Bolalarda anemiya yoki kamqonlik sabablari va davolash sirlari usullari

Bolalarda anemiya yoki kamqonlik sabablari va davolash sirlari usullari

Kamqonlik – qonda gemoglobin miqdorining normadan past bo‘lishi, eng ko‘p tarqalgan patologiyalardan biri. Ko‘pgina yosh onalar bu patologiya haqida yaxshi bilishadi, chunki ularning har ikkidan biri ushbu holat bilan homiladorlik vaqtida duch kelishgan. Bolalarda kamqonlik mustaqil kasallik sifatida emas, balki boshqa kasallik asorati sifatida yuzaga keladi. Shu sababli anemiyaga sabab bo‘layotgan omilni topish va uni bartaraf etish kerak.

JSST statistikasi bo‘yicha temir tanqisligi anemiyasi 25 % holatlarda chaqaloqlarda, 4 yoshgacha bo‘lgan bolalarda 43 % gacha, 5-12 yosh oralig‘idagi bolalarda 37 % va pubertat davridagi bolalarda esa 30 % holatlarda tashxislangan.

Foto: Google Photo

Anemiya holatini ko‘pchilik ota-onalar jiddiy emas deb qaraydilar. Shunchaki ovqat tarkibida temir saqlovchi mahsulotlarni ko‘proq berish bilan muammoning yechimini topdik deb o‘ylashadi. Aslida, kamqonlik bola qon ishlab chiqarish tizimidagi o‘zgarishlardan dalolat berib, keyinchalik bu holat jiddiy asoratlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Anemiya turlari (klassifikatsiyasi)

Anemiya – turli xildagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Bu holat ko‘plab kasalliklar asorati sifatida namoyon bo‘lib, turli xildagi simptomlar bilan kechadi va har bir holatning oqibati o‘ziga xos bo‘ladi. Shularni inobatga olib, tibbiyot sohasida tashxis qo‘yish va davolash oson bo‘lishi uchun anemiyaning bir necha xil klassifikatsiya tuzilgan.

Rang ko‘rsatkichi bo‘yicha

Rang ko‘rsatkichi eritrotsitlarning gemoglobin bilan qanchalik darajada to‘yinganligini ko‘rsatib beradi. Normada bu ko‘rsatkich 0,8 dan 1,1 gacha bo‘ladi.

Gipoxrom anemiya

Bolalarda eng ko‘p uchraydigan patologiya – gipoxrom anemiyada rang ko‘rsatkich 0,8 dan kichik bo‘ladi.

Anemiyaning bu shakliga quyidagilar kiradi:

Temir tanqisligi anemiyasi – organizmida temir mikroelementi yetishmasligi natijasida gemoglobin sintezining kamayishi, bunga sabab ovqat mahsulotlarida temir kamligi yoki ko‘p qon yo‘qotish. Aynan shu ko‘rinishdagi anemiya bolalarda ko‘p uchraydi;

Talassemiya (Kul anemiyasi) – gemoglobinlar genidagi irsiy mutatsiya, bunday bolalar aqliy va jismoniy rivojlanishdan ortda qoladilar.

Normoxrom anemiya

Normoxrom anemiyada rang ko‘rsatkich 0,8-1,1 oralig‘ida bo‘ladi.

Bu turdagi anemiyaga quyidagilar kiradi:

Gemolitik anemiya – bunda eritrotsitlar sintezlanishidan ko‘ra tezroq parchalanishadi;

Postgemorragik – ko‘p qon yo‘qotish natijasida kelib chiqadigan anemiya;

Eritropoetin kam sintezlanishi natijasida kelib chiqqan anemiya (bu gormon buyrakda sintezlanadi va eritrotsitlar ishlab chiqarilishini boshqarishda ishtirok etadi);

Neoplastik – suyak ko‘migida o‘sma paydo bo‘lishi;

Aplastik – bolaning suyak ko‘migida jiddiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladigan va ko‘p hollarda o‘lim bilan tugaydigan holat, davolash juda qiyin;

Gipoplastik – suyak ko‘migining yengil darajada o‘zgarishi, yuqoridagilardan ko‘ra xavsizroq.

Bolalarda gipoplastik anemiya sabablari

Tashqi omillarIchki omillar
Fizik: radiatsiya, yuqori chastotali tok, vibratsiyaGenetik: mutatsiyalar, sababi noma’lum bo‘lgan holatlar
Mexanik: jarohatEndokrin: qalqonsimon bez yoki tuxumdonlardagi kasalliklar, qandli diabet
Kimyoviy: turli xil zaharlar, ayrim dori preparatlariBiriktiruvchi to‘qimaning tizimli kasalliklari: sistemali qizil yuguri, revmatoid artrit
Biologik: viruslar, gerpes, zamburug‘lar, hujayra ichi bakteriyalariOziqlanishning buzilishi: qon hosil bo‘lishida yetarli bo‘lmagan ozuqaviy moddalar

Giperxrom anemiya

Giperxrom anemiyada rang ko‘rsatkich 1,1 dan yoqori bo‘ladi.

Bu turdagi anemiyaga quyidagilar kiradi:

B12 vitamin yetishmovchiligi anemiyasi yoki yomon sifatli kamqonlik, yoki Addison-Birmer kasalligi – B12 vitamini yetishmaganligi hisobiga qon ishlab chiqarilishi kamayadi, bunda suyak ko‘migi va nerv tizimi zararlanadi;

Folidefitsit anemiya – bola organizmiga foli kislotasining yetarlicha tushmasligi natijasida kelib chiqadigan gematologik patologiya. Bunda suyak ko‘migida eritrotsitlar shakllanishi sekinlashadi, megaloblast shaklga o‘tadi;

Miyelodisplastik sindrom (MDS) – gematologiya sohasidagi muammoli patologiyalardan biri. Suyak ko‘migi displaziyasiga uchrab oq qon kasalligiga olib keladigan holat. Ammo, bolalar orasida kam uchraydi.

Og‘irlik darajasi bo‘yicha klassifikatsiyasi

Ushbu klassifikatsiya asosida bola qonidagi gemoglobin miqdori yotadi:

Yengil, 1 darajali anemiya – normadan past, 90 g/l gacha;

O‘rta ,2 darajali anemiya – 90-70 g/l oralig‘ida;

Og‘ir, 3 darajali anemiya – 70 g/l dan past.

Bola yoshiGemoglobin miqdori (g/l)
1-2 kunlik145-225
3-7 kunlik135-215
8-14 kunlik125-205
15-30 kunlik100-180
2 oylik90-140
3-6 oylik95-135
6-12 oylik100-140
1-2 yosh105-145
3-6 yosh110-150
7-12 yosh115-150
16-18 yosh120-160

Suyak ko‘migi holati bo‘yicha

Qonda gemoglobin kam miqdorda bo‘lganda suyak iligi bu holatni bartaraf etishga harakat qiladi. Bunda retikulotsitlar (yangi eritrotsitlar normada 0,5-2 %) miqdori ortadi. Retikulotsitlar miqdoriga qarab quyidagi anemiya shakllari farqlanadi:

Aregenerator (aplastik) – ularning umuman bo‘lmasligi;

Giporegenerator (B12 vitamin tanqisligi, temir tanqisligi) – 0,5 % dan kam;

Normoregenerator (postgemorragik) – 0,5-2 % (norma);

Giperregenerator (gemolotik) – 2 % dan ko‘p.

Bola qonidagi retikulotsitlarning yoshga bog‘liq normal ko‘rsatkichi

O‘lchov birligi1 yoshgacha1-6 yosh6-12 yosh12-16 yosh
Foiz (%)0,3-1,50,3-1,20,2-1,20,2-1,1
Promilli (%)3-153-122-122-11

Patogenetik klassifikatsiya

Qon ishlab chiqarilishi bilan bog‘liq bo‘lgan patologiyaga asoslangan klassifikatsiya.

Autoimmun gemolitik anemiya – eritrotsitlarning organizmning o‘z immune tizimi antitelolari tomonidan parchalanishi;

Postgemorragik – qon yo‘qotish natijasida kelib chiqadi;

Disgemopoetik – qizil suyak iligining funksiyasi buzilishi bilan kechadigan anemiya: eng ko‘p tarqalgan turi – Daymond-Blekfen tug‘ma anemiyasi, 90 % hollarda bolalar dunyoga kelishi bilanoq aniqlanadi;

Defitsit anemiyalar (B12 vitamin, foli kislota tanqisligi) – kerakli bo‘lgan moddalar yetishmasligi.

Etiologik klassifikatsiyasi

Anemiya mustaqil kasallik emas, u biror bir kasallik natijasida kelib chiqadi. Aynan mana shunga asoslanib quyidagi klassifikatsiya tuzib chiqilgan.

Infeksion anemiya:

Sil;

Bakterial endokardit;

Bronxoektatik kasallik;

O‘pka absessi;

Brutsellyoz;

Piyelonefrit;

Osteomiyelit;

Mikoz.

Kollagenoz anemiyalar:

Tizimli qizil yugurik;

Revmatoid artrit;

Tugunli poliartrit;

Xorton kasalligi.

Foto: Shutterstock.com

Qonning yoshga bog‘liq o‘ziga xosligi

Bola dunyoga kelishi bilan uning qon tarkibi rivojlanib borgani sari o‘zgarib turadi. Uning qon tizimi yangi sharoitga moslashib boradi. Gemoglobin va eritrotsitlar miqdori doimo o‘zgarib turadi, ayniqsa 1 yoshgacha bo‘lgan davrda. Shu sababli kamqonlikning ham yoshga bog‘liq jihatlari bor.

Chaqaloqlardagi anemik holatlar homiladorlikning qiyin kechganligi yoki tug‘ma irsiy omil natijasida kelib chiqadi. Chala tug‘ilgan bolalardagi anemiya XX asrdayoq bayon qilib o‘tilgan va ular turli xil ko‘rinishda bo‘lishi mumkin.

Anemiya turiSababiMaksimal aniqlanish muddati (haftalarda)
ErtaEritropoezning, qon hajmining ortib borishining kechikishi4-8
OraliqEritropoez jarayoni qon hajmini oshirish uchun yetarlicha emas8-16
KechkiTemir zaxirasining kamayishi natijasida eritrotsitlar sintezining buzilishi16 va undan ko‘p
MegaloblastFolat kislotasi tanqisligi, infeksiya natijasida6-8
GemolitikVitamin E tanqisligi hisobiga eritrotsitlarning oksidlanishga moyilligi ortib ketishi6-10

Ko‘krak yoshidagi chaqaloqlar orttirilgan anemiya kasalligi ko‘pincha immun tizimi sust yoki oziqlanish sifati yaxshi bo‘lmagan (sun’iy oziqlantirishga erta o‘tish) bolalarda uchraydi.

Bu bosqichda davolash biroz qiyinchilik tug‘diradi, chunki chaqaloq ovqatlanish mahsulotlarini o‘zgartirishning iloji yo‘q. Faqatgina maxsus temir ko‘p saqlovchi ayrim sun’iy ozuqa moddalarni shifokor tavsiyasiga ko‘ra qo‘llash mumkin.Ko‘krak yoshidagi chaqaloqlar orttirilgan anemiya kasalligi ko‘pincha immunitet tizimi sust yoki oziqlanish sifati yaxshi bo‘lmagan (sun’iy oziqlantirishga erta o‘tish) bolalarda uchraydi.

Ko‘p hollarda anemiya erta bolalik davrida aniqlanadi va davolanishi qiyin bo‘lgan hamda og‘ir shakldagi anemiyalar tashxislanadi. Genetik mutatsiyalar, nasliy omil, homiladorlik vaqtidagi patologiyalar – bularning barchasi aynan mana shu davrda aniqlanadi. Bunday bolalar 3 yoshlarga borib qon tizimida o‘zgarishlar kelib chiqadi – maishiy hayot tarzi o‘zgarishi va ovqatlanish tartibi o‘zgarishi hisobiga.

Anemiya sabablari

Bolalarda kamqonlik rivojlanishiga bir necha omillar sabab bo‘ladi – tashqi va ichki, nasliy va orttirilgan, homiladadorlik va tug‘ilgandan keyingi, patologik va asosiy omillar. Ota-onalar uchun bolakaylarini anemiya holatiga olib kelishi mumkin bo‘lgan omillarni bilish juda muhim hisoblanadi.

Homiladorlik vaqtidagi sabablar

Onaning homiladorlik vaqtidagi kam qonligi, qizamiq;

Kindik tizimi va yo‘ldoshning noto‘g‘ri rivojlanishi;

Chekish;

Rezus-konflikt.

Tug‘riqdan keyingi sabablar

Tug‘riq jarayonidagi jarohatlar;

Chala tug‘ilganlik;

Tana vaznining kamligi;

Eritrotsitlarni parchalanishiga sabab bo‘luvchi nasliy kasalliklar.

Oziqlanish bilan bog‘liq sabablar

Bir xil ovqatlanish ratsioni;

Vegetarianlik;

Vitaminlar yetishmasligi;

Rejim yo‘qligi.

Kasalliklar sabab bo‘ladigan holatlar

Gijjalar invaziyasi;

Raxit;

Onkologik kasalliklar;

Ichak kasalliklari;

Gepatit;

Infeksion kasalliklar; sil, o‘pka absessi, bakterial endokardit, brutsellyoz, piyelonefrit, osteomiyelit, mikoz;

Sistemali qizil yugurik;

Xorton kasalligi.

Agar gepatit sababli anemiyaning aplastik shakli rivojlansa, bolaning yashab qolish imkoniyati kam. Ovqatlanish bilan bog‘liq muammolarda ularni bartaraf etish mumkin. Bundan tashqari bolalar kamharakat, qalin kiyinadigan, doimo bir holatda yotadigan bo‘lsalar ham eritrotsitlar “bekorga” ishlab chiqarilmaydi, shu sababli bolaning aktiv harakatini ta’minlash kerak.

Anemiya belgilari

Ko‘p hollarda anemiya belgilarsiz kechadi. Ota-onalar bola qonini analizga topshirgan vaqtlarida tasodifan bilib qolishadi. Shunday bo‘lsa ham e’tibor bilan bolakay parvarish qilinsa anemiyaning har biri turi uchun o‘ziga xos bo‘lgan belgilarni sezish mumkin.

Foto: www.motherandbaby.co.uk

Umumiy ahvoli

Holsiz, charchagan;

Diqqat qilish pasaygan;

Tez charchab qoladigan;

Bosh og‘riqlari;

Uyqusizlik;

Qo‘zg‘aluvchanlik;

Quloqlarda shovqin.

Yurak-qon tomir tizimi

Arterial gipotoniya;

Funksional sistolik shovqin;

Taxikardiya;

Hushdan ketish;

Yurak yetishmovchiligi.

Hazm qilish tizimi

Foto: Mentesacorposao.com

Og‘iz shilliq qavatining quruqlashuvi;

Ishtahaning yo‘qolishi yoki pasayishi;

Ich qotishi / ich ketishi;

Og‘iz shilliq qavatida yoriqlar;

Meteorizm;

Ko‘krak yoshidagi bolalarning tez-tez qayt qilishi.

Tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlar

Teri qoplamasi, shilliq qavatlar va tirnoqlarning rangparligi;

Soch to‘kilishi;

Tirnoqlarning sinuvchanligi;

Shishlar;

Tana vaznining kamayishi.

Yuqoridagi barcha belgilar biror bir kasallik simptomlaridir. Shu sababli anemiyaga sabab bo‘layotgan kasallikni aniqlash va uni bartaraf etish kerak.

Bolalarda anemiya diagnostikasi

Bolalarda anemiyaga shubha qilinsa pediatr, terapevt yoki gematolog ko‘rigidan o‘tish kerak. Diagnostikaning asosi qon analizidir:

Qonning umumiy analizi – gemoglobin, eritrotsitlar soni va rang ko‘rsatkich;

Qon biokimyoviy tekshiruvi – vitamin, bilirubin va temir miqdorini aniqlash uchun;

Kam hollarda suyak ko‘migi punksiyasi.

Analizlar natijasiga asoslanib anemiya diagnozi qo‘yilganda bolalarni tor doiradagi mutaxassislar tekshiradilar – gastroenetrolog, revmatolog, nefrolog, kardiolog va boshqalar.

Anemiyani davolash

Anemiyani kompleks davosi to‘rt prinspga asoslanadi: ovqatlanishni yaxshilash va hayot sifatini oshirish, asosiy kasallikni davolash, maxsus dori preparatlarini qabul qilish va ehtiyotkorlik bilan xalq tabobatidan foydalanish. Bularning barchasi shifokor tomonidan buyuriladi.

Medikomentoz davo

Anemiyaning yagona davosi yo‘q, chunki kamqonlikka sabab bo‘luvchi ko‘plab kasalliklar bor. Avvalo, o‘sha kasalliklarni bartaraf etish kerak. Shunday bo‘lsa ham yordam beruvchi muolajalar mavjud.

Umumiy muolajalardan quyidagilar mavjud:

Qon quyish;

Suyak iligini ko‘chirib o‘tkazish;

Gemotransfuziya;

Temirning tabletka yoki inyeksiya ko‘rinishidagi preparatlari (Ferrumlek, Sorbifer, Gemostimulin, Ferropleks, Tardiferon, Ferbitol, Ektofer);

Foli kislotasi;

B12 vitamini;

Glyukokortikoid va anabolik gormonlar;

Sanator-kurort davolanish, tog‘li joylarda dam olish: bunday sharoitda organizm ko‘proq gemoglobin sintez qilishga harakat qiladi.

Xalq tabobati usullari yordamida kamqonlikni davolash

Temir tanqisligi anemiyasida, bolalarni davolash maqsadida shifokor ko‘rsatmasiga binoan xalq tabobatidan foydalansa ham bo‘ladi. Odatda xalq tabobati yordamida latent (yashirin) ya’ni simptomlari yuzaga chiqmaydigan anemiyalarni davolasa bo‘ladi.

Damlamalar:

Na’matak mevasidan tayyorlangan damlama xalq tabobatida kamqonlikni davolashda keng qo‘llanilgan. Ushbu damlama tarkibida vitamin C miqdori juda ko‘p bo‘lib, oziq-ovqatlardagi temirning o‘zlashtirilishiga ko‘maklashadi.

Na’matakdan damlama tayyorlash uchun uning quritilgan mevalari ishlatiladi. Bir osh qoshiq meva bir stakan suvga solinadi va past olovda 10 daqiqa qaynatiladi. So‘ng yarim soat damlab qo‘yiladi, ovqatdan oldin ichiladi.

Bundan tashqari:

Asal;

Quruq mevalar;

Lavlagi.

Qand lavlagini suvda qaynatib tozalangach, kub shaklida to‘g‘rab va idishga solinadi. Biroz miqdorda qaymoq aralashtirib iste’mol qilish mumkin.

Foto: Shutterstock.com

Kamqonlikda ovqatlanish

1 yoshgacha bo‘lgan bolalar anemiyasini asosan diyeta yo‘li bilan davolanadi. Ovqat ratsionida temir ko‘p saqlovchi mahsulotlar berish tavsiya etiladi. Albtta, bolaning individual xususiyati va yoshiga bog‘liq ravishda diyeta tanlanadi.

Chaqaloqlarda anemiyani bartaraf etish uchun eng yaxshi ozuqa – ona suti. 8 oylikdan boshlab qo‘shimcha ovqat: go‘sht, grechkali kasha berish mumkin. 12 oyligidan boshlab – baliq, mevalar va sabzavotlar. Ba’zida gemotologlar anemik bolalarga stol №11 ni tavsiya etishadi (bir kunda 5 mahal ovqatlanish). Bu stol quyidagi mahsulotlardan tashkil topgan:

Non, makaron, un mahsulotlari;

Sho‘rva;

Baliq;

Go‘sht, jigar;

Tvorog, sariyog‘, pishloq;

Tuxum;

Yong‘oq;

Grechka:

No‘xat, fasol sho‘rva;

Sabzavotlar, mevalar va rezavorlar.

Bolalarda anemiya asoratlari va oqibatlari

Kam qonlik asoratlari uzoq muddat davom etganda va to‘g‘ri davolanmaganda yuzaga keladi. Ular bolaning keyingi hayotining sifatini pasaytirishi mumkin.

Eng xavfli asoratlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

Immunitetning zaiflashuvi;

Yurak yetishmovchiligi (kamqonlik yurakning zo‘riqishiga sabab bo‘ladi);

Bo‘y o‘sishda ortda qolishi;

Jismoniy va ruhiy rivojlanishdan ortda qolish;

Gipoksik koma;

Suyak iligi displaziyasi;

Leykoz;

Surunkali shaklga o‘tishi;

O‘lim holati, agar kamqonlikka sabab ko‘p qon yo‘qotish yoki genetikmutatsiya bo‘lsa yuzaga kelishi mumkin.

Agar temir tanqisligi anemiyasi kelib chiqqan bo‘lsa, uni preparatlar yordamida davolasa bo‘ladi. Ammo, qon hosil bo‘lish tizimida jiddiy o‘zgarishlar kuzatilsa, zamonaviy tibbiyot ham ojiz qolishi mumkin, masalan aplastik anemiyaning oqibati ko‘pincha o‘lim bilan yakunlanadi.

Profilaktik chora tadbirlar

Anemiyaning profilaktikasi qonda gemoglobin miqdori kamayishi va uning asoratlaridan saqlaydi. Profilaktik chora tadbirlar haqida mahalliy pediatr va ota-onalarning o‘zlari bola dunyoga kelishi bilanoq qayg‘urishlari zarur.

Qon analizini muntazam topshirib turish;

Chala tug‘ilgan bolalarga temir preparatlarini 3 oyligidan boshlab 2 yoshgacha beriladi;

Ovqatlanish sifatini yaxshilash;

Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish;

Toza havoda sayr qilish;

Turli xil jismoniy mashqlar, o‘yinlar o‘ynash;

Tog‘li hududlarda dam olish.

Bolalarda uchraydigan anemiyani e’tibordan chetda qoldirish kerak emas. Bu patologiya har qanday boshqa kasallikni og‘irlashtiradi va uning asoratida bolaning keyingi hayotida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘lishi mumkin. Shu sababli anemiyani o‘z vaqtida oldini olish zarur, axir, kasallikni davolagandan ko‘ra oldini olgan yaxshiroq va osonroq!

Ikid.uz


Анемия – это низкий уровень гемоглобина в крови, одна из самых распространенных патологий. Многие молодые мамы прекрасно знают об этой патологии, ведь каждая вторая из них сталкивалась с этим состоянием во время беременности. Анемия у детей возникает не как самостоятельное заболевание, а как осложнение другого заболевания. Поэтому необходимо найти фактор, вызывающий анемию, и устранить его.

По статистике ВОЗ железодефицитная анемия диагностируется в 25% случаев у детей раннего возраста, до 43% у детей до 4 лет, у 37% у детей в возрасте 5-12 лет и у 30% у детей в пубертатном возрасте.

Фото: Google Фото

Многие родители не считают состояние анемии серьезным. Они думают, что нашли решение проблемы, просто добавив в свой рацион больше продуктов, сохраняющих железо. На самом деле анемия у ребенка является признаком изменений в системе кроветворения, и в дальнейшем это состояние может вызвать серьезные осложнения.

Виды анемии (классификация)

Анемия проявляется в различных формах. Это состояние проявляется как осложнение многих заболеваний, с разными симптомами, и последствия каждого случая уникальны. Принимая это во внимание, в области медицины было разработано несколько различных классификаций анемии, чтобы облегчить диагностику и лечение.

По цветовому индикатору

Цветовой индикатор показывает, насколько эритроциты насыщены гемоглобином. В норме этот показатель составляет от 0,8 до 1,1.

Гипохромная анемия

Наиболее частая патология у детей — гипохромная анемия, цветовой показатель менее 0,8.

К этой форме анемии относятся:

Железодефицитная анемия – это снижение синтеза гемоглобина в результате недостатка микроэлементов железа в организме, что обусловлено недостатком железа в пище или чрезмерной кровопотерей. Этот тип анемии часто встречается у детей;
Талассемия (анемия Эша) – генетическая мутация в гене гемоглобина, такие дети отстают в умственном и физическом развитии.
Нормохромная анемия

При нормохромной анемии цветовой показатель находится в пределах 0,8-1,1.

К этому типу анемии относятся:

Гемолитическая анемия – при которой эритроциты разрушаются быстрее, чем синтезируются;
Постгеморрагическая анемия, вызванная чрезмерной кровопотерей;
Анемия, вызванная недостаточным синтезом эритропоэтина (этот гормон синтезируется в почках и участвует в контроле продукции эритроцитов);
Неопластический – появление опухоли в костном мозге;
Апластическое – состояние, вызывающее серьезные изменения в костном мозге ребенка и в большинстве случаев заканчивающееся летальным исходом, очень трудно поддающееся лечению;
Гипопластический — легкое изменение костного мозга, более безопасное, чем вышеперечисленное.

Причины гипопластической анемии у детей

Внешние факторы Внутренние факторы
Физика: радиация,ток высокой частоты, вибрация Генетика: мутации, состояния неизвестной причины
Механические: травмы Эндокринные: заболевания щитовидной железы или яичников, сахарный диабет
Химические: различные яды, некоторые лекарства.Системные заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка, ревматоидный артрит.
Биологические: вирусы, герпес, грибки, внутриклеточные бактерии Нарушение питания: недостаточное количество питательных веществ в кроветворении
Гиперхромная анемия

При гиперхромной анемии цветовой показатель больше 1,1.

К этому типу анемии относятся:

В12-дефицитная анемия, или пернициозная анемия, или болезнь Аддисона-Бирмера — снижение кроветворения вследствие дефицита витамина В12, поражающего костный мозг и нервную систему;
Фолатдефицитная анемия – гематологическая патология, обусловленная недостаточным поступлением фолиевой кислоты в детский организм. При этом замедляется образование эритроцитов в костном мозге, он переходит в мегалобластную форму;
Миелодиспластический синдром (МДС) является одной из проблемных патологий в области гематологии. Заболевание, вызывающее дисплазию костного мозга и заболевание лейкоцитов. Однако среди детей встречается редко.
Классификация по серьезности

Эта классификация основана на количестве гемоглобина в крови ребенка:

Анемия легкой степени, 1 степени — ниже нормы, до 90 г/л;
Умеренная, 2 степени анемия — в пределах 90-70 г/л;
Тяжелая, анемия 3 степени — ниже 70 г/л.
Возраст ребенка Количество гемоглобина (г/л)
1-2 дня 145-225
3-7 дней 135-215
8-14 дней 125-205
100-180 на 15-30 дней
90-140 за 2 месяца
95-135 на 3-6 месяцев
100-140 на 6-12 месяцев
1-2 года 105-145
3-6 лет 110-150
7-12 лет 115-150
16-18 лет 120-160
По состоянию костного мозга

Когда в крови мало гемоглобина, костный мозг пытается устранить это состояние. При этом увеличивается количество ретикулоцитов (новых эритроцитов в норме 0,5-2%). В зависимости от количества ретикулоцитов различают следующие формы анемии:

Арегенераторы (апластические) — их отсутствие вообще;
Гипорегенератор (дефицит витамина В12, дефицит железа) — менее 0,5%;
Норморегенератор (постгеморрагический) — 0,5-2% (норма);
Гиперрегенеративный (гемолитический) — более 2%.

Возрастной нормальный показатель ретикулоцитов в крови ребенка

Единица измерения до 1 года, 1-6 лет, 6-12 лет, 12-16 лет
Процент (%) 0,3-1,5 0,3-1,2 0,2-1,2 0,2-1,1
Промилле (%) 3-15 3-12 2-12 2-11
Патогенетическая классификация

Классификация основана на патологии, связанной с кроветворением.

Аутоиммунная гемолитическая анемия – разрушение эритроцитов антителами собственной иммунной системы организма;
Постгеморрагический – возникает в результате кровопотери;
Дисгемопоэтическая анемия с дисфункцией красного костного мозга: наиболее частый тип — врожденная анемия Даймонда-Блэкфена, в 90% случаев у детей диагностируется при рождении;
Дефицитные анемии (витамина В12,дефицит фолиевой кислоты) — нехватка необходимых веществ.
Этиологическая классификация

Анемия не является самостоятельным заболеванием, она вызвана каким-либо заболеванием. На основании этого была создана следующая классификация.

Инфекционная анемия:
туберкулез;
Бактериальный эндокардит;
Бронхоэктатическая болезнь;
абсцесс легкого;
бруцеллез;
Пиелонефрит;
Остеомиелит;
Микоз.
Коллагеновые анемии:
Системная красная волчанка;
Ревматоидный артрит;
Узловой полиартрит;
Болезнь Хортона.
Фото: Shutterstock.com
Возрастная специфика крови

Когда ребенок рождается, состав его крови меняется по мере его развития. Его кровеносная система приспосабливается к новым условиям. Количество гемоглобина и эритроцитов постоянно меняется, особенно в возрасте до 1 года. Таким образом, анемия также имеет возрастные аспекты.

Случаи анемии у младенцев обусловлены тяжелой беременностью или врожденным генетическим фактором. Анемии у недоношенных детей были описаны еще в 20 веке, и они могут иметь разные формы.

Тип анемии Причина Максимальная продолжительность обнаружения (в неделях)
Задержка раннего эритропоэза, увеличение ОЦК 4-8
Промежуточный эритропоэз недостаточен для увеличения объема крови 8-16
Нарушение синтеза эритроцитов в результате снижения запасов железа в вечернее время 16 и более
Дефицит фолиевой кислоты в мегалобластах в результате инфекции 6-8
Повышенная восприимчивость эритроцитов к окислению из-за гемолитического дефицита витамина Е 6-10

Приобретенная анемия у детей грудного возраста чаще возникает у детей со слабой иммунной системой или нерациональным питанием (ранний переход на искусственное вскармливание).

На данном этапе лечение немного затруднено, так как нельзя менять продукты детского питания. Только некоторые искусственные питательные вещества, содержащие много железа, можно использовать по рекомендации врача.Приобретенная анемия у детей, находящихся на грудном вскармливании, часто бывает вызвана слабой иммунной системой или плохим качеством питания (ранний переход на искусственное вскармливание) у детей.

В большинстве случаев анемию выявляют в раннем детстве, диагностируют тяжелые и трудно поддающиеся лечению анемии. Генетические мутации, наследственные факторы, патологии при беременности – все это определяется именно в этот период. К 3 годам у таких детей происходят изменения в системе крови – в связи с изменением образа жизни и режима питания.

Причины анемии

Развитие анемии у детей обусловлено рядом факторов — внешними и внутренними, наследственными и приобретенными, беременными и послеродовыми, патологическими и основными факторами. Для родителей очень важно знать факторы, которые могут вызвать анемию у их детей.

Причины во время беременности
Анемия матери во время беременности, корь;Неправильное развитие пупочной системы и плаценты;
Курение;
Резус-конфликт.
Послеродовые причины
Травмы во время родов;
преждевременные роды;
Низкая масса тела;
Наследственные заболевания, вызывающие распад эритроцитов.
Пищевые причины
Та же диета;
Вегетарианство;
Недостаток витаминов;
Отсутствие режима.
Обстоятельства, вызывающие заболевания
Глистная инвазия;
Рахит;
онкологические заболевания;
Кишечные заболевания;
гепатит;
Инфекционные заболевания; туберкулез, абсцесс легкого, бактериальный эндокардит, бруцеллез, пиелонефрит, остеомиелит, микоз;
Системная красная волчанка;
Болезнь Хортона.

Если апластическая форма анемии развилась на фоне гепатита, у ребенка мало шансов выжить. В случае проблем, связанных с приемом пищи, их можно устранить. Кроме того, даже если дети малоподвижны, носят плотную одежду и всегда лежат в одном положении, эритроциты не вырабатываются «напрасно», поэтому необходимо обеспечить активное движение ребенка.

Признаки анемии

В большинстве случаев анемия протекает бессимптомно. Родители узнают об этом случайно, когда сдают кровь ребенка на анализ. Тем не менее, при тщательном уходе за ребенком можно заметить признаки, уникальные для каждого типа анемии.

Фото: www.motherandbaby.co.uk
Общее состояние
Вялый, уставший;
Снижение внимания;
Быстро устает;
Головные боли;
Бессонница;
Возбудимость;
Шум в ушах.
Сердечно-сосудистая система
Артериальная гипотензия;
функциональный систолический шум;
Тахикардия;
Обморок;
Сердечная недостаточность.
Пищеварительная система
Фото: Mentesacorposao.com
Сухость слизистой оболочки полости рта;
Потеря или снижение аппетита;
Запор/диарея;
Трещины на слизистой оболочке рта;
Метеоризм;
Частая рвота у младенцев.
Изменения во внешности
Бледность кожи, слизистых оболочек и ногтей;
Выпадение волос;
Ломкость ногтей;
Отеки;
Снижение массы тела.

Все вышеперечисленные признаки являются симптомами заболевания. Поэтому необходимо выявить заболевание, вызывающее анемию, и устранить его.

Диагностика анемии у детей

При подозрении на анемию у детей их должен осмотреть педиатр, терапевт или гематолог. Основой диагностики является анализ крови:

Общий анализ крови — гемоглобин, количество эритроцитов и цветовой показатель;
Биохимическое исследование крови – для определения количества витаминов, билирубина и железа;
В редких случаях пункция костного мозга.

При постановке диагноза анемии по результатам анализа детей осматривает узкий круг специалистов – гастроэнтеролог, ревматолог, нефролог, кардиолог и др.

Лечение анемии

Комплексное лечение анемии основано на четырех принципах: улучшение питания и улучшение качества жизни, лечение основного заболевания, прием специальных препаратов и осторожное использование средств народной медицины.Все это назначает врач.

Медикоментоз лечение

Не существует единого лекарства от анемии, так как существует множество заболеваний, вызывающих анемию. В первую очередь необходимо ликвидировать эти заболевания. Тем не менее, есть методы лечения, которые могут помочь.

Общие методы лечения включают:

Переливание крови;
трансплантация костного мозга;
переливание крови;
Препараты железа в виде таблеток или инъекций (Феррумлек, Сорбифер, Гемостимулин, Ферроплекс, Тардиферон, Фербитол, Эктофер);
Фолиевая кислота;
витамин В12;
глюкокортикоидные и анаболические гормоны;
Санаторно-курортное лечение, отдых в горной местности: в таких условиях организм пытается синтезировать больше гемоглобина.
Лечение анемии методами народной медицины

Для лечения детей с железодефицитной анемией возможно применение средств народной медицины по назначению врача. Лечить латентную (скрытую) анемию, т. е. симптомы, которые не проявляются, обычно удается с помощью средств народной медицины.

Капли:

Настойка плодов наматака широко используется в народной медицине для лечения анемии. Эта настойка содержит много витамина С, который способствует усвоению железа из пищи.

Его сушеные плоды используются для приготовления настойки наматак. Столовую ложку плодов заливают стаканом воды и кипятят 10 минут на слабом огне. Затем оставляют настаиваться на полчаса и пьют перед едой.

Кроме:

Медовый;
Сухофрукты;
Свекла.

После отваривания сахарной свеклы в воде ее очищают, нарезают кубиками и кладут в миску. Его можно есть, смешав с небольшим количеством сливок.

Фото: Shutterstock.com
Питание при анемии

Анемию детей до 1 года в основном лечат диетой. В рацион рекомендуется давать продукты, богатые железом. Безусловно, рацион подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей и возраста ребенка.

Лучшей пищей для устранения анемии у грудничков является материнское молоко. С 8 месяцев можно давать прикорм: мясо, гречневую кашу. С 12 месяцев – рыба, фрукты и овощи. Иногда гематологи рекомендуют анемичным детям стол №11 (5-разовое питание). Эта таблица состоит из следующих продуктов:

Хлеб, макаронные изделия, мучные изделия;
Суп;
Рыбы;
Мясо, печень;
Творог, масло, сыр;
яйца;
орехи;
Гречиха:
суп из гороха и фасоли;
Овощи, фрукты и ягоды.
Осложнения и последствия анемии у детей

Осложнения анемии возникают, когда она длится длительное время и не лечится должным образом. Они могут снизить качество будущей жизни ребенка.

Наиболее опасными осложнениями могут быть:

Ослабление иммунитета;
Сердечная недостаточность (анемия вызывает перенапряжение сердца);
Задержка роста;
Отставание в физическом и умственном развитии;
Гипоксическая кома;
дисплазия костного мозга;
Лейкоз;
Переход в хроническую форму;
состояние смерти,это может произойти, если причиной анемии является чрезмерная кровопотеря или генетическая мутация.

Если железодефицитная анемия вызвана, ее можно лечить с помощью лекарств. Однако при серьезных изменениях в системе кроветворения даже современная медицина может оказаться бессильной, например, исход апластической анемии часто заканчивается летальным исходом.

Предупредительные меры

Профилактика анемии предотвращает снижение количества гемоглобина в крови и ее осложнения. Участковые педиатры и родители должны позаботиться о профилактических мерах сразу после рождения ребенка.

Регулярная сдача анализа крови;
Недоношенным детям назначают препараты железа с 3 мес до 2 лет;
Улучшение качества питания;
Формирование здорового образа жизни;
прогулки на свежем воздухе;
Различные физические упражнения, игры;
Отдых в горных районах.

Не следует игнорировать анемию у детей. Эта патология усугубляет любое другое заболевание, а ее осложнения могут вызвать серьезные изменения в дальнейшей жизни ребенка. Поэтому необходимо вовремя предотвратить анемию, ведь болезнь лучше и проще предупредить, чем лечить!

Ikid.uz

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: