шош), Бухаре, Самарканде. Позже он приехал в Багдад, культурный центр Арабского халифата, чтобы продолжить свое образование. В этот период в Багдаде собралось множество ученых из разных стран мусульманского мира, особенно из Средней Азии. По пути туда Фароби посетил города Ирана — Исфахан, Хамадан, Райду и другие места. Фараби жил в Багдаде во времена халифатов аль-Мутаддила (829–902), аль-Муктафи (902–908) и аль-Муктадира (908–932). Здесь он глубоко познакомился с различными областями средневековой науки и языка, греческими философскими школами, вел научный диалог с людьми других религиозных верований и философских взглядов. Абу Башар изучал греческий язык и философию у Матты ибн Юнуса (870–940), медицину и логику у Юханны ибн Хайлона (860–920). По некоторым данным, он знал более 70 языков.

Примерно с 941 года фараон жил в Дамаске. Он работал сторожем в парке на окраине города, жил скромно, занимался наукой. В последние годы ему благоволил Сайфуддавла Хамдамид (943–967), губернатор Алеппо (Алеппо). Наиболее продуктивным периодом исследователи считают его жизнь в Алеппо. Потому что этот губернатор отличался фанатизмом и вниманием к науке. Он приглашает Фароби во дворец, но Фароби не привыкает к этому, он предпочитает жить простой жизнью.

Рассказывают, что Фараби жил в Египте в 949-950 гг., а затем в Дамаске, где умер и был похоронен на кладбище «Баб ас-Сагир».

Фароби создал более 160 работ практически во всех областях естественнонаучных и социальных знаний Средневековья. Поскольку его больше интересуют теоретические аспекты и философское содержание различных знаний, его работы можно разделить на 2 группы: 1) работы, посвященные объяснению, популяризации и изучению научного наследия греческих философов и естествоиспытателей; 2) работы по темам, относящимся к различным областям науки.

Древнегреческие мыслители-фараоны — Платон, Аристотель, Евклид, Птолемей,Писал комментарии к произведениям Порфирия. В частности, он смог подробно разъяснить труды Аристотеля («Метафизика», «Этика», «Риторика», «Утонченность» и др.), разъяснить их трудные моменты, показать их недостатки и в то же время создать специальные произведения, раскрывающие общее содержание этих произведений. Комментарии Фароаби сыграли важную роль в формировании мировоззрения передовых мыслителей Ближнего и Среднего Востока, воспитывая их в духе идей Аристотеля. Абу Али ибн Сина подчеркивает, что он понял труды Аристотеля, читая комментарии Фараби («Метафизика» — «Вечная природа»). Комментаторская деятельность Фароби сыграла большую роль в распространении греческой науки не только на Востоке, но и в средневековой Европе. Эта деятельность составляет первый этап развития его научной деятельности. Этот этап послужил для Фароби своеобразной школой и подготовил почву для проведения исследований по новым темам.

Такие произведения Фароби можно разделить на следующие группы в зависимости от их содержания:

1) работы, посвященные общим вопросам философии, т. е. общей характеристике, законам и различным категориям знания: «Слово о субстанции» («Калам фи-л джаухар»), «Источник проблем» («Уйунул масоил»), « Книга о законах» («Китаб фи-л навомис»), «О постоянстве небесного движения» («Китаб фи-л харакат ал-фалака дайматун») и др.;

2) работы, посвященные философским аспектам человеческого познания, т. е. формам, этапам и методам познания. Включены также работы по различным проблемам логики (логики): «Слово об уме взрослых» («Калам фи-л акл аль-Кабир»), «Книга об уме молодых людей» («Китаб фи- л акл ас-сагир»). , «Большая краткая книга по логике» («Китаб ал-мухтасар аль-кабир фи-л мантик»), «Книга введения в логику» («Китаб ал-мадхал ила-л мантик» ), «Книга доказательств» («Китаб ал-бурхан»), «Книга условий силлогизма» («Китаб ал-кийас аль-кияс»), «Трактат о сущности души (духа)» (« Рисола фи мохият ан-нафс») и др.;

3) работы о содержании и тематике философии и естествознания как науки: «Происхождение и классификация наук» («Китаб фи ихса ал-улум ва ат-та’риф», сокращенное название «Ихса ал-улум»), «О значении понятия «философия» слова» («Калам фи ма’ани изм аль-фальсафа»), «Книга о том, что нужно знать перед изучением философии» («Китаб фи ажа аллати яхто-джу анталама кабл аль-фальсафа»). «Аннотации к философии» («Таалык фи-л хикмат») и др.;

4) произведения, посвященные изучению количества, пространственных и объемных отношений материи, т. е. произведения, относящиеся к математическим наукам — арифметике, геометрии, астрономии и музыке: «Слово об объеме и количестве» («Калам фи-л хыыз ва -л хыыз»), «К геометрии пространства» краткая вводная книга» («Китаб ал-мадхал иля-л хандасат ал-вахмияти мухтасарсан»), «Статья о методе исправления суждений о правилах астрологии» ( «Макола фи-л джихат аллайати йассекху алейхо аль кавл би ахком ан-нуджум»),«Большая книга о музыке» («Китаб ул-мусика аль-кабир»), «Слово о музыке» («Калам фи-л мусики»), «Книга о рядах ритмов» («Китаб ул фи ихса-ил-ика «) и др.;

5) работы, изучающие свойства и виды материи, свойства неорганической природы, животных и организма человека, т. е. работы, посвященные естественным наукам — физике, химии, оптике, медицине, биологии: «Книга о методах физики» («Китаб фи усул илм ат-табиат»). , «Статья о необходимости науки алхимии и опровержение тем, кто это отрицает» («Макола фи вуджуб сияд аль-кимйо ва-р радд ала мубтилуха»), « Трактат об органах человека» («Рисала фи аза ал-инсания»), «Животное слово о членах» («Калам фи аза ал-хайван») и др.;

6) произведения, связанные с языкознанием, поэзией, ораторским искусством, каллиграфией: «Слово о поэзии и рифмах» («Калам фи шеер ва-л кавафи»), «Книга о риторике» («Китаб фи-л хитоба «), «Книга о словарях» («Китаб фи-л луг’ат»), «Книга о каллиграфии» («Китаб фи сан’ат ал-китабат») и др.;

7) произведения, посвященные общественно-политической жизни, вопросам государственного управления, нравственности, воспитания, т. е. правоведения, этики, педагогики: «Трактат о путях достижения счастья «Управление городом» («Ас-сиясат ан-мадания»), «Книга о войне и мирной жизни» («Китаб фи маойиш валь-ль хуруб»), «Добродетельные поступки» («Ас-сийрат аль-фазилях») и другие.

Научное наследие Фароби в целом дает богатые сведения о культурной и духовной жизни, естественно-научных, общественно-политических проблемах Средневековья. Мыслитель пишет свои произведения на арабском языке, который в то время считался научным и литературным языком в восточных странах. Фараби также писал философские стихи на арабском и персидском языках.

Произведения Фароби были переведены на латинский, древнееврейский, персидский, а затем и на другие языки и получили широкое распространение в мире в XII-XIII веках. Копии, скопированные в последние века, хранятся в библиотеках и учреждениях многих стран. В Ташкенте в Институте востоковедения им. восточных философов, в том числе 16 трактатов Фараби (на арабском языке). Эта уникальная рукопись важна для изучения произведений Фараоби. Трактаты Фароби в сборнике были частично переведены на узбекский язык и изданы в 1975 году.

Взгляды Фароби на естествознание подробно изложены в работе «Происхождение и классификация наук». В книге описаны определение и значение более 30 наук, известных в Средние века. Все предметы разделены на 5 групп: 1) языкознание (7 разделов — грамматика, орфография, поэзия); 2) логика и ее части; 3) математика (арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, наука о гирях, механика); 4) естествознание и метафизика (8 разделов — гадание, медицина, алхимия);5) науки о городе – политология, юриспруденция, речь (этика, педагогика).

Эта классификация наук явилась в свое время совершенной формой систематизации научных знаний и имела большое значение для дальнейшего развития знаний.

Примечательно, что Фароби правильно различал естественные и общественные науки исходя из их задач. По его толкованию, науки математики, естествознания и метафизики служат обогащению человеческого разума знаниями, а такие науки, как грамматика, логика и поэзия, служат правильному использованию наук, правильному объяснению знаний другим, т. то есть интеллектуальное образование. Знание политики, этики и образования учит людей объединяться в сообщества и правилам общественной жизни.

Фароби хорошо понимает значение естественных наук для практической деятельности человека. Он называет такие науки науками о реальных вещах. В своих комментариях к книгам греческих естествоиспытателей Евклида, Птолемея и Галена, в своей книге по геометрии он выступил как великий знаток античного мира и средневековых математических идей, искал пути решения ряда сложных категорий и абстрактных понятия математики с научной точки зрения, в частности вероятностная теория чисел, обогатили представления о

В своем трактате «О том, что правильно и что неправильно в правилах о звездах», Фароби показал естественные связи между небесными телами и земными явлениями, в частности, причинную связь появления облаков и дождей с испарением под влиянием солнечного тепла, или тот факт, что лунные затмения зависят от того, что Земля находится между Солнцем и Луной. При этом он разоблачал «гадалок», которые смотрели на небесные тела. Фароби критиковал тех, кто пытался превратить дешевые металлы в драгоценные металлы (см. алхимию) и считал химию частью естественных наук. Хотя Фароби не имел непосредственного отношения к медицине, он хорошо знал теоретическую медицину. Его медицинские взгляды описаны в трактате «Об органах человека». Он отмечает индивидуальное изучение органов человека, причин различных заболеваний, условий их возникновения, внимание к необходимым продуктам питания для восстановления здоровья организма. Обращает внимание на зависимость психического и физического состояния человека от влияния внешних факторов и окружающей среды. Его взгляды на задачи и цели медицины сильно повлияли на взгляды Ибн Сины по этому вопросу.

На формирование мировоззрения Фароби в основном повлияли традиции древней передовой культуры Востока, народные движения против Арабского халифата, достижения естественно-научного мышления Средневековья, философское наследие Греции. Прежде всего Фароби пытался восстановить, обосновать и развить передовые аспекты учения Аристотеля на основе новейших научных достижений, создав течение восточного аристотелизма. Стиль этого потока, важные вопросы,развитые категории.

Философское учение Фараби в корне отличается от традиционной теологии и слова и смешивается с научными идеями. Согласно философии Фароби, вселенная состоит из единого существования, единого существования — необходимого существования, то есть вечного существования — первопричины, и возможного существования — результатов сотворенных, порождающих сущностей. Аллах есть вечное существо (вуджуди ваджиб) начало всех вещей, всех возможных существ — существование которых постепенно берет начало от него шаг за шагом, последняя ступень которого есть материя. По его мнению, возникновение различных форм материи в природе представляет собой постепенный процесс, происходящий на основе причинно-следственных связей, согласно определенной последовательности и необходимости. В своих трактатах «Сущность материи» и «Об изменении вещей» Фароби выдвигает мысль о том, что материя не ограничена ни в пространстве, ни во времени, она бесконечна. Таким образом, появление пантеизма на Востоке обогатило учение о бытии новыми идеями.

Согласно учению Фароби о происхождении бытия, существование состоит из 4-х элементов — земли, воды, воздуха, огня; небесные тела также созданы из комбинации этих элементов. Причина, по которой материальные тела отличаются друг от друга, заключается в различии элементов в их происхождении: огонь есть причина теплоты; вода – холод, влага; почва является причиной жесткости. Фараби делит все существование на 6 уровней (сабаб), связанных причинно-следственными связями: Аллах (ас-сабаб аль-авваль), небесные светила (ас-сабаб ас-сани), разум (аль-акл аль-фаол), душа (ан-нафс), форма (ас-сурат), материя (аль-модда). Из них Аллах — необходимое существование, а остальные — возможные существования. Они причинно связаны друг с другом.

Для Фароби мир – это бутон, который постепенно раскрывается, показывая все больше и больше свои красочные стороны и неисчерпаемые богатства. Эта интерпретация бытия открыла широкий путь для дальнейшего развития естественнонаучных идей. Абу Али ибн Сина и более поздние мыслители исходили из этой системы существования в своих философских воззрениях.

Учение о науке, знании и интеллекте последовательно и совершенно разработано в трудах Фароби. Он рассматривал вопрос обучения как составляющую объяснения сущности человека.

По мнению Фароби, мозг управляет человеческими знаниями и умственными способностями, а сердце является центром, снабжающим все органы необходимой для жизни кровью.

В своем трактате «Добродетели науки и искусства» Фароби утверждает, что познание природы бесконечно, что познание идет от незнания к познанию, от познания причинности к познанию следствия, от атрибутов к акциденциям (аль-ораз) к субстанции — сущность (джавар), и это знание увеличивается и углубляется все больше и больше.

В начале человека появилась прежде всего «питательная сила», с помощью которой человек питается.После этого выделяют 5 видов «внешней энергии», т. е. «энергии», вырабатываемой органами чувств в результате непосредственного внешнего воздействия: кожно-телесное ощущение; чувство вкуса; обоняние; чувство слуха; чувство зрения. Фароби рассматривает все это как части эмоционального познания, называя их «эмоциональной силой». «Внутренняя сила» включает в себя «силу» запоминания, воображения (памяти, воображения), эмоции, речи (мышления). Во «Внутренней силе» Фароаби говорит о стадии интеллектуального познания. Приобретение знаний осуществляется с помощью этих сил.

Фароби подчеркивает, что процесс познания зависит от двух стадий, что ментальное познание не может существовать без эмоционального познания.

Фароби в своем трактате «О значениях разума» глубоко осмысливает проблему разума. Он подчеркивает, что интеллект есть, с одной стороны, духовный процесс, а с другой — результат внешнего воздействия — воспитания. Согласно Фароби, разум связан с врожденной силой, присущей только человеку, — духовной силой.

Наука логика занимает важное место в учении Фароби об интеллекте и знании вообще. «Искусство логики сообщает человеку о таких законах, — писал он, — с помощью этих законов тренируется ум и человек учится мыслить здраво». Фараби отмечает общность науки логики и грамматики: отношение логики к разуму такое же, как отношение грамматики к языку. Подобно тому, как грамматика воспитывает речь людей, так и наука логика направляет ум на правильный путь мышления.

Логика Фараби дала большой толчок развитию новейших логических идей на мусульманском Востоке.

Мысли Фароаба о знании, логике и разуме служат его учению о человеке и подчинены ему. Наличие ума не ограничивается образованностью и логикой, оно должно заканчиваться владением определенными нравственными принципами и нравственной культурой.

Говоря об умном человеке, Фароби пишет: «Умные люди — это те, кто добродетелен, проницателен, предан полезному делу, обладает большим талантом открывать и изобретать нужные вещи и воздерживается от дурных поступков. Таких людей называют умными. Тех, кто имеет разум выдумывать злые дела, нельзя назвать разумными, их следует называть обманщиками и обманщиками».

Фароби первым создал последовательное учение о происхождении, целях и задачах общества в условиях Средневековья. Это учение охватывает многие вопросы общественной жизни — государственное управление, образование, этику, просвещение, религиозные верования, войну и примирение, труд и другие.

Фароби пишет о происхождении общества («человеческой общности») в трактате «Маслаг жителей города Фазиля»: не можетчтобы иметь их, нужна общность людей… Деятельность членов такой общности в целом обеспечивает каждому из них то, что необходимо для жизни и достижения зрелости. Поэтому человеческие особи размножались и расселились по обитаемой части земли, в результате чего образовалось человеческое сообщество».

Фароби считает город зрелой формой социальной организации, необходимым средством развития человека. Он призывает всех людей к взаимному сотрудничеству, народы к миру и мечтает создать в мире единую человеческую общность. мыслитель выступает против общества, унижающего человеческое достоинство. В памфлете «Мудрость государственного деятеля» он осуждает общество, основанное на постоянных войнах и нашествиях, как общество несправедливое и невежественное.

Фароби делит людей на группы на основе различных характеристик своего благородного сообщества. Оно зависит не от религиозной секты, национальности, расы людей, а от их природных особенностей, способностей, прежде всего, их интеллектуальных способностей, а также знаний и умений, приобретаемых в процессе изучения наук и жизненного опыта. Категорически осуждает учения, призывающие к послушанию.

В своих произведениях «Трактат о путях достижения счастья» и «Трактат о достижении счастья» Фароби еще ярче описывает добродетельное общество, о котором мечтает. «Задача государства — вести людей к счастью, — писал он, — и достигается это с помощью науки и добрых нравов». Фараби упоминает формы управления государством со стороны зрелого человека (монархия), нескольких лиц со зрелыми качествами (аристократия) и выборных лиц (демократия).

Фароби считает, что общество стремится к зрелости в своем развитии, поэтому оно борется и в конце концов поднимается до уровня добродетельного общества и добродетельного города.

Он пишет: «Добродетельное общество и добродетельный город (или страна) будут таковы, что каждый человек из населения той страны занимается профессией. Люди освободятся в истинном смысле… Среди них появятся разные хорошие привычки и удовольствия». Фароби предъявляет определенные требования к королю и лидерам, управляющим такой добродетельной командой. Ему необходимо всегда заботиться о людях, уметь ставить интересы других выше своих. Лидер или группа лидеров такой общины должны воплощать в себе шесть важных качеств: справедливость, мудрость, законопослушность и законотворчество, дальновидность и заботу о других.

Учение Фараби о добродетельном сообществе неразрывно связано с его мыслями о совершенном человеке. Совершенные человеческие качества проявляются в добродетельном сообществе. Например, зрелый нравственный человек должен иметь двенадцать добродетелей. Эти качества формируются в сторону укрепления взаимоотношений людей, в сторону добра.Учение Фараби о добродетельном сообществе и совершенном человеке оказало большое влияние на ученых и мыслителей последнего времени.

Вообще представления Фароби о добродетельном обществе, совершенном человеке, счастье, взаимопомощи, мудром лидере, равенстве для его времени мнимы. Однако это учение, направленное на духовное освобождение человека, раскрытие его возможностей, установление гуманистического направления, внесло большой вклад в развитие передового общественного мышления. Высказал общечеловеческие стремления. Его социальные идеи впоследствии получили развитие в работах последних мыслителей: Абу Райхана Беруни, ибн Сины, ибн Рушда, Бахманьяра, Низами, Саади, Абдуррахмана Джами, Алишера Наваи, Бедиля, Икбала, Ахмеда Дониша и других.

Фароби прославился как крупный музыковед Средневековья благодаря своему многотомному труду «Большая книга музыки». Он делит науку о музыке на теоретическую и практическую ветви, учитывая внутреннюю структуру и законы мелодии, определение и науку.

В теории музыки Фароби не только дает естественнонаучное определение создания звуков, но и раскрывает математические принципы гармонии мелодий, приводит множество сложных рисунков, основанных на различных таблицах и геометрических правилах. Он аргументированно объясняет ритмическую основу восточной музыки. Он объяснил такты и виды ритмов, созданных на основе разных типов столбцов, представляющих собой единицы долей, составляющих ритмы, и их сочетания.

«Большая книга музыки» не только описывает теорию и историю музыки, но и подробно описывает музыкальные инструменты, известные на Востоке, такие как рубоб, танбур, барабан, уд, канон и флейта, а также правила воспроизведения в них мелодий. Отмечается, что сам Фароби был искусным музыкантом, композитором, изобрел новый музыкальный инструмент и создал чрезвычайно впечатляющие мелодии. Фароби считал музыку средством, воспитывающим нравственность человека и укрепляющим здоровье. Его наследие в области музыки имеет большое значение в истории музыкальной культуры.

Фароби был известен как великий ученый в свое время. О нем ходят разные рассказы и легенды у народов Востока. Ибн Халликон, ибн аль-Кифти, ибн Аби Усабиа и Байхаки среди средневековых ученых изучали работы Фараби и развивали его идеи в своих трудах. В частности, ибн Рушд не только изучал труды аль-Фарауби, но и комментировал их («Мнение аль-Фарауби о силлогизме», «Объяснение мнения, высказанного в сочинении Абу Насра по логике», «Аль-Фарауби, в в частности, различные комментарии к его комментариям к «Органону» и др.). Формирование его философского учения, известного как аверроизм, первоначально было связано с деятельностью Фараби и Ибн Сины. Аверроизм получил широкое распространение как передовая школа научных течений и оказал влияние на мировоззрение многих ведущих мыслителей эпохи Возрождения.

Прогрессивное человечество, с уважением смотрящее на творчество Фароби,глубоко исследует его наследие. Б. М. Штренцнейдер, Карра де Во, Т. В. Бур, Р. Хаммонд, Р. де Эрланж, Ф. Детеричи, Г. Фармер, Н. Ришар, Г. Лей от европейских ученых, Нафиси с Востока, Умар Фаррух, Тюркер, М. Махди и другие внесли особый вклад в изучение наследия фараона. В последующие годы было опубликовано несколько исследований и работ, посвященных его творчеству и учению.

В Узбекистане и Казахстане есть улицы, школы и библиотеки имени Фароби.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: